Вицепрезидентът на гиганта AGCO и изпълнителен директор на MASSEY FERGUSON за Европа и Близкия ИзтокТиери Лот изложи стратегията и мерките за растеж на корпорацията

Петър Кръстев

Пловдив

В предишния брой анонсирахме посещението на най-високо ниво от ръководния екип на AGCOв търговската база на неговия български партньор – фирма ВАРЕКС край Пловдив. Сега ви предоставяме подробности от пресконференцията, която специалните гости дадоха за аграрните медии.

Тиери Лот, вицепрезидент на корпорацията AGCO и изпълнителен директор на MASSEY FERGUSON за Европа и Близкия Изток, оповести основните цели на програмата „Да растем заедно през следващите пет години“. (Програмата е под надслов Growing together – б.а.) За този период корпорацията си е поставила за цел да постигне за целия регион – Европа и Близкия Изток, растеж от 10% при тракторите и 4% при комбайните. Тези показатели са усреднени, защото в различните държави изходната точка е различна, уточни високият гост. В някои държави корпорацията започва от много ниски нива, докато пазарният й дял в Норвегия е доминиращ с 18% , а във Великобритания – 14 на сто. Генерално поставената цел на растежа за периода от 2017 до 2021 година е 40%. 

Ето и акцентите от изявлението на г-н Тиери Лот за постигането на тези високи цели.

Препозициониране на марката

Първото нещо, което се налага да бъде направено, е тотално препозициониране на представите за марката. В миналото корпорацията до голяма степен се е опитвала да покрива максимално широк спектър на предлаганите продукти, но така фокусът в този процес се е размивал. Новият подход на компанията е да позиционира марката така, че тя да попадне на точните хора по възможно най-подходящия начин, както по отношение на продуктовите спецификации, така и на предлаганите услуги. Корпорацията ще преформатира цялостното си предлагане с по-прецизно фокусиране към съответните клиентски групи.

Модернизация на подхода за представяне на марката

Предстои генерална модернизация на подхода и на начините на представяне на продуктите до крайните клиенти посредством модерни дистрибутори. „Именно от този тип е нашият дистрибутор – фирма ВАРЕКС“, подчерта вицепрезидентът на AGCO. Продуктите на компанията ще бъдат не просто поредните машини в стопанството на даден фермер, а машините, които фермерът цени, обича, работи с тях и след известно време подменя с аналогичен продукт. По този начин се изгражда много по-тясна и непосредствена връзка на марката с клиента. Естествено, всичко това трябва да се случва, като се прилагат модерни технологии на предлагане както на продукти, така и на услуги в ежедневната работа на дистрибуторите по места. А добрите дистрибутори могат да бъдат задържани само ако се осигурява перфектно продуктово предлагане, т.е. най-добрата комбинация от пълна гама продукти, предназначени за земеделските стопанства в страната.

Инвестиции в нови разработки

През последните години MASSEY FERGUSON влага много усилия за подобряване нивото и спецификацията на своите продукти, така че те да станат неразривна част от все повече и повече стопанства по света. Добрите продукти с високи технологии могат да бъдат произвеждани само в модерни фабрики, подчерта г-н Лот. През последните 6 години AGCO инвестира 300 млн. евро за разширяването и модернизацията на основното си производствено звено в Бове, Франция. Към него бе добавена нова площ от 16 ха, 5 ха от които покрита площ, за увеличаване на производствения капацитет и неговата модернизация. Това е паралелен процес, неразривно свързан с новите разработки и новите технологии.

Подобряване качеството на продуктите

Това е фундаментална цел на целия производствен процес, който има няколко аспекта. Така например AGCO изважда производството на специфични, с определени характеристики продукти от основната поточна линия и го премества в отделно звено, което се заема с тях.

Второ: известно е, че не всички клиенти могат да си позволят подмяна с нови възли за техните по-стари машини. Например една нова трансмисия не би могла да бъде монтирана на по-стар трактор. В това отношение компанията работи по така наречената програма за обновяване на стари части и възли като съвсем отделно звено в дейността.

Третият аспект е свързан с поддоставчиците. Дори да са позиционирани в непосредствена близост до фабриката, те невинаги имат възможност да доставят навреме необходимите части. Затова за тях са осигурени специални места на територията на фабриката, където те могат да складират компонентите и частите си. По този начин производственият процес се осъществява на принципа in time, т.е. при необходимост частите да бъдат налични в реално време.

„Могат ли да се постигнат зададените резултати от растеж в пазарен дял, без да се направи промяна в организацията и модернизацията – зададе риторично въпроса г-н Лот. – Отговорът еднозначно е - не“. И обясни, че първите стъпки в това отношение датират от началото на 2018 година, когато организацията на корпорацията е била преориентирана от продуктова, т. е. изключително от процес на производство на машини, към смяна на фокуса и ориентация към нуждите на самите клиенти. Оттам са произтекли определени последствия – от самото проектиране на продуктите и на техните спецификации до маркетинга на продуктите и свързаните с тях следпродажбени услуги. „Така че ние твърдо вървим в посока поставяне на клиента в средата на целия процес, свързан с нашата дейност“, поясни Тиери Лот.

Подобряване на представянето чрез дигитализация

И последен, но не и по важност аспект: фирмата инвестира като основен начин за подобряване на представянето си в дигитализацията. В процеса на комуникация – от клиента през дилъра до производителя, начинът, по който циркулира информацията, е безкрайно променен през последните години именно благодарение на модерните технологии. Триъгълникът от комуникации трябва да бъде синхронизиран, защото клиентите търсят непосредствения контакт със своя дистрибутор, но много често и с производителя. В този смисъл фирмата си е поставила за цел да бъде най-модерно развитата структура в дигитализацията на процесите и въвеждане на модерни технологии през следващите няколко години.

Резултатите от новата стратегия са положителни

В заключение Тиери Лот оповести, че резултатите от новата стратегия еднозначно са положителни, тъй като за 2 години реално прирастът в развитието е от порядъка на 14% към днешна дата. Съдейки по начина, по който се развива потокът от поръчки към фабриката и генерално от процесите през тази година, вицепрезидентът на AGCO оптимистично прогнозира, че корпорацията ще отбележи допълнителен растеж в своето развитие. „И ако новата стратегия определено функционира, това, разбира се, е благодарение и на нашите дистрибутори, които допринасят съществено в този процес с надеждата да постигнем заложените като цел резултати“, заключи Тиери Лот с индиректна похвала към ВАРЕКС.

Публикувана в Агротехника

Тази важна машинна част има решаващо значение за увеличаване на моментната мощност, създаване на оптимален въртящ момент в широк диапазон на обороти и осигурява високо к.п.д.

Към двигателите с вътрешно горене, които „обслужват” съвременната техника, се предявяват високи изисквания за мощност, икономичност и екологичност. За осигуряване на висока ефективност при тяхната експлоатация се прилага форсиране на двигателя по метод, използващ газотурбинно нагнетяване, което получава широко развитие и успешно се внедрява вече няколко десетилетия. Турбокомпресорът не е новост – той е бил използван от месершмитите – германските изтребителипо време на Втората световна война, докато днес е неотменим при съвременните двигатели с вътрешно горене. 

Предложеният материал обяснява принципа, основната дейност и поддържането на турбокомпресора, като се надяваме, че тази информация ще бъде от полза на нашите читатели. Той е колективно дело на научен екип от Националния университет за биоресурси на Украйна.

Едни от най-разпространените двигатели, които използват турбокомпресори от вида ТКР, са силовите установки от серията Д-240 и Д-245, тракторите МТЗ-1221, МТЗ-1025, ЮМЗ-8244, автомобилите ГАЗ, КАМАЗ и МАЗ.

По принцип, в системите се използва едностепенно презареждане, което означава, че компресорът изсмуква атмосферния въздух през въздушния филтър, като го компресира и го подава под налягане на всмукателния колектор на двигателя. Работата на турбокомпресора се базира на принципа: колкото повече въздух се подава към цилиндрите, толкова повече гориво ще бъде изгорено. Мощността, развивана от двигателя, зависи от количеството въздух и смесено с него горивото, които могат да се впръснат в цилиндъра. Ако трябва да се увеличи мощността, трябва да се увеличи количеството на подадения въздух и гориво. С голямото количество гориво не се постига желаният ефект, ако не се осигури достатъчно въздух за неговото изгаряне. В този случай се образува излишък от неизползвано гориво, което води до прегряване на двигателя и той започва силно да дими.

1. Турбокомпресорите се разделят на групи според следните основни характеристики:

1.Турбокомпресор ТКР 11 1

А) според конструкцията на работния профил на турбокомпресора – с постоянна геометрия, например TKR 11N-1 (двигател SMD), фамилия TKR-6.1.6.5 (двигател D-245 и неговите модификации); с променлива геометрия, например Garret T-25-VNT (двигател f9q) 

Б) при наличие на пропускащ клапан – без пропускащ клапан, например Сz К-27 (двигател KAMAZ 740.31-240); с вътрешен контролен клапан, например Garret GT28 (двигател BWA), KKK K03 (двигател AJK)

Постигането на по-голяма мощност при традиционния двигател без нагнетяване на атмосферния въздух може да се постигне чрез увеличаване на работния обем или оборотите му. При първия вариант размерът на двигателя, теглото му и в крайна сметка неговата цена незабавно растат. Увеличаването на оборотите е проблематично, води до редица технически проблеми, особено при двигател със значителен работен обем.

Техническото решение за увеличение на количеството горивна смес с цел достигане на по-голяма мощност е предварителното ѝ нагнетяване, извършвано от компресор. Това означава, че въздухът, подаден към двигателя, е компресиран, преди да бъде въведен в горивната камера.

 По начина на задвижването си компресорите са механични, турбинни и компаундни (комбинирани). При механично задвижван компресор, необходимото въздушно налягане се постига чрез отдаване на енергия непосредствено от коляновия вал на двигателя. При турбокомпресор се използва въртеливата енергия от отработените газове.

2. По принцип всеки турбокомпресор се състои

2 Турбокомпресор ТКР 6

от центробежна въздушна помпа и турбина, които са структурно свързани с обща твърда ос. И двата елемента се въртят в една и съща посока и със същата скорост. Енергията на отработените газове създава въртящ момент, който привежда в действие компресора.

Това преобразуване на енергията е придружено с намаляване на температурата и налягането на газовете. Компресорът изсмуква въздуха през въздушния филтър, компресира го и го доставя в цилиндрите на двигателя. Количеството гориво, което се смесва с въздуха, може да се увеличи, което позволява ръст в мощността на двигателя. В допълнение, процесът на изгаряне се подобрява, високите стойности от характеристиките на въртящия момент и мощността в зависимост от оборотите покриват много по-широк работен спектър.

 Двигателят и турбокомпресорът са функционално свързани само с потока на отработените газове. Честотата на въртене на турбокомпресора не зависи пряко от броя обороти на двигателя и се характеризира с определена инерция. Това означава – увеличава се количеството гориво в цилиндрите, расте и енергията на потоците отработени газове и едва след това нарастват броят на оборотите и налягането в турбината. Осъществява се положителна обратна връзка – в цилиндрите на двигателя постъпва повече въздух, което позволява да се увеличи подаването на гориво.

За повечето селскостопански двигатели, работещи в широк оборотен диапазон (това важи особено при леките коли), е желателно постигане на високо налягане и най-вече при работа на ниски обороти. Ето защо бъдещето принадлежи на регулируемите турбокомпресори. Малкият диаметър на съвременните турбини и специалното сечение на газовите канали допринасят за намаляване на инерцията, т.е. турбината ускорява много бързо и въздушното налягане стремително достига желаната стойност.

Има два основни вида изпускателни системи с турбокомпресор: с постоянно и импулсно налягане на входа на турбината. При изпускателните системи с постоянно входящо налягане към турбината, отработените газове от всички цилиндри се събират в общ изпускателен колектор и след това, почти под постоянно налягане, се вливат в турбокомпресора. При изпускателните системи с пулсиращо налягане при входа на турбината се използва изпускателен колектор, тип спагети. В този случай отработените газове се подават към турбокомпресора чрез отделни тръби, идващи от всеки цилиндър. Това позволява да се използват резонансни явления в изпускателния колектор и да се постигне максимална ефективност.

3. Предимства на двигател с турбокомпресор

3.Турбокомпресор ТКР 7н1

Двигателят, оборудван с турбокомпресор, има технически и икономически предимства в сравнение с двигателя с атмосферно подаване на въздух в цилиндрите. Кривата на въртящия момент на двигател с турбокомпресор може да бъде по-добре адаптирана към специфичните условия на работа. Поради това например шофьор на тежкотоварен камион ще може да превключва скорости на планински път много по-рядко, а именно движението ще бъде по-меко и удобно.

Атмосферният двигател губи мощност поради разреждането на въздуха, докато турбокомпресорът, осигуряващ по-голямо количество въздушно впръскване в цилиндрите, компенсира намаляването на атмосферното налягане, практически без да влошава динамиката на двигателя. По-специално, количеството на инжектирания въздух ще бъде само незначително по-малко, отколкото когато машината се движи на по-малка височина, т.е. при движението на техниката в планински условия, двигателят практически запазва своята нормална тяга и мощност.

Двигателят с турбокомпресор осигурява по-добро изгаряне на горивото, помага за намаляване на токсичността на отработените газове и работи по-стабилно от атмосферния му аналог със същата мощност. Освен това, тъй като е по-малък по размер, той работи по-тихо. В допълнение, турбокомпресорът играе ролята на един вид шумозаглушител в изпускателната система.

И въпреки факта, че турбокомпресорът се счита за "слабата точка" на двигателя, неговият ресурс съответства на дълговечността на двигателя. Неизправността на турбокомпресора е следствие от неправилна експлоатация – турбината „не прощава” лошото отношение, поради което при търсене на повреда в това устройство, една от основните задачи е да се локализира причината за отказ в турбокомпресора.

4. Причини за загуба на производителност в турбокомпресора

4ТурбокомпресорТКР11.1

Известно е, че повечето повреди на турбокомпресорната система са причинени от проблеми, които се случват извън турбокомпресора.

Замърсено масло. Невъзможно е визуално да се забележат малки частици, замърсяващи маслото, но причините за повреждане на работната повърхност са ясно изразени чрез закръгляване на външните ръбове. Големите частици прах, носени от маслото, могат да проникнат в дълбоки жлебове. Отворът в лагера също може да се повреди. По-малко вероятно е да се повредят валът и центърът на корпуса, защото са направени от твърд материал. Светлинните отблясъци на работните части показват наличието на големи частици замърсяване в маслото. Химическото замърсяване е причина за значително износване на опорния вал поради прегряването му. Визуалните признаци са почти същите като тези при недостатъчно смазване. Обикновено причината е разреждането на маслото с гориво, което намалява неговите смазочни свойства.

Недостатъчна смазка. Минимално количество смазка се открива на места, където количеството на доставката на масло за турбината е намалено (например, когато уплътнителните материали частично блокират достъпа на масло или образуват ръб). Характеризира се с прекомерно обезцветяване на вала и шийката му. Пълната липса на масло е пагубно, щетата е още по-значима, тъй като унищожението настъпва много бързо.

Пределни режими на експлоатация Високата скорост, натоварването и температурата са фактори, които причиняват повреда на турбокомпресора. По този начин типичните щети, дължащи се на влиянието на високата температура, обикновено водят до образуване на маслена утайка и коксуването ѝ върху опорната шийка на вала. Често задната повърхност на турбинното колело е леко вдлъбнато – това явление е придружено от появата на "портокалова кора" на гърба на компресорното колело, което е безспорен признак на каране с превишена скорост, в режим на прекомерно натоварване. Неправилната експлоатация причинява повреда на част от турбините и често води до пукнатини в основата на лопатките. В крайни случаи това дори може да доведе до счупване на колелото. Краткосрочното свръхнатоварване причинява пукнатини, тъй като колелото преминава разчетните допуски на якост. Пукнатините се увеличават при повторни претоварвания, което води до увеличаване на интензивността на отказите.

Повреди от външни предмети Този вид повреда се причинява от навлизането на твърди чужди предмети в компресора, които могат да рикошират в кръг на неговия входен отвор. Солта или пясъкът имат абразивен ефект върху работните повърхности на хидравличния компресор и причиняват силна ерозия и корозия, което в крайна сметка води до тежки повреди на лопатките на компресора. Меките предмети (почистваща кърпа или дори хартия) също могат да причинят повреда – лопатките първоначално се изкривяват, после се огъват и пречупват. Твърдите чужди обекти в турбината повреждат предния ръб на лопатките. Дори малки предмети като частици от ръжда, които се отделят от колектора, могат да нанесат поражения.

5. Турбокомпаунд 

5.Турбокомпаунд

Подобряването на температурното топлоотдаване е една от най-важните задачи в процеса на модернизиране на двигателите с вътрешно горене. Многообещаващ се явява турбокомпаундът. Ето защо много производители на двигатели работят в тази посока (особено за дизеловите двигатели с работен обем от 10 до 20 литра).

Принципът на работа на турбокомпаунда е, че първо отработените газове пускат в ход една турбина, а на изхода от нея задвижват втора и едва тогава се извеждат през изпускателната тръба. Втората турбина не задвижва компресора, а помага да се върти коляновият вал на двигателя през хидравличния съединител и предавателния механизъм.

 Турбокомпаундът има добри перспективи, защото енергията на отработените газове отново носи полза. И втората турбина допълнително намалява температурата на отработените газове с около 100°С. Турбосъединението вече е инсталирано в двигателите на Scania.

Материала подготви инж. Алекс Петров

Публикувана в Агротехника
Четвъртък, 28 Март 2019 16:15

John Deere въведе PIN код срещу крадци

Системата е предназначена да опази от кражби дисплеите на системата  GreenStar и сателитните приемници StarFire
Новата защита система с ПИН код прави невъзможно използването на откраднатите компоненти. Подобно на системата, която се използва при смартфоните, ПИН кодът за дисплея и приемника трябва да бъдат набрани на дисплея.
Системата, която вече е налична за универсалните дисплеи 4240 и 4640, както и за сателитните приемници StarFire 6000. Ако потребителят забрави ПИН кода, той може да продължи да работи за още 72 часа, след което ще е необходимо въвеждането на мастър код.
Системата допълва поредицата мерки срещу кражби на земеделска техника, които от  John Deere вече внедриха в своите машини. Тук влиза и системата за сигурнос CESAR Datatag, както и имобилайзър система, при която сигналът на ключа е уникален за всеки конкретен трактор.
Други новости, насочени към сигурността, включват заключване на резервоара с горивото и отделни ключове за заключване на вратите, както и имобилайзър система от дъщерната на John Deere компания Vapormatic.
Публикувана в Агротехника

На пазара на земеделска техника в България цари неяснота. Какво сподели Иван Масларов, управител на фирма ВАРЕКС, пред камерата на Гласът на земеделеца", вижте във видеото.

Публикувана в Агротехника
Вторник, 12 Март 2019 19:41

Първият комбайн Axial-Flow в Европа

Тази година се навършват 40 години от представянето на комбайните Axial-Flow в Европа. Това се е случило на изложението SIMA в Париж през 1979 г. Точно тази първа оригинална машина модел 1460 отново беше паркирана през изложбените зали на SIMA 2019.
case pic 4 img 7089 002
През 1979 г. концепцията за замяна на конвенционалния барабан и сламотръс с един ротор и оригиналната сепарираща система печелят златен медал за техническа иновация.
Първият комбайн е закупен от френски фермер, а след неговото пенсиониране през 2013 г. става притежание на механизотарът, който е работил с него. Той го реставрира напълно и смята да работи с него през жътвената кампания през лятото.
case pic 3 ron0478
Публикувана в Агротехника
Бързото производство и икономията на средства за производство са предимствата на 3D технологията за принтиране на CNH Industrial за производство на резервни части.
Производството на резервни части по традиционния метод изисква много машини, хора и време. Частите, произведени по метода на 3D принтирането, се произвеждат бързо с помощта на Computer-Aided-Design (CAD) софтуер. Производството на резервна част по този метод отнема от 24 до 36 часа.
Други предимства на триизмерното принтиране са високата прецизност на произведените елементи, както и бързото производство на малко бройки от желаните части.
Засега от компанията не дават снимки на частите, нито съобщават дали те ще струват по-евтино или по-скъпо от тези, произведени по традиционния начин. Известно е, че първите произведени пластмасови части ще бъдат използвани в автобуси и земеделски машини.
От  CNH Industrial, в която влизат Case IH, New Holland и Steyr, съобщават, че за в бъдеще възнамеряват да произвеждат пълната гама резервни части по този метод, като дори се търси начин да се принтират и метални резервни части.

 

Публикувана в Агротехника
Акцент на щанда на  Deere Power Systems на изложението SIMA в Париж стана 13,6-литровият, шестцилиндров, отговарящ на нормите Stage V двигател PowerTech PSS с максимална мощност от 685 к.с.
Двигателят както и при досегашните модели има по четири клапана на цилиндър и използва системите  SCR и EGR.
 Дали можем да очакваме да видим машина на  John Deere с този двигател? От компанията засега не казват, но все пак предстои Агритехника.
Публикувана в Агротехника
Няма фермер, който да не се оплаква от сметките от сервиза за земедеската техника. Винаги платеното е повече от очакваното. Американският блогър Дан Андерсън, които води рубрика в списанието Farm Life и работи като земеделски инженер, обяснява някои неща от кухнята на ремонта на машините, които увеличават сметката, но за които фермерите не знаят. "Фермерите  си водят сметка, за минутата, в която съм дошъл да оправя машината до минутата, когато съм си тръгнал, и след това се учудват, защо трябва да платят за час или два повече", казва Дан. Ето някои от неговите обяснения:
Въпреки, че повечето от дилърите имат твърда тарифа за посещение на място, клиентите често трябва да платят за времето, през което техникът кара от и до мястото на ремонта. И дори и да може да стигнете до сервиза за 20 минути, когато отчаяно се нуждаете от някоя резервна част, дилърът ще ви таксува за 45 минути, които са необходими на сервизния техник, за да стигне до вас, карайки с разрешената скорост.
Понякога в сметката влиза и време за подготовка на посещение. Това може да е четвърт час, през който сервизните техници подготвят частите, които може да са им необходими по време на ремонта, а може да са час или два, през които се налага те да прегледат сервизни документации или компютърни листи за ремонта и да ги принтират или информация за диагностика на машината. Честно казано, за сервизния техник е много по-удобно да събере тази информация в офиса отколкото на полето, с нервен фермер, тъпчещ наоколо.
"Черната работа" на сервизното посещение също може да бъде включена в сметката. Времето за разтоварване на неизползваните или повредените резервни част или попълване на доклада за ремонта, трябва да бъде включено някъде.
Лошото упътване също увеличава сметката. Ако клиентът ни каже, че ще бъде на "две мили южно от града", а се окаже, че фермата му е четири мили на север, това ще увеличи значително и времето, и разходите за посещението.
Моят личен фаворит, пише Дан, е следният: по време на продължителен дъжд сервизен техник е изпратен за ремонт по средата на подгизнало кално поле. Няма начин сервизната кола да стигне до машината, а фермерът не желае да развали току-що засятото си поле като докара машината по-близо до пътя. Ремонт при такива условия може да струва по-скъпо, тъй като в човешката природа е да се движиш по-бавно, когато имаш 5 кила кал по обувките.
Ако се налага да докарате вашата техника в сервиза, също трябва да имате няколко неща предвид, за да намалите сметката за труд. Тези четири точки може да изглеждат прости, но ще се изненадате колко често тези опции добавят към сметката за ремонт:
Свалете челния товарач преди да отидете в сервиза. Всяка сериозна работа по трансмисията или двигателя, ще наложи неговото махане, така че ще спестите пари ако пратите трактора на ремонт "гол".
Премахнете всички излишни елементи около зоната на ремонта. Например рамата на триточковата навесна система, двойните гуми или предните тежести може да се наложи да се махнат, за да се извърши ремонта, и вие ще трябва да платите на техника за това. Както и за да ги върне на мястото им. Ако се наемате да го направите сами, ще спестите пари.
Обратното на махането на различни части преди ремонта е да се уверите, че машината има всичко необходимо за диагностиката и ремонта. Например, сеялките и пръскачките често при ремонта имат нужда от компютърните си дисплеи. Когато се чудите какво да махнете и какво да оставите преди ремонта, просто попитайте в сервиза.
Почистете машината. Не мога да изброя часовете, които съм прекарал, използвайки маркуча, за да почиствам машините преди ремонт. А час-два по-малко в премахване на мърсотия, са час- два по-малко в сметката за труд, заключва Дан.  

 

Публикувана в Агротехника

Навигационните системи за тракторите са най-интересните и ефективни инструменти на прецизното земеделие. Ще разгледаме основните системи и моменти, на които трябва да се обърне внимание при техния избор.

Системи за паралелно управление

За човека е трудно да определи границата между обработен и необработен участък. Тази задача се усложнява при работа с машини с голяма работна ширина. А ако работата се провежда при недостатъчна светлина, тогава да се избегнат пропуските и припокриванията е просто невъзможно. Решението на този проблем е внедряването на системи за паралелно управление.

Този инструмент е добра инвестиция в икономичното и рентабилно земеделие. Системата позволява да се намалят разходите за гориво и да се повишат добивите, благодарение на равномерното внасяне на торове и средства за растителна защита. Намалява и общата стойност на обработка на декар, тъй като намалява времето за престой. Маршрутът се оптимизира и работата се върши по-бързо. Това пести моточасове.

images 1

Съвременните системи за паралелно управление се състоят от GPS-приемник, основен модул и разнообразни кабели за включване към захранването и съединяването на антената с основните модули.

Оборудването бързо и просто се поставя на всеки трактор. Не е необходимо много време за настройване на системата. Не е трудно и обучението за работа с нея. При работа механизаторът трябва да въведе работната ширина и да фиксира координатите на начало на движението. Приборът самостоятелно анализира данните, построява паралелни линии, запазва ги в паметта и извежда на монитора курсоуказател. Техниката работи с помощта на системи за спътникова навигация както праволинейно, така и криволинейно, свеждайки до минимум припокриванията и пропуските.

Автопилоти за земеделска техника

Основната разлика мегду автопилота и системата за паралелно управление е в това, че първият осигурява точност на движение без помощта на оператор. Маршрутът се обработва от GPS-приемник и навигационна система. Ако тракторът се отклони от зададения курс, автоматично се прави корекция. Уточнените данни се предават директно в хидравличната система за управление на ходовата част, минимализирайки луфта на кормилното управление. Сигналите се предават през CAN-системата, съединяваща автопилота и инвентара на трактора. Допълнително ъгълът на завиване на колелата се контролира от специален датчик.

Но все пак този инструмент не може да работи без тракторист. Автопилотът не вижда преградите на полето, и маршрутът се налага да се контролира. Но дори с оглед на този недостатък системата значително повишава производителността.

download 1

Принципът на работа на автопилота е достатъчно прост. Тракторът се поставя в началото на участъка и механизаторът задава вида на движението. Тук има няколко варианта – движение по прави паралелни линии, движение по границите на полето или ръчни настройки на управлението. При движението по прави е достатъчно да се зададат точките за начало и край на движението. При неправолинейно движение, първото преминаване се прави от оператора, след което се включва автопилота и тракторът подава движението по зададената крива.

Системата преминава в ръчен режим на управление при всяко обръщане на волана, а се включва повторно при натискането на съответния бутан.

Използването на автопилот оказва благоприятно влияние върху производителността на механизатора и скоростта на обработване на участъците. Също така позволява да се намали разходът на гориво и да се оптимизират разходите на семена, торове и препарати.

На какво да обърнем внимание при избор на система

Цената на системите зависи от точността на работата на приборите, възможностите за надграждане в бъдеще, синхронизацията с базовата RTK-станция и т.н. Съществуват и няколко критерия, които задължително трябва да се вземат впредвид при избор на система.

Дисплей. Той трябва да е контрастен и ярък, да се вижда добре и в най-слънчевите дни. Важен е и размерът – твърде малкият ще бъде неудобен за механизатора. Не трябва да се забравя и за здравината и защитата от влага и прах.

Ергономичност. Комфортното просто управление ще улесни живота на фермера. Трябва да се обърне внимание на бутоните – те трябва да са разположени удобно и да не са твърде малки. Разхвърляните по панела малки бутони затрудняват работата на механизатора.

Режими. При покупката на навигатор обърнете внимание той да подържа основните функции – управление по прави, произволно управление, фиксиране на участъците за работа, запазване в паметта на системата на данни и възможност за тяхното редактиране – удължаване на участъците, обозначаване на обработените зони, различни маркери.

Статистически данни. Уредът трябва да отчита данните по площи, изпълнени работи, както и да има функция за предаването на тези параметри към таблет, мобилен телефон или персонален компютър.

Антена. Добрата антена ще осигури точност на изпълняването на работите, поради това не икономисвайте и купувайте устройства, погрешността на които не превишава 0,5 метра. При тях погрешността на линиите ще е не повече от 15-20 см.

John Deere StarFire 03 r2b003960 762x458

Допълнителни решения за подобряване на работата на системата

Мониторинг на движението и основните параметри на техниката. Обикновено фермерът се занимава с решаването на много задачи, и не винаги му е възможно да контролира работата на операторите. Има надеждни механизатори, а има и такива, които работят непродуктивно, а в края на смяната крадат от горивото. Именно да се улесни контролът върху техниката са предназначени системите за мониторинг на земеделските машини.

Инструментът е създаден на базата на GPS и позволява да се определи местоположението на конкретната машина, да се разбере точното изминато разстояние, да се контролира времето на работа и престояване. Цялата информация се съхранява и може да се обработва впоследствие за получаването на статистика по основните параметри.

Работата на системата се осигурява от бордови трекер. За по-пълен контрол е предвидено подключването на различни датчици, такива като контрол на разхода на гориво, натоварването на осите и т.н.

Това оборудване практически елиминира нецелесъобразното използване на техниката. С помощта на таблет или компютър може да се види къде се намира машината, колко път е изминала, дозареждала ли се е или имало ли рязко падане на горивото. Диспетчер може да контролира движението и да предупреждава механизаторите за възможни проблеми.

Диференциални корекции за повишаване на точността на работата на GPS. Големите стопанства, които имат много площи, често се сблъскват със загуба или некоректност на сигнала. В този случай изход са RTK-мрежите. Принципът на работа на системата се основава на използването на няколко базови станции, разположени по специален алгоритъм. Те отправят сигнали към централния сървър, който обработва информацията и генерира корекции за тракторите, използващи автопилоти или GPS-навигация.

Фермер, притежаващ такава мрежа, може да подава точен и непрекъснат сигнал към всички околни площи. И тези данни са по-точни от спътниковите.

Само големите стопанства могат да си позволят RTK-мрежи, а за малките и средните площи добро решение е поставянето на свои прибори за корекции. Има безплатни предложения — GLIDE, E-Diff, onPath, EGNOS, които осигуряват точност хот 10 до 40 см и по-прецизни платени услуги — OmniSTAR VBS, OmniSTAR HP/XP, SF2, които използват специални спътници, а точността им е 5-20 см.

Технологиите непрекъснато се развиват, и методите, които са се използвали само преди 10 години, вече не са ефективни. Ако фермерът иска да създаде конкурентноспособно и рентабилно стопанство, той едва ли ще мине без системи за паралелно и автоматично управление.

Публикувана в Агротехника

Концернът AGCO, собственик на бранда, откри нов логистичен център до завода на компанията във френския град Бове, който значително ще оптимизира производството на тракторите

Ася Василева

Наш спец. пратеник в Бове, Франция

Няма нито една страна и нито едно кътче по света, където да не намерите тракторите на Massey Ferguson. И в най-развитите стопанства на Европа, и в най-отдалечените ферми на някоя гореща африканска страна, и в пампасите на Южна Америка, на полята в Австралия, в огромните АПК-та на Русия, че дори и в Сибир, ще видите да работят червените трактори. Брандът се радва на любовта на фермерите вече второ столетие. Много са легендарните модели с тази марка. Казват, че това са най-произвежданите трактори в света – над 5 млн. машини Massey Ferguson работят по полетата на земното кълбо. През последните години търсенето на машините на марката в Европа буквално експлодира - поръчките са нараснали значително. Това наложи разширяването на завода на AGCO – концерна собственик на марката във френския град Бове.

IMG 5633 1

Имах честта да бъда сред поканените аграрни журналисти на официалната церемония по откриването на новия логистичен център на бранда, който е призван да ускори и значително да оптимизира производството на тракторите. Те вече ще се произвеждат много по-бързо и оптимизирано, поради абсолютната автоматизация на работните процеси и минимализирането на времето за доставка на компонентите за производството им.

Производственият комплекс на Massey Ferguson в Бове вече включва пълното създаване, производството, тестовете за качество и складирането на частите за машините. С така отлично структурирана производствена и логистична система, компанията планира да увеличи годишното производство на трактори до 18 000.

Новият логистичен център, наречен Бове 3, включва 8 хектара открита площ и 30 000 кв. м закрита. Тук инвестицията от 11 млн. евро е създала 103 нови работни места. Но производителят казва, че това е само началото и няма да спре до тук.

След като плановете на компанията бъдат завършени, общата площ на нейното производство ще достигне 54 ха и тук ще работят 2500 души.

Разширеното място ще позволи на AGCO да произвежда много нови серии машини, като плановете са за увеличаване на продажбите със 7% всяка година.

IMG 5557 1

Близостта на логистичния център, където се съхраняват всички необходими части за тракторите до завода производител, съществено ще намали времето, за което те ще слизат от конвейера. А перфектната логистична система, която е изцяло автоматизирана и дигитализирана, ще способства за значителното увеличаване на качеството както на производствения процес, така и на самите машини. Това неминуемо ще доведе до намаляване на себестойността на произвежданите трактори при запазването на високотехнологичните им качества.

Това са фактите. Макар да звучат сухо и технологично, те ще имат огромно въздействие върху развитието на бранда. В това се убедихме на официалната церемония по откриването на новия център Бове 3.

Честно казано, не бях подготвена за такова нашествие на официални лица. Тук бе цялото ръководство на AGCO: Мартин Рихенхаген – президент, председател и управляващ директор на концерна, Роб Смит – вицепрезидент, висши кадри и големи акционери на концерна. Това показа огромната важност, която придават на Massey Ferguson в AGCO,и надеждите, които се възлагат на него. Освен това на събитието присъстваха висши представители от френската администрация – служители от министерствата на земеделието и на икономиката, кметът на Бове и областният управител на Пикардия, както и още много други значими френски и американски публични личности. И това също не е случайно – с вложенията си в производство и откриването на работни места AGCO е най-големият частен инвеститор в региона. Всъщност, за разлика от родните събития в много по-малък мащаб, нямаше нито един бодигард, скъп автомобил или дистанциране на официалните лица от журналистите и работниците в завода.

VB

В речта си пред официалните лица и журналистите по време на церемонията по откриването на логистичния център, Тиери Лоте, вицепрезидент на Massey Ferguson,каза: „ Откриването на Бове 3 е само първата стъпка от нашия план, наречен ‘MF Growing Together 5’ - програмата за развитие на бранда през следващите 5 години. Тази стъпка ни позволява значително да разширим производствените си мощности и да увеличим производството, което досега не можехме да направим поради липса на място.

Повече от 300 млн. евро инвестирахме в Бове през последните 6 години. Намерихме правилното място, тъй като тук има много висококвалифицирани специалисти. А нашата основна цел е качество и пак качество. Всичко останало е следствие от това“.

С 14 нови серии трактори от 2015 г. насам и планираните нови още 14, които ще влязат в производство до 2023 г, Massey Ferguson отговаря на всички разнообразни изисквания на фермерите, които искат да инвестират правилно своите пари. Новите серии, които предстои да влязат в производство, ще позволят на клиентите на бранда да бъдат устойчиви и спокойно да посрещнат бъдещето, в което ще са необходими високопроизводителни машини, намаляващи себестойността на продукцията.

Много се гордея с постигнатото от Massey Ferguson, каза Роб Смит, вицепрезидент на концерна AGCO. – На трудния и силноконкурентен пазар на земеделска техника, брандът печели все повече успехи със своето отлично качество.“

“Massey Ferguson е най-продаваният трактор в света вече повече от 60 години, подчерта в своето изказване и Мартин Рихенхаген, председател, президент и изпълнителен директор на AGCO Corporation. – Местните власти на Бове ни оказват голяма подкрепа през всичките години, откакто сме тук. Затова сме горди, че с днешната инвестиция AGCO стана най-големият частен инвеститор в региона. Високо оценяваме и френската образователна система, която произвежда много висококвалифицирани кадри за нашите производства. Местните власти са създали една много благоприятна за бизнеса среда, в която големите световни корпорации, като AGCO, да инвестират във френската икономика. И ние ще продължим да го правим, следвайки плановете си да превърнем Бове в основна щаб квартира на бранда Massey Ferguson.

Тиери Лоте, вицепрезидент и управляващ директор на бранда, каза още специално за вестник „Гласът на земеделеца“:

- 5-годишната програма за развитие на Massey Ferguson включва стратегия, основана на 6 принципа. Основният от тях е развитието и разширяването на производството в рамките на програмата Industry 4.0, която предвижда внедряване на най-новите технологии и разработки в сферата на автоматизацията и дигитализацията на производството.

Откриването на логистичния център, наречен Бове 3, е етап от развитието на производствената дейност на Massey Ferguson. Той е открит едва 4 години след предходния етап, наречен Бове 2, когато отвори врати цехът за производство на тракторни кабини.

VB 6 1

В предприятията на AGCO в Бове, както и на съвместния завод за производство на скоростни кутии GIMA работят 2500 души. Корпорация AGCO е най-големият частен работодател в район Пикардия. С пускането в експлоатация на логистичния център към тях ще се добавят още 100 нови работни места. Тези огромни инвестиции показват нашето огромно доверие към местните власти.

Поредната стъпка от изпълнението на нашия план, която правим днес, е резултат от успешната ни работа през последните години, през които модернизирахме производството и повишихме конкурентноспособността на нашите продукти. Това стана възможно, благодарение на внедряване на методи за икономично производство, подписването на изгодни договори с профсъюзите и пускането на нови производствени мощности. Ситуацията на пазара на земеделска техника е достатъчно сложна, но ние гледаме с оптимизъм в бъдещето и разчитаме на повишаване в търсенето на нашите продукти. Това разширяване ще укрепи позициите на Massey Ferguson на пазара и ще повиши нашата конкурентоспособност.”

Буса Буаули (Boussad Bouaouli), вицепрезидент на предприятията на корпорация AGCO в Бове,пред в. „Гласът на земеделеца“:

  • Развитието на корпорация AGCO и бранда Massey Ferguson не е възможно без разработването и внедряването на най-новите технологии, насочени към непрекъснатото усъвършенстване на икономичното производство. Откриването на Бове-3 ни позволява значително да подобрим логистиката и да усъвършенстваме веригата на доставки на части за производството на основния завод, както и да създадем достатъчно площ за складирането на частите, които досега се съхраняваха в трети доставчици. А това значително ускорява и оптимизира производството на машините. Както и намалява производствените разходи.

300 млн. евро инвестиции

През 2013 г. AGCO group значително разшири световното присъствие на бранда Massey Ferguson, като откри завод за производство на тракторни кабини, наречен Бове 2, до основния завод на компанията в град Бове, открит през 1960 г. Това стратегическо решение се отплати богато, като изстреля легендарния бранд Massey Ferguson на върха на европейските производители на трактори. Сега новата инвестиция на американския концерн става третият център на бранда в района, наречен Бове-3. Неговата цел е да оптимизира веригата на доставки на части за производството на Massey Ferguson. Компанията няма да спре дотук. Вече е обявено началото на проекта Бове 4, където според предварителната информация, ще станем свидетели на революционни промени в начините на производство на машините. Цялата инвестиция на концерна в района на френския град Бове се оценява на над 300 млн. евро.

Отговорът на г-н Мартин Рихенхаген – без упойка...

Инвестиции в местната икономика, отлична среда за развитие на младите кадри, каквито са повечето от работещите в завода на Massey Ferguson, откриване на нови работни места... Всичко това е чудесно. Но е във Франция. С лека нотка на завист, попитах Мартин Рихенхаген дали някога корпорацията би инвестирала в производствени мощности в България. Представих си няколко съживени градчета и села, в които младите хора имат добра и сигурна работа. Честно казано, смятах, че този крупен американски бизнесмен едва ли е наясно със ситуацията в нашата малка страна и ще ми отговори нещо любезно от куртоазия. За съжаление обаче, не беше така. Отговорът последва незабавно – проучвали сме нещата – във вашата страна, както и в други страни от Източна Европа има много корупция, липсват образовани кадри, и ние нямаме интерес от изграждането на производствени мощности там. „Нека първо правителството ви да създаде подходяща бизнес среда за чуждестранните инвеститори. Ако това се случи, пак ме попитайте...”

И няма как да споря с господин Рихенхаген, защото, уви, е прав. Скоро няма да има в България завод нито на AGCO, нито на някой друг световен производител, така както до всяко германско или френско село има не по един, а по два-три завода. Защото реалното производство у нас не се насърчава по никакъв начин.

За българските фермери остава само утехата, че могат да си закупят качествените машини на Massey Ferguson на много добри цени и при осигурено финансиране от фирма ВАРЕКС.

Публикувана в Агротехника

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта