Сфера Макс опазва слънчогледа от болести, Капрено гарантира чисти от плевели царевични полета

Агр. Петър Кръстев

Байер Агро Арена 2019 – Кнежа

В деня на представянето на опитните парцели от формата Байер Агро Арена 2019 край Кнежа разговаряхме с Милен Мильов, регионален мениджър за Северна Централна и Западна България на Байер Кроп Сайанс. Специалистът направи обобщение на всичко, което имаха възможност да видят присъстващите на място земеделски производители от региона и страната.

– Г-н Мильов, как оценявате интереса на земеделците към технологиите на Байер, които показахте на Агро Арена 2019 край Кнежа?

– Предвид многобройното присъствие на производители от региона, можем да направим извода, че добрите земеделски стопани се интересуват от технологиите на Байер за растителна защита в основните земеделски култури.

– Какво показахте на полето край Кнежа и върху какво насочихте вниманието на земеделците?

–        На първо място, успяхме да покажем изключително доброто задържане на гъбните патогени върху ечемик и пшеница, което получихме само с едно третиране със Солигор в пшеницата и с едно третиране със Зантара в ечемика. Реално тези третирания бяха направени 28 дни преди събитието, а контролите в ечемик към момента на представянето вече бяха със силно развитие на дрешлера. А там, където сложихме Зантара, растенията са съвсем чисти от патогена и можем да преминем към втори фунгицид наздраво. Същото се отнася и за пшеницата. Контролите от пшеница в района са с изключително силно нападение от кафява ръжда. Там, където сме приложили Солигор в доза 70 мл/дка като първо третиране преди повече от 28 дни, съвсем ясно се вижда, че пшеницата е чиста от болести. Това отваря вратата да направим ново третиране с премиален фунгицид, който да сложим наздраво и да гарантираме доброто фитосанитарно състояние на посевите до жътва.

–        Какви са премиалните предложения на Байер за второ третиране за условията на настоящата година?

–        Преди всичко искам да акцентирам върху продукта Зантара, който съдържа в себе си биксафен – висок клас SDHI с високо съдържание на триазол. Зантара е продукт, който може да даде отлична защита на листната маса на пшеницата и защита на класа от фузариум. Другите премиални предложения от Байер за второ третиране в пшеница са Авиатор – премиален продукт с биксафен с изключително дълго последействие, като защита от основния патоген за България – кафява ръжда, и в същото време осигуряващ изключително добър зелен ефект.

Сфера Макс е третото премиално предложение на Байер за второ третиране. Той е стробилуринов продукт в комбинация с триазол, който дава изключително добър зелен ефект и изключително добра защита от листните патогени в пшеница. Когато Сфера Макс се използва наздраво, ние гарантираме здрави посеви до жътва. Дозите, които ще приложим (това вече е направено – бел. ред.) на същото поле, са 125 мл/дка за Зантара, 80 мл/дка за Авиатор в пшеница и 70 мл/дка Авиатор в ечемик, и 40 мл/дка Сфера макс в пшеница.

–        Какви продукти на Байер са използвани в слънчогледа?

–        Слънчогледът на опитните парцели Байер Агро Арена 2019 в Кнежа е третиран с два наши хербицида– Челиндж и Шадоу. Челиндж е хербицид, който изключително успешно контролира група от широколистни плевели в слънчоглед – синап, лобода, дива ряпа, щир, самосевка от технологична рапица. Има задържащо действие върху плевели като бутрак, повитица, фасулче. Когато използваме Челиндж в комбинация с Шадоу, получаваме комплексен ефект срещу широколистните и житните плевели, които тук са балур от коренища и балур от семена. Като цяло двата продукта имат отличен синергизъм помежду си, което позволява използването им в по- ниски дози.

–        Последните години слънчогледът масово се напада от гъбни болести. Байер има ли ефикасни решения срещу патогените, които значително редуцират добива?

–        Трябва да отбележим, че сеитбооборотът в България е изключително наситен със слънчоглед и рапица, което е основната причина за масово развитие на болести. Това са култури, върху които се развиват патогени като фома, алтернария по слънчогледа. Много често се наблюдава и фомопсис, който засяга стъблата. Сфера Макс в доза 40 мл/дка, приложен между 5-та – 8-а двойка листа на слънчогледа, може да даде добър контрол на листните болести и фомопсиса по стъблото. Този фунгицид, приложен малко по-късно, – във фаза зелен бутон, в доза 40 мл/дка удължава защитата върху листата и дава много добра защита срещу склеротиния по слънчогледа. Приложението на Сфера Макс във фаза зелен бутон е свързано и с отличен зелен ефект върху културата и добро оползотворяване на потенциала за добив в условията на съответната година.

–        Наложи ли се вече Капрено като технология при царевицата в България?

–        Капрено е за 4-та година на пазара у нас. За този значително кратък период хербицидът успя за извоюва значителен пазарен дял благодарение на своите характеристики. Когато пристъпихме към промотирането на Капрено, ние не се поколебахме да го предложим на българските земеделци като технология.

–        А защо именно като самостоятелна технология?

–        Защото Капрено е вегетационен продукт с отличен вегетационен ефект по отношение на проблемните широколистни и житни плевели. В същото време Капрено има потенциала да направи много добра почвена защита и в условията на последващ дъжд след неговото приложение от порядъка на 10 – 12 литра на м2, той се реактивира и дава контрол на плевелите, които са в процес на поникване. Чрез самостоятелното приложение на Капрено във фаза 4-ти – 6-и лист на царевицата ние можем да гарантираме чисти царевични полета до жътва.

Публикувана в Растениевъдство

С ефикасни продукти Байер осигурява пълен контрол от болести и плевели при маслодайната култура

Агр. Петър Кръстев

Представянето на продуктите и технологиите на Байер Кроп Сайанс в опитните парцели със слънчоглед направи Димитър Тодоров – регионален представител на компанията за Централна Северна България. Това стана на на демонстрационното поле Байер Агро Арена 2019 край Кнежа,

Сеитбата на слънчогледа е направена на 26 март 2019 година, а растенията са започнали да поникват на 15 април.

Фунгицидът Сфера Макс гарантира максимален добив и качество на слънчогледа

Доскоро болестите при слънчогледа се пренебрегваха и това беше една от основните причини за силното редуциране на добивите. За получаване на по-висок добив от културата специалистите на Байер препоръчват прилагането на фунгицид и предлагат Сфера Макс. Този продукт вече е много добре познат с отличните си качества и масово използван от българските земеделци в пшеница, при която също има регистрация.

За справянето с абсолютно всички болести в слънчогледа Димитър Тодоров препоръча със Сфера Макс да се направят две третирания в слънчоглед.

. Първото третиране в доза 30 мл/дка във фаза 5-а двойка листа гарантира гарантира сигурен старт на растенията и доброто им и равномерно развитие. В същото време то осигурява категоричен контрол на фома, септория и алтернария по листата.

. Малко по-късно – във фаза зелен бутон, в доза 40 мл/дка Сфера Макс контролира фомопсис, който засяга стъблата, както и бича по слънчогледа - склеротиния. Освен че предпазва растенията от болести, второто третиране със Сфера Макс им дава възможност да реализират максималния си добивен потенциал и увеличава качествените показатели на добива (масленото съдържание).

Специалистът подчерта, че Байер тества Сфера Макс върху слънчоглед от няколко години. Резултатът от третираните полета с културата винаги е бил положителен: с 18 – 20% по-висок добив. Не на последно място прилагането на Сфера Макс има и още едно положително качество– дава зелен ефект върху растенията.

Както при пшеницата, за която писахме в предишния брой, така и при слънчогледа, фунгицидът Сфера Макс е подкрепен с продуктов бонус от 5% – на всеки 100 литра закупен продукт земеделците получават още 5 литра безплатно. Възможност, която със сигурност ще им осигури по-висок добив от слънчогледа, а оттам и гарантирано по-висока печалба.

Байер има ефикасни решения за контрол на смесено заплевеляване при слънчогледа

Заедно с поникването на слънчогледа на опитните парцели Байер Агро Арена 2019 в Кнежа се е очертала и картината на заплевеляване. В контролните участъци се виждаше типичният за района широк плевелен състав – широколистни и едногодишни житни плевели, в т. ч. и балур от коренища.

При силно смесено заплевеляване, каквото имаше в Кнежа, Байер предлага два хербицида – Челиндж и Шадоу, ефекта от които представи Димитър Тодоров. Челиндж контролира бутрак и паламида, както и ощ голям брой трудни за унищожаване широколистни плевели. Освен при слънчоглед, хербицидът е регистриран при нахут, грах и леща срещу широколистни плевели. Той е ефикасно решение, особено при конвенционалния слънчоглед, при който проблемите с широколистното заплевеляване се решават много трудно.

Шадоу унищожава и балур от коренища

Противожитният хербицид Шадоу на Байер е типичен балурицид, който контролира всички житни плевели в слънчоглед, включително и балур от коренища, лисича опашка, троскот. Третирането с него е било направено на 5 май 2019 година. Дозата му е от 80 – 160 мл/дка. Ниската доза е за едногодишни житни, но ако трябва да се контролират коренищни плевели – дозата е 150 мл/дка. Очевиден бе отличният ефект на продукта върху широкия спектър от едногодишни и многогодишни житни плевели с изключителна селективност спрямо растенията на културите, при които е регистриран.

Димитър Тодоров обясни и изключителния синергизъм между Челиндж и Шадоу, когато трябва да се контролират балур от коренища и заплевеляване с бутрак и паламида. В комбинация с Шадоу, 100 мл/дка Челиндж отлично конролират коренищния плевел.

Dimitur

 


След третирането с хербицидите на Байер, Димитър Тодоров трудно можеше да намери разпознаваеми плевели в опитните парцели със слънчоглед в Кнежа, за да ги покаже на присъстващите земеделци

 


Alternaria sunflower copy

Алтернарията е заболяване, което напада листата на слънчогледа още в ранни фази, с което ограничава възможностите за нормално развитие

 

fomopsis

Освен листата, фомопсисът по-късно напада и стъблата на слънчогледа и влияе негативно върху добива

Sclerotinia

Фенофаза бутонизация е критична за заразяване на слънчогледа със склеротиния, чийто плодни тела се запазват в почвата 5-6 години

 

Публикувана в Растениевъдство

Всеки земеделец може да избере подходящия продукт и броя пръскания според конкретния натиск от болести

Агр. Петър Кръстев

„За да намерите най-правилното решение в изключително широкия спектър от проблеми, произтичащи от патогените в житни култури, използвайте екипа на Байер!“ – С тази добронамерена покана за професионално сътрудничество и решаване на трудните ситуации в производството се обърна към земеделските производители МИЛЕН МИЛЬОВ – регионален представител на Байер за Централна Северна и Западна България. Специалистът посочи, че западната селекция пшеници, отглеждана масово у нас през последните години, доведоха до появата на патогени, които по-рано не са представлявали проблем за производството, защото нашите сортове са устойчиви. Такъв е случаят с видовете ръжди и конкретно за тази година – с кафявата ръжда, която се разви още от есента. Болестта се развива най-силно там, където не се третира навреме, съобразно условията. И не на последно място – най-големи поражения от кафява ръжда през изминалия сезон са установени там, където са използвани фунгициди със занижени дози. Именно дозата е тази, която за условията на България може да даде дълго и категорично последействие и защита от кафява ръжда, акцентира Милен Мильов. Категорична защита на посевите до края на вегетацията може да се получи само когато се използва продукт с регистрирани активни вещества, ефикасни срещу заболяването, и се спазва дозата, подчерта специалистът. Кафявата ръжда, чието царство е в нашите географски ширини, е патогенът, към който трябва да се подхожда изключително отговорно и сериозно и да се работи с правилните дози на продуктите.

След това съществено и необходимо разяснение Милен Мильов представи трите схеми на Байер за борба с болестите по житните култури и направи подробна характеристика на продуктите в тях. И уточни, че всички предлагани продукти са на базата на регистрациите в България и че дозите са реални и работещи за патогените в наши условия.

Икономична технология за борба с болестите

При най-често срещаната схема в България се правят две фунгицидни третирания. Специалистът предложи на земеделците икономична схема на Байер, насочена изцяло за опазване на листната маса на растенията. Тя включва едно третиране с Фалкон в доза 50 мл/дка в края на братене, начало на вретенене, последвано от Солигор в доза 80 мл/дка при напълно разтворен флагов лист. Тази схема дава добра защита на листата от патогените.

Стандартна технология

При необходимост икономичната схема може да се надгради, като се използва стандартна технология, предложена от Байер. Това предложение е особено актуално в ситуации като тази година, когато 25% от площите с пшеница в България започнаха да се развиват през януари – февруари и няма фон на зараза от есента. Какво е различното тук? Отново се започва с Фалкон в доза 50 мл/дка. Следващото третиране при тази схема е със Сфера Макс в доза 40 мл.

Сфера Макс е комбиниран продукт, съдържащ триазол със стробилурин. Той може да даде по-добро последействие на защита на листната маса през последната част от вегетацията. Заради съдържанието на стробилурин Сфера Макс притежава и много добър зелен ефект.

Премиум технология

Милен Мильов подчерта, че премиум технологията на Байер за борба с болестите при житни култури се е доказала в условията на Северозападна България миналата година. Тя включва фунгицидите Солигор и Зантара и е успяла да защити добив от 1260 кг във Видинско от 100 декара елитен участък през 2018 година.

Солигор се прилага в доза 80 мл/дка за първо третиране. Когато третирането се направи във фаза втори стъблен възел на растенията, спокойно може да се отиде със Зантара в доза 125 мл/дка във фаза начало на изкласяване, препоръча специалистът. Зантара е уникален продукт, който все повече се доказва с изключително добро действие за защита на растенията и най-вече срещу кафява ръжда.

За 100%-на защита на добива – трето пръскане

За земеделците, които решават да направят три фунгицидни третирания, от Байер препоръчват стандартна схема. Използва се Фалкон в доза 50 мл/дка във фаза края на братене, начало на вретенене. Малко по-късно във фаза разгънат флагов лист се третира със Сфера Макс в доза 40 мл/дка. С тези две третирания се осигурява защитата на листната маса от патогени.

Третото третиране трябва да бъде насочено изцяло и само срещу болести по класа, които са характерни за фаза цъфтеж, т.е. фузариум. Предложението на Байер срещу фузариум е Прозаро в доза 100 мл/дка. Това третиране допълнително удължава защитата и на листната маса.

Още една възможност като премиум технология в този сегмент

В този вариант специалистите на Байер препоръчват два фунгицида – започва се със Солигор в първи-втори стъблен възел в доза 80 мл/дка и малко по-късно се използва премиалното предложение на Байер Авиатор в доза 100 мл/дка. Използван в начало на изкласяване на пшеницата, Авиатор гарантира запазване на потенциала за добив до края.

2018-а е последна за Фалкон

Дълги години Фалкон беше пазарен лидер в сегмента на триазолите. Поради доброто си действие спрямо патогените, които се развиват по листната маса, той се превърна в един от най-използваните от земеделците фунгициди. Фалкон отстъпва място на новия триазол в ниския ценови клас – Солигор, който за трета поредна година е най- предпочитан от българските земеделци.

Солигор – универсално решение срещу широк спектър от болести

Солигор успешно зае мястото на Фалкон като пазарен лидер, като оптимално решение за първо третиране. Балансът между ефекта от продукта и цената напълно оправдава инвестицията. Солигор има широк етикет на регистрации – контролира жълта ръжда, както и дрешлерата по пшеницата – патоген, който се наблюдава през последните години. Този фунгицид е ефикасен срещу снежна плесен, фузариум, септория, видовете ръжди. Може да бъде използван за защита на флагов лист в доза 70 мл/дка, както и срещу фузариум във фаза цъфтеж в същата доза.

Кафявата ръжда е вече факт

Кафявата ръжда е вече налична, защото се разви още есента по самосевките. На този проблем земеделците трябва да търсят решение, което да им осигури дълга защита: 45 –55 дни след флагов лист в зависимост от вегетацията на сорта. Препоръката на специалистите на Байер е да се използва по-висок клас продукти, в които има комбинация между триазол и стробилурин, какъвто е Сфера Макс. През 2018 година той защити третираните посеви от кафява ръжда в доза 40 мл/дка.

Зантара – цената се отплаща с последействието

Специалистите от Байер препоръчват също Зантара. Според Милен Мильов той е най-рентабилният фунгицид, защото цената, която плащат за него земеделците, в най-голяма степен се компенсира с неговото последействие по отношение на патогените по листата. Зантара има перфектна формулация, която здраво прилепва върху листа, и голяма част от активните вещества във фунгицида успяват да влязат в растението. Наличието на биксафен в комбинация с тебуконазол в продукта осигурява много добра и продължителна защита срещу кафява ръжда. Има много добро действие и срещу фузариум по класа, а също така и срещу септориоза.

Авиатор – топпродукт на Байер

Авиатор се появи на българския пазар преди две години, като обещанието от страна на фирмата бе, че той ще се превърне в топпродукт за третиране на пшеница. Той оправда възложените към него очаквания – характеризира продукта Милен Мильов.

Дозата на Авиатор е от 80 – 120 мл/дка. Продуктът съдържа биксафен и триазол с изключително добро действие срещу видовете ръжди, септориоза и фузариум по класа. Специалистите го определят като уникален, защото когато се използва в премиум пшеници, посевите дават 1% повече протеин и близо 2,5% повече глутен. Това е установено и доказано в Центъра за иновации на Байер.

Публикувана в Растениевъдство
Понеделник, 26 Февруари 2018 11:37

При царевицата заложих изцяло на Капрено

Тази година около 90% от площите ми ще бъдат третирани отново с продукти на Байер, казва Станислав Папазов, фермер от Търговище

 • Г-н Папазов, защо предпочитате да работите с продуктите и технологиите на Байер?

 • Обработвам 11 500 декара земя в района на Търговище. С Байер работим от дълги години. Докато преди правих отделни опити, от миналата година, специално при царевицата, 100% използвам продукти за растителна защита на Байер. Ползвам около 70-80% продукти на Байер и при есенниците – пшеница и ечемик.

 • Кои продукти конкретно ползвате?

 • При царевицата през миналата година заложих изцяло на Капрено. Трябва да кажа, че бях изключително доволен. В предишни години съм използвал други два продукта на Байер за тази култура.

 • С кои продукти работите при житните?

 • При житните използвах предимно пакета Солигор със Секатор и Сфера Макс.

 • Какво е вашето впечатление за ефекта при растенията след приложението на този промоционален пакет?

 • За да продължавам да залагам през годините и да увеличавам приложението на продуктите на Байер, значи съм доволен от тях. Смятам тази година около 90% от площите ми да бъдат третирани отново с продукти за растителна защита на компанията.

Публикувана в Бизнес

Без взаимното доверие със земеделците никога нямаше да постигнем първа позиция във фунгицидите и първа позиция в хербицидите в житни култури каза Жечо Мурзов, мениджър „Продажби”на компанията

Интервю на Петър Кръстев

- Г-н Мурзов, пред участниците в VII Национален агросеминар на НАЗ в Пловдив вие презентирахте продуктите на Байер. Какви бяха акцентите, които поставихте?

 • Акцентите в срещата ни с фермерите на националния агросеминар бяха да припомним обещанията, които дадохме миналата година по същото време пред тях, и да отчетем изпълнението им. Мога да съобщя, че сме надвишили обещанията и като иновативни продукти, и като резултати.

 • Вашите основания за това?

 • През 2017 г. предложихме на българския пазар уникален продукт - Авиатор, който зае своето място. Уверени сме, че през 2018 г. и по-нататък това ще бъде предпочитаният от земеделските производители продукт.

 • Какво друго предложихте на фермерите през изтичащата година?

 • През 2017 година ние внедрихме много различни и нови услуги, като лоялната програма – Байер Бонус Клуб, както и консултация на много високо ниво от страна на нашите регионални представители, защото те са обучавани от специализиран консултант, изключителен експерт в царевицата. Ето защо нашите регионални представители в момента имат най-добрата експертиза в царевица. Те биха могли да дадат консултации как най-добре фермерите да инвестират парите си, така че да получат добра доходност. Така че в лицето на представителите на Байер фермерите виждат не само търговеца на определен продукт в царевица, но и консултанта, който ще им предложи комплексни познания за конкретната ситуация, т. е. кое е най-доброто решение и най-доброто мероприятие, които трябва да бъдат приложени.

 • Традиционно всяка година Байер предлага на своите клиенти нови продукти. Какво ще предложите на българските земеделци през следващата година?

 • През 2018 г. ще предложим два нови продукта, единият от който вече е регистриран – Атлантис Флекс. Той е изключителен продукт за контрол на житни плевели, в т. ч. овсига, райграс, див овес, лисича опашка, ветрушка. Освен това Атлантис Флекс има хербицидно действие и срещу широколистни плевели, но за да се засили ефикасността му, препоръката е да се комбинира с половин доза Секатор. Продуктът е уникален, защото е с ново активно вещество и за момента това ще бъде хербицидът, който ще може да контролира в най-добра степен овсига, а така също власатка и други проблемни плевели в житните култури.

 • Имате ли нови продукти и при другите култури?

 • Другата голяма новина ще бъде съобщена на зимните технически срещи на Байер с фермерите, в началото на февруари 2018 г. Това ще бъде растителнозащитното решение на компанията в нахут и слънчоглед чрез продукт, за който сме в процес на регистрация. Учудващо за нас бе, когато узнахме, че през 2017 г. този продукт се внася в страната ни нерегламентирано от други държави. Така че земеделците, които планират да сеят нахут догодина, могат да бъдат спокойни. Байер ще им предложи ефикасно решение срещу плевелите в културата и те ще могат да направят успешно производство с високи резултати и респективно с добра печалба.

 • Какъв е най-големият успех на Байер за 2017 г. в България?

 • Най-големият успех на Байер е, че виждаме все по-голямо доверие към продуктите на компанията от страна на земеделците. Доказателство за това са позициите, които заемат нашите предложения. Смятам, че ако липсва доверие в нас като екип и в нашето портфолио, никога нямаше да можем да постигнем първа позиция във фунгицидите и първа позиция в хербицидите в житни култури. Ние винаги сме се стремили не към краткосрочни цели и отношения с партньорите си, целта ни винаги е била дългосрочна. И още - да имаме изключително добри партньорски отношения, градени на доверие. Считам, че това доверие започва да се отплаща, за което съм благодарен както на колегите си от екипа, така и на земеделците, които оценяват продуктите на Байер.

 • Пред фермерите вие обърнахте специално внимание и на един доста сериозен проблем за нерегламентирания внос на нелегални и фалшиви продукти за растителна защита в България. До каква степен този проблем е заплаха за качеството на продукцията и какво влияние оказва на регламентираната търговия с ПРЗ?

 • Аз считам, че това далеч не е само заплаха за регламентираната търговия, а по-скоро е заплаха за цялата общественост. Това са продукти, които по никакъв начин нямат достоверни данни за активните вещества в съдържанието им и какви остатъчни количества ще се получат в растенията, след като бъдат третирани с тях. И в крайна сметка те отиват на нашата трапеза. Ето защо, подобни продукти представляват много по-голяма заплаха за обществеността, а и заплаха за самите земеделски производители. Освен че има опасност от наличие на нерегламентирани количества пестициди в продукцията, има опасност и от повреждане на културите. Контролът при производство на подобни продукти е много по-занижен и в крайна сметка по никакъв начин съответният земеделец няма гаранция, че ефикасността на фалшивия продукт отговаря на това, за което са му го продали.

 • Какви са причините нашите земеделци да използват подобни продукти?

 • Наясно сме, че в момента земеделците работят в доста предизвикателна среда, цените на продукцията не са много високи, разходите им се увеличават и се търсят начини за оптимизирането им. Но считам, че това не е най-разумното решение да се оптимизират разходите - като се използват нерегламентирани продукти, които могат да бъдат и фалшиви. Това според мен крие прекалено голям риск и не си заслужава.

Ние, от Байер, отваряме тази тема, защото считаме, че сме достатъчно силни и достатъчно разумни, за да можем да застанем на пътя на нерегламентирания внос и приложението му, въпреки че бяхме съветвани, че такова говорене е един вид „промоция” на използването на подобен тип продукти. Ние знаем с категоричност, че този внос се увеличава. Ако допреди една-две години такъв тип продукти частично се използваха в Южна България, в момента имаме информация, че нерегламентирани продукти се използват много масово в Северна и Североизточна България, в Централна Северна България. Смятам, че това не е от полза за никого. Не е от полза, както вече подчертах – за обществеността и за земеделието, не е от полза и за нашата индустрия. В крайна сметка - не е от полза и за държавата, защото нерегламентираният внос не носи приходи, държавата не получава данъци, такси и т. н., както това се случва от регламентираните търговски дейности. Затова според нас срещу явлението трябва да застанат всички, не само ние, но и цялата общественост.

 • Кой според вас носи най-голяма отговорност за случващото се?

 • Всъщност отговорност носим всички, защото най-лесно е да се каже, че държавата не упражнява контрол, че земеделците не са съзнателни и т. н. Всички ние трябва да осъзнаем, че тази практика е вредна и трябва да се търсят решения за нейното преодоляване.

 • Какво ще пожелаете на вашите клиенти - земеделските производители, за идващата 2018 година?

 • Бих искал да пожелая на нашите приятели – земеделските производители, и през следващата 2018 г. да бъдат все така гъвкави и разумни, да вземат правилните решения, защото те са доказали, че са адаптивни и поради това постигат много добри резултати.

Публикувана в Растениевъдство
Четвъртък, 29 Юни 2017 14:52

Работещи предложения от Байер

На демонстрацията Байер Агро Арена 2017, край Кнежа дойдоха над 400 земеделци от Централна северна и Западна България, за да се запознаят с ефекта от новите технологични решения на компанията

Агр. Петър Кръстев

И тази година екипът на Байер България, дивизия Кроп Сайанс, успя за пореден път да привлече вниманието на земеделската общност у нас с перфектно подготвените си демонстрационни опитни парцели на различни локации в страната. Преминаващите под мотото Байер Агро Арена полски презентации събраха многобройна аудитория от любознателни и иновативно настроени земеделски производители, които искат да правят професионално земеделие, базирано на най-новите технологични решения. Впечатляващо беше присъствието на фермери от Централна северна и Западна България на Байер АгроАрена край Кнежа, където присъства и наш екип.

Мениджърът на Байер за страната г-н Габор Равицки приветства родните фермери и посочи трите основни цели, които компанията си е поставила за България:

. иновативните технологии на Байер да навлизат в българските полета и да показват на практика ефективност при опазване на културите от болести, неприятели и плевели;

. демонстрация на най-новите продукти, които компанията предлага в България, за да могат българските земеделски производители да изведат максимално добро производство и да постигнат високи резултати;

. срещи лице в лице със земеделските производители, на които те да обменят опит и да имат възможността да разговарят директно с експертите и специалистите на компанията.

Жечо Мурзов – мениджър продажби на Байер България, дивизия Кроп Сайанс, представи екипа, който работи неуморно и всеотдайно за успеха на земеделските производители от Централна северна и Западна България.

Презентацията беше организирана по нов начин, позволяващ на земеделците да слушат и наблюдават от място, защитено от слънце и дъжд, директно от полето. Там, придружавани от оператори, специалистите на фирмата подробно обясняваха приложените иновативни продукти и технологии при пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица, а земеделските производители наблюдаваха и на огромни екрани. Нещо повече, фермерите имаха възможност да задават въпроси от полето при всяка отделна култура към водещия специалист, от когото получаваха задълбочени и изчерпателни отговори. Така присъстващите земеделски производители от Централна северна и Западна България успяха на живо и в реални условия да видят и се запознаят с програмите за растителна защита при основните полски култури, реализирани както с доказани, така и с иновативни продукти на Байер КропСайанс, подробно с които ще ви запознаем отделно.

Публикувана в Растениевъдство

Фирмата показа перспективни хибриди рапица и цялостни растителнозащитни технологии при основните земеделски култури

Петър Кръстев
IMG 2507След продължителните дъждовни дни, като по поръчка слънцето приветливо се усмихна на полската демонстрация „Агро Арена 2014“ на Байер КропСайанс край с. Долна Митрополия, Плевенско в началото на юни. Но не само хубавото време беше основната причина на събитието да присъстват толкова много фермери от Централна северна и северозападна България. Огромният интерес предизвикал присъствието на земеделските производители се дължеше на иновациите, с които фирма Байер винаги приятно изненадва своите клиенти. И този път имаше какво да се види – в перфектно подготвените със съдействието на фирма „Хелга“ парцели бяха използвани не просто отделни препарати за растителна защита, а цялостни технологични решения за комплексно опазване на пшеницата, рапицата и царевицата от болести, неприятели и плевели. За да се види положителният ефект от приложените продукти на Байер КропСайанс, всички опитни парцели имаха и т. нар. контролни участъци, където растенията от съответния вид не са третирани.
Със Сфера макс® и Зантара® пшеницата може да бъде опазена на 100% от болести
Видяхме, че както навсякъде, така и тук край Долна Митрополия в резултат на условията тази година има много силно развитие на жълта ръжда и септория, като септорията се е развила както по листата, така и по класа. Нещо повече, в нетретираните контроли видяхме, че има развитие и на фузариум. Условията и за него бяха отлични – повишена влага, фаза цъфтеж и температури 18-20°С. Растенията в нетретираната контрола са толкова силно поразени от тези болести, че не са в състояние да изхранят какъвто и да било клас и от тях не може да се очаква нищо добро.
И от тук започват последователните решения, които Байер предлага, докато се стигне до пълно опазване на растенията от болести, дори при най-трудни агрометеорологични условия. Видя се, че в третираните веднъж във фаза начало на вретенене с триазолов препарат растения ефектът не е достатъчен, за да опази докрай растенията от ръжда и септория. Няма препарат, в т. ч. и фунгицид, който да защитава растенията 5-6 седмици при такива условия. Впечатление направи, че и две третирания тази година не са били достатъчни, за да опазят пшеницата, защото в последната фаза от развитието й условията са били благоприятни за фузариум. И тук на помощ идва най-новата генерация продукти на Байер - Сфера Макс® и Зантара®. „За първи път предлагаме продукти от този клас, които имат изключително действие“, каза пред фермерите Ивелин Тончев. Думите му бяха потвърдени от видяното, защото в парцелката, в която бяха приложени тези продукти растенията бяха с наситен масленозелен цвят, което доказва техния физиологичен ефект. „Това е така, защото Зантара® успява да влезе много дълбоко във физиологията на растенията и да окаже изключително положително въздействие“, обясни г-н Тончев. В потвърждение на това присъстващите фермери видяха, че класовете на растенията бяха напълно опазени и от фузариум, въпреки че са били третирани след полягане, което с други продукти не би било възможно да бъде постигнато.
Байер със собствена селекция хибриди рапица
IMG 2522„За пръв път тази година имаме удоволствието да представим наши собствени хибриди рапица, нещо, с което до сега не сме разполагали“, със задоволство сподели пред фермерите Ивелин Тончев. В демонстрацията бяха представени осем конвенционални хибрида рапица на Байер и един от технологията Clearfield. Върху тези хибриди фирмата показа и пълната технология за растителна защита с продукти на Байер. Започвайки още през есента с внасянето на Фоликур®, като фунгицид и в качеството му на растежен регулатор, и третирането през пролетта във фаза зелен бутон и цъфтеж с фунгицид и инсектицид. Тази технология с продуктите на Байер опазва напълно рапицата от болести  инеприятели и гарантира по-дружно узряване на семената в шушулките от различните етажи.
Хибридите рапица на Байер впечатлиха фермерите с това, че са устойчиви на полягане и имат голям брой разклонения с озърнени шушулки. Тук те имаха възможност да видят и големият добивен потенциал на „роднинската“ селекция от трите „Б“-та, както се изрази Ивелин Тончев – хибридите Белана, Багира и Брентано. За да надникнат в тайните на селекцията и да пият вода от извора, стана ясно, че екипът на Байер КропСайанс България ще заведе група наши фермери в селекционния център на компанията в Белгия, за да се запознаят на място с най-новата селекция от висококачествени и високодобивни хибриди рапица.
С Аденго® царевичното производство у нас ще е по-безпроблемно
Третата култура, при която Байер показа иновативни решения в борбата с плевелите беше царевицата. Тук освен наложилите се с високата си ефективност хербициди, като Мерлин® Флекс и Лаудис®, беше представено и едно изключително иновативно решение в лицето на почвения нов хербицид на Байер – Аденго®. Той е изключително атрактивен с възможността му да се прилага ранно вегетационно, когато не оставя никакъв шанс на плевелите. Приложен във фаза 2-3 лист на царевицата, Аденго® контролира перфектно плевелите и е изключително толерантин към културата. Всичко това беше видяно и оценено от фермерите, като решение, което ще направи техните решения по гъвкави и независими от климатичните условия. Оказа се, че в опитния участък е било предвидено внасяне и на Лаудис® в по-късна фаза от развитие на пшеницата, но ефектът от Аденго® е толкова добър, че вторият хербицид е останал написан само на табелката, без да бъде внасян.
Впечатленията, които събраха фермерите от „Агро Арена 2014“ на Байер КропСайанс България, край Горна Митрополия ги накараха да се почувстват по-сигурни и уверени в реализирането на техните цели - производство на повече и по-качествена продукция.

Ралица Янакиева – бизнес мениджър на Байер КропСайанс България:
„Мнението на фермерите е изключително важно за нас!“

ralica„Искам да благодаря на всички земеделски производители, които се отзоваха на поканата на фирма Байер, защото формата „Агро Арена Байер“ стана вече наша традиция. Много се радваме, че имаме възможността да покажем в реални уесловия, това което наистина могат да направят нашите продукти. Става въпрос както за препарати за растителна защита така и за семена. Ние вече сме част от групата която предлага семена, нова генетика и се надявам с това да бъдем полезни на българските земеделски производители. Гордея се, че съм част от екипа на Байер КропСайанс, тъй като сами виждате, че имаме изключително нови продукти, за първи път има компания, която предлага толкова много нови продукти, каквато е фирма Байер. В случая става дума за Юнта® Куатро, Сфера макс®, Зантара®, Аденго® и още други наистина изключителни продукти, които тепърва ще придобиват популярност.
Гордея се и от факта, че екипът ни направи невъзможното в тези предизвикателни условия да покаже най-добрата страна и ползата от продуктите на фирма Байер, и както сами се убедиха нашите производители, че наистина не е без значение, на какви продукти се доверяват българските фермери. Ще се радвам и за в бъдеще да бъдем заедно с тях и да чуваме тяхното мнение, което е много важно аз нас. Тук те ни дадоха много ценни идеи. Ние ще продължим да развиваме продуктовата листа на Байер и се надявам съвместно с тях да постигаме върхове в българското земеделие. Ще се радвам и за в бъдеще да показваме всички нови продукти и иновации на фирма Байер.
С група земеделски производители, които вече заложиха на хибридите на Байер, ще направим обиколка на селекционния център на Байер КропСайанс в Белгия, така че ни предстоят няколко вълнуващи дни, където ще разгадаваме, каква е тайната в успеха на производството на рапица в български условия, с които колегите ни вече са запознати и ще имат задачата да ни ги представят за нашите специфични услови. Предстоят ни нововъведения, защото тепърва ще предлагаме нови хибриди, които могат със сигурност да  бележат една нова тенденция и нова линия в производството на рапица в наши условия.“

Веселин Ботев , председател на ЗК в с. Баховица, Ловешко:
„Байер е фирмата, която работи с най-голяма отзивчивост в нашия регион!“

IMG 2617„Обработвам 16 хил. декара земеделска земя, от които 14 000 орна и 2 хил. дка трайни насаждения - пасища и мери. Работя с Байер от 1997 година. Фирмата за мен е надежден партньор, защото екипът е от висококвалифицирани специалисти. Много често те ми помагат за решаване на възникнали проблеми и въпроси в кооперацията. Използвам препаратите на Байер както за есенни, така и за пролетни култури. Фен съм на Мерлин® Флекс, от който съм много доволен. Миналата година освен него използвах и Аденго, като съм впечатлен от получения резултат. Есента използвах и Секатор® при есенните култури, който е много добър и селективен хербицид. Също така използвам и Фалкон® за първо и второ пръскaне при пшениците и съм много доволен.
Тази година използвах и новия фунгицид Прозаро® при ечемика. Още есента при нас имаше много силно нападение от дрехслера, имаше места, където нямаше останали здрави растения. Рано напролет напръсках с този фунгицид и съм впечатлен от резултата – всичко се възстанови и действието на препарата е много продължително. Освен че е качествен и силно атакува болестта, има не само предпазно, но и лекуващо действие. Много съм доволен.
Презентацията на Байер както винаги са на ниво, всичко се вижда. Тук съм много впечатлен  от хибридите рапица на Байер. Всички са устойчиви на полягане и имат много разклонения.
Растителната защита е комплекс от мероприятия. В тази връзка, когато се налага винаги мога да разчитам на съдействие и консултации от специалистите на Байер на място. Затова съм категоричен, че фирма Байер е фирмата, която работи с най-голяма отзивчивост в нашия регион!“

Публикувана в Растениевъдство

Компанията Bayer CropScience пусна в продажба на британския пазар хербицида Майстер WG с две активни вещества - форамсулфурон + йодосулфурон.

Новия продукт се справя превъзходно с широк спектър от житни плевели и дава на земеделските производители допълнителна гъвкавост и сигурност при отглеждането на културата.

Публикувана в Растениевъдство

Компанията Bayer CropScience, която е част немския концерн Bayer AG, е купила фирмата „Деснагрейн” – представляваща завод за семена в Мироновски район на Киевска област в Украйна. За това се казва в съобщение на немската компания. Съгласно съобщението, предприятието се занимава с почистване, сортиране, сушене, предпосевна обработка на семената на рапица и пшеница. Стойността на сделката не се съобщава.

Както отбелязва прес-службата, след придобиване на комплекса през 2014-2015 г., компанията планира инвестиции в неговата модернизация с цел привеждане на процеса на производство на посевен материал в съответствие с международните стандарти.

Инвестициите ще бъдат насочени към модернизиране елементите на конструкцията на комплекса и внедряване на допълнително производствено оборудване за ремонт и преустройство на помещенията на незавършеното строителство, модернизация на подземната инфраструктура и комуникациите.

Bayer работи в Украйна от 1992 г. в сферата на здравеопазването, селското стопанство и високотехнологичните материали.

Селскостопанското подразделение на концерна Bayer CropScience, по-рано заяви за плановете си да влезе на украинския пазар за семена на пшеница през 2015 г., построявайки станция за нейната селекция в Киевска област на Украйна.

Публикувана в Растениевъдство

Рапицата третирана с продуктите на Байер жужеше от безброй пчели.

В опитните участъци край с. Дропла, Добричко, екипът на Байер беше отделил специално място и за рапицата. А тя, както се изрази Жечо Мурзов – маркетинг мениджър на фирмата „тази година е екзотична култура за района на Североизточна България”.  Както се разбра, за да покажат растителнозащитната технология при културата на открития ден на фирмата, специалистите на Байер са положили големи усилия, като са сели пролетна рапица. Наложило се е дори да я поливат 3-4 пъти и всички присъстващи фермери видяха, че усилията им са си стрували, защото са завършили с успех.
Протеус на Байер не е от забранените продукти
В първата опитна парцела с рапица, посевът беше третиран единствено с Протеус във фаза зелен бутон, с цел да бъде защитена културата от рапичен цветояд и скритохоботник. Съвсем ясно се виждаше огромната разлика с не третираната контрола, която беше доста изядена. Г-н Мурзов бързо успокои фермерите, които попитаха – „а как ще използваме Протеус, като е от групата на неоникотиноидите?” Отговорът беше ясен и точен: „Протеус е от групата на неоникотиноидите, но не е от забранените три активни вещества, така че и в бъдеще продуктът на Байер ще може да бъде използван при рапицата.”
Фунгицидите на Байер имат и растежно-регулаторен ефект
Следващият парцел с рапица беше третиран с Протеус във фаза зелен бутон и по-късно във фаза цъфтеж срещу цветояда. При първото третиране е приложен и фунгицидът Фоликур, който както се видя в сравнение с контролата беше запазил напълно листата на културата от фома. За предпазване на рапицата от склеротиния, която през последните години сваля добива с 50-60 кг/дка, Байер демонстрираха третиране с Протеус + Прозаро в цъфтеж.
Това, което впечатли всички беше, че въпреки двете пръскания с инсектицид не е попречило за присъствието на безброй пчели, които дружелюбно жужаха в посева. Освен Фоликур, по-късно тук е бил приложен и фунгицидът Прозаро. Резултатът беше повече от очевиден – рапицата беше все още напълно зелена, с много цветове, повече шушулки и напълно здрави листа. Тя беше и по-ниска, което разбрахме, че се дължи на растежно-регулаторния ефект на Фоликур, а впоследствие и на Прозаро, който дава и по-равномерно узряване на шушулките, което ще се види по-късно.
И отново, Байер поднесе приятна изненада на фермерите!
За пръв път тук – край с. Дропла, Добричко, фермерите научиха, че през 2012 година фирма Байер КропСайанс е погледнала в бъдещето и от фирма за растителна защита тя е станала и фирма за семена. Компанията е придобила една от водещите семенарски къщи в Германия, която до 2011 година се представляваше от Рапул – компанията Рапс. Тази немска компания е с много богат генофонд и от тази година екипът на Байер и в България ще предлага рапичните хибриди на фирмата, повечето от които между впрочем са известни на нашите фермери, защото те добре познават и сеят от години хибридите Вектра, Мерано, Финес. Но от тази година Байер ще предложи на българските фермерите и съвсем нова селекция, която е по-адаптивна към суровите условия по отношение на измръзване, полягане и други неблагорпиятни условия. За да се убедят във високия добивен потенциал на рапичните хибриди на Байер, специалистите на фирмата препоръчват на нашите фермери да не пропускат възможността да изпробват новата селекция с имената Багира, Белана, Джъмпер, Брентано и др., които ще са на тяхно разположение съвсем скоро, още за есенната сеитба.

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта