Животновъдство

От 12 октомври започва приемът по схемата за доилна техника

Понеделник, 04 Октомври 2021 16:24
Животновъдите могат да кандидатстват от 12 октомври до 5 ноември 2021 г. за подпомагане по схемата „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“. Документи ще се приемат в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ по място на осъществяване на дейността по проекта. Целта на държавната помощ е да стимулира земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата си и по-специално да намалят производствените разходи. По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходиза инвестиции, като максималният размер на помощта е…

Успешна кравеферма в Глуфишево разчита все повече на технологии и по-малко на работници

Четвъртък, 30 Септември 2021 17:53
Семейна кравеферма в сливенското село Глуфишево е пример за модерно животновъдство и място където технологиите заместват все повече работниците. „В стопанството се отглеждат общо 550 животни, от които 250 са дойните крави. Почти всички процеси са механизирани-хранене, чистене, доене, а животните са най-доволни от механичните чесалки и вентилатори, които им създават допълнителен комфорт“, разказва Галя Петкова- управител на кравефермата. В бизнеса семейството залага на автоматизиран работен процес, постоянно кандидатстват с проекти по различни програми, за да се модернизират защото работна ръка намират все по-трудно. Трудът е нискоквалифициран и няма желаещи да работят в селското стопанство. Един от първите им е спечелени…

Фермерите могат да докажат реализираното мляко и животни за Кампания 2021 и по e-mаil

Вторник, 28 Септември 2021 17:12
Във връзка с усложнената епидемична обстановка и с оглед спазването на противоепидемичните мерки, Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) предоставя възможност на кандидатите по схемите за обвързана подкрепа за животни за Кампания 2021 г. да докажат произведената и реализирана от тях продукция (мляко и млечните продукти, както и реализираните на пазара животни) и електронно. Те могат да изпратят опис по образец на e-mаil до съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на кандидата (за физически лица) и адрес на управление на кандидата (за ЕТ и юридическите лица) не по късно от 25.10.2021 г. Контактите на областните дирекции…

Африканска чума пламна в "заден двор" в Съединение

Понеделник, 27 Септември 2021 17:06
Първично огнище на Африканска чума е установено в обект тип "заден двор" в град съединение, съобщават от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Заболяването е установено след лабораторно изпитване само при едно прасе, отглеждано в лично стопанство. Към момента няма данни за разпространението на заболяването при други животни в Съединение. Издадената по този повод заповед на директора на агенцията разпорежда да бъде организирано принудително умъртвяване по хуманен начин на прасетата в 3-километровата зона, която е в рамките на община Съединение. Такава мярка е предвидена и за 10-километровата наблюдавана зона, обхващаща населените места Правище, Неделево, Церетелево, Найден Герово, Любен, Драгомир,…