Сеитбата на карфиола се извършва през юни - юли със сеитбена норма 50 – 60 г семена на декар или 4 – 5 г на кв. метър. Разсадът не се пикира и е готов за засаждане след около месец. След като се прибере продукцията от предшественика, избраната за отглеждане площ се изорава и се правят бразди, в чиито основи се извършва засаждането. Схемата на засаждане е 60х50 см или 80х40 см. В зависимост от заплевеляването се извършват няколко окопавания, с първото от които се прави и загърляне. Важна грижа през вегетацията е редовното поливане, тъй като горещините презлетните месеци влияят изключително неблагоприятно върху качеството и количеството на продукцията. В зависимост от запасеността на почвата с хранителни елементи при основната обработка на почвата се тори с по 20-40 кг суперфосфат и калиев сулфат и 50 -70 кг амониев нитрат на декар. Азотният тор се внасяна два пъти по време на вегетацията – при първото окопаване и 20 – 25 дни след това. Когато карфиолът се отглежда на по-леки песъкливи почви, особено ако предшественикът не е торен с органични торове, при основната обработка на почвата се внася и оборски тор в норма от 4 -5 т на декар, а количествата на азотните, фосфорни и калиеви торове могат да бъдат намалени с 20 – 30%. За подхранване през вегетацията с много добър ефект може да се използва и разтворен във вода оборски тор. За намаляване на загубите на азот и за повишаване ефективността на торовете, след всяко подхранване се извършва окопаване с последващо загърляне. Редовно трябва да се следи за появата на болести и неприятели и да се извършват необходимите пръскания.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Aко искате да засеете моркови, все още е възможно. Дори е по-добре да сеетезеленчука през по-продължителен период, за да го имате на трапезата от лятото до късната есен.

Добри предшественици са култури, които оставят почвата чиста от плевели. За 10 кв. м са необходими 250 – 300 г амониева селитра и 500 - 600 г суперфосфат. Ако почвата е по-лека, внесете и 250 – 300 г калиев сулфат. Оборският тор е трябвало да дадете на предшественика.

Морковите не обичат тежките почви, защото кореноплодите ще станат груби и деформирани. Изберете място, което е добре огряно от слънцето.

При малки площи засейте на високи лехи. Отгоре може да се разхвърли и пресят разложен оборски тор, който ще изпълнява ролята и на мулч, за да се запази влагата. Може да се засява и разпръснато, върху загладената повърхност на кавалите. Семената се заравят, като плитко се накопава с мотичка или гребло. Най-добре е, когато семената попаднат на 2-3 см дълбочина.

За да покълнат по-бързо почвата трябва да е влажна. Растенията никнат бавно, за около двадесетина дни. Около две седмици, след като се очертаят редовете, посевът трябва да се прореди така че растенията да останат на 2 - 3 см едно от друго. В началните фази стръкчетата се развиват също бавно и имат нужда от повече влага. Но много внимавайте в по-късните фази, ако тогава се засуши. Полеете ли изведнъж обилно, морковите ще се напукат. Посевът се подхранва един-два пъти с амониева селитра, когато се образуват 3-4 листа. Отново наторете след още три седмици. Дозата е 150 г на 10 кв.м амониева селитра.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Петък, 05 Май 2017 11:20

Директна сеитба на домати

Подходящото време за сеитба на домати за директно производство е от 10 до към 30 май. Директното отглеждане на домати позволява на сравнително по-малка площ да се разположат повече бройки растения, за които не е необходимо да произвеждате разсад от ранна пролет.

Какви са предимствата при директно производство на домати:

  • няма нужда от опорна конструкция;

  • растенията не се култучат и узряват дружно, което ги прави подходящи за есенно консервиране;

  • плодовете са по-здрави, тъй като съдържат повече сухо вещество, а отглеждането на високи лехи, където има по-добро проветрение ги прави по-устойчиви на болести;

  • през късна есен недозрелите плодове са подходящи за съхранение и доузряване в избени помещения, както и за приготвяне на туршии.

Технологията за директно производство на домати е опростена и много лесна. Сеитбата се прави на високи лехи, на едноредовата лента. Ширината на лехата при едноредова лента е 40-50 см и междуредие (бразда) 30-35 см. Преди сеитба на семената обработете добре почвата и оформете високите лехи.

След поникване на растенията направете прореждане – там където са поникнали всички семенца оставете не повече от две. Докато растенията са малки поливайте отгоре в лехата, като избягвате да ги мокрите.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Грахът се счита за най-добър предшественик на много зеленчукови култури, тъй като неговата коренова система е в състояние да фиксира и натрупва азот. Тази култура може да се развива добре след повечето зеленчукови култури, като изключение правят бобовите растения (боб, соя, леща, и т.н.).

Грахът е невзискателно растение, но за получаване на добра реколта от него е нужно да се проведат редица мероприятия.

Първото нещо от което се нуждае грахът е достатъчно количество топлина и светлина. До една седмица след сеитбата той пониква. Окопаването между редовете може да започне веднага след поникването. Тази обработка не само подобрява аерацията на почвата, но и задържа влагата.През целия вегетационен период на културата е необходимо разрохкване на горния почвен слой на почвата и поливане.

Ако есента са внесени хранителни вещества, то подхранване не се изисква, изключение има при студена и продължителна пролет. В такива случаи, младите растения все още не са в състояние да натрупват азот, следователно е необходимо подхранване. В кофа с топла вода се разтварят 15-20 грама комплексни минерални торове, като NPK например и растенията се поливат. Това количество разтвор (10 литра) е достатъчно за един квадратен метър грах. При използване на органични торове, количеството минерални торове се намаляват.

За подобряване развитието на граха са необходими и микроелементи като мед, молибден и бор. Тези вещества също се внасят пролетта със сеитбата, но може да се приложи и листно подхранване.

По време на вегетацията растенията могат да бъдат нападнати от болести и неприятели. От заболяванията най- разпространени са брашнеста мана и фузариоза, а от вредителите листни въшки и грахов зърнояд.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Четвъртък, 23 Март 2017 12:39

Засейте разсада за праз

Разсада за праз най-добре се отглежда в студени високи лехи.

Първо наторете почвата с органични и минерални торове - на 1 кв. м сложете 2-3 кг добре разложен оборски тор и около 30-50 г комбинирани минерални торове (NPK).

Има два вида сеитба : разпръсната и редова.

При разпръснатата сеитба

Семената се засяват разпръснато от началото до края на март - за 1 кв. м са ви нужни 6-8 г семена - това е производството на разсад, който се прави, когато ще засаждате растенията на друго място.

При редовата сеитба

Семената може да се засеят и на редове - с междуредово разстояние около 15 см - това много улеснява плевенето. Този начин е за предпочитане и защото при него една част от растенията могат да останат за доотглеждане на същото място - те ще станат за консумация малко по-рано от другите, които ще бъдат преместени.

Така че, когато скубете разсад за засаждане от редовата сеитба, изскубвайте растенията така, че останалите в реда растения да останат на равно разстояние - 15 см. едно от друго и в редовете.

Правете редовно плевене и поливане на малките растения, като при редовата сеитба дори окопаването може да се направи с малка триъгълна мотичка.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

В края на изтеклия седемдневен период средноденонощните температури на много места в страната бяха близки до биологичния минимум необходим за развитието на есенните посеви, което доведе до задържане в развитието на зимните житни култури и маслодайната рапица.

През първата половина на предстоящият седемдневен период се прогнозира съществено повишение на температурите и активизиране на вегетационните процеси при есенните посеви и трайните насаждения. При пшеницата и ечемика ще протича масово братене. При овощните култури ще се наблюдават фазите набъбване и разпукване на пъпките, а на места в Южните райони на страната при раноцъфтящите видове - и начало на фаза бутонизация. При лозата в южните райни (агростанция Сандански) и на места в Дунавската равнина (агростанции Николаево, Павликени) ще се осъществява фаза сокодвижение, а на места в югозападните райони на страната (агростанция Сандански) - и набъбване на пъпките.

Понижение на температурите и краткотрайна промяна в агрометеорологичните условия се очакват в края на периода. Прогнозираните стойности на средноденонощни температури ще останат около и над биологичния минимум необходим за развитието на зимните житни култури и рапицата. Изключения ще има на места в Северна България и високите полета на Западна България, където ще се създадат условия за затихване на вегетацията при есенните посеви.

През периода критични минимални температури за земеделските култури не се прогнозират.

Очакваните валежи в средата и в края на предстоящия период ще поддържат високо съдържанието на влага в горните почвени слоеве и в голяма част от полските райони ще затруднят провеждането на сезонните агротехнически мероприятия. На места в Южна България ще бъдат пропуснати агротехническите срокове за сеитбата на слънчогледа през втората половина на март.

По – подходящи условия за провеждане на предцъфтежните пръскания на овошките ще има в началото на периода.

Петя Григорова

Агрометеоролог в НИМХ – БАН

Публикувана в Агропрогноза
Събота, 11 Февруари 2017 16:31

Важно при сеитбата на цветята

Семената на цветята се сеят в зависимост от биологичните изисквания и продължителността на живота на самите растения, както и от техните особености и големина:

Семена на растения, които не търпят разсаждане, се сеят направо на определеното място, където ще живеят и цъфтят. За да са на оптимално разстояние и да не си пречат, се прореждат поне два пъти - мак, латинка, ешолция и др.

Семената на двугодишните растения, се засяват в градината на полусенчесто място през лятото. Пикират се още в ранна възраст, също на полусянка в градината и през октомври се засаждат на постоянно място. Някои от тях започват да радват с цвят още първата есен - теменужка, силене, незабравка и др.

Семената на летните цветя, трябва да се засяват още през март, за да се получат цъфтящи растения през май. Те не понасят температура под 0°С, и затова семената им се засяват в сандъчета, намиращи се в затоплени и светли помещения. За да получим здрави и силни растения е добре сандъчетата да се изнасят през топлите часове от деня на слънце. Когато растенията нарастнат и започнат да си пречат, се разделят в други съдове, където остават докато премине опасността от пролетни слани - тагетес, циния, антиринум (кученца),пламъче, агератум и др.

Семената на саксийните растения, също се сеят в съдове, но младите са по-деликатни и трудно се отглеждат в обикновени домашни условия - калцеолария, циклами и др.

Семената на градинските многогодишни растения се засяват през април - май в наторена градинска леха. Когато поизрастнат, те се пикират на 10 - 15 см разстояние (също в градината) и през есента се засаждат на постоянно място. Те обикновено зацъфтяват от втората година.

Растенията, които не образуват семена поради хибриден характер или други причини, се размножават само по вегетативен начин.

Петър Кръстев

Публикувана в Цветарство
Събота, 11 Февруари 2017 15:49

Разсади при цветята

Няколко общи правила:

Първото нещо след като се сдобиете със семена е да подготвите почвата. Семената се сеят в пръст различна от тази, в която се гледат възрастните растения. Нужно е тя да е по-лека и по-влагоемка.

Преди засяването повърхността на почвата се заглажда и леко се притиска. Това се прави, тъй като е желателно семената да са на еднаква дълбочина. Когато сеем в градината, го правим на редове или в гнезда, а в съдове е разпръснато.

Заравянето на семената трябва да е плитко, почвения слой над тях да е съвсем рохкав. Когато семената са много малки, не ги покривайте, просто поставете тъмен лист хартия отгоре и го махнете веднага след покълването им.

След като засеете семената е много важно, да ги полеете, а по-добре е почвата, в която ги засявате да е влажна. Водата е много важен фактор. Семената поемат голямо количество, без нея те не могат да покълнат. Разбира се поливането трябва да става внимателно, особено при по-дребните семена.

Следващата манипулация е да покриете съдовете със стъкло, с цел намаляване на изпарението и поддържане редовна влага около никнещите семена. В последствие пониците постепенно привикват към обикновените въздушни условия.

Петър Кръстев

Публикувана в Цветарство
Четвъртък, 02 Февруари 2017 14:54

Важно преди да засеете семената

Важно условие за производството на здрав разсад е торопочвената смес да се обеззарази. Това мероприятие е профилактично и има за цел да унищожи всички неприятели, причинители на болести и плевелни семена, намиращи се в оборския тор и в почвата. За тази цел може да се използва препарати с фумигиращо действие, но те не се продават в селскостопанските аптеки и работата с тях се извършва под контрола на лице с висше агрономическо образование със специалност Растителна защита!

Друг начин за обеззаразяване на почвата и торопочвената смес е чрез пропарване – с помощта на загрята пара.

Ако все пак засявате на необеззаразени почви и торопочвени смеси е необходимо да се проведе третиране срещу плевелите и профилактично пръскане срещу болестите по зеленчуковия разсад.

След засяване на зеленчуковите семената и покриването им с торопочвена смес може да се извърши напрашаване с медсъдържащ препарат: Меден оксихлорид, Фунгуран ОН 50 ВП, Шампион ВП.

Путър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

За отглеждане на орехови семеначета трябва да се използват семена от много добре узрели плодове. Те трябва да са прибрани, когато зелената обвивка на ореха е разпукана и лесно се отделя от черупката. След прибиране, плодовете трябва много добре да се просушат. Първите 1-2 дни те се оставят на слънце, а след това, за около месец на сухо и проветриво място, за да не мухлясат и да не загубят кълняемост.

Как да съхраните семената?

За да запазят кълняемостта си ореховите плодове, които ще се използват за семена, през зимата се съхраняват при температура от -1 до +2 градуса С. За сеитба се използват предварително стратифицирани семена. Това означава, че около 70 дни преди сеитбата семената трябва да се поставят във влажен пясък и при температура около 2-5 градуса С.

Кога се сеят орехите?

Орехите се сеят рано напролет - около средата на март, затова точно сега е моментът да пристъпите към стратификация на семената.

При правилно съхранение и стратифициране, преди сеитбата черупките на плодовете трябва да са разпукнали и да имат добре обособени кълнове. Времето от сеитбата до поникването е около 30 дни. Младите семеначета растат доста бързо и обикновено до края на лятото са готови за присаждане.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта