Агроновини

ЕК премахва ограниченията при производство и търговия със свинско месо в 5 области у нас

Понеделник, 22 Март 2021 08:46
Европейската комисия (ЕК) ревизира и ще премахне част от ограниченията при производството и търговията на свине и свинско месо за пет области в Република България, наложени поради разпространението на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС). Това са областите Разград, Добрич, Кърджали, Благоевград, област София и община Аксаково в област Варна. Базирайки се на високите резултати в борбата с АЧС при домашни свине през 2019 и 2020 година, оценени положително при одитите, извършени от ЕК, последният от които през ноември 2020 г., Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) неколкократно излага пред комисията становище, че принципите на досега действащата регионализация не…

ДФЗ отпуска 12 млн. лева за краткосрочни кредити на производителите на плодове и зеленчуци

Четвъртък, 18 Март 2021 17:45
 Управителният съвет на ДФ „Земеделие” взе решение да отпусне 12 млн. лв. краткосрочни кредити на производителите на плодове и зеленчуци полско и оранжерийно производство за реколта 2021 г. От тях 3 млн. лв. се разпределят в помощ на оранжерийното производство.     Решението има за цел да подпомогне българските производители на плодове и зеленчуци, които изпитват остра нужда от кредитен ресурс за оборотни средства, жизненоважен за земеделските стопанства.     На подпомагане подлежат земеделски стопани, които имат подадено и приключено заявление по схеми за обвързано подпомагане за плодове и за зеленчуци (полски и/или оранжерийни), реколта 2021 г. Градинарите и овощарите…

Нови правила за етикетиране на храни, които се предлагат неопаковани

Сряда, 17 Март 2021 16:12
Всички неопаковани храни, които стигат до крайния потребител, трябва да бъдат етикетирани. Това е регламентирано в Наредба за предоставянето на информация на потребителите за храните, одобрена от Министерски съвет. Изискванията се отнасят при директна продажба на неопаковани храни на краен потребител, както и такива, които се предлагат от заведенията за обществено хранене, където продуктите не са предварително опаковани. Етикетите трябва да указват наименованието на продукта, срока на минимална трайност или годност, както и информация за бизнес оператора, който предлага храната на пазара Съгласно Наредбата, информация за съдържанието на продуктите се поставя в близост до храната, на мястото на предлагането й…

Дни преди супер триалога: КТ „Подкрепа“ с пореден апел за по-социална ОСП

Сряда, 17 Март 2021 13:29
А   П  Е   Л ОТ НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРСКО СТОПАНСТВО“ НА КТ “ПОДКРЕПА“ Да сложим край на експлоатацията и да повишим трудовите стандарти в европейското земеделие. Новата Обща селскостопанска политика се нуждае от социална обусловеност. Време е да изпълним със съдържание понятието Социална Европа , а това означава спазване на социалните критерии на цивилизована Европа! Уважаеми г-н Премиер,Уважаема г-жо Танева,Уважаема г-жо Сачева,Уважаеми представители на медиите в България,             На 22 и 23 март 2021 година, в рамките на португалското председателство, ще се проведе среща на Съвета на ЕС с участието на министрите на земеделието на всички държави членки на…