Четвъртък, 15 Август 2013 10:29

Тайните на мощността

Top Agrar
Около половината от всички трактори в Германия се използват предимно за транспортни работи или за работа със силоотводен вал. Бурно развиващият се пазар на биогаз способства за нарастването на доходите от транспортните дейности. Намаляването на обема на работа по почвообработките и сеитбата в райони с обилна влага, способства за все по-голямото разпространение на машините, задвижвани от силоотводен вал. И за двата вида работи са необходими компактни, но и мощни трактори.
Относителна маса на трактора – това е отношението на масата на трактора към мощността на двигателя (в кг/кВт). За тежките теглителни работи (оран, култивиране и др.) е необходимо тракторът да може ефективно да преобразува мощността на двигателя в теглителна мощност, относителната маса трябва да е около 70 кг/кВт. В този случай допълнителната маса ще доведе само до прекомерно потребление на гориво и намаляване на полезното натоварване. При константна мощност на двигателя относителната маса може да се промени само чрез трудоемката процедура по поставяне и махане на баласт. Но мощността на трактора може да се регулира значително по-лесно с помощта на широко разпространеното днес електронно управление на двигателя. По този начин, иновативните системи за управление на двигателя (Motor-Power-Management) осигуряват оптимална относителна маса в автоматичен режим!
Мощността на двигателя има две съставни части – въртящ момент и брой на оборотите
Те чрез трансмисията и крайното задвижване се предават на колелата. При малки скорости двигателят работи на ниски обороти, съответно, висок въртящ момент. С увеличаването на скоростта на движение, въртящият момент в скоростната кутия намалява, и още при достигане на 30 % от максималната скорост скоростната кутия разполага със значителни резерви от въртящ момент. Системата за регулиране на мощността (Power Management) позволява да се използват тези резерви на въртящия момент, тъй като, започвайки от определена скорост или предавка, се освобождават допълнителни мощности на двигателя.
По сходен начин работи системата за увеличаване на производителността на силоотводния вал – при включване на силоотводния вал, системата осигурява включването на допълнителни резерви от мощност. За да е сигурно, че Boost (увеличаване на мощността) на силоотводния вал няма да доведе до претоварване на задвижването на ходовата част, обикновено се измерва въртящия момент на силоотводния вал.
Нарастване на мощността се постига само при достатъчно висок въртящ момент
Само включването на силоотводния вал също е недостатъчно за използването на потенциала на излишната мощност на двигателя от системата за управление на мощността (например, оран с включен силоотводен вал). Всеки производител има точно написани условия, които трябва да се спазят, за да може системата за управление на мощността да осигури нарастване на мощността за транспортните работи или работа със силоотводен вал.
Още през 1997 година компанията Valmet представи при модела 8750 с номинална мощност 118 кВт/160 к.с. системата Sigma Power като първата система за управление на мощността.веднага щом се включва силоотводния вал и въртящият момент достигне 400 Нм системата Sigma Power увеличавала мощността с 22 кВт до 140 кВт/190 к.с. Нарастването на мощността ставало на една степен и се реализирало механично – чрез регулиране на количеството на впръскваното гориво и регулатор, зависим от налягането на подавания въздух.
Системата Power Management, поставяна от Claas на моделите Axion 840 и 850 позволява да се увеличи мощността с 30 к.с., както при работа със силоотводен вал, така и при транспортните работи. Увеличаването на мощността се реализира на пет степени, по 6 к.с. всяка. В режим на нарастване на мощността на силоотводния вал през задвижващия вал трябва да се отвежда не по-малко от 80 Нм от въртящия момент. При това се измерва не само необходимата мощностност на силоотводния вал, но и производителността на хидравличната помпа. При температура на охлаждащата течност до 99 С е възможен максималния прираст на мощността – 30 к.с. При по-висока температура с всеки следващ градус се деактивира една степен от нарасналата мощност (6 к.с.), а при 106 С системата напълно изключва допълнителното нарастване на мощността. Boost при транспортирането се активира, започвайки от 3 или 4 предавка, тоест при скорост на движението 8-9 км/ч.
Започвайки от 2007 г. John Deere оборудва всичките си модели от сериите 6030 Premium и 7030 Premium, както и 7030 и 8030 с интелигентна система за регулиране на мощността (IPM). Принципът на работа на всички системи на този производител е еднакъв, различава се само големината на Boost (увеличаване на мощността) и условията за включване на системата. Нарастването на мощността на силоотводния вал става не на степени, а с една стъпка и изисква минимална мощност от 6 до 10 кВт. По този начин, част от нарастването на мощността на силоотводния вал винаги е достъпна и за трансмисията.
Характерна особеност на системата на нарастването на мощността при транспортна работа от John Deere са различните характеристики в зависимост от това, дали тракторът ускорява или движението му се забавя (например, при изкачване). При транспортни работи системата IPМ започва да увеличава мощността на двигателя още при скорост на движение от 15 до 23 км/час, при това нарастването на мощността става линейно според увеличаването на скоростта.
Ако скоростта на движението на трактора намалява под пълно натоварване под 20-28 км/час, системата IPM намалява увеличаването на мощността постепено. Само при падането на скоростта с още 5 км/час (от 15 до 23 км/час), IPM започва отново линейно да ограничава мощността на фона на по-нататъшното намаляване на скоростта с 5 км/час. Ако скоростта отново се увеличи, започвайки от 10-18 км/час, става повторно увеличаване на мощността, сега вече дори и при тази по-ниска скорост.
Massey Ferguson също оборудва моделите си, започвайки от серията 6460 със система за регулирана на мощността. При достигането на въртящ момент от 180 нМ се включва едностепенно нарастване на мощността на силоотводния вал. Увеличаването на мощността при транспортиране (Transport Boost) също се включва рано, както и при техниката на Claas. Тази функция може да се активира още при скорост от 8-9 км/час на третата група предавки, при това тук тя също се включва безстепенно.
За активирането на Boost при модела Valtra Т 191 също е необходим висок въртящ момент – 400 Нм. Прирастът на мощността и тук е в една степен и е 14 %. Освен това, моделите от сериите N и Т разполагат с функция за нарастване на мощността при транспорт.
В зависимост от скоростната кутия, функцията може да се активира при превключването на определена предавка или при достигането на определена скорост. Нарастването на мощността при транспортиране в серия Т съответсва на нарастването на мощността на силоотводния вал, а при серия N е с 4-5 % по-ниско.
Изводи:
Иновативните системи за електронно регулиране на мощността на двигателя (Power Management) разкриват допълнителни резерви от мощност както за работа със силоотводен вал, така и при транспортни работи при достигането на определена скорост. Тези системи разширяват сферата на приложение на тракторите, но не винаги са истински оправдани.
Системата е изгодна, ако нарастването на мощността на двигателя е толкова значително, че за постигането на същите резултати без тази система би се наложило закупуването на по-мощен трактор от друг клас.
В обратен случай, може просто да се инвестира в по-мощен трактор от същия клас, който би осигурил достатъчна резерва от мощност за всички извършвани работи.
Освен това, с увеличаването на мощността на трактора трябва да се запазват и пропорциите на относителната маса. Достъпната мощност трябва също да е в хармония с такива фактори като подемна сила, максимални натоварвания на осите, наличните работни органи и системата за охлаждане.

Публикувана в Агротехника
Сряда, 14 Август 2013 15:19

БАТА АГРО 2014 през месец август

Общото събрание на Българска асоциация на търговците на агротехника взе решение за промяна на периода на провеждане на Международното специализирано селскостопанско изложение БАТА АГРО. През 2014 изложението ще се проведе от 26 до 29 август на летище Стара Загора.

Всички членове на БАТА АГРО са единодушни, че август месец е по-подходящ за провеждане на селскостопанско изложение. БАТА АГРО се наложи като най-мащабния специализиран форум в България и през последните 4 години успешно се проеждаше в средата на месец май. За още по-оптимални резултати и удобство на земеделските производители и търговци, БАТА АГРО вече ще се провежда в края на месец август. 

През 2013 г. Международното специализирано селскостопанско изложение БАТА АГРО достигна рекордните 42 000кв. м. изложбена площ и 190 фирми-изложители. Само за четири години БАТА АГРО успя да спечели доверието на лоялните търговци и посетителите, които наброяват около 20 000 всяка година. Уникалният модел на представяне на земеделска техника, чрез демонстрации и тест драйв, спечели фермерите и се утвърди като успешен. 

От Българска асоциация на търговците на агротехника споделят убеждението, че промяната на периода на провеждане на изложението ще увеличи посещаемостта и ще създаде по-добри условия за делови контакти и успешно договаряне на земеделска техника.  

Публикувана в Агротехника
Сряда, 14 Август 2013 10:50

Пред старта на есенната сеитба

Инж. Кирил МОМЧИЛОВ

Стара истина е, че оранта извън браздата позволява да се запазят почвата, техниката и парите на фермера. При оран с верижни трактори последните задължително се движат извън браздата, докато с колесни – десните им колела са в браздата. Така е, но в земеделието ни навлизат все по-мощни колесни трактори, които с все по-голямата си маса деформират и уплътняват все по-силно почвата, особено в дъното на браздата от последното плужно тяло. Не се очудвайте, че специалистите препоръчват  "ON-Land“ оран, а машиностроителите са създали конструкции на плугове за такава оран. 

Излишно е да се убеждаваме, че обработката на почвата е първата решаваща стъпка към плода от земята, към който са насочени всички мечти и усилия на земеделските стопани. Лятно-есенната обработка бива: предсеитбена, за есенната сеитба на зърнено-житните земеделски култури и основна (дълбока), като елемент от технологиите за пролетната сеитба. Излишно е да казваме още, че извършването им трябва да е в съответствие с агротехническите изисквания. Защото от доброто качество зависят: бързото и едновременно поникване на семената; успешното презимуване на растенията; доброто развитие на посевите. При сеитбата почвата трябва да е надробена и разрохкана на дълбочина 6 - 10 см, леглото за семената да е твърдо, отклонението от зададената дълбочина да не е повече от 1,5 - 2 см, заравняването на повърхността – задължително. Освен всичко това, обработката на почвата е и една от най-енергоемките селскостопански работи.

Механизаторите разполагат с богат арсенал от почвообработващи машини – тракторни плугове и култиватори, брани и валяци. През последните години пазарът предлага и комбинирани земеделски машини, както и машини с нови конструктивни решения. Друг е въпросът, че малцина ги притежават.

Задачата за навременна, качествена и икономически най-ефективна почвообработка е стояла, стои и ще стои като първа точка от дневния ред на всички, които се стремят към по-високо плодородие от земята кърмилница.

Есенната сеитба на зърнено-житните земеделски култури обикновено се извърша на повече от 80 процента от площите, засяти след средноранни и късни предшественици – зърнено-житни, фасул, царевица, захарно цвекло, памук и др. През последните години намаляват площите на царевицата, захарното цвекло и памука, но са увеличени площите на житно-бобовите смески, на слънчогледа и др. На село агрономите, където ги има, препоръчват различни технологии за обработка и съответната механизация. Ако ще сеете житни на площи след житни – задължителна е лятната предсеитбена оран на дълбочина 18 - 20 см и то при оптимална влажност за съответния почвен тип. За да не остават големи буци след агрегата, плугът ви трябва да е с толкова плужни тела, които да му позволяват да работи на по-висока скорост. А пред сеитбата задължително да се дискова на дълбочина 8 - 10 см.

През настъпващата есен механизаторите са принудени да работят на много места в полята след продължителни летни засушавания. Ето защо на почви със среден и тежък механичен състав не препоръчваме да се използват лемежните плугове. Нагледали сме се на ниви с големи, твърди и спечени буци. Да казваме ли с колко и какви усилия трактористите ги наситняват при следващите обработки.

За сравнително чисти от растителни остатъци площи (Има ли ги днес?) може да извършите предсеитбената обработка с дискови брани, като “кръстосате” полето от 2 до 4 пъти. Още по-добра ще е работата ви, ако в агрегата след браните работят и валяци. (Комбинираните брани разтрошават или притъпкват буците.) Не е за подценяване и схемата за подреждането на дисковете. Защото, какво по-хубаво от това, ако едновременно с раздробяването постигнете и заравяне на растителните остатъци: предните дискове да са с изрези по периферията, а задните – с гладка периферия. Навярно знаете как се регулира дълбочината на работата на дисковите брани – променяте ъгъла на атака на дисковите секции: за стърнище – по-голям ъгъл; за изорана или разрохкана почва – ъгълът на атака следва да е по-малък.

Какво да кажем на стопаните и арендаторите, на които предстои да се “преборят” с многогодишните коренищни и кореноиздънкови плевели на големи площи? При тях борбата ще бъде най-резултатна, ако се приложи една от интегрираните системи с използване на агротехнически и химически въздействия, ала има ли пари за тях... Затова препоръчваме навременна диференцирана обработка на почвата: на заплевели площи с коренища – дълбока оран с лемежни плугове с предплужници или с плугове за т. нар. “етажна оран”, с които почвата се обработва на две (и повече) нива на дълбочина до 35 - 40 см. Целта е горният слой да легне в дъното на браздата, за да сте сигурни, че коренищата и семената на плевелите ще изгният и изчезнат.

За площи с кореноиздънкови плевели ще е най-добре: първо – плитка оран с плуг на дълбочина 15 - 18 см, за да бъдат подрязани корените и да се създадат условия за развитие на свеж подраст; второ (след определено време за развитие на новите плевелни растения)– дълбока оран на дълбочина 25 - 30 см. Двете обработки следва да бъдат извършени до настъпването на зимата, като, ако есента се случи по-влажна, площите могат да се култивират. Последната обработка препоръчваме и за полета с много растителни отпадъци – непочистен царевичак, слънчогледови стебла и др. 

И не на последно място по важност стои въпросът за агрегатирането на тракторите с работните машини. Ако имате трактор с мощност 18-30 к. с., не го “мъчете” за дълбока оран. С едно- или двукорпусен плуг, в зависимост от специфичното съпротивление на почвата, с него можете да извършите предсеитбената оран. Тракторът с мощност 45 к. с. в агрегат с дву- или трикорпусен плуг е за предсеитбена и дълбока оран. По-мощните (65 к.с.) орат дълбоко с трикорпусен плуг, а с 4 корпуса можете да ги “впрегнете” за предсеитбената оран. Когато навесвате плуга или култиватора на трактора, помнете, че в транспортно положение машинно-тракторният агрегат трябва да е лесно управляем, надлъжно да е устойчив, с допустимо натоварване на колелата. От налягането на въздуха в гумите на колелата пък зависи уплътняването на почвата, което също не е без значение.

Публикувана в Агротехника

Ангел Върбанов

Не е необходима голяма предвидливост, за да се направи извод, че след като цените на зърното от новата реколта катастрофално спадат, то и покупките на нова земеделска техника ще намалеят. Няма случай човек да е надскочил себе си, а още повече пък фермер, който да е похарчил повече пари отколкото разполага. Още повече, че и банките са твърде внимателни и все по-трудно ще отпускат кредити за земеделие, което  за жалост, се връща в едни позабравени времена на стагнация и дори рецесия.

Трябва да отдадем нужното на фирмите производителки на нова техника, които отново предлагат нови машини и подобрения в съществуващите. Изкушението за нашите фермери да станат техни щастливи собственици и съответно, да произвеждат все по-ефективно и рентабилно зърнени култури е твърде силно. Няма съмнение, че големите фермери в България, които разбират, че тяхното производство има цикличен характер са натрупали необходимите резерви и едва ли ще излязат от пазара на селскостопанска техника. Мисълта ни е за средните и по-дребни селскостопански производители, които изведнъж ще изпитат „несподелените“ чувства от страна на банките, а и не разполагат с необходимите свободни средства.

В този ред на мисли разбираема и обяснима е срещата на ръководството на Националната асоциация на зърнопроизводителите с министър Греков. Да, действително, те имат право да получат европейските субсидии още в рамките на тази година. Да, действително, те се единствените европейски фермери, които не ползват акцизни облекчения за гориво. Но ако съдим от резултатите, поне от публикуваните, те са постигнали едно голямо нищо. Дори и по такъв изключително актуален и жизненоважен въпрос като обратното начисляване на ДДС не получиха никакъв конкретен отговор, а им се обеща нова среща по-натам, когато да им бъде обяснено за какво става дума. Питаме се къде е здравата логика при положение, че и да стане тази среща някога в бъдещето, то зърното вече ще бъде продадено и платено (неплатено) по нов начин.

В ръководството на НАЗ виждаме авторитетни и доказали се фигури в българското земеделие. Трудно ни е да разберем какви мотиви са ги водили, когато са приемали предложението за една такава среща. На практика  те бяха употребени от сегашните управляващи. За всеки е ясно, че в късната есен, когато им бяха обещани някакви пари, тези управляващи или вече няма да бъдат на власт, или ще трябва да потушават очакваните гладни бунтове на населението, или пък просто да отблъскват атаките, примерно на миньорите, които вече обявиха готовност за стачни действия. А известно е, че това е социално група, която не просто ще вика „Оставка“ и „Искаме хляб“, а нищо чудно да носи в ръце и най-употребяваните от тях средства  за производство – лопати и кирки.

Публикувана в Агроновини
По време на пресконференция във френския град Троа специалистите на New Holland представиха качествата и иновациите при високотехнологичните машини на компанията.
 
Комбайни CX7000 и CX8000 са от нова генерация и притежават впечатляващ дизайн. Всепризнатата Opti-Clean™ система осигурява до 20% по-ефективно почистване, а новаторската сламотръсна система Opti-Speed™ гарантира до 10% по-висока производителност. Големите бункери за зърно осигуряват необходимото удобство за по-бързо разтоварване на продукцията. Гумените вериги на комбайните допълнително намаляват уплътняването и подобряват сцеплението.
 
За малко повече от десетилетие са били произведени над 10 000 комбайни от серията CX, което е доказателство за огромната им популярност сред професионалистите в индустрията по целия свят.
 
„Серията CX стартира през 2001 г. и днес все още е най-мощната, с най-голям капацитет конвенционални комбайни в света“, обяви Хедли Купър, директор на Combine Harvester Product Management в New Holland. По думите му въвеждането на Opti-Fan™ и Opti-Clean™ технологията ще подобри качеството на почистване на зърното с до 20% и ще подобри рентабилността на всички земеделски производители.
 
Посредством Opti-Fan™ технологията най-новото поколение конвенционални комбайни CX7000 и CX8000 Elevation на New Holland са маневрени и стабилни при изкачване и спускане на склонове. Тази ефективна система осигурява по-добра проба на зърното и намалява загубите на земеделските производители.
 
 
Другият акцент на събитието бяха новите New Holland Roll-Belt рулонни сламопреси с до 20% по-голям капацитет и 5% по-плътни бали. Внедрените иновации са DropFloor технологията, която предотвратява блокажи, които оказват влияние на производителността и Dual хидравлична система, която увеличава плътността с до 5%. Отличителният дизайн подобрява работоспособността и безопасността.
 
New Holland е произвела над 225 000 преси, което е свидетелство за качеството на тяхното изпълнение и за несравнимата популярност сред земеделските производители в света.
 
Глобалната компания New Holland акцентира и върху изцяло обновения TC5000 комбайн. Harvest Suite™ Comfort кабината е ергономична и осигурява впечатляващ комфорт за оператора. InfoView™ II Monitor позволява подробен и ценен анализ и поглед при прибиране на реколтата. SmartSieve™ технологията увеличава капацитета на почистване на пистите с до 30%.
 
„Новият TC5000 е кулминацията на много години на непрекъснато развитие от 1992 г. насам. 50 000-ият TC, произведен през 2013 г., е свидетелство за нашия успех“, сподели Хедли Купър. Специфичното при двигателите на тези комбайни е, че намаляват разхода на гориво с до 10%.
Публикувана в Агротехника
Темпът на обновяване на земеделските машини у нас остава между 3 и 4% годишно
 
Благодарение на направените инвестиции по програма САПАРД и Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. има обновяване на машинно-тракторния парк в земеделието на България. Въпреки това машинният парк остава силно амортизиран като средната възраст е 18-20 години. Делът на машините над 10 години е над 80%, а темпът на обновяване остава между 3 и 4% годишно. Това сочат данните на Българската асоциация на търговците на агротехника (БАТА АГРО), публикувани в анализ за състоянието на земеделската техника в сектор Зърнопроизводство, част от Националната стратегия за развитие на агросектора.
В България се наблюдава тенденция към намаляване на площта, която обработва един трактор – 57 хка, но на фона на другите страни членки на ЕС, страната ни значително изостава. Във Великобритания един трактор обработва 34 хка, в Германия – 11,6, Франция – 15,3, Дания – 25,5, Португалия и Гърция – по 16 хка, сочат данни на Контролно-техническата инспекция (КТИ). Въпреки че се наблюдава тенденция за увеличаване на енергоосигуреността на машините през последните години – 205 к.с./1000 дка, по този показател България изостава от другите страни членки на ЕС, където средната осигуреност е 230 к.с. В Германия стойностите достигат до 460 к.с. на 1000 дка обработваема земя.
Публикувана в Агротехника

Компанията пусна на пазара универсалните трактори от серията John Deere 5E с нововъведения и подобрен дизайн на кабината.

Новите кабини са създадени по начин, който осигурява по-голям комфорт, производителност и гъвкавост при работа, посочиха от компанията производител. Кабините при моделите трактори 5055E, 5065E и 5075E, с мощност от 55 до 75 к.с., разполагат с две нови опции – те могат да бъдат оборудвани или с отоплителна/охлаждаща система, монтирана на покрива на кабината, или с високотехнологична климатична система. Кабините разполагат с предно, задно и странично отваряне на вратите и прозорците за по-добра видимост. 

 

И трите модела John Deere 5E са оборудвани с 2,9-литрови трицилиндрови двигатели John Deere PowerTech M Tier III, които осигуряват икономия на гориво и ниски нива на вредните емисии. Хидравличната система е с независими помпи.

Тракторите John Deere 5E са със синхронизирана трансмисия с девет предни и три задни предавки. Те могат да бъдат обордувани с два саморазтоварващи или несаморазтоварващи челни товарача с капацитет на повдигане 873  кг или 989 кг.  Максималната височина на повдигане е 3,38 м. 

 

John Deere 5E са подходящи за различни по размер и структура стопанства – както за животновъдни ферми, така и за зърнопроизводителни стопанства, зеленчукопроизводство и др.

Публикувана в Агротехника

Растителните суровини за производството на биогаз най-често се получават от царевица. За да се получат необходимите вещества, съдържащи се в стъблата, листата и кочаните царевица, те се смилат. За това се използват т.нар. царевични крекинги.

Всички самоходни фуражоприбиращи комбайни, които се използват за събиране на реколтата от царевица са оборудвани с такива приспособления. Като се има предвид, че те ограничават мощността на машините, конструкторите непрекъснато търсят решения за увеличаване на производителността. John Deere придоби от компанията MasterCracker лиценз за производство за разработената от тях нова система за смилане, която ще бъде пусната на пазара под марката John Deere KernelStar.

Според компанията, KernelStar е много по-мощна, отколкото по-рано използваните системи. KernelStar се базира на патентованата конусовидна форма на диска. За разлика от шредерите с прави или спирални зъби, при работа на системата KernelStar, прибираният материал се сплесква между изпъкналите дискове на долната част на валяка и вдлъбнатите горни ролкови колела. Благодарение на специалната си форма и еднакъв брой обороти, дисковете с радиални зъбчати профили повишават производителността на машината с 50%. Благодарение на отделните дискове, системата позволява да се подобри пресоването на зърното, да се намалят разходите за гориво и т.н. Благодарение на своя дизайн и площ 2,7 пъти по-голяма в сравнение с конвенционалните системи с прави зъбни валяци, KernelStar гарантира раздробяване и пресоване на всичката растителна материя, дори и при високи скорости и дебел слой на материала. KernelStar се предлага за продажба като допълнителна опция за инсталиране на фуражоприбиращите комбайни. John Deere за сега не съобщава, кога системата ще бъде включена в базовата окомплектовка на машините.

Публикувана в Агротехника

Различни модели, които отговарят на индивидуалните нужди и спецификата на отглежданите култури

Kuhn предлага бункерите за тор в няколко размера, както и различни варианти за регулиране на клапаните. Тороразпръсквачката MDS 10.1s е специално конструирана за тесни междуредия. Ширината на модела е само 1,08 м, а вместимостта на бункера е 500 л.

Моделът MDS 12.1. е с ширина 1,40 м. и обем на бункера от 800 л. с възможност да се увеличи до 1200 л.

Фермерите сами избират как да се отварят клапаните. В зависимост от трактора, не винаги хидравличните изводи са достатъчни да се задвижат измервателните клапани. Вече са налични няколко типа контроли, за да се управлява отварянето/затварянето на клапаните и адаптирането им към различните трактори:

Благодарение на новото звено E-Click, не се изисква хидравличен извод за работата на дозиращия клапан, достатъчен е електрически контакт. По този начин е възможно да отворите или затворите по отделно клапаните, разположени в ляво и в дясно, докато работите. Няма разделител на потока или хидравлични маркучи в кабината на трактора.

За още по голяма прецизност и контрол на приложение е налична версия с DPAE регулация (пропорционална на работната скорост). Звеното QUANTRON A, автоматично адаптира нормата на приложение според работната скорост. Показание за скоростта може да получите от сензорите за скорост, GPS или от трактора.  Звеното QUANTRON A помага на оператора да настрои нормата. С негова помощ могат да се запаметят до 300 вида торове и 200 различни дозирания. QUANTRON A е съвместимо също и с GPS, който може да се използва за регулиране на прилаганата норма.   

Тороразпръскващите машини могат да се използват за разпръскване на различни продукти: минерални торове, органични торове, прахообразни торове

семена и др.

 

Публикувана в Агротехника
2 200 изложителя от 46 страни вече са заявили участие за Agritechnica 2013, която ще се проведе от 12 до 16 ноември в Хановер, Германия.
„Това е с 10 на сто повече от предходното издание на изложението преди 2 години“, - каза организаторът на Agritechnica Фрея фон Раде. „Изложбената площ е увеличена с 15 на сто в сравнение с 2011 г. и вече заема 23 хектара“.
Всички водещи световни компании в областта на земеделското машиностроене ще участват на изложението. Така Agritechnica още веднъж потвърждава статута си на водещо в света изложение в тази област.
През 2011 година изложението е събрало 419 000 посетителя, като над 100 000 от тях са дошли извън Германия.
Публикувана в Агротехника

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта