Освен висококачествени хибриди, компанията предлага и ефикасни растително-защитни решения

Интервю на Петър Кръстев

На срещата на зърнопроизводителите в Пловдив ИВАН ДРАЖЕВ – маркетинг мениджър в Corteva Agriscience™ и продуктов мениджър за семената CORTEVA в България, представи новото портфолио на компанията за сезон 2020. По-късно разговарях с него, за да информираме по-подробно нашите читатели за новостите, на които могат да разчитат за предстоящата пролетна кампания догодина.

-         Г-н Дражев, маркирайте накратко какво беше съдържанието на вашата презентация пред зърнопроизводителите на агросеминара в Пловдив?

-         Представих пред зърнопроизводителите продуктите, които ще съдържа портфолиото на Corteva Agriscience™ за предстоящия сезон. Спрях се по-подробно на новите ни попълнения от хибриди царевица и слънчоглед, които ще внедрим през 2020 година. Хибридите от по-старата генерация, които продължават да са в листата ни, са добре познати, наложили се в практиката, и нямат нужда от представяне. Запознах аудиторията и с решенията, които предлагаме в растителната защита.

-         Колко нови хибриди слънчоглед предлагате за новия сезон на земеделците и в кои технологични сегменти?

-         При слънчогледа CORTEVA е пазарен лидер у нас, тъй като над 50% от площите с културата са с наши семена. Внедряваме 5 нови хибрида. Имаме нови хибриди във всички сегменти при тази култура – конвенционални, Експрес толерантни, линолови, високоолеинови, Clearfield Plus и нов шарен слънчоглед.

-         Какви са качествените характеристики на новите ви попълнения при слънчогледа?

-         Новата ни генетика слънчоглед се отличава с повишен добивен потенциал, повишена толерантност към сухи климатични условия, подобрен фитосанитарен статус, по-нисък хабитус и здрави, устойчиви на полягане стъбла, високо маслено съдържание както при линоловите, така и при високоолеиновите хибриди и не на последно място повишена устойчивост на синя китка.

-         Какво ново предлагате при царевичните хибриди?

-         При царевица ще илюстрирам две цифри, които не подлежат на коментар. През последните години 60-65% от площите с царевица в страната са с хибриди Пионер на CORTEVA . Вторият неоспорим факт е, че от 10-те най-отглеждани царевични хибриди в България, 9 отново са с марка Пионер. Това красноречиво говори, че генетиката ни е изключително добра и дава високи добиви не само при условия, благоприятни за развитие на царевицата, но и при сухи условия. В тази връзка изключително бързо се наложиха в практиката и са много търсени хибридите от продуктовата ни линия Optimum®AQUAmax®, специално създадени за по-сухи условия. Най-голямото предимство на тези хибриди е, че опрашването им протича при 36°С, а при най-новата генетика от тази линия и до 37-38°С. Новите хибриди, които внедряваме, категорично превъзхождат старите. За пример ще дам само един от новите Optimum® AQUAmax® хибриди – Р0217 – той категорично е по-добър от масово отглеждания в България досега Р0216, който все още не е изчерпал своя потенциал.

-         Какви са предложенията на CORTEVA в растителната защита при пшеницата?

-         При пшеницата имаме пълно решение за контрол на всички видове плевели както за едногодишни и многогодишни житни и широколистни, така и за смесено заплевеляване. За широколистните плевели имаме решения във всички ценови сегменти.В ниския ценови сегмент предлагаме Мустанг® –перфектно решение за самосевки от технологична рапица и технологичен слънчоглед, като хваща и всички останали плевели. Особеното при него е, че има малко по-ограничен прозорец за приложение – от начало до края на братене на житните култури. На следващото ценово ниво е най-масово използваният в практиката хербицид Дерби® Супер Едно. Той може да се прилага в много широк прозорец – от фаза 3-ти лист до фаза 3-то коляно на културата. Препоръката ми към земеделците е: когато използват хербицид с широк прозорец на приложение, винаги да гледат фазата на плевелите, а не на културата. Дерби® Супер Едно контролира всички важни широколистни плевели, вкл. паламида. Третият ни хербицид, който е на премиум ниво, е Старане™ Голд. Той е специфичен препарат за контрол на всички широколистни плевели, но най-голямото му предимство е, че контролира повитица. Старане™ Голд е перфектно решение за този плевел, който през последните години масово се намножи в пшеничните посеви. Другото му голямо предимство е, че може да контролира лепка в прераснала фаза – след 4-ти – 5-и прешлен до 7-и – 8-и, като, разбира се, не трябва да се чака последната фаза.

За контрол на смесено заплевеляване срещу житни и широколистни плевели имаме две решения – Палас® 75 ВГ и Корело® Дуо. Палас® е подходящ за контролиране на едногодишни житни и основните едногодишни широколистни плевели, но не контролира див мак и теменуга. Подходящ срещу тези два плевела е Корело® Дуо. Моята препоръка към земеделците е – използването на противожитни хербициди трябва да става още наесен. Есента житните плевели са във фаза, която е много по-чувствителна – преди братене, и контролът е много по-лесен. Напролет тази група плевели влиза във фаза братене – те са много по-трудни за контрол и ефектът от хербицидите е по-малък.

-         Какво предлагате в царевица?

-         При царевицата имаме решения както за широколистни и за житни плевели, така и за смесено заплевеляване. Срещу широколистни плевели предлагаме Мустанг®, който при царевицата се използва във фаза 3-ти – 5-и лист. Старане™ Голд също се използва и при царевицата, но фазата за третиране е от 1-ви до 6-и лист. Третото ни решение в царевица е Кабадекс™ Екстра, който се прилага от втори до шести лист. За него е характерно, че има много бърз инициален ефект – още на втория, третия ден ефектът върху плевелите се вижда. Има и допълнително почвено действие от едното активно вещество. За житни плевели предлагаме Виктус® ОД в формулация – маслена дисперсия, при която се получава много добро прилепване и абсорбиране на разтвора. В резултат на това действие до час и половина след третирането растежът на плевела е стопиран и той започва да загива. При смесеното заплевеляване имаме две решения – едното е Ариго™ ВГ – срещу всички най-важни едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели. Прилага се от 1-ви до 8-и лист с прилепител. Второто ни решение е Принципал™ Плюс, който се използва от 2-ри до 6-и лист. Според вида на заплевеляването могат да се правят различни комбинации на Виктус® ОД: Виктус® със Старане™, Виктус® с Мустанг®, или Виктус® с Кабадекс™ Екстра. По тази причина за новия сезон ние предлагаме пакети на Виктус® с Мустанг® и Виктус® с Кабадескс™ Екстра.

-         И последно, какво предлагате за плевели при слънчогледа?

-         При слънчогледа предлагаме оригиналния хербицид Експрес® 50 СГ, който е единственият регистриран в практиката за широколистни плевели при хибридите слънчоглед от Експрес технологията. Препоръчвам на земеделците да използват оригинала, защото при генериците понякога се получават проблеми, изразяващи се в стрес на растенията.
Не на последно място, искам да кажа, че компонията ни усилено работи по разработване на съвършено нови активни вещества. Те ще бъдат внедрени в практиката в близките 1-2 години и ще дадат на земеделците изключително ефикасни продукти, с които надеждно ще могат да опазват земеделските култури, които отглеждат.

Публикувана в Растениевъдство

Представителят на компанията за Североизточна България – Владимир Аврамов, запознава нашите читатели с акцентите в портфолиото за 2020 година

Интервю на Петър Кръстев
В края на 2019-а екипът на CORTEVA Agriscience™ представи продуктите от портфолиото си за предстоящия сезон на поредица от срещи със земеделски производители. Акцент на тези срещи бе запознаването на партньорите и клиентите на компанията с новите хибриди царевица и слънчоглед, както и с предлаганите цялостни растително-защитни решения за опазване на културите от плевели, болести и неприятели.
В презентациите си специалистите на CORTEVA Agriscience обърнаха специално внимание и на продуктите за растителна защита, които ще се появат в близките няколко години на пазара в България. Стана ясно, че с новите продукти компанията ще предостави на земеделските производители решения на проблеми, които на този етап са трудно контролирани на полето.
За повече информация за растително-защитните продукти на CORTEVA Agriscience™ се обърнахме към агронома Владимир Аврамов – регионален представител на компанията за Североизточна България.
- Г-н Аврамов, CORTEVA Agriscience ще предложи в най-скоро време на земеделците в България ново активно вещество в сегмента хербициди. Какво е характерно за него?
- Това е активното вещество Арилекс – хербицид, който в бъдеще ще представим при различни видове култури. С приложението му в зърнено-житни култури ще постигнем нов стандарт за контрол на широколистните плевели.
- Разбрахме, че Арилекс ще може да се прилага при широк спектър от земеделски култури. Къде по-конкретно?
- Арилекс ще намери приложение и при културата рапица. Хербицидът ще контролира изключително широк спектър от широколистни плевели при конвенционална рапица, включително дивия синап, който създава най-големия проблем при тази маслодайна култура. Работим и по приложението на този хербицид при конвенционален слънчоглед срещу широколистни плевели, от което голяма част от земеделците у нас имат нужда. Така че в близко бъдеще ще можем да предоставим решение и в тази култура.
- В краткосрочен план върху какво акцентирахте при анонсирането на растително-защитните продукти от порфолиоти ви за сезон 2020?
- Основен акцент в срещите ни със земеделците беше и продуктовото портфолио, което CORTEVA Agriscience™ ще представя през сезон 2020, така че всеки земеделски производител да има възможност да избере на какво да заложи. Обърнахме внимание на нашето пакетно предложение в житни култури. Това е комбинацията на фунгицида Алегро® с хербицида Дерби® Супер Едно. Този пакет, от една страна, дава изключително добър контрол върху широколистните плевели, а от друга, съдържащият се в него фунгицид е с много сериозен потенциал. Алегро контролира икономически важните болести, като има не само фунгициден ефект, но и силно изразен физиологичен ефект, който оказва пряко позитивно влияние върху добива. Този пакет е за 150 декара. Пакетното ни предложение е на много по-добра цена, като ние не правим никакъв компромис върху дозата – и двата продукта са в нормалните си дози, при които са регистрирани в България.
- Имате ли нов продукт в зърнено-житните култури?
- Да, при представяне на портфолиото ни в зърнено-житните култури обърнахме внимание и на продукта Корело® Дуо. Това е хербицид за приложение в пшеница за контрол на житни и широлистни плевели, с който стартирахме тази година. Земеделците, които заложиха на него, останаха много доволни, защото продуктът работи много добре и е на изключително добра цена.
- Освен при пшеницата, имате ли пакетни предложения и за пролетните култури през 2020 година?
- В културата царевица представихме двете си промоционални предложения за 2020 г. Едното е комбинацията на хербицида Виктус® ОД– типичен балурицид за контрол на житните плевели, с продукта Мустанг® – за професионалисти, които знаят какво искат и на какво да заложат. Вторият ни пакет е комбинацията на Виктус с новото ни предложение Кабадекс™ Екстра като хербицид за контрол на широколистни плевели при царевицата. Получените през тази година резултати бяха много добри, така че тези два пакета ефективно ще решат проблема с плевелите в царевица.
- Какви други решения ще предложите в царевица?
- Заслужават внимание и комбинираните ни продукти за контрол на житни и широколистни плевели. Такъв е хербицидът Принципал™ Плюс, който е от доста години на пазара в България. Продуктът е с категоричен ефект при проблемно заплевеляване с комбиниран спектър от плевели – житни и широколистни. Другото ни решение е Старане™ Голд, което е познато в житни култури, но не толкова в царевицата. Така че имаме цял набор от решения за проблеми при царевицата.
- Какво предлагате за борба с плевелите при слънчогледа?
- Прои слънчогледа оставаме с нашето предложение – хербицида Express, технология, която е добре известна и широко практикувана. Неслучайно маркетинговият пазарен дял в България е изключително висок. Причината е, че имаме най-добрите хибриди и най-добрия хербицид за контрол на широколистни плевели и в тази култура.
- Какво ще пожелаете на земеделците за следващия сезон?
- Пожелавам на нашите клиенти – земеделците, успешен сезон и добри резултати, за достигането на които работим активно и ние!

Публикувана в Растениевъдство

Разработват се практики за решаване на проблемите на стопаните с царевични и картофени ниви в полупланинските местности, близо до гори

Агр. Петър Кръстев

Известно е, че земеделските стопани, които упражняват земеделие на по-голяма надморска височина в припланинските и полупланински райони до гористи местности, срещат сериозни трудности, които сами не могат да решат. От една страна, става въпрос за набезите от диви животни, които опустошават картофените и царевичните ниви в тези райони и трудно могат да се вземат ефикасни мерки. Другата трудност е, че не е лесно да се намерят хибриди царевица, подходящи за отглеждане при голяма надморска височина.

С решаването на тази трудна задача се е заел д-р ЖЕЛЮ АВРАМОВ – от катедра Растителна защита в Лесотехническия университет (ЛТУ), който със съдействието на ловни дружинки от ЛРД Сливница и ЛРД Батак експериментира методи за опазване на посевите от диви прасета. С помощта на фирма Пионер Семена България, са осигурени подходящи хибриди царевица за експеримента. Специалистът, който отговорно е приел да сътрудничи в благородната кауза на д-р Аврамов за решение на проблема, е СНЕЖАНА ПРОДАНОВА,регионален агроном за CORTEVA Agriscience. Резултатите от проведените опити ще бъдат обобщени и предоставени за ползване на нуждаещите се земеделски производители.

Според д-р Аврамов два са основните фактори, които определят специфичните условия на земеделие в полупланинските райони, отглеждащи царевица: голямата надморска височина на площите и наличието на диви животни. Решението на първия от тях е в намиране на правилния хибрид царевица, който би могъл да се развива нормално в специфичните условия и да даде добра реколта (от зърно или за силаж). Другият фактор в тези райони са дивите животни, тъй като масивите са в непосредствена близост до горските масиви.

От разговора с д-р Аврамов разбрахме, че в експеримента са включени и студенти от ЛТУ, които на базата на опитите и резултатите са защитили дипломни работии се подготвят съвместни публикации с препоръки. Проучванията в тази област са много оскъдни, което всъщност е провокирало изследванията на младите хора. Нямаме описани динамиката на животните, които посещават земеделските посеви, повече информация има за повредите от зайци и дребни бозайници в овощни градини, поясни преподавателят. Екипът на д-р Аврамов за пръв път е описал повредите от диви животни при царевица и картофи в тези полупланински земеделски райони.

За да има експеримента представителна извадка, в двата района – на Батак и с. Василовци, общ. Драгоман, Софийска област, са използвани ловни камери, с които е заснемано движението на всички животни. Направена е статистика и са подбрани само тези, които имат най-чести посещения пред камерите, поставени на 200-300 метра от посевите, където са и хранилките за дивите животни. В резултат на тези наблюдения е направена статистика на 4-те или 5-те вида, които нанасят най-големи щети. Косвено е изведено съждението, че повредите са нанесени именно от тези животни, които най-често се явяват пред камерите. В района на Батак освен диви прасета са заснети благородни елени и мечка, а в района на с. Василовци са заснети язовци, която редовно посещавали хранилките с царевица.

Д-р Аврамов беше любезен да даде интервю за нашия вестник с презумпцията потърпевшите земеделци да получат актуална информация.

-         Д-р Аврамов, какви са конкретните проблеми, които искате да решите на земеделските производители от полупланинските райони и по какъв начин ще го постигнете?

-         Първият проблем, с който се срещаме, е надморската височина – над 750 метра, както например е районът на Драгоман в който се произвежда царевица за зърно и силаж. В случая трябва да подберем правилните хибриди царевица. Това можем да постигнем само благодарение на упътванията и препоръките на фирмите, като се вземат предвид всички абиотични фактори, характерни за дадения район – надморска височина, температури, валежи и др.

-         Каква е ролята на ловните дружинки в експеримента?

-         Ловната дружинка помогна за създаването на дивечови ниви, предназначени специално за изхранването на онези диви прасета, които мигрират. Тъй като нашият регион (Драгоман) е подбалкански, просто използваме възможността да задържим животните в него и така съчетаваме полезното с приятното. Очевидци могат да ви разкажат какво означава „вършеене“ на нива от диви прасета, но за съжаление, няма точно описание на т.нар. повреди, или по-точно щети на селскостопанската продукция.

-         Освен в търсене на подходящи хибриди царевица, какво друго експериментирате?

-         Бих могъл да се похваля, че в рамките на две години направихме опит с използване на репеленти срещу диви животни. Резултатите са много добри и може да се препоръчат на селскостопанските производители за райони, където има проблеми с дивеча. Тези репеленти са регистрирани в Българскатаагенция по безопасност на храните и са налични на пазара. През първата година в района на с. Василовци без прилагане на репеленти унищожаването на царевичния посев беше 92%. През втората година отчетените резултати показаха вреда до 10% спрямо общия брой. Опити с картофи и царевица изведохме до Батак, където тези две култури са най-уязвими към дивеч и по-точно към дивите прасета.

Публикувана в Бизнес

Потърсихме компетентно мнение от специалиста Иван Дражев от CORTEVAAgriscience за проблемите с културата през изминалата година и има ли решения за тях

Агр. Петър Кръстев

Площите с царевица у нас през последните години бележат ръст. Причина за това е покачващата се рентабилност на културата, носеща по-добра печалба на производителите. От една страна, това се дължи на повишения професионализъм – усвояване на технологията за отглеждането й, а от друга, – на хибридите с търговска марка Пионер, които имат висок добивен потенциал и повишена устойчивост към неблагоприятни климатични условия. Заедно с увеличаване на площите обаче, логично е да се увеличава и потенциалният, че дори и реален риск от намножаване на болести и неприятели при културата.

С ИВАН ДРАЖЕВ – маркетинг мениджър за Балканите и продуктов мениджър Семена за България в CORTEVA Agriscience, разговаряме за предизвикателствата при отглеждане на царевицата през 2019 г., които можеха да се видят и на демополето PORTFOLIO Farm2019 в Равно поле, Софийско.

– Г-н Дражев, какви бяха основните проблеми за решаване в растителната защита при царевицата тази година?

-         При царевицата основните проблеми у нас засега са плевелите и неприятелите. От чисто практична гледна точка царевицата е единствената култура в България, която през вегетацията няма проблеми с болестите. Проблеми с болестите има само в началото при покълване и поникване от почвени патогени, но за контрола на тези болести семената на царевицата се обеззаразяват с разрешени и регистрирани препарати. През вегетацията все още няма болест, която да се развива. Ако все пак се появят болести през вегетацията, фирмите имат готови решения. Те вече се прилагат в съседни държави, където има проблеми – в Западна Румъния към унгарската граница, в Унгария, Сърбия и Хърватия. Там земеделците използват фунгициди на база триазол или в комбинация на триазол със стробилурин. Пръска се в определена фаза на царевицата. 12-и-14-и лист и изметляването на културата е най-подходящият период за пръскане, защото тогава основно се формира добивът. Болестите нападат листната маса, а тя е основен източник на фотосинтезата – процеса, който храни растенията. Т.е. целта е да се запази листната маса чиста от болести. Но за щастие, нашите земеделци нямат този проблем засега.

-         Кой тогава е основният проблем при царевицата у нас?

-         Основен проблем са плевелите. Тази година пролетта беше суха и липсата на почвена влага накара много земеделци да не използват почвени хербициди и те минаха на решения с вегетационни хербициди.

-         Кои са проблемните плевели за тази култура у нас?

-         Проблем са както житни и широколистни плевели, така и смесено заплевеляване. Т.е. в зависимост от плевелната асоциация трябва да се подбира и подходящият хербицид. Когато има само широколистни плевели – див синап, дива ряпа, бяла куча лобода, обикновен щир, паламида, свиница, галинсога и др., има голям набор от хербициди като Мустанг® СК, Старане™ Голд, Кабадекс™ Екстра и др. Има препарати и на база чисто 2,4Д, но агрономите знаят, че трябва много да се внимава с фазата на приложение, защото тези продукти могат да се прилагат до фаза 3-ти–5-и лист, докато препарати, които не съдържат 2,4Д, както и дикамба, за която важи същото ограничение за фазата на приложение, могат да се прилагат и в по-късни фази. В случаите, когато съдържанието на дикамба е до 15 г акт. в-во на декар, може да се прилага до 8-и лист. Това е за широколистните плевели.

-         А кои са житните плевели, срещу които трябва да се осъществява контролира?

-         Основни са кощрява, видовете кръвно просо, кокоше просо, балур от семена и балур от коренища. Тук има голям набор от продукти на база никосулфурон. Хубавото до този момент е, че на практика в България няма устойчивост на плевелите към хербициди с никосулфурон, който е широкоспектърно активно вещество, внедрено в практиката още 1992–1995 година. Вече 26-27 години се ползва с много добра ефикасност. От 2000 година вече има и продукти на база по-ново активно вещество – форамсулфурон. И двете активни вещества работят много добре и аз препоръчвам на земеделците да ги редуват.

-         При смесено заплевеляване?

-         Има готови формулации, но също така могат да се смесват и противожитни с противошироколистни хербициди. Но земеделците винаги трябва да се съобразяват с фазата на културата – има такива до 5-и–6-и лист, до 8-и и до 9-и лист.

-         Има ли у нас неприятели, които създават проблеми при царевицата?

-         Да, в момента царевицата у нас вече има един много сериозен проблем, за който няма решение. Това е контролът на телени червеи. След забраната на неоникотиноидите като активни вещества от ЕК не беше предложена никаква алтернатива. В момента официално законно решение за контрол на телените червеи няма, а то е единствено и само с третирането на семената. Има светлина в тунела – през 2021 или 2022година в ЕС ще бъде разрешено едно нова активно вещество – циазапир или циантранилипрол. То ще бъде единственото решение за контрол на телените червеи. Другият проблем при царевицата е сивият царевичен хоботник – Tanymecus dilaticollis.

Ако третирането на семена за момента е забранено и няма разрешени активни вещества, все още има регистрирани прерпарати през вегетацията на база органофосфорни инсектицидни вещества като хлорпирифос етил и хлорпирифос метил, както и на база неоникотиноиди като тиаклоприд и ацетамиприд или в комбинация с пиретроиди – делтаметрин, ламбда-цихалотрин, алфа-циперметрин, циперметрин, S-фенвалерат и др. Тази комбинация има много добър ефект поради бързия инициален ефект на пиретроида и дългото последействие на второто активно вещество, което може да е органофосфорно или неоникотиноидно.

Третият проблем, който е от последните няколко години, е царевичният стъблен пробивач Ostrinia nubilalis. Допреди 2-3 години този неприятел нанасяше незначителни от икономическа гледна точка повреди, до ПИВ. Но през последните две години в Северна България той е сериозен проблем покрай границата с Румъния, покрай Дунав. Тук борбата вече трябва да се води много стриктно. Неприятелят има две поколения годишно. Първото поколение се развива в края на май-началото на юни по плевелни видове, и много по-рядко по царевица. Но наблюденията през 2018 и 2019 година, че още първото поколение вреди върху царевицата, която в този момент е във фаза от 6-и до 12-и–14-и лист. Иначе, второто поколение е с по-голяма икономическа вредност, тъй като тогава вече са формирани кочаните. Царевичният пробивач поврежда кочана, прави ходове в стъблото, като входът може да бъде под кочана, но вследствие на повредата той се пречупва и пада на земята. Тази загуба не е никак малка.

-         Кои са моментите за извеждане на борбата с този неприятел?

-         Борбата трябва да се води най-късно до начало на яйцеснасянето на царевичния стъблен пробивач по листата или до фаза черна главичка (непосредствено преди излюпване). Това е най-късната фаза за пръскане с инсектициди. А проблемът тогава вече е, че царевицата се е развила максимално във хабитус и е висока 2–2,5 метра. Пръскането трябва да се направи с пръскачки с висок клиърънс. Ако това не е възможно в този момент, може да се влезе малко по-рано с пръскачките, за да може, когато неприятелят кацне, повърхността на листата да е третирана с инсектицид и той да загине.

-         Какви инсектициди са ефикасни?

-         Тук могат да се ползват органофосфорни препарати – хлорпирифос етил, хлорпирифос метил, или същите в комбинация с пиретроиди. Най-новото, което ще влезе в практиката през 2022 или 2023 г., е биологичен препарат с активно вещество, синтезирано от актиномицетни гъби. Това е биологичен препарат без химически синтез. Първите опити с него са многообещаващи, активното вещество се нарича спинеторам. Препарата действа перфектно на неприятеля, и е икономически изгоден. За да се покрие стойността на препарата, добивът спрямо нетретирания вариант трябва да е минимум 20-25 кг повече, всеки следващ килограм вече е чиста печалба.

-         Каква конкретна растителна защита сте направили тук, на това поле?

-         Тъй като пролетта беше суха, на демополето на СORTEVA в Равно поле не сме правили запечатка с почвени хербициди. Единственото нещо, което направихме, е третиране с вегетациония хербицид Ариго™ ВГ за контрол както на житни, така и на широколистни плевели, тъй като заплевеляването тук е смесено. Препарътът е широкоспектърен и може да се прилага от 1-ви до 8-и лист – период от около 1 месец. Препаратът съдържа три активни вещества – римсулфурон, никосулфурон и мезотрион.

Римсулфуронът и никосулфуронът контролират основно едногодишните житни и някои широколистни плевели, а мезотрионът контролира основно едногодишни широколистни плевели. Съставен от комбинацията между тези три активни вещества, хербицидът Ариго осигурява синергизъм между тях, при което се получава пълен контрол на всички плевели тук – кощрява, бяла куча лобода, див синап, балур от коренища. Приложихме го във фаза 5-и–6-и лист в доза 33 г/дка с прилепител Тренд – 0,1%.

Тренд спомага за по-добро покритие и прилепване на работния разтвор към листната повърхност на плевелите, вкл. и на тези с дебел слой восъчен налеп, каквата е бялата куча лобода. При приложение на хербицидите първо трябва да се гледа фазата на плевелите и след това фазата на културата. Приложени в точния момент, те спират конкуренцията над културата. Без конкуренти тя много бързо затваря междуредията и засенчва почвената повърхност, с което ограничава поникването на плевелите.

Публикувана в Растениевъдство
 • Новата компания е световен лидер в два големи, атрактивни пазара - семена и растителна защита – със солидна основа за разширяване на дигиталните възможности
 • Стартира търговия под символа “CTVA”

Уилмингтън, Дел. - 03 юни 2019 г. - Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) успешно завърши отделянето си от DowDuPont, превръщайки се във водеща глобална компания изцяло фокусирана в селско стопанство, която предлага цялостни решения, чрез които земеделските производители да увеличат добивите и рентабилността на производство. Corteva Agriscience стартира днес в глобален мащаб и балансирано предлагане на семена и решения за растителна защита, със стабилна основа за разширяване на дигиталните възможности и предлагане на най-богатото иновативно портфолио в този сектор.

Акциите на Corteva започват да се търгуват днес на Нюйоркската фондова борса (NYSE) под новия символ "CTVA".

"Днешната дата бележи началото на нов вид земеделска компания, уникално позиционирана да се конкурира и печели, като предоставя на фермерите пълното решение, от което се нуждаят за устойчив, дългосрочен растеж и подобрена рентабилност", казаJim Collins, главен изпълнителен директор на Corteva Agriscience. „Като глобален лидер с общо 100 милиарда долара на пазара на семена и растителна защита, Corteva Agriscience има най-силното портфолио в сектора, от световна класа иновативна база и благоприятни пътища към пазарите, които ни осигуряват несравнима лоялност на нашите клиенти - всичко това ще съдейства за нашия растеж като независима компания и ще допринесе ползи за акционерите. Нашите повече от 21 000 служители са решени да изпълняват нашата цел: да обогатяваме живота на тези, които произвеждат и тези, които консумират, осигурявайки напредък за бъдещите поколения. "

С присъствие в повече от 140 страни, Corteva Agriscience генерира $ 14 млрд. нетни продажби през 2018 г. Компанията има повече от 150 изследователски и развойни съоръжения и повече от 65 активни съставки.

„Като нова, независима селскостопанска компания, ние сме фокусирани върху почтени инвестиции в иновациите, за да постигнем по-висок растеж на приходите и да подобрим възвръщаемостта на инвестирания капитал”, казваGreg Friedman, изпълнителен вицепрезидент и главен финансов директор на Corteva Agriscience. „По план сме поели ангажимент да постигнем 1.2 милиарда долара вложения до 2021 г. и сме уверени в нашия план за разширяване на маржовете. Също толкова важно е, че сме решени да върнем значителен капитал на акционерите чрез комбинация от дивиденти и обратно изкупуване на акции. "

Новото наименование на компанията, Corteva Agriscience (kohr-'teh-vah), произхожда от думите „сърце” и „природа”. Марката утвърждава историята на компанията и очаква нейната ангажираност да повиши производителността на земеделските производители, както и здравето. и благосъстоянието на потребителите, на които те служат. Компанията е със седалище в Уилмингтън, Делауеър с глобални бизнес центрове в Джонстън, Айова и Индианаполис, Индиана и пет регионални офиса в Калгари, Канада; Йоханесбург, Южна Африка; Женева, Швейцария; Сингапур; и Алфавил, Бразилия.

Повече информация за Corteva Agriscience можете да намерите на новия сайт за връзки с инвеститорите:www.corteva.com/investors.  

За Corteva Agriscience

Corteva Agriscience ™ предоставя на земеделските производители по целия свят най-пълното портфолио от въведения в селското стопанство, което им дава възможност да увеличат доходността и рентабилността - включително някои от най-известните марки семена: Pioneer®, Granular®, Brevant ™, както и всепризнати продукти за растителна защита - въвеждане на нови продукти на пазара чрез силното си портфолио на инженерна химия и технологии. Компанията се ангажира да работи със заинтересованите страни в цялата хранителна система, тъй като изпълнява обещанието си да обогати живота на тези, които произвеждат, и тези, които консумират, осигурявайки напредък за бъдещите поколения. Corteva Agriscience се превърна в независима публична компания на 1 юни 2019 г., като преди това е била отдел “Земеделие на DowDuPont. Повече информация можете да намерите наwww.corteva.com.

Следвайте Corteva Agriscience във FacebookInstagramLinkedInTwitter и YouTube.

#   #   #

6/3/19

® TM SM Търговски марки и обслужване на Dow AgroSciences, DuPont или Pioneer, както и техните свързани дружества или съответните им собственици.

Предпазна декларация относно изявленията за бъдещето

Това съобщение за пресата съдържа изявления за бъдещето по смисъла на член 21E от Закона за борсата за ценни книжа от 1934 г., както е изменен, и член 27А от Закона за ценните книжа от 1933 г., с измененията, които могат да бъдат идентифицирани чрез използването на думи като „планове“ „Очаква“, „ще“, „предвижда“, „вярва“, „възнамерява“, „проекти“, „цели“, „оценки“ или други думи с подобно значение. Всички изявления, които се отнасят до очакванията или прогнозите за бъдещето, включително изявления за стратегията на Corteva за растеж, разработване на продукти, регулаторно одобрение, пазарна позиция, очаквани ползи от скорошни придобивания, време на очакваните ползи от действия за преструктуриране, резултат от непредвидени обстоятелства, като съдебни спорове и въпроси, свързани с околната среда, разходи и финансови резултати, както и очакваните ползи от отделянето на Corteva от DowDuPont, са прогнозни изявления.

Изявленията за бъдещето се основават на определени предположения и очаквания за бъдещи събития, които може да не са точни или реализирани. Изявленията за бъдещето също включват рискове и несигурност, много от които са извън контрола на Corteva. Последствията от съществени различия в резултатите в сравнение с очакваните в прогнозните изявления могат да включват, наред с други неща, прекъсване на дейността, оперативни проблеми, финансова загуба, правна отговорност към трети страни и подобни рискове, всяко от които може да има съществено неблагоприятно въздействие. ефект върху дейността на Кортева, резултатите от дейността и финансовото състояние. Освен това, съществуват и други рискове и несигурности, които Corteva не може да идентифицира понастоящем или че Corteva не очаква понастоящем да окаже съществено въздействие върху неговата дейност.

Където и да е в прогнозното изявление се изразява очакване или убеждение относно бъдещи резултати или събития, тези очаквания или убеждения се основават на настоящите планове и очаквания на ръководството на Corteva и се изразяват добросъвестно и се смята, че имат разумна база, но не може да има уверение, че очакванията или вярата ще доведат до очаквания резултат или ще бъдат постигнати или изпълнени. Corteva отхвърля и не поема никакво задължение за актуализиране или преразглеждане на всяка прогнозна декларация, освен ако това не се изисква от приложимото право. Подробно обсъждане на някои от значителните рискове и несигурности, които могат да доведат до съществени различия на резултатите и събитията от тези прогнозни изявления, е включено в регистрационната декларация на Corteva на формуляр 10, подадена в Комисията по ценни книжа и борси на САЩ.


 


Публикувана в Агроновини

Технологичните решения и иновации, предложени от един източник, дава на земеделските производители нови възможности за повишаването на добивите и печалбата

CORTEVA AGRISCIENCE™ с обръщение към земеделските производители, подплатено с конкретни атрактивни решения:

Скъпи приятели,

Вече знаете за обединението на трите гиганта DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection и Dow AgroSciences, с коетосе създаде отдел земеделие при DowDuPont™ с името CORTEVA AGRISCIENCE™!

Ползите от това събитие   ще се усетят още тази година от вас, нашите дългогодишни партньори и приятели! Какво ви предлагаме? Комплексен продуктов асортимент от семена и растителна защита, технологични решения и иновации, предложени от един източник! Могъщ научно-изследователски потенциал, впрегнат в откриването на нови възможности за повишаването на вашите добиви и печалба!

Всички ние имаме общо бъдеще и то е многообещаващо! 2019-а ще ви направи още по-уверени в своите сили и по-близо до високите цели, които си поставяте! Защото вие сте номер едно, вие сте професионалистите и вашият избор е мъдър, защото идва от практиката! Затова с радост ви представяме нашето портфолио в царевица - знаем, че ще оцените по достойнство силните ни страни.

А сега позволете ни да Ви представим нашите решения за чисти царевични посеви:

Виктус® ОДе системен, вегетационен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни житни и някои широколистни плевели при царевица. Прилага се вегетационно от 1-ви до 8-и лист в доза 125 мл/дка. Предлага се в най-биологично активната формулация за плевелите – маслена дисперсия на база растително масло ОД, което позволява пълното проникване на хербицида в плевелите.

Кабадекс® Екстрае нов вегетационенхербицид за контрол на широколистни плевели при царевица, отглеждана за зърно и силаж. Притежава системно действие и видимият ефект се появява бързо след третирането. Допълнителното почвено действие предотвратява развитието на вторично поникващите широколистни плевели, като едновременно е 100% селективен към културата. Прилага се от 2-ри до 6-и лист на културата в доза 30 мл/дка.

Мустанг® - селективен системен хербицид за борба с широколистни плевели в царевица за зърно и силаж, включително устойчиви на хормоноподобните хербициди.

Продуктът съдържа две активни вещества, които блокират растежа на плевела и водят до неговото загиване.

Приложението му е вегетационно от 3-ти до 5-и лист на културата в доза 40-60 мл/дка в зависимост от плътността на заплевеляването.

Без проблеми за следващата култура в сеитбооборота, както и напълно селективен към културата.

Мустанг® може да се смесва с фунгициди, противожитни хербициди, листни торове и инсектициди.

Ариго® ВГ е вече показал безотказното си действие вегетационен хербицид за контрол на едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели. Едно третиране е достатъчно за контрол на плевелите. Едновременно се бори с поникналите към момента на пръскането плевелни растения, но и с вторичното заплевеляване с едногодишни широколистни чрез почвеното действие в рамките на до 3 седмици. Не е нужно да се смесва с друг хербицид за разширяване спектъра на действие.

Притежава отлична селективност към културата и няма ограничение за последващи култури.

Приложението на Ариго е изключително гъвкаво от 2-ри до 8-и лист на културата.

Принципал® Плюс! Едва ли този топ хербицид се нуждае от специално представяне, защото вие го познавате добре и разчитате на него от години.

Вие го нарекохте КОСАЧКАТА. Принципал® Плюс 66,5 ВГ се отличава с много предимства: широк спектър на контролираните плевели, отлична селективност спрямо културното растение, пълно системно действие, бърз инициален ефект. Прилага се вегетационно от 2-ри до 6-и лист на царевицата.

Старане® Голд е вегетационен хербицид за контрол на широколистни плевели при царевица. Еталон срещу поветица. Той е комбинация от активните вещества флуроксипир и флорасулам, които са с различен механизъм на действие и така предоставят отличен контрол срещу плевелите.

Прилага се от 1-ви до разтваряне на 6-и лист на царевицата в доза 120 мл/дка.

Тренд® 90е класика при прилепителите.

Тренд® 90 подобрява прилепимостта на хербицида и неговата абсорбция в листата на третираните растения. Той се предлага безплатно със следните продукти:

1 кг Ариго™ + 0,5 л Тренд® 90

1 кг Принципал™ Плюс + 0,5 л Тренд® 90

През 2019 г. търсете по-добрата цена с пакетните ни предложения:

Виктус® ОД+ Мустанг®

Или

Виктус® ОД+ Кабадекс Eкстра

Тези пакети ще предоставят безупречно справяне с плевелите при царевица, с възможност за гъвкаво приложение.

Скъпи приятели, желаем ви успешна 2019 година! На добър час в приключението, наречено земеделие! Ние ще бъдем винаги до вас, когато ни потърсите за съвет или помощ!

Земеделието е нашата обща мисия –да я изпълним!

Публикувана в Растениевъдство

Хербицидът, който се справя отлично с прерасналите и трудни за контрол широколистни плевели при житни

Предвид настоящата сложна картина при житните култури, съвсем очаквано е борбата с плевелите при тях тази пролет да бъде голямо предизвикателство за фермерите. Есента на отминалата година беше суха и неблагоприятна за развитие на есенниците. Това доведе до масово непоникване или късно поникване и презимуване на част от посевите с житни във 2-ри – 3-ти лист. От друга страна, относително високите температури в края на януари и първата половина на февруари, както и обилните валежи в по-голямата част от страната стимулираха вегетацията на житните култури, но също така доведоха до изпреварващо развитие на плевелите.

Недобре развитите посеви също допринасят за бурното развитие на плевелите. При такива условия се очаква бързо и масово поникване на всички широколистни плевели и в т.ч. така наречените “трудни за борба”, каквито са лепка, ефимерни видове като великденче, видове коприва, полска теменуга, врабчови чревца, самосевки от технологични слънчоглед и рапица и особено повитица – срещу нея борбата е най-трудна поради малкото хербициди, които са ефективни. На фона на тези условия – силна конкуренция, бързо растящи и на много места прерастнали плевели, както и слаборазвита култура, изборът на хербицид е от основно значение, за да имаме 100% ефективност срещу всички налични широколистни плевели, вкл. и “трудните за борба”, както и 100% селективност за културата.

Като еталон за борба с всички широколистни плевели, в това число и най-трудните – ефимерни видове, самосевки от технологични хибриди слънчоглед и рапица, кореновоиздънкови, прераснала лепка (след 3-ти прешлен) и повитица,е Старане™ Голд. Той е вегетационен двукомпонентен хербицид, който е 100% селективен към пшеница, ръж, овес, ечемик, тритикале.

Старане™ Голд е съставен от Флорасулам и Флуроксипир, притежаващи различен мехнизъм на действие, което допринася за високата ефективност срещу широколистните плевели. След третиране Старане™ Голд се абсорбира до един час и бързо се придвижва по цялото растение, което води до спиране на развитието на плевела. Ефектът е видим до няколко дни, когато се наблюдава хлороза и некроза на плевелите и пълно унищожение до 2 – 3 седмици в зависимост от климатичните условия.

Дозата на приложение е 180 мл/дка , а моментът на приложение е от 2-ри лист до изкласяване на културата , което красноречиво говори за високата селективност на хербицида.

Предстои пререгистрация на Старане™ Голд в държавите от Южна зона в доза 150 мл/дка, която ще бъде факт през 2019 г., като тази доза е напълно достатъчна за постигане на същата ефикасност срещу плевелите.

След приложение на Старане™ Голд няма никакво ограничение за следващи култури в сеитбооборота. Това ще го превърне в правилния инструмент за справяне с проблемните плевели тази година.

Старане™ Голд може да се смесва с фунгициди и противожитни хербициди , инсектициди и листни торове, но след предварително направен тест за съвместимост.

Като практически предимства на Старане® Голд може да се изтъкнат:

•             Двойно системен с различен механизъм на действие на активните вещества

•             Отличен контрол на кореновоиздънкови плевели – повитица, коприва

•             Отличен контрол на широколистни плевели, включително трудни за контрол видове – лепка, ефимерни видове

•             Много добър контрол на плевели с восъчен слой

•             Контрол на самосевки от технологични слънчоглед и рапица, приложен в точния момент

•             Няма ограничение за следващи култури в сеитбооборота

•             Може да се прилага от 2-ри лист до начало на изкласяване на житните култури (BBCH 45)

•             Може да се прилага при температура над 7°С .

Публикувана в Растениевъдство

Компанията предлага гъвкави решения за всякакъв вид заплевеляване

Агр. Петър Кръстев

Пред топклиенти и земеделски производители на срещата в РИУ Правец Владимир Аврамов – търговски представител на Corteva Agriscience™ за Северна България, представи продуктите, които компанията предлага в предстоящия сезон при царевица, рапица и слънчоглед.

Портфолио 2019 в царевица

Хербицидите в царевица на Corteva Agriscience, – Виктус®, Ариго™, Принципал™ Плюс, Кабадекс™ Екстра, Старане™ Голд и Мустанг®, са единствено и само вегетационни – за контрол само на житни или само на широколистни плевели, както и комбинирани. Предимства на вегетационните хербициди, както изтъкна Владимир Аврамов, са, че с тях решението се взема на момента, съобразно заплевеляването, като се използва най-подходящият продукт за конкретната ситуация в полето, в точния момент.

Виктус®

Хербицидът Виктус® е на пазара у нас от 2018 година, а активното му вещество е чист никосулфурон за контрол основно на житни плевели. Владимир Аврамов поясни, че Виктус® е в т. нар. OD формулация, която позволява по-доброто усвояване на продукта, по-бързия и по-добър инициален ефект. Това го прави изключително конкурентен на пазара, дори от ценова гледна точка. За в бъдеще Виктус® ще е основният продукт, който Corteva Agriscience ще предлага за контрол на житни плевели в културата царевица. Негови предимства са високата селективност и много добрият контрол на житния спектър на заплевеляване, както и на отделни широколистни плевели. В случаи на смесено заплевеляване е необходимо Виктус® да се комбинира с продукт, който да осигури допълнителна ефикасност и върху широколистните плевели, посъветва специалистът.

Виктус® е регистриран в три дози: 100, 125 и 150 мл/дка. Това дава възможност на всеки земеделец да избере най-подходящата доза, според развитието на житните плевели в различните полета.

Ариго

Ариго™ е комбиниран вегетационен хербицид в царевица за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели. Това, което го отличава от всички останали аналогични продукти, е, че той има прецизирана доза и позволява да се използва до по-късна фаза от развитие на културата – от 2-ри до 8-и лист. Широкият прозорец за приложение предлага гъвкавост, така че всеки стопанин има възможност да вземе необходимите мерки в точното време за извеждане на борбата с плевелите в културата.

Други предимства на хербицида са 100% -ната му селективност към културата, неговото вегетационно и определено почвено действие, което дава допълнителна ефикасност върху по-късно поникващите широколистни плевели.

Принципал Плюс

Принципал™ Плюс на Corteva Agriscience е класика в хербицидите, както го определи г-н Аврамов. И се аргументира, че той е за контрол на житни и широколистни плевели, без никакъв пропуск и в двата спектъра. Оптималната фаза за приложение на Принципал™ Плюс е от 2-ри до 6-и лист. Хербицидът е с фиксирана доза от 44 мл/дка и се предлага заедно с прилепителя Тренд®, който е безплатен. Специалистът категорично препоръча Принципал™ Плюс за царевични полета със смесено заплевеляване.

Кабадекс Екстра

Кабадекс™ Екстра е ново решение на Corteva Agriscience, което ще е на пазара от 2019 година. Двукомпонентният хербицид контролира широколистни плевели и има както вегетационно, така и определено почвено действие. Подобно на Ариго™ причинява избелващ ефект върху листата на плевелите. Тъй като продуктът е за широколистни плевели, специалистът препоръча той да се комбинира с противожитен хербицид, в случая с Виктус®. Тази комбинация е изключително ефикасно решение срещу смесено заплевеляване в царевични полета.

Предимство на Кабадекс™ Екстра е ефективността му върху плевели като бутрак и паламида, дори сериозно прораснали. Този хербицид ще намира все по-широко приложение в производството на царевица, прогнозира специалистът.

Старане Голд

Старане™ Голд е успешно решение за контрол на широколистни плевели в царевица. Компанията Corteva Agriscience първа предложи хербицид, който може да се използва при различни култури – в случая и при житни, и при царевица. Това произтича от изключително високата селективност на продукта, регистриран при царевица в доза 120 мл/дка. Владимир Аврамов сподели резултатите от опита на специалистите на компанията от комбинацията на Виктус със Старане™ Голд срещу широколистните плевели: 45 минути след изпръскване хербицидният ефект е вече налице. Приложението му при царевицата е до 6-и лист.

Мустанг®

Мустанг® е добре известен и масово използван от земеделските производители продукт. Негово предимство е, че в доза от 40 - 60 мл/дка е безкомпромисен срещу широколистните плевели, като по-високата се използва при преобладаващо заплевеляване с паламида. Спрямо развитието на културата, прозорецът му на приложение е сравнително по-малък – от 3-ти до 5-и лист на царевицата (около 10-тина дни).

Атрактивно: Промоционални пакети за царевица

Поради наличието на хербициди за всякакъв вид заплевеляване при царевицата, Владимир Аврамов обяви, че Corteva Agriscience пуска промоционални пакети за предстоящия сезон. Те са два и единият съдържа комбинация от противожитния Виктус® заедно с Мустанг® като един промоционален пакет и Виктус® с Кабадекс™ Екстра като втори. Цената на тези продукти в пакет е по-добра, отколкото на отделно оферираните.

Срещу неприятелите - Релдан™ и Дурсбан™

Релдан™ е регистриран в царевица срещу царевичен стъблен пробивач, който силно редуцира добива. Дурсбан е другият инсектицид, който има регистрация в културата. И двата продукта имат добре изразена газова фаза. Релдан™ и Дурсбан™ са органофосфорни инсектициди, затова производителите не бива да ги комбинират с хербициди – трябва да се спазва интервал от 7-9 дни между пръсканията.

Публикувана в Растениевъдство

Хербицидите са уникални, защото действат на плевели, срещу които други продукти са напълно безсилни

Агр. Петър Кръстев

Веселин Петков – Търговски мениджър „Продукти за растителна защита“.

На срещата в Правец, в края на ноември, с топ клиенти на фирма Corteva Agriscience, Веселин Петков, представи продуктовата листа на компанията за следващата година в житни култури.

На дневен ред в новия сезон са житните култури

Веселин Петков подчерта, че първото нещо, което предстои пред земеделските производители за новия сезон е пролетната кампания за третиране на житните култури с хербициди и фунгициди. В тази връзка той каза, че освен с продуктите за растителна защита, Corteva Agriscience ще бъде фирмата, която ще изненадва производителите и ще предлага все по-иновативни решения през следващите години.

Експертът увери присъстващите земеделци, че в житни култури за 2019 година компанията ще им предложи сериозна листа от хербициди, създадени да може да се реагира по най-добрия начин при всякакви ситуации. Освен тях, ще предлага ексклузивно и фунгицида Алегро®- познат продукт от концепцията AgCelence на БАСФ. Екипът на Corteva Agriscience е предвидил и един органо-фосфорен инсектицид, който е със широк спектър срещу много неприятели в т.ч. и в житни култури. За по-добро усвояване и действие на хербицидите, и по-бързия им инициален ефект срещу плевелите, земеделците ще имат на разположение и два прилепителя, информира земеделците г-н Петков.

Корело® Дуо: Икономически най-изгодният хербицид за смесено заплевеляване

Веселин Петков започна представянето на продуктите с новия хербицид Корело® Дуо 85 ВГ. Той поясни, че всеки продукт, който предлага Corteva Agriscience има мото, в което се съдържа най-важният елемент от предимствата му. В случая, мотото на Корело® Дуо е, че той ще бъде икономически най-изгодният хербицид за смесено заплевеляване. Регистриран при пшеница срещу всички важни житни и широколистни плевели. Продуктът ще се продава в пакет за 30 дка, като плюс хербицидът в него се включва безплатно и прилепител Дасойл 26- 2 N. Най-важното предимство на този продукт е ефикасността му срещу упорити широколистните плевели в т.ч. и ефемери, които са устойчиви на широко употребяваните в практиката сулфонилурейни хербициди. Освен това унищожава безпроблемно лепка, паламида, както и технологична самосевка слънчоглед. Действа и на самосевка технологична рапица, като при нея е много важно да се следи фазата – тя е чувствителна само във 2-ри-4-ти лист, което предполага есенно приложение на този продукт. Корело® Дуо 85 ВГ притежава и почвено действие в рамките на три седмици, което дава допълнителен ефект срещу нтората вълна от поникващи плевели, което също е от значение, разясни г-н Петков. И още нещо много важно каза експертът, че хербицидът е със 100%-на селективност спрямо културата, защото съдържа антидот.

Срещу житните плевели , освен срещу див овес, видове райграс, лисича опашка и ветрушка, Корело® Дуо действа на два проблематични плевела, с които много от аналогичните продуктите на пазара не се справят – власатка и овсига. С една дума хербицидът е безкомпромисен , заяви Веселин Петков - няма плевел, който да не се унищожава от този продукт.

Дерби® Супер Едно: Доказал се в практиката хербицид

Много добре познат продукт и не случайно мотото му е „Доказал се в практиката хербицид“. С него ежегодно се третират около 2 млн. декара , информира Веселин Петков. Това е така, защото той е доказал ефективността си срещу плевелите и селективността си спрямо културите. Регистриран е в доза 2,5-3,3 г/дка като при него също е възможно употребата му наесен и напролет. Ефикасен е за технологичен слънчоглед, като действието му не се влияе от температурата. Съдържа две активни вещества, което го прави изключително широкоспектърен срещу най-важните плевели, характерни за пшеницата и ечемика – лепка, паламида, ефемери и др. Срещу технологичната рапица , отново препоръката е за есенно приложение , когато плевела е най-чувствителен. Г-н Петков подчерта, Дерби® Супер Едно е без ограничение в сеитбооборота дори и за културата рапица. Единствено условие е при много сухо лято, преди сеитба на рапицата да се направи преораване на третираните площи. Има почвен ефект в рамките на 3 седмици, което осигурява допълнителен контрол на новопоникващи плевели. Много важно е, че догодина той ще бъде предлаган на много конкурентна цена, съобщи добрата новина специалистът.

Старане™ Голд: Еталон за борба срещу лепка и поветица

Този хербицид е комбинация от две активни вещества. Има действие срещу целия спектър от широколистни плевели. Но това, което го прави различен от останалите е, че той е еталон за борба с лепка и поветица, подчерта Веселин Петков. Много малко са продуктите, които действат на тези два плевела, още повече, ако лепката е преминала фаза 3-ти прешлен. Изключително предимство на Старане™ Голд е неговата 100%-на селективност – може да се прилага от втори до флагов лист на културите. Специлистът уточни, че тъй като при доза от 150 мл ефектът е абсолютно равностоен като този от регистрираната в момента доза от 180 мл/дка, продуктът ще бъде пререгистриран, което ще го направи още по-икономически изгоден като цена на декар.

Мустанг®

Това е добре познат двукомпонентен продукт, регистриран както при житни култури, така и при царевица с възможност за есенно и пролетно приложение при житните. Безкомпромисен е към плевелите, като единственото условие при него е, че приложението трябва да бъде съобразено с фазата на културата – от начало до край на братене, посъветва земеделците г-н Петков. При царевицата той е отличен партньор на противожитните хербициди.

Палас® 75 ВГ

Палас® е познат и широко използван хербицид както срещу широколистни, така и срещу житни плевели. При него също има възможност за есенно и пролетно приложение, уточни Веселин Петков. Има отлично действие срещу двата проблемни плевела – овсига и власатка. Дозата е съобразена така, че един пакет е за 20 декара, заедно с прилепител за същата площ. Специалистът посочи и единствената слабост на продукта, която е, че не действа за дивия мак. Затова при наличие на този плевел, се добавя чисто противошироколистен хербицид, като в случая той препоръча Дерби® Супер Едно в доза 2,5 г/дка, за да има покритие и на този плевел.

Добре познатият фунгицид Алегро® от концепцията AgCelence

Алегро® е добре познат продукт от концепцията AgCelence, регистриран при пшеница и ечемик. Той е ефикасен срещу всички икономически значими болести при тези култури, благодарение на комбинацията от активни вещества – епоксиконазол със стробилурин. Той ще бъде най-икономически изгодния триазоло-стробилуринов фунгицид за следващата година, информира г-н Петков. Погрешно е схващането, че такъв тип продукт може да се използва само за второ пръскане, за да се извлече полза от физиологичния ефект за културата, разясни специалистът и уточни, че той може да бъде употребяван и за първо пръскане в Т1, заедно или малко след приложението на хербицида. Комбинацията между тези активни вещества - стробилурин и триазол, всъщност дава взаимнодопълваща се ефикасност срещу болестите, както и по-продължителна защита, в сравнение с еднокомпонентни фунгициди на база триазол или стробилурин. Има системно и трансламинарно действие, т.е. осигурява защита на новия прираст, което е характерно за начина на действие, както и газовата фаза, която е характерна за стробилурините. Осигурява продължителна защита до 4 седмици, като при много висок фон на зараза този период се скъсява, но дори при такива условия продуктът защитава културата 3 седмици. През 2019 ще предложим на пазара пакет между Дерби® Супер Едно и Алегро®, в който двата продукта са на по-добра цена, отколкото индивидуално оферираните, информира земеделците Веселин Петков.

Срещу неприятелите - Дурсбан™ 4 ЕК

Последният продукт, с който Веселин Петков приключи представянето на портфолиото на Corteva Agriscience в житни култури е инсектицидът Дурсбан™ 4 ЕК. Той е широкоспектърен органофосфорен инсектицид насочен срещу много неприятели с продължително действие от 21 дни. Ефективен е срещу икономически най-важните неприятели по житните култури - житна пиявица, житен бегач, житна дървеница, листни въшки и проблематичните подземни нощенки, които бяха сериозен проблем през 2018 при полските култури.

Публикувана в Растениевъдство

Предстои внедряване на иновативни продукти с нови молекули, които са с непознат досега механизъм на действие

Интервю на Петър Кръстев

За да научим повече подробности за продуктите, които ще предлага през новия сезон екипът на Corteva Agriscience™, на срещата в Правец разговаряхме с Иван Дражев – Продуктов мениджър в новосформираната компания.

 • Г-н Дражев, кои бяха гостите на Corteva Agriscience™ на срещата семинар в Правец и каква беше целта на събирането?

 • На семинара в РИУ Правец присъстваха земеделски производители от Северна България – от Велико Търново до Видин, и от Южна България – от София до Стара Загора. Целта ни беше да представим фирма Corteva Agriscience™ и да информираме земеделците какво ще предлага тя на българския пазар. На практика Corteva Agriscience™ е фирмата, която в света на глобализацията ще предлага хибриди семена от полски култури и решения за растителна защита.

 • В сегмента семена и досега, в рамките на Пионер Семена България, вие бяхте пазарен лидер при царевичните и слънчогледовите семена. Имате ли амбициите тази тенденция да продължи и в структурата на новата фирма?

 • Да, при царевицата ние сме безапелационен пазарен лидер, особено с хибридите от Optimum®AQUAmax® продуктовата линия, които имат изключително висок добивен потенциал както във влажна, така и в суха година. Характерното е, че през 2018 година повече от 50% от продажбите на царевични хибриди на Пионер бяха от тази линия.

 • В тази връзка в новия сезон ще предлагате ли нови хибриди царевица?

 • Ще предложим на фермерите пет нови хибрида царевица на базата на демонстрационните опити, които правим на големи полета и на много места в България. Всеки един регионален агроном на Пионер Corteva има минимум по 5 – 6 опита с царевица и по 5 – 6 със слънчоглед. Това прави резултатите достатъчно представителни и земеделците могат да ги видят във всеки един регион.

 • Как стоят нещата при слънчогледовите хибриди?

 • Отново сме номер №1 – безапелационен пазарен лидер в продажбата на слънчогледови семена. За трета поредна година пазарният ни дял се повишава устойчиво. Имаме хибриди за всички технологии на отглеждане, разбира се, конвенционалната технология е с нова селекция, която е на български селекционер, работещ в Пионер. При ExpressSun™ технологията, Пионер е в буквалния смисъл на думата пионер за тази технология и е абсолютен пазарен лидер – около 92 – 93% за този сегмент. Тази година внедряваме още един Express® хибрид, който става както за първа, така и за втора култура. Ще предложим и два конвенционални, плюс един конвенционален високоолеинов хибрид. Предвид това, че цената на високоолеиновия слънчоглед е по-висока, поради бонуса, който се дава за олеиновата киселина, догодина със сигурност ще има повишено търсене на тези слънчогледи. Така че, реагираме навреме и отговаряме на търсенето. А земеделците, които гледат линолови конвенционални слънчогледи, имат възможност да изберат хибрида, който в България тази година е дал най-висок добив от всички хибриди на Пионер и от всички конкурентни, отглеждани в страната.

 • Corteva Agriscience™ обединява продуктите на две от най-известните досега компании за растителна защита. Какво да очакват земеделските производители в този също много важен в производството сегмент?

 • Първо, в житни култури имаме три пълни решения за широколистни плевели. Това са хербицидите Дерби® Супер Едно с второ търговско име Ланселот™, Старане™ Голд и Мустанг®.Решенията ни са три, защото всеки един хербицид може да се използва в конкретна ситуация в полето с пшеница или с ечемик. Дерби® е класически хербицид за контрол на широколистни плевели, вкл. устойчиви на хормоноподобните препарати. Старане™ Голд е хербицид със същия спектър на контролирани плевели като Дерби® Супер Едно, но с тази подробност, че е много добър за прераснала лепка след 4 – 5-и прешлен. Той е перфектно решение и срещу повитица, приложен включително в късна фаза. Третото решение – Мустанг®, е с абсолютно същия спектър на действие като първите два. Но характерното за него е, че дава перфектно, евтино и бързо решение за самосевки от технологична рапица и технологичен слънчоглед, вкл. в напреднала фаза. В случай че Старане™ Голд и Мустанг® не се използват в пшеница и ечемик, могат да се приложат и в царевица към същото спектрално заплевеляване.

 • А какво ще предложите за борба с болестите при пшеницата?

 • Предлагаме един известен в практиката фунгицид, а именно – Алегро® /на фирма BASF/. През 2019 ще предлагаме хербицида Корело® Дуо 85 ВГ, който контролира всички най-важни едногодишни житни, вкл. видовете бромус, които са 5 – 6 вида, див овес, раиграс в ранни фази, плюс целия спектър от широколистни плевели. Продуктът е перфектно решение за смесено заплевеляване в пшеница, ръж и тритикале. За борба с неприятелите при житните култури предлагаме органофосфорните инсектициди Релдан™ и Дурсбан™– продукти, които са класика и са се доказали във времето.

 • Какви са технологичните решения в растителната защита при царевицата?

 • При царевицата предлагаме три технологични решения за смесено заплевеляване. Първото е Виктус® ОД, на база акт. в-во никосулфурон. На пазара има много препарати, съдържащи това активно вещество, но нашият продукт е в специална формулация с маслена дисперсия за много по-бързо абсорбиране от плевелите. Той контролира целия спектър от едногодишни житни плюс балур от коренища и някои широколистни плевели.

Имаме два хербицида за пълен контрол на всички най-важни едногодишни и многогодишни както житни, така и широколистни плевели. Това са Ариго™ и Принципал™ Плюс 66.5 ВГ. Разликата между двата е, че Ариго™ може да се прилага до 8-и лист на културата, а с Принципал™ Плюс може да се третира до 6-и лист на културата. От друга страна и двата са подходящи за технологично третиране на царевицата и без почвени хербициди в случаи, когато плътността от плевели не е голяма.

 • Вероятно арсеналът ви от продукти включва и рапица?

 • Предлагаме два хербицида – Лонтрел® 72 СГ и Галера™ Супер. Разликата е, че Лонтрел® контролира основните широколистни плевели, но не контролира някои плевели като ефемери и див мак. Проблемът с ефемерите и дивия мак в рапицата го решаваме с Галера™ Супер. Специално тази есен той показа много добър ефект, вкл. и срещу есенно поникнала бяла куча лобода, която е с обилен восъчен слой. Добре е, че земеделците се вслушаха в нашите препоръки за задължително използване на прилепител.

 • Какво ще предложите в специалните култури – лозя, овошки и зеленчучи? Има ли нови продукти при тях?

 • Имаме набор от фунгициди както за обикновени, така и за брашнести мани и за сиво гниене. Тези продукти са много добре познати от производителите, затова аз искам да обърна внимание на новостите, които ще навлязат през следващите години. Corteva разполага с много нови молекули, които предстои да бъдат внедрени в практиката. От 1998 г. досега не е имало нова молекула за борба с широколистните плевели при пшеница, ечемик, ръж, тритикале и овес. 2020 г ние ще внедрим в практиката молекулата, наречена арилекс, която ще бъде комбинирана с различни активни вещества в пшеница и в рапица. Продукт със същото активно вещество ще може да бъде използван и за вегетационно пръскане на слънчоглед за контрол на широколистни, в т. ч. и на кръстоцветни плевели. Това ще е една универсална молекула, защото става и за житни, и за широколистни култури с изключение на царевица. Тя има съвършено нов, различен механизъм на действие от досега ползваните молекули за широколистни плевели. Имаме и нова молекула за контрол на болести в житни култури – етинатрек, първата от съвършено новата химическа група пиколинамиди. Последната група фунгициди бяха от т. нар. група SDHI, така че ние вече имаме нова химична група с различен механизъм на действие. Тя ще бъде комбинирана или с триазол и/или със струбилуринова молекула за третиране на житни култури.

 • Какви новости предвиждате при царевицата?

 • Имаме нова молекула, която ще контролира както житни, така и широколистни плевели в царевица. Тя ще бъде комбинирана с внедрени преди това в практиката хербициди, така че ще имаме двукомпонентни хербициди за пълен спектър на всички плевели в културата. Ще предлагаме хербицид и за третиране на ориз срещу всички плевели, които се развиват в оризищата, вкл. и срещу киселите треви.

 • Несъмнено предстои внедряването на много иновации?

 • Да, и още нещо много впечатляващо – ще имаме нов фунгицид с пълно системно действие. През последните 40 години няма внедрена нова молекула с пълно системно действие за обикновените мани. Новата молекула, която ще бъде внедрена, е с името Зорвек. Тя ще контролира всички обикновени мани по най-важните култури – лозя, зеленчуци, картофи. Зорвек ще бъде комбинирана с други активни вещества, защото това е задължително условие в практиката.

 • Разбрахме, че вече имате фунгицид със системно действие за сиво гниене. Мисля, че в практиката отдавна се очакваше появата на такъв продукт.

 • Най-новият фунгицид Донтелис, който ще бъде на пазара през 2019, е с активно вещество карбоксамид от групата на SDHI и ще контролира видовете гниене – сиво гниене, кафяви гниенета, листни петна, листна плесен, брашнеста мана, струпясване. Хубавото при тази група химични вещества е, че имат и т. нар. допълнителен стимулиращ зелен ефект. Предимство на продукта е и късият карантинен срок от три дни.

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта