Презповечето дни от следващия седемдневен период развитието на земеделските култури ще протича при температури близки до климатичните норми, а на много места в Западна България и при наличие на добри и много добри влагозапаси в 50 и 100 cm почвен слой (над 80% от ППВ) – следствие от падналите значителните валежи в края на юни и през първата седмица на юли.

В част от южните и източните райони (Сандански, Пазарджик, Разград, Бургас), където падналите валежи през последните две седмици са без стопанско значение, под 5-6 l/m², на места нивото на влагозапасите в 50cm слой е ниско - под 60% от ППВ (агростанция Сандански). През периода валежи не се очакват и в част от тези райони ще налага прилагане на подходящи поливни норми при пролетните и зеленчуковите култури.

До края на второто десетдневие на юли вегетацията на пролетниците ще протича с ускорени темпове. При царевицата, в зависимост от ранозрелостта и, ще се наблюдават фазите: изметляване, цъфтеж на метлицата и изсвиляване. При ранните хибриди царевица ще се осъществява наливане на зърното, а в края на периода на отделни места в южните райони ще се наблюдава и начало на фаза млечна зрелост. При слънчогледа ще протича цъфтеж, оплождане, формиране и наливане на семената. При соята и полския фасул ще се наблюдава образуване на бобове, при памука - начало на фаза цъфтеж, при ориза - фаза вретенене.

През периода условията в по-голямата част от страната, с изключение на места в западните райони, ще бъдат подходящи за прибиране на зърнената реколта. Към момента получените средни добиви от пшеница са в широки граници - от 100-200кг/дка в част от източните райони до 500кг/дка на места в Централна и Северна България. От ечемика по-високи добиви – до 520кг/дка (агростанция Пазарджик) са регистрирани на отделни места в Горнотракийската низина. Една от причините за ниските добиви от зимните житни култури е продължителното пролетно засушаване.

През второто десетдневие на юли при овощните култури не трябва да се подценяват растителнозащитните пръскания срещу второто поколение плодови червеи, които причиняват масово червясване на плодовете. При лозите трябва да продължат третиранията срещу маната (за опазване на младия прираст), оидиума (брашнеста мана), а при ранните сортове грозде – и срещу сивото гниене. За едновременна борба срещу трите болести по лозата са регистрирани фунгицидите; Кабрио Топ – 0,2%, Куадрис – 0,075%, Шавит Ф72 ВДГ - 0,2%.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия в по-голямата част от страната ще се определят от горещо време. Прогнозираните високи максимални темеператури, на места в югоизточните райони достигащи до 35 С, ще въздействат негативно върху цъфтежа и оплождането на зеленчуковите и пролетните култури. В Източна България валежи не се очакват, което ще налага прилагането на подходящ поливен режим при зеленчуците.

В Западна България прогнозираните валежи през периода ще подобряват овлажнението на горните почвени слоеве и условията за вегетацията на пролетните култури. През първото десетдневие на месеца при царевицата в зависимост от ранозрелостта на хибридите ще се наблюдават фазите листообразуване, изметляване, цъфтеж на метлицатаи изсвиляване.

При слънчогледа ще протича цъфтеж, при фасула и соята - образуване на бобове. Периодът е подходящо време за подготовка на площите предвидени за засаждане на разсада за производството на късно зеле. Почвата трябва да бъде добре почистена от растителните остатъци на предшестващата култура ако е отглеждана такава. За да получат младите растения достатъчно хранителни вещества от почвата с провеждането на почвообработките трябва да се внесат около 50 кг/да амониева селитра, 40-50 кг/да суперфосфат и 25 кг/да калиев тор.

През периода прибирането на зърното в източните райони на страната ще се извършва в условия на повишен риск от възникване на пожари. За ограничаване разпространението на огъня и намаляване на щетите (при възникване на евентуален пожар), непосредствено след прожънване блоковете трябва да бъдат разделени на по-малки парцели чрез изораване на защитни бразди.

Растителнозащитните пръскания срещу болестите и вредителите (срещу маната и оидиума при лозата, при овощните култури срещу плодовите червеи и акарите) трябва да се провеждат през по-хладните часове от деня.

Драгомир Атанасов

Агрометеорлог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза

През първата половина от първото десетдневие на юли развитието на земеделските култури ще протича при наднормени топлинни условия. В началото на месеца в по-голямата част от страната, с изключение на крайните северозападни (агростанция Бъзовец) и югозападни райони (агростанция Сандански), вегетацията на пролетните култури ще се осъществява при наличие на добри почвени влагозапаси в 50  и 100 смслой (над 75-80% от ППВ) - следствие от падналите значителни, наднормени, юнски валежи надвишили наместа 90-100l/m²( (Монтана – 96 l/m², В.Търново – 132 l/m², Русе – 90 l/m², Силистра – 135 l/m², Добрич – 105 l/m², Варна – 103 l/m², Казанлък – 104 l/m², Хасково – 92 l/m², Кърджали – 171 l/m², Ст.Загора – 115 l/m²).

През първото десетдневие при царевицата, в зависимост от ранозрелостта и, ще протичат различни фази: листообразуване, изметляване, цъфтеж на метлицата и изсвиляване. При слънчогледа в полските райони ще преобладава фаза цъфтеж, а при посевите във високите полета – формиране на съцветие. При зърнено-бобовите култури (фасул, соя) ще се наблюдава образуване на бобове.

През второто и началото на третото десетдневие развитието на земеделските култури ще протича с умерени темпове, при температури около и малко под нормата за периода. Прогнозираните чести валежи през този период ще се отразят благоприятно на намиращите се в репродуктивен стадий от развитието си пролетни култури, при които водопотреблението рязко се повишава (при царевицата през междуфазния период изметляване - млечна зрелост дневният водоразход достига до 6-7 м3/дка). В края на второто и началото на третото десетдневие на юли част от ранните хибриди царевица в полските райони ще встъпят във фаза млечна зрелост. При слънчогледа ще протича формиране и наливане на семената. В края на месеца при част от посевите в Дунавската равнина и в южните райони ще се наблюдава начало на фаза узряване.

През последната седмица на юли агрометеорологичните условия ще се определят от относително сухо, топло и горещо време, което ще налага прилагане на подходящ поливен режим при късните хибриди царевица и зеленчуковите култури от късното полско производство. Прогнозираните високи температури и ниска относителна влажност ще бъдат предпоставка за повишаване риска от зарази и развитие на брашнести мани при овощните и зеленчуковите култури, оидиум по лозите.

През юли при овощните култури не трябва да се подценяват растителнозащитните пръскания срещу второто поколение на плодовите червеи, листните въшки и акарите. По-подходящи условия за провеждане на растителнозащитните пръскания ще има през повечето дни от първото и третото десетдневие, през по-хладните часове на деня.

През най-горещите периоди от юли, с максимални температури до 38-39оС, ще се повишава риска за възникване на пожари при прибиране на зърнената реколта.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза

През повечето дни от следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време и температури близки до климатичните норми за втората половина на юни. Прогнозират повсеместни валежи и подобрение на почвените влагозапаси и в източните райони на страната. През изтеклия период валежи със стопанско значение са регистрирани главно в Западна, Централна България и на отделни места в южните райони.

Очакваните валежи през следващия период ще бъдат от важно значение за пролетните култури, част от които ще встъпят в репродуктивни фази от развитието си, през които изискванията им към влагата в почвата рязко ще се повишават. През периода при слънчогледа ще се осъществява образуване на съцветие. В началото на третото десетдневие на юни при ранните хибриди царевица ще се наблюдава начало на фаза изметляване. При зърнено - бобовите култури ще протича цъфтеж и формиране на бобове.

При пшеницата и ечемика в средата на юни в полските райони ще се наблюдава масово восъчна и пълна зрелост. При посевите във високите полета ще протича преход от млечна към восъчна зрелост. През следващия период отново се прогнозират градушки и риск от разпиляване на узрялата зърнена реколта.

Очакваното неустойчиво време, с чести валежи, ще бъде предпоставка за повишаване на инфекциозния фон от редица гъбни патогени: мани по зеленчуковите култури, струпясване по овошките, късно кафяво гниене по плодовете на късните сортове череши, сиво гниене по ягодите.

При лозата през периода ще приключва цъфтежът на ресите. Периодът от цъфтежа на ресите до образуване на завръз с големина на грахово зърно е критичен за заразяване на лозите с мана (Plasmopara viticola). Подходящи условия за провеждане на растителнозащитни пръскания ще има в края на следващия период. Срещу маната по лозата са подходящи фунгицидите: Арметил М – 0.25% (20дни), Пенкоцеб 80ВГ - 0,2% (28 дни), Фолпан 80ВДГ- 0,15% (20 дни), Галбен 8 М 65 – 0,25% (28 дни), Верита ВГ - 0,2% (30 дни), Акробат МЦ - 0,2% (20 дни), Ридомил голд МЦ 68ВДГ – 0,25%(20 дни), Валбон – 0,2% и др. В скобите е посочен карантинният срок на препаратите.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза

През повечето дни от изтеклия седемдневен период развитието на земеделските култури протичаше при поднормени температури. Падналите валежи, на отделни места в полските райони на страната между 10-20 l/m2, подобриха условията за развитието на селскостопанските култури.

През следващите седем дни се очаква повишаване и стабилизиране на температурите и подобрение на топлинните условия, при които ще протичат вегетационните процеси при земеделските посеви и трайните насаждения. Прогнозират се превалявания, а през втората половина на периода са възможни по-интензивни валежи на изолирани места в полските райони от страната и последващо подобрение на почвеното овлажнение. При пшеницата масово ще се наблюдава фенофаза млечна зрялост, а при площите с ечемик восъчна зрялост. При царевицата ще продължава листообразуването, а при слънчогледа листообразуване и залагане на съцветията. В рапичните посеви ще протича узряване.

Периодът съвпада със срока за засяване на разсада за производство на късно зеле. Засяват се 2-3 г/м2 семена на дълбочина 1-2 см. В средата на месец юни в семковите овощни насаждения продължава борбата срещу болести и неприятели (извършват се третирания срещу струпясване и брашнеста мана по ябълката, срещу ябълковия плодов червей). При късните сортове череши се провеждат пръскания срещу черешовата муха. Да се използват инсектициди с кратък карантинен срок с цел получаване на чиста от пестициди продукция.

Условия подходящи за извършване на агротехническите мероприятия и растителнозащитните третирания в посевите и трайните насаждения ще има през дните с тихо време и без валежи. Остава вероятността за опасни метеорологични явления и нанасяне на повреди по земеделските култури.

            Драгомир Атанасов

            Агрометеоролог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза

През повечето дни от първото и второто десетдневие на юни агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време.

В началото на месеца развитието на земеделските култури ще протича с по-забавени темпове, при поднормени температури. До средата на първото десетдневие на много места в страната се прогнозират валежи и подобрение на почвените влагозапаси в 50 сm слой.

Падналите валежи в края на май бяха неравномерно разпределени. Значителни количества, над 30-40 l/m², бяха регистрирани на места предимно в Северозападна и Централна България (Видин – 70 l/m², Лом – 71 l/m², Враца – 50 l/m², Монтана – 38 l/m², Ловеч – 33 l/m²).

Очакваните валежи в началото на юни ще се окажат твърде закъснели за част от есенните посеви на много места в Източна България, при които фазите изкласяване, цъфтеж, оплождане и формиране на зърното се осъществяваха при задълбочаващ се дефицит на почвена влага. На места в източните райони (Провадия, Шабла, Д.Чифлик, Карнобат), вследствие пролетното засушаване, част от пшеничните посеви са преждевременно пожълтели, ниски (под 30 сm), с недобре озърнени класове и няма да бъдат реколтирани.

След хладното за сезона време през втората половина от първото десетдневие се прогнозира подобрение на топлинните условия. През десетдневието при зимните житни култури във високите полета ще протича наливане на зърното. В полските райони при пшеницата ще се наблюдава млечна зрелост, а в края на десетдневието на места - и начало на восъчна зрелост. През този период сериозни повреди в пшеничните посеви нанасят ларвите на вредната житна дървеница.

При плътност на вредителя над прага на икономическа вредност (2бр. ларви/m²) е наложително инсектицидно третиране.

В началото на второто десетдневие при ечемика в полските райони ще се наблюдава масово восъчна зрелост, при рапицата - фаза узряване.

През втората половина на юни развитието на земеделските култури ще протича с по- ускорени темпове. В края на второто и началото на третото десетдневие при пшеницата ще се наблюдава масово фаза узряване.

До края на юни част от пролетните култури ще встъпят в репродуктивни фази от развитието си: при слънчогледа ще се наблюдава начало на фаза цъфтеж, а при ранните хибриди царевица - изметляване и цъфтеж на метлицата.

През юни прогнозираното неустойчиво време, с чести валежи, ще създава условия за развитието на редица гъбни болести: мани по лозата и зеленчуковите култури, късно кафяво гниене по плодовете на късните сортове череши, ступясване по овошките и др. През месеца остава повишена вероятността за градушки. След градушка засегнатите овощни и зеленчукови култури при първа възможност трябва да се третират с медсъдържащи фунгициди.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза

През изтеклия седемдневен период агрометеорологичните условия се определяха от динамично време, съчетано с неблагоприятни за земеделските култури метеорологични явления. Регистрираните градушки и суховеи причиниха повреди от нараняване и увяхване в различна степен по посевите и трайните насаждения. В резултат на падналите валежи в края на периода се подобриха почвените влагозапаси в Северозападна България и в някои райони на Централна Северна България.

През следващия седемдневен период вегетационните процеси при земеделските култури ще протичат при температури, близки до нормата, а в някои котловинни полета и под нормата за месеца. Прогнозираните чести превалявания с локален характер през първата половина на периода, на много места в страната ще подобрят почвеното овлажнение и ще осигурят необходимата вода за растенията в момента.

През периода при пшеницата ще протичат фазите цъфтеж, формиране на зърното и млечна зрялост. По време на формиране на зърното житните растения имат повишено водопотребление. При царевицата и слънчогледа ще продължава процеса на листообразуване.

 При овощните видове ще се осъществява наедраяване на плодовете и завръзите, а при ранните череши и масово узряване на плодовете. При лозата ще протича отделяне на реса и цъфтеж. В рапичните посеви ще се наблюдава преминаване на цъфтежа и начало на узряване.

Остава опасността от градушки, но вероятността за нанасяне на щети по земеделските култури е малка поради прогнозираната ниска интензивност на явлението. Условия за провеждане на растителнозащитни пръскания и агротехнически мероприятия ще се създават през дните от втората половина на периода.

            Драгомир Атанасов

            Агрометеоролог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза

През първото десетдневие на май развитието на земеделските култури ще се осъществява с умерени темпове, при средноденонощни температури близки до климатичните норми. В началото на май очакваните валежи ще бъдат решаващи за оцеляването на част от зимните житни култури в Североизточна България.

 

В края на април на много места в североизточните райони нивото на влагозапасите при пшеницата в 50 см и 100cm почвен слой бе необичайно ниско за сезона, под 55-60% от ППВ - следствие от поднормените валежи през първата половина на пролетта. Поради тази причина част от посевите с пшеница са в критично състояние. Повреди, пожълтяване на листната маса (до 50 - 60%), вследствие дефицита на почвена влага са констатирани при пшеницата в агростанците Силистра и Царев брод.

През първото десетдневие на май при пшеницата и ечемика в полските райони ще се наблюдава фаза изкласяване.

В края на първото и през второто десетдневие се прогнозира повишение на температурите и ускоряване на вегетацията при зимните житни култури и засетите пролетници. През този период при пшеницата ще протича цъфтеж, оплождане и формиране на зърното.

През третото десетдневие агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво и хладно за периода време. Очакваните значителни валежи ще бъдат от изключително важно значение за зимните житни култури, при които ще се осъществява наливане на зърното. В края на май част от посевите с ечемик и пшеница на места в южните райони ще встъпят във фаза млечна зрелост.

През месеца при царевицата и слънчогледа ще протича листообразуване. В края на третото десетдневие при слънчогледа, засят в агротехнически срок, ще се наблюдава образуване на съцветие.

При овощните култури ще се осъществява формиране и наедряване на завръзите. При лозата ще се наблюдава отделяне на реса, а в края на месеца - и фаза цъфтеж.

Честите валежи през май ще създават благоприятни условия за развитието на редица гъбни болести: мани по лозата и зеленчуковите култури; струпясване по семковите овощни видове, ранно кафяво гниене и съчмянка по костилковите овошки; ръжди (жълта, кафява) и фузариоза по зимните житни култури.

По-подходящи условия за провеждане на растителнозащитните пръскания ще има през втората половина от първото и през повечето дни от второто десетдневие.

През май критични минимални температури за земеделските култури не се прогнозират, но остава повишена вероятността за градушки.При повреди от градушка е препоръчително засегнатите култури при първа възможност да се третират с медсъдържащи фунгициди за по-бързо калциране на раните и намаляване риска от вторични зарази.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза

През изтеклия седемдневен период развититето на земеделските култури протичаше при средноденонощни температури близки до и над климатичната норма. На много места в страната (Видин, Кнежа, Добрич, Шумен, Кюстендил, Стара Загора, Чирпан, Шумен, Кърджали, Елхово) бяха регистрирани отрицателни минимални температури и се образуваха слани.

Топлинните условия през предстоящия седемдневен период ще се определят от средноденонощни температури над биологичния минимум, необходим за развитието на зимните житни и пролетните окопни култури. Високите дневни температури надхвърлящи на места 25о С ще ускорят хода на вегетационните процеси при земеделските култури. Отрицателни минимални температури и опасност от образуване на слани и повреди по овощните видове не се очакват.

 

През втората половина от периода с прогнозираните интензивни валежи на места в западните райони от страната не са изключени градушки и нанасяне на повреди по селскостопанските посеви и трайни насаждения. В останалата част от страната валежи със стопанско значение не се прогнозират.

Отсъствието на такива в крайните североизточни части ще доведе до задълбочаване на дефицита на почвена влажност. При пшеничните посеви ще се наблюдава масово фаза вретенене, а на места (агростанции Новачене, Разград, Силистра, Карнобат) преход от вретенене към изкласяване. При рапицата ще протича фенофаза цъфтеж. При пролетните култури (царевица и слънчоглед), според сеитбените дати ще настъпват фазите поникване и листообразуване.

При овощните видове ще продължават цъфтеж и разлистване. При костилковите овощни видове, намиращи се във фаза цъфтеж се извършват пръскания срещу кафяво гниене. Третиранията трябва да се извършват в часовете, когато не се осъществява летежа на пчелите

През по-голямата част от периода се очакват подходящи условия за извършване на пролетните сеитби и за провеждане на почвообработки. По-интензивни валежи и възпрепятстване на агротехническите мероприятия и растителнозащитните дейности се прогнозират през втората половина на седмицата на места в западните райони от страната.

Драгомир Атанасов

Агрометеоролог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза

През изтеклия седемдневен период на много места в Северна и Южна България (Видин, Монтана, Кнежа, Велико Търново, Разград, Силистра, Пловдив, Пазарджик, Казанлък, Чирпан, Хасково) бяха регистрирани отрицателни минимални температури и се образуваха слани, с което се създадоха условия за нанасяне на повреди по напредналите в развитието си овощни видове. Значителните валежи в някои райони на Южна България над 60 l/m2 (Пловдив – 65l/m2, Пазарджик – 63l/m2, Кърджали – 74l/m2, Хасково – 67l/m2, Чирпан - 41l/m2) преовлажниха горните почвени слоеве.

През следващия период агрометеорлогичните условия ще се определят от средноденонощни температури над биологичния минимум необходим за нормалното протичане на вегетационните процеси при зимните житни култури и рапицата. През периода при пшеницата в Североизточна България ще протича масово фаза вретенене. Фаза братене и преход от братене към вретенене ще се наблюдава при посевите в районите от Централна България. При рапицата ще протичат фазите образуване на разклонения и формиране на цветни пъпки (бутони). При овощните видове ще се наблюдават фазите набъбване и разпукване на пъпките и фаза цъфтеж. Опасни минимални температури за овошките през периода не се очакват.

При температура на въздуха над 15о С рапичният цветояд се активизира и започва да напада посевите намиращи се във фаза цветен бутон, поради което трябва да се следи за появата и вредоносността му. Инсектицидите, които могат да се използват за борба с вредителя след достигане на икономическия праг на вредност (4 – 6 бръмбара на съцветие) са на базата на активни вещества като: циперметрин, алфациперметрин, хлорпирифос-метил, делтаметрин. Най-подходящо време за третиране на посевите са интервалите вечер след 17 ч. до залез и сутрин след изгрев до 07 ч.

През периода се прогнозират подходящи условия за довършване сеитбата на слънчоглед, за обследване на посевите от пшеница за наличието на болести и неприятели (брашнеста мана, вредна житна дървеница, обикновена житна пиявица) и за провеждането на растителнозащитни мероприятия в овощните насаждения и зимните посеви.

Драгомир Атанасов

Агрометеоролог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза
Страница 1 от 23

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта