При кандидатстване по мярка Млад фермер не се иска документ за завършен образователен курс

При кандидатстване по мярка Млад фермер не се иска документ за завършен образователен курс

Регистриран съм като Земеделски производител и имам стопанство от 50 овце-майки и 2 крави. Обработвам 70 дка земя. Студент съм първа година в Пловдивския аграрен университет. Искам да се включа в схемата за млад земеделски стопанин, но трябвало да съм завършил 150 часа курс в областта на селското стопанство. Бихте ли ми обяснили за какъв вид документ става дума и откъде бих могъл да си го получа?

Въпроса задава Димитър Димитров

След като нямате диплом за средно или висше аграрно образование, документ за завършен курс в момента не ви трябва. Едва след като в Държавен фонд „Земеделие“ одобрят проекта ви, трябва да поемете ангажимент да завършите обучителен курс в областта на селското стопанство от минимум 150 часа.

Както вече в. „Гласът на фермера“ писа, такъв курс за млад фермер ще се изисква на третата година от изпълнението на бизнес плана, одобрен от фонд „Земеделие“. Според проекто-наредбата на МЗХ за млад земеделски стопанин в новата Програма за развитие на селските райони, има три възможности за образование на кандидатите. Те са следните:

- средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост

- висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост

-завършен курс от минимум 150 часа в областта на селското стопанство и/или по мярка “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”.

Вие съобщавате, че сте студент – първи курс в Пловдивския аграрен университет т.е. след три години няма да имате диплома за завършено образование. Следователно до 36 месеца от сключването на договора за отпускане на финансовата помощ по проекта ви с ДФЗ, ще трябва да представите документ за завършен 150 часов образователен курс. Документът се издава от фирмата, която организира съответния курс.

Кои фирми ще бъдат лицензирани да извършват специализираните курсове? Едва след като бъде пусната мярка 1 от новата ПРСР “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”, различни организации и фирми ще подават проекти за предоставяне на обучение на фермери. Списък с одобрените от тях ще бъде публикуван на страниците на ДФЗ и МЗХ. В последните промени на Закона за подпомагане на земеделските производители се урежда създаването на Система за съвети в земеделието, която включва както Националната служба за съвети в земеделието, така и другите лица, които предоставят обучение за земеделските стопани.

Предвижда се Националната служба по съвети в земеделието/НССЗ/ да организира безплатни образователни курсове за млади фермери. Засега е известно, че тази година няма да се организират такива. Но съветът на специалистите е да се обърнете към съответната областна служба на НССЗ, където безплатно ще ви изготвят бизнес план за кандидатстване по мярката за млад фермер. Там ще ви запознаят и с възможностите за образователен курс.  

Прочетена 6247 пъти
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.