Бизнес

Кампания 2019: Младите фермери получават 50 % надбавка за първите 300 дка

Събота, 09 Март 2019 16:49
За разлика от мерките за подпомагане на млади фермери по Програмата за развитие на селските райони, подпомагането е на годишна база. Кандидатите трябва да декларират площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в заявлението за подпомагане, като субсидия се отпуска за първите до 30 ха допустими площи по СЕПП. Плащането по схемата е надбавка от 50% от плащането на хектар по СЕПП. 1) Възраст: Допустими кандидати са млади земеделски стопани на възраст до 40 г. в годината на първо подаване на заявление. 2) Участници: По схемата могат да кандидатстват както физически, така и юридически лица. Условието за участие…

Екологично насочени площи през Кампания 2019 - правила

Петък, 08 Март 2019 19:35
Стопанство с обработваема земя над 15 ха трябва да поддържа поне 5% от обработваемата земя като екологично насочени площи (земя, оставена под угар; особености на ландшафта; ивици допустими площи по краищата на гори; площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация; площи с междинни култури или зелена покривка; азотфиксиращи култури). Изискването за екологично насочени площи не се прилага, когато: - повече от 75 % от обработваемата земя се използва за производство на треви или други тревни фуражи, представлява земя, оставена под угар, засята е с бобови култури или съчетава тези употреби; - повече от 75 % от земеделската площ,…

Кампания 2019: Зелени директни плащания - как и за кого?

Петък, 08 Март 2019 19:16
Зелени директни плащания през Кампания 2019 се отпускат за допустимите площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) при условие, че в стопанството, доколкото са приложими за неговия вид и размер, се изпълняват зелените изисквания. Въпреки че зеленото плащане се отпуска за изпълнението на екологични изисквания, зелено плащане се дава само за допустимите площи по СЕПП. Право на зелено плащане имат стопаните с обработваеми земи, трайни насаждения и постоянно затревени площи. Зелените изисквания са 3: - диверсификация на културите– за обработваемата земя в стопанството; - запазване на постоянно затревените площи; - поддържане на 5% от обработваемата земя като екологично…

Кампания 2019: СЕПП и преразпределителни плащания - какви са правилата

Петък, 08 Март 2019 18:38
СЕПП е основната схема за подпомагане с директни плащания. Подпомагането се базира на хектар допустима земеделска площ, върху която земеделският стопанин извършва земеделска дейност и която ползва на правно основание. Плащанията по СЕПП се намаляват с 5 % за онази част от сумата, която надвишава левовата равностойност на 150 000 евро и със 100 % за сумите, които надвишават левовата равностойност на 300 000 евро за съответната година, като преди това се приспадат свързаните със селскостопанска дейност възнаграждения за труд, които реално са изплатени от земеделските стопани през предходната година, включително данъците и вноските за социално осигуряване, свързани с трудовата…

728x90 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта