Проучване проведено от изследователи от Университета на Калифорния (САЩ) показва, че продуктивността и здравето на селскостопанските животни, консумиращи генетично модифицирани (ГМ) фуражи са съпоставими с тези на селскостопанските животни, които не са получавали такива храни в дажбите си. Научната работа не показва разлики в състава на месото, млякото и други хранителни продукти, получени от животните хранени с ГМ фуражи.
ГМ култури се отглеждат в САЩ от 1996 година. Одобрени са всичко 19 големи ГМ земеделски култури (в това число и най-често използваните за храна на животни рапица, памук, соя, захарно цвекло, царевица и люцерна. Домашните животни консумират 70-90% от общия обем ГM фуражи. Само в САЩ 9 милиарда глави добитък или 95%, постоянно се хранят с този вид храна.
„Проучванията показват категорично, че млякото, месото и яйцата, получени от животни, които са консумирали ГM фуражи, не се различават от продуктите, получени от животни, които са били държани на „здравословна диета“, казва Алисън Ван Енен, ръководител на групата учени.
Учените също така обръщат внимание на новото поколение генно модифицирани култури, които са специално оптимизирани за хранене на животни. Налице е вече спешна необходимост от международно регулиране на нормативната рамка за тези продукти. „За да се избегнат проблемите в международната търговия е важно държавите вносители и износители да създадат нормативно-правни разпоредби в областта на ГМО“, подчертава Ван Енен.

Публикувана в Животновъдство
Четвъртък, 11 Декември 2014 12:32

Учените търсят алтернатива на ГМО

Френската компания Limagrain възнамерява да предприеме проучвания на генетичния механизъм на растенията. Тя се надява да намери нови начини за получаване на високодобивни сортове селскостопанси култури и по този начин да спре спора между поддръжниците и противниците на ГМО.
Привържениците на ГМО виждат спасение от проблемите, свързани с намаляване на природните ресурси. Противниците се опасяват, че те са заплаха за околната среда, проблеми, свързани с безопасността на храните, както и проблема с неравни условия за земеделските производители.
Президентът на Limagrain счита, че е необходимо да се проучи генетичният механизъм на растенията, така че да е възможно да се получат високодобивни сортове и с конвенционалните методи на размножаване, без използването на генното инженерство. Френската компания Limagrain е четвърта в света по продажба на семена, включително генетично модифицирани.
Изследователите са установили геномите на няколко култури и сега дешифрират генетичния код на пшеницата, най-сложния от тях.

Публикувана в Растениевъдство

 

Брюксел - правна сигурност за страните членки на ЕС. Четири години в Брюксел се обсъжда забраната на ГМ култури, сега Парламента на ЕС и държавите-членки се договориха.

Представители на Европейския парламент и държавите-членки се договориха за нови правила при отглеждането на ГМО в Европа. С решението, 28-те държави-членки могат да издават национални забрани за отглеждане на ГМО на територията им. Взетото решение предвижда процедура на два етапа, чрез която държавите могат да въвеждат в сила т.н. "Opt Out" мярка за генно модифицирани растения. В допълнение, тези страни, които отглеждат генетично модифицирани култури трябва да предотвратят разпространението им към съседни области.

Държавите-членки не могат да изтъкват екологични причини като правно основание за забраната на ГМО. Приемливи причини биха били единствено социално-икономическите. Тези разяснения бяха една от най-важните точки при обсъждането в  Европейския парламент.

В законодателството до момента не беше ясно дали националните забрани за ГМО са допустими. Спорно беше и дали държавите-членки, които искат да забранят отглеждането на генетично модифицирани култури, трябва да уведомят съответната фирма. Сега се дава право на държавите сами да решат дали да уведомят фирмата за несъгласието си относно отглежданите от тях култури или веднага да издадат забрана.

Според Федералното министерство на земеделието на Германия, държавите-членки не са задължени да отговарят на въпроси на фирмите. „Няма да се стига до сключването на сделки. Това е процедура на върховната власт, която не допуска преговори“, каза федералният министър на земеделието, Кристиан Шмидт. Фирмите, които чакат разрешение за одобрение на дадена област, могат да оттеглят заявлението си. Ако не го направят, държавите-членки имат възможност да забранят отглеждането по определени причини, като например социално-икономически или заради целите на селскостопанската политика.

Източник: http://www.agrarheute.com/

 

Публикувана в Бизнес

Министерството на селското стопанство на САЩ одобри за отглеждане в промишлени мащаби нов генетично модифициран сорт картофи.

Сортът, който получи името Innate («Природен»), се отличава с това, че при пържене отделя много по-малко количество от опасното химическо вещество акриламид. Акриламидът се появява в някой пържени и печени продукти вследствие реакцията между аспаргин и захарите (фруктоза или глюкоза) при температура над 120ᴼС.

Смята се, че акриламидът повишава рискът от развитие на някой видове рак, но все още остава неизяснено, колко акриламид трябва да бъде употребен за развитие на онкологично заболяване, както и до каква степен новият сорт картофи Innate намалява този риск.

Публикувана в Растениевъдство

Сдруженията за търговия със селскостопански продукти настояват Европейската комисия да предостави одобрение за внос на осем генетично модифицирани растения. В противен случай те се страхуват от недостиг на фуражни суровини.

Повечето от  генетично модифицираните царевица, соя, рапица и памук  се отглеждат в Северна и Южна Америка. Без официално одобрение, вносът на селскостопански продукти, в които има съдържание на генетично модифицирани растения, е забранен в ЕС. Европейските асоциации за търговия със селскостопански продукти предупреждават, че липсата на одобрение за конкретни продукти може да доведе до затруднения в снабдяването с фураж, съобщава "transgen". В момента в Северна Америка започва превоз на текущата реколта към Европа.

Към момента липсва одобрение за внос на осемте генетично модифицирани растения в Европа. Всички те се отглеждат вече в Северна Америка, така че не е изключено да има „технически неизбежни примеси“ при износа на селскостопански продукти към Европа. Ако одобрението не се предостави, важи т.н. нулева толерантност: ако в селскостопански стоки се докаже съдържание дори на едно от осемте генетично модифицирани растения, независимо от количеството, те не могат да бъдат внесени в ЕС. Това е опасението на европейските земеделски сдружения. Възможно е да има прекъсвания в търговията и по този начин да се стигне до недостиг на фуражи.

Източник: http://www.agrarheute.com/

Публикувана в Бизнес
Четвъртък, 02 Октомври 2014 08:57

UGent изпитва ГМО картофи

Университета в Гент, Белгия (UGent), прави полски изпитания на 27 линии от генетично модифицирани картофи с цел повишаване на устойчивостта към най-опасната болест по културата - фитофтората - Phytophthora infestans. Изпитанията се провеждат във Вeтерен, Белгия. 26 от линиите с които се работи са предоставени от Холандският университет и изследователския център Вагенинген, а една е осигурена от BASF. UGent съобщава, че стандартните селекционерски изпитвания продължаващи няколко десетилетия са показали, че само няколко линии притежават пълна устойчивост. Повечето от тях имат един и същ ген на устойчивост -R ген. Но в същото време учените уточняват, че вече са познати форми на гъбата Ph. Infestans, които са устойчиви на гена. Търсенето на нови области на устойчивото развитие ще отнеме още няколко десетилетия. При разработваните генно модифицирани линии за устойчивост се използват същите естествени фактори, които се използват и при класическата селекция. Единствената разлика е в методите с помощта на които тези фактори се добавят към гена на растенията. UGent подчертва, че фитофтората при картофите всяка година причинява на белгийските фермери загуби на обща стойност 55 милиона евро.

Публикувана в Растениевъдство

Експерти от Националните академии на науките в ЕС смятат, че ГМО-продуктите са единственото спасение на човечеството от неминуемия глад, предизвикан от пренаселването на планетата и причинявания от това недостиг на продоволствие.

Последните няколко десетилетия учените от цял свят водят яростен спор относно това, вредни ли са ГМО за организма на човека. Изследователите до този момент не са постигнали съгласие в спора между тях, който се води почти всеки ден. Нови аргументи в полза на ГМО изказва американският астрофизик Нейл де Грас Тайсон. По думите на учения всички продукти, които днес се продават на пазара и в магазините вече са модифицирани от човека. Той казва, че съвременните зеленчуци се отглеждат от специално подбрани семена, а по време на тяхното отглеждане хората използват химични вещества и минерални торове. Във връзка с това хората трябва само да вземат ситуацията за даденост и накрая да разрешат масовото производство на ГМО.

Ученият напомня за естествения отбор, съществуващ в природата по закона на Дарвин. Той смята, че ГМО-продуктите също така се явяват резултат от този закон, но за разлика от природата, тук отборът се прави от хората. В това няма нищо лошо, дори модифицираните продукти са по хранителни и ценни от обикновените, смята той.

Публикувана в Растениевъдство
Понеделник, 25 Август 2014 15:51

Според етикетите, в България няма ГМО

На нито един етикет на хранителен продукти в България няма информация за съдържанието на трансгенни организми. Дали да вярваме, че това е истина?! Едва ли можем да сме толкова наивни! Въпреки това проби се взимат, но на базата на оценка на риска – т. е. инцидентно и случайно само от някой партиди. От взетите досега проби от Агенцията по храните е открито съдържание на ГМО само в партида китайски ориз и това е причина всички партиди с продукта идващи от тази страна да са подложени на изследване. Всичко останало минава гратис и никой не може да каже, дали даденият хранителен продукт е генетично модифициран. Вратичка за нарушение е наредбата за етикетиране, която не съдържа подобно изискване, въпреки че в Закона за храните това е залегнало.

Публикувана в Растениевъдство

Университета в Манитоба, Канада е бил домакин на семинар „Генетично модифицираните храни и човешкото здраве“. Учени и медици са обезпокоени, защото повечето продукти в храната на канадците съдържат ГМО.

Органичната продукция в Канада е голяма рядкост, изместена е от генетично модифицираните продукти. Обект на генетични промени са както семената на зеленчуците, така и зърнено-житните култури. Държавата ангажира фермерите да купуват за посев генетично изменени семена. Роберт Вагер се занимава с генетични изследвания в Университета Ванкувър вече 20 години. ГМО продуктите предизвикват редица опасения, но здравето на човека престава да бъде приоритет, когато държавата е директно заинтересована от развитието на земеделието и индустрията, считат учените. „Реалността ни сочи, че трябва да развиваме всички видове селско стопанство и най-напред органичното. Трябва да се научим да вземаме най-доброто от тях, при условие, че искаме да развиваме земеделие с минимални рискове и последствия“, казва Вагер. Сред учените-генетици има и такива, които са били от другата страна на барикадата, но с времето са променили възгледите си по отношение на ГМО. Тери Врайан е един от тях, който е посветил целият си живот на генното инженерство. Той вярва, че ГМО не носи пряка опасност за здравето на човека, но въпреки това негативен сценарий не е изключен, тъй като последствията са малко изучени.

Публикувана в Растениевъдство

Tом Вилсек, представителят на американското министерство на земеделието е в Брюксел с молба към Европейския съюз от името на цялото министерство да отвори пазара за свободна търговия за американските фермери.
Европейският комисар Дачиан Чолош и другите задгранични колеги на Вилсек много подозрително се отнасят към възможността за внос на продукти от Съединените щати. Разговорът по време на срещата е бил главно върху вноса в ЕС на генетично модифицирана царевица, говеждо месо, произведени с хормони птици, обработвани с хлор. Официалният представител на САЩ смята, че ако европейското правителство престане да пречи на вноса на стоките, в Европа ще има голямо търсене на тези продукти.

Политиците от Европа са загрижени и предложението е за създаване на специален съд, който да се занимава с разногласия между правителството и производителите на ГМО. Преговорите по тези въпроси вървят в продължение на около една година. Печалбата на ЕС, ако неговите членове се съгласят да внасят ГМО продукти ще бъде 120 милиарда евро годишно, а за САЩ - около 135 млрд. евро. Депутатът от парламента от "Зелената партия" Яник Жадо смята, че ако се съгласим с условията на американските служители, то вече нищо няма да спре разпространението в Европа на вредни продукти със съдържание на ГМО.

Публикувана в Растениевъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта