Със свое решение от 25 януари 2017 г. Европейската комисия (ЕК) възстанови на България близо 540 милиона лева за преведените от Държавен фонд „Земеделие“ субсидии по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ). С месечното плащане се покриват разходите на Разплащателната агенция за месец декември 2016 година по линия на директните плащания.

ЕК взема решение относно месечните плащания за възстановяване на разходите на разплащателните агенции на базата на Регламент (ЕС) 1306/2013 за финансирането, управлението и мониторинга на Общата селскостопанска политика (ОСП) и съгласно член 13, параграф 1 от Регламента за изпълнение (ЕС) 908/2014. Отпуснатите средства, необходими за финансиране на разходите от ЕФГЗ, се предоставят от Комисията на държавите-членки под формата на месечни плащания, които се извършват въз основа на изпратените декларации за разходи и предоставената заедно с тях информация.

Публикувана в Новини на часа

Европейската комисия понижи рязко предвиждането си за запасите от царевица в края на настоящия селскостопански сезон до 9,95 млн. тона от досега прогнозираните 15,9 млн. тона, съобщи електронното издание ZOL. В края на миналия сезон преходните запаси бяха на ниво от 12,18 млн. тона.

Преразглеждането на оценката е предизвикано в най-голяма степен от ръста на прогнозата за преработката на царевица за биоетанол. Очаква се за производството на биоетанол да бъдат използвани 6 млн. тона от зърнената култура.

През миналия сезон за тази цел бяха използвани 5,5 млн. тона, а досегашните предвиждания на експертите бяха за значително свиване на това количество през настоящия сезон.

Публикувана в Бизнес

Европейската комисия увеличи прогнозата за добив на зърно през 2017 г. Според новите данни ще бъде събрана 134, 1 млн. тона пшеница, като в предишния доклад се очакваха 133, 8 млн. т. Оценката за брутната реколта от царевица се увеличава от 59, 1 млн. т до 60, 2 млн.

За другите култури се запазват тенденциите от последния доклад – очакват се 8, 9 млн. т твърда пшеница, 59, 3 млн. т ечемик и 7, 9 млн т ръж.

ЕК обсъжда възможността да намали наполовина изискването за наличие на биодизелна компонента в дизела дистрибутиран от рафинериите. В момента нормативното задължение е от 7%. Фермерски организации като Copa-Cogeca изразяват опасение, че това сериозно ще засегне цените и доходите, специално за производство при рапица и другите маслодайни култури, отбелязват анализаторите на САРА.

През последните 4-5 години значително нарасна интересът в страните от Черноморския регион към слънчогледа. По данни на UkrAgroConsult, площите със слънчоглед в  Украйна  съставляват 71% от почти 9 млн.ха маслодайни култури. През 2017/18 година се отчита увеличение на засетите площи с рапица заради силното търсене и добрите цени от тазгодишната реколта. Площите със слънчоглед ще бъдат по-малко за следващата кампания, но ще останат на високи нива.

Почти 25% от търговията през 2016/17г. с пшеница ще бъде изнесена от Русия и Украйна. Това засилва ролята на този регион във формирането на световната цена. Силната конкуренция от тези страни кара американските производители да планират засяване на по-малко пшеница около 20 млн. ха, за сметка на соя и царевица. Европейските производители се очаква да се придържат към традиционно доминиращите площи с пшеница.

Разходите за зърнопроизводство в Русия и Украйна са по-ниски в сравнение с България. За сравнение, през 2016 г. средните цени на амониевия нитрат в Русия, с ДДС – 210 евро/т, за България, около 245 евро/т, урея – 285 евро/т, срещу 320 евро/т. Предимствата у нас се свеждат до действащите програми за подпомагане, както и по-ниските логистични разходи при износ
.

Публикувана в Растениевъдство

Министърът на земеделието и храните Десислава Танева ще участва в заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 12 и 13 декември 2016 г. в гр. Брюксел, Белгия. На заседанието ще бъде обсъдено  предложението за регламент на Съвета за определяне на възможностите за риболов за някои рибни запаси в Черно море за 2017 година.

Министрите ще разгледат и предложението за регламент на Съвета за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на ЕС и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън него за 2017 г.

Публикувана в Бизнес

През м. август 2016 г. пред ЕК са нотифицирани следните схеми за обвързана подкрепа, които ще се прилагат в периода 2017-2020 г.:

• Схема 1 за обвързано подпомагане за млечни крави – подпомагат се земеделски стопани, които отглеждат 10 (включително) и повече млечни крави с предназначение за производство на мляко в Интегрираната информационна система на БАБХ;

• Схема 2 за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници – подпомагат се земеделски стопани, които отглеждат 5 (включително) и повече месодайни крави с предназначение за производство на месо в Интегрираната информационна система на БАБХ и/или юници;

• Схема 3 за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол – подпомагат се земеделски стопани, които отглеждат 20 (включително) и месодайни крави (с предназначение за производство на месо) под селекционен контрол от една порода;

• Схема 4 за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки в планински райони – подпомагат се земеделски стопани, които отглеждат от 10 (включително) до 49 (включително) овце-майки, и/или кози-майки, чийто животновъден обект е разположен в планински район;

• Схема 5 за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол – подпомагат се земеделски стопани, които отглеждат 50 (включително) и повече овце-майки под селекционен контрол от една порода и/или 20 (включително) и повече кози-майки под селекционен контрол от една порода;

• Схема 6 за обвързано подпомагане за биволи – подпомагат се земеделски стопани, които отглеждат 10 (включително) и повече женски биволи на възраст 18 месеца и повече;

• Схема 7 за обвързано подпомагане за плодове (основна група) – право на подпомагане имат земеделски стопани с допустими площи от минимум 0,5 хектара (заедно и поотделно) от следните плодове: ягоди, малини, ябълки, круши, кайсии и зарзали, праскови и нектарини, череши, вишни;

• Схема 8 за обвързано подпомагане за зеленчуци (основна група) – право на подпомагане имат земеделски стопани с допустими площи от минимум 0,5 хектара (заедно и поотделно) от следните зеленчуци, които са полско производство: домати, пипер, краставици, корнишони, главесто зеле, кромид лук (зрял), патладжан, моркови, чесън (зрял), картофи и/или зеленчуци, които са оранжерийно производство: домати, пипер, краставици;

• Схема 9 за обвързано подпомагане на оранжерийни зеленчуци – право на подпомагане имат земеделски стопани с допустими площи от минимум 0,5 хектара (заедно и поотделно) от следните зеленчуци оранжерийно производство: домати, пипер, краставици и/или зеленчуци (полско производство): домати, пипер, краставици, корнишони, главесто зеле, кромид лук (зрял), патладжан, моркови, чесън (зрял), картофи;

• Схема 10 за обвързано подпомагане за протеинови култури – право на подпомагане имат земеделски стопани с допустими площи от минимум 0,5 хектара (заедно и поотделно) от следните протеинови култури: фасул (зърно), леща, нахут, грах (фуражен за зърно),  239 фъстъци, соя, бакла, люцерна, еспарзета, фий, детелина, вигна, бурчак, лупина и звездан.

• Схема 11 за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол – подпомагат се земеделски стопани, които отглеждат 20 (включително) и повече млечни крави (с предназначение за производство на мляко) под селекционен контрол от една порода;

• Схема 12 за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони – подпомагат се земеделски стопани, които отглеждат подпомагат се земеделски стопани, които отглеждат от 5 (включително) до 9 (включително) млечни крави с предназначение за производство на мляко, чийто животновъден обект е разположен в планински район;

• Схема 13 за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) – право на подпомагане имат земеделски стопани с допустими площи от минимум 0,5 хектара (заедно и поотделно) със сливи (Prunus domestica) и/или десертно грозде;

• Схема 14 за обвързано подпомагане за зеленчуци (зеле, дини и пъпеши) – право на подпомагане имат земеделски стопани с допустими площи от минимум 0,5 хектара (заедно и поотделно) от следните зеленчуци, които са полско производство: зеле, дини и/или пъпеши.

Средствата по схемите за преходна национална помощ, които България има право да прилага през 2017 г. са в размер на:
• Плащане на площ, необвързано с производството – 22 млн. лева;
• Плащане за тютюн, необвързано с производството – 100 млн. лева;
• Плащания за животни – 77 млн. лева.

Предложеният от ДФ „Земеделие“ бюджет за държавни помощи в земеделието за 2017 г. е в размер на около 150 млн. лева. 

Публикувана в Бизнес

Европейската комисия предлага пакет от правила за засилване на регулациите на пазарите на стоки, които ще допринесат за ограничаване на спекулативните сделки. Целта е да бъдат регулирани правилата, по които фирмите са активни в рамките на тези пазари, съобщава Агрозона.

Пакетът от мерки допълва правилата в изменената Директива за пазарите и финансовите инструменти, известна като MIFID II. Участниците на пазара имат възможност до 3 януари 2018 г. да подготвят своите документи за кандидатстване.

Комисията прие стандарти, които ще определят параметрите, в рамките на които компетентните власти ще определят „ограничения в позициите“, т.е. максималното количество стокови деривати, които може да бъдат притежавани от един играч на пазара. Тези деривати представляват инструмент за ограничаване на спекулациите на пазара, подкрепят правилното ценообразуване и предотвратяват спекулациите на пазара. Новите правила също така са насочени към фирмите, които са извън финансовия сектор и търгуват с големи количества стокови деривати. Тези фирми трябва да бъдат регулирани от директивата MiFID II, чрез така наречения „тест за спомагателна дейност“.

„Това решение осигурява ефективна работа на пазарите за фючърси за земеделски продукти и предлага възможност за хеджиране (застраховане срещу, бел. ред.) на рисковете.“, заяви еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган. „Правилата ще допринесат за по-доброто функциониране на пазарите за стоки, които работят за реалната икономика, като помагат да се справим с проблеми, с които се сблъскахме по време на финансовата криза. Направихме списък с възраженията на Европейския парламент и поставихме по-стриктни ограничения така, че да не се получат нежелани последици.“, каза Валдис Домбровскис, еврокомисар за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовия пазар.

Приетият пакет от правила се състои от два делегирани регламента, които биха осигурили правилното действие на директивата MiFID II, която ще влезе в сила на 3 януари 2018 г. Регламентите са основани на проект за регулация на техническите стандарти, по правилата на Европейската агенция за ценните книжа и пазарите.

Съветът на ЕС и Европейският парламент имат 3 месеца да одобрят или отхвърлят двата регламента.

Публикувана в Бизнес
От 1 декември европейските фермери ще получат още 435 милион евро от неизползвания резерв, предвиден от ЕК за кризисни ситуации.
От въвеждането на резерва през 2013 година, той не е бил използван, съобщиха от еврокомисията. Приспадането се прилага само за директни плащания над 2000 евро и все още не се отнася за страните България, Хърватия и Румъния, тъй като директните плащания, предвидени от бюджет 2016 г, все още не са напълно изплатени.  
Самият резерв идва от приспадането на суми от директните плащания, отпуснати за земеделци. Средствата може да бъдат използвани когато годишният бюджет не е достатъчен, за да се финансират нуждите на сектора, както и да се използват като помощ при извънредни мерки в кризисни ситуации. Ако тази сума не се използва до края на годината, те се връщат на земеделските производители.
"Тази година беше трудна за много фермери и редица пазарни сектори, въпреки това, аз съм доволен, че ЕК бе в състояние да отговори със серия допълнителни мерки за финансиране в сектор земеделие, без да се налага задействаме на този резерв. Всичко това означава, че ние сме били в състояние да реагираме при различни ситуации без да намалим европейското субсидиране, предвидено за селското стопанство“, коментира еврокомисарят Фил Хоган. 
 
Публикувана в Бизнес
Въпреки призивите за затягане на коланите 55 000 чиновници в Европейската комисия ще получат увеличение на заплатите си от 3,3%, съобщава в. Дейли мейл. Това ще стане през декември, но увеличението ще се начислява със задна дата от юли.

Годишната заплата на шефа на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер ще скочи по този начин с 10 362 евро. Досега тя възлизаше на 324 377 евро, което е с около 90% повече от заплащането на британската премиерка Тереза Мей.

Освен заплата бившият премиер на Люксембург Жан-Клод Юнкер вземал 48 567 евро за покриване на разходите за жилище и 17 017 евро за други разходи.

Публикувана в Бизнес

Професионалисти в областта на потребителската сигурност от цял свят ще обсъдят в Брюксел с Европейската комисия как да бъде подобрена тя в рамките на тазгодишното издание на Международната седмица за безопасността на продуктите, започнала в понеделник в белгийската столица, съобщиха от пресцентъра на изпълнителния орган на Европейския съюз.

През тази година участниците ще отделят специално внимание на подобряването на потребителската безопасност в дигиталния свят, тъй като 65% от всички потребители на интернет в ЕС вече пазаруват онлайн.

„Излизайки на пазара в ЕС, продуктите трябва да бъдат безопасни независимо дали се продават онлайн или в традиционните магазини и без значение откъде пристигат. Но в днешния свят на комуникации действия единствено от страна на ЕС няма да могат да променят ситуацията.

Заради глобализирането на търговията, която през интернет продължава да нараства, от решаващо значение е да засилим международното сътрудничество, особено с най-големите ни търговски партньори – САЩ и Китай”, заяви европейският комисар за правосъдието, потребителите и равенството на половете Вера Йоурова.

Експерти по потребителска безопасност от ЕК ще се срещнат с китайските си колеги от Главното управление за контрол на качеството, както и с американските представители на Комисията за безопасност на потребителските продукти, за да обсъдят как би могъл да бъде гарантиран ефективен контрол върху качеството на изнасяните стоки. Специалисти по наблюдение на пазара пък ще имат възможността да обменят опит със свои колеги извън ЕС.

Публикувана в Новини на часа

Нови правила за издаване на електронни сертификати на органични продукти-вносв Европейския съюз влизат в сила след 6 месеца.

Промяната в изискванията става по препоръка на Европейската сметна палата, след като през 2011 г. някои държави-членки изразиха своите притеснения относно мониторинга на вноса на органични продукти на европейския пазар. Според тях е необходимо да се подобри проследяемостта на органичните продукти, които влизат в ЕС и така да се повиши сигурността за потребителите, да се намалят възможностите за измама. Очаква се също промените да намалят административната тежест за операторите и държавната администрация, както и да се предоставят по-ясни статистически данни за органичните продукти.

На практика ще се изисква новите сертификати за внос да бъдат вписани в системата за търговски контрол и експертност TRACES, която в момента се ползва за проследяване на движенията на храни на вътрешния пазар. Тя е достъпна 24 часа 7 дни в седмицата, и подпомага търговията, като дава възможност на търговците и компетентните власти да получат информация за движението на техните пратки, да правят по-ефективни административните процедури, да подпомаган бързата реакция на заплахи за здравето на потребителите и да проследяват отхвърлени пратки, например.

Новите правила влизат в силана 19 април 2017 г. Предвижда се 6-месечен преходен период, в който ще се използват и двата вида сертификати - на хартия и по електронен път. От 19 октомври 2017 г. вносът на биопродукти ще бъде администриран изцяло електронно.

Публикувана в Бизнес

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта