Почвената влага в страната е различна, но сушата преобладава

Агр. Петър Кръстев

Ако перифразираме заглавието на романа на Богомил Райнов „Няма нищо по-хубаво от лошото време“, към днешна дата за земеделието актуално би звучало: „Няма нищо по-лошо от хубавото време!“ Основната есенна кампания – сеитбената, за пореден път и този път е подложена на изпитание. Докато хората извън земеделието се радват на топлата и красива есен, фермерите са петимни за капка дъжд! На повечето места в страната земята е суха и в нея няма грам влага, която да активира жизнените процеси.

В полето обработките са трудни. Вместо с тях да се подготви уютно и комфортно легло за семената, зад техниката се вдигат огромни облаци от прах, от което структурата на почвата все повече се влошава.

На този фон по-късната сеитба, за която по-рано писахме, че е препоръчителна, става все по-актуална. Освен че решава редица възникващи през последните години фитосанитарни проблеми, тя дава по-голяма гаранция за дружно поникване на семената, защото така или иначе в късната есен без дъжд няма да мине. Но да говорим отсега за рискове при есенниците е твърде рано и няма да е обективно, защото оценката им се прави напролет, след като зимата си отиде. Суха есен не е да не се е случвала и по-рано, но пък предстои зима, която може да набави достатъчно влага и да напои земята. Затова е по-добре да се сее в сухо време, стига да няма слаби, провокиращи валежи, без стопанска стойност, които могат само да излъжат семената да покълнат и после да изсъхнат.

Отмина времето, когато техниката, с която разполагаха земеделските стопанства, беше остаряла и нископроизводителна. Сега те са оборудвани с нови високопроизводителни машини, с които всички полски операции се извършват бързо и качествено, в т. ч. обработката и сеитбата на есенниците.

Все пак каквито и теории да развиваме дали трябва да се обработва и сее в сухо време, или не, за всички е ясно, че есента времето за сеитба е ограничено и бързо намалява. Зимата чука на вратата, а от семето в земята трябва да се развие растение, което да е в състояние да презимува. Природата си знае работата и ще се погрижи и този път семената да поникнат, друг е въпросът дали ще има време растенията да се подготвят за зимуване. Професионалистите знаят, че най-добрата фаза за презимуване на пшеницата и ечемика е братене. Растенията презимуват и във фаза 3-ти лист, дори във фаза поникване, но в този случай някои от тях не оцеляват и посевите се разреждат.

Но навлязлата у нас западна селекция пшеници и ечемици имат способността да братят много силно, което компенсира евентуална загуба на растения в резултат на зимните студове.

В житницата на България условията са много добри

Все пак има и добри новини и то точно за житницата на България – Добруджа. Падналите там валежи преди две седмици, макар и в различни по размер количества (от 5 –30 литра на кв.м), значително подобриха условията за обработка и сеитба на есенниците. В резултат на това сеитбата за региона е над 70% от предвидените площи. Разбира се, и там не е съвсем лесно, защото растителните остатъци от много добре развитите царевици тази година усложняват обработката и сеитбата. Налагат се минимум по три, а на повечето места и по четири обработки и въпреки това сеитбата е тежка. Трудно се очертава границата между засята и незасята площ, затова повечето фермери, които досега не са имали GPS-и, вече са оборудвали машините си с тях, за да имат ясен ориентир. Семената не навсякъде могат да се заровят в почвата, остават на повърхността, поради многото нераздробени растителни остатъци от царевицата. Фактът създава известни тревоги у стопаните, защото тези полета са потенциални носители на фузариум и различни видове кореново гниене. Затова напоследък все повече нашите фермерите говорят по законен път да се позволи контролирано палене на проблемни стърнища с много растителни остатъци.

Поникването в Добруджа е в съвсем начални фази. Очаква се полетата със сеитби от последните дни на септември да започнат масово да поникват през следващите дни.

Ечемикът традиционно за Добруджа е на сравнително малки площи, като част от тях ще бъде засята след пшеницата, каквата е практиката през последните години.

За рапицата може да се каже, че в Добруджа тя е на значително малко площи, но вече е засята и е във фаза от котиледони до 2-ра-3-та двойка листа.

Торенето не бива да се пренебрегва

Много важно е да се спазват агротехническите изисквания на пшеницата, като един от основните акценти в агротехниката е торенето. Най-добрият вариант е педсеитбеното торене с комбинирани торове, съдържащи основните хранителни елементи. Много добра практика е и внасянето на комплексни торове заедно със сеитбата, което все повече се практикува.

В началото на вегетацията пшеницата приоритетно усвоява амонячния азот. Нитратната форма се предпочита в по-късен етап от развитието на културата и при по-високи температури. Карбамидът не е подходящ за използване при почви с алкална реакция, каквито са карбонатните черноземи. Препоръчително е заедно с обеззаразяването на семената срещу болести при възможност те да се третират и с биоторове.

Публикувана в Растениевъдство

Предлагаме на вашето внимание съвети за предсеитбено обслужване на сеялки, предназначени за безорно земеделие от консултативната служба на щата Пенсилвания, САЩ, където по тази технология се обработват 65 на сто от площите

1.2.52 image

Както показва практиката, най-честите проблеми при работата на сеялките са неспазването на работната дълбочина на засяване на семената, сеитбата на семената на повърхността на почвата, непокрита бразда, преуплътняване на почвата над семената и страничните стени на браздата, двойно и тройно поставени семена. За да се избегнат тези неприятни ситуации, които значително намаляват добивите, преди да започне сеитбата, трябва да се проведат редица операции по проверка на работата на сеялката.

Изсяващ апарат

Ако изсяващият апарат не работи правилно, може да има пропуски, както и двойно и тройно засети семена. За да се осигури оптималната му работа, засяващият апарат трябва да се разглобява всяка година. Трябва да се отстранят замърсяванията от корпуса и той да се измие със сапунена вода (недопустимо е да се използват керосин, масло и т.н.). Напуканите пластмасови части на корпуса на засяващия апарат трябва да се подменят. В засяващите апарати от притискателен тип трябва да се заменят счупените палци.

notillagricu

В засяващите апарати от четков тип, трябва да се заменят износените четки. В засяващите апарати от палцов тип, ремъкът трябва да е чист, гъвкав и без напуквания. Ремъкът се измива със сапунена вода и се изсушава напълно преди да се върне в засяващия корпус. По време на сглобяването на засяващия апарат е важно правилно да се постави ремъка. Препоръчва се засяващия апарат от притискателен тип да се изпраща в сервиз за калибриране на всеки 1200-160 дка или веднъж годишно. При това е желателно да предоставите в сервиза торба от семената, които ще сеете, и да съобщите работната скорост, с която ще сеете.

Вакуумните или пневматични сеитбени апарати трябва да се проверяват за наличието на пропуски и съответствие на показателите на вакуум или налягането на въздуха с препоръчаните от производителя стойност.

11 22

Сеитбена секция

Точността на дълбочината на засяването може да се наруши, ако сеитбената секция се „разхожда“ свободно или се люлее. Сеитбената секция трябва да се намира в състояние, когато не е възможно лесно да се приповдигне или премести настрани. Сеитбените секции трябва да се разполагат на еднаква височина. Трябва да се заменят напуканите или счупени бункери за семената.

Дискове на ботушите

За да засяват семената на зададената дълбочина, диаметърът на дисковете на засяващите ботуши трябва да отговаря на зададените стойности. Дисковете на ботушите не бива да са изместени, а трябва да са разположени в правилно положение. За да проверите дали това е така, сгънете две визитни картички, разположете ги между ботушите и ги сближете колкото е възможно повече. Ако формата на браздата напомня буквата W, а не V, дисковете на ботушите са твърде износени и трябва да се сменят.

8 22

Семепроводи

Краищата на семепроводите могат да се износят, като се прегъват навътре, в резултат на което семената се задръстват. Семепроводите не трябва да имат никакви прегъвания и трябва да са правилно закрепени.

Притискане на семената (уплътнител на семената)

Този детайл помага да се притиснат семената към дъното на браздата, гарантирайки точна дълбочина на засяване. Той трябва да е фиксиран с болт в правилно положение, а в случай на силно износване, да се подмени.

Колело за регулиране на дълбочината на засяването

Колелото за регулиране на дълбочината на засяването трябва да се разполага точно срещу дисковете на ботушите. Променете шайбите на колелата или всичките колела.

3 117

Ботуши

Проверете диаметърът на ботушите и при необходимост ги заменете. Ако ботушите са износени, тяхната дълбочина трябва да се регулира, ако това е възможно.

Чистачи на редовете

Чистачите на редовете трябва да се проверят за износване. В случай на износване чистачите на редовете трябва да се настроят така, че износването да се компенсира, а при твърде силно износване – да се подменят.

Притъпкващи колела

Притъпкващите колела не трябва да имат повреди. Те трябва да се проверят за повреди и износване. Лагерите не бива да се клатят или не трябва да са закрепени твърде здраво. Разстоянието между гумените колела трябва да е 38-51 мм.

9 11

Изравняване на ботушите, дисковете на ботушите и притъпкващите колела

Вземете връв и я опънето права от предния ботуш до кпритъпкващото колело. Притъпкващите колела, дисковете на ботушите и ботушите трябва да са разположени на една линия. Притъпкващите колела не трябва да вървят по горната граница на браздата.

Бункери за инсектициди

Бункерите са инсектициди не трябва да имат отвори и напуквания. Тръбопроводите за инсектицидите и отворът на повърхността на дозатора трябва да се продухват с въздух.

Система за внасяне на торове

Дисковете на торовнасящите ботуши трябва да имат минимален диаметър, според инструкцията. Лагерите не трябва нито да са твърде свободни, нито твърде стегнати. Закачете кофа под маркуча на извеждане на торовете и преминете 50-60 м по полето. Премерете тора и проверете точността на спазване на нормата на внасянето. При необходимост регулирайте.

4 74

Вериги и зъбчатки

Преверето всички вериги и зъбчатки. Твърде износените трябва да се заменят. Те трябва да са правилно разположени и редовно да се смазват. 

Влажност на почвата

Вземете шепа почва и я размесете в ръце. Ако почвата лесно се събира в топче, значи тя е твърде влажна за сеитба. При такива условия стените на браздите ще бъдат твърде плътни, което ще препятства растежът на кореновата система при ранните фази на вегетацията.

Дълбочина на засяването

Убедете се, че сеялката засява семената на зададената дълбочина. Ако сеялката сее твърде плитко, може да се наложи регулиране на дълбочината на сеитбата с помощта на съответните колела, притискателните пружини може да не са достатъчно тежки, или сеялката има недостатъчно притискателно усилие.

Задръстване

Убедете се, че семената имат добър контакт с почвата и не попадат в растителните остатъци, които са паднали на дъното на браздата. Ако набляюдавате значително задръстване, възможно трябва да изчакате, докато растителните остатъци изсъхнат и почнат да се разпадат. Може да се регулират чистачите на редовете за по-интензивно почистване или да проверите качеството на работата на дисковете на ботушите.

Затваряне на браздата

Ако браздата не се затваря, възможно е почвата да е твърде влажна. В този случай трябва да се изчака, докато изсъхне поне малко. Ако да се чака не е вариант, може да опитате да замените металните или гумени притъпкващи колела с колела със спици, палцеви, зъбчати и т.н. Може да се приложи притискателно усилие върху притъпкващите колела, но тогава има вероятност от преуплътняване на почвата. 

Публикувана в Агротехника
Петък, 21 Септември 2018 14:35

Есенна сеитба на спанак

При есенно засяване и при продължително засушаване, почвата се полива обилно. За получаване на по-късна реколта от спанак семената се засяват през втората половина на септември. За прибиране на спанака през зимата или рано напролет семената се засяват в края на септември или най-късно до 10 октомври. Не бива да се допуска по-късна сеитба от 10 октомври, тъй като есенните посеви не се вкореняват добре, поради което са с лоша зимоустойчивост.

Сеитбата се прави разпръснато на фитарии или на редове, в плитки браздички с разстояние между тях от 15 см. Засетите браздички се покриват с влажна почва. През времето на вегетация спаначният посев се разрохква (при редова сеитба), растенията се подхранват с 1 до 1,5 кг амониев нитрат за 100 кв. м площ. Прекаленото подхранване с амониев нитрат води до лошо презимуване. При гъст посев растенията се прореждат, за да останат на 8-10 см едно от друго.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

През септември свободните лехи от краставици или доматите не трябва да остават празни.
Какво може да засеете есента в тях? Можете да засеете рукола, репички. Малко по-дълго ще трябва да чакате, ако засеете маруля, копър или кориандър. Ако внезапно настъпят продължителни студове, може да покриете лехите с полиетилен върху дъги. Установено е, че много зелени култури се чувстват по-добре през есента, с умерени температури и добра влажност на почвата, по-малко вероятно е да бъдат нападнати и от от вредители.

За да не оставяте градината на плевелите може да засеете сидерати- бял синап, рапица, фиево-овесена смеска и други полезни за зелено торене растения. През двата есенни месеца тези растения ще покрият лехите като зелен килим и няма да оставят плевелите да избуяват. След това късно есента окосете и заорете, за да направите зелено торене на градината. Така постигате двоен ефект- предпазвате градината от заплевеляване, а натрупаният в тревите азот се връща в почвата.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Петък, 21 Септември 2018 11:21

Пресни репички и през есента

Репичките се считат за първия зеленчук на пролетта, но с тях може да приключи и летният сезон. Посейте ги през септември и преди студовете ще прибирате пресни репички за салатата.

Сеитбата на репички в началото на есента е много удобно. Устойчивите на студ растения не страдат от възможните ниски температури, оптимални условия за тяхното развитие са 16-20°С. Късият ден е идеален за този кореноплоден зеленчук, а основният вредител - кръстоцветната бълха, вече не е толкова активна.

През септември лехите в градината са свободни от зеленчуци. Репичките може да засеете след краставици, домати, чесън или бобови растения. Не се препоръчва да се сеят след зеле, репички, дайкон, моркови или цвекло. На плодородните почви, както и след култури, при които се използва достатъчно количество тор, може да засеете репички без допълнително внасяне на торове. При бедни почви внесете 1 кофа компост или 30-40 грама сложни минерални торове на 1 кв. м.

Преди сеитба почвата трябва да бъде прекопана добре на дълбочина 20 см (това е особено важно за сортовете с удължен кореноплод). В края на лятото почвата може да няма достатъчно влага, а репичките са много чувствителни към нея. Ето защо, лехата трябва да бъде добре полята. Репичките се засяват в редици на разстояние около 15 см. След сеитбата семената се покриват с пресята почва или компост.

Отглежданите репички трябва редовно да се поливат, за да образуват равномерни, сладки, сочни корени. Културата издържа на замръз до -2°С, а ако има опасност от продължителен период на спад на температурата, тогава насаждението може да се покрие с полиетилен.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

В края на юли в градините стърчат ароматните стъбла със семена на копъра. Копър може да се сее на слънчево място от пролетта до късна есен. Засяти есента те ще се развият рано на следващата година, но благодарение на лятната сеитба, може да се радвате на ароматната подправка до настъпване на студените есенни дни.

Освободените лехи от ранно зеле, салати, ранни картофи, чесън се заемат обикновенно от ягоди, зелен фасул и други. Но ароматното растение може да се засее в муждуредията при краставици, моркови, зеле, праз, патладжан, пипер - идеалният начин за рационално използване на всяко свободно парче плодородна земя. Копърът се развива добре до огради, при гъста сеитба може напълно да измести и задуши плевелите.

Сейтба на копър в близост до други растения носи и предимства:

Подобрява вкуса на зреещите плодове; предотвратява растежа и развитието на плевелни растения; защитава култивираните растения от някои вредители, благодарение на отделяните във въздуха и почвата фитонциди.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Петък, 03 Август 2018 11:34

Моркови се сеят и през август

Ако засеете морковите сега, преди да падне снегът ще имате млади, сладки и нежни моркови с малък размер, но те ще бъдат разнообразие за вашето меню. 30 дни след поникването вече може да са на масата ви.

Най-лесният начин за сеитба на морковите е следният: смесват се 1-2 супени лъжици семена от моркови в кофа със пясък, а след това се разпръсват в предварително отворена плитка браздичка. Опитните градинари твърдят, че използването на този метод на сеитба на кореноплодната култура води до по-равномерно засяване, а и процесът не отнема много време.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Смърч - Picea

Шишарките узряват през есента на първата година. Берат се в края на август, когато крилцата на семената започват да се виждат иззад шишарковите люспи. За отделни видове се препоръчват сроковете: обикновен смърч – януари, сръбски смърч – януари-февруари, сребрист смърч – края на август. Семената от сребрист смърч възстановяват баграта на родителя в 70% от поколението.

Сеитба: В средата на април семената се потапят в миниум, така че да станат почти червени. След това се стратифицират, като се слагат във влажен пясък за 8 – 10 дни, докато започнат да покълват. След това се засяват в рохкава и влажна почва на обилна, но не пряка светлина. Отгоре се застилат с 0,5 см фин пясък. Покълват 50 – 70% от всички семена. Кълняемостта на семената се запазва до 10 години.

Бор Pinus

Боровите шишарки узряват на втората или третата година, в зависимост от вида. Събират се само узрели шишарки, но преди семената да са излетели – през август-септември за бял, хималайски, веймутов, пондерозки, морски, култеров, алепски бор и бяла мура; през ноември-декември за черен бор, клек, черна мура. Не всяка година е еднакво семеносна.

Сеитба: Семената се третират с миниум и се засяват направо в почвата, като се покриват с 0,5 см слой от пясък. Почвата трябва да е влажна, рохкава и богата. Добавянето на 10% торф, 20% едър пясък и 10% дървени въглища превръща всяка почва в идеална за сеитба на борови семена. Пониците се появяват за 4 – 6 седмици. Добре е до оформянето на същинските листа семеначетата да се предпазват от преките слънчеви лъчи като се покриват с клонки, но след това обилната светлина е задължителна. Кълняемостта на боровите семена в зависимост от произхода на видовете е между 60 и 95%. Семената запазват кълняемост 3 до 5 години.

Дугласка ела - Pseudotsuga

Шишарките узряват през септември на първата година и веднага след това най-добрите семена излитат. Затова шишарки трябва да се събират в края на август и се оставят на хладно и проветриво място за доузряване. Шишарките се сушат на хладно и тъмно в затворени съдове.

Сеитба: в началото на април семената се поставят във влажен пясък за три седмици. След това се измиват, просушават и потапят в миниум.Сеят се направо в почвата, която се уплътнява отгоре и се застила с 1 см едър пясък. Покълването настъпва след 3 седмици. В началото семеначетата се засенчват с клонки, а през есента същото се прави против измръзване. В средата на юли три седмици се пръска с медно-хлорен оксид. Покълват 90% от семената. Кълняемостта се запазва до 3 години.

Лъжекипарис - Chamaecyparis

Шишарките се събират през август-септември, когато започват да се разпукват, независимо от цвета им. Разстилат се в топло помещение и семената опадват сами.

Сеитба: Семената се сеят в средата на април в рохкава и богата почва в парници. Отгоре се покриват с иглолистни клонки. Покълването е само около 10%! Кълняемостта се запазва 2 години.

Петър Кръстев

Публикувана в Цветарство

След морковите не всеки зеленчук се чувства добре. След кореноплодни култури почвата е силно изтощена и изисква внасянето на органични и минерални торове.

    . За възстановяване плодородието на почвата ще допринесе сеитбата на краставици, които изискват внасянето на значително количество тор.
   . Ако мястото е достатъчно слънчево, тогава може да се отглеждат репички. Въпреки факта, че принадлежат към същото семейство, кратките срокове на съзряване на продукцията ще ги защити от поражение от общи болести и вредители.
   . Възможността почвата да почине след моркови и отново да натрупа полезни вещества ще дадат и такива култури като зеле или маруля.
   . Вариант е и засаждането например на домати, картофи или чушки. Ако почвата е силно изтощена може да се засее и такава непретенциозна култура като физалис.
    . Ако лехата е заразена с вредители или болести за следващия сезон трябва да изберете лук или чесън като последователи. Тези култури са подходящи за съвместно засаждане заедно с цвекло.
   . Никога не засявайте моркови на едно и също място за втора поредна година и дори за една година. Това е така, защото след кореноплодни зеленчуци почвата губи много хранителни вещества и е нужно да се възстанови най-малко в продължение на два сезона.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Ако искате да засеете моркови, все още е възможно. Добре е да сее през по-продължителен период, за да го имате на трапезата от лятото до късната есен.

За 10 кв. м са необходими 250-300 г.

Морковите не обичат тежките почви, защото кореноплодите ще станат груби и деформирани. Изберете място, което е добре огрявано от слънцето.

При малки площи засейте на високи лехи. Отгоре може да се разхвърли и пресят разложен оборски тор, който ще изпълнява ролята на мулч, за да се запази влагата. Морковите може да се сеят и разпръснато на кавали. Семената се зариват плитко на 2-3 см дълбочина с мотичка или гребло.

За да покълнат по-бързо семената почвата трябва да е влажна. Растенията никнат бавно, за около двадесетина дни.

Около две седмици, след като се очертаят редовете, посевът трябва да се прореди така, че растенията да останат на 2-3 см едно от друго. В началото на вегетацията морковите имат нужда от повече влага.Посевът се подхранва един-два пъти с амониева селитра, когато растенията образуват 3-4 листа. Отново наторете след още три седмици. Дозата е 150 г амониева селитра на 10 кв.м.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта