Резултатите от изпитването на българските сортове пшеница през 2021 година

Проф. Иван Панайотов, дссн, селекционер
Годината 2021-ва е характерна с отлични условия за пшеницата и суша за царевицата и слънчогледа. Вероятно следващата година ще бъде с обратна тенденция – суша за пшеницата. През есента на 2020 г. сеитбата на пшеницата беше извършена сравнително късно – втората половина на м. октомври и началото на ноември, главно поради сушата до 9 октомври. Валежите продължиха до 16 октомври, което осигури поникване на вече засетите посеви и сеитба в отлично овлажнена почва. Масовото поникване започна след 5 ноември, а на 30-и падна първият сняг. Растенията бяха във фаза 3-ти лист – начало на братене. Сравнително топлата зима благоприятства братенето, като температурите достигнаха +18 градуса със слънчево греене, отлично време за растеж и закаляване. Критичен студ беше отчетен на 18 януари – до -15 градуса, от който недостатъчно зимните сортове получиха значителни листни пригори, но не предизвикаха сериозни повреди; със затоплянето те бяха преодолени.
За българските сортове тази температура не беше никакъв проблем. Редуването на сняг и дъжд, съчетано с топло време, беше благоприятно за добре изразеното братене и начало на вретенене. То започна при дневна светлина над 12 часа, обикновено след 15 март. Тогава започва образуването на класа. Прохладното и слънчево време през фазата вретенене спомогна за отлично формиране на класа. Цъфтежът премина без дъждове и излишна влага, което е причината за добро озърняване и реализация на потенциала на класа, а също и за отсъствие на фузариум. Следващото развитие протече при честа промяна на сухо или дъждовно време. Тези условия не позволиха да се развият масово болестите, характерни за периода, а също спря развитието на житната дървеница и пиявица. Частично нападение беше отбелязано от листни въшки, кафява (листна) и жълта (ивичеста) ръжда. След фаза восъчна зрелост температурите ежедневно бяха над + 25 – 28°С, което ускори фазите наливане и узряване на зърното. Въпреки наличието на почвена влага надземната маса бързо изсъхна. Жътвата протече при сухо време, една рядко суха жътва. При тези условия физическите качества на зърното бяха много добри, но количеството на глутена е сравнително ниско. Това е резултат от ускореното узряване, причинено от високата температура и сухия вятър.
Profesor4 1 siteДобивите, получени при тези условия са едни от високите за последните няколко години, особено в сравнение с 2020 г. в Добруджа. Това е урок, който не бива да се забравя, когато от полета с някои сортове чужда селекция бяха получени добиви по 50 кг/дка, а в с. Методиево, на 3 километра разстояние от тях, в полетата на Института (ДЗИ), българските сортове, с българска технология се развиха нормално и от тях бяха получени добиви над 700 кг/дка. Какво по-добро доказателство за качествата на българската селекция.
Високите добиви от българските сортове се потвърждават и през 2021 г. За сравнение ще посоча добивите от вносен сорт, получени от няколко производители, в размер 800 – 850 кг/дка, несъмнено добър добив. Добивите от българските сортове са в същите граници, а често и по-високи, но със значително по-добри качествени показатели. Това е пшеница, годна за производство на хляб и хлебни изделия. Казват – никой не плаща за качество, никой не се грижи в България за получаване на качествено зърно. Народът яде хляб с химикали, къде е тук Министерството на земеделието и качеството на храните. Качествената пшеница трябва да получи съответната цена. Не е случайно, че много производители на хлебни изделия предпочитат вносното брашно от Турция, произведено от българските сортове, отгледани там. Но в Турция държат на качеството, там хлябът трябва да е качествен.
А ето част от резултатите от новите селекционни материали и сортове, получени от ОСЗ – „Дунав“ в землището на с. Българско Сливово, общ. Свищов. Почвите са излужени черноземи и сиви горски, технологията е без натоварване с азотни торове и пестициди.
Линиите и сортовете са засети в опитни парцели от 50 кв. м и получените добиви са следните:
При селекцията се извършва строг контрол на физическите качества на зърното – цвят, блясък, форма, твърдост, а през вегетацията – реакция към различните стресове, особено към суша. Категорично считам, че сортовете пшеница, получени в ОСЗ – „Дунав“ и ДЗИ – Ген. Тошево, са много по-добри по качество и продуктивност, особено при сухи условия. А сушата ще дойде.

Публикувана в Растениевъдство

Пакетът „Капело Протект“ напълно отговаря на новите изисквания за намаляване на пестицидите в земеделското производство

Агр. Петър Кръстев
На демонстрационната среща на Lidea в с. Вълчитрън, Плевенско, земеделските производители бяха приятно изненадани от цял набор атрактивни предложения на компанията.
СТАНОЙ МИХОВ – продуктов и технически мениджър в Lidea, представи новия пакет на фирмата за есенната сеитба на рапица – „Капело Протект“. Предложението на Lidea се вписва в световната тенденция за екологизация на земеделието и опазване на околната среда и отговаря на постулатите в т.нар. Зелена сделка на Европейския съюз, чиято дългосрочна цел е да направи Европа климатично неутрална до 2050 г.
Пакетът „Капело Протект“ – крачка към екологизация в земеделието
Пакетът „Капело Протект“ на Lidea е съставен от два хибрида рапица: ЕС Капело и ЕС Алисия. Идеята, вложена в този продукт, е той да бъде по- екологосъобразен и с него да се спести едно третиране с инсектицид при рапицата, поясни г-н Михов. ЕС Алисия е един от най-ранните хибриди рапица на пазара изобщо, а ЕС Капело е от средно ранната към късната група. Това води до разминаване в цъфтежа – ранният цъфтеж на ЕС Алисия привлича всички цветояди (един от основните неприятели в тази фаза на културата), които се намират на полето и могат да бъдат унищожени. По този начин следващият цъфтящ хибрид – ЕС Капело, (разликата между цъфтежа им е около 10 дена) остава чист от неприятеля. Това дава възможност да се спести едно третиране с инсектицид. Предвид обстановката, специалистът препоръчва: Ако има праг на икономическа вредност (ПИВ) на цветояда при по-късния хибрид, третирането трябва да се извърши. Идеята на този проект е да отговори на новите екологични изисквания на Европа за намаляване на химичната защита.
БОГАТ ИЗБОР ОТ ХИБРИДИ РАПИЦА
Станой Михов запозна земеделската аудитория и с предложенията на Lidea в рапица за предстоящата сеитбена кампания. Портфолиото на компанията съдържа четири конвенционални хибрида рапица и четири Clearfield хибрида, които включват всички групи по зрелост. Специалистът обърна внимание, че хибридите вървят с много атрактивни промоции, включващи бонусни торби за всяка една от технологиите. Предвид непредсказуемите климатични условия, атрактивно за земеделците е и предложението на Lidea за застраховка при непоникване на рапицата поради суша. При такива обстоятелства обезщетението са семена слънчоглед за следващата година за аналогична площ на непоникналите поради сушата растения.
ПРОМОЦИИ НА LIDEA В РАПИЦА ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ СЕЗОН
При конвенционалните хибриди рапица Lidea предлага малък и голям пакет:
 малък пакет – при закупени 8 торби, една торба бонус;
 голям пакет – при 28 закупени торби клиентът получава 5 торби бонус.
В Clearfield технологията Lidea също предлага малък и голям пакет:
 малък пакет – при 6 закупени торби клиентът получава 1 безплатно;
 голям пакет – при 20 закупени торби бонусът за клиента са още 5 безплатни.
Lidea предлага и семена пшеница, като някои от сортовете са добре познати на зърнопроизводителите у нас. Новото предложение на компанията за тази година е сорт „Монтекристо“, който се е представил много добре на демополетата. Той е осилест сорт хлебна пшеница, подходящ за засушливи условия. От него са получени високи добиви – от 800 до 1300 кг/дка. Специалистът подчерта, че тази година беше благоприятна както за рапицата, така и за пшеницата и посъветва земеделците да се възползват от добрите предложения на Lidea и при двете култури.

Публикувана в Растениевъдство

С висококачествено семепроизводство, собствена селекция на пшеница и производство на листни торове фирма „Пестицид“ работи за успеха на родното земеделие

Агр. Петър Кръстев
Фирма „Пестицид“ организира през миналия месец Открит ден на пшеницата в с. Дибич, за който подробно ви информирахме. Разговарях с управителя на фирмата г-жа Блага Иванова, която разказа за многостранната дейност на компанията, лидер в областта на семепроизводството у нас, със собствена селекция на пшеница и много добри продукти за листно приложение.
Blaga site- Г-жо Иванова, на Открития ден в с. Дибич наблюдавахме внушително присъствие на зeмеделски производители. На какво се дължи това?
- Фирма „Пестицид“ работи на територията на цялата страна и аз много се радвам, че на Открития ден на пшеницата дойдоха земеделци от всички краища – над 130 наши партньори и клиенти, което е голямо постижение. Това показва интереса им към нашите постижения и нашето производство и всичко, което правим за успеха на съвместната ни работа с тях.
Денят беше облачен, но успяхме безпрепятствено да разгледаме опитните участъци, преди да завали. Радваме се, че след форсмажорните обстоятелства от миналата година, породени от Ковид-19, отново имахме възможност да се срещнем с нашите партньори и клиенти. Това беше среща на приятелството и на взаимните интереси, защото ние работим заедно. Нашата цел е да работим професионално и да стигаме до края винаги с добри резултати.
- Каква бе целта на събитието, посветено на пшеницата?
- Целта, която си поставяме с провеждане на Открития ден на пшеницата, е да покажем на нашите клиенти всички сортове, от които имаме семепроизводни посеви и ще произведем семена за тях. Освен топизвестните сортове пшеници и ечемик, на презентативния участък имаме и нови сортове, които сме подбрали. От тях също ще произведем семена и ще ги предложим на българския пазар за предстоящата сеитбена кампания.
- Г-жо Иванова, освен многостранната дейност на фирма „Пестицид“, вие се наложихте и като семепроизводна компания с много добро име. Как постигнахте това?
- Смея да твърдя, че ние сме водеща семепроизводна компания, защото създадохме много добро име за качество и за разнообразие. За да се произведат и отгледат 26-те сорта, които ще предложим тази година, се изискват огромни усилия и професионализъм. Освен всичко останало, големият брой земеделци, откликнали на нашата покана, показва, че те не са безразлични към науката, която трябва да е водеща в земеделсктото производство. В тази връзка искам да отбележа, че фирма „Пестицид“ е един от лидерите за внедряване на науката в практиката. Показахме, че това, което правим, го можем.
- Какво видяха земеделците в опитния презентативен участък в с. Дибич?
- На полето земеделците видяха презентативен участък с парцели от сортовете, които миналата година са показали най-добри резултати, Те бяха специално подбрани от нас и заложени в семепроизводните ни посеви. Както реално се видя, посевите в демонстрационните парцели са в прекрасно състояние. Разбира се, те изглеждат много добре и затова, че имаше влага и слънце. Но състоянието им също така е и доказателство, че нашият избор да произведем и предложим на българския пазар точно тези сортове не е случаен, а се базира на наблюдения и прецизен подбор от страна на нашите специалисти.

- Освен семепроизводство, „Пестицид“ има и собствена селекция на пшеница. Някои от вашите сортове вече са наложени и се използват масово в практиката. Имате ли нова селекция на ваши сортове?
- Да, ние сме и селекционна компания и имаме нови сортове. Новите ни сортове – „Веринея“ и „Матей“, също изглеждат много добре. От тях също ще предложим на зърнопроизводителите семена и сме сигурни, че те ще се наложат. Според нас българската селекция трябва да бъде водеща в България, защото имаме възможности и потенциал като наука, като традиции и микроклимат.
- След листния тор с биостимулиращо действие „Екстра Форс“, тази година „Пестицид“ излезе на пазара с нова серия листни торове. Това добавя нов сегмент в производствената дейност на фирмата. Каква е причината да се ориентирате към това производство?
IMG 0434 site- Практиката през последните години показа, че в години със стрес задължително трябва да има поне едно пръскане с листен тор. Искам специално да отбележа, че благодарение на научния екип, с който работим, ние създадохме много добри продукти за листно приложение. Смятам, че ще изненадаме българския пазар с нещо, което ще се нареди в челните редици на качестните листни торове. Тези продукти са необходими за преодоляване на екстремни условия от различен характер и са важен компонент от технологията в грижите за растенията.
viber image 2021 07 14 15 38 16 779 site- Имате ли усещането, че с всичко, което правите, поставяте фирма „Пестицид“ на ниво от национално значение!
- Фирма „Пестицид“, заедно с фермерите, допринася за успешното развитие на българското земеделие, защото ние сме предимно внедрителска компания, работим в тясно сътрудничество с мултинационалните компании, които разчитат на нас техните нови сортове, препарати и торове да бъдат внедрени у нас. В това отношение „Пестицид“ има богат опит, търговски представители-агрономи с много познания по растителна защита, специалисти, които имат конкретни наблюдения над стопанствата на нашите клиенти и могат да им дадат най-подходящите съвети за всеки един район.

Публикувана в Растениевъдство

Програмата на компанията в пшеница дава пълна защита на житните култури от плевели и болести

Агр. Петър Кръстев, Гр. Славяново, Плевенско
Нестихващите дъждове тази пролет промениха плановете на екипа на ФМС за срещата с техните клиенти – условията наложиха събитието да се проведе с две седмици по-късно от предвиденото. Вместо негативни, това обстоятелство даде значителни позитиви в полза на приложените продукти на компанията в растителнозащитните програми за опазване на житните култури, царевицата и слънчогледа.
На поканата на екипа на ФМС се отзоваха много земеделци от региона на Плевен и други области на Централна Северна България. Интересът им беше напълно оправдан, защото производителите видяха и научиха на място много неща, които да им помогнат в планирането на растителната защита за следващия сезон.
Реализираната програмата в житни култури, основно пшеница, включваше защита на културата от плевели и болести. А плевелният състав в полето край Славяново, както се видя от контролите, изобилстваше от житни и широколистни плевели, в т.ч. най-упоритите за контрол.
Основен домакин на срещата беше регионалният търговски представител и консултант на ФМС Агро България - Маргарита Петкова, която заедно с останалите си колеги от екипа, в професионален и практичен план представиха продуктите, с които са третирани опитните участъци в полето.
БАТЪЛ™ ДЕЛТА ОСИГУРЯВА СИГУРЕН И НАДЕЖДЕН КОНТРОЛ НА ЖИТНИТЕ И ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ
Новото предложение на ФМС Агро България за следващия сезон, чието ефикасно действие земеделците видяха на живо, е хербицидът Батъл® Делта. Той е почвен и ранновегетационен хербицид при зърнено-житни култури – пшеница, ечемик, ръж и тритикале. Съдържа две различни по механизъм на действие активни вещества, което има важно значение за управление на резистентността. Препоръчителната доза на Батъл® Делта е 60 мл/дка. Моментът на приложение е след сеитба преди поникване или ранновегетационно от 1-ви до 3-ти лист на културата. Хербицидът има отлична ефикасност срещу широк спектър от житни и широколистни плевели, в това число трудните за контрол лисича опашка, ветрушка, овсига.
Прилагането на хербицида Батъл™ Делта след сеитба, преди поникване, ограничава разпространението на житните плевели и намалява необходимостта от последващо третиране през пролетта, с което понижава вероятността от развитието на резистентни видове.
ОМНЕРА® ОД - ДОКАЗАН ХЕРБИЦИД НА ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОБЛЕМНИ ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ
IMG 0311 siteВ опитните парцели беше представен и най-широко продаваният продукт на ФМС Агро България – хербицидът Омнера® ОД, който вече е регистриран в доза от 50-100 мл/дка. Дори и при тази дъждовна година, характеризираща се със сериозно вторично заплевеляване, полетата третирани с Омнера® ОД бяха чисти от плевели и културата беше в много добро състояние. В случай че плевелите са прораснали, добре е дозата на Омнера® ОД да е 60 мл/дка. Ако се влезе в оптималните срокове, и 50 мл/дка вършат чудесна работа, поясни специалистката.
ФУНГИЦИДИТЕ НА ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ОПАЗВАТ ПШЕНИЦАТА ОТ ЛИСТНИ БОЛЕСТИ
През пролетта в Т1 пшеницата е третирана с фунгицида ХеркулесTM 125 СК, а второто фунгицидно третиране (Т2) е направено с фунгицида Бариба 250 СК. Всички продукти от тази група много добре се справят с патогените от групата на листните заболявания – септории, ринхоспориози, хелминтоспориози и др.
На опитен участък второто третиране на пшеницата бе направено с РизаTM 25 ЕВ в комбинация с Бариба 250СК. Целта тук е била да се смъкне прагът на фузариум, обясни Маргарита Петкова. Но в продължение на 20 дни, докато пшеницата е цъфтяла, не е спирало да вали, поради което не е могло да се влезе в полето и не е направено трето пръскане с фунгициди. Въпреки това повечето от сортовете бяха напълно чисти откъм болести. Затова всеки производител трябва да прецени според сорта и според условията дали да направи трето пръскане, посъветва земеделците специалистката.
ОПТИМАЛНИ РЕШЕНИЯ СПОРЕД ВИДА НА ЗАПЛЕВЕЛЯВАНЕТО
В демонстрационните участъци в Славяново специалистите на ФМС Агро България показаха действието на различни хербициди, както и комбинации между тях, според плевелния състав.
• Хармони® Екстра СГ е хербицид срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели. Действието му е същото като широко използвания доскоро Гранстар® Супер. В него има две сулфонилуреи, дозата му на приложение е 6 г/дка. Хармони® Екстра СГ е еталон за селективност до флагов лист. Изключително толерантен е в комбинация с други пестициди – противожитни хербициди и фунгициди, както и с листни торове. Продуктът е много добро икономическо решение през последните две години, поради което е предпочитан от много земеделци.
• Опитен участък бе третиран с противожитния хербицид на ФМС Агро България ФокстротTM 69 ЕВ – един доста познат и прилаган от земеделците продукт. Дозата му на приложение е 100 мл/дка и може да се смесва с всички останали хербициди. В случая земеделците видяха ефекта от ФокстротTM 69 ЕВ, смесен с Хармони® Екстра СГ срещу див овес.
СИМАКС И ФОЛИАР ЕКСТРА НАМАЛЯВАТ СТРЕСА ПРИ КУЛТУРИТЕ
Рано напролет много земеделци се сблъскват с измръзване на част от посевите с житни култури. Специално за стресирани култури ФМС Агро България предлага продукти, които помагат на растенията да преодолеят по-лесно последиците от неблагоприятни условия. Ефикасно действа комбинацията от продуктите Симакс – биостимулатор, и Фолиар Екстра – листен тор, която специалистите бяха приложили и в опитните участъци в Славяново.
• Биостимулаторът Симакс е на пазара у нас от 2-3 години. Той е извлек от морски водорасли и е богат на аминокиселини, фитохормони и витамини. Там, където има стрес след технологичен слънчоглед и има задържане в растежа или изжълтяване, Симакс е перфектно решение.
• Фолиар Екстра е комплексен листен тор, изключително лесен за прилагане на полето. Продуктът има пълния набор от макро- и микроелементи, така че е много подходящ в случай на дефицит, който не може да бъде определен. Комбинацията от двата продукта е много изгодна и ценово.
За продуктите на ФМС в царевица и слънчоглед четете в следващия брой.

Публикувана в Растениевъдство

Очакваният добив от пшеница тази година ще бъде около 5.7-5.8 млн. тона. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков по време на тържественото откриване на жътвената кампания в землището на гр. Славяново, област Плевен. Той допълни, че по предварителна експертна оценка прогнозното производство от ечемик ще бъде над 500 хил. тона.

Земеделският министър уточни, че площите, които се очаква да бъдат ожънати с пшеница са близо 12 млн. дка, с ечемик около 1,25 млн. дка, а с рапица са 1,3 млн. дка. „Това ми дава основание да съм спокоен, че хлебният баланс у нас ще бъде осигурен“, подчерта министър Бозуков. По думите му, независимо от променливото време, обилните валежи и падналите градушки, страната ни очаква добра зърнена реколта, която ще бъде прибрана навреме. Това сочат и данните от заключителното обследване на посевите.

Министър Бозуков подчерта, че прибирането на зърнената реколта е най-важният момент от битието на българския земеделец. Той изтъкна, че „Хляб на мира“ е европейска инициатива, която носи посланието за обединението на Източна и Западна Европа в общо бъдеще и просперитет. „Нас, българите, проектът ни връща назад във времето, като ни напомня традициите и обичаите на нашите предци. Зажънването е ритуал, който съхранява българския дух. Ритуал, който ни напомня, че България е земеделска страна. А това го дължим на всички работещи в сектор „Земеделие“, категоричен бе той.

Проф. Бозуков каза още, че земеделието е стратегически отрасъл, който има ключова роля за стабилността на националната икономика. „България е страна с аграрен потенциал, който съм сигурен, че ще продължи да се развива и занапред. През годините, страната ни се утвърди като един от основните производители на пшеница и то не само в Европа. Като трайна тенденция през последните пет, а и повече години, се очерта плавното увеличение на размера на средните добиви. Това се дължи преди всичко на земеделските производители“, поясни още той.

Той пожела пълни хамбари, достойна цена на зърното и времето по жътва да е благосклонно към стопаните.

Председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Костадин Костадинов пожела спорна жътва и високо качество. „За нас е чест да бъдем част от това международно послание за мир и обединение. Убедени сме, че равенството между страните членки ще бъде постигнато и в новата Обща селскостопанска политика и бъдещата рамка на европейското подпомагане на аграрния сектор“, каза Костадинов. 

Пред журналисти министър Бозуков коментира, че трябва в спешен порядък, в рамките на този месец, да заработи Тематичната работна група за изготвяне на Стратегическия план за новата Обща селскостопанска политика 2021-2027 г. Относно таваните за плащанията той заяви, че все още не е воден разговор със зърнопроизводителите. „Тавани ще има категорично, но ще са доброволни. Всяка страна членка на ЕС може да реши дали да има тавани или не. И към момента имаме тавани, въпросът е сега как ще бъдат формирани и да се стигне до широко обсъждане и съгласуване, за да може най-справедливо да бъдат разпределени средствата и определени таваните. Нашите стопани в голямата си част са стабилни на пазара, така че може да се стигне до взаимно решение по въпроса“, допълни още земеделският министър.

Проф. Бозуков каза още, че Министерството е дало своите предложения в Плана за възстановяване и устойчивост. „Целта е средствата да бъдат използвани така че да дадат реални резултати за земеделските производители, а не да изчезват по трасето“, уточни още той.

Публикувана в Новини на часа

Щетите, които нанася неприятелят върху реколтата с пшеница, не са само количествени, а и качествени

Един от основните проблеми за намаляване реколтата от зърнени култури и влошаването на нейното качество е действието на вредните организми (болести и неприятели). Делът на загубите от тях е около 26%.
По зърнено-житните култури у нас вредят над 300 вида фитофаги, като най-многобройна е групата на насекомите – 81%, а около 50 вида (болести и неприятели) от тях принадлежат към опасните вредители на пшеницата.
Групата на дървениците от разред Hemiptera е представена от единадесет вида фитофаги, принадлежащи към четири семейства. Най-големи щети по пшеницата нанася вредната житна дървеница – Eugaster integriceps Put. Тя започва пагубната си дейност от момента, в който растенията поникнат, до преминаването ѝ в местата за зимуване. Най-напред дървеницата уврежда листата на растенията, по-късно – стъблото, и накрая класа. В резултат на инжектиране в стъблото в началото в мястото под класа, флаговият лист пожълтява и изсъхва. Ако дървеницата нанесе щети на стъблото преди прибирането на реколтата, тогава формираният клас е с частично или пълно белокласие (празен клас), което води до значително намаляване на добива. Основната вреда се причинява от ларвите, чиято вредност зависи от тяхната възраст. Зърното, увредено от ларвите на по-младите възрасти (втора или трета), се деформира, спарушва и теглото му намалява с 50 – 70%. Ларвите от по-голяма възраст (четвърта-пета), както и възрастните от новото поколение, имат по-малко влияние върху количеството на реколтата, но рязко влошават хлебопекарните и други технологични параметри на зърното. И в резултат на вредната дейност на по-възрастните ларви, които се хранят с растителен протеин, съдържанието и качеството на глутен в пшеничното зърно значително намалява, което влошава хлебните свойства на брашното. В сухото брашно ензимите не работят, но когато към него се добави вода, за да се замеси тестото, започва процесът на разделяне на протеиновите молекули и глутенът губи свойствата си или се разгражда. Освен това зърното, повредено от дървеници, влошава показателите на семената – тяхната кълняема енергия и покълващият им капацитет значително намаляват.
Пшеницата се поврежда от няколко вида дървеници, които в много отношения си приличат, въпреки че са представители на различни семейства. Вече подчертахме, че най-големи щети от всички нанася вредната житна дървеница Eurygaster integriceps Put, която освен пшеницата поврежда още ръж, ечемик, овес.
Масовият летеж на презимувалите възрастни индивиди към пшеничните посеви обикновено започва през май, когато в продължение на 3-5 дни дневната температура на въздуха е не по-ниска от 18-19°C. От 5 до 12 дни след началото на усилено хранене женските започват да снасят яйцата си (в края на май – юни), като ги отлагат в два реда върху листата (най-често по флаговия лист) или стъблата на пшеницата. Яйценосният период продължава 40 – 50 дни. В зависимост от физиологичното състояние и условията на околната среда, плодовитостта на женските варира от 50 до 300 яйца.
Ембрионалното развитие продължава до две седмици (до 20 дни в студено време). Ларвите от I възраст са неактивни. Храненето започва от ларви II, които изсмукват сок както от вегетативните, така и от генеративните части на растенията. С развитието на ларвите нуждата им от храна се увеличава и те започват да се хранят по-активно. Най-голяма вреда причиняват ларвите от III-V възраст, както и окрилените дървеници от новото поколение, които се хранят със съдържанието на зърното в класа.
Масовото завършване на развитието на ларвите и появата на нови възрастни насекоми съвпадат с млечната и млечно-восъчната зрялост на зимните житни култури. В случай на численост над ПИВ (праг на икономическа вредност), идва моментът за химичната борба с неприятеля. За успеха на борбата с житната дървеница и навременното прилагане на мерките за контрол трябва постоянно да се извършва мониторинг на посевите.
Прагът на икономическа вредност е, когато броят на презимувалите възрастни дървеници в посева е над 2 бр./м2; във фаза братене – началото на вретенене – 3-4 бр./ м2; във фаза млечно-восъчна зрялост – над 2 ларви/м2 при висококачествени пшеници; върху култури от обикновени сортове – 4-6 бр./м2 и върху семепроизводни посеви – 8-10 бр./м2.
В условията на късно излюпване и заселване на посевите с фитофаги, най-високата защитна способност от инсектицидите се постига през периода от млечна до млечно-восъчна зрялост на зърното. Третирането на полетата с житни посеви през този период с подходящи, разрешени за употреба, инсектициди осигурява защита на културите не само от дървеници, но и от други вредни видове като трипс, листни въшки, житни бръмбари и др.
Броят на дървениците частично се ограничава от техните естествени врагове – паразитни насекоми, паразитиращи при възрастните дървеници. Тази естествена биологична борба е ефикасна само в случай че числеността на неприятеля е под ПИВ в съответните фази от развитие на житните посеви.

Публикувана в Растениевъдство

Висока влажност в съчетание с високи температури провокира масово развитие на септория по флаговия лист и фузариум по класа. Какво да се прави – съвети на специалиста

Интервю на Петър Кръстев, гр. Славяново, Плевенско
В първата десетдневка на юни т. г. на полето край гр. Славяново екипът на фирма ФМС „България“ проведе демонстрационна среща със земеделски производители от Централна Северна България, за която ще разкажаем отделно. Специалистите на ФМС бяха поканили Желю Аврамов – главен асистент в катедра „Растителна защита“ към Аграрен факултут на Лесотехническия университет, София. Беседата с него беше полезна за земеделските производители, защото той направи актуален анализ на фитосанитарната обстановка на пшеницата в района и им даде ценни препоръки. В предишния брой на „Гласът на земеделеца“ публикувахме материал, в който обърнахме внимание на сложната метеорологичната обстановка, благоприятна за развитието на фузариум по класа. Сега се възползвах от експертизата на научния експерт в Славяново, за да дадем повече яснота по темата специално за читателите на нашия вестник.
IMG 0367 site- Г-н Аврамов, предвид сложната метеорологична обстановка тази година, какво е фитосанитарното състояние на посевите с пшеница към момента?
- Не мога да дам категоричен отговор за състоянието в цялата страна, а само за Централна Северна България и района на Плевен. В момента наблюдаваме повишена влажност и висока температура, които са много благоприятни за развитие на патогените. И към момента виждаме как септориозите, започват да поразяват флаговия лист заедно с фузариозата по класа. Обикновено, като неписано агрономско правило е, че флаговият лист е индикатор, определящ крайния добив.
- Какво ще посъветвате при тази ситуация да предприемат земеделците?
- За да ограничим тези загуби, ние трябва да се съсредоточим в опазване на флаговия лист. Сега при някои сортове виждаме как флаговият лист е поразен от септориоза, появява се и фузариум по класовете. В този момент, в зависимост от фазата на растенията, която е над BBCH 64, може да се наложи едно трето превантивно третиране на пшеницата.
- Наложително ли е това третиране?
- В крайна сметка, всичко е икономика и всеки земеделец трябва много добре да направи своите разчети. Но предвид непрестанните валежи и високите температури аз препоръчвам да се направи трето третиране, за да опазим флаговия лист. При някои сортове пшеница наблюдаваме голям процент инфекция на подфлаговия и флагов лист.
- Какви продукти са подходящи?
- Препоръчително е използването на препарати на основа тебуконазол, което е много добро активно вещество. Тебуконазолите имат много производни и в различните фирми са с различни търговски имена. Другото, с което зърнопроизводителите трябва да се съобразят, е критичният период. В момента ние виждаме, че той наближава.
- Кой е критичният период?
IMG 0364 site- Критичният период е 30% поражение на подфлаговия лист и критична ситуация с прояви на петна по флаговия лист. Пръскането трябва да се проведе до момента на достигане на тези проценти. В момента културата е във фенофаза, която е подходяща за това третиране. Разбира се, всеки трябва да прецени риска, защото има процент и на утъпкване с наземната техника. Но предполагам, че щети от 5-6 декара на 100 са съвсем поносими и могат да компенсират икономическите загуби, за да не достигнат 30 процента. Защото, ако това се констатира, вече е прекалено късно.
- Върху какво трябва да обърнат внимание земеделците, за да не пропуснат този период и в същото време да го направят качествено, за да има ефект?
- Акцентирам на това посевите да се наблюдават непрекснато, има поражения от градушка, има и от валежите. В момента условията са такива, че инфекциозният фон непрекъснато се увеличава. За да не се компрометира реколтата, посевите трябва да се наблюдават непрекъснато.
- Важат ли тези 30% и за фузариума?
- При фузариума по класа критичният период е цъфтеж и наливането на зърното, като загубите могат да достигнат от порядъка на 15-20%. Но когато се използва тебуконазол, той действа както на септориозите, така и на фузариума.
- Какви дози на фунгицидите препоръчате за това трето третиране?
- Обръщам специално внимание, че към настоящия момент съобразно условията, всяко третиране с фунгициди трябва да бъде в дозата, която се препоръчва, но във високите ѝ стойности. Това е много важен момент, с който трябва да се съобразят земеделските производители. Защото в момента се очаква бързо действие, а факторите дъждове, вятър, температура също влияят. Употребата на продуктите за растителна защита трябва да бъде съгласно указанията и изискванията на производителя на ПРЗ. Често, водени от икономически съображения, земеделските производители не прилагат препоръчаната доза, а след това казват: „Този продукт не действа“.
- Какво може да се случи, ако при наличие на тези патогени по флаговия лист и по класа земеделците не предприемат мерки?
- При пшеницата влагата в млечна и млечно-восъчна зряласт е много опасна, защото провокира развитието на гъбните патогени. За да не се поставим пред свършен факт, всеки земеделски производител трябва самостоятелно да решава дали загубите, които нанасят тези патогени, ще се отразят на реализирането на продукцията му. Споделих това с един земеделец, а той ме попита: „Добре, какво ще направи фузариумът?“. Този патоген има една много характерна особеност – развива се и по време на съхранение. Затова при наличие на фузариум по класа, ако не се направи нещо, с което да се ограничи разпространението му, загубите могат да бъдат умножени и за следващия сезон по време на сеитбата. Тогава ще става дума вече за много голяма загуба.

Публикувана в Растениевъдство

Богатото разнообразие от гъвкави решения гарантират опазване на растенията при различни климатични условия. Атрактивен пакет за есенната кампания показва загриженост на известната фирма към клиентите

Агр. Петър Кръстев
На полската демонстрация Байер АГРО Арена в с. Кокорево, Ямболско, фунгицидните решения на компанията бяха изложени от Илия Бибишков –мениджър ключови клиенти Байер за Южна България и клиенти от района на Бургас. Пред земеделските производители от региона на Ямбол той представи най-новия продукт на фирмата – Инпут, с профил на ефикасност, сходен с Прозаро.
Специалистът даде важни и точни подробности за действието на всички останали фунгициди при пшеница в портфолиото на Байер, както и ценни препоръки за тяхното приложение.
Инпут – достоен заместник, надграждащ защитата
Илия Бибишков изтъкна достойнстата на новия фунгицид на Байер – Инпут. Благодарение на активните вещества и широкия диапазон в дозата на приложение, този нов продукт може да бъде избран кога и в кое пръскане да бъде използван – в първо, второ или трето. Дозата на приложение е изключително гъвкава. В Т1 специалистите на Байер го препоръчват в 60 – 70 мл/дка. Когато третирането е насочено само за фузариум в Т3 и когато се цели контрол на заболяването по класа, препоръчителната доза е 100 мл/дка. Дозите за различните третирания са напълно достатъчни, защото са изпитани. В Инпут се съдържа активното вещество протиоконазол – най-новият триазол, изключително ефикасен при фузариум по класа. Второто активно вещество в продукта – спироксамин, съдейства за по-бързо усвояване и придвижване на протиоконазола в растението и способства за получаване на синергизъм.
Зантара отлично се справя с болестите, като дава и допълнителен ефект
На полето с пшеница в Кокорево е приложен и фунгицидът на Байер Зантара. Специалистът увери земеделците, че продуктът се справя с всички болести при всички житни растения. Регистриран е в пшеница, ечемик, тритикале, лимец и др. житни култури. Зеленият ефект, който Зантара дава на третираните растения, е допълнително предимство и обяснява предпочитанието към този фунгицид.
Дозата на Зантара за Югоизточна България е 100 мл/дка. Тя е напълно достатъчна, защото отговаря на климатичните условия при нас, характерни със засушавания. „Когато искате да контролирате кафява ръжда и септория до жътва, Зантара свършва перфектна работа“ – обобщи представянето на продукта специалистът.
Аскра Хpro – при повишена опасност от зараза
Новият продукт на Байер – Аскра Хpro, също е много подходящ за приложение, в случай че се очакват валежи. Продуктът е създаден за Средна и Централна Западна Европа – Англия, Франция, Германия, където преваляванията са ежедневни, поясни специалистът. А формулацията на Аскра Хpro, която е патент на Байер, позволява бързото проникване на активните вещества, благодарение на допълнително вложените аджуванти – до 15-ата минута след третиране. Дозата също е гъвкава: от 90 –150 мл/дка. Специалистите на Байер препоръчват предвид условията през тази година доза от 80 – 90 мл/дка, но във влажни години подходящата норма е 100 –120 мл/дка.
Илия Бибишков посъветва земеделските производители при очаквани валежни периоди по време на жътва да се консултират със специалистите по райони. Те могат да ги насочат в коя фаза и какъв продукт да приложат.
Байер с приятна изненада за клиентите
Продуктовият мениджър пшеница на Байер Радко Христов съобщи на земеделците приятна и атрактивна новина: тази година компанията предлага Инпут в пакет с Ламадор, който наследява предишния пакет Импулс/Фалкон с Ламадор. Договорените ценови условия са много добри за земеделците, които ще могат да третират с фунгицида, когато решат, че имат нужда – наесен или рано напролет, поясни специалистът. Идеята на това пакетно предложение – фунгицидът да се предлага заедно с обеззаразител, цели да се намали цената на продукта, което е още по-изгодно за земеделските производители. Това недвусмислено показва загрижеността на екипа на Байер към неговите клиенти и партньори, заключи продуктовият мениджър.

Публикувана в Растениевъдство

Сортовете, създадени от нашите селекционери, превъзхождат чуждестранните

Проф. Иван Панайотов, дссн, селекционер, ОСЗ – Дунав
Селекцията на пшеница в България е една от най-старите в Европа и света. Имали сме славни селекционери – Иван Иванов, Жеко Чолаков, Павел Попов, Тодор Рачински, създадените от тях сортове са заемали първите места в световни изпитвания. Независимо от упадъка на селекцията ни през последните 10-15 години, новите селекционни резултати показват значителен напредък с превъзходството си над най-добрите чуждестранни сортове. Новите постижения в селекцията на културата пшеница се създават в Институтите в Генерал Тошево, Садово и ОСЗ-Дунав (Опитна станция по земеделие – Дунав). За втора година в ИАСАС се изпитва съвместният сорт Роки 3, между ДЗИ и ОСЗ-Дунав. Преди две години е признат и сорт Роки 2, съвместно с фирмата на Стефан Пенев. Възможностите ни в това отношение са значителни. През последните две години сортовете на ОСЗ – Дунав превъзхождат най-добрите западни сортове със 150 – 200 кг/дка.
В тази Опитна станция се работи по няколко направления:
Profesor16 5 siteПървото е класическата (междусортова) селекция чрез съчетаване на западния с българския генотип и генетичен материал от СИММИТ – Мексико. Новите линии притежават добивен потенциал над 1200 кг/дка, съчетан с подходящо качество на зърното.
Profesor16 4 siteВторото направление е получаване на качествена пшеница. Сега хлябът в страната се получава след добавки на различни химически подобрители, което е недопустимо. Нашите качествени сортове се предпочитани в Турция, затова оттам се изнася качествено брашно, а не зърно. Качествените ни сортове притежават и висока продуктивност, но цената за качество е минимална.
Трето направление е създаване на т. нар. „черна пшеница”. В зърното на тази пшеница има ген(и) за черен цвят, съчетан с наличието на флавоноиди, за които е доказано, че задържат развитието на болестите на мозъка.
Четвърто направление е създаване на генетическа база за получаване на хибридна пшеница, на основата на цмс (цитоплазмена мъжка стерилност) чрез нова цитоплазма, тип „м”. Създадени са стерилни аналози, предстои стабилизирането на възстановителна линия на фертилността. Засега хибриди се получават чрез т.нар. гаметоциди, много опасни за здравето.
Profesor16 3 siteКато заключение може да се добави, че семената от тези нови сортове се намират в ДЗИ – Ген. Тошево и ОСЗ-Дунав, с. Българско Сливово, общ. Свищов. Очертава се добра реколта.

Публикувана в Растениевъдство

Агр. Петър Кръстев

Последното - листно внасяне на торове при пшеницата се прави в етапа от фаза изкласяване до наливане и начало на зреене на зърното. Тази фаза вече е налице на повечето места в страната. В тозипоследен етап растенията се нуждаят от здрави зелени листа, коиточрез фотосинтезата да осигуряват на зърната полезни хранителни вещества, които ще способстват за увеличаване на добива. За това е необходимо растенията да получат необходимите макро- и микроелементи: магнезий, бор, фосфор и други. Потребността от азотни торове се определя чрез листна диагностика, според резултатите от която се внася дозаприблизително 15-20% от тази, която е използвана през вегетационния сезон.

За листно подхранване с карбамид, най-добре е той да се комбинира с магнезиев сулфат. Такъв състав се усвоява много добре от листата и компенсира недостига на мезоелементи като сяра и магнезий. При приготвяне на работния разтвор е необходимо да се спазва следната последователност:

Първо: резервоарът на пръскачката се пълни на 2/3 с чиста вода;

Второ: включване на бъркалката и при непрекъснато разбъркване се внася необходимото количество карбамид;

Трето: добавя се необходимото количество микроторове;

Четвърто: резервоарът се допълва с водадо пълен обем, като бъркалката продължава да работи.

Листното третиране трябва да се прави само в сутрешните или вечерни часове при температура на въздуха не повече от +20°C. В процеса на пръскане трябва да се следи за равномерното разпределение на разтвора върху растенията.

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 56