Компанията пусна на пазара универсалните трактори от серията John Deere 5E с нововъведения и подобрен дизайн на кабината.

Новите кабини са създадени по начин, който осигурява по-голям комфорт, производителност и гъвкавост при работа, посочиха от компанията производител. Кабините при моделите трактори 5055E, 5065E и 5075E, с мощност от 55 до 75 к.с., разполагат с две нови опции – те могат да бъдат оборудвани или с отоплителна/охлаждаща система, монтирана на покрива на кабината, или с високотехнологична климатична система. Кабините разполагат с предно, задно и странично отваряне на вратите и прозорците за по-добра видимост. 

 

И трите модела John Deere 5E са оборудвани с 2,9-литрови трицилиндрови двигатели John Deere PowerTech M Tier III, които осигуряват икономия на гориво и ниски нива на вредните емисии. Хидравличната система е с независими помпи.

Тракторите John Deere 5E са със синхронизирана трансмисия с девет предни и три задни предавки. Те могат да бъдат обордувани с два саморазтоварващи или несаморазтоварващи челни товарача с капацитет на повдигане 873  кг или 989 кг.  Максималната височина на повдигане е 3,38 м. 

 

John Deere 5E са подходящи за различни по размер и структура стопанства – както за животновъдни ферми, така и за зърнопроизводителни стопанства, зеленчукопроизводство и др.

Публикувана в Агротехника

Растителните суровини за производството на биогаз най-често се получават от царевица. За да се получат необходимите вещества, съдържащи се в стъблата, листата и кочаните царевица, те се смилат. За това се използват т.нар. царевични крекинги.

Всички самоходни фуражоприбиращи комбайни, които се използват за събиране на реколтата от царевица са оборудвани с такива приспособления. Като се има предвид, че те ограничават мощността на машините, конструкторите непрекъснато търсят решения за увеличаване на производителността. John Deere придоби от компанията MasterCracker лиценз за производство за разработената от тях нова система за смилане, която ще бъде пусната на пазара под марката John Deere KernelStar.

Според компанията, KernelStar е много по-мощна, отколкото по-рано използваните системи. KernelStar се базира на патентованата конусовидна форма на диска. За разлика от шредерите с прави или спирални зъби, при работа на системата KernelStar, прибираният материал се сплесква между изпъкналите дискове на долната част на валяка и вдлъбнатите горни ролкови колела. Благодарение на специалната си форма и еднакъв брой обороти, дисковете с радиални зъбчати профили повишават производителността на машината с 50%. Благодарение на отделните дискове, системата позволява да се подобри пресоването на зърното, да се намалят разходите за гориво и т.н. Благодарение на своя дизайн и площ 2,7 пъти по-голяма в сравнение с конвенционалните системи с прави зъбни валяци, KernelStar гарантира раздробяване и пресоване на всичката растителна материя, дори и при високи скорости и дебел слой на материала. KernelStar се предлага за продажба като допълнителна опция за инсталиране на фуражоприбиращите комбайни. John Deere за сега не съобщава, кога системата ще бъде включена в базовата окомплектовка на машините.

Публикувана в Агротехника

Различни модели, които отговарят на индивидуалните нужди и спецификата на отглежданите култури

Kuhn предлага бункерите за тор в няколко размера, както и различни варианти за регулиране на клапаните. Тороразпръсквачката MDS 10.1s е специално конструирана за тесни междуредия. Ширината на модела е само 1,08 м, а вместимостта на бункера е 500 л.

Моделът MDS 12.1. е с ширина 1,40 м. и обем на бункера от 800 л. с възможност да се увеличи до 1200 л.

Фермерите сами избират как да се отварят клапаните. В зависимост от трактора, не винаги хидравличните изводи са достатъчни да се задвижат измервателните клапани. Вече са налични няколко типа контроли, за да се управлява отварянето/затварянето на клапаните и адаптирането им към различните трактори:

Благодарение на новото звено E-Click, не се изисква хидравличен извод за работата на дозиращия клапан, достатъчен е електрически контакт. По този начин е възможно да отворите или затворите по отделно клапаните, разположени в ляво и в дясно, докато работите. Няма разделител на потока или хидравлични маркучи в кабината на трактора.

За още по голяма прецизност и контрол на приложение е налична версия с DPAE регулация (пропорционална на работната скорост). Звеното QUANTRON A, автоматично адаптира нормата на приложение според работната скорост. Показание за скоростта може да получите от сензорите за скорост, GPS или от трактора.  Звеното QUANTRON A помага на оператора да настрои нормата. С негова помощ могат да се запаметят до 300 вида торове и 200 различни дозирания. QUANTRON A е съвместимо също и с GPS, който може да се използва за регулиране на прилаганата норма.   

Тороразпръскващите машини могат да се използват за разпръскване на различни продукти: минерални торове, органични торове, прахообразни торове

семена и др.

 

Публикувана в Агротехника
2 200 изложителя от 46 страни вече са заявили участие за Agritechnica 2013, която ще се проведе от 12 до 16 ноември в Хановер, Германия.
„Това е с 10 на сто повече от предходното издание на изложението преди 2 години“, - каза организаторът на Agritechnica Фрея фон Раде. „Изложбената площ е увеличена с 15 на сто в сравнение с 2011 г. и вече заема 23 хектара“.
Всички водещи световни компании в областта на земеделското машиностроене ще участват на изложението. Така Agritechnica още веднъж потвърждава статута си на водещо в света изложение в тази област.
През 2011 година изложението е събрало 419 000 посетителя, като над 100 000 от тях са дошли извън Германия.
Публикувана в Агротехника

Мярката, която ще подпомага инвестициите в селското стопанство от 2014 г. ще се нарича “Инвестиции във физически активи” и ще обединява няколко досегашни мерки, съобщи експертът Мая Нинова от Дирекция Развитие на селските райони към Министерство на земеделието и храните. “Инвестиции във физически активи” ще обхваща модернизация на земеделските стопанства (настоящата мярка 121), добавяне на стойност към земеделските стопанства и маркетинг (мярка 123), както и мярката за подобряване на инфраструктура в земеделието - мярка 125, която хидромелиоративна инфраструктура и подпомагане комасацията на земеделски земи.
Друг важен момент при дейностите, които ще се подпомагат по отношение подобряване конкурентоспособността на земеделските стопанства е опазването на околната среда. В следващия програмен период ЕК предоставя т.нар. „фиш“ с основни елементи, които се очаква да бъдат включени в мярката. Един такъв важен елемент е намаляване на разходите и подобряване на производителността на труда.
Акцент ще бъде поставен и при закупуване на нова техника, с която ще се доказва намаляването на разходите за торове, което също е голямо перо за земеделските производители, посочи Мая Нинова.
Ще се подпомага закупуването на земеделска техника, подходяща за агроекологичната дейност на земеделските производители, най-вече в райони, които са със силно ерозионна опасност. За подобряване на конкурентоспособността на селското стопанство акцент в програмата ще бъде и развитието на европейско партньорство за иновации, в което ще се включват земеделци, земеделски институции, консултантски организации и представители на бизнеса.
До 90% може да достигне подпомагането по мярка Инвестиции във физически активи, обясни още Мая Нинова. В стандартния случай подкрепата за държави, които са по-слабо развити (имат БВП под 75 на сто от средния за Европейския съюз, каквато е и България), ще получават 50% подпомагане за подпомагане на конкурентоспособността на земеделското стопанство. Ако инвестицията е колективна, има възможност подпомагането да бъде увеличено с още 20 процента. Това има голямо значение за подобряване на машинния парк на земеделските стопанства, тъй като ще насърчи повече земеделски производители да кандидатстват за физически активи, които да ползват колективно, коментира експертът от МЗХ. Нинова допълни още, че ако инвестицията е предназначена за стопанства в необлагодетелстваните райони или бенифициентът е млад фермер, субсидията ще бъде увеличена с още 20%. Това означава, че при комбинирания вариант може да се достигне максимална подкрепа до 90%, допълни още Мая Нинова.

Публикувана в Новини на часа

При преструктуриране на парка колесни трактори, новите колесни трактори, които влизат в селскотостопанство са с по-голяма мощност и това води до увеличение на средната мощност на един трактор. Производителността на новите зърнокомбайни е увеличена, както и качеството на работата им. Това е и една от предпоставките за добрите резултати в зърнопроизводството. Продължават процесите на влизане в селското стопанства на трактори и зърнокомбайни втора употреба с произход от ЕС и от страни извън ЕС – Китай, Япония, Турция и др.     При   машините, от които пряко зависи качеството на технологичните операции, като сеялки, машини за растителна защита и торосеялки, темпът на обновление е много по-голям от средния за парка работни машини. Това показва, че земеделските стопанства в България притежават сравнително добре балансирани паркове, които им позволяват да изпълняват основния комплекс технологични операции.

Като цяло е налице устойчива тенденция на обновление на машинно-тракторния парк.

 

 

СПРАВКА

за регистрирана нова земеделска техника

 

 

Вид техника

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Към 01.06.2013 г.

Колесни трактори

1316

1162

1358

1378

571

Зърнокомбайни

332

241

289

252

57

Тракторни ремаркета

336

267

425

535

179

Сеялки и садачки

792

554

496

678

345

Машини за торене и растителна защита

595

515

475

662

388

Почвообработващи

2083

1607

1304

1845

803

Публикувана в Агротехника

Нов нормативен акт е обнародваният през месец март тази година РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 167/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства.

Като следствие от прилагането на новата регулаторна система, въведена с този регламент ще отпаднат сега действащите директиви относно типовото одобрение на съответната техника.

Регламентът установява изискванията за надзор на пазара на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, които подлежат на одобряване.

Това са превозни средства от категории:

а) трактори (категории Т и С);

б) ремаркета (категория R); и

в) сменяема прикачна техника (категория S).

Вносителите са длъжни да пускат на пазара само съответстващи на изискванията превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които са получили ЕС одобряване на типа, или които отговарят на изискванията за национално одобряване.Регламента ще се прилага от 1 януари 2016 г.

С пълният текст може да се запознаете тук http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:060:0001:0051:BG:PDF

Разработен е и проект на Наредба за извършване на технически инспекции във връзка с проверка на използваното оборудване за прилагане на пестициди съгласно Директива 2009/128 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчиво използване на пестицидите. Наредбата ще бъде обявена за обсъждане след приемане на Закона за защита на растенията.

Публикувана в Агротехника

„Техническото ниво на новите сламопреси TUKAN Max достига невероятни мащаби – с едно преминаване те могат да балират 550 кг, а при използването на специално допълнително оборудване масата на една бала може да достигне повече от 1 тон. Такива машини в Русия досега не са се произвеждали“, - каза маркетинговият директор на Ростселмаш Алексей Мошненко.

TUKAN Max могат да се използват за балирането на сено и слама. Високата степен на пресирането се постига за сметка на хидравлични цилиндри, осигуряващи необходимото ниво на плътност на балата. Опаковането на балата става автоматично. Сламопресите имат сечение на камерата с размер 120х70 см. подходящи са за стопанства, където е необходима висока производителност и е необходимо балите да се направят в максимално къси срокове.

Публикувана в Агротехника

В Германия този тип техника се използва главно за засаждане и обработка на царевица и цвекло, във Великобритания - за подготовка на почвата и засаждане на маслодайни култури. Предвид факта, че в различните страни STRIGER се използва по различен начин, в опциите на машината е въведен обновен лентов култиватор.

При методът Strip-Till се култивира почвата само, когато семената се изсяват, което значително съкращава времето за работа на полето и се реализира икономия на гориво.

Култиваторът може да се монтира на 3- или 6-метрова рама и има от 4 до 12 работни органа. В базовата конфигурация вече е включена системата Non-Stop Hydraulic Safety, която регулира контактното налягане в диапазона 550-730 кг. Това позволява да се получи еднакъв ъгъл на атака на работния орган по време на работата.

В комплектовката на новото поколение KUHN STRIGER 2013 влизат: вълнообразни дискове с диаметър от 460 мм за подготовка на почвата за засаждане; гумени валяци, които предотвратяват появата на кухини по линията на засяване; тясна лапа, която извършва обработката на почвата на дълбочина от 15 до 25 см;

2 бункера от по 260 литра за внасяне на торове в почвата веднага след обработката с тясната лапа. Бункерите са снабдени с дозиращи устройства; цистерна ремарке за течен оборски тор.

Публикувана в Агротехника

Експертите от отрасъла смятат, че на световното селско стопанство, а следователно и за селскостопанското машиностроене, предстои бързо развитие, което се отнася предимно за динамичното развитие на пазарите в Африка, Азия и Латинска Америка

Според специалистите през следващите десетилетия търсенето на земеделска техника ще бъде по-високо от предлагането, предвид положителната динамика на цените на селскостопанските продукти, намаляването на дълговете на земеделските производители и увеличаването на капиталовите инвестиции.

В същото време, селското стопанство и индустрията за селскостопанска техника са подложени на бурни промени. Земеделските производители все повече инвестират в рационализацията и автоматизацията, работните процеси стават все по-сложни и все по-свързани едни с други като жътвата и транспорта, товаренето /разтоварването/ и съхранението и затова е все по-трудно да се управляват. Това може да се постигне само с помощта на технически помощни средства като модерното комуникационно оборудване. Тук се подразбират и много по-сериозните последствия за търговията на селскостопански машини

 Дилърите на земеделска техника излизат от чистата продажба на машини в посока на предлагането и на сервизните услугите. Използваните машини стават по-сложни от гледна точка на технологиите и работата им, преди не прилагала методите на взаимовръзка с други машини, ще изисква консултация, поддръжка и ефективно обслужване. Обслужването на клиентите и поддръжката на техниката в бъдеще няма да бъдат обвързани с местоположението, в много случаи те ще се извършват дистанционно направо чрез бордовия компютър. Подобни разработки са довели до факта, че дилърите се нуждаят от висококвалифициран персонал, както в продажбите, така и в производството. Шанс да оцелеят ще имат само търговците на агротехника с най-добре професионално обучен персонал.

Публикувана в Агротехника

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта