Ситуацията на европейския зърнен пазар през изминалите седем дни (1-7 юли) беше доста противоречива. Оптимистичните прогнози за размера на новата реколта в ЕС и Русия, но най-вече драстичното понижение на цените в Щатите, оказаха силно депресиращо влияние върху котировките на основните зърнени култури на Стария Континент. На 1-4 юли цената на септемврийски контракт мелничарска пшеница на борсата в Париж ерозира до EUR 150,75-151,00/т, в сравнение с EUR 155,75/т на 30 юни и EUR 171,75/т точно преди един месец (EUR 179,75/т – 7.07.15 г.). Всъщност това беше най-ниската точка на пазара и от този момент започнаха опити за издигането му над ценовото дъно, подкрепени от информации за влошено качество на френската реколта поради обилните дъждове. Към края на седмицата пазарите в Европа получиха нова порция адреналин, която неутрализира влиянието на Чикаго. На 6 юли водещата европейска аналитична агенция Strategie Grains редуцира прогнозата си за размера на френската реколта от 38,5 млн.т на 36,5 млн.т. Търговците коментират, че очакванията на Strategie Grains са по-песимистични дори и от прогнозата на Agritel (37,3 млн.т, оповестена само един – два дни по-рано). Позитивните за ценовото развитие новини повлияха за прекъсване на низходящия тенд и на 7 юли борсата в Париж затвори на нивото от 30 юни - EUR 155,75/т.

Експортният пазар следваше динамиката на фючърсите, но възстановяването на котировките там се забави. На 7 юли френска мелничарска пшеница се предлагаше за износ от Руан по EUR155/т FOB, в сравнение с EUR159/т FOB на 30 юни 2016 г. (EUR198/т FOB -07.07.15 г.).Цената на хлебното зърно на германския пазар остана непроменена – EUR155/т СРТ Хамбург и EUR161-166/т FOB Балтийско море за пшеница качество „В” (EUR200/т СРТ и EUR205-210/т FOB – 07.07.15 г.).

При фуражното зърно пресата отвъд Океана определено беше по-силна. Царевицата завърши седмичния период в Париж с отрицателно отклонение от 4 евро, на равнище EUR 169,50 за доставка през август, а на експортния пазар цената й падна до EUR 171FOB Бордо (EUR189/т FOB – 07.07.15 г.).

Специално внимание заслужава ечемика. Анализаторите отбелязват, че качеството на френската реколтата е влошено, но пазара се намира под влиянието на високото темпо на жътвата и по-големите от очакваните добиви в Русия и Украйна. От Agritel информират, че „голяма част от ожънатото зърно там заминава директно към пристанищните терминали, където вече има задръствания”. Реколтната преса рефлектира за намаление на изкупните цени. Средната изкупна цена на фуражния ечемик на база СРТ черноморско пристанище в момента възлиза на 124 $ / т, в сравнение с 140 $/ само преди 15 дни.

Слаб тон на развитие доминира през миналата седмица и на пазарите в Източна Европа.. Борсата в Будапеща на 7 юли 2016 г. затвори както следва: мелничарска пшеница (м.VIII) - $140/т ($152 на 30.06.16); фуражна пшеница (м.VIII) - $133т ($144/т); царевица (м.XI) - $155т ($163/т) и ечемик (м.VIII) - $130/т ($133).

 

Публикувана в Бизнес

На 1 юли Международният съвет по зърното (International Grains Council) за трети  пореден път увеличи прогнозата си за производство на хлебно и фуражно зърно  в света през  2016/17 г. Планката беше вдигната с 10,1 млн.т, в сравнение с данните от края на май – до 2,03 млрд.т, което е с 25 млн.т повече в сравнение с 2015/16 г. и е втори исторически връх след рекордните 2,05 млрд. тона ожънати през 2014/15 г.

Експертите от Съвет акцентират върху рекордния преходен запас от зърно, с който стартира новия сезон - 467 млн.т, а това означава, че дори при по-малкия в сравнение с рекордната 2014/15 г. добив „предлагането на зърнени храни   през 2016/17 г. ще достигне нов исторически пик от  2,49 млрд.т (2,45 млрд.т през 2015/16 г. и 2,46 млрд.т – 2014/15 г.).

Световен зърнен баланс в млн. т *

                        

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2016/17

     

   

Оценка

1.07.16 г.

Прогноза 26.05.16

Прогноза 1.07.16 г.

ОБЩО СВЕТА

Производство

1803

2008

2046

2001

2015

2026

Търговия

271

310

322

329

318

319

Потребление

1826

1935

2008

1984

2009

2010

Запаси

338

412

450

467

474

482

ПШЕНИЦА

Производство

657

717

730

736

722

729

Търговия

142

157

153

158

154

156

Потребление

679

699

717

719

717

720

Запаси

170

188

201

217

223

226

ЦАРЕВИЦА

Производство

873

998

1018

969

1003

1003

Търговия

100

122

125

130

129

128

Потребление

870

950

993

972

1003

1002

Запаси

132

182

207

204

205

205

    *По данни на IGC  от 1 юли 2016 г.

Оценката на Съвета за добив от пшеница е увеличена в рамките на един месец  с нови 7 млн. т   до 728,8 млн.т, а това е само с 6,8 млн.т по-малко от рекордния резултат от предходния 2015/16 сезон (735,6 млн.т).  Очертаващото се минимално намаление на световното производство  с излишък се компенсира от големите  преходни запаси  и  през новата 2016/17 маркетингова година се очаква   рекордно предлагане на пшеница в света – 946,0 млн.т (936,2 млн.т - 2015/16 г.).

Основен принос за  по-оптимистичната прогноза  е на  Русия, Украйна, ЕС и САЩ. Русия чупи исторически рекорди в производството и износа.  Добивът от пшеница в РФ през 2016/17 г. се очаква да възлезе на 63 млн.т, в сравнение с 61 млн.т, прогнозиране преди един месец и 61 млн.т ожънати през 2015/16 г.

Прогнозата за  Украйна  е подобрена с 1,5 млн.т, от 21,5 млн.т на 23,0 млн.т, но все пак това е с 3,7 млн.т по-малко в сравнение с 2015/16 г.

Съвета очаква новата реколта от мека пшеница в ЕС да възлезе на 145,7 млн.т, което е с 1 млн.т повече от прогнозираното в края на май, но  с 5,6 млн.т по-малко спрямо предходния сезон.

Трябва да отбележа, че първите индикации за добив от пшеница в Русия и ЕС бяха далеч по-консервативни - 56,0-57,0 млн.т  и 148,0-149,0 млн.т, а и първите оценки за размера на световния добив гравитираха към  712-715 млн.т.

Добиви от пшеница в основните страни производителки (в млн. т)

 

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

       

   Оценка

1.07.16

Прогноза

28.04.16

Прогноза

26.05.16

Прогноза

01.07.16

Общо Света

655,0

717,4

729,6

735,6

717,2

722,3

728,8

САЩ

61,8

58,1

55,1

55,8

52,8

54,3

56,6

Австралия

22,5

26,9

23,1

24,2

25,0

25,0

25,5

Аржентина

8,0

9,2

13,9

11,3

14,6

14,6

14,6

Канада

27,2

37,5

29,4

27,6

29,5

29,5

29,5

ЕС общо

131,6

143,2

156,1

159,8

152,1

153,6

154,6

ЕС мека п-ца

-

135,0

148,5

151,3

143,4

144,7

145,7

Русия

37,7

52,1

59,1

61,0

59,0

61,0

63,0

Украйна

15,8

22,3

24,7

27,3

21,5

21,5

23,0

Китай

-

121,9

126,2

130,2

127,4

127,4

126,0

Индия

-

93,5

95,9

86,5

90,0

90,0

90,0

 *По данни на IGC  от 01.07.16 г.

Световното потребление на пшеница (719,6 млн.т) през новия сезон отново ще е под равнището на производството (728,8 млн.т), а това   предполага натрупване на още по-голям преходен запас  – 226,4  млн.т,  в сравнение с  217,2 млн.т в края на 2015/16 г (200,6  млн.т – 2014/15 г. и само 188,4 млн.т в края на 2013/14 г.). 

Параметрите  при  износа демонстрират рекордния  експортен потенциал  на Русия (24,8 млн.т), която втора година поред изпреварва предишни лидер Щатите (23,2 млн.т ). Прогнозата за износа на мека  пшеница от ЕС през 2016/17 г. също е оптимистична - 32,6 млн.т  (32,1 млн. т – 2015/16 г.).

Оценката  за  световната реколта от царевица през 2016/17 г. не е променена, в сравнение с данните от края на май -  1,003 млрд.т, с 34 млн.т повече от очакваното за текущия сезон, но все пак е с 15 млн.т под нивото на историческия връх от 1,018 млрд. тона, регистриран  през 2014/15 година. .

Предлагането на царевица в глобален мащаб обаче  също ще е рекордно – 1,21 млрд. т, в сравнение 1,17 млрд. т – 2015/16 г. и 1,20 млрд. т – 2014/15 г.  Увеличението идва от натрупания   в края на 2015/16 г. преходен запас -  203,6 млн. тона, в сравнение само с 182,1 млн.т, с които стартира 2014/15 година.

Прогнозата за  реколтата от  царевица в ЕС  през 2016/17 г. е редуцирана с 0,7 млн.т спрямо майския доклад  –  до 63,0 млн.т, но това все пак е с 4,8 млн.т повече спрямо 2015/16 г. За отбелязване е потвърждението на много благоприятна перспектива за производство на царевица в Украйна – 25,5 млн.т, в сравнение с 23,3 млн.т през 2015/16 г. и 28,5 млн.т – 2014/15 г.

Публикувана в Бизнес

Игор Валентович

През изминалите седем дни (17-23.06.16 г.) цените на пшеницата, царевицата и соята на международните пазари продължиха стремителното пикиране надолу.Според водещите анализатори спекулативният балон се спука и инвестиционните фондове се изтеглят от зърнените пазари. Сигналът за засилване на низходящия тренд дойде от Чикаго. Спекулантите започнаха масово да ликвидират дългите си позиции в царевицата и соята след информациите за напоителните валежи в Средния Запад на САЩ и по-благоприятните прогнози за южноамериканските реколти. При пшеницата основните депресиращи фактори бяха оптимистичните прогнози за добивите в основните страни производителки и бързият напредък на жътвата в САЩ.

Тези дни беше оповестен доклада на Министерството на селското стопанство на Австралия(Abares) за развитие на зърнените пазари през новия сезон. Според водещите експерти „световните наличности от пшеница през 2016/17 г. ще останат „изобилни”, а „производството отново ще изпреварва потреблението”. В Abares залагат на продължаване на низходящия и очакват, че през 2016/17 г. средната цена на мелничарската пшеница ще спадне до най-ниското равнище от 2001/02 година насам. Австралийските анализатори използват за база котировките на американската твърда червена зимна пшеница, като средната очаквана от тях цена за 2016/17 г. възлиза на $190/т, в сравнение с $212/т през 2015/16 г.

През изминалите седем дни, под натиска на реколтната преса цената на пшеницата на американския пазар падна с 5-6 долара, до $187/т FOB за мека червена зимна пшеница и $193/т FOB за твърда червена зимна пшеница ($215/т и $240/т – към 23 юни 2015 г.). Щатската царевица завърши седмичния период с отрицателно отклонение от 10-12 долара, на равнище $183FOB ($174/т – 23.06.15 г.).

На 23 юни септемврийският контракт мелничарска пшеница затвори на борсата в Париж на равнище EUR 159/т, а цената на царевицата ерозира до EUR 176/т за доставка през август, в сравнение с EUR 162,50/т и EUR 182/т съответно на 16.06.16 г.( EUR 184,50/т и EUR 164/т - 23.06.15 г.).

Експортните котировки на френска мелничарска пшеница през същия период се понижиха до EUR 162/т FOB Руан, но цената на германска пшеница качество В (12,5% протеин) остана почти непроменена - EUR158СРТ Хамбург, в сравнение с EUR 164/т и EUR159 /т съответно на 16.06 16 г. (EUR179/т и EUR187/т – 23.06.15 г.). Експортната цена на френската царевица се срина с 10 долара – до EUR 175/т FOB Бордо (EUR 161/т – 23.06.15 г.).

Борсата в Будапеща на 23 юни 2016 г. затвори както следва: мелничарска пшеница (м.VIII) - $157/т ($155 на 16.06.16); фуражна пшеница (м.VIII) - $153т ($152/т); царевица (м.VII) - $188/т ($186/т) и ечемик (м.VIII) - $141/т ($143).

Експортните цени на украинска мелничарската пшеница (12,5% протеин) през миналата седмица се изравниха с тези на руския пазар - $183-186/т FOB черноморско дълбоководно пристанище ($192-196/т FOB -23 юни 2015 г.).

Публикувана в Бизнес

Масирана данъчна акция се проведе на стокова борса Първенец край Пловдив. Екипи на териториалната дирекция на НАП в Пловдив, звеното за фискален контрол и Полицията бяха мобилизирани за съвместни действия срещу данъчни злоупотреби при търговията с плодове и зеленчуци.Борсата в Първенец е лицензирана по Закона за стоковите борси и тържища и всеки регистриран земеделски производител, предлагащ собствена продукция там, задължително трябва да работи с касов апарат. Същото изискване важи за прекупвачите, които продават вносна стока. Освен това борсата е обект за фискален контрол, тъй като на нейна територия се предлагат значителни количества плодове и зеленчуци, които са рискови стоки.

Националната агенция за приходите проследява произхода на плодовете и зеленчуците, които се внасят, но също и дали са изрядни производителите и търговците – имат ли фискални устройства и издават ли касови бележки. Изключително съдействие оказват органите на реда. Отговорност на Полицията е да осигури безпрепятствено извършване на проверките. 

Още на входа на борсата звеното за фискален контрол постави технически средства за контрол (пломби) на 26 превозни средства, влизащи или излизащи от Първенец, за да се гарантира, че стоката ще бъде разтоварена в декларираното количество и на предварително посоченото място без да бъде манипулирано от превозвачите. Наложени са обезпечителни мерки на 9 дружества заради несъответствие между представените документи пред данъчните и действителните количества плодове и зеленчуци, намерени в камионите. Инспекторите от звеното за фискален контрол издадоха и два акта заради липса на придружаващи стоката документи и не представяне на документ за самоличност от водача на превозно средство. Във вътрешността на борсата данъчните провериха общо 40 търговци и производители.

Деветима ще бъдат санкционирани заради липса на фискално устройство и не издаване на касови бележки. Шестима са хванати с разлики в касовите наличности, а един търговец ще бъде глобен заради неправомерно разпореждане с продукцията. Разпоредена е пълна инвентаризация на 21 обекта за продажби. Ако инвентаризацията установи разлики в счетоводните документи, ще бъдат предприети последващи контролни действия спрямо задължените лица.

Публикувана в Бизнес

В кръг зърно на „Софийската стокова борса” тази седмица хлебната пшеница с доставка от място като търсене остана на цени от 270 лв/тон, продавачите също не промениха цените си от 280-290 лв/тон. Купувачите при фуражната също са на 220-240 лв/тон, предлагането е на 250 лв/т, а царевицата от място варира между 300 и 310 лв/тон съответно за търсене и предлагане.

При маслодайния слънчоглед от място цените се движат в широки граници – от 670 до 690 лв/т „купува” и от 700 до 750 лв/т „продава”. Всички цени са без ДДС.

В кръг „Хранителни стоки” цените на основните суровини останаха стабилни, предлагането преобладава. Има търсене на бяла рафинирана захар в пакети по 1кг на 1280 лв/тон без ДДС.

В кръг „Нехранителни стоки” се продадоха газьол за отопление на 1678 лв/хил.литра, бензинът А 95Н отиде леко нагоре и вече се движи между 1.89 и 1.91 лв/литър,  дизеловото гориво е от 1.86 до 1.88 лв/литър. Имаше и сделки за газ пропан бутан на 0.78 лв/ литър.

Публикувана в Бизнес

Оранжерийните домати поевтиняха през изминалата седмица с 4.4 на сто и се търгуваха по 1.53 лева за килограм. Цената на доматите от внос се понижи с 4.2 процента до 1.15 лева за килограм. Краставиците от внос се продават по 1.00 лева средно за килограм, а българските оранжерийни краставици - по 1.11 лева за килограм. Цената на картофите се понижава с 5.2 на сто до 0.73 лева за килограм на едро. Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява цените на хранителните стоки на едро, се понижи за една седмица с 1.48 на сто до 1.283 пункта, съобщи Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), цитирана от БТА.

Преди година ИТЦ е на същото ниво. Докато през 2015 година ИТЦ се повиши сезонно през пролетта до 1.519 пункта, тази година най-високата му стойност беше 1.463 пункта.

Зелената салата поевтинява с две стотинки и се търгува по 0.40 лева средно за брой.

Ябълките се търгуват по 1.25 лв./кг, цената на лимоните се повишава с 20.0 на сто до 3.55 лева за килограм. Ягодите поскъпват през тази седмица с 6.1 на сто до 2.62 лева за килограм. Цената на черешите намалява с 23.8 на сто до 2.46 лева средно за килограм. Кайсиите поевтиняват с 13.7 на сто до 1.76 лева за килограм.

Кравето сирене поскъпва с 0.2 на сто и се продава средно по 5.38 лв./кг, а кашкавалът тип "Витоша" - по 9.45 лв./кг. Олиото поскъпва с 1.0 на сто и се търгува по 2.05 лева за литър. Цената на каймата се увеличава с 0.9 на сто до 4.60 лева за килограм, а пилешкото замразено месо се търгува с 1.0 на сто по-евтино - по 3.70 лева за килограм на едро. Захарта се продава по 1.44 лв./кг, цената на брашното, тип "500", е средно 0.81 лева за килограм. Зрелият фасул се купува средно по 2.78 лв./кг. Яйцата се продават средно по 0.15 лева за брой на борсите.

Публикувана в Бизнес

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява цените на хранителните стоки на едро, се понижи за изминалата седмица с 0.7 на сто до 1.302 пункта, съобщи Държавната комисия по стоковите борси и тържищата /ДКСБТ/. За месец ИТЦ се е понижил с 6,45 процента.

Оранжерийните домати поевтиняват през тази седмица с 6.1 на сто и се търгуват по 1,55 лева за килограм. Цената на доматите от внос се понижава с 5.5 процента до 1.20 лева за килограм. Краставиците от внос се продават по 1,10 лева средно за килограм, а българските оранжерийни краставици - по 1,25 лева за килограм. Цената на пресните картофи се понижава с 8.0 на сто до 0,80 лева за килограм на едро.

Зелената салата поевтинява с три стотинки и се търгува по 0.42 лева за брой средно.

Ябълките се търгуват по 1,13 лв./кг, цената на лимоните се повишава с 6,2 на сто до 2,93 лева за килограм. Ягодите поевтиняват през тази седмица с 1.2 на сто до 2.45 лева за килограм. Цената на черешите пада 10 на сто до 3.23 лева средно за килограм.

Кравето сирене поскъпва с 0.2 на сто и се продава средно по 5.37 лв./кг, а кашкавалът тип "Витоша" - по 9.43 лв./кг. Олиото поевтинява с 1 на сто и се търгува по 2.01 лева за литър. Цената на каймата пада с 0.9 на сто до 4.55 лева за килограм, а пилешкото замразено месо се търгува с 1.1 на сто по-евтино по 3.66 лева за килограм на едро.

Захарта се продава по 1.42 лв./кг, цената на брашното, тип "500", се продава средно 0.80 лева за килограм. Зрелият фасул се купува средно по 2.81 лв./кг. Яйцата се продават по 0.15 лева за брой на едро.

Публикувана в Бизнес

Обзор на Софийската стокова борса

В началото на месец декември цените на най-основните зърнени контракти за пшеница, царевица и маслодаен слънчоглед отхвръкнаха сериозно нагоре по световните борсови пазари. На борсата в Чикаго пшеницата поскъпна с цели 19.26 долара до 220.32 щд/тон, царевицата я следва с 1.34 долара до 153.38 щд/тон. Соята и соевият шрот обаче продължиха да поевтиняват с минус 3.67 и минус 2.40 долара до съответно 371.26 и 344.90 щд/тон.

В Будапеща тенденцията към повишение е при същите три контракта – мелничарската пшеница се повиши чувствително с 11.65 лева до 331.39 лв/тон, царевицата се придвижи също осезателно нагоре с плюс 10.89 лева до 261.29 лв/тон, а маслодайният слънчоглед е абсолютен рекордьор с плюс 33.59 лева до 659.59 лв/тон.

Фуражната пшеница и рапицата са единствените, които леко поевтиняха през седмицата - минус 2.15 и 4.82 лева до съответно 286.78 и 643.66 лв/тон.

Нерафинираното слънчогледово олио в Ротердам не промени цената си и остана на 900 щ.д./тон, а рафинираната захар в Лондон падна с минус 5.90 долара до 415.80 щд/тон.

На Софийската стокова борса в кръг „Зърно” различията между предложенията на купувачи и продавачи като че ли намаляват при пшеницата. Предложения имаше за хлебна пшеница от място Втора Б група на 320 до 300 лв/тон, търсенето се придвижи от 270 на 280 лв/тон.

При царевицата имаше само търсене, като цената на купувачите варираше от 260 до 290 лв/тон без ДДС. Маслодайният слънчоглед се купуваше на начална цена от 620-650 лв/тон.

В кръг „Хранителни цените на основни суровини и предлагането са стабилни.

В кръг „Нехранителни стоки” имаше сделки най-вече за  горива и енергоносители. Продадоха се природен газ, компресиран, на 662.44 лв/х.н.к.м, газ пропан бутан в диапазон от 841.67 до 890 лв/хил.л и същият, наливно, на 1719 лв/тон. Имаше покупки за бензин А95Н в диапазон 1824-1900 лв/хил.л и за бензин А 98Н на 2016.67 лв/хил.л без ДДС, като цените вървят леко надолу. Сделките за дизелово гориво се сключиха от 1859 до 1930 лв/хил.л и за газьол за отопление, наливно, на 1172 – 1502 лв/хил.литра.

Публикувана в Бизнес
Петък, 03 Октомври 2014 12:39

Бой за чушки на борсата в Първенец

Николай Чапански
Истинско стълпотворение имаше на тържището край Първенец през тези септемврийски дни. Освен хора от големия град, да напълнят багажниците на колите си със зарзават за зимнина бяха дошли и жители от съседните села.
„На 60 години съм и не помня досега някога да сме купували чушки за лютеница”, казва бай Димитър, дошъл от Крумово с младите да напазарува от борсата.
Оживлението е знак, че есента е дошла и хората са се усетили, че зимата наближава, а килерът е празен. Чушките на чувал се харчат около 1,20-1,30 лв. за кг., а консервните домати заковаха 80 ст. за кило. От време на време мургави търговци подвикват на купувачите да не си избират само хубавите и прави чушки, защото цената ще е друга, а отсреща се чува отговор: „Аз за тая скапана чушка 1,30 няма да дам…“
Търговците с пълни бусове чушки казват, че са от Кърджалийско и Пазарджишко, но „пекан“ борсаджия признава, че има и такива, които пълнят вътре в тържището бусовете с македонска чушка и я предлагат навън за българска. Подобно е положението и на гругата голяма борса в региона, тази в Плодовитово.
И докато си говорим, се задава един дълъг тир точно с такива чушки, отгледани в Македония. Влиза бавно, бавно в тържището и отива най-накрая, където го чакат служители на НАП, за да го разпломбират. Около тира е панаир от търговци с желание да купят от евтината македонска капия, но меракът бързо им секва, защото от склада казват, че всичко е предварително разпродадено.
Малко по-настрани е пълният тир с грозде от Гърция, а в далечината на рампата разтоварват тонове с румънски картофи. Вчера е дошъл и фасулът от Аржентина, а оня ден са пристигнали домати от Полша. Питам за цената и бързо научавам, че гръцкото грозде е бяло, за ракия, на 75 ст. за кило, а румънските картофи - на 40 ст.
На международната борса в Първенец има всичко, само дето българските производители са кът. Истината е, че големите търговци дирижират цените, а малките се водят по тях.
Същото потвърждава и Елена Шаркова от Брестовица, която продава 2-3 сорта грозде от собственото лозе, което гледа със сина си Йордан. Имат 20 декара и едва са го спасили с 3-4 пръскания. На едро сортовете „Италия” и „Кралски рубин” ги продава на 80 ст., а „Палери” - по левче. Камара с кромид лук пък е струпал Мехмед Ахмедов от Долно Воден. Твърди, че има 50 дка засети с лук, а цената тази есен е повече от ниска - 35 ст. за кило.

Публикувана в Растениевъдство

След кратка стабилизация котировките на хлебното и фуражното зърно на международния пазар отново тръгнаха надолу.  Сигналът за подновяване на низходящия тренд и този път дойде от Чикаго. Цените на пшеницата и царевицата там в рамките на изминалите седем дни (18-25.09.) спадна с нови 5-7 долара - до $174/т и $128/т съответно ($246/т и $179/т – 25.09.13 г.). Въпреки активизирането на износа и спечелването на  египетски търг (55 хил. т) експортната цена на американската мека червена зимна пшеница (SRW) се понижи от $240/т FOB на $233/т FOB, а фобните котировки на царевицата ерозираха от  $181/т до $176/т. Анализаторите са категорични – основните фактори, депресиращи пазара в момента са рекордните добиви и поскъпването на щатската валута.
Вчера бяха оповестени новите прогнозни данни на Световния съвет по зърното за състоянието на глобалния зърнен баланс през 2014/15 г. Оценката на Съвета почти изцяло се покрива с оптимистичната прогноза на Министерството на земеделието на САЩ (USDA) Съветът очаква, че през 2014/15 г. в света ще бъдат произведени 717 млн.т пшеница, с 4 млн.т повече в сравнение с предишната прогноза и резултата от предходния сезон и с 62 млн. т (9,5%) повече в сравнение с 2012/13 г. Глобалният добив от царевица  се оценява от Съвета на 974 млн.т само с 9 млн.т по-малко от историческия връх регистриран през 2013/14 г., но в същото време с драстичните 113 млн.т повече в сравнение с 2012/13 г.  
Понижението на цените в Чикаго оказа силно негативно влияния върху котировките в Европа. Европейският фючърс мелничарска пшеница поевтиня с 10 евро на борсата в Париж – до EUR 150,25 за тон. Физическият пазар в Западна Европа обаче изглеждаше по-стабилен благодарение на активния износ - 6,4 млн.т от 1.07-25.09.14 г. На 25 септември френска мелничарска пшеница се предлагаше за износ от Руан по EUR163/т FOB за зърно 11,5-12,5% протеин и EUR151/т FOB за 10,5-11,5% протеин. С 5-6 евро през изминалите седем дни паднаха и котировките на германската хлебна пшеница качество „В” (мин. 12% протеин, 225 Хагберг) – до EUR163/т СРТ Хамбург и EUR171-176/т FOB Балтийско море.
Анализаторите коментират, че в търговските среди на Запад все по-силно се чува мнението, че цените на пшеницата  вече доближиха сезонното дъно, но  царевицата и соята могат да падат още тъй като тези дни старира прибирането на рекордни реколти от тези култури в САЩ.
На 25 септември борсата в Будапеща затвори както следва: мелничарска пшеница м. декември - $205/т ($206/т - 17.09.14 г.); фуражна пшеница м. декември - $164/т ($164/т); царевица м.ноември - $146/т ($151/т ) и фуражен ечемик м. декември - $165/т ($173/т).
Пазарът на суровото слънчогледово масло в Западна Европа за пръв път от няколко седмици насам завърши седмичния период с положително отклонение от 40-45 долара на равнище $840-850/т FOB за товарене през октомври. Цената на слънчогледовото семе на европейския пазар обаче продължи движението в низходяща посока - EUR 285/т СРТ Saint-Nazaire, в сравнение с EUR295-300/т в средата на месеца.

Игор Валентович

Публикувана в Бизнес

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта