Министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков оповести в Министерски съвет данни за неокончателните резултати от жътвата на есенниците.

По информация, предоставена от областните служби „Земеделие” и обобщени от дирекция „Растениевъдство” към 1 август 2013 г. реколтираните площи с пшеница са 95,23%, като прибраното зърно е рекордно по обем за последните 8 години и възлиза към 1 август на 4 669 221 тона при среден добив от 429 кг/дка към момента.

Ожънати са и 99,87% от площите с ечемика, като производството е 695 862 тона при 377 кг от дка. Прибрана е и почти напълно и реколтата от тритикале (91,15%) и рапица (93,26%).

Министър Греков съобщи още при представянето на данните за жътвата, че са произведени 328 000 т рапица, като се увеличава и добивът на ръж – 13 238 т. той посочи още, че се очаква и силна реколта от царевица и слънчоглед през тази година при запазване на благоприятни метеорологични условия.

По данни на дирекция „Растениевъдство” реколтираните площи от пшеница към 1 август тази година са 10 870 535 дка, което изпреварва количеството ожънатите площи спрямо същият период на предходната година, което е било 10 754 558 дка. Поради по-високият среден добив от 429 кг/дка (при 399 кг/дка за 2012 г.), производството е нараснало с 374 000 тона, като тази година достига 4 669 221 тона към 1 август при 4 295 223 тона за същия период на 2012 г.

Жътвата на пшеницата е приключила в областите: Варна, Враца, Габрово, Добрич, Монтана, Разград, Силистра, Сливен и Стара Загора. Последни количества пшеница се прибират в области Бургас, Ловеч, Пазарджик, Ямбол, Хасково, Шумен и др. Все още се жъне в области Благоевград, Кюстендил, Перник, Плевен и София област.

Изнасянето на суровина не е най-ефективният начин за печелене, счита министър Греков, както по отношение на земеделските производители, така и за държавата. Част от зърнената суровина задължително трябва да се включва и в други сектори като животновъдство и в хранителните вериги за производство на други храни, категоричен е министърът. Така те могат да се използват за получаването на допълнителна стойност за гражданите на страната ни, е убеден министърът.

    Министър Греков посочи още, че по данни на Национална служба по зърното към 25 юли т.г. 65.41 % от ожънатата пшеница от нова реколта е с високи хлебопекарни качества. Това се отнася към първа, втора и втора Б групи.

    Към същия момент на миналата 2012 реколтна година този процент е бил 87.9%, когато 2012 г. се оказа с рекордно добро качество в последните 10 години. Същевременно качествената реколта тази година е с 10.51 % в повече в сравнение с 2011 г., когато  пшеницата с високи хлебопекарни качества беше 54.9% и с 41.61% повече от 2010 г., когато в резултат на лошите агрометеорологични условия, пшеницата бе с влошени показатели и качественото зърно беше едва в рамките на 23.4 %.

    Като цяло към момента качеството на пшеницата от реколта 2013 година отстъпва по стойност само на показателите на миналата рекордна реколтна година, но е по-добро и в сравнение с 2011 и далеч по-добро от 2010  година.

    Качеството продължава да бъде много високо, като се доближава до рекордното миналата година, което бе най-добро за последните 10 години.

    През тази година за сравнение Първа група е 3.44 % пшеница при 5.5 % за рекордната 2012 година и при едва 1.7 % за 2011 г и 1.1 % за 2010 г.

    Пшеницата втора група е 10.79 % при 40.3 % за 2012 рек. г.; 9.6 % за 2011 г. и 4.3 % за 2010 г.

    Втора Б група е 51.18 % от пшеницата при 43,2 % за 2012 реколтна година и 43.6 % за 2011 г. и 18.4 % за 2010 г.

    Трета група е 34.59 % при 11,0 % за 2012 рек. г.; 45.1 % за 2011 г. и 76.2% за 2010 г.

    Данните са на база ожънати 3 731 494 т. пшеница, от които са взети и анализирани 914 броя проби за 1 181 636 т., което представлява 31.66 % от общо добитата към момента пшеница реколта 2013 година.

    Според анализа на Национална служба по зърното 74.37 % от произведената пшеница е с качество, удовлетворяващо изискванията на мелничарския отрасъл за производство на висококачествени брашна за хляб и хлебни изделия. Това е с 21% по-малко от миналата рекордна година, но със 7.97 % повече спрямо 2011г. Основният извод, който може да се направи е, че количествата на пшеницата с високи хлебопекарни качества са повече от достатъчни за гарантиране на хлебния баланс на страната, при средногодишно потребление от около 1 100 000 т. за производство на хлебни изделия и брашно.

Публикувана в Новини на часа

Получена е пшеница с повишен потенциал за добив

С методите на хромозомното инженерство учените успяха да създадат11 имунни линии пшеница от сорт Саратовская 29 (С29). Както са показали дългосрочните изследвания, линиите се отличават с комплексна устойчивост към гъбни патогени - брашнеста мана и кафява ръжда, а така също и висока сухоустойчивост и високо съдържатие на белтък в зърното.

Изследванията са направени от специалисти в ИЦГ (Институт по цитология и генетика към Руската академия на науките). Учените отдавна се занимават със създаването на нови форми от мека пшеница, устойчиви към различни биогенни и абиотични въздействия.

Населението на планетата продължава да се увеличава и към 2020 г. по прогноза ще достигне 8 милиарда души. Във връзка с това все по остро стои въпросът за повишаване на продуктивността в земеделието, без да се разрушават основите на глобалните природни ресурси. В частност съвременната биотехнология и методите на хромозомното инженерство и молекулярната селекция предлагат начини за повишаване на продуктивността в растениевъдството, в настояще и бъдеще време.

На основата на имунните линии на сорта С29 по пътя на хибридизацията са получени нови форми пшеница, които освен устойчивост към гъбни инфекции, се отличават и с повишена добивност. Учените планират използването им в бъдещите си селекционни програми. Освен това, изследванията по метода на молекулярната селекция позволяват точно да се определят растенията, притежаващи необходимите генетични характеристики.

Отборът на нужните генотипове в беккросните поколения се осъществява с използването на микросателитни (SSR) маркери. Отбирани са растения от С29, съдържащи единични интрогресивни геноми - T. timofeevii в хромозоми 2А, 2В, 5В и 6В. По резултатите на генотипирането са отделени две линии с устойчивост към листна ръжда, която както са показали експериментите, на 80 процента се контролира от локусите на QLr.icg-5B и QLr.icg-2A, съответно разположени на хромозоми 5В и 2А.

Специалистите са дошли до извода, че използваните SSR-маркери значително облекчават и ускоряват процеса на появата на моноинсерционните линии. Оптимално стадият от направения микросателитен анализ се явява потомството на третият беккрос.

Публикувана в Растениевъдство
Вчера, 1 август, Международният съвет по зърното  (МСЗ) обяви прогнозата си за започналата селскостопанска година (1 август 2013 - 31 юли 2014 г), която се прогнозира на нивото на  686,9 млн. метрични тона. Според данните на  ИТАР-ТАСС в предходната селскостопанска година световният добив от пшеницата е на нивото на  653,6 млн. тона.
Експертите от Международния съвет по зърното са стигнали до извода, че реколтата в ЕС, Индия и САЩ през настоящата година ще бъде по-висока, отколкото се предполагаше. А добивите в Китай ще са по-ниски от миналогодишните резултатите (118 млн. тона пшеница в сравнение х с 120,6 млн. тона през предходната година).
По този начин Китай ще бъде принуден в близките месеци да закупи около 7 млн. тона пшеница за вътрешния пазара. През миналата година страната е внесла 3,6 млн. тона.
При това МСЗ понижи прогнозата си за световните добиви от царевица с 3,6 млн. тона до 942, 4 млн. тона, поради загуби в Северна Америка.
Така, според оценките на специалистите в текущата маркетингова година в целят свят ще бъдат прибрани 1, 92 млрд. метрични тона зърно (без ориз). През изминалата година тази цифра бе 1,79 млрд. тона.

 

Публикувана в Новини на часа

Цената на царевицата се срина на американския пазар.

През изминалите седем дни развитието на цените на основните зърнени и маслодайни култури на международните пазари беше изключително динамично. Тонът за екстремните ценови промени отново задаваше борсата в Чикаго.
Нахлуването на дъждовен фронт в зесегнатите от дългата липса на валежи обширни територии на Средния Запад възроди надеждите за драстично увеличение на добива от царевица в САЩ – до 354 млн. т, което е с 80,6 млн. т (!) повече в сравнение с 2012/13 г. и е нов исторически връх за Щатите.
Благоприятната промяна в агрометеорологичната обстановка предизвика масирани спекулативни продажби на фуражно зърно в Чикаго и в рамките само на една седмица котировките на царевицата на най-голямата зърнена борса в света  се сринаха с 13-15 долара, до най-ниското равнище от две и половина години насам - $200/т и $189/т за доставка през м. септември  и м. декември съответно. Сривът на цените на царевицата оказа силно депресиращо влияние и върху житния пазар. През изминалите седем дни (18-24 юли) цената на пшеницата в Чикаго се понижи с  нови 4 долара – до $240/т. С 5-6 долара през същия период поевтиня и меката зимна пшеница на американския пазар – от $270/т на $264/т  FOВ САЩ за товарене през м. август ($335/т FOВ – към 25.07.12 г.)
Котировките на мелничарската и фуражната пшеница в Западна Европа също се плъзнаха стремително надолу. В рамките само на една седмица цената на мелничарската пшеница на борсата в Париж спадна с 4 евро до EUR190,25/т (EUR251/т – 24.07.12 г.). С 3-4 евро ерозираха и фобните котировки на френското хлебно зърно в пристанище Руан до EUR191/т FOB за товарене през юли-август (EUR263/т – 24.07.12 г.).
На 24 юли борсата в Будапеща затвори при следните нива: хлебна пшеница м. VIII - $201/т ($202/т –17.07.13 г.); фуражна пшеница м. VIII - $194/т ($193/т); царевица м. IX - $232/т ($233/т) и фуражен ечемик м. VIII - $220/т ($212/т).
Като истинска сензация в търговските среди на Запад беше възприета третата поред победа на черноморското зърно в стратегическия египетски търг. На 24.07.2012 г. Държавната египетска компания GASC информира за покупката на 240 хил. тона  мелничарска пшеница, в това число: 120 хил. тона румънска пшеница и по 60 хил. тона хлебно зърно от Русия и Украйна. Сроковете на товарене са през м. септември, а сделките са реализирани при средна цена около $252 за тон FOB.

Игор ВАЛЕНТОВИЧ

Публикувана в Бизнес

Средният добив от лавандула в Добричка област е 511 кг от декар. Това съобщи Веселин Овчаров, старши експерт в Дирекция „Аграрно развитие” в Областна дирекция „Земеделие” в Добрич. С тази култура има засети площи в шест добруджански общини – общо 1644 дка. Към момента са прибрани 1544 дка. Производството е 789 тона. Жътвата на маслодайна рапица в областта е приключила при среден добив 307 кг от декар. Произведени са 17 158 тона маслодайна рапица. Продължава жътвата на пшеница. Тя е прибрана на 98%. Реколтираните площи са 1 151 663 дка, производството – 562 757 тона. Средният добив е 489 кг от декар. Приключило е прибирането на житото в общините Добрич, Каварна, Крушари и Шабла. С най-високи добиви от пшеница за момента са община Добричка – 526 кг от декар, Добрич – 523 кг от декар, и Генерал Тошево – 500 кг от декар.

Публикувана в Новини на часа
Понеделник, 22 Юли 2013 12:24

Жътвата приключва

Жътвата на пшеница в Бургаско приключи, съобщиха от Областната служба по земеделие. От засетите 679 хил. дка пшеница в региона, средният отчетен добив за областта е 375 кг/дка, което е с около 10 кг по-малко от този през миналата стопанска година.
Високите температури, липсата на влага, суховеите, по-бързото преминаване от една фаза в друга по време на вегетацията през април, май, юни, които са довели и до по-ранната жътва, са сред причините за този по-нисък добив.
Както при ечемика, така и за пшеницата, по-високи са добивите в най-зърнопроизводителните общини - Камено, Карнобат, Айтос и Бургас, където добивите са над 400 кг/дка.


Жътвата на пшеница, ечемик и рапица в област Сливен приключи, казаха от Областната служба "Земеделие и гори". Обобщението на агроспециалистите ще е готово през следващата седмица, но добивите, според зърнопроизводителите, са доста под средните за страната.
Добивът от пшеница и ечемик в Сливенска област е 200-300 кг/дка, при очертаващ се среден добив у нас около 390 кг/дка.
Причините за ниските добиви в Сливенския регион са малкото валежи и ниското качество на земеделската земя. Прибраното количество от декар е по-малко, но качеството е по-добро от миналогодишното.


Жътвата в Плевенска област приключва с добри резултати. Прибрани са над 220 хиляди тона хлебно зърно, при среден добив - 620 кг/дка.
В Плевенска област, където са засети близо милион декара с есенници, реколтата от ечемика вече е прибрана от 96 на сто от площите и произведеното зърно е над 60 000 тона. До два дни се очаква да приключи и жътвата на пшеницата. Според производителите качеството на зърното е добро. Най-ниски добиви отчитат стопаните от Никопол.

Публикувана в Новини на часа

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от близки до нормата за сезона температури. Падналите валежи в началото на третото десетдневие на юли ще възпрепятстват на места приключването на жътвата на пшеницата. До края на второто десетдневие на юли бяха ожънати по-голямата част от посевите с пшеница, в Добруджа над 80% от площите. Получените средни добиви от хлебно зърно в Добруджанския район са над 500кг/дка (агростанция Г.Тошево).
През първата половина от следващия период се очаква стабилизиране на времето, повишение на температурите и подобрение на условията за провеждане на сезонните полски работи. През последната седмица на юли развитието на пролетните култури ще протича при наличие на добри почвени влагозапаси. Юлските валежи се отразиха благоприятно на царевицата и слънчогледа, които са в репродуктивен етап от развитието си, с повишени изисквания към влагата в почвата. През следващия период при царевицата в зависимост от ранозрелостта и ще протичат различни фази. В началото на третото десетдневие на юли при ранните хибриди ще преобладава млечна зрелост. При средноранните  хибриди царевица ще протича формиране и наливане на зърното, а при късните хибриди – изметляване и цъфтеж на метлицата. При слънчогледа в полските райони ще се осъществява наливане на семената, а в Южна България част от посевите ще встъпят във фаза узряване. През третото десетдневие на юли ще се наблюдава масово узряване при полския фасул.
В края на периода в източните райони се очакват слаби превалявания, които няма да повлияят съществено на хода на полските работи. Условията ще бъдат благоприятни за развитието на редица гъбни болести по зеленчуците, овошките и лозите, което изисква при първа възможност третиране със системни фунгициди. През третото десетдневие на юли при овощните култури не трябва да се подценява борбата срещу гъсениците от второто поколение на плодовите червеи, които причиняват масово червясване на плодовете, както и срещу новите генерации акари. 

Дукена Жолева, агрометеоролог

Публикувана в Агропрогноза

След хладната пролет, реколтата е пострада от суша

Този месец в Англия е отбелязана най-продължителната за последните 7 години суша с ниво на валежите под средното. По-рано тази година реколтата с пшеница в островната държава пострада от ниски температи, в резултат на което посевите забавиха темповете си на развитие. По данни на Централния метеорологичен офис на Англия, през юли т.г. температурата на въздуха се е повишила над 28°С в продължение на 11 дни, което не се е случвало от 2006 година насам.

Средното ниво на валежите в първата половина на юли за страната е било в рамките на 9,2 мм. Всичко това е довело до изоставане в развитието на посевите с пшеница в рамките на 10-14 дни от нормата.

Националното обединение на фермерите в островната държава съобщава, че за 2013 година площите с пшеница са с 29% по-малко от предходната, а очакваният добив около 12,0 мил. т. За сревнение миналата година страната е произвела 13,3 мил. т зърно.

Публикувана в Растениевъдство

През миналата седмица векторът на ценовото развитие на зърнените пазари в Европа и в САЩ отново се насочи надолу. Сигналът за обръщането на тренда дойде от  Чикаго. Анализаторите коментират, че нова вълна от продажби на борсови контракти там се надигна след коригиране на прогнозата за трайно нахлуване  на горещ и сух атмосферен фронт в пределите на  царевичния пояс на Щатите. Тази крайно неблагоприятна метеорологична прогноза разбуни американския зърнен пазар в началото на юли, тъй като точно преди една година започна бясното ценово рали там предизвикано от изпепеляващата суша в Средния Запад (най-жестоката от 57 години насам), вследствие на която производството на царевица в САЩ през миналата година  спадна с 40 млн.т. В актуализираните тези дни синоптични модели вече се говори за нормална агрометеорологична обстановка в този основен зърнарски регион, а това означава рекордно производство на царевица в САЩ през 2013 г. – 354,35 млн.т, с 80,5 млн. т (!) повече в сравнение с предходния сух сезон.
За намалението на напрежението на зърнения пазар допринесоха и даните за бързия напредък на жътвата практически във всички страни основни производителки на пшеница в Северното полукълбо и агресивното предлагане на евтина пшеница от черноморския регион и най-вече от Русия и Украйна.
Под натиска на благоприятните перспективи за производство (доклада на USDA от 11.07.13 г.) и понижението на цените на царевицата, котировките на пшеницата в Чикаго в рамките на изминалите седем дни (11-17.07.) спаднаха с 6 долара, до $244/т за доставка през м. септември. През същия период на експортния пазар меката зимна пшеница поевтиня с 5 долара – до $270/т FOВ САЩ за товарене през м. август ($337/т FOВ – към 17.07.13 г.)
На 11 юли вълна от спекулативни покупки издигна цената на мелничарската пшеница на борсата в Париж до EUR200/т, но на 17 юли борсата затвори на равнище EUR194,50/т (EUR266,25/т – 17.0712 г.).  Експортната цена на френското хлебно зърно в Руан също отстъпи от пиковите стойности и на 17 юли ерозира до EUR194-195/т FOB.
На 17 юли борсата в Будапеща  затвори при следните нива: хлебна пшеница м. VIII - $202/т ($202/т –10.07.13 г.); фуражна пшеница м. VIII - $193/т ($191/т); царевица м. IX - $233/т ($249/т) и фуражен ечемик м. VIII - $212/т ($206/т).
Реколтната преса беше основен фактор за поевтиняването на хлебното и фуражното зърно на руския и украинския пазар. През миналата седмица, в южните райони на Русия, основни доставчици на зърно за износ, изкупните цени на мелничарската пшеница (12,5% протеин) се сринаха с нови 10-15 долара – до $195-207/т СРТ ($240-250/т – 17.07.12 г.).

Игор ВАЛЕНТОВИЧ

Публикувана в Бизнес

Той ще ускори селекцията на сортове за сухи райони.

На всички ни е известна поговорката: „Хлябът е по-голям от всички”. Хората са свикнали да използват хляб почти с всеки прием на храна. Изобщо не е преувеличено да кажем, че продуктите от брашно хранят нашия свят. Делът на потреблението на хлебни изделия представлява 20% от калориите от всички консумирани продукти. Важен фактор в тази система е пшеницата, от която зависи оцеляването на 35% от населението на Земята! Въпреки това, поради сложността на генотипа на културата, е много трудно да се създадат сортове, които са устойчиви на всички видове вредители и болести. Много голям процент от пшеничните полета просто пропадат от „лош имунитет към околната среда”. Геномът на пшеницата има около 17 млрд. базови двойки ДНК, което го прави изключително сложен за изучаване.
В около 80% от генома на пшеницата се съдържат повтарящи се последователности, но е трудно да се разбере, дали тези последователности са уникални. Въпреки това, екип учени от Университета в Северна Дакота, САЩ, наскоро направи пробив, като „разчлени” генома на пшеницата на по-малки работещи сегменти. Сътрудниците са работили над този проект вече няколко години. Те твърдят, че сглобяват най-големия „пъзел” в света. Най-трудното в тяхната работа не е било добиването на информация за последователностите на гените, а да ги систематизират и обработят.
Защо трябва да се мине през всичко това?
Изследователите се надяват, че благодарение на техния труд значително ще нарасне числото на генетичните маркери за селекционерите. Това ще позволи сериозно да се реши въпросът с отглеждането на пшеницата в някой части на Азия и Африка (Южна Сахара), с подобряване способността  на културата да  оцелява в суша. Към настоящия момент такива устойчиви сортове пшеница в природата няма.
Един от сътрудниците потвърждава, че само преди 15 години са открити около 1000 маркери и този пробив им е дал милиони возможности за селекция на пшеница! Благодарение на това, сега полезните гени от родителските сортове към поколенията могат да бъдат предадени много по-лесно и по-чисти отколкото по-рано.
Разбира се, все още предстои много работа. Бикрам Гил – професор по патология на растенията и директор на ресурсния център (WGRC) в Университета в щата Канзас, казва, че следващата стъпка е разработването на «златен стандарт на последователността» за пшеницата. Ученните ще идентифицират всички маркери на генома в пълна последователност за създаване на генетична карта от необходимите агрохимически характеристики на пшеницата. Разгадаването на генотипа на пшеницата ще позволи също приближаване на елементите на генотиповете на други растения, например зеле и броколи. Полиплоидните растения за селекционерите са едновременно и благословия и проклятие. Именно полиплоидията е направила пшеницата една от най-важните култури на Земята, но при това е повлияла и така, че гените са се превърнали в изключително сложен пъзел.
Към настоящия момент детайлното разучаване на гените на пшеницата позволи на изследователите да определят, класифицират и запишат отделните гени на културата и да им поставят маркери на необходимите места. Има надежда, че създаването на такава карта ще облекчи бъдещите изследвания. Впрочем, основната цел на групата изследователи остава именно създаването на «златен стандарт на последователността». Въпреки, че държавата не оказва достатъчно финансова помощ за бързото създаване на този стандарт.
AgWeb

Публикувана в Бизнес

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта