Минималният срок на арендата стана 5 години

Минималният срок на арендата стана 5 години

Минималният срок за договори за аренда, вече е 5 години. Промяната в Закона за арендата бе приет от парламента заедно с измененията на закона за земеделските земи. С тях се въведе изискването в комисиите за проектите за разпределение на масивите за ползване вече да участват както собствениците, така и ползвателите на земеделски земи.

В споразуменията ще влизат и проектирани полски пътища, които попадат в масивите за ползване, когато ползвателят осигури транспортен достъп. В тях няма да могат да участват лица, които не са изплатили задълженията си за ползване на бели петна, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.

Изплащането на сумите за белите петна ще се извършва вместо в общините, в областните дирекции по земеделие.

Отпада необходимостта от вписване на споразумения за уедряване на имоти по собственост в службите по вписвания. Споразуменията ще служат за изменение на картата на възстановената собственост.

На фермерите, собственици на пасищни животни и регистрирани животновъдни обекти, ще се разпределят пасища, мери и ливади от общинския и държавния поземлен фонд без търг - от комисии към общините или към областната дирекция по земеделие.

Желаещите да участват ще подават заявления в общината. Всеки собственик на пасищни животни ще може да заявява допълване на правното му основание с пасища, мери и ливади до 10 дка за една животинска единица за имоти от 1-а до 7-а категория и до 20 дка в имоти от 8-а до 10-а категория.

При недостиг на пасища, мери и ливади в съответното землище, ще се извършва допълнително разпределение в съседни землища, община или област. Договорите на предоставените по този ред имоти ще бъдат с минимален срок за ползване до 5 г., при условие, че не се променя броят на животните. При увеличаването им, лицето ще може да кандидатства за допълнителни площи.

Останалите след разпределението пасища, мери и ливади ще се включват в търгове - ще могат да кандидатстват собственици на животни. За тях вече няма да важи условието за достигане на нормата.

 

Прочетена 4053 пъти
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.