Фермери се спасяват от енергийната криза със собствена електроцентрала Избрана

Фермерско семейство от асеновградското село Златовръх намира спасение от разразилата се криза с цените на енергията в собствена фотоволтаична централа. Тя ще бъде изградена на покрива на кравефермата им - такова инвестиционно намерение е подал в Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив един от собствениците - Йордан Куртев. То предвижда и още редица подобрения, които ще направят стопанството им модерно и по-ефективно.

Проектът включва изграждане на нов обор за общо 102 юници и сухостойни крави на площадката на съществуващ кравекомплекс. На покрива му ще бъде монтирана фотоволтаична инсталация със соларни панели, чиято обща мощност ще бъде до 115,2 kWp с цел намаляване на разходите за електричество. Генерираната от така изградената централа електроенергия ще се ползва изцяло за нуждите на обекта. Избран е инвертор, който позволява оптимизиране на кабелното стопанство, по-лесно управление и мониторинг на системата, лесен монтаж и оптимизиране на мястото за монтаж, както и по-лесно гаранционно обслужване.

Фотоволтаичната централа ще работи в светлата част от денонощието, тъй като ползва слънчева енергия. Инсталацията ще се състои от 192 модула по 600Wp и 1 инвертор.

Фотоволтаичните модули не се нуждаят от специално управление. При облъчване със слънчева светлина те започват да генерират и когато напрежението достигне долната граница на сработване на инвертора, той автоматично се активира, синхронизира се с мрежата и започва да отдава енергия в нея. При прекъсване на връзката с мрежата инверторът се самоизключва и независимо от наличието на напрежение от модулите, изчаква подаване на напрежение от мрежата и с известно закъснение се активира отново. Инверторът постоянно регулира енергията, получавана от модулите, така че във всеки един момент да се черпи максимално възможната.

Животните ще са разделени на общо 4 стада по 25-26 глави в зависимост от възрастта и състоянието им. Ще бъдат отглеждани по по метода за свободно боксово отглеждане на животните, при което те сами или принудително се придвижват към местата за обслужване – хранене, поене и почивка. При това отглеждане се оформят 3 зони на обслужване: за хранене, за почивка и за движение.

Боксовете за почивка ще осигуряват сухо, чисто, удобно и защитено място. За по голяма ефективност при откриване на разгонените животни ще се монтира система за идентификация на животните, управление и наблюдение на стадото, включваща 350 чипа автоматично и безжично идентифициране животните, базирани на wi-fi безжична комуникация. Те са в състояние да предоставят данни за изминатите крачки (индикатор, важен за определяне момента за осеменяване на животните), както и време на лежане (индикатор, важен за определяне максималния комфорт на животните). За безупречна комуникация ще се монтират 3 антени за безжична комуникация между чиповете и компютъра. Всичко ще се управлява от софтуера за управление на стадото.

Необходимата храна за кравите се разнася по фуражната пътека. По нея се движи фуражораздаваща машина и разпределя храната на всяко животно. Пътеката е ограничена със стоманобетонови стени с височина 0,4 м, на които е монтиран фиксатор. През него животните приемат необходимата им храна без ограничение и могат да се застопорят при необходимост от проверка или извършване на манипулация. Осигурен е достатъчен фронт за хранене, което осигурява високо ниво на комфорт на животните при храненето. За по голяма ефективност в храненето ще се монтират 3 робота за прибутване на фуража на хранителните пътеки. Роботизираният прибутвач е машина от неръждаем материал, с вграден софтуер и сензори за напълно автоматично прибутване на фуража към животните. На хранителната пътека се монтира магнитна лента водач за вграждане в бетона, чрез която роботът напълно автоматизирано прибутва храната, като може да се създаде и часови график.

Поенето на животните се извършва от водопойни корита, като се предвижда една поилка да обслужва 20 крави.

За максимална продуктивност на животните освен пълноценното хранене ще им бъдат осигурени не само площи за движение и почивка, но и оптимален микроклимат. Той ще се постигне с автоматизирана вентилационна система с електронно управление и контрол на микроклимата в обора, която включва 7 вентилатора с диаметър 4 метра VS модел в комплект с термозащита за всеки от тях, скоби за монтаж на вентилаторите към металната конструкция , инвертор за управление на вентилационната система.

Автоматизацията за управление на вентилаторите включва дисплей с интегриран софтуер за автоматичен контрол на вентилационната система и термо-сонда за контрол на температурата и влажността в помещението. В зависимост от подадената информацията от термосондата се определя моментът на включването на системата и скоростта на въртене на вентилаторите. Ще има и сензор за вятър – посредством информацията, получена от този сензор се определя и движението на вентилационната система (при силен вятър системата се изключва за да предпази вентилаторите от счупване).

Оборската тор ще се почиства два пъти дневно, като специални устройства ще я отвеждат в торова шахта, а оттам - в съществуваща торова лагуна към фермата. Това ще става с електрическа помпа и 3 хомогенизатора за течна торова маса.

Целта на всички изброени подобрения е модернизация на кравекомплекса като цяло и повишаване на производителността на мляко, както и понижаване на производствените разходи пр отглеждане на дойни крави и тяхното потомство, казва се още в проекта.

Всъщност водещата личност в животновъдството на семейство Куртеви е една от известните млади дами в агробизнеса - 31-годишната Пламена Куртева. Активна спортистка в детските и тийнейджърските си години, тя изгражда характер на организиран и дисциплиниран човек - нещо, което й помага в бизнеса и досега. Не по-малка роля има и образованието й - завършила е специалност "Агроикономика" в САЩ, като вместо за 5 години успява да се дипломира за 3 години и половина. Именно тогава е и първият й контакт с говедовъдството - в голямо унгарско стопанство с общо около 4600 животни. По време на този ценен стаж се учи как да проучва пазари, как да квалифицира фуражи, има шанса да работи под напътствията на ментор с 20-годишен опит в тази сфера, научаваме от интервю с младата жена на сайта на Националната асоциация за развъждане на Монбелиард и Симентал.

После се връща в родината, за да се включи в семейния агробизнес. Родителите й към онзи момент са говедовъди, създали собствена ферма, за да произвеждат суровината за млекопреработвателното си предприятие в родопското село Забърдо. В дейността активно участва и братът на Пламена - Георги Куртев, който отговаря за земеделието и производството на фураж на няколко хиляди декара площи.

Първоначално отглеждат черно-шарени говеда, после купуват и Монбелиард, за да се повиши качеството на млякото. Залагат на изкуствено осеменяване с едни от най-добрите материали в световен мащаб, а така всеки следващ приплод е с много подобрения. Постепенно заедно разрастват фермата до капацитет от 800 животни, като непрекъснато я модернизират. Неслучайно Пламена, макар и млада, вече е отличавана с престижни награди за успешни агропредприемачи.

Една от тях стана повод в "Гласът на земеделеца" да Ви представим амбициозната бизнесдама. Може да си припомните интервюто с нея на следния линк:

https://zemedeleca.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/item/29514-profesionalen-pogled-balgarskoto-industrialno-zhivotnovadstvo-e-na-evropeisko-nivo

Стоимена Александрова

*Снимка – архив на „Гласът на земеделеца“

Прочетена 4130 пъти
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.