На заседание на ДФЗ днес ще бъдат обсъдени и мерки за подкрепа на сектор „Плодове и зеленчуци“

Следващата седмица ще бъдат преведени парите за зелени директни плащания, заяви пред фермери в Пловдивско земеделският министър Десислава Танева. "Това е последният и най-голям пакет по СЕПП и парите ще бъдат наредени още в понеделник или вторник", уточни тя. 

Поетапно ще продължи и превеждането на средства по мярка 10 „Агроекология и климат“, както и по мярка 11 „Биологично земеделие“, съобщи още Танева. По мярка 11 процедурата ще е най-тежка - предвид трудностите при обновяването на електронния биорегистър.

В момента се чака разрешение от Европейската комисия за преразпределение на неусвоен финансов ресурс – за компенсаторна подкрепа към всички браншове в ситуацията на извънредно положение.

Няма риск от продоволствена криза, очаква се и свиване на потреблението, картината в световен мащаб е подобна, така че не се очаква масиран внос на плодове и зеленчуци, каза още аграрният министър. Вече има разрешение фермерските пазари у нас да заработят, има указания към производителите и към кметовете, припомни Танева.

Днес на заседание на УС на ДФЗ „Земеделие“ ще бъдат обсъдени специални мерки за подкрепа към оранжерийните производители и към сектор „Плодове и зеленчуци“ – до 30 млн. лева за нисколихвено кредитиране срещу залог от до 75% от размера на обвързаната подкрепа за следващата година. Авансово да бъдат изплатени и средствата за инвестиции в растениевъдството, а на регионално ниво да бъдат подкрепени каналите за доставка на продукция до краен потребител в магазинната мрежа, ще обмислят още на днешното заседание на УС на ДФЗ. Подкрепата да стане по подобна схема, както е към кланиците в страната, уточни Танева. Това означава местни търговци да получат държавна помощ, за да изкупуват и предлагат продукция от местни производители. Мярката първо ще се приложи към оранжерийни домати и краставици.

Публикувана в Новини на часа

Държавен фонд „Земеделие” изплати над 450 млн. лв. (450 157 979 лв.) за Кампания 2018 по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда - зелени директни плащания (ЗДП). Подпомагане по схемата получават 58 072 земеделски стопани, които спазват благоприятни за климата и околната среда селскостопански практики.
    Фермерите, които имат право на плащане по СЕПП, трябва да спазват в рамките на всички свои хектари, отговарящи на условията за подпомагане, селскостопански практики благоприятни за климата и околната среда. Площите, заети с трайни насаждения нямат приложими зелени изисквания. Тези кандидати получават зелени директни плащания за допустимите си площи с трайни насаждения.
   Подпомагането по схемата се определя на база допустимата площ по СЕПП, определена след извършването на административни и проверки на място. Съгласно Регламент (ЕС) №1307/2013.
  Припомняме, че от Кампания 2017 при неспазване на зелените изисквания се въвежда налагане на административни санкции за наддеклариране, съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията.
    Изчисленията на изплатената финансова помощ са извършени по ставка от 122.84 лв./ха., определена със Заповед на министъра на земеделието, храните и горите

Публикувана в Бизнес

122,84 лева на хектар е определената ставка по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания).

Това става ясно от заповед, разписана от ресорния министър Румен Порожанов и публикувана на страницата на МЗХ. Очаква се да бъдат преведени тази седмица.

Публикувана в Бизнес

Зелени директни плащания през Кампания 2019 се отпускат за допустимите площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) при условие, че в стопанството, доколкото са приложими за неговия вид и размер, се изпълняват зелените изисквания. Въпреки че зеленото плащане се отпуска за изпълнението на екологични изисквания, зелено плащане се дава само за допустимите площи по СЕПП.

Право на зелено плащане имат стопаните с обработваеми земи, трайни насаждения и постоянно затревени площи. Зелените изисквания са 3:

- диверсификация на културите– за обработваемата земя в стопанството;

- запазване на постоянно затревените площи;

- поддържане на 5% от обработваемата земя като екологично насочени площи.

За площите, заети с трайни насаждения няма приложими зелени изисквания. По този начин земеделският стопанин може автоматично да получи зелено директно плащане за площите с трайни насаждения.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА КУЛТУРИТЕ

Стопанство с обработваема земя между 10 ха и 30 ха (включително) трябва да има поне 2 различни земеделски култури. Основната култура не трябва да обхваща повече от 75% от обработваемата земя.

Стопанство с обработваема земя над 30 ха следва да има поне 3 различни земеделски култури. Основната култура не трябва да обхваща повече от 75% от обработваемата земя, а двете основни култури – не трябва да са повече от 95% от обработваемата земя.

Изискването за диверсификация не се прилага, когато:

- повече от 75 % от обработваемата земя се използва за производството на треви или други тревни фуражи, засята е с бобови култури, оставена е под угар или съчетава тези употреби;

- повече от 75 % от отговарящата на условията за подпомагане земеделска площ е постоянно затревена площ, се използва за производството на треви или други тревни фуражи или за производството на култури под вода през значителна част от цикъла за отглеждане на културите, или съчетава тези употреби;

- Обработваемата земя в стопанството е до 10 ха;

- Кандидатът за подпомагане е бенефициент по схемата за дребни земеделски стопани.

Наличието на различните култури и техният дял на полето ще бъде проверено в периода 15 май-15 юли 2019 г. В този период следва да са налични всички култури (или поне ясно различими остатъци от културите), с които изпълнявате изискването за диверсификация.

Публикувана в Бизнес

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта