На практика в област Пазарджик есенната сеитба не е започнала, защото състоянието на почвата след сушата не позволява да бъде обработвана. Това каза за Радио „Фокус” – Пазарджик Александър Миндачкин, зърнопроизводител от Пазарджик. „На места се правят някакви подготвителни мероприятия с дискови брани, но е много трудно. След тази суша проблемите са сериозни, както имаше с тазгодишната реколта, така имаме и с подготовката на почвите за следващата”, добави Миндачкин. Той поясни, че стопаните не са закъснели, тъй като в региона есенната сеитба традиционно започва в средата на месец октомври. „Зърнопроизводителите се надяват дотогава да има дъждове, за да може да се подготви почвата. Проблеми се очакват само при рапицата, която се сее рано – в края на август, началото на септември. Колегите, които искат да отглеждат рапица, не могат да засеят и това е най-сериозният проблем в момента”, коментира Александър Миндачкин.

Публикувана в Новини на часа

Земеделските стопани ще могат да ползват целеви кредит за закупуване на минерален тор и/или семена и за използването на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство на пшеница от реколта 2017. Това реши на свое заседание, проведено на 30 август, УС на Държавен фонд “Земеделие“.

Заявления се приемат в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) на областните дирекции на Фонд „Земеделие“ в периода от 3 октомври до 15 ноември 2016 г. Крайният срок за изплащане на средствата е 19 декември 2016 г.

Лихвата по кредита е в размер на 3%, но не по-малко от референтния лихвен процент, приложим към датата на сключване на договора за кредит. Общият финансов ресурс по целевия кредит е 10 млн. лв. Средствата се предоставят от бюджета на ДФ „Земеделие“ до изчерпване на финансовия ресурс. Всеки стопанин, който отговаря на изискванията, може да получи 80 лв./ха за закупуване на минерален тор и 40 лв./ха за закупуване на семена като максималният размер на кредита е 200 000 лв.

Земеделските стопани могат да получат кредит:

- за закупуване на минерален тор след представяне на фактури за закупен минерален тор;

- за закупуване на семена и използването на неокончателно сертифицирани собствени семена като представят фактури за закупени семена и/или складови разписки и искане за изписване на продукцията (при използването на неокончателно сертифицирани собствени семена);

- за закупуване на минерален тор, семена и използването на неокончателно сертифицирани собствени семена след представяне на фактури за закупен минерален тор, за закупени семена и/или складови разписки и искане за изписване на семената за влагане в производството.

Кредитните задължения се обезпечават чрез ипотека върху недвижимо имущество, особен залог върху машини и съоръжения, складови записи за вложено зърно на съхранение в публичните складове, залог на парична сума или банкова гаранция. Общата сума на обезпеченията следва да осигури покритие на кредита в размер на 120 процента.

Земеделските стопани са длъжни да застраховат посевите, които са обект на договора за кредит, като застраховката покрива пълния размер на получените средства по договор, както и вещните обезпечения, като стойността на застрахованото имущество следва да е не по-малко от 120 процента от размера на кредита.

Повече информация за условията и изискванията за предоставяне на кредит, стопаните могат да получат в областните дирекции или на сайта на ДФ „Земеделие“.

Публикувана в Растениевъдство

За да поникне при благоприятни условия, маслодайната култура се сее рано

Aгр. Петър Кръстев

Рапицата е един от най-предпочитаните предшественици, макар самата да не предявява големи претенции към културата преди нея. Подходящи за нея са площи освободени от зърнено-житни и зърнено-бобови култури. Те се прибират сравнително рано, което е предпоставка за добра предсеитбена обработка. Обработката на почвата трябва да се направи така, че да осигури добра влагозапасеност, твърдо легло, рохкав повърхностен пласт, без буци и плевели. Начинът на обработка зависи от състоянието на почвата, предшественика и срока на засяване. Валирането преди и след сеитбата е задължително.

В сухо време рапицата се сее рано

Най-благоприятния срок за сеитба на зимната рапица е от 25 август до 10 септември при междуредово разстояние 12-15 см и дълбочина на сеитбата 2-3 см. Сеитбена норма е 0,4-0,5 кг/дка, осигуряваща 85-100 семена на м2. Завишаване на посевната норма води до етиолиране (изтегляне) на растенията, намаляване на разклоненията, броя на чушките и добива.

Специалистите препоръчват в суха година, каквато е настоящата, ранна сеитба на рапицата. По-късно през есента се очаква условията да се нормализират, което ще даде възможност за навременно и дружно поникване на семената.

Културата има висока потребност от хранителни вещества

Рапицата, както всички маслодайни култури, е силно взискателна към хранителните вещества в почвата. Торенето трябва да е съобразено със запасеността на почвата. Рапицата се нуждае от два пъти повече азот, фосфор и калий в сравнение с пшеницата. Примерни торови норми: 15-18 кг/дка азот, 8-10 кг/дка фосфор и 4-8 кг/дка калий. Фосфорът и калият се внасят преди основната обработка, а азота 30% предсеитбено. Останалото количество от азотния тор се внася през пролетта във фаза бутонизация на културата.

Публикувана в Растениевъдство

При въвеждане на директната система на сеитба се регистрира повишаване на добивите от селскостопанските култури, без да се увеличават дозите на торовете. Какво показва международният опит: изследвания и препоръки на американски специалисти

В три последователни броя на в. „Гласът на фермера” ви запознахме със стъпките, които трябва да направи всеки земеделски производител, решил да премине към No-till системата за отглеждане на селскостопански култури. Материалите предизвикаха голям интерес сред фермерите у нас. Ето защо ние се постарахме да намерим още информация за безорната система и нейните предимства. В настоящата публикация изтъкнати американски учени доказват на практика, че след въвеждането на безорната система културите имат нужда от торене само през първите 3 – 5 години. След това, в резултат на правилен подбор на основни и покривни култури в сеитбооборота, почвата възвръща естественото си плодородие и отглежданите растения дават оптимални добиви без торене. (Б. ред.)

Конвенционалното земеделие разрушаване естествената структура на почвата и води до нейното обедняване

При отглеждането на селскостопанските култури без напояване в условията на недостатъчно естествено навлажняване в традиционната система на земеползването, главните технологични начини за управление състоянието на почвата и минералното хранене на растенията са различни видове механична обработка, внасяне на органични и минерални торове, а така също и варуване или гипсуване на почвите. Обикновено се практикува и заравяне на надземната биомаса от сидератни култури, прилагат се интензивни механични обработки, включително и оран. Всичко това води до чувствително намаляване на минерализацията на органичното вещество в почвата, включително хумуса; разрушаване на природната структура, крайно нерационално използване на валежите, ерозия на най-плодородния слой почва. Възвръщането на разходите за получаване на продукция от растениевъдството намалява с всяка година – затвърждава се природният закон за унищожаване на плодородието (намаляващата възвръщаемост).

Директната сеитба възвръща естественото плодородие на почвата

Методът на директната сеитба се основава на природните закони за кръговрата на хранителните вещества в екологичната система „растение-почва“. В природна среда кръговратът на хранителните вещества се осъществява без каквито и да е минерални торове, внасяни отвън. Следователно мъдростта не е в това, да се използват минерални торове, а да се създаде оптимален воден, въздушен и хранителен режим на почвата. Това ще даде на микроорганизмите в нея органично вещество, като източник на енергия и строителен материал за клетките. Подобно отношение към почвата било проявено в Русия преди повече от сто години от Иван Овсински – първия руски агроном, който показал възможностите чрез отказ от плуга, чилийската селитра и други минерални соли. Системата на директния посев е насочена към намаляване внасянето на минерални соли в почвата. Действително на почвата е нужно само едно торене – органично вещество като храна и строителен материал за микроорганизмите в почвата и като защитен мулч. А внасянето в почвата на минерални торове или водни разтвори на соли е необходим технологичен процес само по време на преходния период.

Варианти на азотно хранене

Проф. Дуейн Бек от Университета в Северна Дакота е посветил много години за изучаване на ефективността на селското стопанство чрез намаляване въздействието на човека върху околната среда. Според мнението на известния професор дори двойна доза торове не може да възстанови напълно продуктивността на ерозирани почви.

Преходът от традиционната система на обработки към директна сеитба благоприятства увеличаване на органичното вещество в почвата. Въпреки това в първия етап от прехода към No-till е потребен повече азот, отколкото могат да усвоят културите.

По данни на проф. Дуейн Бек в продължение на първите три – пет години от прилагането на метода No-till е препоръчително да се внасят с 10 – 20% повече азотни торове. Разходите за тези допълнителни количества са добра инвестиция, защото тя ще се отплати напълно.

Четете само и единствено във вестник "Гласът на фермера"!

Публикувана в Растениевъдство

При сеитба на моркови изберете добре осветено от слънце място. Те се развиват добре върху глинести и глинесто-песъчливи почви. Сеитбата на моркови става на висока леха, а това е необходимо за по-добро формиране на кореноплодите.
Най-добри предшественици на морковите са домати, картофи, лук и зеле. Ако преди морковите е отглеждан лук, те са по-устойчиви на основните заболявания.

При сеитба на сухи семена от моркови, те ще поникнат най рано след 3 седмици. За да ускорите процеса на поникване е добре да измиете етеричните масла от семената, които ги предпазват от покълване при суша. За да направите това, поставете семената в торба от марля или друг плат и ги поставете за кратко в съд с топла вода. След това промийте торбичката със семена неколкократно с течаща хладка вода и ги отцедете. Ако е необходимо, тази процедура може да се повтори. След такава обработка семената от моркови покълват след няколко дни. След сеитба една от най-важните грижи е да не се допуска образуване на почвена кора преди поникване на семената.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Четвъртък, 09 Юни 2016 10:46

Време е за сеитба на карфиол

Сеитбата на карфиола се извършва през юни - юли със сеитбена норма 4 – 5 г на кв. метър. Разсадът не се пикира и е готов за засаждане след около месец. След като се прибере продукцията от предшественика, избраната за отглеждане площ се изорава и се правят бразди, в чийто основи се извършва засаждането. Схемата на засаждане е 60х50 см или 80х40 см. В зависимост от заплевеляването се извършват няколко окопавания, с първото от които се прави и загърляне. Важна грижа през вегетацията е редовното поливане, тъй като горещините презлетните месеци влияят изключително неблагоприятно върху качеството и количеството на продукцията. В зависимост от запасеността на почвата с хранителни елементи при основната обработка на почвата се тори с по 20-40 кг суперфосфат и калиев сулфат и 50 -70 кг амониев нитрат на декар. Азотният тор се внасяна два пъти по време на вегетацията – при първото окопаване и 20 – 25 дни след това. Когато карфиолът се отглежда на по-леки песъчливи почви, особено ако предшественикът не е торен с органични торове, при основната обработка на почвата се внася и оборски тор в норма от 4 -5 т на декар, а количествата на азотните, фосфорни и калиеви торове могат да бъдат намалени с 20 – 30%. За подхранване през вегетацията с много добър ефект може да се използва и разтворен във вода оборски тор – т.нар. шербетуване. За намаляване на загубите на азот и за повишаване ефективността на торовете, след всяко подхранване се извършва окопаване с последващо загърляне. Редовно трябва да се следи за появата на болести и неприятели и да се извършват необходимите пръскания.

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Продължава сеитбата на пролетници в областта. Това съобщи Веселин Овчаров, старши експерт в Областна дирекция „Земеделие“ в Добрич, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. По последни данни на дирекцията в цялата Добричка област са засети 810 885 дка със слънчоглед. Тази земеделска култура се сее във всичките осем добруджански общини. Към момента най-много площи със слънчоглед са засети в общините Добрич-селска – 203 035 дка, Генерал Тошево – 149 300 дка и Каварна – 121 400 дка. Навсякъде в областта се сее и царевица. Общо засетите с тази земеделска култура площи са 961 717 дка, най-много отново в общините Генерал Тошево – 298 500 дка, Добрич-селска – 284 567 дка, също в община Крушари – 111 240 дка. В Областна дирекция „Земеделие“ в Добрич са постъпили три заявления за пропаднали площи от земеделци в община Добрич-селска. Става въпрос за посеви от слънчоглед, царевица, соя и грах. Тези дни ще бъдат направени огледи на тези площи от специалисти, посочи Веселин Овчаров.

Публикувана в Новини на часа

Все повече земеделски стопани в Добричка област започват пролетната кампания със сеитба на царевица, а после сеят слънчоглед, което крие рискове, съобщи за БТА директорът на Добруджанския земеделски институт професор д-р Иван Киряков. По думите му промяната на технологията може да доведе до щети по царевичните посеви.

Добричкият регион е сред най-големите производители в страната на фуражно зърно и маслодайно семе. През миналата стопанска година масивите с царевица достигнаха 970 000 декара, а със слънчоглед - 794 000 декара.
Земеделските производители напоследък сеят първо царевица, за да "хванат" натрупаните запаси от влага, каквато културата изисква повече. В Добруджа обаче обичайно падат слани в периода между 25 април и Гергьовден, които могат да опърлят поникналите посеви, коментира професор Киряков. Ученият добави, че при слънчогледа, който е по-хладноустойчив, такава опасност няма.
Пролетната сеитба ще започне в региона при много благоприятни условия - с достатъчно влага и прогноза за топло време, каза директорът на научната база. Ученият поясни, че в продължение на няколко дни температурата на почвата трябва да се задържи до десетина градуса над нулата, за да бъдат посети първите семена. В Добруджанския земеделски институт се очаква сеитбата на слънчогледа да започне на 5-6 април.

Публикувана в Растениевъдство

Най-подходящото време за сеитба на орехите за подложки е рано напролет - 15 март-1 април. Преди сеитбата семената трябва да са преминали през период на покой или стратификация. Този период трябва да е не по-малко от 70 дни - през него плодовете се поставят във влажен пясък в помещение с температура на въздуха от 2 до 5 градуса. Правилно съхранените семена преди сеитбата са с разпукани черупки и вече имат кълнове. Те поникват за около 30 дни.

. При полагане на добри грижи за семеначетата - редовно поливане и поддържане на чиста от плевели почва, те израстват достатъчно още същата година и са годни за присаждане.

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 25 Февруари 2016 10:16

Засейте семената на антиринума още сега

Антиринумът се отглежда като едногодишно растение, защото през втората година растенията губят компактния си вид и нямат голям декоративен ефект. Цветовете му са ароматни и се отличават по окраска и големина. Популярното име на растението у нас е кученце или лъвска муцунка, поради специфичната форма на цветовете.

За да имате цветове от антиринума на балкона още през май, засейте семената сега – до края на февруари. За това не ви е нужно много място, а само топъл прозорец и едно сандъче, в което засейте около половин грам семена. Те ще ви стигнат да украсите най-малко 2-3 балкона.

Публикувана в Цветарство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта