Правила и препоръки при отглеждане на сидерати Избрана

Подходящата зелена покривка от междинни култури е един от факторите за регулиране на почвеното плодородие

Изборът на сидератни култури, подходящи за органично земеделие, е достатъчно голям. Един хектар земя с тях съответства на 0,3 ха екоплощ по екологично насочената мярка за зелена покривка (greening) или междинни култури. По тази мярка е разрешено да се използват и собствени тревни смески.

Смеси от културни растения

При сеитбата на смеси от културни растения е необходимо да се знае, че те трябва да се състоят минимум от два предварително определени вида. Правилното отглеждане на сидерати е само в случай, когато смесите от културни растения в следващите години идват след основната култура.

Подсяване на треви

За подсяване на треви към основната култура няма определени предписани за това видове – могат да се използват само семена от житни треви, а подсяването на детелина за тази цел не е подходящо.

Подсяването на житни треви в следващата или следващите години прави възможно по-нататъшното им използване като основни култури (например за производство на семена от житни треви). Ако посевът с тревите остава на полето на следващата година, те вече не трябва да се използват в качеството на сидерати или като подсевка за органично земеделие.

Растения за сидерация

Препоръчителни са всичко девет вида житни треви, подходящи за зелена покривка и за сидерация. Ето основните от тях:

 • ежова главица (Dactylis glomerata);

 • сорго за зърно (Sorghum bicolcr);

 • мъхест овес (Avena strigosa);

 • суданска трева (Sorghum sudananse);

 • италиански райграс (Loloum multiflorum);

 • хибриди раиграс (Lolium X boucheanum).

Като сидератни култури от бобовите подходящи са например градински боб (Viciafaba), мъхнат грах (Viciavillosa), ливадна детелина (Trifoliumpratense). Фуражният грах също може да се използва като сидерат.

Препоръки за зелена покривка с използване на сидерати

 1. Най-ранният срок на сеитба е 16 юли.

 2. Следва да се използват минимум два вида култури от списъка.

 3. Всеки от видовете не трябва да надвишава 60% от смесите (измерва се по количеството семена на 1 м2).

 4. Делът на житните треви сумарно също не трябва да превишава 60%.

 5. Не е задължително да се купуват готови смеси, фермерите могат сами да си ги приготвят. В такъв случай следва да се остави примерен образец от семена, както и информация за съотношението на семената от културите в смесите, който да се съхрани до края на следващата година.

 6. Най-късният срок на сеитба – 1 октомври. Важно е срокът да се спазва за доброто развитие на посевите, а също и за намаляване количеството на нематодите, защита от ерозия и др. Тези срокове не важат за подсяване на треви, съпровождащи основната култура.

 7. Междинните култури за зелена покривка не трябва да се прибират по-рано от 15 февруари на следващата година.

 8. За да се избегне узряването на семената, може да се направи обработка чрез окосяване или валиране без нарушаване на почвената повърхност. Засетите видове култури трябва да останат разпознаваеми.

 9. На местата с тежки почви, където напролет е невъзможна дълбока обработка, следва преди самото начало на сеитбата да се разпръсне равномерно слама, за да се избегне образуването на буци и уплътняване на почвата.

 10. След прибиране на реколтата от основната култура е забранено използването на препарати за растителна защита.

 11. Не се препоръчва използването на глифозат до сеитбата.

 12. Не се препоръчва и използването на минерални азотни торове.

 13. При внасянето на органични торове фермерите трябва да се придържат към предписанията.

 14. В много органични торове количеството на азот е ограничено – 40 кг NH4N, или 8 кг/дка общ азот. Това е недостатъчно за слаби почви и мулчирани с голямо количество слама.

 15. В годината на отглеждане на сидерати площта не трябва да се използва за пасище на малки рогати животни.

 16. В рамките на предписанието Cross-Compliance е договорено, че растителността трябва да се остави на полето до 15 февруари на следващата календарна година. Държавните органи могат да съкратят този срок в зависимост от определените за региона условията, но не по-рано от 15 януари. Допустимо е раздробяване, фрезоване или използване на тези посеви за паша на животни.

 17. След тази дата (15 февруари) е разрешено каквото и да е използване на посева.

При отглеждането на сидерати или при използване на треви като основна култура, тези полета могат да се използват като площи за зелена покривка. Въпреки това, ако в системата за зелена покривка се използват сидерати, следва да се спазват определени правила като правилен подбор на сортове, смеси от определени треви и др.

Препоръки за уплътняване на сидератите

За да се избегне узряването на семената, е необходимо още в началото на зреене посевите за сидерация да се утъпкват към почвата.

Първите посеви със сидерати, засети веднага след зимен ечемик за органично земеделие, се намират в стадий образуване на шушулка. Развитието се ускорява от недостатъчно азотно торене и ранна сеитба, както се посочва в справочник на Селскостопанската палата по земята на Северен Рейн-Вестфалия. Нейните специалисти са разработили препоръки по правилно тръмбоване (утъпкване) на сидератите.

Утъпкване при изменение на цвета

С началото на узряване на ниско стоящите шушулки, т. е. при явно изменение цвета на шушулките или зърното от прозрачно зелено до жълто-кафяво, посевът трябва да се утъпче, за да се избегне узряването на семената.

При отглеждане на ряпа – повторно поникване

Ако преобладаващата култура в смеската е ряпа, утъпкването на растителните остатъци с височина 30 см води до повторно поникване от нискоразположените пазви на листата. Този процес е желателен, доколкото при ранните срокове на утъпкване способства за фиксиране на хранителни вещества в почвата.

Трябва да се подхожда внимателно при смесите на основата на елда! Узряването на семената протича в следната последователност: елда – бял синап – ряпа – фацелия, което налага особено внимателно да се следи фазата на всяка една от културите в смесите с елда. Същото се отнася и за ряпата, тъй като семената на някои нейни сортове не узряват едновременно.

По материали от немските издания KarlBockholt, dlzagromagazin, LWKNordrhein-Westfalen/EvaEckinger

Снимки:

Ejova_glavica Eжова главица - Dactylis glomerata

Detelina Ливадна детелина - Trifolium pratense

Ital_raigras Италиански раиграс - Loloum multiflorum

ОТДЕЛЕН БОКС:

В ПОМОЩ НА РОДНИЯ ФЕРМЕР

Как се прилага схемата за ЕНП у нас

За фермерите, които искат да научат повече за нормативната база за участие в схемата за ЕНП (екологично насочени площи) в частта за зелена покривка или междинни култури, прилагаме извадка от НАРЕДБА № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, както и приложение на подходящите за това култури.

Чл. 12. (1) Площи с междинни култури или зелена покривка са площите, засети със смес от културите в приложение №2 или подсети с трева в основната култура. Засяването или подсяването трябва да се извършва в срок до 30 септември в годината на кандидатстване.

(2) Междинни култури са смески от житни култури и нежитни култури със слята повърхност, които се отглеждат между две основни култури след прибиране на предшестващата основна култура и преди сеитбата на следващата основна култура.

(3) Не са площи с междинни култури или зелена покривка площите, засети със зимни култури за получаване на реколта или използване за паша.

Приложение №2

Списък на смески с междинни култури

Група

Житни култури

Група

Нежитни култури

ръж

грах

тритикале

фий

ечемик

звездан

пшеница

еспарзета

овес

леща

лимец

фасул

просо

нахут

сорго

бакла

метла

лупина

-

бурчак

-

соя

-

синап

-

репко

-

фуражна ряпа

-

рапица

Коефициенти за преобразуване и тегловни коефициенти за ЕНП (екологично насочени площи)

Характеристики

Коефициент за преобра-зуване

Тегловен коефи-циент

ЕНП

Площи с междинни култури или зелено покритие (за 1 м2)

0,3

0,3 м2

Материала подготви Петър Кръстев

Прочетена 11093 пъти
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта