Министерският съвет взе решение за определяне на две нови защитени зони в Рила – за опазване на дивите птици - с код BG BG0002129 Рила буфер и за природните местообитания и дивата флора и фауна - с код BG0000636 Ниска Рила.

С приемането на новите защитени зони в района на Рила България изпълни поетите ангажименти в изпълнение на решение на Съда на ЕС по дело С-97/17, както и на запитвания от страна ГД „Околна среда“ към ЕК по отношение на отстраняване на недостатъчности в мрежата Натура 2000 по Директивата за местообитанията за видовете кафява мечка и главоч.

Публикувана в Бизнес
  • Ябълка

Може да се отглежда във всички райони на страната. Особено благоприятни условия за развитието й има в долините на реките Марица, Струма, Камчия и Огоста.

В периода на дълбок покой понася добре ниските температури (до -30°С). Влаголюбива култура, която изисква достатъчна почвена и въздушна влажност. Разпространението й може да достигне до 800-1100 м над морското равнище. Обикновено се отглежда върху алувиално-ливадни, канеленогорски и слабо до средно излужени черноземи, но независимо от типа, почвите трябва да са дълбоки, умерено влажни, пропускливи, богати на хранителни вещества, с ниво на подпочвените води под 1,5 м от повърхността. Особено добре се развива на наносни и песъчливо-глинести почви, а много сухите и влажни почви са неподходящи. Може да се отглежда от равнинните до горните течения на непресъхващите реки.

  • Череша

Климатичните и почвени условия благоприятстват отглеждането на черешата в цялата страна. Като по-типични черешопроизводителни райони са се утвърдили Кюстендилски, Старозагорски, Сливенски, Пловдивски, Пазарджишки и др.

  • Слива

Заема едно от първите места по площ в нашата страна. Характерни райони за нейното разпространение са Ловешки, Габровски, Пловдивски, Страрозагорски, Врачански, Шуменски, Софийски, Кюстендилски и Търговищки. През 2005 г. най-много реколтирани площи има в Северен централен район.

  • Кайсия

Най-голяма е концентрацията на кайсиевото производство в Североизточна България - главно в Силистренския район и по Черноморието.

  • Праскова

Особено благоприятни условия за отглеждането й има в долините на реките Тунджа, Струма и Камчия и по Черноморието. Разпространена е в Бургаски и Сливенски район. През 2005 г. най-много реколтирани площи има в Югоизточен район.

  • Круша

Много слабо разпространен овощен вид в нашата страна през последните години. Размерът на реколтираните площи през 2005 г. бележи спад с 61 %, в сравнение с 2004 г. Основната част от тях се намират в Югозападния район, който е и най-големият производител за страната. Подходящи райони за отглеждане са Кюстендилски, Пловдивки, Пазарджишки, Бургаски, Варненски и др.

Петър Кр ъстев

Публикувана в Растениевъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта