Правителството одобри проект на закон за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните. Със заключителните разпоредби се изменят всички действащи към настоящия момент закони, които са относими към функциите на Министерството на земеделието, храните и горите и правомощията на министъра и на заместник-министрите.

Необходимостта от изменението на Закона за БАБХ е продиктувана от Решението за приемане на структура на Министерския съвет на Република България, прието от 44-ото Народно събрание, съгласно което Министерството на земеделието и храните се преобразува в Министерство на земеделието, храните и горите.

С приемането на законопроекта ще се осигури съответствие на действащата нормативна рамка със структурата на МС, промяната в наименованието на министерството, на длъжностите на министъра и заместник-министрите.

Публикувана в Бизнес
Сред шестте наблюдавани основни храни, само при олиото има увеличение на средните цени за периода 31 май – 7 юни 2017 Г., показва седмичния ценови анализ на МЗХГ.
През анализирания период обаче средните за страната цени на рафинираното слънчогледово олио на едро и на дребно в по-малките магазини са без промяна спрямо предходната седмица, докато тази на дребно в големите супермаркети се повиши, се вижда от справката на агроминистрството. 
На тържищата в различните области слънчогледовото олио се търгува на цени от 1,90 лв./литър в Хасково, до 2,24 лв./литър в Добрич. В десет от областите, в които е налице предлагане на едро, се регистрират разнопосочни ценови изменения спрямо предходния седмичен период, в границите от –3,1% в София, до +3,4% в Пловдив, които се компенсират и средната цена на едро за страната се запазва на ниво от 2,09 лв./литър.В големите търговски вериги (ГТВ) олиото се предлага в ценовия интервал от 2,34 лв./литър в Шумен, до 2,79 лв./литър в Благоевград и Кюстендил. В десет области се наблюдава седмично повишение на цените в рамките на 0,8% - 6,4%, най-чувствително в Пловдив, докато в Русе и Търговище продуктът поевтинява съответно с 3,9% и 4,4%. В резултат, средната за страната цена на дребно на слънчогледовото олио в големите супермаркети нараства с 0,8% на седмична база, до 2,51 лв./литър. 
В другите търговски обекти (ДТО) средната цена на олиото за страната остава 2,56 лв./литър. По области, цените на продукта в тези обекти са в границите от 2,39 лв./литър в Бургас, Сливен и Ямбол, до 2,85 лв./литър в Габрово, без седмични изменения, сочи анализът на МЗХГ.
При останалите наблюдавани храни - яйца, брашно, захар, пилешко и агнешко месо, не се забелязват такива  ценови явления.
Публикувана в Бизнес

Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов ще участва в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 12 юни в Люксембург. 

На него ще бъде представена актуална информация за работата по предложението за регламент относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти. Очаква се Европейската комисия да представи и напредъка в подготовката за петата среща на върха между ЕС и Африка, съобщиха от пресцентъра на агроминистерството.

Публикувана в Бизнес

„Максималният размер на допустимите разходи за един иновативен проект по мярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020) е в размер на  1 млн. евро“. Това каза министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов при откриването на форума „Новите технологии в земеделието“. Той допълни, че до есента ще бъде приета наредбата за мярката, а през ноември ще започне приемът на проекти, като за програмния период до 2020 г. бюджетът по мярката е 20 млн. евро.  Министър  Порожанов подчерта, че и по инвестиционните мерки 4.1 и 4.2 също приоритетна подкрепа получават проекти, при които иновацията е съществена част. По думите му предстоят промени в наредбата по мярка 4.2, с които определението за иновации няма да бъде толкова рестриктивно. 


Румен Порожанов каза още, че новите технологии в селското стопанство на терен са вече световна практика и не представляват новост и за нас.  „Новото, което искаме да дадем като наш принос в сектора е въвеждане на технологии в комуникацията на сектора с обществото и вътре в него. Днес повече от всякога е необходима обмяната на информация, както в отделните браншове, така и между тях за създаване на цялостна единна политика на бранша“, изтъкна министърът.


Министър Порожанов съобщи, че Министерството предвижда ново комуникационно пространство, в което всичко заети в сферата на селското стопанство да могат да обменят опит и идеи, да комуникират помежду си онлайн 24 часа. Тази медийна среда ще даде възможност не само на хората в бранша, а и на цялото общество да е наясно с това какво се прави за повишаване ефективността от нашата работа. „По този начин ще дадем възможност на цялото българско общество не само да знае какво се прави за него в сферата на селското стопанство, а и пряко да участва в процесите. Съзнаваме, че това е една амбициозна задача, но само чрез правилното комуникиране вътре в сектора и на сектора с цялото общество ще намерим най-краткия и ефикасен път за реализация на нашата мисия. Изхранването на един народ не е само стопанска цел, а и човешка кауза“, каза още министърът. Той припомни, че е време на преден план да излязат земеделските производители, а не Министерството и администрацията.

Публикувана в Новини на часа
Ставката за зелените директни плащания за кампания 2016 г. е в размер на 126.17 лв. на хектар, а по СЕПП бенефициентите ще получат сумата от 201,11 лв. за хектар. Това стана ясно от заповед на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
Така фермерите вече могат да изчеслят какви средства ще получат по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда и по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). за кампания 2016 г. 
 Заповедта е сведена до знанието на съответните длъжностни лица, а контрола по нея се възлага на зам.-министър Вергиния Кръстева.
 
Публикувана в Новини на часа

Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов проведе среща с представители на немски медии, които са на посещение у нас във връзка с участието на България като страна-партньор на най-голямото селскостопанско изложение в света - „Зелена седмица“ в Берлин. По време на визитата си те ще посетят винарски изби, мандри, розоварни и производители на плодове и зеленчуци.

Министър Порожанов запозна журналистите със структурата на Министерството, като подчерта, че в нея са включени Българската агенция по безопасност на храните, както и управлението на националния горски и земеделски фонд. Той подчерта, че участието като страна-партньор на „Зелената седмица“ в Берлин през януари 2018 г. е добро начало на българското председателство на Съвета на ЕС. Според земеделския министър настоящата структура на Общата селскостопанска политика (ОСП) трябва да бъде запазена и през новия програмен период. „ОСП е доказала своето водещо място в развитието на земеделския сектор с балансирания си подход и комбинацията от подпомагане на земеделските производители чрез инструментите на Първи и Втори стълб“, допълни Порожанов.

По време на срещата министърът запозна немските журналисти с подготовката на страната ни за участието в „Зелена седмица 2018“. Като страна-партньор на изложението България ще се представи с щанд от 1 600 кв. м. На него ще бъдат изложени млечни и месни продукти, вина, мед, продукти от рози и др. Министър Порожанов подчерта, че това е добра възможност родните производители да завоюват нови пазарни позиции за продуктите си. 

В отговор на запитване министърът на земеделието запозна журналистите с прилагането на Схемата за директни плащания, политиките на страната ни за инвестиции и подпомагане на земеделските стопани, както и с пазара на земеделските земи в България.

Публикувана в Новини на часа

 Българската агенция по безопасност на храните започна вземането на проби от храни от същите вериги и същите марки продукти с цел качествен и сравнителен анализ между предлаганите в България и тези от Западна Европа. Инспекциите са продължение на сравнителния анализ за качеството на храни произведени от един и същ производител и предлагани, както на нашия, така и на пазара в различни държави членки на Европейския съюз. След като завърши окончателното вземане на проби от търговската мрежа на България, в БАБХ ще се проведе разширено заседание на работната група за двойствените стандарти, с участието на експерти БАБХ, M3 и външни експерти, която ще уточни вида на изследванията за всеки един продукт и лабораториите, в които ще бъдат извършвани сравнителните анализи.

Припомняме, че в периода 23-27 май 2017 година, експерти от БАБХ закупиха проби от три големи търговски вериги представени на пазара на цяла Европа. От Германия и Австрия са взети общо 31 броя проби. Подборът на храните е определен по популярност и търсене сред потребителите на дадена храна, като важен елемент при подбора е и това, дали е предпочитана от деца и подрастващи. Обект на изследването са и храни широко рекламирани и разпространявани в по-голяма част от пазара на ЕС.

Съгласно проучването и анализа, направени от работната група в БАБХ бяха определени и взети следните групи и брой храни, които да бъдат подложени на изпитване: месни продукти – 6, млечни продукти – 8, шоколадови изделия – 7, безалкохолни напитки и плодови сокове – 7, храни за бебета и малки деца – 2, маргарин – 1, съобщават от пресцентъра на земеделското министерство.

Публикувана в Новини на часа
Земеделското министрество публикува заповед на Областна дирекция "Земеделие" - град София, в която е представен график  а техническите прегледи на селскостопанскаи горска техника за месец май.
 

Подробен график Технически прегледи за м. Май 2017г. можете да изтеглите ТУК!

Публикувана в Новини на часа

Ечемикът поскъпва с 3,7 % на седмична база, показват оперативни данни на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ). Към 17 май цената за тон е 279 лв., докато седмица преди това е била 269 лв. При другите основни зърнени култури не се отчитат съществени изменения, като средните цени се запазват близки до тези от преди 7 дни.Сравнявайки със същия период на 2016 г., изкупните цени на хлебна пшеница,фуражна пшеница и царевица бележат ръст с между 8,2% и 11,7%, най-чувствителен при царевицата. При царевицата се наблюдава понижение с 0,9% на годишна база.

Публикувана в Бизнес

Нови двама зам.-министри на земеделието са определени със заповед на премиера. В екипа на министър Порожанов влизат Лозана Василева и Вергиния Кръстева. И двете дами са със солиден опит в ДФ „Земеделие“.

Д-р Лозана Василева вече е била изпълнителен директор на Разплащателната агенция. Тя имa дълъг професионален опит в системата на Министерство на земеделието и храните и ДФЗ-РА. Има докторска степен по аграрна икономика от Университета за национално и световно стопанство (УНСС), както и специализация по биоземеделие от Университета Южна Бохемия в Чехия. Очаква се в нейният ресор да влязат държавните помощи. Вергиния Кръстева досега е работила като началник отдел „Държавни плащания“.

През миналата седмица Цветан Димитров и Атанас Добрев бяха назначени за зам.-министри на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

Публикувана в Бизнес

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта