Пружинната брана на HORSCH Cura ST е едно от основните решение за хибридно и биоземеделие. Предимства на браната са прецизната работа и изключително стабилната конструкция. Cura ST ще се предлага на пазара като навесна машина с работна ширана от 6 до 15 метра. Конструкцията е от 6 секции, като разстоянието на следите от пружините е 2,8 см, което позволява интензивна работа на голо поле или в посевите. Натискът на пружините се регулира хидравлично безстепенно. Напрежението, което може да понесе всяка пружина е от 500 до 5000 кг, което е разпределено почти по цялата и дължина. Всяка една от тях е самостоятелно захваната, което не позволява странично изместване. Това е гаранция за голяма прецизност на работния процес.

Тези качества правят HORSCH Cura ST подходяща машина за всякакви условия и почви. Големият диапазон на натоварване на пружините позволява както щадяща почвата, така и агресивна обработка – според нуждите. С нея безпроблемно могат да се очертават и контури на браздите за картофи.

Публикувана в Агротехника

Световните производители на земеделска техника днес вече предлагат впечатляващ набор от цифрови решения, насочени към устойчиво свързване на различните процеси в стопанствата към цифровата информация. А по ниво на внедряване на тези решения, ние все още се намираме в началото на пътя, което предопределя колосалния потенциал на това направление и неизбежния му взрив в близките години. А в близките години цифровите технологии обещават да променят традиционния образ на земеделието, с който сме свикнали. Разбира се, засега не може и дума да става за мечтата на всеки фермер – да управлява стопанството от таблета си, лежейки под някоя палма край Карибско море. Но очевидно е, че в близките години ни очаква мащабна трансформация на аграрния сектор, свързана с цялостна цифровизация на всички процеси – от работата на полето до производствено-маркетинговите вериги.

А двигател на този прогрес са станали производителите на земеделска техника и оборудване. Нивото на инвестициите в научно-технически изследвания в световното земеделско машиностроене днес е 5 на сто от печалбата, което прави този отрасъл един от най-иновативните в света.

В началото на всички цифрови решения, дали сериозен тласък на развитието на това направление, бе и си остава универсалният протокол ISOBUS, инициатор за създаването на който бяха Асоциацията на производителите на земеделска техника в Германия VDMA Agricultural Machinery и водещи световни производители на земеделска техника. Днес, наред с традиционните изолирани решения в различните сегменти, повечето големи производители на агромашини вървят по пътя на създаването и развитието на собствени цифрови екосистеми, влизайки в партньорство както със специализирани компании, така и един с друг.

Една от важните насоки в цифровата трансформация е поставянето на основите на автоматичната обмяна на данни между машината и информационните системи в офиса. В този сегмент компания John Deere в партньорство с компанията ЦПС създаде решението AGDI (Ag Data Integrator), осъществяващо автоматичен обмен на данни между техниката на John Deere и офисната системата на базата на 1С в двустранен формат. Системата позволява не само да се контролират техническите характеристики на работата на машините, но също изпълнява функциите на Агродиспечер с реализирана функционалност за работа по предварителни задания. И въпреки че това решение е разработвано като част от цифровата екосистема на John Deere, то позволява да се интегрира техниката на различни производители в една система, както и дава възможност за използването на различни картографски данни.

И наистина – съвместимостта на различна техника и софтуер от различни производители в рамките на едно решение е най-важната задача в цифровата епоха. Повечето стопанства имат смесен машинен парк, поради което предпочитат универсални решения.

Пример за такова решение е платформата Agrirouter, в състава на която влизат брандове като AGCO, Amazone, Grimme, Horsch, Krone, Kuhn, Lemken, Pöttinger, Rauch, Same Deutz-Fahr и други. Платформата е разработена в сътрудничество с компанията DKE Data и позволява да се осъществява обмяна на данни между машините и софтуера на различни производители. Това решение се адаптира за техниката на всеки производител. Например, от 2017 г. всички самоходни комбайни на GRIMME, а от 2019 г. и картофокомбайните EVO 280 и EVO 290 се произвеждат серийно с телеметрично устройство, което предава данните на машината и GPS координати на клиентския портал, и ги обединява с платформата  Agrirouter. При това потребителят може да задава сам данните и GPS координатите, които ще се предават на различни приложения от типа Farm Management Information System (FMIS).


Важно е да се отбележи, че водещите производители на земеделска техника предлагат цифрови решения не само за своите клиенти, но и за дилърите си, което помага да се изведе работата на сервизните служби на ново ниво. В тази посока компания CLAAS е разработила система CLAAS Remote Service, която осигурява на дилърите възможност за дистанционна сервизна поддръжка на машините. С помощта на системата дилърът може дистанционно да определи причината за проблемите в машината, и в зависимост от характера на проблема или да подскаже на механизатора по телефона как той може да се отстрани, или, ако е необходима замяна на част, да я вземе още когато тръгва към клиента.Освен това дилърът може навреме да съгласува времето за техническо обслужване на машините, за да се избегне спирането на работа по време на кампания. Системата CLAAS Remote Service от 2018 г. влиза в стандартното оборудване на комбайните LEXION, тракторите XERION, както и при някои модели комбайни TUCANO и JAGUAR и тракторите AXION серия 900.


Известен факт е, че от нивото на сервиза и техническото обслужване зависи своевременното и качествено извършване на работата на полето. Поради това световните производители на земеделска техника прилагат най-съвременните технологии, за да оптимизират сервиза и да повишат качеството му. Наред с възможностите за дистанционна поддръжка, в областта на сервиза и техническото обслужване за пръв път започнаха да се прилагат технологии за допълнена реалност. Пример — мобилното приложение на REDVISTA на Kuhn, което помага да се провежда плановото техническо обслужване и регулиране на земеделската техника. Това е първото приложение, създадено с използване на технологията на допълнената реалност и осигуряващо ефект на присъствие. Приложението позволява безпогрешно да се определят всички точки на смазване, дори без измиване на машината след работния ден, което не просто пести време, но и отстранява човешкия фактор – демонстрацията на екрана на всички точки, изискващи обслужване, просто не дава възможност да се забрави за някоя от тях или да се пропусне. И дори повече – цялата техника се оборудва със специални стикери, при сканирането на които може да се получи веднага цялата необходима информация дори и без връзка с Интернет. Това прави възможно провеждането на техническото обслужване дори и от хора без специална техническа подготовка. Иновативният характер на разработката и широкият потенциал на внедряването й бяха отличени със сребърен медал SIMA Innovation Awards – 2019.

С такъв арсенал от цифрови решения световните производители на земеделска техника днес често изпреварват времето и задават посоката, по която ще се осъществява цифровата трансформация на земеделието в близките десетилетия. Важно е обаче еволюцията на външната среда да не изостава от развитието на цифровите технологии и да осигурява благоприятна почва за тяхното внедряване

(нормативна рамка, развитие на инфраструктурата, въпросите за собствеността и безопасността на данните и т. н.).

Ася Василева

Публикувана в Агротехника
 
Ася Василева

От няколко седмици на бюрото ми лежат шестмесечните данни за новорегистрирана земеделска техника. От тях се вижда, че са продадени по-малко комбайни и трактори. По-добро е положението с товарачите (може би някои програми в областта на животновъдството са способствали за това). Но отсега можем да предвидим, че в следващите шест месеца след появата на АЧС в индустриалните ферми, и тези продажби ще спаднат. Струва ми се, че цифрите са доста характерни и трябва да ги подложим на известен анализ, а не просто да ги съобщим както вече побързаха да направят някои колеги. 

На пазара обикновено празни места няма, и ако имаше някаква статистика за продадена техника втора ръка, сигурна съм, че количеството е увеличено. Добре се продават и по-евтините машини. Задавам си, и всички трябва да си зададем въпроса, дали не е дошло времето за пазар на техника втора ръка и по-евтина такава? Ако съм права и това е така, според мен се очертават две тенденции. 
Първо отмина времето на безметежното и необосновано икономически харчене за машини вследствие на изгодните програми. Отдавна ни е ясно, че при между 5 и 10 хиляди дка земя стопанинът е нормално да притежава един комбайн. А на практика закупуваше поради изгодните условия на програмитепо 2-3. И никой не си правеше ефективен бизнес план. Подобно е положението и при тракторите. 
 
И една втора тенденция – като че ли отмина времето на оптимизма в земеделието. Като че ли хората, които се трудят там в известне смисъл посърнаха. И очевидно не става дума само за печалби, а и за обществени нагласи, вяра в бъдещето и т.н. На полето трайно се настанява песимизмът и как да бъде иначе, при положение, че печалбите силно намаляват. Причините са най-различни и не е целта на този коментар да преценя защо това е така.

И една трета причина. Не е тайна, че привлеченият външен капитал в земеделието от страна на строителни, компютърни, търговски и др. фирми, които в един момент се чудеха какво да правят с излишните си капитали при ниските банкови лихви и едва ли не закупуваха на килограм машини и съоръжения. Тъкмо техните собственици се понаучиха и разбраха какво и как да купуват, а вече им се наложи, поради различни причини, да излизат скоропостижно от отрасъла. Известно е че парите не обичат светлината, а тук блеснаха такива светкавици, че и бизнесмените с най-здрави нерви решиха да потърсят друго приложение за свободните си инвестиции.

Очевидно, в земеделието настъпва едно друго време, при което печалбите около 5 или малко повече процента са нормални и не може да се очаква нищо повече. Някой от вас опитвал ли се е да кажа на чужд фермер, че печели годишно по 30 процента от селскостопанската си дейност?  Веднага ще те нарекат мошеник и лъжец. Дойде новата реалност, за която не само трябва да се готвим, но тя вече е при нас – купуваме техника втора ръка и по-евтина. 

Ако погледнем все пак цифрите в статистиката, ще видим, че макар и не с много, но намаляват закупените бройки на водещите високотехнологични брандове. Ако се продължи движението по този път, ако големите фермери решат да поспестят някои и друг лев при новите покупки, ако заобиколят прецизната и високотехнологична техника, се очертава една изключително мрачна тенденция.
 
Зърнопроизводителите които са водещи в сектора сега ще изостанат от своите западни колеги, преди всичко икономически, ще произвеждат по-скъпо, реализацията им ще бъде затруднена и въобще като сладък спомен ще останат времената на свръхпечалбите. И те като другите отрасли вече ще следват, а няма да водят западните си колеги. А веднъж изостанеш ли, наваксване няма. Не може да се прави модерно земеделие с евтина техника. Няма как с руски комбайн да си конкурентен на западните колеги с нови LEXION-и и IDEAL-и. Или с турски трактор да се бориш срещу John Deere... И не само защото са по-производителни, а и защото са хиляди пъти по-прецизни и икономични. А всеки лев разход вече се брои!  Времето се променя, климатът става все по-непредсказуем и, както се казва, дори, за да останеш на място трябва да тичаш все по-бързо. 
Публикувана в Агротехника

Мегатрон за поредна година е лидер на пазара на агромашини в България. Слънчогледът и царевицата ще раздвижат пазара.

Интервю на Ася Василева

-       Господин Христов, току-що излезе статистиката на Контролно-техническата инспекция към МЗХГ за продажбите на нова земеделска техника в България през първото полугодие на 2019 г. Не е изненада това, че статистиката сочи спад при продажбите – както при тракторите, така и при комбайните. Това беше очаквано. И все пак какъв е вашият коментар за пазара?

-       Като цяло пазарът на нова земеделска техника у нас върви с 5-10 на сто под нивата от миналата година. Факторите за това са основно два. Сухите и топли есен и зима и борсовите цени на продукцията. В голяма част от регионите в България, както и в най-определящия за зърното Добрички регион, добивите са с 10-15 на сто по-ниски. При съществуващите цени, това определя и свиването на пазара на нова земеделска техника.

Продажбите тръгнаха доста зле в началото на годината, малко се раздвижиха, когато заваля напролет.

-       Очаквате ли тенденцията на спад да се запази до края на годината?

-       Смятам, че при слънчогледа и царевицата нещата ще са различни. Според мен, добивите от тези две култури ще са рекордни. Възможно е това да стане причина за някакво наваксване в продажбите до края на годината.

Борсовите цени са такива, каквито са. В България почти сме достигнали предела на добивите, които можем да получим от културите. Едва ли можем да увеличим количеството продукция, която произвеждаме от единица площ. Разработихме пустеещите площи до последния декар. От тук нататък трябва да се мисли все повече в посока оптимизиране на разходите и на техниката.

Тенденцията е земеделците да търсят все по-голяма и все по-производителна техника. Това е от една страна поради липсата на работна ръка и необходимостта с по-малко хора да се върши повече работа. От друга страна окрупняването на земеделието води до по-голям потенциал за преминаването към прецизното земеделие и прилагането на последните иновации – карти на добивите, променливи норми на торене, сеитба и пръскане. Целта сега е да се оптимизират разходите. В крайна сметка всеки го вълнува доходът от единица площ. Не толкова добивите вече, колкото доходите.

-       Не е изненада фактът, че Мегатрон за поредна година води класацията при продажбите на нова земеделска техника. В такава трудна година Мегатрон не спира с инвестиционните си програми. Открихте нова база в Бургас, планирате вече следващата, увеличавате екипа... Как го постигате?

-      

За пореден път се потвърждава, че политиката, която водим през последните 10 години е правилна. Правим големи инвестиции в хора и в инфраструктура. Практиката показва, че хората, които се занимават със земеделие все повече обръщат внимание на следпродажбените услуги – сервиз, допълнителни услуги във връзка с прецизното земеделие и т.н. Това са неща, които със сигурност ще бъдат определящи и през следващите години.

В Мегатрон имаме инвестиционна програма, която неотклонно следваме. От 2010-та насам почти всяка година откриваме по един нов търговско сервизен център или магазин. По този начин се повишава удовлетвореността на клиентите ни. А е доказано, че удовлетворението на клиента от обслужването е най-важната причина за покупка. Качеството на услугите, които предлага дилърът е решаващо на пазара. Ако няма кой да се грижи за спокойствието на клиентите и те да разчитат, че когато нещо се случи, ще има заместваща машина в следващите 48 часа или ще дойде опитен механик и ще отстрани проблема, всеки ще се замисли дали да инвестира в такава техника. Все по-къси стават сезоните и периодите на различните кампании – сеитбата е 15 дни, жътвата – максимум 20 дни, няма време за губене, хората искат спокойствие и сигурност. А цветът на машината е второстепенен. И ние затова не спираме да инвестираме и то основно в следпродажбено обслужване.

-       В такава трудна година каква е причината фермерите да залагат на премиум марка като John Deere?

-       Винаги съм казвал, че когато няма европейски програми, ние имаме най-висок пазарен дял. Защо? Защото хората, когато трябва да извадят собствени пари от джоба си, мислят повече и си правят добре сметката. За един телевизор се прави цяло маркетингово проучване, а какво остава за един трактор или комбайн?! Земеделците винаги мислят кое ще е нещото, което ще им донесе пари. Защото ние продаваме средства за производство. Трябва първо машината да е надеждна и второ – да има висока остатъчна стойност. Както е видно на вторичния пазар на земеделска техника, 99 на сто от машините, които влизат втора употреба в България са John Deere. Когато купуваш нещо, знаеш че след 5 години може би ще трябва да го сменяш и ако това е някоя евтина машина – тя си остава завинаги твоя. А при John Deere дори и след 10 години и на 15 000 моточаса пак ще има поне трима души, които ще са готови да дадат някой лев за твоя трактор. Когато няма субсидии, хората мислят повече и инвестират по-правилно.

Цялото интервю четете в новия брой на Гласът на земеделеца

Публикувана в Агротехника

В средата на 2019 г. станаха ясни данните за продажбите на нови трактори в Европа през 2018 г. Цифрите на Европейската асоциация на производителите на земеделска техника, показват драматичен спад на всички европейски пазари. Единственото изключение е Хърватия, където през миналата и настоящата година са в сила мащабни европрограми за инвестиции в земеделска техника. За България данни не са дадени, но спад има и у нас, а собоне голям се очаква да е през настоящата трудна година.

Пазар на нови трактори в Европа 2018

Scan 20190708 5

 

5-е най-големи пазари на трактори в Европа

Scan 20190708 6

Публикувана в Агротехника

От производителността и качеството на работата на тази машина пряко зависят добивите на стопанството. По време на сеитбената кампания тя трябва да работи бързо, безотказно, с висока точност и в строго предписаните срокове

Ася Василева

Сеялката се експлоатира само 3-4 седмици в годината, но понякога, заради капризите на времето, сроковете на сеитбената кампания силно се съкращават и обемът работа, определен за 2 седмици, трябва да се свърши например за 5 дни (между дъждовете). Така че натоварването върху тези машини може да нараства значително. Затова и при избора на тези машини земеделецът трябва да се ориентира към здрави, невзискателни и поддаващи се на ремонт в стопанството машини.

3913f902c9e5513f9abb8e1167336aa9

От друга страна, стопаните искат да имат максимално автоматизирана, „умна“ машина с голяма работна ширина. За да се намери оптималният вариант и за да не се допуснат грешки при избора на сеялката от самото начало, фермерът трябва да предостави на търговеца възможно най-пълната информация за това как ще се експлоатира машината.

Понякога фермерът споделя само част от плановете си. А после, в процеса на работа, се изясняват важни особености, но време за оправяне на ситуацията вече няма. Например, фермерът споделя каква култура ще сее, но не казва, че работи с нестандартни сеитбени норми. Като резултат се налага да се сменят ботушите, да се чака за доставката им и да се бави сеитбата.

Основните детайли, които трябва да бъдат известни на продавача по време на сделката, са технологията на отглеждането на културите, агрофонът, по който се сее, релефът, контурите на полята, разнообразието на културите, средните размери на полетата, тяхната отдалеченост едно от друго и необходимостта от транспорт, състоянието на машинния парк в стопанството, готовността на персонала за обучение и неговата отговорност.

Избор на работен орган

Основните работни органи са дисковите и анкерните ботуши. Практикува се и сеитба под култиваторни лапи. Тук критериите за избор са технологията на почвообработката, равността на полето, машинният парк и икономическата ситуация в стопанството.

KV tsdrill 0010 productslider
По принцип, сеялките на база на култиватора (с лапи на стойка) са способни да сеят практически на всякаква почва. Те се предпочитат в стопанства, където сроковете за сеитба са много кратки и няма време за предсеитбена подготовка на почвата. С тях на полето се влиза по-рано, въпреки високата влажност, а в такива условия  за дисковите сеялки е почти невъзможно да работят – нищо не може да спаси дисковете от задръстване. По тази причина, ако в стопанството се работи главно рано напролет, фермерът трябва да се замисли за закупуването на сеялка от култиваторен тип (със закрепване на работните органи на стойка – култиваторна лапа, длето, ботуш) или сеялки с анкерни ботуши.

Действително, анкерните сеялки с длетовидни лапи успешно работят на влажни почви, тъй като за сметка на тясното контактно петно налягането върху ботушите е равномерно, а работните органи не се задръстват.

А основният недостатък на култиваторните сеялки е лошото копиране на релефа (твърдото прикрепване на лапите към рамата не позволява на ботушите да повтарят неравностите на релефа). По тази причина закупуването на култиваторна сеялка с голяма работна ширина е съществена грешка за стопанство с неравни и неголеми площи – поставянето на семената ще е неравномерно. Сеялките от култиваторен тип се избират от стопанства с равни и големи площи, за които най-важна е икономичността на процеса.

Земеделците, които сеят в по-сухи условия (например наесен, когато почвата е суха след горещото лято), в повечето случаи предпочитат дискови сеялки, които позволяват да се копират неравностите на терена независимо от положението на рамата, както и да се запази влагата, благодарение на минималното разрохкване на повърхността на почвата.

В дъждовни години разликата в посевите между култиваторните и дисковите сеялки често не се забелязва, тъй като при достатъчно количество влага в почвата развитието на растенията се изравнява, а освен това растенията в широк ред при сеитба под лапа братят много по-добре, отколкото при лентовата сеитба на дискова сеялка, за сметка на по-ниската конкуренция между семената.

Паралелно с това днес набират популярност сеялките с копиращи анкери. Тези машини имат независимо окачване, при това те позволяват да се излиза на полето по-рано напролет, без проблем сеят върху растителни остатъци и точно поставят дребни семена на минимална дълбочина.

Да се впишеш във веригата

Машинно-тракторният парк в стопанството не бива да се формира, започвайки от сеялката. Експерти съветват да се започне, опирайки се на почвообработващите машини, а сеялката трябва да се впише в технологичната верига. За качествената и производителна работа на сеялката трябва  да се вземат предвид една камара детайли – изравнеността на полето, обработката на почвата, нейната структура, раздробяването и разпределението на растителните остатъци след жътвата. Всичко това трябва да съответства на конструктивните особености на сеялката.

Експертите призовават фермерите да бъдат особено внимателни при избора на сеялка за директна сеитба – не всеки анкерен или еднодисков ботуш (дори с голяма сила на натиск) може да влезе в дълбока слама, особено на площи, където сечката не е разпределяла нарязаната слама по цялата работна ширина. Откосите, образувани от недоразпределени растителни остатъци, може да създават сериозни препятствия за работата на анкера или диска (няма да може да ги разреже). В такива случаи трябва да се обърне внимание на допълнителното разпределяне на следжътвените остатътци от зъбни брани.

Освен това не всички сеялки са способни да сеят върху мулч. Ако в стопанството се работи по технологията на минималната почвообработка, което предполага наличието на много растителни остатъци на полето, то добре ще работят или дискова сеялка с предварителна подготовка на почвата (не самостоятелна сеялка, а именно сеитбена комбинация, която позволява още веднъж да се работи с растителните остатъци), или анкерна сеялка. Подходяща е и дискова сеялка с голямо налягане на дисковете и добри чистачи, която може да работи по мулч. Със следжътвени остатъци добре се справят сеялките от култиваторен тип.

Massey ferguson Planters and Seeding

Въпреки големия избор както на анкерни, така и на дискови машини, трябва да се признае, че повечето от тях съвсем не са създадени, изхождайки от почвено-климатичните особености на някои райони. А това е най-важно за практиката. Не всеки анкерен ботуш може да влезе в преуплътнената почва с тежък механичен състав (особено при сеитбата на есенници) и не всяка дискова машина може да сее в следжътвени остатъци на полето. Поради това най-сигурният път е да се пробва машината на собствените поля, тоест да поискате индивидуална демонстрация от дилъра.

При избор на сеитбен комплекс е важно да се вземе предвид средният размер на полето и неговата геометрия, за да се избере правилната работна ширина. При малки размери на площите не бива да се купува „влак“ с голяма работна ширина, за да не се губят време и сили на завоите и обработване на полосата за обръщане, която заема голяма площ. И обратно, ако размерът на едно поле е 700 – 1000 дка, то логично ще е да се работи с 12-16 метрови машини.

Освен това на този етап трябва да се помисли за гъвкавостта на технологиите. Ако се счупи една машина с голяма ширина, сеитбата ще спре, а ако фермерът има две или три сеялки сумарно със същата ширина, то вероятността всички да излязат от строя едновременно е малка.

А с какво ще дърпаме?

Естествено, най-важното е да се избере правилното енергийно средство, способно да работи със сеялката. Характерна грешка при избор на сеялка е недостатъчната мощност на трактора, който фермерът е предназначил да дърпа новопридобитата машина. Такава грешка най-често се прави при покупката на сеялка с голяма работна ширина.

Типична е ситуацията, когато и тракторът, и сеялката се избират изключително по данните, описани в брошурите. А всяко измерване е регламентирано от норми на определен стандарт, международен или национален. Това също е указано в брошурите, но с най-дребния шрифт. А какво включва стандартът, не всеки фермер си прави труда да разбере. Нормите на стандартите (например американските, международните и европейските) могат съществено да се различават помежду си.

Теглителното съпротивление на прикачната машина на свой ред може да бъде указано за „стандартни“, тоест благоприятни условия на работа (когато бункерът е натоварен с леки семена, на сухи и меки почви, с добра предсеитбена обработка). И ако производителят на трактора декларира в своите брошури мощността му по най-либералния стандарт, а производителят на сеялката указва някакви осреднени показатели на теглителното съпротивление на машината, то на практика може да се получи, че при нормално натоварване и в реални условия тракторът трудно помръдва сеялката от мястото й и работи с много ниска скорост.

Както си спомнят специалистите, случвали са се прецеденти, когато фермерът, ориентирайки се по голи цифри, е купувал машини, а после възмутено е изказвал претенции пред производителя на сеялката, че скоростта на работа е наполовина по-ниска от посочената в брошурата.

Сега в тези брошури обикновено се посочва ножицата от минималната до максималната граници на мощностния диапазон, а специалистите призовават фермерите да не се ориентират по минималната мощност. Вземете предвид обичайните условия на работа, оставете резерви за случаи на сеитба при екстремни условия, качеството на предсеитбената подготовка и ще получите реално необходимата мощност за вашата работна ширина.

Впрочем, случва се и ножицата между указаните диапазони на мощности да е твърде голяма, и в резултат фермерът не знае по коя стойност да се ориентира. Например, предлага се машината да се агрегатира с трактор с мощност от 250 до 400 к.с. Но машините с такава мощност принадлежат към различен теглителен клас и имат различна цена. В този случай трябва да забравите за брошурата и да се посъветвате с производителя, а също  да съберете опит от други земеделци, работещи с такива машини.

Добросъвестните производители имат достатъчно точни графики, отчитащи условията на работа на машината и количеството мощност, необходима при такива условия на всеки метър работна ширина. Например, те могат да пресметнат необходимото енергийно средство с точност до 10 литра в секунда.

Като цяло, специалистите са единодушни, че за осигуряване на нужната скорост на сеитба е необходим трактор с резерв на мощност не по-малък от 30 на сто от средната стойност на диапазона на мощността.

Също при избора на трактор експертите препоръчват да се обърне внимание на хидравличните възможности на теглителната машина, с която ще се агрегатира сеялката.  Работата е там, че на всички производителни пневматични сеялки е необходим въздушен поток, създаван от турбината. Тя се върти от хидравличен мотор, за който е необходим постоянен регулируем поток масло от разпределителя на трактора. С новите машини не възникват проблеми. Но ако земеделецът планира да работи с руски трактор, той ще има проблем, тъй като тези машини нямат такива възможности.

Ако в стопанството няма възможност за закупуване на нов трактор, може да се добавят специални опции, които трябва да се поръчат при доставчика на сеялката още при етапа на нейното избиране. Някои производители имат възможност за адаптиране на хидравликите на старите трактори към съвременните сеялки. Въпреки това стопанствата, където се работи с руска техника, трябва да са готови за трудности с адаптирането на електрониката, ще се наложи поставянето на допълнителни кабели между трактора и сеялката.


Публикувана в Агротехника

Георги Панчев, търговски директор за земеделска и градинска техникав Мегатрон:

Държим на малките фермери

Г-н Панчев, труден ли е българският пазар за земеделска техника?

Пазарът е труден и за това има комплексни причини. Все по-честите климатични аномалии промениха картината в земеделието, направиха я нестабилна, а това стресира фермерите. Тази нова среда влияе и на пазара на земеделска техника. Нашите анализи показват, че стопани, които стандартно са подменяли своя машинен парк на 7 години, сега, в състояние на потенциален риск от загуби заради нестабилната климатична картина в сектора, удължават употребата на машините, които ползват. Пазарът зависи и от мащаба на стопанствата. Статистиката, която водим, показва, че средната подмяна на машинния парк в едно средно голямо стопанство е между 7 и 15 години.

Не е ли твърде дълъг този период на подмяна на машинния парк?

Една машина след 5-тата, 7-тата година на експлоатация вече е с драстично намалена цена. Затова водим кампании, в които се опитваме да предложим облекчени условия – удължена гаранция, лизинги - за нашите клиенти до 5-тата година. Това е оптималната възраст на една машина, след която може да се търси максимална вторична стойност от нея. На това се опитваме да научим и нашите клиенти, като провеждаме информационни кампании.

В каква степен вторичният пазар на земеделска техника влияе върху продажбите на нови машини?

Психологическата граница на фермерите поставя бариера при закупуването на земеделска техника втора ръка. След 7-8 години на употреба и навъртени 8 хиляди моточаса, един трактор трудно ще бъде продаден на вторичния пазар. Това е все едно да си купиш 25-годишен лек автомобил. Никой не би направил подобна покупка.

Близо 200 са фирмите, които предлагат внос на земеделска техника на българския пазар. Трудно ли се гради име?

Всяка компания си има своя политика. Ние сме повече от 20 години на пазара и за нас най-важно е да бъдем близо до клиента. Това се постига бавно – с много труд, инвестиции и подготвени хора. Важен фактор през годините за успешното партньорство с нашите клиенти са сервизните условия, които ние предлагаме. Каквото и да си говорим, машините са си машини и всяка машина се чупи. Навсякъде може да възникне подобен проблем. Въпросът е как се реагира в такава ситуация? За нас е важно клиентите да знаят, че имат на кого да разчитат – с бърза реакция, с резервни части в наличност, с подготвен екип.

Защо водите специална кампания, ориентирана към малките фермери?

Това е обща кампания, която водим заедно с основния ни доставчик на земеделска техника John Deere. Държим на малките фермери. На тях и без това им е трудно, особено със закупуването на техника. Дълги години, заради брандовете, които предлагаме, имахме реноме на българския пазар на фирма, която предлага изключително скъпи машини. Малките земеделци дори не смееха да дойдат при нас и да попитат за цената. Това, което искаме да покажем е, че техниката е достъпна и за малките фермери – и като цени, и като условия. За онези, които обработват до 1000 – 2000 дка земеделска земя предлагаме и специални условия за финансиране чрез програмата ни John Deere Finance. Усилено развиваме и втората употреба на машините, които продаваме, за да сме в услуга на малките стопани. В процес сме на разработването на специални условия за закупуване на техника втора ръка от малки стопани. Това е изключително трудно перо, защото този тип клиенти трудно получават одобрение от банките при искане за отпускане на кредит. Затова работим и в тази посока.

Какво предлагате на малките стопани?

Като портфолио, на пазара ние може би сме дилърът на земеделска техника с най-малко брандове машини. Но за сметка на това, смея да твърдя, че те покриват между 90 и 95% от необходимата техника за каквото и да е земеделие.

Узрял ли е българският фермер до идеята, че без модерна техника земеделието няма как да бъде успешно?

Картината в сектора принуждава все по-бързо стопаните да осъзнаят това. Основен проблем е липсата на работна ръка. През последните години наблюдаваме ръст при покупката на все по-мощни машини. И причината за това се корени в човешкия фактор. Ще ви дам пример. Ако преди години един земеделец би си купил два трактора по 150 коня, за да си свърши работата на полето, в момента той търси да купи 1 трактор от 300-350 коня, за да може да свърши същата работа с един човек, а не с двама. Променените климатични условия също влияят на този процес – скъсени са сроковете за работа на полето и в кратък период от време трябва да се свърши голям обем от работа. Ако преди фермерите разполагаха с 40 дни за оран, сега трябва да се вместят в 20. Ако преди имаха четирима трактористи, сега имат двама. Тази математика ги кара да сменят машините с по-големи, когато купуват земеделска техника. Затова и картината на пазара е такава – продават се висок и нисък клас машини. Средният е в застой.

Защо работите тази работа, какво най-много ви радва в нея?

Работил съм като сервизен специалист в чужбина, в една от най-големите ферми за производство на зеле – на площ от 1 млн. декара. И когато се върнах в България, вече бях запален по земеделието. Обичам си работата. Най-хубавото в нея е, че виждаш резултати. Не става дума за това просто да продадеш на някого една машина. Ти оставаш в контакт с този човек и виждаш как си променил неговия живот, как си направил работата му по-лека. Това носи удовлетворение. Затова всички от екипа на „Мегатрон“ работим със сърце и душа. Винаги сме на линия, винаги си вдигаме телефона, дори и когато сме в отпуска. И не защото такива са правилата във фирмата. А защото, ако искаш да си успешен, трябва да обичаш това, което правиш.

Интервю на Анета Божидарова

Публикувана в Агротехника
Известна е английската поговорка "Не съм толкова богат, че да купувам евтино!" Това е проверена от практиката желязна истина! Eвтиното излиза скъпо! Винаги и без изключения.
 
Особено големи са вредите за стопаните, когато заложат на машина от евтина марка, предназначена за прибиране на реколтата. Реколтата е капиталът на земеделеца и тя не бива да се разпилява и оскъпява. Това е особено валидно в настоящата трудна икономическа ситуация, в която всеки лев и всяко зърно са безценни!

Евтините машини изглеждат примамливи на пръв поглед. Да в момента даваш малко по-малко пари, но после това винаги ти излиза през носа. Няма да забравя как като млад шофьор си купих Авео, подмамена от ниската цена. Уж по лиценз на Шевролет бяха, нищо че преди си бяха Део. Всичко им било американско, всичко им било западно, омайваше ме търговецът. Да, ама не.
 
Оказа се, че дори гумите са с нестандартни размери и струват по-скъпо от тези на Мерцедес, пластмасата се разскърца и разтрака на втората година, а бензин возилото ми харчеше като един стабилен камион. А след 3 години едвам го продадох за без пари, само и само да се отърва от него.
 
Вярно, че е примамливо да спестиш някой лев на момента, вярно че на някои не им пука как ще се чувства механизатора в дългите жътвени дни. 
 
И все пак на пазара има достатъчно много изгодни предложения на реномирани фирми за доказана западна техника, които всеки може да си позволи и да не прави компромис с качеството. Защото такива машини дори и да остареят, пак можеш да ги продадеш на добра цена, да ги замениш за нови или да ти служат дълги години, а не да се превърнат в купчина старо желязо за вторични суровини.
 
Българският земеделец заслужава най-доброто. Посетете големите дилъри на земеделска техника и се информирайте за предложенията им преди да се насочите към евтините марки. Ще останете приятно изненадани от това, което ще намерите. И няма да има нужда да правите компромис с качеството! Защото няма нужда отново и отново да се убеждавате на собствен гръб, че не е измислен начин в този свят, ако частите, материалите и качеството са еднакви, то цените да са по-ниски! Това не се случва в реалността.
 
Ася Василева
Публикувана в Агротехника
Вторник, 18 Юни 2019 14:45

Мощните трактори

Специално създадени за най-тежките обработки в земеделието, традиционно по-високопроходими и мощни теглителни средства, тракторите с шарнирно-съчленена рама практически доминират в мощностния клас над 350 к.с. Но техническите достижения вече позволяват да се увеличи мощността и при тракторите с класическо окомплектоване, и в този клас навлизат все повече алтернативни машини с цяла рама.

Ася Василева


Още през 60-те години на миналия век инженерите са разбрали, че при повишени мощности на двигателите и големи габаритни размери, свойствени на тежките трактори с тегло над 12 тона, завиването на тези машини е най-целесъобразно не за сметка на управлението на предните колела, а чрез завиване на рамата около вертикален шарнир. Така се постига достатъчно висока маневреност на тези огромни машини.


С други думи, при увеличаването на размера на колелата (а това е закономерно при такава маса), за да се намали радиусът на завиване, тези гиганти е по-лесно да се „сгъват“. Шарнирните трактори имат голяма материалоемкост и тегло, а еднаквите колела позволяват максимално да се реализира теглителната им сила. Именно такова окомплектоване позволява да се осигури равномерно разпределяне на теглото по осите и максимално да се увеличи теглителната мощност при големите машини.

32368f40259f15cc3477ad12acaa77a8

До преди няколко десетилетия производството на шарнирно-съчленените трактори не предизвикваше въпроси. Но през последните години производителите все повече вземат под внимание нуждите на земеделците. Освен това техническият прогрес вече позволява да се усъвършенства окомплектовката на класическите трактори.

Конструкцията на съвременните трактори с висока мощност с класическа окомплектовка, в това число конструкцията на предния мост, и използваните при тях технически решения осигуряват висока маневреност. Ъгълът на завиване на колелата превишава 50 градуса и радиусът на завиване може да достига едва 5 м.

Новите технически решения, използвани в класическите машини, позволяват да се намали разходът на гориво и да се увеличи производителността на трактора. Паралелно на този тренд в отрасъла нараства и енергонаситеността на машините. Не толкова отдавна в основните страни производителки на селскостопанска продукция беше норма използването на трактори с мощност 250 к.с., а днес тази цифра се е изместила в посока на 400 к.с.

Това е свързано с процеса на урбанизация и все по-трудното намиране на работници за земеделието. Поради това основната задача пред производителите на земеделска техника е да се увеличи производителността на труда при производството на земеделска продукция. А за това е необходима мощна техника, която и се стремят да предлагат производителите. Поради това се наблюдава ръст на машините с класическа окомплектовка в сегмента над 350 к.с..

Ръст в мощността

Практически всички водещи производители на трактори вече произвеждат или ще произвеждат в най-скоро време трактори с класическа окомплектовка и мощност над 400 к.с.. Своята принципно нова конструкция на мощен класически трактор наскоро представи корпорация AGCO, със серията трактори Fendt 1000 Vario с мощност от 396 до 517 к. с.

При CLAAS мощните машини са представени от класическите модели AXION от серии 800 и 900 и тракторите XERION с интегрално окомплектоване и четири еднакви управляеми колела. Мощността на тракторите AXION от серия 800 започва от 189 к.с., а при серия 900 тя се доближава до 400 к.с., а машините XERION могат да се похвалят с двигатели с мощност до над 500 к.с.

Увеличава се и мощността и при класическата осма серия на тракторите на John Deere: някои от моделите, например 8370R, вече плътно се доближават до заветните 400 к.с.

Активно се движи в посока създаването на нови мощни машини с целна рама и концернът CNH Induatrial.

Предимствата на класическите машини

Мощните трактори са скъпи. Основното предимство на машините с класическа конструкция на рамата е тяхната универсалност, докато работата на шарнирно-съчленената техника е ограничена изключително до тегленето. Рентабилността на такива мощни трактори ще бъде съществено ограничена, ако те не могат да се използват никъде другаде, освен на полето. Класическите машини притежават именно такава универсалност, която ги прави търсени от земеделците.

Поради големите си габарити (над 4,5 м) тракторите с шарнирно-съчленена рама не са предназначени за транспорт или работа в окопни култури.

Класиката има предимството на компактните размери и възможността тракторите да се използват за транспорт. А при поставянето на по-тесни гуми тези машини могат да работят и с окопни култури.

Както обясняват специалистите, слабото място на шарнирно-съчленената конструкция е точката на съединяване на полурамите, всяка от които при баластирането е необходимо да се разглежда поотделно, тъй като всеки дисбаланс води до повишено натоварване на шарнирното съчленяване. Това съществено ограничава възможностите на динамичното баластиране за използването на широк спектър от предно- и заднонавесен инвентар.

Товароподемността на задния навес при тези машини е по-ниска, отколкото на тракторите с твърда рама, при които задните колела са по-големи от предните. По тази причина като правило големите и тежки инвентари, предназначени за агрегатиране с шарнирни трактори, са полунавесни или прикачни, тъй като в навесен вариант те биха тежали твърде много, което ще действа разрушаващо върху навеса. При класическите трактори задната навесна система винаги влиза в базата и има значителна товароподемност, което ги прави универсални за работа с различни видове инвентар.

Задната навесна система при шарнирно-съчленените трактори е достъпна само опционално, а нейната товароподемност е с около 40 на сто по-ниска, в сравнение с навесните системи на класическите трактори.

Шарнирно-съчленените трактори имат еднакви колела, и в статично положение разпределението на теглото по осите на тези машини е 50/50. При тежки теглителни работи предните колела се разтоварват, докато задните са подложени на голямо натоварване. Микрооткъсванията на предните колела водят до въртенето на гумите във въздуха, а това повишава разхода на гориво на декар.

Класическият трактор при правилно баластиране в статично положение има разпределяне на натоварването по осите 60/40. И при тежки теглителни работи това разпределение се приближава до 50/50, което позволява по-ефективно да се реализира натоварването на задната теглителна система. А независимото окачване на предния мост дава възможност постоянно да се запазва контактът на предните колела с повърхността на почвата, увеличавайки производителността и намалявайки разхода на гориво.

Друг аргумент в полза на класиката е възможността на тракторите с класическа окомплектовка по-бързо да променят общата си маса (сваляне на баласта) в зависимост от скоростта на извършваните работи. А и самите класически трактори поначало са по-леки от шарнирно-съчленените. А в борбата с преуплътняването на почвата това е важен аргумент, тъй като за земеделците почвата е основният ресурс.


Но...

Въпреки всички тези преимущества на класическите машини, повечето участници на пазара са убедени, че тракторите с класическа окомплектовка скоро няма да изместят от мощностния сегмент над 350 к.с. шарнирно-съчленените машини. Тези мощни трактори са незаменими при тежки почвообработки и при работа с инвентар с голяма работна ширина. Теглителните характеристики на тези машини са максимално предвидени за този тип работа.


Шарнирно-съчлененият трактор с мощност 400 к.с., благодарение на схемата си на окомплектоване и при правилно балансиране, може да предаде към колелата почти всичкитe 400 коня. А класическите машини тук имат по-големи загуби и от 400 к.с. могат да предадат на колелата максимум 350-320 к. с.

Специалистите напомнят, че задачата на шарнирно-съчленените трактори не е да возят, а да дърпат и те отлично се справят с нея, при това влизайки в оптимални рамки цена-качество.

Що се отнася до универсалността, то тук съвременните шарнирно-съчленени трактори бележат значителен прогрес. Например в Америка такива трактори успешно работят в окопни култури на тесни вериги или сдвоени гуми.

За да запази своята универсалност, мощността на класическия трактор не бива да превишава 400 к.с., убедени са някои специалисти. Увеличавайки мощността, той губи ефективност – увеличава се теглото, съответно габаритите и се губи компактността. Тоест придобива някои черти на шарнирно-съчленените машини.

Днес производството на класически трактори е по-лесно и евтино в сегмента до 370 к.с. След това машините силно повишават цената си. Освен това използването на такъв трактор вместо шарнирен е нерационално. Но ако съвременните технологии позволят да се поевтини производството на такива трактори, то тяхната конкуренция в сегмента ще се увеличи.


Всеки с нишата си

Днес основните потребители на мощни класически трактори са европейските фермери. Именно те са заинтересувани от универсална машина с минимални габарити (не повече от 3 м.) При неголеми размери на блоковете и малки стопанства за европейските фермери е интересно да използват такива машини – те се представят еднакво добре както при транспорт, така и на полето, и са способни да работят и с най-широките инвентари.

Тъй като често им е необходим транспорт между различните обработваеми площи, европейските фермери се нуждаят от компактна, универсална и мощна машина за всякакви работи. 

В Америка фермерите обаче предпочитат мощните шарнирно-съчленени трактори. Дори специално за тях се произвеждат сеялки за прецизна сеитба, освен това те активно работят със задна навесна система, за която се закачат претоварващи ремаркета.


Всички световни производители на земеделска техника имат в портфолиото си както шарнирно-съчленени машини, така и класически такива. Сегментът на съчленените машини достига до мощности от над 500 к.с. И те са особено търсени в големите стопанства на Америка, Русия и Източна Европа. Но в ЕС някои от производителите дори и не предлагат своите шарнирно-съчленени машини.

Перспективи

Специалистите от компания CLAAS виждат по-нататъшното развитие на този сегмент на пазара в модулните конструкции. Всяко стопанство е уникално и поради това има нужда от „специален“ трактор, който ще изпълнява определен набор от операции, ще работи с определен кръг от навесен и прикачен инвентар. За да могат да адаптират всяка произвеждана машина за специфичните нужди на клиента, производителите все повече развиват поточни линии за сглобяването на основните възли, унифицират детайлите, системите, позволяват на клиента на „сглобява“ своя трактор с такива работни характеристики, които оптимално удовлетворяват нуждите именно на неговото стопанство.

Друг тренд, който вече устойчиво се прояви и при тракторите, е автоматизацията. Съвременното селско стопанство ще престане да бъде трудоемко и ще става все по-професионално, с високи изисквания към качеството на работните операции. На този пазар има остър дефицит на квалифицирани кадри. И този проблем ще се решава с цифровизация и автоматизация на процесите в земеделието. Все повече работни операции ще се извършват от машините в автоматичен режим.

Публикувана в Агротехника

Пространството за движение в градините с интензивно отглеждане на култури, както и в лозята е доста ограничено. За работа в такива условия универсалните трактори не са подходящи. В съвременното овощарство и лозарство се използват специализирани енергонаситени машини с тясна колея. 

Ася Василева

Основната особеност на градинаро-овощарско-лозарските трактори са техните нестандартни размери – къса база, минимална ширина, колея и височина, и като следствие от всичко това – малки колела и компактна кабина. Това е обусловено от ширината на междуредията – средно около 3 м, което преди е било свързано с липсата на достатъчно подходяща земя за градинарство. Разстоянието между редовете дръвчета или лози са твърде скромни и поради технологичните и агротехнологичните изисквания, например особеностите на опрашването на растенията.

Габаритите на стандартните трактори, предназначени за универсалното растениевъдство, обикновено са следните: дължина около 4 м, височина около 2,3 м, ширина на колесната база около 2,5 м. Естествено, за работа в съвременното овощарство и лозарство те не се са подходящи. В интензивните овощни градини с междуредие 3 – 3,5 м са особено необходими машини с минимални размери. По тази причина всички производители предлагат на овощарите и лозарите специални трактори. Малките им размери позволяват да не се закача реколтата от клоните и да не се травмират плодовете, което е особено важно за търговския вид на плодовете и зеленчуците.

41e9923d564581b499c69107e43d53ce

В градинарството е важна и височината на трактора, за да може той свободно да преминава под надвисналите клони. Ограниченията тук може да достигат 2,3 – 2,4 м. Особено важни стават габаритите на машината по време на прибиране на реколтата. Минималните габарити на трактора водят до ограничения и в неговата окомплектовка. Така при специализираните трактори трансмисионният тунел може да бъде изтеглен в пространството на кабината. Той минава по пода, между краката на тракториста, което в известна степен затруднява влизането и излизането от кабината, но позволява тракторът да е идеално приспособен за специфичните условия на работа. При лозята изискванията към тракторите са още по-строги. Ширината на междуредията в елитните лозя може да достига 1,5 м, съответно за работа в такива условия е необходим трактор с ширина не по-голяма от 1,08 м.

При такива размери кабината е толкова тясна, че фактически е равна на ширината на раменете на по-едър тракторист и той може да раздвижи ръце само ако ги извади през вратите.

Производителите, например AGCO (Fendt 200), New Holland (серия T4) и т.н., специално произвеждат тези трактори под различни маркировки — F, V, Р, N и др. Градинските трактори от серии F (за овощарство) като правило са по-широки, по-тежки и имат по-голям пътен просвет в сравнение със сериите V (за лозя ).

Например, овощарската серия трактори на New Holland T4 има минимална габаритна ширина 1,44 м, която е с 26 см повече от лозарската с габаритна ширина едва 1,18 м. А Fendt 200 Vario F има габаритна ширина на машината 1,34 м, която е с 10 см повече от лозарската версия – Fendt 200 V Vario, с габаритна ширина 1,07 м. А Fendt 200 P Vario е специален трактор с по-широки мостове и увеличена товароподемност, неговата габаритна ширина е 1,68 м.

По-тясна колея – по-широки гуми

Логично е при избора на машина винаги първо да се има предвид ширината на междуредията, височината на короните и други изисквания за габаритите. Съответно активно участие при избора на трактор трябва да вземе агрономът, отговарящ за отглеждането на градината или лозето.

Машината трябва свободно да преминава между редовете на овошките или лозите и при това да не оказва налягане върху прикореновия слой, тъй като лозата например е много чувствителна към състоянието на почвата – необходими са й редовни разрохквания и загърляния. Така че при избор на овощарски трактор са важни не само габаритите – дължина, ширина, височина, но и теглото на машината. За един сезон тракторът прави около 35 – 40 преминавания по градината – коси тревата няколко пъти в годината, обработва с хербициди, а дръвчетата – с химически препарати срещу заболявания, насекоми и гъбички, тори, разрохква междуредията, тегли ремаркето с прибраната реколта и т.н.

При толкова висока интензивност на преминаването на техниката в лозята и овощните градини след известно време не само под колелата, но и на дълбочина от 50 см се образува сериозно уплътняване на почвата. Съответно, възникват проблеми с водопроницаемостта й, увеличава се рискът от засуха. За да се намали уплътняването на почвата в градините и лозята, специалистите препоръчват да се поставят по-широки гуми на трактора. Продавачите на техника може и да не ви предложат такива гуми в стандартната окомплектовка, така че стопанството трябва да се погрижи да си ги закупи самостоятелно още на етапа на избор на трактор, с оглед технологията на отглеждането на културите, която прилага.

За намаляването на натоварването на почвата помагат и модификациите на тракторите (основно предназначени за лозарството) с гумени вериги. Имайки предвид, че лозята обикновено са разположени на хълмове, желателно е центърът на тежестта на техниката да е достатъчно ниско. Това позволява да се предотврати преобръщането му. Използването на гумени вериги в този случай е много по-безопасно и комфортно за тракториста.

acb21d1df93e4f8c0bc6c391ebd713df

При гумено-верижните трактори е по-висока и проходимостта. В условията на кал и камъни колесният трактор при спускане или изкачване може да се подхлъзне настрани. В ограниченото пространство на градината или лозето, не е изключено машината да наруши овощната стена и да повреди реколтата. Тракторът на гумени вериги в това отношение е много по-стабилен, неговото теглително усилие и сцепление са много по-високи, отколкото при колесните модели.

На пазара има модели, които съвместяват вериги на задния мост и колела на предния (например BCS). Такова съчетание позволява не само да се направи тракторът по-устойчив при наклони, но и да се постигне равномерно налягане върху почвата, като то се разпредели между предния и задния мост на машината по 50%.

С минимален радиус

При избор на овощарски или лозарски трактор е важно да обърнете внимание на радиуса на завиване. Ограниченото пространство за маневриране налага търсенето на машина с минимален радиус на завиване. Освен това малкият радиус на завиване дава икономия на гориво. Като правило, добро решение на този проблем е реализирано в специализираните трактори с помощта на увеличения ъгъл на завиването на колелата.

При някои овощарски трактори има специални опции, позволяващи още повече да се намали радиусът на завиване. Например, отключване на спирачния контур, както и специални системи, които се поставят на предния мост и позволяват радиусът на завиване да се намали с 15 на сто – от 3,4 до 2,9 м. При някои модели италиански трактори, като BCS и Landini, е реализирана система за шарнирна (сгъваема) рама, което позволява радиусът на завиване да се намали дори до 2,4 м.

Освен това при най-екстремните условия (особено актуални в лозарството) може да са необходими трактори, оборудвани с реверсивно управление – седалката на тракториста се сгъва заедно с волана и на 180 градуса се обръща назад. С други думи, тракторът може да се движи със задницата си напред, без да губи от скоростта и комфорта на управление.

 

41e9923d564581b499c69107e43d53ce

Тесен, но силен

Специалистите напомнят, че за успешна и производителна работа тракторите трябва да съчетават малките си габарити с добра енергонаситеност и мощност. Понякога земеделците се опитват да приспособят за работа в овощарството малогабаритни трактори с общо предназначение, но те обикновено нямат достатъчна мощност, а работата в овощарството и градинарството предполага използването на огромно количество навесен и прикачен инвентар. Тенденцията за поскъпване и трудно намиране на ръчен труд прави използването му неизгодно за стопаните. Много по-икономически изгодно излиза закупуването на специализирана техника, която да поеме всички функции по грижите за градината или лозето. Световният опит показва, че 90 на сто от работите в лозето може да се механизират, а в овощните градини – около 80 на сто. Задачата на земеделците е да натоварят трактора максимално. Всички работи по грижите за междуредията (разрохкване, почвообработка, мулчиране и т.н.), пръскане, грижи за лозята и резитбата, прореждане на завръзите, прибиране на реколтата – всичко това може да се прави с различна навесна техника. Оттук следва, че тракторът трябва да има голяма мощност.

Специализираните трактори, въпреки малките си габарити, притежават голяма мощност. Например, тракторите Agroplus 410 (ширина 1,4 м) имат мощност около 90 к.с., а специализираните модели Fendt 200 Vario при ширина 1,34 м достигат мощност от 110 к.с. Така че при избора на трактор трябва да се вземе предвид неговата мощност и тя да се съпостави с инвентара, които ще се агрегатира с него.

Никога не забравяйте за хидравликата!

Като типична грешка при избора на трактор специалистите посочват сметките, където фигурира само мощността на машината. Но за ефективната работа на техниката е важна мощността на силоотводния вал и производителността на хидравликата (маслената помпа). Често, мислейки за мощността на трактора, се забравя каква е тя на изхода и неправилно се пресмята мощността, необходима за работата на инвентара или задвижването на активното навесно оборудване.

Твърде много зависи от производителността на хидравликата и при тези трактори са необходими мощни хидравлични помпи. За стабилната работа на голямото количество навесен и прикачен инвентар, който се използва в съвременното овощарство и лозарство, са необходими помпи с производителност не по-ниска от 65 л/мин, при това често със система с допълнително охлаждане на маслото. Лозята обикновено са разположени в южни райони и за работещите в тях машини е важно не просто да се осигури хидравличен поток, но и да се спазят изискванията за отвеждане на топлината, тъй като това ще помогне да се избегне прегряването на машината.

Освен това за пълноценното и ефективно използване на навесните машини е необходимо още в завода тракторът, предназначен за лозарство и овощарство, да е оборудван с максимално количество хидравлични изводи – в предната, задната и страничните части на машината. В градинарството много от навесните машини са с хидравлично задвижване на работните органи – подрязване, изравняване, отстраняване на листна маса и други операции се правят предимно с машини, предназначени да работят със стабилен и мощен хидравличен поток. И ако се планира да се използват едновременно няколко инструмента или машини, изискващи висок поток на маслото, то е необходимо още от завода да се поръча машина с увеличена производителност на хидравличната помпа. При някои специализирани трактори може да бъдат поставени до 7 двойки хидравлични изходи.

030a7572564f7976280da3945db9d633

Специалистите предупреждават, че не си струва да се пести от мощността на маслената помпа и броя на хидравличните изходи, ако се планира пълноценна работа с различен инвентар. Освен това много от навесните машини за градинарството изискват предно навесване, а това значи, че още при поръчката на трактора трябва да се поиска предна навесна система, която най-често се предлага като опция.

ВОМ

В градинарството и овощарството има маса машини, които се задвижват от силоотводния вал на трактора. Пръскачката е една от най-важните от тях. В овощаро-лозарския отрасъл точно на пръскането се пада основната част от работните преминавания на техниката, поради което за стабилната работа на трактора е необходимо задължително да се обърне внимание на характеристиките на ВОМ-а. С по-голяма надеждност се отличават тракторите с независимо задвижване на силоотводния вал (посредством отделен диск на сцеплението или чрез многодискова муфа в маслена баня).

Необходимите обороти на навесното оборудване са вписани в паспорта на машината. В градинарството често се налага да се работи едновременно с навесени отпред и отзад на трактора машини. Значи, задължително трябва да поръчате преден ВОМ и триточкова навесна система.

Трансмисия

Често при работа във влажни условия и при склонове на трактора не му достига баластно натоварване отпред. Това отслабва теглителното усилие при работа с прикачни машини и води до обръщане на предния мост. И ако на трактора не е поставен фронтален баласт, който при много производители се предлага само опционално, това може да се превърне в проблем. Разбира се, тежестите може да се поръчат и по-късно, но все пак това забавя работата, така че е добре да се поръчат заедно с трактора.

А трансмисията по никакъв начин не можете да промените или да допълните, след като веднъж сте я поръчали. И много често при прибирането на реколтата в овощните градини е необходимо движение с много ниска скорост – не повече от 200 метра в час. Такава необходимост възниква при едновременното прибиране на плодовете и товаренето им в ремарке. При това тракторът се движи в междуредието, позволявайки да се увеличи производителността на работа. Но с обикновена трансмисия не е възможно постоянно да се поддържа толкова ниска скорост и тракторът ще се движи с не по-малко от 2 км/ч. Тогава обаче операторът няма да може да събере плодовете.

Така че ако в стопанството се прилага механизирано прибиране на реколтата и товарене с едновременно движение на машината (а обикновено така се постъпва, когато при двете операции е задействан един и същи човек), е необходимо още от завода тракторът да се оборудва с ходонамалител. Или да се избере модел с безстепенна трансмисия, която ще предотврати подскоците при преместването на трактора и ще осигури стабилно движение надолу по наклони.

Кабина

Едно от най-често предявяваните изисквания към тракторите, предназначени за овощарството, е херметичността на кабината. Пръскането е една от основните дейности, които се провеждат с тази машина. Това е и защита от вредители, болести, гъбички, слънчеви изгаряния, и подхранване, и борба с плевелите в междуредията и т.н. За оптимизирането на работата тракторите се движат един срещу друг по съседни междуредия, периодично попадайки в облака на разпръскваните вещества. Днес голяма част от обработките в овощарството се правят с дюзи с високо налягане и размерът на капката е достатъчно малък, което значително ускорява проникването на тази смес във всякакви отверстия. Само херметичността и усиленото филтриране могат да попречат на тази отровна мъгла да попадне в кабината на трактора.

Много компании оборудват кабината на своите трактори с пакет за допълнително филтриране на въздуха. Но понякога фермерите не го поръчват. Това изисква допълнителни финансови разходи, а също налага смяната на въгленовия филтър в пакета да се прави на всеки 200 моточаса. Като правило, хората не обичат да харчат пари и време за техническо обслужване. Но трябва да се помни, че лишавайки кабината от допълнителна защита, икономисваме за сметка на здравето на тракториста.

Като цяло при избор на трактор за лозарство и овощарство трябва да се обръща внимание и на комфорта в кабината – наличието на амортесирана седалка, удобство на разположението на основните средства за управление на машината и т.н. Стеснените габарити на тези трактори принуждават оператора цял ден да се намира в по-ограничено пространство, отколкото при обикновените трактори. Поради това ергономичността на работното място в тях и дори габаритите на самия оператор трябва да бъдат внимателно премислени. Особено в машините за лозарство с ширина 1,3 м.

Публикувана в Агротехника

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта