Земният ресурс не е даденост, а безценен дар Избрана

Почвата деградира само за няколко десетилетия, а за възстановяването й са нужни хилядолетия

Агр. Петър Кръстев

В природата текат много процеси, които са независими от човека и той не може да им противодейства. Но със своята дейност човекът е в състояние да промени природата най-често в негативен план. Земята, която ни храни, е най-пряко засегната от човешката дейност. Неразумната експлоатация на плодородните земи, без спазване на природните закони, водят до бързо изчерпване на най-важната им качествена характеристика – плодородието. Възстановяването на деградиралите почви е бавен и много продължителен процес, което не може да се реализира през много поколения. За да могат да се използват благата на този ресурс, който осигурява прехраната на човечеството, той трябва да използва разумно, като се спазват природните закони. Те са обобщени и формулирани от професор Ратан Лал от Центъра за управление и секвестрация на въглерода към Държавния университет на щата Охайо в Кълъмбия, САЩ. Добре е всеки, който използва земята като средство за производство, да се запознае с тези закони и да се стреми да ги спазва.

Закон 1. Почвените ресурси са неравномерно разпределени между биомите (природни зони, екосистеми) и географските региони. Високопродуктивните почви, намиращи се в благоприятни климатични условия, са в ограничено количество. Те често са разположени в региони с висока плътност на население и вече са превърнати в управляеми екосистеми – селскостопански земи, ливади, пасища, горски и енергийни плантации.

Закон 2. Повечето почви са склонни към деградация в резултат на неправилно използване и управление на земята. Антропогенните фактори, водещи към деградация на почвата, възникват в резултат на безизходни ситуации и безпомощност на бедните и малките фермери и са причинени от алчността, недалновидността, лошото планиране и жаждата за бърза печалба на големите търговски предприятия.

Закон 3. Ускоряването на ерозията и понижаване качеството на почвата в резултат на други процеси на деградация зависят много от това как, а не какви култури се отглеждат. Продуктивният потенциал на фермерските системи може да се реализира, само в случай че се прилагат възстановителни и препоръчителни методи на управление на почвата и водата заедно. Устойчивото използване на почвата зависи от разумното управление на ресурсите както във фермата, така и извън нея. Недиференцираното и прекомерното прилагане на механични обработки, напояване и торене могат да доведат до такова (или още по-голямо) ниво на деградация, както и при отсъствие или минимално използване на тези технологии.

Закон 4. Степента на уязвимост на почвата от деградация се увеличава с повишаване на средната годишна температура и намаляване на средните годишни валежи. При всички други еднакви фактори, почва в горещи и сухи климатични условия е по-склонна към деградация и опустиняване, отколкото почва в хладни и влажни региони. Въпреки това, неправилно управление може да доведе до опустиняване дори в арктически климатични условия, например в Исландия.

Закон 5. В зависимост от използването и управлението на земята, почвата може да бъде източник или депо на парникови газове като CO2, CH4. Почвата е източник на радиоактивни газове при изтощаващо земеделие, което създава отрицателен запас на хранителни вещества и влошава нейното качеството. Тя е и депо – при възстановително земеползване и разумни методи на управление, които създават положителен запас на хранителни вещества, съхраняват водата и почвата, подобряват нейната структура и плодородния слой.

Закон 6. Почвите не се възстановяват в рамките на времевите скали на човечеството (десетилетия или поколения), а се възстановяват за геоложки мащаби (векове/хилядолетия). При ръст на населението на планетата, което към 2100 година ще бъде 10 млрд. души, възстановяването на деградиралите и опустинени почви за столетия или хилядолетия ще бъде невъзможно. Поради високото търсене на ограничения ресурс на почвата, тя се смята за невъзстановяем ресурс.

Закон 7. Устойчивостта на почвата към природни и антропогенни нарушения зависи от протичащите в нея физични, биологични и химични процеси. Благоприятните химични и биологични процеси усилват устойчивостта й само при оптимални физични свойства (например структура на почвата и плодородния слой), процеси (например аерация, пропускане и задържане на влага) и почвена среда (например температура на почвата).

Закон 8. Скоростта на възстановяване запасите на органичните вещества в почвата е много ниска, докато скоростта на изтощаване обратно – много висока. За възстановяване на почвата са нужни хилядолетия, а тя деградира само за няколко десетилетия. Скоростта за възстановяване и деградация се различава в пъти.

Закон 9. Структурата на почвата, аналогично на архитектурна сграда, зависи от стабилността и дължината на макро-, мезо- и микропорите, които са местата за протичане на физичните, химичните и биологични процеси, поддържащи жизнените функции на почвата. Системите за устойчиво управление, разработени за конкретни почви, увеличават стабилността и дължината на порите и кухините с течение на времето и в различни условия на земеползване.

Закон 10. Устойчивото управление на селскостопанските системи предполага увеличаване на нетната първична производителност на единица ресурс, внесен извън стопанството, успоредно с подобряване качеството на почвите и спомагателните функции като увеличаване на масива С (въглерод) в екосистемата, подобряване качеството и увеличаване количеството запаси на прясна вода и биологичното разнообразие. Почвените ресурси никога не бива да се възприемат като даденост. Изчезналите някога процъфтяващи цивилизации – Маи, Инки, Инди, Месопотамия, са игнорирали своите почвени ресурси. Качеството на почвата трябва да се подобрява и възстановява, защото тя е много важна за оцеляване на човечеството, от нея зависи всеки живот на земята. Почвата трябва да се предаде на следващите поколения в по-добро състояние, отколкото сме я получили от предшествениците си.

етикети:
Прочетена 1282 пъти
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта