Четвъртък, 19 Април 2018 18:49

40% от вносното мляко с лошо качество

40% от млякото, което се внася у нас, е с лошо качество. Това заяви след участието си в блицконтрола в ресорната парламентарна комисия земеделският министър Румен Порожанов, цитиран от "Монитор"..

По думите му то не е за изхвърляне и може да се вложи за направата на млечни продукти с дълъг срок на зреене. „В тази връзка съм препоръчал на организациите на бранша да си направят отраслов стандарт, който доброволно да спазват", каза той. Според него това е един от начините да се намалят доставките от чужбина на мляко с ниско качество. На въпрос от кои страни внасяме основно мляко той посочи Унгария и Румъния и припомни случаят с хванатата по Великден партида от Гърция. От южната ни съседка обаче импортът на мляко бил малък.

Земеделският министър съобщи още, че в понеделник ще бъдат обявени всички резултати от направената проверка на вносни храни за двоен стандарт. Преди 5 дни той информира, че междинните резултати от проверката на 60 храни от западни производители, които се предлагат както у нас, така и в останалите страни от ЕС, са показали, че вносното детско пюре и италианските макарони у нас се продават на двойно по-високи цени, отколкото в магазините в Западна Европа. По думите му данните сочат още, че по-скъпо се продават около 40% от изследваните храни за двоен стандарт в България спрямо страните, откъдето са внесени.

На въпрос за съдържанието на хидрогенизирани немлечни мазнини в млечните продукти Порожанов припомни, че използването им не е забранено, но е задължително наличието им в храните да бъде изрично изписано на етикетите им и потребителите да бъдат информирани.

По време на заседанието на комисията земеделският министър каза, че Българската агенция по безопасност на храните е спряла разрешенията за използване на пестицидите от групата на неоникотиноидите и това ще е от полза пчеларите.

Според него най-вероятно част от земеделските производители ще са недоволни, но въпросният химикал с години остава в почвата и се натрупва и в цветовете на растенията, от където се поразяват и пчелите.

Публикувана в Бизнес

Това издание на традиционния фестивал „От нашата ферма – с любов за вас!“ ще предложи демонстрации на традиционни български техники за производство на овче сирене и ръчен кашкавал от краве мляко. Ще има дегустации, както и  конкурс за познаване на фермерско сирене и мляко.

Фестивалът се провежда всяка сряда от 10,30 до 18,30 часа пред Министерството на земеделието и храните (бул. „Христо Ботев“ 55). Демонстрацията е насрочена за 12 часа. Тогава планираме и кратко  събитие за продължението на проекта „Седмичен фермерски фестивал „От нашата ферма – с любов за вас!“. Поканили сме нашите партньори от Столична община, Район „Красно село“, Министерство на земеделието, храните и горите, Българска агенция по безопасност на храните, Швейцарско посолство, граждански организации

Фестивалът се организира от Фондацията за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2018 и в партньорство с Район „Красно село” на Столична община.

По традиция Фестивалът представя автентични фермерски и занаятчийски храни на малки производители от страната: сирене и кисело мляко, кашкавал, мед, сладка, яйца, прясно месо, сезонни плодове и зеленчуци, занаятчийски хляб, ядки, гъби, тиква, био вино, био оцет, био чай, пресни и сушени билки и подправки, козметика, цветя, малки сувенири… Много от продуктите са биологични. Всички фермери и производители са регистрирани по Наредба 26 на Министерството на земеделието, храните и горите, а много от тях в районите от Натура 2000  в Западна и Централна Стара планина са подкрепени от Българо-швейцарската програма за  сътрудничество.

Акценти в изданията ще са демонстрациите и дегустациите на храни, произведени във фермите: краве, овче, биволско и козе сирене и кисело мляко, кашкавал, мед и пчелни продукти, сладка, яйца, месо, сезонни плодове и зеленчуци, билки, подправки и др.

Запазена марка на фестивала са демострациите и дегустациите. Събитията на 18 април и 23 май са включени в СОФИЯ АРТ ПЛАН – календар на съпътстващите събития по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Фестивалът започна през юни 2017 в рамките на проект „Седмичен фестивал „От нашата ферма- с любов за Вас“ с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017. Фестивалът се утвърди, вече е добре познат на софиянци и гости ни столицата.

Публикувана в Новини на часа

Годината започна с намаление на изкупните цени на кравето мляко през първите два месеца. Индикация за обръщане на тренда е и разликата между средната изкупна цена на суровото мляко (35,1 евро/100 кг.) и средната претеглена цена, измерена през цените на сухото мляко и маслото (29,8 евро/ 100 кг.), в края на януари. Натиск върху цените в ЕС оказва и освобождаваните количества сухо мляко от складовите запаси. През март 2018 г. е постигната най- ниската цена за сухо мляко в последните няколко години – 133 евро/100 кг. Освобождаване на сухо мляко при толкова ниски цени застрашава възстановяването на изкупните цени на суровото мляко от предходната година.

Очакваме поскъпването на еврото спрямо щатския долар да окаже негативно влияние на конкурентоспособността на европейските продукти на пазари, силно чувствителни към цената, като пазарите на сухи млека и млечни мазнини. През изминалата година Съвета за износ на млечни продукти на САЩ (USDEC) е приел план за увеличаване на износа на млечни продукти в обем с 5%, което представлява от 15 на-20% увеличение на износа, като дял от производството. 
Фокусът е върху нарастващата средна класа в Азия и останалите части на света. Очаква се, те да допринесат за ръст при световната търговия със сухи млека и суроватка от над 1 милион тона. Значителният внос на млечни продукти в Китай, в последните години до голяма степен е обусловен от убеждението на потребителите, че тези продукти са с по-високо качество и по- безопасни сравнени с местното производство. Повечето преработватели дори изписват на опаковките си страната на произход на млечните суровини. Но изследване направено сред китайските потребители, показва, че доверието в китайските преработватели се възстановява от 50% през 2008 г. на 75% през миналата година. т.е. не е възможно да се разчита само на Китай, да поеме излишъка от суровини и млечни продукти на световния пазар в бъдеще поради очакването за увеличение на производството на китайските млечни стопанства, въпреки увеличението на покупателната способност на средната класа в тази страна.  
Публикувана в Бизнес

Изминалата година се характеризираше със силно търсене на масло и сирена в света, което доведе до значително увеличение на изкупните цени на суровото мляко и млечните продукти, най-вече през втората половина на 2017 г.

Средната изкупна цена на кравето мляко за ЕС-28 през годината имаше възходящо движение след месец май и достигна максимум през ноември, 2017 г. от 37,8 евроза 100 килограма, а през декември намаля до 37,5 евро. Тази цена е с 13% по-висока от предходната година и с 9% по-висока от средната за последните пет години. В резултат, има увеличение на произведеното мляко през годината с 1,8% (2,7 мил. тона) спрямо 2016 година. Забележителното е, че увеличеното производство на мляко е постигнато при намаление с 225 хиляди броя на млечните крави в ЕС-28, т.е. налице е подобрение на средната продуктивност за Съюза. За старите страни членки (ЕС15) продуктивността е средно 7,4 тона, а за новите (ЕС13) е 5,4 тона на крава.Продължава увеличението на млечното стадо в Ирландия (48 000), Полша (23 000), Дания (10 000).Най- голямо увеличение в Европа има при говедата в Турция, с над половин милион, но вероятно в този брой са включени и значителен брой говеда за месо2 . Има признаци за възстановяване 2Съгласно прогнозни данни на ЕВРОСТАТ за 2017 г.

Турската държава дава разрешение за внос на 500 хиляди говеда през 2017, за да задържи цената на телешкото на вътрешния пазар. Според доклад на USDA (Leonardi, 2017), увеличението на млечното стадо през 2017 г. на на производството във водещи страни производители в ЕС, като Германия и Франция. Холандия е единствената страна в ЕС, при която има значително намаление на млечното стадосъс 129 хиляди глави, като това развитиее обусловено нормативно от агро- екологичните норми за емисиите на фосфати в ЕС. Производството на сурово мляко в САЩ през годината нараства с 1,4%. Големите производители на мляко в Океания също възстановяват производството си - Нова Зеландия (+0,9%), Австралия (+3%). По-голямата част от увеличението наколичеството на изкупеното краве мляко в ЕС е преработено в сирене и други продукти с добавена стойност, поради по-високата възвращаемост, въпреки високите цени на маслото.На годишна база има ръст от 2% при произведените сирена.Ръст в производството има и при пълномасленото сухо мляко (+2,8%), кондензираните млека (+1,4%) и сметаната (+1%). Намаление има при обезмасленото сухо мляко (-2,6%), млякото за пиене (-0,7%) и маслото (- 0,4%). Цените на млечните продукти през годината се повишиха значително. Цената на сирене „Чедър” бе с около 11% по-висока от предходната година, поради увеличението на потреблението и засилено търсене в Азия. При маслото имаше най-значим ръсти колебания на цената, като цената към декември бе с 8% по- висока от началото на годината годишна база се очаква да е с около 200 хиляди млечни крави, при стадо от 5,6 милиона през 2016 г., но през есента бе достигнат максимум от 6500 евро/т. Значителна разлика имаше през годината между цените на млечните мазнини и млечния протеин, чиито цена бе почти на интервенционно ниво.Причина за това бе активирането през предходните две години схема за публично складиране на сухи млека. В резултат натрупаните запаси от сухи млека в режим на публично складиране към края на годината е над 375хил. тона, което е с 25 хил. т. повече от наличността в края на 2016 г. Поради натрупаните количества в края на януари,2018 г.,Съветът на ЕС по земеделие и рибарство реши временно да спре механизма по изкупуване на сухо мляко, за да се изчисти постепенно пазара. Износътна ЕС в обем през изминалата годината нараства значително при сухите млека (+36%), кондензираните млека (+13%), сирената (+4%), пълномасленото сухо мляко (+3%) и суроватката (+2%), най-значимо намаление има при маслото (-15%) и млечните мазнини (-26%). Общият износ на ЕС в млечен еквивалент нараства със 7 % в сравнение с предишната година, а в стойност с 18%. При маслата въпреки спада в обемите има ръст в стойност от 14%. САЩ са най-големият пазар с ръст от 39%, следвани от Саудитска Арабия (с намаление на обема от 47% на годишна база). Китай е на трето място с 9 % увеличение. При сухите млека водещ вносител е Алжир, с 46% ръст на обезмаслените сухи млека (SMP), и 97% ръст при пълномаслените сухи млека (WMP), Китай е вторият по обем пазар за обезмаслени сухи млека с 39% ръст. Следван от Индонезия с 24% ръст. Мексико и Малайзия имат трицифрен ръст. От гледна точка на търсенето на световния пазар - вносът на Китай през годината остана стабилен, като се увеличи обемана млечните продукти с изключение на лактоза и казеинати. Русия се превърна в най-голям вносител на масла в света, следвана от Китай. Япония. Русия и Китай са водещите вносители на сирена.Мексико е най- големият вносител на сухи млека, следван от Китай и Алжир.

Публикувана в Бизнес

Силната световна икономика през 2017 г., според повечето анализатори ще продължи и през 2018 г, което помага много на млечния сектор, които е чувствителен към доходната и ценова еластичност на произвежданите продукти. Това сочат анализите на Центъра за икономически изследвания на селското стопанство към Институт по аграрна икономика – София /САРА/.

От началото на 2018 г. обаче се отчита натрупване на много дестабилизационни политически и икономически (търговски и митнически) събития, които могат съществено да променят средата, което ще промени не само макроикономическите показатели в страната, но и директно ще се отрази на млечния сектор. За разлика от 2016 г., когато цените на млякото паднаха съществено и бяха около 9% по-високи от тези през 2010 г. докато само индексът на цените на фуражите беше 8% по-висок от този през 2010 г. свидетелства, че производството на мляко е в трудна ситуация със засегната доходност. През 2017 г. и вероятно през 2018 г. ситуацията на пазара ще се подобрява, като цените на млякото са 28% по- високи отколкото през 2010 г. при задържащи се цени на фуражите, което показва благоприятната макроикономическа среда за млечния сектор в момента. 
Публикувана в Животновъдство

Преобладаваща част от експертите прогнозират, че през 2018 г. изкупните цени на кравето мляко в световен мащаб да бъдат под натиск и да паднат с 1-2% в сравнение с 2017 г. В САЩ се очакват цени през 2018 г. средно около 0,32 US$/кг, а в Нова Зеландия, където заради съществуването на най- големия млечен кооператив Fonterra, цените ще бъдат около 0,69-0,70 US$/кг за членове на кооператива. 

Страната членка с най-бързо развиващо се млечно говедовъдство в ЕС е Ирландия. Причина за това са ниските разходи заради екстензивното производство - обилни валежи и меки зими. През 2010 г. се приема план за увеличение с 50 % на произвежданото мляко до 2020 г., като тази цел вече е изпълнена. Дори в кризисните 2015 и 2016 млечното стадо и продукция продължават да нарастват. За изминалата година нарастването на продукцията е 8% (около 500 хил. т.). Очаква се ново 30% увеличение до 2020 г. 
Руското ембарго за внос на европейски млечни продукти създава възможности за значителни местни и чуждестранни инвестиции. Смята се, че дори ембаргото да падне, европейският експорт няма да се възстанови на предишните си нива.
Според данни на Млечната обсерватория изкупеното мляко в ЕС се увеличава с по-бързи темпове от прогнозите, надминавайки 1,5% увеличение за периода януари-ноември 2017 спрямо същия период на предходната година. В обем увеличението е два милиона тона. Количествата нарастват при големи производители - Германия и Франция, както и при по-малки – Ирландия, Румъния и Белгия. 
При цените на млечните продукти в ЕС се наблюдава тенденция към намаление. Въпреки това цената на маслото остава с 28% по-висока от средната за последните пет години. Сравнени с цените в други региони към 21.01.2017 цената на обезмасленото сухо мляко в Океания е над европейската, но за другите.
продуктови групи са по-ниски. 
Поевтиняването на американския долар спрямо еврото вероятно ще се отрази на износа на млечни продукти от Съюза, особено при сухите млека и маслата. В средносрочен период това развитие може да окаже натиск в посока към намаление на изкупните цени на суровото мляко. 
На месечна база в ЕС е налице покачване на средните цени на фуражите и енергия с 2%, коментират от САРА .
Публикувана в Животновъдство

Брутната продукция от мляко през 2017 г. по първоначални оценки на НСИ ще бъде по- висока от тази през 2016 г. и възлиза на 732 млн.лв. През миналата година между първата и втора оценка на БП имаше съкращение с 5% и вероятно отново ще има такава и сега, но по- високите с 11-12% изкупни цени на млякото ще допринесат за ръста. 

Анализ на САРА за ефектите от субсидиите в млечния сектор показват, че при сценарий без субсидии през 2016 г. бихме имали брутна продукция от мляко с 14% по-малко от сегашното положение. Млечният сектор дава около 10% от Брутната селскостопанска продукция и взема съизмеримо около 13% от директните плащания.
Според CAPA средните изкупни цени до началото на пролетта ще бъдат в диапазона 0,62-0,64 лв./л. По-нататъшно увеличение ще има при намаление в световното производство на мляко, заради суша, съкращаване на животните или ръст на разходите, прогнозират от САРА.
Публикувана в Бизнес
Вторник, 23 Януари 2018 11:44

Мандрите станаха монополисти

Животновъдството у нас вече изпълнява ритуални функции – за някой и друг празник, да заколим някое и друго животно, коментира Йордан Малджански, експерт

 • Г-н Малджански, Вие се включихте активно в протеста на дребните и средните животновъди от цяла България. Какви са исканията на стопаните?

 • Идваме в София, за да чуят управляващите нашето несъгласие с Наредба 3 за обвързаното подпомагане. Тя ощети хората и стопаните не могат да докажат млякото, което са произвели, за да получат съответно и субсидии.

 • Какво направихте досега?

 • От Националното сдружение на животновъдите (малки и средни) написахме отворено писмо до управляващите срещу Наредба 3. Случи се това, от което се опасявахме, - мандрите станаха монополисти и сега в земеделското министерство се чудят как да променят нещата. Но е факт, че те сега диктуват условията на животновъдите. Принципът е: давам ти 50 ст. за литър мляко и ако искаш го давай, ако не - прави го, каквото щеш. А млякото не търпи отлагане в преработката- разваля се бързо.

 • Какви по-точно са вашите искания?

 • Нашите искания са да се премахне Наредба 3, да минем на субсидии на глава животно. Искаме оставка на цялото ръководство на Министерството на земеделието, храните и горите. Вече 10 години тези хора доказват, че са некадърни. Затова измислиха и Наредба 3, която обслужва единствено мандрите. Тяхното лоби я написа, за да си осигурят суровина на ниска цена и да имат после 300-400% печалби.

 • Но сега се твърди, че изкупната цена на млякото се е повишила?

 • През 2016 г. изкупната цена на млякото беше 30 ст. и това отказа хората да гледат животни. Така обвързаха плащането на субсидии, че тотално отчаяха хората. Фермерите масово продават животните си. Хората не искат да се занимават вече с този бизнес. Дадохме 500 хиляди души курбан, основно малки и дребни стопани и повече не можем да отстъпваме. Ние искаме да се промени моделът, а в МЗХГ да се вкарат хора, които разбират от производство. Според нас работата на развъдните организации е да събират пари от едни хора, но никой не отчита, че пада цялата продуктивност на животните. Животновъдството у нас вече изпълнява ритуални функции – за някой и друг празник, да заколим някое и друго животно.

 • Но управляващите твърдят, че тъкмо заради Наредба 3 се е увеличило произведеното мляко и ли поне това, което не влиза в сивия сектор.

 • Произведеното у нас мляко е паднало на 523 хил. тона. Ние внасяме 60% от млякото, за да изхраним народа – това в аграрна България никога не го е имало. Считам, че моделът на производство може да се промени само от експерти, доказани в практиката. Ако сега изтървем дребните и средни животновъди - приключваме. Нашите села изчезват. Тези хора – малките и дребните, спасяват положението сега. Ние не сме против едрите фермери и не засягаме техните интереси. Но трябва да намерим модел за малките и дребни фермери, не чрез развъдни асоциации, а чрез производствени структури. Тези хора някой трябва да ги ръководи, да им показва и да се грижи за тях, за да произвеждат продукция.

 • А какво предлагате относно изкупуването на млечната суровина?

 • Предлагаме създаване на Национална млечна кооперация, която ще гарантира без посредник, че фермерите спазват изискванията за качество на млякото. За да не изгубят поминъка си, стопаните ще поддържат качеството. Кооперацията ще го фактурира на всяка една мандра с 20% ДДС,а те, от своя страна, да купуват откъдето си искат. Още през 2000 г. предложихме държавата да отделя по 10% от ДДС за развитие на животновъдния отрасъл, но никой не поиска дори разговор с нас.

Публикувана в Животновъдство

Американската шампионка Афтършок подлуди броячите

Афтършок 3918 е работлива и дискретна – така собствениците представят най-продуктивната американска крава, порода Прим Холщайн, която постави нов рекорд в Съединените щати по производство на мляко за една година. Предишното постижение бе 35 144 кг.

Шампионката, която започна рекордната си лактация на 5 години и 11 месеца, произвежда средно по 97 кг мляко на ден! Собственост на фермерите Селц-Прейл (Selz-Pralle) от щата Уисконсин, Афтършок 3918 подлудява броячите. За 365 дни тази крава, родена на 24 октомври 2010 г., е произвела 35 457 кг мляко, от които 1405 кг мазнини (4%) и 1083 кг протеини (3,1%). За четирите си лактации животното е записало 100 698 кг мляко, със средно 125 000 соматични клетки и сухостоен период от 75 дни, посочва в.Wisconsin Agriculturist в броя си от 7.12. 2017 г.

„Афтършок никога не е била лекувана от мастит – уточнява Пам Селц Прейл, стопанката на шампионката. – Тя никога не е била подложена на специален режим, за да установи този рекорд. Важното е нейното всекидневие Ние съсредоточаваме усилията си , за да намалим стреса на животните и да поддържаме чиста среда с малко бактерии.” От своя страна, съпругът Скот Прейл допълва, че използват детектори, които следят движенията и преживянето на кравите. Афтършок 3918 винаги е показвала, че преживя над 600 минути на ден, докато посестримите й от стадото отделят между 480 и 525 минути. „Може би в тази подробност е разковничето” – предполага Скот.

Във фермата Селц-Прейл, която има 3-вековна наследствена история, сега се отглеждат 400 крави Прим Холщайн, които дават средна продукция от14 000 кг мляко годишно. 

Публикувана в Животновъдство

Храненето на телетата при индивидуално отглеждане винаги е било трудоемка задача. Работата се облекчава с използването на релсовата система CalfRail

Маркус Палке

dlzPrimusRind, ФРГ

Най-напред ще ви представим схематично новата система. Тръбата, по която се подава млякото, може да регулира височината си. Тя си движи по релса, която е разположена на тавана на помещението и може да доближава индивидуалните боксове на телетата. Накрая на тръбата е поставена пластмасова приставка с биберон. Когато съдът с млякото спре пред бокса на телето, приставката с биберона се приближава на около 30 см от решетката и малкото започва да се храни. Съдът е свободно хванат за горната релса, което позволява на телето да придърпва и бута биберона си. Всяко теле получава определената му порция мляко или млекозаместител. Щом приключи с храненето, приставката се връща в транспортна позиция и се придвижва към следващия бокс. Когато всички телета са нахранени, подвижната хранилка се връща в изходно положение, където всички тръби и приставки се измиват с вода. На другия край на подвижния млекопровод е автоматизирана система, която приготвя млекозаместителите за хранене, измива и почиства тръбопровода и води сметка всяко от телетата какво количество мляко получава.

По своята същност това е нова стъпка към пълното автоматизиране на храненето и отглеждането на телетата. Системата дава възможност за стандартизиране на процеса на хранене, разработване на нови концепции за отглеждане на животните и не на последно място пести работно време. Възможно ли е наистина тази система на индивидуално хранене да се приложи на практика?

В стопанството на Клаус Беле автоматът работи от май 2012 година. Компанията FoersterTechnik, която е разработила системата, я е нарекла CalfRail (релса, влак за телета). Съдът с млякото се движи с колелца по релсата, като тегли след себе си на буксир млекопровода, който е свързан с автомата за хранене. Фермерът, на 22 години, е във възторг от новата система за хранене. Ето какво споделя той:

 • CalfRail ни позволява да пестим време. Не е необходимо да носим до всеки бокс кофите с мляко, нито пък трябва след това да ги мием. Сега работата по отглеждането е много по-малко – трябва само да следим за водата на животните, да зареждаме със сено и концентрати. Зареждаме съда за приготвяне на млекозаместителя със суха субстанция, което ни позволява да следим какво количество мляко пият телетата. По моя преценка в момента работата във фермата ни отнема два пъти по-малко време.

Във семейната ферма се отглеждат 160 крави от породата Холщайн-фризийско. Заедно с Клаус работят брат му Кристиан и техните родители. В момента в индивидуалните боксове се отглеждат 4 телета и още две все още се хранят с коластра. Храненето е 5 пъти: 7.30, 10.30, 14.00, 16.30 и 20.00 часа. „По време на доенето сутрин и в 16.30 проверяваме дали при телетата всичко е наред. През останалото време автоматът действа без нашата намеса. Досега всичко работи безупречно.“

Дозата мляко от 2,5 литра, която телето получава при всяко хранене, трябва да бъде изпита за 2-3 минути. Ако телето не започне да суче веднага, автоматът изчаква 3 минути и едва тогава се премества пред следващия бокс. Ако малкото изсуква значително по-малко количество, суче бавно или не отива да суче, фермерът е уведомен с SMS или може да получи съобщение на монитора на пулта.

По време на целия млечен период (от втория до 35-ия си ден след раждането) теленцето получава по 12,5 л мляко на ден (2,5 л на едно хранене и концентрация на млекозаместителя 150 г/л). От 36-ия до 70-ия ден количеството на млякото намалява за сметка на повече давани концентрати и груби фуражи. Твърдите храни се предлагат на телетата още от първия ден. Тъй като храненето е интензивно, то до отбиването всяко теле изяжда около 84 кг сух млекозаместител. Клаус Беле се е убедил, че така отглежданите телета са по-жизнеспособни, като едновременно с това няма задържане в наддаването при преминаването на хранене с концентрати. (Виж карето). Новият метод на хранене е икономически оправдан, сочат постигнатите резултати при възрастните животни. Теоретично, метаболично програмираният прираст през първите месеци е насочен към израстване на животните, защото това е периодът на активно делене на клетките в тъкани и органи. През следващите месеци прирастът е за сметка на увеличаване на размерите и натрупване на маса.

Телетата започват да се учат да използват новата система за хранене още от втория си ден, след като в автомата се въведат данните за всяко животно поотделно. Техниката е снабдена с копче за „обучаване“. То позволява на стопанина да пуска млякото в биберона на малки порции.

 • Досега нямаме случай на трудност при приучването. Животните много бързо свикват – радва се Клаус.

Много често се чуват аргументи против храненето „на воля“. Причината е в зачестилите случаи на диария при телетата. Опитът на семейство Беле е точно противоположен. „В старите помещения разстройствата при малките бяха често явление. Откакто ги преместихме в новите помещения, нямаме нито един случай на диария!“ Разбира се, причината не е само в новата техника. Има редица други фактори. „Млякото се дава често, през целия ден и винаги с една и съща температура. Това е много важно. Не е за пренебрегване и автоматът, който почиства тръбопровода.“

Стопаните имат намерение тази зима да построят нов телчарник. Тук ще се отглеждат не само сукалчета, но и телета – „старша възраст“. В новите помещения също ще бъде монтиран CalfRail. И двете групи телетата ще бъдат хранени от една станция.

Фирмата, разработила автомата, твърди, че няма опасност тръбопроводите да замръзнат, ако по тях тече топло мляко. Подгряването на млякото не само ще предпази от замръзване, но и ще осигури нужната температура в бибероните. Когато автоматът известно време не се ползва, той може да бъде подгряван с топла вода, да се продуха с горещ въздух под налягане или да се постави в подгряваща камера.

Заключение

CalfRail е интересна система за автоматично хранене; подходяща е за ферми, които имат съответната техника, или за стопанства, които планират разширяване на помещенията за отглеждане на теленца.

 

На воля или ограничено?

Сравнителното изследване на резултатите при хранене на телетата на воля или ограничено беше направено в Университета Хохенхайм, ФРГ. След началния период от 14 дни, когато всички получават по 6 литра мляко на ден, сукалчетата се разделят на групи. Всяка група получава различно количество мляко в зависимост от интензивността на угояване. Двадесет и четири телета продължили да получават по 6 л мляко на ден. Останалите 30 телета до 35-ия ден имали неограничен достъп до млекопровода и поемали средно по около 11 л мляко на ден. След 40-ия ден обемът на млякото е намален до 8 литра, а от 51-вия ден е започнала фазата на отучаване от млякото.

Получените изводи били доста интересни. След влизането в групата на неограниченото хранене, телетата започнали бързо да наддават, като среднодневният прираст бил с около 600 г повече, отколкото при „лимитираната“ група (среднодневният прираст е около 1100 г). Тази разлика не е могла да бъде стопена до края на експеримента (до 90-ия ден).

Един от аргументите за ограничено хранене е, че така животните по-рано се приучават да се хранят с груби фуражи. Въпреки че телетата от „лимитираната“ група от 43-ия до 60-ия ден поемали по-голямо количество концентрати, на по-късен етап нямало различия по този показател между двете групи.

Експериментът доказал, че по-голямото количество мляко, което се поема през първите 4 седмици, осигурява прираст, който по-късно не може да бъде компенсиран. Телетата, които са хранени ограничено, в случаите на заболявания (диария или белодробни възпаления) нямали прираст. Хранените на воля сукалчета даже и по време на боледуване продължили да наддават по около 800 г, по-бързо оздравявали и се възстановявали.

Плюсове и минуси на системата CalfRail

 • Спестява работно време, свързано с разнасянето на кофите с мляко и с последвалотоизмиване

 • Обемът, температурата и хигиената на млечните смеси се контролират автоматично

 • Данните за храненето на телетата още от втория им ден се записват и съхраняват

 • Дава възможност за по-често хранене (хранене на воля)

 • Нужни са автомати за хранене

 • Допълнителни разходи за закупуване на техниката и за монтаж

Публикувана в Животновъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта