Канадски експерти казват,  че покривните култури са добър вариант за възстановяване на почвите. Добрата информираност за ефективността на покривните култури може да повлияе на индивидуалните стопанства - това може да се окаже от решаващо значение за по-широкото им използване и как технологиите могат да стимулират тяхната ефективност.

В канадската провинция Онтарио, където загубата на почвена органична материя е дългогодишен проблем, покривните култури (и други методи, предназначени за подобряване на почвената структура) играят все по-голяма роля в устойчивото управление на обработваемите земи. Различни фактори до този момент са попречили на стратегиите за управление на почвите да бъдат използвани от земеделските производители. Експерти твърдят, че с напредването на технологиите и все по-доброто разбиране за използване на покривните култури водят до все повече възможности за подобряване на почвите.

Ниско съдържание на органични вещества в югозападните части

Кристин Браун, специалист по устойчиво развитие на полските култури в Министерството на земеделието, храните и селските райони на Онтарио, твърди, че сегашната средна стойност в Онтарио на съдържание на органични вещества в обработваемите земи е между 4,0 и 4,2%. Въпреки това, трите най-югозападни окръга на провинцията - Есекс, Кент и Ламбтън - до голяма степен зони за производство на зърно - показват все по-ниски стойности.

„Органичната материя в Есекс, Кент и Ламбтън е достигала до 4,25% през 2002 г. През 2016 г. тя е средно 3,2%. Това вероятно е най-големият спад в Онтарио."

 

002 367 IMG KopievanWeb II Courtesy

В Онтарио, Канада, загубата на органични вещества в почвата не е вчерашен проблем. Покривните култури и други методи за отглеждане, предназначени да подобрят почвената структура, играят все по-важна роля в устойчивото развитие на обработваемите земи.

 

На какво се дължат намалените нива на органичната материя в почвите?

Изследване, проведено от от SGS Agri-Food Laboratories, канадска земеделска научноизследователска фирма, показва, че най-честото редуване на полеви култури в Онтарио - царевица, соя и пшеница, са най-често срещаните в Есекс, Кент и Ламтън. Оказва се обаче че те са недостатъчни за поддържане на оптимални нива на органична материя в почвата без добавяне на покривни култури. Това е особено голям проблем, като се има предвид, че в Онтарио не се развива много животновъдството. От там се създава и проблем за свързаното с него производство на оборски тор и фуражи. „Покривните култури добавят органична материя в почвата. Органичните торове добавят органични вещества. Това е нещо което е от голямо значение. Те имат синергия (взаимодействат помежду си), когато се използват заедно", казват учените.

RTK в реално време се оказа полезна

Според Марк Ричардс, производител на зърно, захарно цвекло и домати от югозападната част на провинцията, инструменти като GPS и RTK се оказват полезни съвременни похвати. Ричардс и неговото семейство подържат голяма част от своите 2000 акра, покрити със зелена растителност, 365 дни в годината. През пролетта те използват 12-редови машини за подготовка на браздите за засаждане на следващата култура. Комбинацията от картографиране на почвата, както и редовните снимки от сателити и дронове, помагат да се осигури възможно най-прецизно оборудване за регулиране на техниката за възможно най-прецизна обработка.

004 172 IMG Web MarkRichards

 

Марк Ричардс е производител на зърно, захарно цвекло и домати от югозападен Онтарио.

- Всичко се проверява автоматизирано с GPS, освен пръскачката. Ние използваме RTK което намалява труда, казва Ричардс. Една от основните причини, поради която използваме покривни култури, е да намалим резистентостта на плевелите към хербициди. Покривните култури сякаш правят хербицидът по-ефективен. Докато нивата на почвената органична материя в полетата не са се повишили, то  не е имало и спад, въпреки повишаването на добива.

Компенсиране на покривните култури

„50 години на интензивно производство на култури в Онтарио драстично са намалили органичната материя в почвата. В същото време ние драстично увеличихме размера на нашето оборудване. Това прави уплътняването голям проблем”, казва Питър Джонсън, агроном от канадската агенция за земеделски новини Real Agriculture. Г-н Джонсън твърди, че покривните култури са ключов фактор за компенсиране на загубата на органична материя и свързаното с това увеличаване на риска от уплътняване. Като основно правило за предотвратяването на уплътняването на почвата се използва, че на всеки 5% глина трябва да има 1% органична материя. Но дори земеделските стопани, които предприемат мерки за постигане на това съотношение, може да не се справят толкова успешно, колкото си мислят. "Вземете почвена проба от пасище, после една от полето, в което сте работили от 25 години. Това дава доста добра картина за равносметка. Аз използвам ротационни схеми, винаги използвам детелина в пшеницата или семена от овес, ако няма добра поносимост. В пасището установяваме 9% органично вещество, докато в моето поле неговото количество е едва 4%."

Мерки за усвояване на покривните култури

Една от най-значимите пречки пред използването на покривни култури е осъзнатата липса на контрол върху цялостния успех на културите. Въпроси относно за какъв период покривните култури трябва да бъдат оставени на полето, какъв е най-добрият метод за разлагане, как ще се отрази разпространението на вредители през следващата година и как да се справим с него през пролетта, ако презимуват не спират да вълнуват земеделските стопани. Това може да попречи на производителите да се интересуват от подобни системи за управление на земите. На всичкото отгоре производителите на зърно трябва да са готови за някои потенциално значителни загуби на добива, ако решат да сеят в жива, зелена покривна култура през пролетта. Действително работата показва постоянни високи загуби (20 бушела на акър / 1,25 тона на хектар) при царевица, отглеждана сред покривни култури. В действителност няма твърде много земеделски производители, които могат да се справят с 20 бушел на акър загуба на добив.

Реализиране на интензивна система за покривните културите

За Винс Блейк, земеделски производител от окръг Кент, който от 2011 г. използва специални смеси за покривни култури със система но-тил, измерването на резултата от засаждането на зелено не може да даде пълна картина на производителя само с нивата на добивите . Всъщност, той казва, че една от ползите от неговата система от 18 вида покривни култури е че от една страна, служи да имитира разнообразието от естествени екосистеми. От друга е допълнителният биологичен контрол. Винс засажда царевица и соя в жива зеленина всяка пролет, като използва стандартна сеялка, модифицирана за рязане на покривната растителност.

„Ние наистина започваме да виждаме, че системата се развива от гледна точка на устойчивостта на културите през следващите години. Също така забелязахме разпространение на полезни насекоми. Имаме охлюви като всички останали. Наблюдава се и нарастване на редки или застрашени видове като боболинката и ливаден чучулигов трупиал", допълни Винс.

Скоростта на разлагане в полета се е повишила. Наблюдавани са също забележителни подобрения във водното и хранителното усвояване, задържането на въглерода и значително по-добър растеж на културите.

Използването на покривни култури и системи също така понякога претърпява и неуспехи. Влажните пролети и сухите лета през последните няколко години означават, че добивите от царевица със сигурност ще са по-малко от идеалните. Прибраната прилична реколта производителите отдават на общата устойчивост на техните полета.

Възможности за смесване на системите

Най-съществената възможност e в съчетаването на традиционни производствени системи с такива с интензивно отглеждане. Има потенциални възможности за включване на стрип-тил в тези системи. GPS и специфичните технологии улесняват включването на покривни култури. Все повече хора са склонни да работят със стрип-тил, за разлика от но-тил системата.

Всичко започва бавно

Фермерът Винс Блейк насърчава фермерите, които се интересуват от използването на покривните култури, да започнат с малко количество. Той предлага да се започне с малко количество пшеница и да се реконструира вече съществуващото оборудване, вместо да се купува ново. „Като фермери ние сме визуални ученици. Толкова голяма част от детайлите на почвеното здраве изискват използването на други наши сетива, както и използването на микроскоп. Единственото нещо, в което трябва да инвестираме, е промяна на отношението към използването на покривните култури." Г-н Джонсън изразява подобно мнение и насърчава онези, които желаят да изпробват система с покривни култури. Това може да осигури добро сравнение и да позволи на земеделските стопани да се учат и да попречат на потенциалните неуспехи преди разширяване на площите.

Добре е да се знае!

  • Ротациите на царевица, соя, пшеница не са достатъчни за изграждане на почвено органична материя.

  • В същото време по-ниската почвено-органична материя повишава увреждането при уплътняване.

  • Биологичните изменения, използвани заедно с покривни култури, показват добри резултати.

  • Покривните култури могат да имат както положително, така и отрицателно въздействие на добива

  • Покривните култури могат да осигурят допълнителен контрол на вредителите.

  • Предстои ползите и недостатъците на покривните култури да се изследват на ниво индивидуално земеделско стопанство.

  • Хубаво е покривните култури да бъдат включени постоянно в ротационните схеми.

Публикувана в Растениевъдство

Внедряването на адаптивни методи за земеделско производство забавя изтощаването на почвата и запазва нейното плодородие

Селското стопанство не трябва да бъде заложник на промените в климата, смятат учените от Мичиганския университет. Ново изследване показва, че добивите и световното производство на хранителни продукти могат да се задържат на сегашното ниво просто със запазване плодородието на почвата.

Добивите могат да се повишат и въздействието на селското стопанство върху глобалното затопляне може да се намали, ако се подобри използването на почвата и се внедрят адаптивните начини за земеделско производство в стопанствата (т. е. коригиране според времето и други условия, а не следване на стриктни планове за сеитба, торене и прибиране на реколтата) – това показват изследванията на Мичиганския университет. Съвременните начини на управление на плодородието позволяват повече грижи за почвата.

До този момент изследователи рядко са се занимавали с почвата като фактор, влияещ на климата. Но почвата се променя с времето и земята, на която ще работят фермерите през 2050 година, силно ще се различава от днешната. При това изтощаването на почвата — фактическия дом на растенията, е присъда за селското стопанство, а не само за климата.

Основният извод на изследването е следният: с повишаване на температурата на въздуха добивите падат. Това означава ниска въглеродна възвращаемост в почвата и постепенното й изтощаване. Това са доказали различните модели на плодородие по време на изследванията.

Моделите на плодородие на почвата са били проведени в Танзания, Бразилия, Аржентина, Нидерландия, Франция, САЩ и Австралия. Анализирано е било съдържанието на азот и въглерод. В началото моделите показали, че въглеродният диоксид в известна степен компенсира загубата на добив от повишаването на температурата. Той играе ролята на естествен тор, който помага на растенията. Но тъй като в изследванията е взет под внимание фактът, че въглеродът постепенно се измива от почвата, станало ясно: положителният ефект на въглеродния диоксид не е достатъчен да предотврати намаляването на добива.

Публикувана в Растениевъдство

Прилагането на фитосанитарни проекти за борба с плевелите и други вредители, които влияят на посевите, доведе до увеличаване производителността на селскостопанските култури в Европа през последните 50 години. Тяхното използване бе едно от основните направления за интензификация на селското стопанство през последните десетилетия, което позволи получаването на по-високи добиви.

Двама изследователи от научния екип на европейския проект Diverfarming в Университета Вагенинген (Нидерландия), Виолет Гейсън и Коен Риц, са анализирали проби от повърхността на почвата от 11 европейски страни, в търсене на следи от пестициди, използвани при селскостопанското производство. По резултатите от изследванията се установило, че в почвата се съхраняват значително количество пестицидни остатъци.

След анализ на 317 проби, взети през 2015 година от 11 европейски страни, отнасящи се към шест различни системи на земеделие и благодарение на изследването „Остатъци от пестициди в европейските селскостопански почви: скрита реалност“, станало ясно, че 83% от пробите съдържали остатъци от пестициди (от 76 различни типа съединения), примерно 58% са били смеси от пестициди, а 25% са съдържали остатъци от един тип вещества. Основно били откривани съединения от хербициди, DDT (забранено от 1970-та година) и фунгициди със широк спектър на действие.

Повишената социална значимост по този въпрос има две основни предписания: натрупване и съхраняване на пестицидите в почвата (както е установено в това изследване) и тяхната токсичност. Отчитайки, че остатъците се натрупват в най-повърхностните части на почвата, те лесно попадат във въздуха с въздушните потоци.

За противодействие на този проблем проектът Diverfarming, финансиран по програма H2020 на Европейската комисия, предлага по-рационално използване на земята и намиращите се в нея ресурси: вода, енергия, торове, машинно оборудване и пестициди. Предлагат се редица алтернативи за съхраняване баланса на почвените микроорганизми и биоразнообразието. Те варират от използването на нови неустойчиви (лесно разградими) пестициди, биостимулатори, органични компости до прилагането на диверсификация на културите, което ще способства балансирано съществуване на насекоми и отсътствие на вредители.

Според изследването, присътствието на смеси от пестицидни остатъци в почвата е по-скоро правило, отколкото изключение, което илюстрира необходимостта от оценка на екологичните рискове за свеждане към минималните им въздействия.

Земеделците все повече осъзнават, че за да произведат качествена продукция е необходима здрава почва, а това означава, че подобни изследвания и стратегии, като предложените от Diverfarming, придобиват все по-голямо значение в селскостопанския сектор на Европа.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
Петък, 23 Ноември 2018 19:55

Даваме почивка на почвата

Понякога градинарите през пролетта не засаждат цялата площ. Почвата ще почине в този случай, но е много добре да се засеят междинни култури, което ще увеличи ефекта на възстановяване.

Ето кои са най-подходящите междинни култури:

. Лупина - трябва да се сее веднага след настъпване на пролетта. Тя расте доста бързо - за един сезон, можете да сеете лупина 2-3 пъти последователно . Веднага след като растението цъфнесе окосява и мястото се окопава.

 . Фацелията е универсално и непретенциозно междинно растение, след което можете успешно да отглеждате почти всяка култура. Тя привлича насекоми опрашители на мястото, допринася за унищожаване на редица вредители (нематоди, цветояди, молци, скакалци), структурира и намалява киселинността на почвата.

. Глушината е добър предшественик за всички култури, с изключение на бобовите растения. Тя подобрява структурата на почвата. Насища я с азот, предпазва плодородния слой от измиване и изветряне, повишава активността на полезните микроорганизми, привлича червеите. Зелената маса се коси заорава в земята 10 дни след началото на цъфтежа.

. Детелината - червена и бяла е добра за зелено торене, насища почвата с азот, измества плевелите от парцела, структурира почвата, прави плодородния слой по-рохкав, влагоустойчив и дишащ и предотвратява разрушаването му от ветрове и дъждове. Но бъдете внимателни с детелината -в бъдеще може да не се отървете от нея.

. Елда може да бъде засята от средата на май до средата на август. Коси се зелената маса преди цъфтежа. Заорава се в почвата на дълбочина около 15-20 см. Кореновата система на това растение структурира добре почвата и унищожава редица патогени. Окосената и заорана в почвата зелена маса се превръща в източник на калий и фосфор.

. Синапа може да се засее през април. Той е добър предшественик за повечето култури, различни от кръстоносците. Този сидерат почиства почвата от патогени, причинители на фитофтора, брашнеста мана, гниене, прогонва охлювите, молците, структурира почвата, привлича опрашителите.

. Рапица може да се сее от края на март до средата на септември. Окосява се преди цъфтежа - 1,5 месеца след засяването. Получената зелена маса се заорава на дълбочина 12 см. Това растение предотвратява извличането на азотни съединения от горните почвени слоеве. Кореновата система разрохква добре почвата, увеличава влагата и дишането. Етеричните масла, съдържащи се в рапицата, прогонват телените червеи, унищожават патогените.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Известно е, че почвата е в състояние да се самовъзстановява. Скоростта на възстановяване зависи от много фактори - главно от климата и нивото на рН. Не можем да повлияем на първия показател изобщо, но на рН на почвата можем.
Високата киселинност забавя работата на полезните почвени микроорганизми. Това означава, че обработката на органичното вещество в лесно усвояеми макро- и микроелементи се извършва много по-бавно. Много селскостопански култури като краставици, цвекло, зеле, лук, маруля и грах, не понасят много кисли почви. Други търпят кисели почви: домати, моркови, тиквички, репички, киселец.

Растенията, отглеждани на кисели почви, натрупват повече тежки метали в тъканите си, включително живак и олово (от автомобилни пътища, фабрики). Обикновената дъждовна вода не ги измива, а с кисели почвени разтвори влиза в активни реакции, в резултат на което от безопасни химични съединения, стават активни и в тази форма се абсорбират от култивираните растения, които след това се консумират от хората.

Киселинността на почвата може да се определи и без специални устройства и индикатори. Това може стане като се определят растения-маркери, които виреят на определени площи. На силно киселите почви често може да се открият мента, живовляк, хвощ, бударица, киселец, обикновенна маргаритка, лютиче.

Обикновено почви с ниско рН (висока киселинност) се намират във влажни низини, където водата дълго се задържа пролетта. Киселинността на почвата може да се намали с помощта на хидратна вар, креда, с негасена вар. Дървесната пепел от печките е много ефективна - 100 до 150 г на 1 м2. При нормализиране нивото на рН, пепелта работи като сложен минерален тор. В състава й има почти всичко, с изключение на азот, така че е идеална за есенно внасяне.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Животът в почвата излъчва акустични емисии, които могат да се използват за по-ефективно производство

Учени от Швейцарското висше техническо училище в Цюрих и Френския национален институт по селскостопански изследвания са разработили иновационен метод за мониторинг на растежа на културите.

Здравата почва е жива – това е принцип, който важи както за естествените, така и за култивираните почви. Обаче голяма част от това, което се случва под земята, остава скрито за изследователите. По-широкото проучване и познаване на явленията, свързани с почвата, би било полезно за по-доброто разбиране на взаимоотношенията в тази сложна екосистема.

Това, което не може да се види, понякога може да бъде чуто

За тези цели швейцарските и френските учени използват пиезоелектрични сензори за изследване на акустичните излъчвания на различните почви.

Резултатите от научната работа са довели до заключението: когато корените растат или земните червеи копаят тунели, те създават специфичен шум, чрез който може да се проследи растежът на корените и активността на червеите. Изследователите първо са доказали, че биологичната активност в почвата може да се измерва с помощта на акустични сензори.

Слушането на почвата открива нова област за науката. „Ние можем да разберем кога корените растат най-интензивно. До този момент не знаехме дали това става през деня или през нощта, във влажни или сухи условия. Новият метод позволява да намерим отговор на тези въпроси относително лесно и то без да копаем в почвата“, казват учените. За да проверят тази хипотеза, изследователите сравнили визуалните наблюдения с акустичните. Те поставили в стъклени съдове с пясъчна почва млади царевични растения и в други – с глинеста почва – земни червеи. Пиезоелектрическите сензори регистрирали акустични емисии под формата на променливи вълни с честота 1 – 100 килохерца. Звукови вълни от такъв род възникват например, когато малки зърна се търкалят и се трият едни в други, или когато в почвата се образуват малки пукнатини. Тези звуци са неуловими за човешкия слух.

През седем дни (за земните червеи) и деветнадесет дни (за корените на царевицата) изследователите съпоставяли наблюдавания растеж на корените и наличието на тунелите с регистрираните шумове – те били много последователни. Контролните измервания потвърдили, че звуците възниквали в резултат на активността на корените и дъждовните червеи.

Участникът в изследването Дани Ор вече има опит в успешното проучване на почвените шумове при ранни признаци на свлачищни процеси.

Работата го е научила да различава и интерпретира редица акустични параметри. Той казва: „Шумовете в почвата имат много ниска сила, но факт е, че те винаги се дължат на конкретни източници. Червеите например се движат по-бързо, отколкото корените, но в същото време акустичните им излъчвания са много по-нередовни“. Той се надява, че новият метод в определен момент ще му позволи да направи количествени оценки по отношение на растежа на корените и скоростта на растеж. Така също методът може да хвърли светлина върху взаимодействието на земните червеи и образуването на почвените структури.

Изследването е дало възможност на учените да демонстрират, че биологичната активност на почвата може да бъде измерена акустично поне в лабораторни условия. Следващата стъпка от проекта включва полски тестове. В перспектива учените се надяват, че техният метод за развитието на културите може да се прилага от земеделските производители заедно с други средства за анализ на почвата.

Публикувана в Растениевъдство

Хранителните елементи се набавят с различни видове торове

Агр. Петър Кръстев

За съжаление, не всеки има възможност да притежава големи парцели земя за създаване на градина. Затова често притежаваното неголямо парче земя е засадено толкова гъсто с различни овошки и зеленчуци, че в края на сезона почвата е много бедна и изтощена. Без намесата на стопанина за следващата година става невероятно сложно да се отгледа каквото и да е растение. Все пак има решение на проблема, което всички, които отглеждат растения, познават – торене на почвата. Затова ще ви запознаем с разнообразните торове, които помагат за поддържане и подобряване плодородието на почвата. Чрез тях земята не се изтощава, а растенията и дърветата продължават да дават отличен добив.

Torene

Видове торове

Всички торове, които се използват в градината, глобално могат да се разделят на два вида: органични и минерални.

Органични торове

По самото название можем да разберем, че органичните торове са получени по естествен път, било то от гниене на растения или от отпадни продукти от животните. Но във всички случаи това са екологично чисти продукти, които нямат никакво отношение към химикалите и са абсолютно безопасни. Много от органичните продукти се внасят есента, тъй като до пролетта те „съзряват“ и са в състояние да осигуряват храна за растенията.

Тези торове имат и редица недостатъци:

  • Подготовката на много от тях е доста трудоемък процес;

  • практически всички органични торове имат много неприятна миризма;

  • за торенето на голяма градина се изисква голямо количество органика, докато при използването на минерални торове количеството се измерва дори в грамове.

Въпреки това главното достойнство на органиката е в нейната натуралност и отсъствието на невинаги достатъчно проучената химия, която все по-често е причина за странични вредни действия.

Torene2

Компост

Компостът, както и оборският тор, трябва да се подготви отрано, за да е готов за края на активния сезон. За целта на подходящо място в градината, желателно е да е сенчесто, се прави квадратно или правоъгълно заграждение от налични дъски с произволна височина. Всички корени, листа и ненужни растения се складират там и отгоре се покриват със слама. Компостът е готов за една година. Отличителна черта на компоста е, че той не подобрява значително плодородието на почвата, но подобрява нейното качество и структура.

Оборски тор

С този тор трябва много да внимаваме, защото, ако е пресен, много растения могат да загинат от него. Затова оборският тор се внася след прибиране на реколтата, прекопава се и през зимата той прегаря, а напролет там без притеснение могат да се садят всякакви растения. Преди всичко оборският тор се нуждае от време (не по-малко от година, най-добре две), за да ферментира и угние, за да се нарече прегорял. В такова състояние всеки органичен тор е напълно готов и безвреден за използване.

 

Torene3

Птичи тор

Сложно е да се намери по-богат на полезни вещества органичен тор. Птичият тор може да се използва в различна консистенция, размит във вода става за поливане както за зеленчукови, така и за овощни и ягодоплодни растения. Може също да се слага и в сух вид в дупките, които се копаят за засаждане на различни растения. Птичият тор притежава способността да действа много бързо, поради което резултатите са видни веднага.

Торф

Практически е невъзможно сами да приготвим торф, затова го купуваме в готов вид. Това удоволствие, разбира се, не е съвсем евтино, затова се ползва и с най-малка популярност сред другите подобрители на почвата. А на тези, които решат все пак да подобрят структурата на градината с торф, припомняме, че това трябва да се направи есента, след което е необходимо да се направи дълбока обработка на почвата.

Дървесна пепел

Дървесната пепел е достъпна там, където домът се отоплява с дърва. При всяко почистване на печката или камината пепелта се събира и съхранява в затворени съдове. Разхвърля се наесен, преди основната обработка на почвата. Недостатъкът на този органичен продукт е, че той действа добре в съвкупност с други подхранващи материали, например оборски тор.  

Минерални торове

Тези торове са резултат от работата на човека. Това са неорганични съединения, които съдържат хранителни вещества във вид на минерални соли. Разбира се, органиката не може да се сравнява с тях по удобство. Тези торове са лесни за използване, при покупката им може да се разбере точната доза, а най-важното е, че приготвянето на такъв субстрат съвсем не е сложно.

Повечето хора са против използването на тези торове в собствените си градини, но трябва да признаем, че за промишлени цели те са незаменими.

Азотни торове

По-често тези торове се продават във вид на селитри, които се използват в различни дози за първо пролетно подхранване. Тогава азотът дава на растенията силен и бърз растеж. С този вид торове трябва да бъдем много внимателни, защото най-неприятното, което може да се случи, е неправилната дозировка, от която растенията могат да загинат.

Калиеви торове

В периода на бутонизация и цъфтеж калиевите торове са незаменими. Доста често те се комбинират с фосфорното подхранване. От тези торове много зависи количеството и качеството на прибраната реколта.

Фосфорни торове

Фосфоритното брашно и суперфосфатите са основни фосфорни торове. Те се внасят няколко пъти в сезон. Особено важни са тези макроелементи в этапа на формиране на реколтата.

Комплексни торове

Това са универсални торове, които съвместяват всички гореописани торове, като съдържат голям набор от макро- и микроелементи. Продават се в различни съотношения между елементите, което позволява възможно най-точен избор на продукт при различните видове растения и фази на развитие.

Публикувана в Растениевъдство

Почвата деградира само за няколко десетилетия, а за възстановяването й са нужни хилядолетия

Агр. Петър Кръстев

В природата текат много процеси, които са независими от човека и той не може да им противодейства. Но със своята дейност човекът е в състояние да промени природата най-често в негативен план. Земята, която ни храни, е най-пряко засегната от човешката дейност. Неразумната експлоатация на плодородните земи, без спазване на природните закони, водят до бързо изчерпване на най-важната им качествена характеристика – плодородието. Възстановяването на деградиралите почви е бавен и много продължителен процес, което не може да се реализира през много поколения. За да могат да се използват благата на този ресурс, който осигурява прехраната на човечеството, той трябва да използва разумно, като се спазват природните закони. Те са обобщени и формулирани от професор Ратан Лал от Центъра за управление и секвестрация на въглерода към Държавния университет на щата Охайо в Кълъмбия, САЩ. Добре е всеки, който използва земята като средство за производство, да се запознае с тези закони и да се стреми да ги спазва.

Закон 1. Почвените ресурси са неравномерно разпределени между биомите (природни зони, екосистеми) и географските региони. Високопродуктивните почви, намиращи се в благоприятни климатични условия, са в ограничено количество. Те често са разположени в региони с висока плътност на население и вече са превърнати в управляеми екосистеми – селскостопански земи, ливади, пасища, горски и енергийни плантации.

Закон 2. Повечето почви са склонни към деградация в резултат на неправилно използване и управление на земята. Антропогенните фактори, водещи към деградация на почвата, възникват в резултат на безизходни ситуации и безпомощност на бедните и малките фермери и са причинени от алчността, недалновидността, лошото планиране и жаждата за бърза печалба на големите търговски предприятия.

Закон 3. Ускоряването на ерозията и понижаване качеството на почвата в резултат на други процеси на деградация зависят много от това как, а не какви култури се отглеждат. Продуктивният потенциал на фермерските системи може да се реализира, само в случай че се прилагат възстановителни и препоръчителни методи на управление на почвата и водата заедно. Устойчивото използване на почвата зависи от разумното управление на ресурсите както във фермата, така и извън нея. Недиференцираното и прекомерното прилагане на механични обработки, напояване и торене могат да доведат до такова (или още по-голямо) ниво на деградация, както и при отсъствие или минимално използване на тези технологии.

Закон 4. Степента на уязвимост на почвата от деградация се увеличава с повишаване на средната годишна температура и намаляване на средните годишни валежи. При всички други еднакви фактори, почва в горещи и сухи климатични условия е по-склонна към деградация и опустиняване, отколкото почва в хладни и влажни региони. Въпреки това, неправилно управление може да доведе до опустиняване дори в арктически климатични условия, например в Исландия.

Закон 5. В зависимост от използването и управлението на земята, почвата може да бъде източник или депо на парникови газове като CO2, CH4. Почвата е източник на радиоактивни газове при изтощаващо земеделие, което създава отрицателен запас на хранителни вещества и влошава нейното качеството. Тя е и депо – при възстановително земеползване и разумни методи на управление, които създават положителен запас на хранителни вещества, съхраняват водата и почвата, подобряват нейната структура и плодородния слой.

Закон 6. Почвите не се възстановяват в рамките на времевите скали на човечеството (десетилетия или поколения), а се възстановяват за геоложки мащаби (векове/хилядолетия). При ръст на населението на планетата, което към 2100 година ще бъде 10 млрд. души, възстановяването на деградиралите и опустинени почви за столетия или хилядолетия ще бъде невъзможно. Поради високото търсене на ограничения ресурс на почвата, тя се смята за невъзстановяем ресурс.

Закон 7. Устойчивостта на почвата към природни и антропогенни нарушения зависи от протичащите в нея физични, биологични и химични процеси. Благоприятните химични и биологични процеси усилват устойчивостта й само при оптимални физични свойства (например структура на почвата и плодородния слой), процеси (например аерация, пропускане и задържане на влага) и почвена среда (например температура на почвата).

Закон 8. Скоростта на възстановяване запасите на органичните вещества в почвата е много ниска, докато скоростта на изтощаване обратно – много висока. За възстановяване на почвата са нужни хилядолетия, а тя деградира само за няколко десетилетия. Скоростта за възстановяване и деградация се различава в пъти.

Закон 9. Структурата на почвата, аналогично на архитектурна сграда, зависи от стабилността и дължината на макро-, мезо- и микропорите, които са местата за протичане на физичните, химичните и биологични процеси, поддържащи жизнените функции на почвата. Системите за устойчиво управление, разработени за конкретни почви, увеличават стабилността и дължината на порите и кухините с течение на времето и в различни условия на земеползване.

Закон 10. Устойчивото управление на селскостопанските системи предполага увеличаване на нетната първична производителност на единица ресурс, внесен извън стопанството, успоредно с подобряване качеството на почвите и спомагателните функции като увеличаване на масива С (въглерод) в екосистемата, подобряване качеството и увеличаване количеството запаси на прясна вода и биологичното разнообразие. Почвените ресурси никога не бива да се възприемат като даденост. Изчезналите някога процъфтяващи цивилизации – Маи, Инки, Инди, Месопотамия, са игнорирали своите почвени ресурси. Качеството на почвата трябва да се подобрява и възстановява, защото тя е много важна за оцеляване на човечеството, от нея зависи всеки живот на земята. Почвата трябва да се предаде на следващите поколения в по-добро състояние, отколкото сме я получили от предшествениците си.

Публикувана в Растениевъдство
Вторник, 16 Октомври 2018 13:25

Има ли лек срещу ерозията на почвата?

Макар и бавно, деградацията настъпва и по нашите полета, нека не докарваме ситуацията до критична

Агр. Петър Кръстев

В масовото съзнание опустиняването все още се свързва с Африка и Азия, където Сахара продължава да атакува доскоро плодородни райони. Там почвата е просто издухана от вятъра поради липсата на растителност, която е унищожена за изчистване на селскостопански полета.

В същото време в докладите на ФАО се отбелязва, че засоляването, вкисляването и опустиняването са настъпили далеч зад пределите на бедните страни в Африка. В Европа ситуацията е малко по-добра – ерозия се наблюдава при 46% от почвата. Общо в света според ФАО, една трета от култивираните почви е обект на умерено или високо разрушаване. Тази тенденция е едновременно и опасна, и разорителна за държавите: в близка перспектива деградацията може да причини многомилионни загуби, а по-късно изцяло да постави човечеството на границата на оцеляването. Според проучване на “Джойнт рисърч център” ерозията у България е засегнала малко над 7% от земите. Но тя не е спряла, продължава да напредва. Все по-чести са облаците земна маса, които вятърът отнася от голите полета.

Проблемът вече не е само в развиващите се страни – той се среща по целия свят, дори в развитите страни. Това тъжно състояние на нещата се обяснява до голяма степен с отношението на земеделските стопани към земята.

Експертът по ерозия на почвата в ЕС и Великобритания проф. Джон Бордмън от Института по проблемите за изменение на околната среда в Оксфорд отбелязва, че във Великобритания ерозията на почвата е започнала чувствително да нараства след 70-те години на миналия век. Сега най-големи загуби се наблюдават на полетата със зеленчукови и овощни градини. Ерозията не ощетява много фермерите – щетите на един фермер са не повече от няколко стотин паунда годишно и то само на почвите, подложени на ерозия. За мащабите на страната обаче загубите са стотици пъти повече. Добивите намаляват средно с 10%, а щетите са за милиони лири стерлинги годишно. И с течение на времето загубите продължават бавно, но сигурно да се увеличават.

Erozia 1

Според изследванията на Джон Бордмън до края на 90-те години британските фермери не са считали ерозията за голям проблем и правителствените програми за борба с това явление са били ограничени до издаването на брошури. Експертите са убедени, че това положение се дължи главно на небрежното отношение на земеделските стопани и държавниците към земята. Единствено благодарение усилията на ЕС за намаляване на субсидиите за селското стопанство (включително червената кошница според класификацията на Световната търговска организация, т.е. директните производствени субсидии) и опазването на околната среда през последните години, британските фермери вече са се загрижили за опазването на почвата.

Една от главните причини за ерозията на почвата в световен мащаб е интензификацията на селското стопанство и масовото изкореняване на горите. И резултатите не закъсняват. Поради обезлесяването, площта на горските пояси за защита на почвата, необходима за поддържане на нормалното състояние на земята, бързо намалява. А интензивното селско стопанство, в това число използването на монокултури, недостатъчното или пък обратно, прекомерното внасяне на торове, злоупотребата с препарати за растителна защита и желанието да се получи максимална изгода тук и сега още повече усложняват проблема. Не е тайна, че в преследването на печалба много фермери предпочитат да не мислят за това каква щета нанасят на своите полета и какви сериозни загуби ще настъпят само след няколко години интензивно използване на почвата.

Erozia 2

Впрочем има и друг проблем: неподдържане плодородието на почвата просто защото не достигат средства. Затова намаляването на реколтата с 25 − 30%, както изчисляват експертите, е в резултат на изтощителното земеползване, пред което всички си затварят очите.

Без оглед на наличието или не на законодателната база, доказването на факта, че деградацията на почвата е по вина на фермерите е достатъчно сложно. Дори да се въведат глоби за "вреда на земята", те едва ли ще покрият щетите, защото стойността на работата по възстановяване на почвата е значителна.

Ясно е, че не трябва да се допуска ситуацията да стигне до критичната. В края на краищата връщането на плодородието на деградираните почви никак не е просто. Независимо от това, добре познатите и доказани методи на "дядо" за поддържане на плодородието на почвата, като например спазване на системата за редуване на културите (с оптимално съотношение на едногодишни култури и многогодишните треви), далеч не се използват от всички. Работата е там, че при такъв подход за възстановяване на почвата могат да минат години, а в същото време много фермери нямат възможност да се откажат от отглеждането на монокултури и обилно използване на химия. Прогресът даде много на земеделските стопани, но в същото време ги вкара в задънена улица по отношение опазването на техния основен ресурс – земята. Проблемите се задълбочават с всяка изминала година. Все по-необходимо е въвеждането на щадящи земята технологии, които подпомагат нейното възстановяване и по-нататъшно опазване.

Публикувана в Бизнес

Ново лозе може да създадете през ноември и в началото на декември,но дневната температура не трябва да пада под 5-10 градуса, а почвата не трябва да е замръзнала. Това е така, защото корените на младите вкоренени лозички са много чувствителни на ниските температури и много лесно измръзват.

С какви лозички да засадите в лозето?

Ако наистина искате да отгледате качествени сортове - винени или десертни, винаги прибягвайте до саденето на облагородени вкоренени лозички!

Вкореняването на резници от директни сортове, които не се нападат от болести, не дават качествено грозде.

Вкореняването пък на резници, взети от облагородени културни сортове, не води до получаване на силни и жизнени растения на собствен корен. И резултатите също са незадоволителни.

След като сте наясно какви сортове желаете да отгледате - десертни или винени, потърсете лицензирани разсадници, от които да си купите облагородени вкоренени лозички от търсения сорт.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта