Със заповед на министъра на земеделието и храните Десислава Танева е определен размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по схемите за обвързано с производството подпомагане за млечни крави, месодайни крави и/или юници и крави под селекционен контрол за 2016 г. както следва: 

По Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави, животновъди ще получават по 272 лв. (139.07 евро) на животно. По Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници, определеният размер за подпомагане на глава животно е 206 лв. (105.33 евро).  По Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол, фермерите ще получават по 275 лв. (140.61 евро) на животно. 
Публикувана в Животновъдство

От 20 октомври 2016 г. ДФ „Земеделие“ прекратява приема на заявления по мярката за помощ за намаляване на производството на краве мляко. След приключването на 12 октомври на втория период за намаляване на производството на краве мляко, Европейската комисия уведоми, че е достигнат максималният наличен общ размер на количествата сурово краве мляко, подлежащи на подпомагане по Делегиран Регламент (ЕС) 2016/1612 на Комисията. В тази връзка изпълнителният директор на Фонд „Земеделие“ издаде Заповед № 03-РД/2941 от 19.10.2016 г., с която се преустановява приемът по мярката.

Съгласно заповедта, от 20 октомври се прекратява приемът на нови заявления по текущия прием за третия период на намаление, както и на заявления за четвъртия период. Заявленията за помощ, приети в периода от 13 октомври до 19 октомври, отнасящи за третия период на намаление на продукцията, няма да бъдат одобрени за подпомагане.

От получената от ЕК нотификация става ясно, че за периода, обхващащ месеците ноември-декември 2016 г. и януари 2017 г., в страните-членки са приети заявления за планирано намаление на производството на краве мляко с 97 880 тона при определени за периода 12 198 тона. На тази база ЕК изчисли коефициент на разпределение 0.12462762.

С влизащия в сила днес, 20 октомври 2016 г. Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1845, Комисията постановява прилагането на коефициента за всички заявления за втория период, приети по схемата, което води до редуциране на планираните количества за намаление. По този начин за България одобреното намаление е 31 тона (при заявени 249.5 тона).

Коефициентът няма да се прилага за одобрените 304 заявления по предходния първия период, обхващащ месеците октомври, ноември и декември, 2016 година.

Коефициентът ще бъде приложен за всички 27 заявления на млекопроизводители, които са кандидатствали от 22 септември до 12 октомври за втория период на намаление на продукцията.

Припомняме, че срокът за подаване на заявления за плащане по схемата за първия период е от 3 януари до 14 февруари 2017 г., а за втория период - от 1 февруари до 17 март 2017 година.

Публикувана в Животновъдство

Дребните производители няма да оцелеят след 2020 г., когато субсидиите ще отпаднат

Н.с.І.ст. Й. Малджански

През последните 10 години животновъдният отрасъл се редуцира до символични производства и вече изпълнява почти ритуални функции. Съществува тенденция на постоянно намаляване броя на отглежданите животни и хората, заети с отглеждането им. Най-засегнатите са малките и дребните производители на животновъдна продукция. Намалява и средната продуктивност на отглежданите животни, което показва,че моделът, които се прилага, е неправилен и трябва да бъде променен. Същото се случва с държавните и европейските помощи за отрасъла, чийто бюджет се утрои за няколко години, но срещу това няма никаква продукция.

В такива моменти е редно да има експерти, които да направят анализ на дейността, да посочат грешките, които се допускат и да предложат друг модел на подпомагане. Сега се въртим в един омагьосан кръг и едни и същи хора предлагат и променят моделите на подпомагане, без да имат нужната компетентност. На всичко отгоре - не носят никаква отговорност за това, което сами са сътворили. Няма да търсите ефективност от вложените средства, защото политиката и схемите за подпомагане се предлагат от големите преработватели, които са си в чист конфликт на интереси, но никой не казва това.

Крайно време е Съюзът на зооинженерите да си влезе в ролята и да формира Национален експертен съвет по животновъдство, който да анализира и предлага експертни решения.Това, което сега наблюдаваме като регионални експертни комисии по животновъдство, е пълна пародия. Необходима е коренна промяна в организирането на производството на животновъдна продукция.

В новата организация ръководна роля трябва да играе експертният съвет по животновъдство и специализираните институти към Селскостопанската академия. Само те могат да наложат определени ефективни технологии на производство на животновъдна продукция. Сега секторът е силно профанизиран и малките и дребни производители няма как да се справят сами. На практика те няма да оцелеят след 2020 г., когато субсидиите ще отпаднат.

Нужно е да се изгради национална стопанска структура, която да обслужва отрасъла и да налага правилата на производство и селекция. Това, което прави сега, е някаква пародия, а ние я наричаме селекция и селекционен контрол, за които се наливат грешни пари и файдата е никаква. На това безумие трябва да се сложи край и може да го направят хора – експерти, които имат определено ниво на компетентност и най вече да разбират от производство.

Сега определени експерти по хранене, развъждане и селекция се опитват да налагат някои неща, но не могат да докажат, че това ще е ефективно и ще може да изхранва едно семейство с животновъдна ферма /визирам създаването на асоциацията на месодайни породи/.

Моят съвет към малките и дребни животновъди е да не се водят по акъла на измислени експерти.

В момента млечният сектор е изправен пред ново предизвикателство, което касае усвояването на 6 милиона лева, отпуснати от ЕС, за да се намали производството на мляко. Този проблем на ЕС не ни касае, защото ние нямаме свръхпроизводство, а дефицит от 560 хиляди тона сурово мляко. Тази криза в ЕС беше механично пренесена от млекопреработвателите в България, защото само те имат интерес да е ниска цената на млякото, което пък им гарантира 500-600% печалба на млечните продукти. В резултат на усилията им до този момент са ликвидирани т над 500 хиляди животновъди.

Питам малките и дребни фермери, колко души курбан трябва да принесем още?

Средствата, които се дават за свръхпроизводството на мляко, могат да се ползват и за други неща, а не пряко за намаляването на млекопроизводителите, които и без това са изчезнали наполовина. Аз мисля, че тези средства трябва да се използват за създаването на Национална производствена структура на млекопроизводители, така както е в Унгария.

Новата схема на обвързано подпомагане е доказателство, че целта е да се намалят животновъдите, а преработвателите да изкупуват на безценица млякото на малкото останали производители.

Как да си обясним и факта, че при наличието на 40 развъдни организации в България, сме стигнали до най- ниската средна продуктивност! Необходимо е да се направи одиторски контрол на цялата развъдна дейност в страната. Едва тогава ще се види, че някой е прибирал грешни пари и той трябва да си понесе отговорността. Средната продуктивност при овцете пада от 70 литра на 35 литра, а ние говорим, че правим някаква селекция. Смятам, че селекцията трябва да се върне в научните институтите и опитните станции. Нашето животновъдство се нуждае от радикални промени, защото иначе е обречено на изчезване.

Публикувана в Животновъдство

Холандия изнася 45% от млякото, което произвеждат 17 500-те ферми, извън пределите на Европейския съюз, съобщи Рулоф Йоостен, главен изпълнителен директор на FrieslandCampina, при откриването на Световната млечна конференция на Международната федерация за млякото, цитиран от електронното издание DairyNews.

„35% от произведеното мляко се продава в Холандия, 20% се изнася за държавите-членки на ЕС, а 45% се доставя в трети страни. Приносът на млечния бранш в икономиката на страната е около 9%”, посочи Йоостен. По негови данни в страната има 1,6 млн. крави и 62 млекопреработвателни завода.

Публикувана в Животновъдство
Глобалното производство на мляко спада по-бързо отколкото бе предвидено и експортните излишъци са намалели значително през третото тримесечие на годината, сочи доклад на 
 Rabobank. Нарастването на цените обаче ще бъде ограничено поради ниското търсене и високите запаси, но на фона на това търсенето в Европа се е увеличило. Кевин Белами, аналитик от сектор "Мляко" на Rabobank, казва, че това ще доведе до още по-драматично намаляване на количествата за експорт. Той казва: "Експортните излишъци намаляват с всяка следваща година до 3,4 милиона тона през втората половина на 2016 г., повече от когато и да било от времето на глобалната икономическа криза, като се очаква през 2017 г те да спаднат с още 2,5 млн. тона".
Според аналитика това ще доведе до стабилно възстановяване на цените на млякото през 2017 г. Само в ЕС ниските цени и лошите атмосферни условия доведоха до намаляване на производството на мляко с 1,5 на сто през юни в сравнение с юни предходната година.
Публикувана в Животновъдство

Днес селекционерите в животновъдството предлагат много продуктивни породи едър рогат добитък. Сред съвременните породи има както много едри, масивни животни, така и почти миниатюрни такива с лек корпус и изящни габарити. Едните са добри в едни случаи, другите – в други. Но какво да изберем?

Ако вземате решения за управление на стадото, основавайки се само на стойностите на средният ежедневен прираст и млеконадоя за породата, купуването на животното е много лесно. Но по-дълбокото изучаване на проблема и интегрирания подход към управлението на стадото изисква малко по-различен подход.

За никого не е тайна, че в животновъдството биологичната ефективност на животните не винаги съвпада съвпада с икономическата ефективност. А ако говорим за грамотен подход за водене на бизнеса в животновъдството, ефективността трябва да се пресмята изхождайки и от други показатели.

Могат да се отделят три основни критерия:

. Генетичния потенциал на животните.

. Средата, в която те се отглеждат

. Стратегията на бизнеса.

На първо място размерът на кравата има значение в месодайното животновъдство. Ако животните се отглеждат на закрито и се хранят само с фуражи, то фермерът може да избира толкова едри животни, колкото му харесва, ако е в състояние да им осигури необходимите фуражи. Практиката на племенното животновъдство показва, че за последните 30 години средното тегло на кравите, отглеждани на закрито, е нараснал с 40 на сто.

Интересно е, че голяма част от производителите недооценяват теглото на своите крави и смятат, че те са по-леки отколкото всъщност са.

Теглото на кравата оказва влияние върху ефективността на нейното използване не само пряко, но и косвено. Така например, има пряка зависимост на теглото на телето от теглото на майката. Ако кравата тежи 500 кг, телето в момента на отбиването трябва да тежи около 60 на сто от това тегло, тоест около 300 кг. А ако кравата тежи 630 кг, то телето, теглото на което е дори 50 на сто от теглото на майката, вече ще бъде с 40 на сто по-тежко от първото. По-тежките крави, като правило, износват по-едри и жизнеспособни телета, които после могат да се продадат по-скъпо в живо тегло.

Но както е ясно, едрите животни потребяват повече храна и технологията на грижите за тях изисква по-особени условия, пространства и оборудване. При ограничен обем на пасищата ще може да осигурите храна на по-малък брой едри животни.

За повече мляко

Експертите са пресметнали, че увеличаването на теглото на кравата с 27 на сто (което означава по-висок млеконадой) изисква увеличаване на общото натоварване на обслужването на животното с 20 на сто.

Не бива обаче да се смята, че теглото оказва пряко влияние върху това какво количество изяжда кравата. Крави, които тежат 650 кг, употребяват средно толкова храна, колкото и 500 килограмовите. Разлика обаче има – ефективността на усвояването на фуражите при едрите и при дребните животни не е еднаква.

Да фуражите, които са необходими на животното, са повече, но количеството на хранителните вещества на 1 кг при по-едрите животни са много по-малко. Поради това ефективността на използването на храната от едрите животни е по-висока.

Да, кравите с голяма маса на тялото и притежаващи при това добър генетичен потенциал за млечна продуктивност ще изискват различни условия за отглеждане, но от тях ще получите по-едри и жизнеспособни телета, което също е много важно.

Разбира се, универсален отоговор на въпроса за оптималния размер на кравата не може да има. За всеки конкретен случай трябва да се направи разчет на ефективността. Но е важно да се спазва основното правило – колкото повече фуражни ресурси има на разположение, толкова по-лесно е да се получи печалба от едрите животни. Ако наличието на храна е ограничено, много по-разумно е да се отглеждат животни със средни размери. Те могат да реализират своя потенциал на продуктивност много по-пълно. Едрата крава, ако не бъде осигурена с достатъчно количество фуражи, няма да бъде толкова продуктивна, колкото фермерът е очаквал. Така няма да се изплатят разходите за нейното закупуване.

Дребни породи

Миниатюрни зебу

Тези миниатюрни крави напомнят телета на обикновени зебу, обаче това са възрастни животни. Височината на миниатюрните зебу е около 91 см в хълбока, средното тегло – около 80 кг. По параметри те са около 10 пъти по-малки от обикновените крави.

Интересно е,че миниатърните зебу съвсем не са продукт на селекционерите, а естествено съществуваща разновидност. В природата се срещат рядко и дори се е смятало, че са изчезнали. Преди няколко години генетиците са решили да възстановят популацията на тези редки крави.

Миниатюрни ангуси

Тази порода се отглежда в Австралия съвсем от скоро. В сравнение с обикновените ангуси, тежат много по-малко – само 250-300 кг. Породата е много популярна сред дребните фермери. В САЩ вече има 11 стопанства, които я отглеждат. Но такава крава струва скъпо. Ако едно животно от породата ангус може да се закупи за около 1000 щатски долара, то мини-кравите достигат до 15 000 щатски долара.

Мини кравите могат да бъдат дори икономично по-изгодни за месодайната промишленост, тъй като те ядат по-малко и заемат по-малко място, при това давайки повече месо. Например, за отглеждането на 10 малки крави с тегло по 300 кг всяка са необходими 20 дка земя, докато на същата площ могат да се отгледат само две крави с обикновени размери.

Публикувана в Животновъдство

Инж. Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България, за натуралните и имитиращи продукти на родния пазар, за неравностойното субсидиране на фермерите у нас и за вялата им защита в Европейския съюз. „Нашите политици трябва да се научат да удрят по масата” – убеден е той

Интервю на Петър Кръстев

- Г-н Зоров, какви са впечатленията ви от Първия национален събор на млекопреработвателите в Луковит, в който вашата Асоциация бе от основните съорганизатори?

 • Благодарен съм на всички колеги, които участваха в това първо по рода си събитие на нашия бранш, което ще помогне за скъсяване на пътя от производителя до българския потребител. С настоящия национален събор на млекопреработвателите искаме да поставим началото на една традиция, която да се провежда всяка година. Смятаме, че времето е назряло за това, защото в момента сме на кръстопът – ние, като производители, и гражданите като потребители. А киселото мляко, сиренето, българската роза и розовото масло са визитната картичка на България за целия свят. Но все по-малко ние, гражданите на България, оценяваме богатството, което имаме. Виждате колко много имитации се правят с млечните продукти. Ето защо изложения като това в Луковит имат своята роля – за да могат потребителите да опитат истинските продукти и да оценят разликата, да се видят с производителите. Това е една ползотворна стъпка към популяризиране на истинските продукти.

 • И все пак немалко български потребители продължават да си купува имитиращи продукти, въпреки различните кампании за популяризиране на натуралните продукти.

 • Имитиращите продукти настъпват все повече заради спекулацията с ниската цена. Причините за това са слабата информираност и култура на хранене на нашия потребител. Имам предвид, че водното съдържание в тези продукти достига до 70 – 72%, т.е. все едно си купувате бутилка с вода, която има вид на желе. Докато в продуктите по БДС водата е около 52%. На база сухо вещество това прави цената на имитиращите продукти двойно по-висока. Това означава, че ако си купиш сирене от 5 лв., на практика си дал 10, защото другото е вода, а организмът усвоява сухото вещество, вода има и на чешмата.

 • Какъв процент от пазара е залят с имитиращи млечни продукти?

 • Точна статистика няма, но преди 4 – 5 месеца кметът на Община Луковит Иван Грънчаров на пресконференция на Асоциацията на млекопроизводителите каза, че около 60% от бялото сирене е имитация. Простичко е – написана е рецептурата по БДС за производство на сирене – от 7 литра мляко излиза 1 кг. Сирене и то от качествено мляко, което не струва 40 – 45 ст. Така че една проста сметка показва, че истинското сирене няма как да е под 10 лв./кг на пазара.

 • Каква е вашата рецепта?

 • По-добре е българинът да инвестира в профилактика и здраве чрез нормална натурална храна, вместо да си купува медикаменти. Защото в аптеките дори най-бедните хора дават по 40-50 лв. за лекарства, а когато отидат в магазина за храна, гледат да дадат не повече от 5 лв. В това отношение и ние, а и медиите имаме вина за недостатъчната информираност на потребителите. Ние скоро ще заприличаме на американците. Америка сега даде 20 млрд. долара за информационни кампании за промотиране на натуралното хранене, за да върне нормалното състояние на своите граждани. Трябва ли и ние да стигнем до дъното и чак тогава да търсим спасение?

 • Според вас държавата трябва да даде допълнителни средства за промотиране на качествена храна?

 • Да, държавата и в момента дава средства за промотиране на български продукти, но го прави за други държави, а трябва да го прави за нашите граждани.

 • Споменахте че около 60% са имитиращи продукти, а каква част от хората ги предпочитат? И значи ли, че сирене под 10 лева за килограм не е истинско.

 • Сами разбирате, че точна ценова бариера няма, но тя е ориентировъчна. Дори социологическите компании не могат да отговорят каква част от хората консумират имитиращи продукти, но смятам, че голяма част от тях го прави.

 • Има ли криза за качествено мляко в България?

 • Освен млекопреработвател, аз съм и млекопроизводител и мога да кажа, че криза за качествено мляко в България има. Друг е въпросът, че в определен период през годината има мляко в излишък, но от него не могат да се направят качествени и трайни продукти.

 • Това означава ли, че българското саламурено сирене се прави с вносно мляко?

 • Не е тайна, това могат да го кажат и ветеринарните органи – че сурово и концентрирано мляко се внася и от Европа – вътрешнообщностните сделки са 10 – 15% от общото мляко. Ако питате каква част от качественото мляко е вносно, то сигурно е около 25%. А иначе около 10% от преработеното мляко е вносно.

 • В кои страни изнася България млечни продукти?

 • България не е никак малък износител, ние изнасяме дори за Австралия. Извън страните от ЕС сме на трето място по обем на изнасяните млечни продукти. Освен в ЕС, изнасяме за Америка, за някой от руските републики, за Близкия изток. Най-експортно ориентирания продукт е българското саламурено сирене. Но именно по-ниското качество и влагането на имитиращи протеинови заместители подкопават доверието в българските млечни продукти навън както ценово, така и имиджово.

 • Какво трябва да се направи, за да е по-качествено млякото?

 • Държавата трябва да гледа на този сектор като бизнес, а не като на социална помощ. В момента МЗХ се разкъсва между социалната политика, която трябва да се извърша от Министерството на труда и социалната политика, и чисто млечната политика, която в цял свят е бизнес политика. Защото държавата отделя доста средства, но както казват и колегите, голяма част от тях изтича в канала – те не водят до никакви подобрения, защото компенсират социални необходимости на хората с по-малко животни. Това е основната причина да нямаме достатъчно качествено мляко. Дори средните и големите производители на краве мляко се приемат като чужди в сектора от Министерството на земеделието. При субсидирането голяма част от животните над определена бройка не се подкрепят, което за нас е учудващо, защото именно тези производители са в светлия сектор и те внасят данъците. Подпомагането е сбъркано – 300 лв. ще получат хората, които отглеждат под 200 животни, а 200 лв. ще получат тези с над 400 животни. Излиза, че тези, които работят в светлия сектор и произвеждат качествено мляко, са неконкурентоспособни, защото държавата не гледа достатъчно сериозно на тях. А тя трябва да гледа на този бранш като бизнес и подпомагането да е бизнесориентирано.

 • Каква е ситуацията в Европа? Там как се подпомагат фермерите

 • Ще ви дам пример за Гърция и Италия. Там за 1 декар царевица фермерите получават 38 евро на декар или 76 лв/дка. Ние получаваме 28 лв. Оттук тръгва цялото неравноправие, защото в края на краищата цената на млякото е еднаква навсякъде – разходи, приходи, субсидии и пазарна конюнктура.

 • Това не ви ли прави неконкурентни на пазара?

 • В Македония за едно агне фермерите получават държавна субсидия от 65 евро, а в Румъния дават по 1 евро на килограм живо тегло. Сметката показва, че само субсидията в тези страни е по-голяма от реализационната цена у нас. Нашите производители имат проблем с реализацията, защото има евтин внос. Не можем да се абстрахираме от заобикалящите ни фактори. Щом сме едно семейство със старите страни членки на ЕС и щом те могат свободно да внасят продуктите си у нас, трябва да имаме еднакво подпомагане, за да сме равностойни. България също има право да подпомага производството от националния бюджет на декар земя, но няма възможност и не прилага тази опция.

 • Къде е България на картата на Европа в млечния сектор?

 • По-далече сме, отколкото географски. Нашите политици трябва да се научат да ударят по масата, а не когато ножът опре до кокала.

 • Кое е най-важното според вас, за да е устойчив този бизнес?

 • Най-важно е законодателната власт да има дългосрочна визия, а не да се гасят пазари на парче. Това е истината, защото когато един човек инвестира в даден бизнес, той взема кредит за своя бизнесплан, който трябва да върне за 3 – 5 или 7 години. Ако ние му променяме в годината по три пъти закона и правилата, каква устойчивост ще има той и коя е банката, която ще има основание да му даде кредит. Това е простичко, но ясно. 

Публикувана в Животновъдство

Евроакцентът върху производството на говеждо месо ще стане приоритет следващите три години, заяви еврокомисарят по земеделие Фил Хоган.
На ежегодното събрание на представителите на европейския аграрен сектор Хоган коментира: "През периода 2017-20202 г. ще акцентираме на производството на говеждо месо в развитието на месния отрасъл, за да подчертаем ролята му в устойчивото икономическо развитие."
Фил Хоган изрази поддръжката си за Трансатлантическо споразумение за свободна търговия между ЕС и САЩ и отбеляза дейността на Еврокомисията, насочена към получаване на достъп до месните пазари на трети страни.
Представители на европейския месен сектор неведнъж са заявявали, че експортът на месо от ЕС в трети страни може да окаже съществено положително влияние на бъдещето на европейския месен отрасъл, но при това трябва да има и балансиран внос.

Публикувана в Животновъдство

Възползвайте се от първите два прозореца, защото субсидиите ще свършат, съветват експерти. Суровината може да се пренасочи за директни продажби или за храна на животни

Лили Мирчева

Мнозина у нас погледнаха скептично към приложението на мярката, която Европейската комисия прие за доброволно намаление на произведеното краве мляко. Чрез нея се предоставят 150 млн. евро за производителите от ЕС, които се ангажират да намалят доставките си към първи изкупвачи за период от 3 месеца. С делегиран Регламент (ЕС) 2016/1612 на Комисията от 8 септември 2016 година е определен размер на помощта от 0,14 евро/кг. Този регламент е доброволен и важи за всички фермери в Европейския съюз. Обемът краве мляко, който ще се субсидира, се изчислява на база на разликата в доставените количествата през референтния период и през съответния период на намаление. За пояснение ще кажем, че периодът на намаление се отнася за три последователни месеца, които са включени в четири транша, а референтният период обхваща същият период през предходната година. Примерно, през юли 2016 г. фермерът трябва да има поне една доставка през юли 2016 г. и това да е отразено в приемно-предавателен протокол.

Съгласно заповед на министъра на земеделието и храните Десислава Танева от 10 септември 2016 г. първият прием на заявления за участие в мярката за предоставяне на помощ за намаляване на производството на краве мляко започна на 12 септември т.г. и приключи на 21 същия месец в 13.00 часа българско време. От администрацията на МЗХ обясниха, че ще има общо четири транша за подаване на подобни заявления.

Втората възможност да се подаде заявление за участие в схемата изтича в 13.00 часа на 12 октомври 2016 г. Този

транш обхваща месеците  ноември и декември 2016 г. и януари 2017 г.

Третият период на намаление на продукцията обхваща тримесечието -  декември 2016 г., януари и февруари 2017 г. Заявки за участие в този транш се приемат до 13.00 часа на 9 ноември 2016 г. Четвъртата възможност за доброволно намаление на продукцията, обхваща януари, февруари и март 2017 г. и заявки за участие се приемат до 13.00 часа на 7 декември 2016 г.

Специалистите обаче съветват нашите фермери да се възползват от първите два прозореца за прием на заявления, защото после може да има намаляване на субсидиите или дори пълното им прекратяване заради изчерпване на бюджета от общо 150 млн. евро за целия ЕС.

В заявленията за участие по мярката кандидатите трябва да посочат общото количество краве мляко, доставено на първите изкупвачи през избрания референтен период, както и количеството, което планират да бъде доставено в периода на намаляване на производството. Планираното количество на намаляване на доставките на краве мляко, за което се иска помощ, не трябва да бъде по-малко от 1 500 килограма, както и да е за повече от 50% от общо  произведеното количество. Към заявлението трябва да бъдат приложени и документи, доказващи че кандидатът е производител на мляко, който е доставял такова на първи купувачи през юли 2016 г.

Всеки производител ще може да подаде само едно заявление по цялата мярка, с изключение на случаите за кандидати, подали заявление за първия период на намаление, за които се предоставя възможност да подадат заявление и за четвъртия период.

Приемът на документи за подпомагане се извършва в областните дирекции на ДФ „Земеделие“, в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ОПСМП) по постоянен адрес на кандидатите физически лица и адрес на регистрация на кандидатите – юридически лица.

Допълнителна информация, свързана с кандидатстването за финансово подпомагане, както и образец на заявлението за подпомагане може да се намери на интернет страницата на ДФ „Земеделие“ и в областните дирекции на Фонда.

Както е прието от ЕК, компенсацията за всеки намален килограм прясно краве мляко възлиза на 0,14 евро, или около 27 стотинки на кг. Той се определя въз основа на разликата в доставените количествата през референтния период и този на прилагане на мярката. Отново припомняме, че доставките трябва да се свиват поне с 1 500 кг за тримесечния период. Друго условие е фермерите да са активни доставчици към първи изкупвачи през юли 2016 г., за което трябва да представят документ за доставки.

Целта на този допълнителен пакет на ЕК, за който бяха заделени 150 млн. евро, е да компенсира млекоприозводителите за свития вътрешнообщностен пазар. Но забележете,

няма изисквания за намаляване на директните продажби

Това на практика означава, че произведеното прясно мляко, заявено за намаление, може да се търгува на фермерските пазари. Не се изисква и намаляване на отглежданите животни. Останалите количества мляко могат да се пласират и във ферми за отглеждане на други животни – прасета, телета и т.н.

От ЕК прогнозират, че парите по схемата ще стигнат най-много за първите два транша за заявяване. Това не е официална прогноза, но специалистите съветват фермерите да се ползват сега, за да няма коефициент за редукция през следващите приеми на заявления.

Очаква се

над 1 млн. тона мляко да се оттегли от пазара в ЕС

в резултат от прилагането на тази схема.

Държавен фонд „Земеделие” администрира и прилага дейностите по извънредната пазарна мярка на Европейската комисия. Затова на неговата страница е публикуван образеца на заявлението за подпомагане. Там са посочени основните изисквания към приемно-предавателния протокол между производителя и първия доставчик на мляко.

Отново ще напомним, че текстът на цялата заповед е публикуван на интернет страниците на  МЗХ в раздел „Актуално“ и на Държавен фонд „Земеделие“. Точното наименование е „Заповед за прилагане на пазарна мярка за помощ за намаляване на производството на краве мляко.

При подаване на заявлението

не се приемат служебни бележки

защото не се считат за първични счетоводни документи, обясниха специалистите. На място в службите ще се дават и допълнителни указания към изискваните документи.

От ДФЗ напомнят, че няма значение дали приемно-предавателния протокол е за 1 седмица, 1 месец или за 3 месеца. Не се изискват фактури за продажби.

В протокола е добре да са отбелязани и количествата мляко за месеците от референтния период. Заявленията ще се проверяват за правдоподобност и затова някъде ще има проверки на място. Фермите със затворен цикъл на производство не влизат в схемата.

След приключването на приема по първия транш от схемата, на държавите-членки се предоставиха 3 работни дни да обработят допустимите заявленията. До 15 часа на 27 септември те уведомиха Еврокомисията чрез система за докладване, или както е известна у нас – Интегрирана мрежа за администриране и контрол (ИСАК), за заявленията и количествата, поети като ангажимент за намаляване на доставките на краве мляко от производителите през тримесечния период.

След това ЕК решава дали оторизира доставките, или налага коефициент на редукция на плащанията. ДФЗ трябва да уведоми всички заявители за одобрените количества още преди да започне периода на намалението на продаденото количество прясно мляко и какви пари ще получат като компенсация. В 45-дневен срок фермерът трябва да направи заявки за намаление и да докаже намалените количества. Ако 90 дни след последната дата на плащане, са намалени под 20% от заявените количества, фермерът няма да получи субсидии, обясниха експерти.

Публикувана в Бизнес

Експерти на организацията „Международна мрежа за сравняване на фермите” предвиждат ръст на световното търсене на мляко с 25% през следващите 10 години, като средно годишно то ще се увеличава с 2,3%, съобщи електронното издание DairyNews, позовавайки се на техен доклад.

Като основна движеща сила на ръста се очертава увеличаващото се световно население, както и нарастващото потребление на мляко на глава от населението, посочват експертите. „През следващите 10 години всеки човек ще консумира средно с по 13 килограма повече продукти в млечен еквивалент, или 127 килограма годишно до 2025 г. По този начин нивото на световното производстов на мляко ще продължи да нараства при условие, че потребителите останат верни на млякото, а политическата и икономическата ситуация се запазят стабилни”, отбелязва директорът на организацията Торстен Хеме.

За разширяването на производството на мляко в света обаче е необходимо цените да достигнат 41 долара за 100 килограма при 4% масленост и 3,3% протеин, сочат изчисленията на експертите.

Наскоро от организацията прогнозираха, че за същия 10-годишен период млечните ферми в Западна Европа ще намалеят с цели 40%, докато в световен мащаб броят на големите ферми ще нарасне, както и поголовието във фермите и произвежданите количества.

Публикувана в Животновъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта