Отговор от ДФЗ: Ако кандидаствате по 4.1 само за закупуване на техника, не е необходима екологична оценка от РИОСВ Избрана

Във връзка с поставени читателски въпроси относно приема по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства", попитахме  ДФЗ: Актуални ли са към днешна дата публикуваните преди 5 години от МОСВ указания във връзка с приема по подмярка 4.1 - в частта закупуване на земеделска техника, ? Ако да - това означава ли, че регистрацията по чл. 137 не е задължителна, ако сега се кандидатства по 4.1 с проект за закупуване на земеделска техника?

Ето и и експретния отговор от ДФЗ:

За проектите по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материали активи“ от ПРСР 2014-2020 г. в случаите, когато се кандидатства само за инвестиции, свързани със закупуване на земеделска техника, не е необходимо представянето на документ за екологична оценка от РИОСВ. Това е изразено в становище с № 04-00-3055 от 07.07.2020 г. на заместник-министъра на околната среда и водите, свързано с настоящата процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1, относно необходимостта от провеждане на процедури по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за проекти, свързани единствено със закупуване на земеделска техника.

Информираме Ви, че кандидат в процедура може да иска разяснения по документите по условията за предоставяне на финансова помощ в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и в ИСУН 2020.

По отношение на втората част от зададения от Вас въпрос, трябва да се има предвид, че необходимостта или липсата на такава от представянето на документа по т. 13 от Раздел 24.1 „Списък с общи документи“ към Условията за кандидатстване по никакъв начин не е обвързана със задължителното изискване кандидатите по процедурата да са собственици или ползватели на действащи животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. В обяснителните бележки към утвърдените условия за кандидатстване е предоставена легална дефиниция за действащ животновъден обект, а именно: „Животновъден обект, регистриран по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, в който към датата на подаване на проектното предложение се отглеждат селскостопански животни“.

Разходите за закупуване на земеделска техника по процедурата са допустими, ако същите са за обработка на земеделски площи, предназначени за производство на селскостопански култури за изхранване на животните, отглеждани от кандидата и включени в проектното предложение и/или за извършване на дейности в животновъдния обект, свързани с отглеждане на животните и подобряване на селскостопанския производствен процес.

По процедурата не се подпомагат дейности, свързани с производство и съхранение на селскостопански продукти от растителен произход, предназначени за продажба и дейности, които не са свързани с отглеждане на селскостопански животни.

Прочетена 10654 пъти Последно променена в Петък, 31 Юли 2020 09:01
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта