Четвъртък, 11 Декември 2014 13:41

Рекордни добиви от пшеница през 2015 г.

Според Международния съвет по зърното, световното производство на пшеница през 2015 г. ще бъде около 718,1 милиона тона, а не 718,5 милиона тона по предишните прогнози. Въпреки лекия спад в прогнозата, реколтата ще бъде на рекордно ниво. Миналият сезон в света бяха ожънати около 711,9 милиона тона. В сравнение с прогнозите от предходния месец рязко паднаха прогнозите за добивите от пшеница в Алжир - от 3,1 до 1,8 милиона тона. Прогнозните добивите са паднали също и за САЩ, Египет и Казахстан.

Сеитбата на зимна пшеница в страните от северното полукълбо вече е приключила. Ако пролетта е засята пшеница не по-малко от нормалното, площта засята в света през сезон 2015-2016 ще се увеличи с 1%.

Ниската цена на пшеницата стимулира по-голямо потребление на тази култура в развиващите се страни. Прогноза за потреблението на фуражното зърно се увеличава с 2,5 милиона тона до най-високата стойност за последните няколко години – 140,9 милиона тона.

Средните цени на износа на пшеница за последния месец са малко по-високи поради неблагоприятните метеорологични условия в няколко страни-износителки. Цената на твърда пшеница, както и преди, все още е висока, поради ограниченото предлагане.

Публикувана в Растениевъдство

В своя последен отчет аналитиците от Informal Economics прогнозиратсъщественонамалениена производството нацаревица в света за сезон 2015/16 – до 968 млн. тона.Това е значително по ниска оценка от текущия сезон (981,8 млн. т) и още по-нисък показател от сезон 2013/14 (991 млн. т).

Намаляването на добивите от царевица за следващия сезон се очаква в САЩ – до 341,6 (366; 353,7) млн. тона, в страните от ЕС – до 65 (73,1; 64,2) млн. тона, в Украйна – до 25 (26,5; 30,9) млн. тона и в Мексико – до 22,1 (23; 23) млн. тона.

В същото време през сезон 2015/16 се прогнозира ръст в брутното количества на царевица в Китай – до 225 (213,8; 218,5) млн. тона, в Бразилия – до 72 (68,7; 79,9) млн. тона и в Аржентина – до 26,3 (22; 26) млн. тона.

Публикувана в Растениевъдство

САЩ са известни със своите инвестиции в областта на науката и особено на инвестициите в сектор земеделие. Тези инвестиции носят положителни резултати вече в продължение на 50 години. При проучване на пшеницата от селекционерите на света са дадени нови сортове пшеница, които са по-устойчиви на болести и вредители.
Според агенция "Ройтерс", през последните няколко години държавните инвестиции са насочени предимно към подпомагане на земеделските производители, а не за научни изследвания.
Но научните изследвания на пшеницата и въвеждането на нови сортове е жизнено важен въпрос за цялата държава. Частни компании са готови да инвестират в проекти за проучване на културата, за да се окаже помощ на институтите.
До 2018 г. научните работници са длъжни да получат нови сортове пшеница, чиито добив ще бъде по-висок с 20 на сто от досегашните.
Частните компании са склонни да заделят пари за разработване на нови технологии, за да се гарантира, че в близко бъдеще ще видим иновативно производство на пшеница.
Най-големи врагове на високите добиви си остават вредителите и болестите, които мутират като например жълтата ръжда. Често ниските добиви се дължат и на неблагоприятни метеорологични условия. С всички тези проблеми учените ще се борят до 2018 г. със средства, предоставени от частни компании.

Публикувана в Растениевъдство

В своя последен баланс за търсенето и предлагането на зърно в света, ФАО намали с 1 млн. тона световната прогноза за производството през 2014 година – до 2,5 млрд. т. Това ще бъде с 3,7 млн.тона по-малко от рекордната реколта през 2013 година. Очаква се, че световното производство на царевица през 2014/15 г. ще достигне нов рекорд от 1,01 млрд. т. вследствие големият добив в ЕС и САЩ. Прогнозата за световното производство на пшеница за сезон 2014/2015 г. е повишена на фона на сигналите за това, че добивът от пшеница в Украйна ще бъде по-висок, отколкото се очакваше по-рано. Така през 2014 година световното производство на пшеница може да превиши рекорда от миналата година и да стигне до 722,6 млн.тона.

Публикувана в Растениевъдство

В настоящия сезон в страните от Евросъюза е планирано да се прибере 1,6 млн. тона десертно грозде, което е с 16% по-малко от миналата година, когато общият добив е бил 2 млн. тона.

Най-голям е спадът на производството в България – с 40,8%, Италия – с 20%, Франция с 16%, Гърция с 8,6%, Португалия с 8,6%, Испания с 8% и в Румъния с 5,3%.

Специалистите отбелязват, че намалението на добивите е било причинено от климатичните особености на сезона, като най-силно производството е пострадало от обилните дъждове и градушки.

Европейският съюз е един от водещите производители на десертно грозде в света заедно с Китай и Иран. При това основното производство е съсредоточено в Италия, Испания и Гърция – производството от тези страни е 93% от общото количество в ЕС.

Публикувана в Растениевъдство

В дългосрочен план, площите от картофи в Европейския съюз ще намаляват. Тази година обаче, тази тенденция не изглежда така, защото в Западна и Централна Европа площите засадени с картофи са се увеличили в сравнение с предходната година. Увеличението се дължи на по-голямата площ картофи за консумация. Площите за картофено нишесте са намалели във Франция, Холандия и Германия. При 1,79млн. хектара през предходната година, площта с картофи в момента е 1,81 милиона хектара. Така тя остава втора по големина в историята. Поради увеличаване на площите, добива на културата вероятно ще бъде още по-голям. Очаква се добив 58,5 милиона тона картофи, като добива в сравнение с 2013 г. ще е с повече от 4 милиона тона.

Публикувана в Растениевъдство

Антон Хаверкорт, учен от Международния изследователски център, смята, че картофеният отрасъл в света след 36 години ще стане практически съвършен. Това ще се постигне само благодарение на бързото развитие на всички видове технологии и колкото и да е странно - на изменението на климата. До 2050 г., учените прогнозират, че въглеродният диоксид в атмосферата ще се увеличи до 610 ррт, което ще повлияе на производителността и тя ще се увеличи до 30%.

С 20% ще се увеличи и производителността за сметка на глобалното затопляне, което ще позволи културите да се сеят и засаждат по-рано напролет и да се прибират до много по-късно есента. Напредъкът в технологията също води до увеличаване на добивите от картофи, ранното откриване на болестта и бързото лекуване, ще намали количеството лоша продукция.

Благодарение на всички технологии, земеделските производители ще развиват постоянен и успешен бизнес, без да замърсяват околната среда и да замърсяват почвата. Пазарът на картофи, ще бъде в състояние конкуренция, където всяка ферма ще може да заеме определен пазарен дял.

Публикувана в Растениевъдство

Австралийската синоптична служба съобщава, че сухото време на континента ще продължи най-малко още три месеца. Прогнозите са, че валежите в района ще бъдат под средните и ще са около 60%. Според експерти, сушата в някои селскостопански региони на страната ще доведе до силно намаляване на зърнената реколта, включително пшеница, жътвата на която ще започне през октомври-ноември 2014 година.
Австралия този сезон по прогнози ще прибере около 20,5 милиона тона пшеница, което е близо 0,21 милиона тона по-малко от предварително планираните. Ако добивите се сравнят с миналогодишните, добивът на зърно е намалял почти с 9%. Ако в страната метеорологичните условия не се подобрят, експертите трябва да преразгледат показателите.

Публикувана в Растениевъдство

Експерти от аналитичния център в Германия Oil World понижижиха прогнозните данни на световната слънчогледова реколта за сезон 2014-2015 година до 40,5 млн. тона, при 40,6 млн. тона, което прогнозираха по-рано. За сравнение, през 2013 г., реколтата достигна 42 млн. тона.
Както обясняват експерти, корекцията на показателите до голяма степен е направена за сметка на европейските страни като Испания и Франция, в които следствие на неблагоприятните метеорологични условия - особено тежката суша, добивите от маслодайните култури са намалели значително. Експертите единодушно заявяват, че въпреки спада в производството на слънчоглед, това няма дя се отрази драстично на стойността в световния пазар и няма да доведе до рязко покачване на цените. Въпреки всичко, този продукт ще бъде в състояние да запази своята конкурентоспособност в сравнение с други видове маслодайни култури.

Публикувана в Растениевъдство

В Германия зимният ечемик вече е в пълна зрялост, жътвата започва. Прогнозите за добивите са различни. По изследване на agrarheute.com, очакват се по-ниски добиви в сравнение с 2013 години.
Баварската асоциация на фермерите (BBV) очаква да започне прибирането на реколтата през следващите дни, при условие, че метеорологичните условия позволяват. По отношение на добива, по последното проучване на BBV, прогнозите са доста различни.

Очаква се почти 40 % по-слаба реколта

Проучване, проведено сред членовете на BBV показа, че земеделските производители в Долна Франкония очакват по-ниски добиви в сравнение с миналата година. На различно мнение са колегите им от Долна Бавария. Те очакват по-високи добиви в сравнение с предходната година. В национален мащаб, според изследването на agrarheute.com, картината е много различна.

Повишен  е риска от заболеваемост при посевите


Немската асоциацията Raiffeisen прогнозира, че от зимния ечемик ще се получат 8,7 млн. тона . Това е по- малко в сравнение с предходната година (8,4 милиона тона). Според Асоциацията житните и рапицата ще узреят 2 седмици по-рано, поради благоприятните климатични условия. По-ранното начало на вегетацията и промяната на условията на топлина и влага доведоха до начало на жътвата в края на юни.
Условията са благоприятни не само за житните култури. Ранното поникване и развитие на културите доведе и до висока заболяемост на посевите. Благодарение на меката зима, такива вредители като листните въшки или житните пиявици имаха добри условия за развитие, съобщава Камарата на земеделието на Долна Саксония.
Жегите в средата на юни в Бавария, значително ускориха зреенето на зимния ечемик, но това не води до по-високи добиви.
Оценките на Raiffeisen Association показват, че и добивите от пшеница ще бъдат по-слаби от предходната година.

Публикувана в Растениевъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта