Евроакцентът върху производството на говеждо месо ще стане приоритет следващите три години, заяви еврокомисарят по земеделие Фил Хоган.
На ежегодното събрание на представителите на европейския аграрен сектор Хоган коментира: "През периода 2017-20202 г. ще акцентираме на производството на говеждо месо в развитието на месния отрасъл, за да подчертаем ролята му в устойчивото икономическо развитие."
Фил Хоган изрази поддръжката си за Трансатлантическо споразумение за свободна търговия между ЕС и САЩ и отбеляза дейността на Еврокомисията, насочена към получаване на достъп до месните пазари на трети страни.
Представители на европейския месен сектор неведнъж са заявявали, че експортът на месо от ЕС в трети страни може да окаже съществено положително влияние на бъдещето на европейския месен отрасъл, но при това трябва да има и балансиран внос.

Публикувана в Животновъдство

Възползвайте се от първите два прозореца, защото субсидиите ще свършат, съветват експерти. Суровината може да се пренасочи за директни продажби или за храна на животни

Лили Мирчева

Мнозина у нас погледнаха скептично към приложението на мярката, която Европейската комисия прие за доброволно намаление на произведеното краве мляко. Чрез нея се предоставят 150 млн. евро за производителите от ЕС, които се ангажират да намалят доставките си към първи изкупвачи за период от 3 месеца. С делегиран Регламент (ЕС) 2016/1612 на Комисията от 8 септември 2016 година е определен размер на помощта от 0,14 евро/кг. Този регламент е доброволен и важи за всички фермери в Европейския съюз. Обемът краве мляко, който ще се субсидира, се изчислява на база на разликата в доставените количествата през референтния период и през съответния период на намаление. За пояснение ще кажем, че периодът на намаление се отнася за три последователни месеца, които са включени в четири транша, а референтният период обхваща същият период през предходната година. Примерно, през юли 2016 г. фермерът трябва да има поне една доставка през юли 2016 г. и това да е отразено в приемно-предавателен протокол.

Съгласно заповед на министъра на земеделието и храните Десислава Танева от 10 септември 2016 г. първият прием на заявления за участие в мярката за предоставяне на помощ за намаляване на производството на краве мляко започна на 12 септември т.г. и приключи на 21 същия месец в 13.00 часа българско време. От администрацията на МЗХ обясниха, че ще има общо четири транша за подаване на подобни заявления.

Втората възможност да се подаде заявление за участие в схемата изтича в 13.00 часа на 12 октомври 2016 г. Този

транш обхваща месеците  ноември и декември 2016 г. и януари 2017 г.

Третият период на намаление на продукцията обхваща тримесечието -  декември 2016 г., януари и февруари 2017 г. Заявки за участие в този транш се приемат до 13.00 часа на 9 ноември 2016 г. Четвъртата възможност за доброволно намаление на продукцията, обхваща януари, февруари и март 2017 г. и заявки за участие се приемат до 13.00 часа на 7 декември 2016 г.

Специалистите обаче съветват нашите фермери да се възползват от първите два прозореца за прием на заявления, защото после може да има намаляване на субсидиите или дори пълното им прекратяване заради изчерпване на бюджета от общо 150 млн. евро за целия ЕС.

В заявленията за участие по мярката кандидатите трябва да посочат общото количество краве мляко, доставено на първите изкупвачи през избрания референтен период, както и количеството, което планират да бъде доставено в периода на намаляване на производството. Планираното количество на намаляване на доставките на краве мляко, за което се иска помощ, не трябва да бъде по-малко от 1 500 килограма, както и да е за повече от 50% от общо  произведеното количество. Към заявлението трябва да бъдат приложени и документи, доказващи че кандидатът е производител на мляко, който е доставял такова на първи купувачи през юли 2016 г.

Всеки производител ще може да подаде само едно заявление по цялата мярка, с изключение на случаите за кандидати, подали заявление за първия период на намаление, за които се предоставя възможност да подадат заявление и за четвъртия период.

Приемът на документи за подпомагане се извършва в областните дирекции на ДФ „Земеделие“, в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ОПСМП) по постоянен адрес на кандидатите физически лица и адрес на регистрация на кандидатите – юридически лица.

Допълнителна информация, свързана с кандидатстването за финансово подпомагане, както и образец на заявлението за подпомагане може да се намери на интернет страницата на ДФ „Земеделие“ и в областните дирекции на Фонда.

Както е прието от ЕК, компенсацията за всеки намален килограм прясно краве мляко възлиза на 0,14 евро, или около 27 стотинки на кг. Той се определя въз основа на разликата в доставените количествата през референтния период и този на прилагане на мярката. Отново припомняме, че доставките трябва да се свиват поне с 1 500 кг за тримесечния период. Друго условие е фермерите да са активни доставчици към първи изкупвачи през юли 2016 г., за което трябва да представят документ за доставки.

Целта на този допълнителен пакет на ЕК, за който бяха заделени 150 млн. евро, е да компенсира млекоприозводителите за свития вътрешнообщностен пазар. Но забележете,

няма изисквания за намаляване на директните продажби

Това на практика означава, че произведеното прясно мляко, заявено за намаление, може да се търгува на фермерските пазари. Не се изисква и намаляване на отглежданите животни. Останалите количества мляко могат да се пласират и във ферми за отглеждане на други животни – прасета, телета и т.н.

От ЕК прогнозират, че парите по схемата ще стигнат най-много за първите два транша за заявяване. Това не е официална прогноза, но специалистите съветват фермерите да се ползват сега, за да няма коефициент за редукция през следващите приеми на заявления.

Очаква се

над 1 млн. тона мляко да се оттегли от пазара в ЕС

в резултат от прилагането на тази схема.

Държавен фонд „Земеделие” администрира и прилага дейностите по извънредната пазарна мярка на Европейската комисия. Затова на неговата страница е публикуван образеца на заявлението за подпомагане. Там са посочени основните изисквания към приемно-предавателния протокол между производителя и първия доставчик на мляко.

Отново ще напомним, че текстът на цялата заповед е публикуван на интернет страниците на  МЗХ в раздел „Актуално“ и на Държавен фонд „Земеделие“. Точното наименование е „Заповед за прилагане на пазарна мярка за помощ за намаляване на производството на краве мляко.

При подаване на заявлението

не се приемат служебни бележки

защото не се считат за първични счетоводни документи, обясниха специалистите. На място в службите ще се дават и допълнителни указания към изискваните документи.

От ДФЗ напомнят, че няма значение дали приемно-предавателния протокол е за 1 седмица, 1 месец или за 3 месеца. Не се изискват фактури за продажби.

В протокола е добре да са отбелязани и количествата мляко за месеците от референтния период. Заявленията ще се проверяват за правдоподобност и затова някъде ще има проверки на място. Фермите със затворен цикъл на производство не влизат в схемата.

След приключването на приема по първия транш от схемата, на държавите-членки се предоставиха 3 работни дни да обработят допустимите заявленията. До 15 часа на 27 септември те уведомиха Еврокомисията чрез система за докладване, или както е известна у нас – Интегрирана мрежа за администриране и контрол (ИСАК), за заявленията и количествата, поети като ангажимент за намаляване на доставките на краве мляко от производителите през тримесечния период.

След това ЕК решава дали оторизира доставките, или налага коефициент на редукция на плащанията. ДФЗ трябва да уведоми всички заявители за одобрените количества още преди да започне периода на намалението на продаденото количество прясно мляко и какви пари ще получат като компенсация. В 45-дневен срок фермерът трябва да направи заявки за намаление и да докаже намалените количества. Ако 90 дни след последната дата на плащане, са намалени под 20% от заявените количества, фермерът няма да получи субсидии, обясниха експерти.

Публикувана в Бизнес

Експерти на организацията „Международна мрежа за сравняване на фермите” предвиждат ръст на световното търсене на мляко с 25% през следващите 10 години, като средно годишно то ще се увеличава с 2,3%, съобщи електронното издание DairyNews, позовавайки се на техен доклад.

Като основна движеща сила на ръста се очертава увеличаващото се световно население, както и нарастващото потребление на мляко на глава от населението, посочват експертите. „През следващите 10 години всеки човек ще консумира средно с по 13 килограма повече продукти в млечен еквивалент, или 127 килограма годишно до 2025 г. По този начин нивото на световното производстов на мляко ще продължи да нараства при условие, че потребителите останат верни на млякото, а политическата и икономическата ситуация се запазят стабилни”, отбелязва директорът на организацията Торстен Хеме.

За разширяването на производството на мляко в света обаче е необходимо цените да достигнат 41 долара за 100 килограма при 4% масленост и 3,3% протеин, сочат изчисленията на експертите.

Наскоро от организацията прогнозираха, че за същия 10-годишен период млечните ферми в Западна Европа ще намалеят с цели 40%, докато в световен мащаб броят на големите ферми ще нарасне, както и поголовието във фермите и произвежданите количества.

Публикувана в Животновъдство

Данните на експертите на International Farm Comparison Network - IFSN, сочат, че през следващите 10 години броят на млечните ферми в Западна Европа ще намалее с 40%, съобщава Dairy Reporter. Тази данни бяха изнесени на 14-ата годишна конференция на IFSN в гр.  Вагенинген, Холандия, която се проведе в началото на септември. В нея взеха участие 110 анализатори и специалисти от водещи млечни компании, които дискутираха бъдещето на отрасъла.
Аналитиците отбелязват и че от юни 2016 г. глобалните изкупни цени на млякото са се повишили с 35% - до 30 долара за 100 кг суровина.
В перспектива специалистите очакват по-нататъшно увеличение на изкупните цени при, положение че те изскочат извънредни кризисни ситуации.
След 2-годишен период на ниски изкупни цени на млякото ситуацията започва да се подобрява, тъй като производството на мляко постепенно намалява, отбелязва IFCN в своя отчет. Но и през 2016-2017 г. предлагането на мляко, както преди, ще продължава да надвишава търсенето.

Публикувана в Животновъдство

304 животновъди са одобрени за участие в първия транш по мярката за помощ за намаляване на производството на краве мляко. След проведена комуникация с ЕК и в съответствие с изискванията на делегиран регламент (ЕС) 2016/1612 са одобрени 5 369 тона краве мляко, с които се очаква производителите да намалят производството си за първия период на схемата.

След края на тримесечния период за реализиране на намалението, който изтича до 31 декември 2016 г., животновъдите трябва да подадат заявление за изплащане на финансовата помощ в срок до 14 февруари 2017 година.

До 13:00 ч на 21 септември българските фермери имаха възможност да заявят участие за първия период на намаление на продукцията, който обхваща месеците октомври, ноември и декември 2016 г. Мярката е част от допълнителния пакет на Европейската комисия за предоставяне на 150 млн. евро за производителите от ЕС, които доброволно се ангажират да намалят доставките си към първи изкупвачи за период от 3 месеца.

С делегиран регламент (ЕС) 2016/1612 на Комисията от 8 септември 2016 година беше определен размер на помощта от 0,14 евро/кг за обема краве мляко, изчислен на базата на разликата в доставените количествата през референтния период и през съответния период на намаление.

За втория период на схемата (месеците ноември и декември 2016 г. и месец януари 2017 г.) заявления ще се приемат до 13:00 часа на 12 октомври 2016 година.

Публикувана в Животновъдство
Четвъртък, 29 Септември 2016 14:02

И на млечните крави слагат спирали

Френското сдружение Planet Élevage за подпомагане на животновъдството, със седалище град Мижен в Бургундия, в най-скоро време ще пусне на пазара изделието DIUB. Наименованието е абревиатура, която разшифровано означава вътрешно-маточна спирала, предназначена за едрия рогат добитък. За новия продукт информира френското сп. FranceAgricole. Методът, изобретен от аржентински ветеринарен лекар преди двадесетина години, е на базата на класическата медна спирала, която се използва като противозачатъчно средство от много жени по целия свят.

Механизъм на действие

Контрацептивното действие на медната спирала произтича главно от спермицидния ефект, при който химически продукти инактивират сперматозоидите. В случая това са медните йони, получени след оксидация, които частично се разпространяват в лигавицата на  матката. В нашия случай се използва страничният ефект, наречен принудителен стерилитет, при който млечните крави стават по-производителни.

Устройството се поставя в матката и в левия и десния рог към яйчниците от специалист инсеминатор или ветеринарен лекар. То е изработено от мека и гъвкава материя с форма на Y, с навита върху основата фина медна жица, която по ензимен път блокира цикъла на кравата. Трайно поставяне на спирала не може да се прави, освен при напълно успокоена матка, приблизително от 30 до 60 дни след отелване на кравата. Спиралата, алтернатива на химическата кастрация, подготвя допринася за увеличаване на млечната продукция и за намаляване рисковете от мастит и наранявания.

Рентабилност

При дойните крави, при отсъствие на разгонване, средният дневен прираст (GMQ) се повишава с около 5%. Трябва да се отбележи, че отлагането на един-два цикъла е необходимо, за да може принудителният стерилитет да предизвиква полезен ефект. За да бъде спиралата рентабилна (струва 30€,като се включва и цената за поставяне), тя трябва да се постави не по-късно от пет-шест месеца преди изпращането на животното към кланицата, препоръчва Planet Élevage. На място е регистрирано, че от 80 до 90% от животните не се разгонват. А ако има неуспешни влагания, те се дължат най-вече на неудачен монтаж или от аномалии в яйчниците на животните

Публикувана в Животновъдство

 

Системата GEA Apollo за автоматизирана дезинфекция на вимето в доилните зали на  GEA осигурява пълна хранителна безопасност. Независими изследвания и проверки потвърдиха, че млякото не влиза в контакт със средствата за обработка на вимето. Въз основа на тези проверки водещи млекопроизводителни компании, включително  Arla Foods и Dutch Dairy Association (NZO), предоставиха на компания GEA ексклузивно разрешение за продажби в редица страни.

Експертите на  GEA са разработили системата Apollo изключително с цел да се гарантира максимална безопасност и качество на млякото с помощта на автоматизирани процеси. Умната клапанна технология, заложена в основата на системата, старателно отделя млякото от дезинфектиращите средства. Водата и почистващите агенти никога не влизат в контакт с млякото.

Освен качеството на млякото системата Apollo позволява и да се подобри състоянието на вимето - старателната обработка и междинната дезинфекция на доилната установка предотвратяват предаването на патогенните причинители на мастит, като по този начин препятстват разпространението на заболяването. Системата  Apollo е предназначена както за традиционно, така и за автоматично доене. Тя включва доене, обработка, почистване на гумените държачи и междинна дезинфекция. При автоматичното доене са включени етапи за включване на дойлните чашки, предварителна обработка и почистване на вимето.

Системите за доене на GEA постоянно се оптимизират и се славят с надеждност на технологичния процес. Използваната в системата  Apollo технология е водеща в хранителната безопасност на производството на мляко. Тя осигурява трайни преимущества за производителите на мляко - процесът на доене се ускорява, опростява и става по-ефективен, рискът от заболявания в стадото намалява, работните процеси се стандартизират, а високото качество на млякото е гарантирано.

 Продуктите на GEA ще намерите при фирма Ири Трейд.

Публикувана в Животновъдство

Фермерите във Великобритания се радват на повишаване на изкупни цени на млякото след мъчителна година, в която те достигнаха изключително ниско ниво, съобщи британският вестник „Гардиън”.

Dairy Crest, която е сред най-големите компании за преработка на мляко в страната, обяви, че през лятото е бил регистриран „внезапен” ръст на цените, като от юни тя е повишила изкупните цени на суровото мляко с 12%. По данни на министерството на околната среда, храните и селските райони на страната през юли изкупните цени на млякото са нараснали средно с 3,3% спрямо юни, макар да остават с 13% под нивото си от юли 2015 г. Повишаването на цените през последните няколко седмици се дължи на спада в произвежданите количества и влажното време през юни, последвано от горещини през август, които доведоха до увеличаване на търсенето.

На британските млекопроизводители се наложи да изтърпят 3-годишен спад на цените на продукцията им заради натиска от веригите супермаркети и свиването на доставките за чужбина, припомнят от „Гардиън”.

Според Дарън Шърли, анализатор в Shore Capita, обаче „в краткосрочна перспектива оставаме предпазливи по отношение на Великобритания, тъй като цената на сметаната е нараснала над 2 пъти в сравнение с май 2016 г., а това вероятно ще повлияе неблагоприятно върху произвежданите количестав масло и маржа на печалбата”.

Публикувана в Животновъдство
През миналата година ирландските фермери са увеличили производството на мляко  с 24, 3 на сто до 6, 59 млн. тона. И през 2016 г. въпреки ниските цени на млякото, тази тенденция се запазва. 
През юни в страната са регистрирани 1,39 млн. млечни крави. Това е със 10 2000 животни или 7,9 на сто повече 12 месеца преди това. Поради увеличаването на млечното стадо, в страна са се родили и много повече телета - 1, 52 млн.
Публикувана в Животновъдство

Добрите условия на отглеждане влияят положително на жизнената продуктивност и дълголетието на високомлечните животни, е категоричен д-р Герхард Анакер от Тюрингския научноизследователски институт по селско стопанство в Клаусберг, Германия

Тезата на д-р Герхард Анакер е, че здравето и млеконадоят на кравите зависят пряко от условията, при които живеят. Колкото те са по-комфортни, толкова по-дълъг е периодът на тяхната продуктивност.
Според него съществува пряка зависимост в млечното говедовъдство между начина на отглеждане, жизнената продуктивност и продуктивното дълголетие на млечните крави. Изводите си доказва с наблюдения: например за последните 10 г. в Тюрингия увеличението на пожизнения млеконадой е бил осигурен изцяло за сметка на ръста на годишния млеконадой. От 2000 г. продължителността на използване на кравите няма нарастване. При други изследвания се доказва, че ефективността на използване на дойните крави се влияе пряко и от размерите на стадото.
Тюрингският научноизследователски институт по селско стопанство в Клаусберг съвместно с регионалния съюз на говедовъдите проследяват начина и условията на отглеждане на кравите в 273 ферми, като събират информация за всяка една от тях по отношение на:
1) начин на отглеждане на кравите:
0 вързано;
0 свободно с неравности (процепи) по пътеките;
0 свободно с плътни и меки каучукови пътеки;
2) микроклимат:
0 топъл обор;
0 студен оор;
3) оборудване на боксовете за лежане:
0 с постелка от слама;
0 с каучукови настилки;
0 бетонен под без постеля и специално покритие.

Изводите


 По-добре хладно отколкото горещо и задушно
При изследване влиянието на температурата в оборите германският учен установява, че по приницип кравите по-добре понасят по-ниските температури (повишеното потребление на храна води до по-голямо отделяне на топлина) отколкото горещината (тя води до снижаване както на продуктивността, така и на приема на храна). Дори при повишаване на температурата до 20-23 градуса продуктивността на високомлечние крави намалява.
 Преимущество имат оборите с големи прозорци и врати които позволяват свободна циркулация на въздуха в помещенията. В лошо вентилираните обори с масивни стени и повишена вътрешна температура, съчетана с високата влажност на въздуха (особено през летните месеци), рязко се понижава продуктивността.
 Млеконадоят на ден - в полза на по-топлите обори. Наблюденията във фермите не потвърждават напълно тезата за микроклимата. В по-топлите обори годишната продуктивност е по-висока, макар и с малко да превишава млеконадоя в обори с по-ниска температура. Същото се отнася и за пожизнената продуктивност на кравите - в по-топлите обори тя е малко по-висока.
Начинът на отглеждане на крави в Германия е вързано и свободно с боксове за лежане
 При свободното отглеждане с боксове за лежане подът в зоната на хранене и пътеките могат да бъдат плътни, непрекъснати или неравни, с процепи между отделните плоскости. Само 1,9% от кравите в наблюдаваните ферми все още се отглеждат вързано. Най-голям е процентът на кравите, отглеждани свободно в кравеферми с прекъсната подова настилка (с неравности и процепи) - 77%, и само 21% са фермите с плътен непрекъснат и мек под на пътеките и боксовете за лежане. Последните данни от статистиката в Тюрингия сочат до каква степен са застъпени различните начини на отглеждане:
0 5,1% са вързано;
0 91% совободно;
0 4% за всички останали форми на отглеждане.
Анализирайки средните показатели на цялото поголовие крави в Тюрингия, германските специалисти стигат до извода, че при плътни и меки подови настилки в оборите периодът на използване на кравите се увеличава с 2,9 месеца и имат с 1823 кг по-висока млечна пожизнена продуктивност в сравнение с тези, отглеждани на неравни повърхности. По-благоприятно се отразява на кравите и свободното отглеждане на неравни повърхности в сравнение с вързаното: периодът на използване при първите е с 1,6 месеца по-голяма, а жизнената им млечна продуктивност надвишава вързаните с 1200 кг мляко.
Така категорично се налага преимуществото на свободното отглеждане с плътен под и пътеки и еластични боксове за лежане в сравнение с останалите варианти.
Друго условие, гарантиращо комфорта на отглеждане при кравите, е меките боксове за лежане. Използването им рязко подобрява здравословното състояние на кравите, допринася за по-продължителното им използване и повишава млечната им продуктивност. За целта повърхността на пода трябва да е мека и еластична, суха и лесна за почистване. Обикновено досега подът в боксовете за лежане се е изработвал от бетон или асфалт. За да се подобрят условията на отглеждане, е желателно фермерите или да осигурят слама за боксовете за лежане (тя значително затруднява почистването) или да се предвиди друго допълнително покритие. Едно от важните условия е боксовете да не са хлъзгави, за да се елиминират както нараняванията на кравите, така и възпалението на вимето, т.е. маститните заболявания. Те рязко биха намалили не само жизнената продуктивност, но биха довели и до високи разходи за ветеринарно лечение и дори до бракуване на високопродуктивни животни. А това автоматично води до големи загуби за фермера.
Ето и данните от статистиката за подовото покритие на боксовете в наблюдаваните ферми:
0 боксове без подово покритие или постелка - 5% или 12 355 крави;
0 боксове с постелка - 26,1% или 63 911 крави;

Публикувана в Животновъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта