Финансовите корекции при наличие на конфликт на интереси при възлагане на обществени поръчки ще са 100% от отпуснатата сума. Също с такава стойност ще се наказва и умишленото разделяне на поръчка, за да падне тя под необходимите прагове, които изискват обявяване в целия ЕС. Необявяването на поръчка по изискуемия начин също ще носи глоба от 100%. Това става ясно от публикувания в края на миналата седмица проект на наредба, която най-после ще регламентира ясно размера на финансовите корекции, които се налагат на всички възложители на поръчки, съфинансирани с европейски средства, съобщава Капитал.

Идеята зад предложението е да се регламентират основанията, при които ще се извършва пълна или частична отмяна на финансовата подкрепа със средствата от ЕС. Досега тези правила бяха вътрешни за одитиращите звена и за Министерския съвет, а общините например с изненада научаваха за някои корекции по своите проекти.

В момента наредбата е в процес на обществено обсъждане, което ще трае до 18 декември 2016 г.
В обхвата на наредбата влизат всички проекти, финансирани по оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони, програмата за морско дело и рибарство и европейско териториално сътрудничество за периода 2014 - 2020 г. - т.е. всичко в България, финансирано с европейски пари.

Основна промяна има в механизма, по който ще се оценява ефектът от проектите. Ако заложените в проекта индикатори са изпълнени между 85% и 95%, възложителят ще получи 5% корекция. Тази сума расте с по 5% на всеки нови 10% неизпълнение на индикаторите, а когато изпълнението падне под 45%, размерът на корекцията стига 100%. Това ще има голям ефект за всички общини, които досега не бяха наясно как ще им бъде оценяван ефектът от проектите и каква санкция ще носят.

Повечето от изяснените в наредбата корекции са ясни и валидни и в момента - например санкциите за неспазване на сроковете за получаване на офертите, както и за достъп до документацията. В зависимост от това с колко е съкратен срокът ще бъде налагана и съответната корекция - между 5% и 25%. 10% например ще бъде санкцията за непубликуване на уведомление, че се удължава срокът за подаване на оферти. Много от общините и другите възложители продължават да играят със съкратени срокове, което и сега им носи корекции, макар в повечето случаи от докладите на звеното "Одит на средствата от ЕС" (ОСЕС) тези корекции нямат финансово изражение.

Основната причина за корекции - дискриминационни условия при обявленията, сега са регламентирани на между 5% и 25% - колкото и в момента. Също така са третирани и критерии за подбор, които не са свързани с предмета на поръчката или са непропорционално големи - например изискванията за милиони левове оборот при изпълнение на проекти, в които няма обективна причина за това. Регламентирана е и санкция за твърде подробни технически спецификации, които често навеждат на мисълта за предварително подбран участник. Това също е типично нарушение към момента.

Публикувана в Бизнес
В периода от 2014 до 2020 г. фермерите, които прилагат екологично земеделие и животновъдство, ще бъдат подпомагани по 10 мерки.
 
Те са заложени в бъдещата програма за селските райони и схемата на директните плащания и ще бъдат финансирани от еврофондовете и от националния бюджет.
 
Това съобщи зам. министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов на днешния форум, посветен на развитието на ефективна зелена икономика в държавите по поречието на Дунав, организиран от международната природозащитна организация WWF.
 
Освен досега отпусканите субсидии за залесяване в горите след 2014 г. ще има специална мярка за насърчаване на екологичните горски стопанства, посочи Абазов. Евросредствата ще се отпускат на държавните структури и на частните фирми, които въвеждат екологични практики за опазване на биоразнообразието и дивеча, за борба с ерозията и др.
 
Широка подкрепа ще имат и стопаните, чиито земи попадат в екологичната зона НАТУРА. Досега субсидиите се изплащаха само на собствениците на земеделски земи. През новия период подобна подкрепа ще има и за опазването на горите, попадащи в екомрежата, съобщи зам.министър Абазов.
 
Разширява се помощта и по мярката за агроекология, като се предвиждат специални субсидии за стопаните, които се занимават с биоживотновъдство. Поради високите изисквания към фермерите досега стопаните почти не кандидатстваха за подобно подпомагане. 
 
От името на кабинета министърът на околната среда и водите Искра Михайлова посочи, че ще бъдат подготвени общи критерии за екологична оценка на проектите, които да облекчат работата на администрацията и получателите на субсидии.
 
Тези критерии ще се прилагат от всички министерства, които усвояват еврофондове. За да е максимално полезна на бизнеса, администрациятао обещава при подготовката на бъдещите програми да търси помощта на неправителствените и браншови организации. 
 
Агроминистерството предвижда и значителни инвестиции за дейности, свързани с опазването на водата, очистването на почвата от въглероден диоксид и други вредни въздействия, посочи още зам. министър Абазов. 
 
При директните плащания 30% от субсидиите ще се дават на фермери, извършвали дейности по опазване на околната среда. Този процент е законово установен и ще бъде задължителен за всички, припомни зам. министърът. 
 
Освен редуване на културите, ще се насърчава и преминаването от отглеждането само на един вид култури към разнообразяване към повече раститетелни видове.
 
Приоритетно ще се подпомагат и проектите в областта на напоителните системи, а също и инвестициите в енергийни култури.
 
Публикувана в Новини на часа

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта