Предприятията, занимаващи се с развъждане на сьомга в изкуствени водоеми, получиха официално разрешение да хранят рибата с костно брашно от птици и свине.

Производителите на животинских белтък доказват, че рибата няма да придобие друг вкус и мириз, тъй като при преработката се използва високотемпературна технология и напълно се губи характерната за птиците и свинете миризма. Гарантирана е и пълна безопасност по отношение зараза с болести.

           Производителите все още се отнасят с недоверие към нововъведението.

На сьомгата, която се отглежда в рибни ферми, са необходими 5 кг дива риба за прираст от 1 кг. Това създава опасност за намаляване ресурсите на трескови риби в морето, поради което е намалено количеството им в храната на сьомгата.

           В рибовъдните ферми рибата се храни преимуществено с растителна храна, в състава на която влиза пшеница, царевица и растителни масла. Към това се добавя рибно брашно и рибно масло.

         Съобщава се и за опити за хранене на сьомга с генномодифицирана соя.

Публикувана в Животновъдство

Някои растения притежават вещества, които не са полезни за хората. Голяма част от тези вещества се натрупват в хранителните продукти, попадат в човешкия организъм, водят до негативни, а понякога и необратими последствия.

Един от начините за решаването на този проблем е вмешателството на човека н генома на растенията с цел да им придаде нови качества. Може да се получи например, рапица, в маслото на която има по-малко от обичайното количество наситени мастни киселини, грозде без семки, кафе с незначително количество кофейн, ориз с увеличено съдържание на бетакаротин.Освен това, растенията мога да бъдат „накарани”  да произвеждат белтъчини, повреждащи хитина на вредните насекоми, да блокират развитието на вирусите и дори да променят формата си, например,  да се превърне обикновеният картоф в декоративно растение. В доклада на Международния комитет на ООН за популяризиране на селскостапанската биотехнология е отбелязано, че в света само за една година – от 2007 до 2008 г. общата площ, заета с генномодифицирани култури се е увеличила с 9 на сто до 125 млн. ха. Геннопроменени култури вече са тютюна, царевицата, доматите, соята, картофите, ориза, памука, пъпешите и дините, рапицата, захарното цвекло, пшеницата, ягодите, тиквите, бананите, зелето, целината и салатите и т.н.

Генетичните модификации променят активността на естествените за организма гени; вкарват допълнителни копия на собствените им гени; вкарват гени от организми от друг вид (трансгенни модификации). Днес са открити над 100 гени, способстващи за синтезата на ендотоксините, убиващи гъсениците на вредните насекоми от семейството на пеперудите или от семейството на майските бръмбари, светулките и божите кравички без при това да се повреждат личинките на насекомите, към семейството на който се отнасят пчелите. Ендотоксините, след като се активират в киселинната среда на стомашно-чревния тракт на вредителите, предизвикват нарушения в йонната обмяна и бързата им смърт. Въпреки, че се смята, че такива механизми липсват в слузестата обвивка на червата на млекопитаещите, и хората, както и пчелите, не са чувствителни към въпросните ендотоксини, но в много райони на САЩ са изчезнали почти 90 на сто от пчелните семейства. Според председателя на Германската професионална федерация на пчеларите, в Германия броят на пчелните семейства е намалял с 25 на сто, а в някои райони – дори с 80 на сто. В Швейцария, по официалните данни, ежегодно изчезват 25 на сто от пчелните семейства, а за последните 15 години броят им е намалял почти на половина.  Случаи на изчезване на пчелни семейства има в Австрия, Испания, Полша. Според учените, за сигурното опрашване трябва да има не по-малко от 3, 5 пчелни семейства на площ от 1 кв. км. Вярно е, че случаи на загуби,  на пчелни семейства е имало и преди. Но ако тогава те просто умираха, то сега напускат кошерите си и не се връщат. По мнението на учените, за обществените насекоми не е свойствено да напускат майката и пилото или нелетящите пчели. Изглежда, че пчелите не могат да намерят обратния път към вкъщи. Истинските причини за загиването на пчелите засега не са известни. В огромният списък (пикова активност на акара Вароа, замърсяване на хранителните вериги с пестициди, глобалното затопляне, вредното влияние на електрическите линии и радиоизлъчванията на мобилните телефони), се включва и замърсяването на околната среда с ГМО организми. Специалистите от Американския национален изследователски комитет, създаден за установяването на причините за масовото изчезване на пчелите, въпреки, че констатират, че в отделни случаи са отбелязани негативни последици от Bt-трансгените, но те не се отнасят към пчелите. Еколозите обаче подозират, че трансгенните растения могат да бъдат основната причина за загиването на пчелите. При всички положения засегнатите пчели имат отслабена имунна система, поради което това заболяване понякога се сравнява със СПИН. Най-голямо подозрение предизвикват сортове царевица и памук, съдържащи гените на токсините на почвената бактерия Bacillus thuringiensis (Bt), с които в САЩ са заети огромни площи.  Според резултатите на изследване, проведено в Гърция, е отбелязано намаляване в приема на храна от пчели вследствие на действието на Bt-токсини. Не е изключено, че такива смущения в храненето на пчелите могат да имат сезонен характер. В университета на град Йена, Германия са установили, че пчелите, които получавали прашец от Bt-царевица, проявават повишена възприемчивост към някои паразити. При повторните изследвания е забелязано, че този прашец няма хронично токсично влияние върху здравите пчелни семейства. Но количеството на фактите, потвърждаващи, че трансгенните култури въздействат отрицателно върху полезните насекоми, в това число и пчелите, расте. Генетичното замърсяване поради пренасянето от насекомите на прашец от трансгенните растения към нормалните постоянно се увеличава. Пчелите при търсенето си на храна не различават дали растението е естествено или генетично променено. Британските учени също смятат, че трансгените могат да нанесат вреда на пчеларството. Западна компания не можа да проведе полски опити по внедряването на устойчив към фитофтората сорт картофи поради протестите на местните пчелари, опасяващи се, че трансгенният генетичен материал може да попадне в меда. Като резултат пчеларският бизнес може да се окаже в опасност, тъй като неговата продукция непрекъснато се проверява за наличието на трангени. Във Франция, например, е забрено да се отглежда ГМО слънчоглед. Вече е отбелязвано, че в ГМО растенията може да присъстват хербицидни и инсектицидни гени. Те, според изследванията на немските учени, се предават в червата на пчелите, който не напускат кошера. Това, че вирусите предават гените на един организъм в друг, доведе до откритието на „противоестествената врата” между биологичните видове, през която могат да се предават гени.

В САЩ се наброяват 130 ГМО култури, при отглеждането на които е възможно без вреда за тях да се прилага голямо количество хербициди. Сред растенията, съдържащи инсектицидни гени, има и привлекателни за пчелите. Този проблем има и друга страна. Един възрастен канадски фермер тъжно се жалваше, че  преди 15 години с уговорки, подкуп на властите и натиск от банките са го принудили от отглежда ГМО култури, в това число и пшеница. Особеното при тези култури е в това, че на следващата година техните семена не кълнят. На фермерите се налага отново да се обърната към производителите на ГМО култури за нови генетичнопроменени семена. В случай на отказ започват сериозни проблеми с реализирането на продукцията, закупуването на земеделска техника и средства за растителна защита, получаване на кредитиране от банките. Най-внимателно скриваната цел на т. нар. „зелена революция” е отстраняването на конкурентите. В битката всички средства са позволени. Например, в Шотландия с помощта на група съдии и адвокати бяха напълно разорени фермери, осмелили се да засадят обикновен сорт картофи. Известен химически концерн настойчиво се опитва да получи разрешение да отглежа в четири германски провинции рапица и царевица с гени, променени така, че растенията да не реагират на произведения от същия този концерн „универсален” хербицид, унищожаващ всякаква растителност. В резултат се улеснява борбата с плевелите и, следователно, намалява себестойността на продукцията. Във връзка с това в съдилищата на Бавария се разглеждат около 20 хиляди протеста на пчелари от местата на предполагаемите опити. На граничните с Бавария територии пчелари се опасяват, че няма да могат да реализират своя мед. В него винаги се намира прашец, и не е възможно да се предпази продукта от попадането в него на прашец от ГМО растения. В същото време Генералното бюро по здравеопазването на Германия се опитва да получи разрешение за търговия на хранителни продукти, съдържащи добавки, получени от ГМО растения. Изглежда това ще се отнася и за меда. Представител на партията на зелените в Баварския парламент смята, че отглеждането на ГМО растения може да бъде опасно не само за пчеларите в Бавария, но и съседните територии.

Публикувана в Знания и технологии

Принципът на доброволното етикетиране на генетично модифицирани храни не удовлетворява сенаторите

Двама американски сенатори изпратиха писмо до комисаря на FDA (Американската агенция по контрола на  храните и лекарствата) Маргарет Хамбург  с призив да  финализира ръководството на Агенцията за етикетирането на генетично модифицирани (ГМ) храни. FDA е подготвила проект на ръководство относно етикетирането на генетично модифицирани продукти през 2001 г., но, според експерти, този документ не е нищо повече от сбор от общи коментари по темата. Агенцията все още смята за достатъчен принципа на доброволно етикетиране на ГМ и не-ГМ храни.
В писмото си, сенаторите Елизабет Уорън и Марк Удал не са съгласни с принципа на доброволното етикетиране, и настояват за необходимостта от въвеждане на задължителна маркировка.

Публикувана в Растениевъдство

Увеличението е с 20% повече спрямо 2012 г.

Министерството на земеделието на страната съобщи, че с линията MON810 на Monsanto са засети повече от 138 000 хектара . Това е с 19% повече , отколкото през 2012 г.Тази линия носи ген, който произвежда бактериален токсин и прави растенията устойчиви на царевичен стъблопробивач (Ostrinia nubilalis). Тази линия е допусната за отглеждане в ЕС през 1998 г., и е единствената ГМ култура, която се отглежда в Европейския съюз на търговска основа. В момента тя представлява около една трета от площите с царевица в Испания.
Бързото разпространение на генно модифицирани култури в Испания контрастира със ситуацията в други части на ЕС. Сегашната ситуация е принудила Monsanto да заяви отказ от заявка за регистрация на нови ГМ култури, тъй като в ЕС имат негативно отношение към биотехнологиите.
Миналият месец компанията обяви изтеглянето от ЕС на заявка за одобрение на отглеждане на нови биотехнологични сортове с мотива, че в този регион са печеливши сортове с традиционна селекция.
В изявление Monsanto заяви: „В момента в ЕС ефективно се развива пазара на сортове с традиционна селекция, постепенно ние изоставим биотехнологичните решения в Европа. Това означава, че няма повече да подаваме заявки за одобрение за комерсиално отглеждане на биотехнологични линии в ЕС. Но ние възнамеряваме да предложим законодателни промени по отношение на комерсиалното отглеждане на нови биотехнологични култури .” От 1998 г. , ЕС не е одобрил нито една от биотехнологичните разработки. Движението в тази посока е спряно по политически причини, добавят от компанията.
Monsanto не отрича, че имастабилен, разрастващ се бизнес в Европа. Тя възнамерява да инвестира няколко стотин милиона долара през следващите десет години в развитието на линии семена с традиционна селекция.
ГМ културите стават все по-популярно решение в световен мащаб и Monsanto е с намерение да поддържа този ръст, включително и лобиране за законодателни решения в ЕС, позволяващи внос на генетично модифицирани продукти, отглеждани извън Европа.

Публикувана в Растениевъдство

Въпреки това, Министерството на селското стопанство не смята да отстъпва

Държавният съвет на Франция (Conseild’État) отмени постановление на Министъра на селското стопанство, подписано през март, 2012 г. забраняващо отглеждането на генетично модифицираната царевица на Monsanto - MON810, устойчива към насекомни вредити. Съветът е взел решението въз основа на подадената до апелационния съд жалба срещу въведената забрана от Генералната асоциация на производителите на царевица (AGPM), Френският съюз на семепроизводствените компании (UFS) и Националната федерация на производителите на семена от царевица и сорго (FNPSMS). Държавният съвет препоръчва на правителството да подготви проект на законови и подзаконови актове за прилагане на правителственото решение.

Съветът вече за втори път отменя аналогична забрана на Министерството на селското стопанство. За пръв забраната е била въведена през 2008 г. и е отменена през 2011 г. В момента Министерството на селското стопанство и екологията подготвят поредната забрана под друга форма и се надяват да приключат тази работа до март следващата година, преди началото на сезона за сеитба на царевицата.

В своето решение Conseild’État заявява, че Министерството на селското стопанство е направило явна грешка, тъй като подобна забрана не е съгласувана със законодателството на ЕС и с интерпретацията на Европейския съд. Подобни решения могат да се вземат само при извънредни ситуации, когато съществуува сериозна заплаха за гражданите, животните или околната среда. Рискът трябва да бъде основан на доказателства, обосновани с надежни научни данни. Месец преди да оповести забраната (март 2012 г.), Франция отправи молба до Еврокомисията за забрана на посочената линия царевица в цяла Европа, като извънредна мярка в съответствие с чл. 34 от Постановлението за ГМ-продукти и храни (1829/2003). Но мнението на Еврокомиссията бе, че Франция не е предоставила на Европейската служба по безопасност на храните (EFSA) достатъчно обосновани научни данни за вземане на подобно решение.

Monsanto изразява разочарование във връзка с липсата на законодателно единство в ЕС и добавя, че повече няма да работи по регистрацията на своите ГМ линии в Европейския съюз.

Публикувана в Растениевъдство

На него могат да се задават и най-неудобните въпроси свързани с ГМО културите

Най-големите биотехнологични компании в света пуснаха сайт, предлагащ отговори на всички задавани от хората въпроси, свързани с генно модифицираните култури. Всеки желаещ може да зададе своите въпроси с помощта на специална форма в сайта. Сайтът е на адрес: www.GMOanswers.com. Неговата работа се финансира от Съвета по биотехнологична информация в който участват най-големите биотехнологични компании от цял свят. Както уверяват представителите на тези компании, те са направили този сайт, за да има по-голяма прозрачност. На самият сайт е публикувано следното изявление: Ние признаваме, че взаимодействието между нас и обществото не беше добре организирано.

Официалната дата за начало на работата на сайта е от 5 август, т. г. Тук може да се намери информация за безопасното използване на тези противоречиви култури. Организаторите на сайта се надяват, че той ще бъде основният източник на информация за използването на генно модифицирани култури при производството на храни. Земеделските производители и потребителите се надяват да получат независима оценка за безопасността и ефективността на отглеждането на генно модифицирани култури. Секретарят на Министерството на околната среда, храните и селските райони на Великобритания Оуен Патерсън, който се опита миналия месец да засили усилията за разширяване на проучванията на ГМ култури в ЕС, заяви: "Това е началото на нов разговор за ГМО."

Сайтът GMOAnswers предлага задаването дори на най-неудобните въпроси, а създателите с нетърпение очакват вашите въпроси, отговорите на които могат да се видят от всички.

Публикувана в Растениевъдство

В Индия и Филипините властите не разрешават

Бангладеш е съвсем близо до комерсиалното използване на генетично модифициран патладжан, устойчив на вредни насекоми. Това качество е осигурено от ген на бактерията Bacillus thuringiensis (Bt).Информацията е разпространена от националния вестник TheDailyStar.

Научно-изследователският институт по селско стопанство в Бангладеш е информирал Националния комитет по технологии, че биотехнологичната култура е готова за внедряване в стопанствата. Както съобщава вестникът, до отглеждането на открити площи всяка ГМ култура трябва да премине процедура за безопасност, одобрена от националното законодателство, а така също и през обществено обсъждане. Според селекционерите, този патладжан е устойчив на гъсениците на пеперудата Leucinodesorbonalis, които повреждат стъблото и плодовете. Полските изпитвания текат в страната от 2007 г., с участието на САЩ. Очакваше се, че ГМ-патладжанът първо ще бъде отглеждан в Индия, но Министърът по опазване на околната среда на тази страна през 2010 г. обяви. Освен в Бангладеш, полски изпитвания на ГМ-линията патладжан са правени и във Филипините. Но през май т. г. Апелационният съд на страната е постанови тяхната забрана.

Публикувана в Растениевъдство

Компанията не вижда перспективи

Компанията Monsanto обяви, че вече не възнамерява да подава заявления за одобрение на нови линии за отглежданена генно модифицирани култури в Европа. Това решение е взето след специална среща с бизнес партньори, включително лицензополучатели. Без да чака Европа да се увери в ползите и безопасността на генно модифицирани култури, компанията реши да съсредоточи усилията си в района за конвенционално отглеждане, които не са толкова стабилни и продуктивни. През следващото десетилетие, Monsanto планира да инвестира няколко милиона долара за разширяване на работата по отглеждане на растения и производство на семена от традиционни сортове в Европа. Тя ще продължи да развива своя изключително успешен ГМО-бизнес в други части на света и ще работи за получаване на разрешителни за внос на ГМ култури в ЕС.

Устойчивата на вредители линии царевица YieldGard Borer (MON810) е една от двете ГМ култури, одобрени за отглеждане и за търговски цели в Европа. Другата е сортът картофи Amfloraна БАСФс подобрено съдържание на нишесте за промишлени цели. През 2012 г. пет страни от ЕС (Испания, Португалия, Чехия, Словакия и Румъния) са отглеждали MON810 върху обща площ от 129071 хектара. Това е с 13% повече от предходната година. Повече от 90% от ГМ културите в ЕС се отглеждат в Испания. С ГМ царевица в страната са зассети 116 307 ха, което представлява 30% от общата площ с тази култура.

Въпреки одобрението на хибрида MON810 в ЕС, някои страни въведоха национална забрана за отглеждането му. Преди няколко дни Италия съща обяви, че възнамерява да въведе забрана на линията. През последните няколко години страната многократно тестваше отглеждането на генно модифицирана царевица. Освен Италия, още осем държави членки на ЕС също забранили отглеждането на ГМО културата: Австрия, България, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Люксембург и Полша. Според Monsanto, тези забрани са политически мотивирани, не отговаря на правните норми на ЕС, практически пречат на селскостопанския бизнес в региона и в много отношения са противоречиви.

Публикувана в Растениевъдство

80% от италианските фермери подкрепят забраната

Както съобщава Ройтерс, този месец трима италиански министриподписаха постановление за ограничаване отглеждането на генетично модифицирани растения.Според експерти от Асоциацията на земеделските производители в Италия (Coldiretti) и проучване проведено от организацията, тази инициативае подкрепена от 80% от италианските фермери.
- Нашето селско стопанство се основава на биологичното разнообразие и качеството. Именно тези критерии трябва да останат приоритет, а не авантюри, които дори не са в полза от икономическа гледна точка - се казва в съобщение на Министерството на земеделието на Италия.
Държавното ведомство вече е уведомило Европейската комисия и правителствата на други страни от Европейския съюз за своето решение.
В скоро време постановлението ще бъде публикувано официално, след което влиза в сила. Забраната ще важи за година и половина.


Публикувана в Растениевъдство

Стотната линия ГМ-растение получи разрешение за отглеждане на открито

 

Австралийският офис зо управление на генни биотехнологии (OGTR) одобри молбата на Монсанто за провеждане на полски изпитвания на генетично модифициран за устойчивост на дикамба и глифозат памук MON88701. Това е стотното одобрение за отглеждане на генетично модифицирани растения на открито, издадено от OGTR от началото на съществуването на държавната система за регулиране на ГМО (от 2001 г.). Досега офисът е обработил над 20 хил. молби и жалби, включително и над 500 лиценза, които не са свързани с намерения за отглеждане на ГМО на открити площи.

Разрешението за полско изпитване на новата линия памук е дадено от OGTR във връзка с това, че направените анализи са показали незначително ниво на риск за здравето на хората и околната среда. Moнсанто планира да изпита ефективността от отглеждане на новата линия памук, заедно с одобрените за търговско използване толерантни към глифозат линии RoundupReadyFlex (MON88913) и устойчивите към насекоми линии BollgardII (MON15985), а също и нерегистрираната линия COT102, продуцираща токсинът VIP3A. Изпитванията ще започнат от октомври 2013г. и ще продължат до октомври 2019г. В първите две години изследването ще обхваща до 10 участъка с максимален размер на един участък от 10 ха, а в следващите четири години, то ще се провежда на 20 участъка с максимално допустими размери 30 ха.

Публикувана в Растениевъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта