Нарастват площите с царевица, а с това и потенциалните рискове Избрана

Потърсихме компетентно мнение от специалиста Иван Дражев от CORTEVAAgriscience за проблемите с културата през изминалата година и има ли решения за тях

Агр. Петър Кръстев

Площите с царевица у нас през последните години бележат ръст. Причина за това е покачващата се рентабилност на културата, носеща по-добра печалба на производителите. От една страна, това се дължи на повишения професионализъм – усвояване на технологията за отглеждането й, а от друга, – на хибридите с търговска марка Пионер, които имат висок добивен потенциал и повишена устойчивост към неблагоприятни климатични условия. Заедно с увеличаване на площите обаче, логично е да се увеличава и потенциалният, че дори и реален риск от намножаване на болести и неприятели при културата.

С ИВАН ДРАЖЕВ – маркетинг мениджър за Балканите и продуктов мениджър Семена за България в CORTEVA Agriscience, разговаряме за предизвикателствата при отглеждане на царевицата през 2019 г., които можеха да се видят и на демополето PORTFOLIO Farm2019 в Равно поле, Софийско.

– Г-н Дражев, какви бяха основните проблеми за решаване в растителната защита при царевицата тази година?

-         При царевицата основните проблеми у нас засега са плевелите и неприятелите. От чисто практична гледна точка царевицата е единствената култура в България, която през вегетацията няма проблеми с болестите. Проблеми с болестите има само в началото при покълване и поникване от почвени патогени, но за контрола на тези болести семената на царевицата се обеззаразяват с разрешени и регистрирани препарати. През вегетацията все още няма болест, която да се развива. Ако все пак се появят болести през вегетацията, фирмите имат готови решения. Те вече се прилагат в съседни държави, където има проблеми – в Западна Румъния към унгарската граница, в Унгария, Сърбия и Хърватия. Там земеделците използват фунгициди на база триазол или в комбинация на триазол със стробилурин. Пръска се в определена фаза на царевицата. 12-и-14-и лист и изметляването на културата е най-подходящият период за пръскане, защото тогава основно се формира добивът. Болестите нападат листната маса, а тя е основен източник на фотосинтезата – процеса, който храни растенията. Т.е. целта е да се запази листната маса чиста от болести. Но за щастие, нашите земеделци нямат този проблем засега.

-         Кой тогава е основният проблем при царевицата у нас?

-         Основен проблем са плевелите. Тази година пролетта беше суха и липсата на почвена влага накара много земеделци да не използват почвени хербициди и те минаха на решения с вегетационни хербициди.

-         Кои са проблемните плевели за тази култура у нас?

-         Проблем са както житни и широколистни плевели, така и смесено заплевеляване. Т.е. в зависимост от плевелната асоциация трябва да се подбира и подходящият хербицид. Когато има само широколистни плевели – див синап, дива ряпа, бяла куча лобода, обикновен щир, паламида, свиница, галинсога и др., има голям набор от хербициди като Мустанг® СК, Старане™ Голд, Кабадекс™ Екстра и др. Има препарати и на база чисто 2,4Д, но агрономите знаят, че трябва много да се внимава с фазата на приложение, защото тези продукти могат да се прилагат до фаза 3-ти–5-и лист, докато препарати, които не съдържат 2,4Д, както и дикамба, за която важи същото ограничение за фазата на приложение, могат да се прилагат и в по-късни фази. В случаите, когато съдържанието на дикамба е до 15 г акт. в-во на декар, може да се прилага до 8-и лист. Това е за широколистните плевели.

-         А кои са житните плевели, срещу които трябва да се осъществява контролира?

-         Основни са кощрява, видовете кръвно просо, кокоше просо, балур от семена и балур от коренища. Тук има голям набор от продукти на база никосулфурон. Хубавото до този момент е, че на практика в България няма устойчивост на плевелите към хербициди с никосулфурон, който е широкоспектърно активно вещество, внедрено в практиката още 1992–1995 година. Вече 26-27 години се ползва с много добра ефикасност. От 2000 година вече има и продукти на база по-ново активно вещество – форамсулфурон. И двете активни вещества работят много добре и аз препоръчвам на земеделците да ги редуват.

-         При смесено заплевеляване?

-         Има готови формулации, но също така могат да се смесват и противожитни с противошироколистни хербициди. Но земеделците винаги трябва да се съобразяват с фазата на културата – има такива до 5-и–6-и лист, до 8-и и до 9-и лист.

-         Има ли у нас неприятели, които създават проблеми при царевицата?

-         Да, в момента царевицата у нас вече има един много сериозен проблем, за който няма решение. Това е контролът на телени червеи. След забраната на неоникотиноидите като активни вещества от ЕК не беше предложена никаква алтернатива. В момента официално законно решение за контрол на телените червеи няма, а то е единствено и само с третирането на семената. Има светлина в тунела – през 2021 или 2022година в ЕС ще бъде разрешено едно нова активно вещество – циазапир или циантранилипрол. То ще бъде единственото решение за контрол на телените червеи. Другият проблем при царевицата е сивият царевичен хоботник – Tanymecus dilaticollis.

Ако третирането на семена за момента е забранено и няма разрешени активни вещества, все още има регистрирани прерпарати през вегетацията на база органофосфорни инсектицидни вещества като хлорпирифос етил и хлорпирифос метил, както и на база неоникотиноиди като тиаклоприд и ацетамиприд или в комбинация с пиретроиди – делтаметрин, ламбда-цихалотрин, алфа-циперметрин, циперметрин, S-фенвалерат и др. Тази комбинация има много добър ефект поради бързия инициален ефект на пиретроида и дългото последействие на второто активно вещество, което може да е органофосфорно или неоникотиноидно.

Третият проблем, който е от последните няколко години, е царевичният стъблен пробивач Ostrinia nubilalis. Допреди 2-3 години този неприятел нанасяше незначителни от икономическа гледна точка повреди, до ПИВ. Но през последните две години в Северна България той е сериозен проблем покрай границата с Румъния, покрай Дунав. Тук борбата вече трябва да се води много стриктно. Неприятелят има две поколения годишно. Първото поколение се развива в края на май-началото на юни по плевелни видове, и много по-рядко по царевица. Но наблюденията през 2018 и 2019 година, че още първото поколение вреди върху царевицата, която в този момент е във фаза от 6-и до 12-и–14-и лист. Иначе, второто поколение е с по-голяма икономическа вредност, тъй като тогава вече са формирани кочаните. Царевичният пробивач поврежда кочана, прави ходове в стъблото, като входът може да бъде под кочана, но вследствие на повредата той се пречупва и пада на земята. Тази загуба не е никак малка.

-         Кои са моментите за извеждане на борбата с този неприятел?

-         Борбата трябва да се води най-късно до начало на яйцеснасянето на царевичния стъблен пробивач по листата или до фаза черна главичка (непосредствено преди излюпване). Това е най-късната фаза за пръскане с инсектициди. А проблемът тогава вече е, че царевицата се е развила максимално във хабитус и е висока 2–2,5 метра. Пръскането трябва да се направи с пръскачки с висок клиърънс. Ако това не е възможно в този момент, може да се влезе малко по-рано с пръскачките, за да може, когато неприятелят кацне, повърхността на листата да е третирана с инсектицид и той да загине.

-         Какви инсектициди са ефикасни?

-         Тук могат да се ползват органофосфорни препарати – хлорпирифос етил, хлорпирифос метил, или същите в комбинация с пиретроиди. Най-новото, което ще влезе в практиката през 2022 или 2023 г., е биологичен препарат с активно вещество, синтезирано от актиномицетни гъби. Това е биологичен препарат без химически синтез. Първите опити с него са многообещаващи, активното вещество се нарича спинеторам. Препарата действа перфектно на неприятеля, и е икономически изгоден. За да се покрие стойността на препарата, добивът спрямо нетретирания вариант трябва да е минимум 20-25 кг повече, всеки следващ килограм вече е чиста печалба.

-         Каква конкретна растителна защита сте направили тук, на това поле?

-         Тъй като пролетта беше суха, на демополето на СORTEVA в Равно поле не сме правили запечатка с почвени хербициди. Единственото нещо, което направихме, е третиране с вегетациония хербицид Ариго™ ВГ за контрол както на житни, така и на широколистни плевели, тъй като заплевеляването тук е смесено. Препарътът е широкоспектърен и може да се прилага от 1-ви до 8-и лист – период от около 1 месец. Препаратът съдържа три активни вещества – римсулфурон, никосулфурон и мезотрион.

Римсулфуронът и никосулфуронът контролират основно едногодишните житни и някои широколистни плевели, а мезотрионът контролира основно едногодишни широколистни плевели. Съставен от комбинацията между тези три активни вещества, хербицидът Ариго осигурява синергизъм между тях, при което се получава пълен контрол на всички плевели тук – кощрява, бяла куча лобода, див синап, балур от коренища. Приложихме го във фаза 5-и–6-и лист в доза 33 г/дка с прилепител Тренд – 0,1%.

Тренд спомага за по-добро покритие и прилепване на работния разтвор към листната повърхност на плевелите, вкл. и на тези с дебел слой восъчен налеп, каквата е бялата куча лобода. При приложение на хербицидите първо трябва да се гледа фазата на плевелите и след това фазата на културата. Приложени в точния момент, те спират конкуренцията над културата. Без конкуренти тя много бързо затваря междуредията и засенчва почвената повърхност, с което ограничава поникването на плевелите.

Прочетена 1380 пъти
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта