Основни заплахи в борбата с болести в житни култури

В предстоящите месеци от изключително значение е опазване на пшеничните посеви от болести по листната маса и класа.

Основните болести са фузариум по класа, кафява и жълта ръжда, септория и др.

Борбата е необходимо да се извежда при наличие на условия за развитие на болестта (ПИВ).

КАФЯВА И ЖЪЛТА РЪЖДА: Загубите от нея при пшеницата могат да достигнат до над 20-30%. Разпространява се чрез вятъра на хиляди километри, което прави заразата възможна дори и до преди това да не я е имало на съответните полета. Борбата се извежда при поява на лигулата на флаговия лист - 10% степен на нападение и 1-ви сори по предпоследния лист или при поява на ½ от класа - 10-20% степен на нападение; 1-ви сори в/у предпоследния лист и по време на цъфтеж - 30% степен на нападение; 1 –ви сори по флагов  лист.

СЕПТОРИЯ ПО ЛИСТАТА И  КЛАСА: силно вредоносна болест по пшеницата и житните култури. Може да редуцира добива до 50%.

ФУЗАРИУМ ПО КЛАСА – силно влошава качествата на продукцията, заразените семена са източник на токсини, токсични за хората и животните. Моментът на борба е строго специфичен и трябва да е точно по време на цъфтеж. При откриване на такива токсини в пшеницата продукцията може да не бъде реализирана на пазара. Праг на икономическа вредност (ПИВ) - при поява над 70% отн. възд. влажност във фаза цъфтеж. Особен риск представляват условия за заразяване с фузариум, когато по време на цъфтеж има регулярни превалявания. Това влошава както качеството, така и количеството зърно, което може да очакваме като добив. Един от най-добрите продукти срещу фузариум по класа е Солигор.

фузариум по класа

кафява ръжда

 Жълта ръжда1

Солигор Децис ПР 1 е надеждният фунгицид срещу фузариум по класа

За борба срещу най-вредоносните болести в пшеница – ФУЗАРИУМ, ЖЪЛТА И КАФЯВА РЪЖДА, СЕПТОРИОЗА

 • Трикомпонентен фунгицид с концентрирано съдържание на системни акативни съставки – триазоли.
 • Комплексно решение (защита от листни болести и болести по класа),отлично покритие на листната маса при второ третиране.
 • Доза 70-80 мл/дка решава проблемите с най-значимите гъбни болести в пшеница.
 • Съдържанието на протиоконазол в Солигор го прави най-доброто решение за борба с фузариум по класа при третиране във фаза цъфтеж на пшеницата
 • Протиоконазол – триазол с най-висока оценка при борба срещу фузариум по класа

Основни заплахи в борбата с неприятели в житни култури

През май и юни пшеницата е подложена на нападение от множество неприятели. Най-вредоносни са листните въшки, житна дървеница, житна пиявица и бръмбар житар.

Борбата е необходимо да се извежда при достигане на ПИВ (праг на икономическа вредност), като при силно нападение тези неприятели могат да нанесат сериозни поражения върху добивността и качеството на пшеницата.

ЖИТНА ДЪРВЕНИЦА – обследванията се правят в различни фази, най-важните от тях са фаза вретенене: ПИВ 1-1,5 бр./кв.м. и млечна зрялост като се обследват ларвите ПИВ над 2 бр./кв.м. при 30% ларви 3-та възраст. Всяка ЖИТНА ДЪРВЕНИЦА поврежда средно по 45 до 55 зърна, което причинява значителни щети върху добива.

За ЖИТНА ПИЯВИЦА се прави обследване срещу възрастно във фаза вретенене ПИВ 30-50 бр/кв.м.

и фаза изкласяване – цъфтеж на ларви 15-20 % унищожена листна повърхност или 1 бр. на лист.

При зимната пшеница, когато от 12 до 25% от листната повърхност е унищожена, добивите се намаляват с 14%, а при плътност една ларва на едно растение - с 10 кг на декар.

ЛИСТНИ ВЪШКИ – прави се обледване на няколко пъти. Във фаза изкласяване и начало на млечна зрялост върху ларви и нимфи – над 30 въшки на клас и над 50 % нападнати растения.

ЖИТАР – обследването се прави във фаза цъфтеж – наливане на зърното ПИВ 3-5 бр./кв.м.

Следващо обследване е във фаза млечна - восъчна зрялост ПИВ 6-8 бр./кв.м. В години на по-масовото им намножаване загубите на добива достигат до 20-30%, а в отделни случаи - и до 50%.

нападение от листни въшкижитна дървеницажитна пиявица 

 

 

Солигор Децис ПР 2 е иновативен широкоспектърен инсектицид за борба срещу най-вредоносните неприятели в пшеница – ЖИТНА ДЪРВЕНИЦА, ЖИТНА ПИЯВИЦА, ЖИТАРИ И ЛИСТНИ ВЪШКИ

 • Концентрирано активно вещество
 • Нова формулация,даваща максимален ефект
 • По-добро полепване и задържане върху растението
 • По-малко логистични разходи при употреба
 • Ефикасен срещу икономически най-важните неприятели в житни култури
 • Освен директен инсектициден ефект, Децис 100 има и отблъскващ ефект и потиска храненето на насекомите
 • Отлична смесимост със фунгициди на Байер
 • Доза 6,3 – 7,5 мл/дка

СОЛИГОР и ДЕЦИС 100 ЕК - ЗАВЪРШЕНА ЗАЩИТА В ЖИТНИ

За повече информация посетете нашия сайт www.cropscience.bayer.bgили се свържете с нашите регионални представители https://www.cropscience.bayer.bg/bg-BG/Consultation.aspx

Публикувана в Растениевъдство

За да развият потенциала си, грижите по тях тепърва предстоят, посочи Милен Мильов, регионален мениджър на Байер КропСайанс за Централна Северна и Западна България

Агр. Петър Кръстев

На срещата със земеделските производители от Централна Северна и Западна България в Правец, Милен Мильов, регионален мениджър на Байер КропСайанс за региона, представи екипа за тази част на страната. Той подчерта, че екипът на компанията за региона се състои от експертно подготвени професионалисти, способни да решат всякакви проблеми на своите клиенти. Г-н Мильов увери земеделците, че с опита и знанията екипът на Байер КропСайанс ще бъде на тяхно разположение по всяко време на годината, така че да могат да получат оптимални решения на производствените задачи в стопанствата си и производството им да бъде рентабилно. След това Милен Мильов направи обстоен анализ на състоянието на есенниците, акцентите от който ви представям в детайли.

Актуалното състояниена посевите с пшеница и ечемик в региона

Миналата година по това време в целия регион с малки изключения пшениците току-що са били поникнали. В момента посевите с културата изглеждат много по-добре и потенциалът е налице. Има пшеници, които масово са били поникнали през ноември и началото на декември и към момента тези посеви са в начало на братене и активно братене. Има растения и с по3-4 братя в зависимост от типа на почвата и от началото на старта на пшеницата. След последния дъжд и сняг посевите определено дават надежди за много добър потенциал. Дори преди тези дъждове влагата в кореновия слой на пшеницата е била налична и достатъчна за нормалното развитие. Проблеми създават отделни повреди от замръз по листата. На някои места пшениците са леко полилавели, стигнало се е до некроза и отмиране на растителни тъкани (най-често по връхните части на първите 2-3 листа). Но това е нещо нормално, което се случва през зимата. При посевите в по-напреднала фаза и добре братили, тези повреди са много по-слаби.

Плевелите бързо завземат пространства

В различна плътност, според заплевелеността на блоковете в пшениците, вече се виждат ефемерните плевели, които се опитват да навлязат в пространството, което не е заето от културата. Могат да се открият великденче, теменужка, а също така и малко по-топлолюбиви плевели като мак, подрумче, лютиче. След преваляванията и предстоящото топло време тези широколистни плевели ще придобият по-голяма плътност и ще се развият по-активно. При внимателен оглед на полетата могат да се видят и първите житни плевели, които поникват заедно с пшеницата – например див овес, разположен в междуредията. Той е във фаза поникване до фаза братене. Същото важи и за другите житни плевели – райграс, овсига и др., които вече могат да бъдат открити на полето.

Неприятелите са в посевите още от есента

В по-рано поникналите посеви е имало и житна муха, която е успяла да развие свое поколение, направила е какавида. Очакванията са, че тези какавиди ще дадат пролетно поколение, което дори да не е толкова опасно за посевите в напреднала фаза, трябва да се следи. За да се контролира популацията на този неприятел, вероятно ще се наложи едно първо вегетационно пръскане с инсектицид.

Болестите са адаптивни и се развиват дори при сухи условия

Друг проблем, който е наблюдаван и констатиран по сигнали от обследване на земеделски производители, е ризоктонията по пшеницата. Въпреки изключително сухите условия на есента този патоген е успял да се развие. Твърде възможно е през пролетта той да продължи да се развива и може да обхване долната част на стъблото на пшеницата – първи стъблен възел. При развитие на ризоктонията се получават язви във вътрешността и епидермиса на корена, които могат да стигнат до сърцевината и да причинят нарушаване на храненето на растенията, дори полягане на посева. Байер има отлично решение и за този проблем. Обективната ситуация в полето показва на компанията как трябва да действа, която вече има предложения за възникналите проблеми – завърши професионалното описание на състоянието на посевите Милен Мильов.

За решаване на проблемите с плевелите, болестите и неприятелите в житни култури, Байер КропСайанс има иновативни и надградени продукти, които предлага в пакетни предложиния. С тях ще ви запознаем подробно в следващите материали.

Публикувана в Растениевъдство

Партньорството ще се осъществява много по-лесно, защото експертите са компетентни както в растителната защита, така и в семената

Агр. Петър Кръстев

По време на IX Национален агросеминар на НАЗ в Пловдив разговаряхме със зърнопроизводители от различни места на страната, за да научим как приемат обновения екип на фирма Байер и какви са техните очаквания от обединението с Декалб.

Пламен Генчев – фирма „Сафари – М”, община Сливо поле:

За мен това е по-добрият начин на работа!

IMG 3792

-         Г-н Генчев, колко земя обработвате и какви култури отглеждате?

-         Нашата фирма – „Сафари – М“, обработва 25 хил. декара земя в землищата на община Сливо поле, Русенска област. Отглеждаме основните полски култури: пшеница, слънчоглед, царевица, рапица и новите зелени култури – нахут, грах и др.

-         Доволен ли сте от презентацията на Байер на Агросеминара в Пловдив? Как приемате обединението на Байер с Монсанто и придобиването на търговската марка семена Декалб?

-         С интерес присъствах на презентацията на фирма Байер, защото, както винаги, имаше какво ново да научим – този път за използването на продукта Акселерон в царевица. С фирмата работим повече от 20 години, а също и със семената Декалб, които вече са в състава на Байер. Според мен обединението на фирмите Байер и Декалб ще се отрази ползотворно на нас и на нашия бизнес, като техни клиенти. Защото досега сме работили с представителите на двете фирми поотделно, а сега вече ще работим с един експерт, който ще ни представя и консултира и за семена, и за препарати. За мен и за нашата фирма това е по-добрият начин на работа. Те са водещи фирми в земеделския бранш и в бъдеще ще продължим да работим с Байер, вече като компания, интегрирала бизнеса на Декалб.

-         Прилагате ли иновациите на Байер?

-         Прилагаме иновациите на фирмата и разчитаме на тях. Тази есен се възползвах от иновацията Акселерон на Декалб в рапица. Добрите резултати се видяха още през есента при сеитбата и поникването на рапицата в нашите полета, така че предстои да се възползваме от премиерата на Акселерон и в царевица.

Жечко Андрейнски – управител на фирма „Агрофаворит”, Видин: Когато се събират две хубави неща – резултатът е още по-добър!

IMG 3787

-         Г-н Андрейнски, от колко време работите с продукти на Байер?

-         С фирма Байер работя от дълго време и добре познавам структурата и продуктите й, благодарение на добрите контакти с търговските й представители и бизнес мениджърите за Северозападна България. Нашата фирма обработва около 20 хиляди декара земеделска земя във Видинско.

-         Какво е мнението ви за придобиването на Монсанто от Байер?

-         Смятам, че със сливането на двете компании Монсанто и Байер ще се получи нещо много по-добро, защото винаги когато се събират две хубави неща – резултатът е още по-добър. Ние, земеделските производители, се надяваме да усетим положителната страна от сливането на компаниите. Мога да съобщя, че моята фирма е използвала както продукти на Монсанто (Декалб) – хибриди царевица и рапица, така и продукти на Байер – хербициди, фунгициди и част от инсектицидите.

-         Кои нови продукти на Байер използвахте през 2019 година?

-         От новите продукти на Байер, сезон 2019-а, използвах хербицида Пасифика Експерт в пшеница. Добрият резултат определено ми дава основания да приложа Пасифика Експерт и през новата стопанска година на по-голяма част от площите. Смятам, че много добри решения при хербицидите за царевица са Капрено и Аденго, както и другите продукти, които дават сигурност на всеки земеделски производител. Определено смятам, че всеки може да разчита на продуктите на Байер. Надявам се, че ще продължим и в бъдеще да работим много добре с регионалните представители на фирмата, както и досега.

Минчо Минчев – фирма Агрис”, гр. Генерал Тошево:

Препоръките на експертите са много полезни за нашата работа!

IMG 3811

-         Г-н Минчев, колко земя обработвате и какви са контактите ви с фирма Байер?

-         Обработваме 30 хил. дка земеделска земя – част от нея е под аренда, а доста голяма част – собствена. През годините имаме много добри контакти с фирма Байер и разбира се, с Монсанто (Декалб). В сеитбооборота сме отглеждали хибриди от различни култури на Декалб, а в технологиите за растителна защита сме прилагали много продукти на Байер. И естествено, доволни сме от партньорството и от продуктите им. Според мен обединяването на двете фирми и съответното обединяване на предлаганите продукти (семената и препаратите) ще бъде много голям плюс за земеделските производители и конкретно за нас, в нашата дейност.

-         Доволен ли сте от резултатите, които получавате от продуктите на Байер?

-         През годините в стопанството сме получавали добри резултати, използвайки продуктите и на двете фирми. Нашата фирма се занимава и с животновъдство, така че царевицата е основна култура за нас. В тази връзка сме отглеждали голяма част от царевичните хибриди от портфолиото на Декалб и сме получавали добри резултати. По отношение на растителната защита – ползваме почти цялата гама от продукти в листата на фирма Байер. В пшеницата основно залагаме на фунгицидите Солигор и Фалкон, а от хебрицидите – на Секатор. Той все още е незаменим по ефикасност и го прилагаме вече в продължение на 10 години. Предстои да използваме в практиката си и новите продукти на фирмата като Атлантис Флекс, Пасифика Експерт и др.

-         Използвате продукти на Байер в царевица – какви са впечатленията ви от тях?

-         При царевицата използваме почти цялата гама от продукти на Байер, като през последните години сме се насочили към хербицида Капрено. Този продукт дава много добри резултати – и като почвено действие, и при вегетативно приложение. При екстремните климатични условия на 2019 г. Капрено показа своите много добри качества като отличен защитник на царевицата от плевели по всяко време на вегетацията.

-         Доволен ли сте от партньорството с експертния екип на Байер?

-         Имаме много добри взаимоотношения с представителите и експертите както на Байер, така и на Декалб. Почти през цялата година поддържаме професионални контакти, извеждаме опити с препарати и нови хибриди, коментираме резултатите и обогатяваме практиката си. Консултациите с техните експерти са много полезни, те винаги са се отзовавали на потребностите ни за прилагане на технологиите. Посещаваме заедно посевите по полетата, обсъждаме състоянието на културите, а експертите ни дават препоръки, които са много полезни за нашата работа.

Публикувана в Растениевъдство

Пасифика Експерт и Атлантис Флекс - комплексни решения срещу смесено заплевеляване в житни култури

Агр. Петър Кръстев

По време на презентацията на Байер КропСайанс пред зърнопроизводителите на IX Национален агросеминар на НАЗ в Пловдив, МИЛЕН МИЛЬОВ – регионален мениджър на компанията за Централна Северна и Западна България, представи новостите в растителната защита през 2020 година.
Той припомни на земеделските производители бранда Фалкон, който постави началото и беше част от изграждането на съвременното българско земеделие. В същото време има необходимост от нови решения, които да са съобразени с по-високите актуални изисквания за опазване на околна среда, за защита на топлокръвните организми, както и с тези за опазване на реколтата, заложена от земеделците на полето. Именно в тази насока ще бъде новият продукт на Байер – фунгицид с три активни вещества, който ще бъде регистриран съвсем скоро, обяви Милен Мильов.

Уникалните предимства на фунгицида във формулация Xpro осигуряват максимална ефективност за широк спектър от болести, както и бързодействаща и дълготрайна защита по време на най-критичните етапи от растежа на пшеницата. Продуктът гарантира устойчив контрол, насочен срещу най-разпространените болести в житни култури. Това, в комбинация с иновативната Xpro технология от Байер, подпомага увеличаването на добива дори и при неблагоприятни климатични условия.

Благодарение на уникалната комбинация от активни вещества фунгицидът осигурява пълна защита от болести със силен лечебен ефект. Протиоконазолът е последна генерация триазол, който блокира образуването на клетъчната мембрана и ендоплазмената мрежа на гъбната клетка. Биксафен и флуопирам са познати като най-активните вещества с SDHI механизъм на действие. Те блокират преноса на енергия в клетката, която спира да се храни и загива. Уникалното за двете активни вещества е, че те имат различен модел на свързване и блокират по различен начин преноса на енергия. Синергията между биксафен и флуопирам гарантира, че фунгицидът осигурява устойчив контрол дори при много трудни условия. Уникалната формула, двата механизъма на действие и трите активни вещества на новия фунгицид в Xpro формулация осигуряват максимално действие срещу всички значими болести в посевите от житни култури и дават спокойствие и защита на производителите.

Акценти от презентацията на специалиста

Вниманието на земеделската аудитория беше насочено към иновациите през настоящата година, представени от Байер КропСайанс. Производителите имаха възможност да се убедят във високото качество на един изключителен продукт за справяне с тежко житно заплевеляване в посевите – хербицида Атлантис Флекс. На пазара беше и продуктът Пасифика Експерт.

Пасифика Експерт е истински експерт в борбата с плевелите
Този продукт е експертът на Байер при комплексно заплевеляване срещу житни плюс широколистни плевели. Той е на атрактивно ниска цена и съдържа три активни вещества плюс антидот. Във формулацията на хербицида е включен и изключително добър прилепител – Биопауър, който му помага да се справи с някои от най-трудните за контрол широколистни плевели, както и със самосевка от рапица. Пасифика Експерт работи изключително добре и срещу ефемерите, които са предизвикателство през последните години. Той може самостоятелно да се справи със синя метличина, както и с цялата гама от упорити широколистни плевели като паламида, лепка, лайка, синап, самосевка от технологичен слънчоглед. Освен това Пасифика Експерт контролира изключително надеждно житни плевели като див овес, видовете ветрушка, лисича опашка, различните видове райграс, както и полска овсига.

Пасифика Експерт се различава от Атлантис Флекс спрямо действието срещу един труден за контрол плевел – ливадната власатка, който е широко разпространен в някои полета на България. Затова препоръката към земеделците е да използват компетентността на специалистите от Байер, които според конкретната ситуация ще ги насочат към единия или другия продукт за ефикасно решаване на проблема.

Атлантис Флекс има отличен ефект срещу власатка и овсига

Атлантис Флекс е продуктът на Байер за комплексно заплевеляване. Той е с две активни вещества с тесен фокус в сферата на житните плевели, изключително добре се справя с ливадна власатка и овсига. Самият продукт се нуждае от добавка на 7 до 10 мл Секатор, за да се допълни спектърът му срещу широколистни плевели.

Продуктите на Байер са качествени и инвестициите в тях са винаги оправдани. Но за да работят по най-добрия начин за производителите, те трябва да се консултират със специалистите от екипа на компанията. Със своята професионална експертиза и познания специалистите на Байер могат да им бъдат полезни в цялостната технология за отглеждане на културите.

Байер Мастер Клас - в услуга на земеделците

Царевицата е рентабилна култура, но тя си има и своя специфика. Затова трябва да бъде отглеждана по правилния начин, така че и в тежки години, с ограничени валежи да развие максималния си добивен потенциал.

За тази цел компанията организира Байер Мастер клас в услуга на земеделците, които се целят в максимума при отглеждането на най-рентабилната култура – царевицата. Професионалистите знаят колко е важен точният анализ на факторите, от които зависи успеха на това производство.

Байер инвестира не само във високотехнологични иновативни продукти, но и в хората от екипа, за да могат те да бъдат с необходимата компетентност и познания, така че да спомогнат за по-рентабилно производство. Мастер клас в царевица стартира като проект преди 3 години и резултатите от него вече се виждат на полето. Производителите получават изключително компетентни препоръки за цялостното отглеждане на културата и повишаването на добивите от нея.

От тази есен компанията стартира още един Байер Мастер клас в пшеница. Резултатите от този проект ще бъдат представени пред земеделците и те ще могат да се възползват от познанията на екипа на Байер през следващата и предстоящите години.

От името на целия екип на Байер Милен Мильов пожела ползотворна 2020 година на всички земеделските производители!

Публикувана в Растениевъдство

Иновативната растителна защита, силната генетика и дигитализацията в земеделието са приоритетите на обединената компания

Агр. Петър Кръстев

Пловдив

Пред зърнопроизводителите, участници в IX Национален агросеминар на НАЗ, ЖЕЧО МУРЗОВ – търговски директор на Байер КропСайанс за България, представи новата фирма Байер. Той обяви, че в България вече е приключила интеграцията с екипа на Декалб, така че земеделците могат да разчитат на представителите на Байер за информация както за семената, така и за продуктите за растителна защита. Специалистът анализира причините за придобиването на Монсанто и маркира акцентите в бъдещата работа на обединената компания.

Байер КропСайанс предлага интегрирани решения

Интегрираният екип на Байер КропСайанс е фокусиран върху изключителната експертиза в помощ и съпричастие към нуждите на земеделските производители.

Причините за придобиването на Монсанто от Байер са както заради изключителната генетика, така и заради интегрираните решения – силна растителна защита, качествени семена и дигитални технологии, с които да отговори на нуждите на земеделците. Байер разполага с огромен ресурс, което позволява на екипа да предвижда какво ще бъде необходимо на земеделците и да им го предоставя. В момента на българския и на глобалния пазар съществуват компании, които предлагат както добри семена, така и много добри продукти за растителна защита и модерните дигитални технологии за оптимизиране на производството. Но предимството на Байер, който стана глобален лидер в земеделието, е, че компанията има възможността да обедини всички изброени по-горе преимущества и да предостави на земеделците интегрирано решение.

Какво се променя след интеграцията на Байер с Монсанто на българския пазар?

С придобиването на Монсанто, Байер получава достъп до изключителната генна банка и уникалните й продукти. Фирма Декалб през 2019 г.е на втора позиция в сегмент царевица и на първа позиция в сегмент рапица семена. Това се дължи както на изключителната генетика, така и на много добрата работа на екипа на Декалб до момента.

Във фокуса на Байер е царевицата

През 2020 г. царевицата ще бъде изключително важна култура за Байер. Родните земеделци, благодарение на екипа на Байер, ще имат пълната технически обоснована и икономически подкрепена информация защо трябва да заложат повече на царевица. През последните 3-4 години най-печелившата култура за българските земеделци беше царевицата,така се очертава да бъде и през сезон 2020 г.

Ние живеем в динамични времена, в които климатът се променя, но и във времена, в които се променят и технологиите, посочи Жечо Мурзов. И ако българските земеделци могат да произвеждат устойчиво царевица, то е защото успяват да приложат нови технологии по отношение на обработките, които запазват повече влага дори и в сухи години. От друга страна, влезе изключителна генетика благодарение на линията Декалб. Растителната защита също израсна на ново ниво не само спрямо ефективността върху контрола на плевели, но и по отношение на селективността към самата култура. Всички тези фактори направиха производството на царевица най-печелившето производство, обобщи специалистът.

Клиентите на Байер ще имат достъп до икономически обоснована информация

При срещите си със земеделските производители в началото на следващата година представителите на Байер ще направят равносметката си на базата на реални резултати при царевицата. И разбира се, ще покажат каква е печалбата и от слънчогледа, който е алтернативата на царевицата.

Необходимо е да се промени гледната точка в земеделското производство. А това изисква не само да се прилагат нови обработки, да се внедрява нова генетика и продукти за растителна защита, но и да се обмисли промяна на сеитбооборота, за да бъде земеделието печеливш бизнес и за в бъдеще, препоръча специалистът на Байер.

Регионалните екипи на Байер са от млади, енергични и високомотивирани експерти

Форумът на НАЗ в Пловдив, на който присъстваха зърнопроизводители от цялата страна, беше подходящото място за представяне на новите интегрирани екипи на Байер КропСайанс по региони. Екипът за Североизточна България за новата компания Байер ще се ръководи от Виолета Дикова. Милен Мильов ще оглави екипа за Централна Северна и Западна България, който е изключително значим за компанията, тъй като там се генерират най-големите приходи. Начело на екипа за Южна България е мениджърът ключови клиенти за ниво дистрибутор, както и мениджър за Южна България Николай Черкезов, известен сред българските земеделци с високия си професионализъм и дългогодишен опит в семенарския бизнес с търговска марка Декалб.

След представянето на обединената фирма Байер КропСайанс, нейни специалисти представиха иновациите и новите решения на компанията за 2020 година, за които ще ви информира и в. „Гласът на земеделеца“.

Публикувана в Растениевъдство

Сфера Макс опазва слънчогледа от болести, Капрено гарантира чисти от плевели царевични полета

Агр. Петър Кръстев

Байер Агро Арена 2019 – Кнежа

В деня на представянето на опитните парцели от формата Байер Агро Арена 2019 край Кнежа разговаряхме с Милен Мильов, регионален мениджър за Северна Централна и Западна България на Байер Кроп Сайанс. Специалистът направи обобщение на всичко, което имаха възможност да видят присъстващите на място земеделски производители от региона и страната.

– Г-н Мильов, как оценявате интереса на земеделците към технологиите на Байер, които показахте на Агро Арена 2019 край Кнежа?

– Предвид многобройното присъствие на производители от региона, можем да направим извода, че добрите земеделски стопани се интересуват от технологиите на Байер за растителна защита в основните земеделски култури.

– Какво показахте на полето край Кнежа и върху какво насочихте вниманието на земеделците?

–        На първо място, успяхме да покажем изключително доброто задържане на гъбните патогени върху ечемик и пшеница, което получихме само с едно третиране със Солигор в пшеницата и с едно третиране със Зантара в ечемика. Реално тези третирания бяха направени 28 дни преди събитието, а контролите в ечемик към момента на представянето вече бяха със силно развитие на дрешлера. А там, където сложихме Зантара, растенията са съвсем чисти от патогена и можем да преминем към втори фунгицид наздраво. Същото се отнася и за пшеницата. Контролите от пшеница в района са с изключително силно нападение от кафява ръжда. Там, където сме приложили Солигор в доза 70 мл/дка като първо третиране преди повече от 28 дни, съвсем ясно се вижда, че пшеницата е чиста от болести. Това отваря вратата да направим ново третиране с премиален фунгицид, който да сложим наздраво и да гарантираме доброто фитосанитарно състояние на посевите до жътва.

–        Какви са премиалните предложения на Байер за второ третиране за условията на настоящата година?

–        Преди всичко искам да акцентирам върху продукта Зантара, който съдържа в себе си биксафен – висок клас SDHI с високо съдържание на триазол. Зантара е продукт, който може да даде отлична защита на листната маса на пшеницата и защита на класа от фузариум. Другите премиални предложения от Байер за второ третиране в пшеница са Авиатор – премиален продукт с биксафен с изключително дълго последействие, като защита от основния патоген за България – кафява ръжда, и в същото време осигуряващ изключително добър зелен ефект.

Сфера Макс е третото премиално предложение на Байер за второ третиране. Той е стробилуринов продукт в комбинация с триазол, който дава изключително добър зелен ефект и изключително добра защита от листните патогени в пшеница. Когато Сфера Макс се използва наздраво, ние гарантираме здрави посеви до жътва. Дозите, които ще приложим (това вече е направено – бел. ред.) на същото поле, са 125 мл/дка за Зантара, 80 мл/дка за Авиатор в пшеница и 70 мл/дка Авиатор в ечемик, и 40 мл/дка Сфера макс в пшеница.

–        Какви продукти на Байер са използвани в слънчогледа?

–        Слънчогледът на опитните парцели Байер Агро Арена 2019 в Кнежа е третиран с два наши хербицида– Челиндж и Шадоу. Челиндж е хербицид, който изключително успешно контролира група от широколистни плевели в слънчоглед – синап, лобода, дива ряпа, щир, самосевка от технологична рапица. Има задържащо действие върху плевели като бутрак, повитица, фасулче. Когато използваме Челиндж в комбинация с Шадоу, получаваме комплексен ефект срещу широколистните и житните плевели, които тук са балур от коренища и балур от семена. Като цяло двата продукта имат отличен синергизъм помежду си, което позволява използването им в по- ниски дози.

–        Последните години слънчогледът масово се напада от гъбни болести. Байер има ли ефикасни решения срещу патогените, които значително редуцират добива?

–        Трябва да отбележим, че сеитбооборотът в България е изключително наситен със слънчоглед и рапица, което е основната причина за масово развитие на болести. Това са култури, върху които се развиват патогени като фома, алтернария по слънчогледа. Много често се наблюдава и фомопсис, който засяга стъблата. Сфера Макс в доза 40 мл/дка, приложен между 5-та – 8-а двойка листа на слънчогледа, може да даде добър контрол на листните болести и фомопсиса по стъблото. Този фунгицид, приложен малко по-късно, – във фаза зелен бутон, в доза 40 мл/дка удължава защитата върху листата и дава много добра защита срещу склеротиния по слънчогледа. Приложението на Сфера Макс във фаза зелен бутон е свързано и с отличен зелен ефект върху културата и добро оползотворяване на потенциала за добив в условията на съответната година.

–        Наложи ли се вече Капрено като технология при царевицата в България?

–        Капрено е за 4-та година на пазара у нас. За този значително кратък период хербицидът успя за извоюва значителен пазарен дял благодарение на своите характеристики. Когато пристъпихме към промотирането на Капрено, ние не се поколебахме да го предложим на българските земеделци като технология.

–        А защо именно като самостоятелна технология?

–        Защото Капрено е вегетационен продукт с отличен вегетационен ефект по отношение на проблемните широколистни и житни плевели. В същото време Капрено има потенциала да направи много добра почвена защита и в условията на последващ дъжд след неговото приложение от порядъка на 10 – 12 литра на м2, той се реактивира и дава контрол на плевелите, които са в процес на поникване. Чрез самостоятелното приложение на Капрено във фаза 4-ти – 6-и лист на царевицата ние можем да гарантираме чисти царевични полета до жътва.

Публикувана в Растениевъдство

С ефикасни продукти Байер осигурява пълен контрол от болести и плевели при маслодайната култура

Агр. Петър Кръстев

Представянето на продуктите и технологиите на Байер Кроп Сайанс в опитните парцели със слънчоглед направи Димитър Тодоров – регионален представител на компанията за Централна Северна България. Това стана на на демонстрационното поле Байер Агро Арена 2019 край Кнежа,

Сеитбата на слънчогледа е направена на 26 март 2019 година, а растенията са започнали да поникват на 15 април.

Фунгицидът Сфера Макс гарантира максимален добив и качество на слънчогледа

Доскоро болестите при слънчогледа се пренебрегваха и това беше една от основните причини за силното редуциране на добивите. За получаване на по-висок добив от културата специалистите на Байер препоръчват прилагането на фунгицид и предлагат Сфера Макс. Този продукт вече е много добре познат с отличните си качества и масово използван от българските земеделци в пшеница, при която също има регистрация.

За справянето с абсолютно всички болести в слънчогледа Димитър Тодоров препоръча със Сфера Макс да се направят две третирания в слънчоглед.

. Първото третиране в доза 30 мл/дка във фаза 5-а двойка листа гарантира гарантира сигурен старт на растенията и доброто им и равномерно развитие. В същото време то осигурява категоричен контрол на фома, септория и алтернария по листата.

. Малко по-късно – във фаза зелен бутон, в доза 40 мл/дка Сфера Макс контролира фомопсис, който засяга стъблата, както и бича по слънчогледа - склеротиния. Освен че предпазва растенията от болести, второто третиране със Сфера Макс им дава възможност да реализират максималния си добивен потенциал и увеличава качествените показатели на добива (масленото съдържание).

Специалистът подчерта, че Байер тества Сфера Макс върху слънчоглед от няколко години. Резултатът от третираните полета с културата винаги е бил положителен: с 18 – 20% по-висок добив. Не на последно място прилагането на Сфера Макс има и още едно положително качество– дава зелен ефект върху растенията.

Както при пшеницата, за която писахме в предишния брой, така и при слънчогледа, фунгицидът Сфера Макс е подкрепен с продуктов бонус от 5% – на всеки 100 литра закупен продукт земеделците получават още 5 литра безплатно. Възможност, която със сигурност ще им осигури по-висок добив от слънчогледа, а оттам и гарантирано по-висока печалба.

Байер има ефикасни решения за контрол на смесено заплевеляване при слънчогледа

Заедно с поникването на слънчогледа на опитните парцели Байер Агро Арена 2019 в Кнежа се е очертала и картината на заплевеляване. В контролните участъци се виждаше типичният за района широк плевелен състав – широколистни и едногодишни житни плевели, в т. ч. и балур от коренища.

При силно смесено заплевеляване, каквото имаше в Кнежа, Байер предлага два хербицида – Челиндж и Шадоу, ефекта от които представи Димитър Тодоров. Челиндж контролира бутрак и паламида, както и ощ голям брой трудни за унищожаване широколистни плевели. Освен при слънчоглед, хербицидът е регистриран при нахут, грах и леща срещу широколистни плевели. Той е ефикасно решение, особено при конвенционалния слънчоглед, при който проблемите с широколистното заплевеляване се решават много трудно.

Шадоу унищожава и балур от коренища

Противожитният хербицид Шадоу на Байер е типичен балурицид, който контролира всички житни плевели в слънчоглед, включително и балур от коренища, лисича опашка, троскот. Третирането с него е било направено на 5 май 2019 година. Дозата му е от 80 – 160 мл/дка. Ниската доза е за едногодишни житни, но ако трябва да се контролират коренищни плевели – дозата е 150 мл/дка. Очевиден бе отличният ефект на продукта върху широкия спектър от едногодишни и многогодишни житни плевели с изключителна селективност спрямо растенията на културите, при които е регистриран.

Димитър Тодоров обясни и изключителния синергизъм между Челиндж и Шадоу, когато трябва да се контролират балур от коренища и заплевеляване с бутрак и паламида. В комбинация с Шадоу, 100 мл/дка Челиндж отлично конролират коренищния плевел.

Dimitur

 


След третирането с хербицидите на Байер, Димитър Тодоров трудно можеше да намери разпознаваеми плевели в опитните парцели със слънчоглед в Кнежа, за да ги покаже на присъстващите земеделци

 


Alternaria sunflower copy

Алтернарията е заболяване, което напада листата на слънчогледа още в ранни фази, с което ограничава възможностите за нормално развитие

 

fomopsis

Освен листата, фомопсисът по-късно напада и стъблата на слънчогледа и влияе негативно върху добива

Sclerotinia

Фенофаза бутонизация е критична за заразяване на слънчогледа със склеротиния, чийто плодни тела се запазват в почвата 5-6 години

 

Публикувана в Растениевъдство

Всеки земеделец може да избере подходящия продукт и броя пръскания според конкретния натиск от болести

Агр. Петър Кръстев

„За да намерите най-правилното решение в изключително широкия спектър от проблеми, произтичащи от патогените в житни култури, използвайте екипа на Байер!“ – С тази добронамерена покана за професионално сътрудничество и решаване на трудните ситуации в производството се обърна към земеделските производители МИЛЕН МИЛЬОВ – регионален представител на Байер за Централна Северна и Западна България. Специалистът посочи, че западната селекция пшеници, отглеждана масово у нас през последните години, доведоха до появата на патогени, които по-рано не са представлявали проблем за производството, защото нашите сортове са устойчиви. Такъв е случаят с видовете ръжди и конкретно за тази година – с кафявата ръжда, която се разви още от есента. Болестта се развива най-силно там, където не се третира навреме, съобразно условията. И не на последно място – най-големи поражения от кафява ръжда през изминалия сезон са установени там, където са използвани фунгициди със занижени дози. Именно дозата е тази, която за условията на България може да даде дълго и категорично последействие и защита от кафява ръжда, акцентира Милен Мильов. Категорична защита на посевите до края на вегетацията може да се получи само когато се използва продукт с регистрирани активни вещества, ефикасни срещу заболяването, и се спазва дозата, подчерта специалистът. Кафявата ръжда, чието царство е в нашите географски ширини, е патогенът, към който трябва да се подхожда изключително отговорно и сериозно и да се работи с правилните дози на продуктите.

След това съществено и необходимо разяснение Милен Мильов представи трите схеми на Байер за борба с болестите по житните култури и направи подробна характеристика на продуктите в тях. И уточни, че всички предлагани продукти са на базата на регистрациите в България и че дозите са реални и работещи за патогените в наши условия.

Икономична технология за борба с болестите

При най-често срещаната схема в България се правят две фунгицидни третирания. Специалистът предложи на земеделците икономична схема на Байер, насочена изцяло за опазване на листната маса на растенията. Тя включва едно третиране с Фалкон в доза 50 мл/дка в края на братене, начало на вретенене, последвано от Солигор в доза 80 мл/дка при напълно разтворен флагов лист. Тази схема дава добра защита на листата от патогените.

Стандартна технология

При необходимост икономичната схема може да се надгради, като се използва стандартна технология, предложена от Байер. Това предложение е особено актуално в ситуации като тази година, когато 25% от площите с пшеница в България започнаха да се развиват през януари – февруари и няма фон на зараза от есента. Какво е различното тук? Отново се започва с Фалкон в доза 50 мл/дка. Следващото третиране при тази схема е със Сфера Макс в доза 40 мл.

Сфера Макс е комбиниран продукт, съдържащ триазол със стробилурин. Той може да даде по-добро последействие на защита на листната маса през последната част от вегетацията. Заради съдържанието на стробилурин Сфера Макс притежава и много добър зелен ефект.

Премиум технология

Милен Мильов подчерта, че премиум технологията на Байер за борба с болестите при житни култури се е доказала в условията на Северозападна България миналата година. Тя включва фунгицидите Солигор и Зантара и е успяла да защити добив от 1260 кг във Видинско от 100 декара елитен участък през 2018 година.

Солигор се прилага в доза 80 мл/дка за първо третиране. Когато третирането се направи във фаза втори стъблен възел на растенията, спокойно може да се отиде със Зантара в доза 125 мл/дка във фаза начало на изкласяване, препоръча специалистът. Зантара е уникален продукт, който все повече се доказва с изключително добро действие за защита на растенията и най-вече срещу кафява ръжда.

За 100%-на защита на добива – трето пръскане

За земеделците, които решават да направят три фунгицидни третирания, от Байер препоръчват стандартна схема. Използва се Фалкон в доза 50 мл/дка във фаза края на братене, начало на вретенене. Малко по-късно във фаза разгънат флагов лист се третира със Сфера Макс в доза 40 мл/дка. С тези две третирания се осигурява защитата на листната маса от патогени.

Третото третиране трябва да бъде насочено изцяло и само срещу болести по класа, които са характерни за фаза цъфтеж, т.е. фузариум. Предложението на Байер срещу фузариум е Прозаро в доза 100 мл/дка. Това третиране допълнително удължава защитата и на листната маса.

Още една възможност като премиум технология в този сегмент

В този вариант специалистите на Байер препоръчват два фунгицида – започва се със Солигор в първи-втори стъблен възел в доза 80 мл/дка и малко по-късно се използва премиалното предложение на Байер Авиатор в доза 100 мл/дка. Използван в начало на изкласяване на пшеницата, Авиатор гарантира запазване на потенциала за добив до края.

2018-а е последна за Фалкон

Дълги години Фалкон беше пазарен лидер в сегмента на триазолите. Поради доброто си действие спрямо патогените, които се развиват по листната маса, той се превърна в един от най-използваните от земеделците фунгициди. Фалкон отстъпва място на новия триазол в ниския ценови клас – Солигор, който за трета поредна година е най- предпочитан от българските земеделци.

Солигор – универсално решение срещу широк спектър от болести

Солигор успешно зае мястото на Фалкон като пазарен лидер, като оптимално решение за първо третиране. Балансът между ефекта от продукта и цената напълно оправдава инвестицията. Солигор има широк етикет на регистрации – контролира жълта ръжда, както и дрешлерата по пшеницата – патоген, който се наблюдава през последните години. Този фунгицид е ефикасен срещу снежна плесен, фузариум, септория, видовете ръжди. Може да бъде използван за защита на флагов лист в доза 70 мл/дка, както и срещу фузариум във фаза цъфтеж в същата доза.

Кафявата ръжда е вече факт

Кафявата ръжда е вече налична, защото се разви още есента по самосевките. На този проблем земеделците трябва да търсят решение, което да им осигури дълга защита: 45 –55 дни след флагов лист в зависимост от вегетацията на сорта. Препоръката на специалистите на Байер е да се използва по-висок клас продукти, в които има комбинация между триазол и стробилурин, какъвто е Сфера Макс. През 2018 година той защити третираните посеви от кафява ръжда в доза 40 мл/дка.

Зантара – цената се отплаща с последействието

Специалистите от Байер препоръчват също Зантара. Според Милен Мильов той е най-рентабилният фунгицид, защото цената, която плащат за него земеделците, в най-голяма степен се компенсира с неговото последействие по отношение на патогените по листата. Зантара има перфектна формулация, която здраво прилепва върху листа, и голяма част от активните вещества във фунгицида успяват да влязат в растението. Наличието на биксафен в комбинация с тебуконазол в продукта осигурява много добра и продължителна защита срещу кафява ръжда. Има много добро действие и срещу фузариум по класа, а също така и срещу септориоза.

Авиатор – топпродукт на Байер

Авиатор се появи на българския пазар преди две години, като обещанието от страна на фирмата бе, че той ще се превърне в топпродукт за третиране на пшеница. Той оправда възложените към него очаквания – характеризира продукта Милен Мильов.

Дозата на Авиатор е от 80 – 120 мл/дка. Продуктът съдържа биксафен и триазол с изключително добро действие срещу видовете ръжди, септориоза и фузариум по класа. Специалистите го определят като уникален, защото когато се използва в премиум пшеници, посевите дават 1% повече протеин и близо 2,5% повече глутен. Това е установено и доказано в Центъра за иновации на Байер.

Публикувана в Растениевъдство
Понеделник, 26 Февруари 2018 11:37

При царевицата заложих изцяло на Капрено

Тази година около 90% от площите ми ще бъдат третирани отново с продукти на Байер, казва Станислав Папазов, фермер от Търговище

 • Г-н Папазов, защо предпочитате да работите с продуктите и технологиите на Байер?

 • Обработвам 11 500 декара земя в района на Търговище. С Байер работим от дълги години. Докато преди правих отделни опити, от миналата година, специално при царевицата, 100% използвам продукти за растителна защита на Байер. Ползвам около 70-80% продукти на Байер и при есенниците – пшеница и ечемик.

 • Кои продукти конкретно ползвате?

 • При царевицата през миналата година заложих изцяло на Капрено. Трябва да кажа, че бях изключително доволен. В предишни години съм използвал други два продукта на Байер за тази култура.

 • С кои продукти работите при житните?

 • При житните използвах предимно пакета Солигор със Секатор и Сфера Макс.

 • Какво е вашето впечатление за ефекта при растенията след приложението на този промоционален пакет?

 • За да продължавам да залагам през годините и да увеличавам приложението на продуктите на Байер, значи съм доволен от тях. Смятам тази година около 90% от площите ми да бъдат третирани отново с продукти за растителна защита на компанията.

Публикувана в Бизнес

Без взаимното доверие със земеделците никога нямаше да постигнем първа позиция във фунгицидите и първа позиция в хербицидите в житни култури каза Жечо Мурзов, мениджър „Продажби”на компанията

Интервю на Петър Кръстев

- Г-н Мурзов, пред участниците в VII Национален агросеминар на НАЗ в Пловдив вие презентирахте продуктите на Байер. Какви бяха акцентите, които поставихте?

 • Акцентите в срещата ни с фермерите на националния агросеминар бяха да припомним обещанията, които дадохме миналата година по същото време пред тях, и да отчетем изпълнението им. Мога да съобщя, че сме надвишили обещанията и като иновативни продукти, и като резултати.

 • Вашите основания за това?

 • През 2017 г. предложихме на българския пазар уникален продукт - Авиатор, който зае своето място. Уверени сме, че през 2018 г. и по-нататък това ще бъде предпочитаният от земеделските производители продукт.

 • Какво друго предложихте на фермерите през изтичащата година?

 • През 2017 година ние внедрихме много различни и нови услуги, като лоялната програма – Байер Бонус Клуб, както и консултация на много високо ниво от страна на нашите регионални представители, защото те са обучавани от специализиран консултант, изключителен експерт в царевицата. Ето защо нашите регионални представители в момента имат най-добрата експертиза в царевица. Те биха могли да дадат консултации как най-добре фермерите да инвестират парите си, така че да получат добра доходност. Така че в лицето на представителите на Байер фермерите виждат не само търговеца на определен продукт в царевица, но и консултанта, който ще им предложи комплексни познания за конкретната ситуация, т. е. кое е най-доброто решение и най-доброто мероприятие, които трябва да бъдат приложени.

 • Традиционно всяка година Байер предлага на своите клиенти нови продукти. Какво ще предложите на българските земеделци през следващата година?

 • През 2018 г. ще предложим два нови продукта, единият от който вече е регистриран – Атлантис Флекс. Той е изключителен продукт за контрол на житни плевели, в т. ч. овсига, райграс, див овес, лисича опашка, ветрушка. Освен това Атлантис Флекс има хербицидно действие и срещу широколистни плевели, но за да се засили ефикасността му, препоръката е да се комбинира с половин доза Секатор. Продуктът е уникален, защото е с ново активно вещество и за момента това ще бъде хербицидът, който ще може да контролира в най-добра степен овсига, а така също власатка и други проблемни плевели в житните култури.

 • Имате ли нови продукти и при другите култури?

 • Другата голяма новина ще бъде съобщена на зимните технически срещи на Байер с фермерите, в началото на февруари 2018 г. Това ще бъде растителнозащитното решение на компанията в нахут и слънчоглед чрез продукт, за който сме в процес на регистрация. Учудващо за нас бе, когато узнахме, че през 2017 г. този продукт се внася в страната ни нерегламентирано от други държави. Така че земеделците, които планират да сеят нахут догодина, могат да бъдат спокойни. Байер ще им предложи ефикасно решение срещу плевелите в културата и те ще могат да направят успешно производство с високи резултати и респективно с добра печалба.

 • Какъв е най-големият успех на Байер за 2017 г. в България?

 • Най-големият успех на Байер е, че виждаме все по-голямо доверие към продуктите на компанията от страна на земеделците. Доказателство за това са позициите, които заемат нашите предложения. Смятам, че ако липсва доверие в нас като екип и в нашето портфолио, никога нямаше да можем да постигнем първа позиция във фунгицидите и първа позиция в хербицидите в житни култури. Ние винаги сме се стремили не към краткосрочни цели и отношения с партньорите си, целта ни винаги е била дългосрочна. И още - да имаме изключително добри партньорски отношения, градени на доверие. Считам, че това доверие започва да се отплаща, за което съм благодарен както на колегите си от екипа, така и на земеделците, които оценяват продуктите на Байер.

 • Пред фермерите вие обърнахте специално внимание и на един доста сериозен проблем за нерегламентирания внос на нелегални и фалшиви продукти за растителна защита в България. До каква степен този проблем е заплаха за качеството на продукцията и какво влияние оказва на регламентираната търговия с ПРЗ?

 • Аз считам, че това далеч не е само заплаха за регламентираната търговия, а по-скоро е заплаха за цялата общественост. Това са продукти, които по никакъв начин нямат достоверни данни за активните вещества в съдържанието им и какви остатъчни количества ще се получат в растенията, след като бъдат третирани с тях. И в крайна сметка те отиват на нашата трапеза. Ето защо, подобни продукти представляват много по-голяма заплаха за обществеността, а и заплаха за самите земеделски производители. Освен че има опасност от наличие на нерегламентирани количества пестициди в продукцията, има опасност и от повреждане на културите. Контролът при производство на подобни продукти е много по-занижен и в крайна сметка по никакъв начин съответният земеделец няма гаранция, че ефикасността на фалшивия продукт отговаря на това, за което са му го продали.

 • Какви са причините нашите земеделци да използват подобни продукти?

 • Наясно сме, че в момента земеделците работят в доста предизвикателна среда, цените на продукцията не са много високи, разходите им се увеличават и се търсят начини за оптимизирането им. Но считам, че това не е най-разумното решение да се оптимизират разходите - като се използват нерегламентирани продукти, които могат да бъдат и фалшиви. Това според мен крие прекалено голям риск и не си заслужава.

Ние, от Байер, отваряме тази тема, защото считаме, че сме достатъчно силни и достатъчно разумни, за да можем да застанем на пътя на нерегламентирания внос и приложението му, въпреки че бяхме съветвани, че такова говорене е един вид „промоция” на използването на подобен тип продукти. Ние знаем с категоричност, че този внос се увеличава. Ако допреди една-две години такъв тип продукти частично се използваха в Южна България, в момента имаме информация, че нерегламентирани продукти се използват много масово в Северна и Североизточна България, в Централна Северна България. Смятам, че това не е от полза за никого. Не е от полза, както вече подчертах – за обществеността и за земеделието, не е от полза и за нашата индустрия. В крайна сметка - не е от полза и за държавата, защото нерегламентираният внос не носи приходи, държавата не получава данъци, такси и т. н., както това се случва от регламентираните търговски дейности. Затова според нас срещу явлението трябва да застанат всички, не само ние, но и цялата общественост.

 • Кой според вас носи най-голяма отговорност за случващото се?

 • Всъщност отговорност носим всички, защото най-лесно е да се каже, че държавата не упражнява контрол, че земеделците не са съзнателни и т. н. Всички ние трябва да осъзнаем, че тази практика е вредна и трябва да се търсят решения за нейното преодоляване.

 • Какво ще пожелаете на вашите клиенти - земеделските производители, за идващата 2018 година?

 • Бих искал да пожелая на нашите приятели – земеделските производители, и през следващата 2018 г. да бъдат все така гъвкави и разумни, да вземат правилните решения, защото те са доказали, че са адаптивни и поради това постигат много добри резултати.

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта