Агропрогноза

Агрометеорологична прогноза за периода 08 – 14.11.2021 г.

Събота, 06 Ноември 2021 14:35
През първата половина от следващия седемдневен период вегетационните процеси при зимните житни култури и зимната рапица ще протичат с ускорени темпове при наднормени топлинни условия. През втората половина на периода се прогнозира лабилизиране на времето и промяна в агрометеорологичните условия. Очаква се понижение на температурите, но стойностите им ще останат над биологичния минимум необходим за вегетацията на засетите пшеница, ечемик и рапица. През периода при пшеницата и ечемика в зависимост от сеитбените дати ще протичат различни фази – при рано засетите посеви през октомври ще се наблюдава листообразуване и фаза трети лист. При по-късните посеви със зимни житни култури засети…

Aгрометеорологична прогноза за ноември

Събота, 30 Октомври 2021 17:55
Тази година неблагоприятните агрометеорологични условия в началото на есента, продължителното засушаване и последвалите наднормени валежи през октомври, възпрепятстваха провеждането на сезонните почвообработки. В по-голямата част от страната, поради тези обективни причини, са пропуснати агротехническите срокове за сеитбата на зимните житни култури. През ноември агрометеорологичните условия ще се определят температурии валежи около и над климатичните норми. В началото на ноември се очаква съществено повишение на температурите и активизиране на вегетационните процеси при засетите есенници. До средата на първото десетдневие в по-голямата част от полските райони условията ще позволяват провеждане на предсеитбените обработки и сеитбата на есенниците. Изключения ще има на места…

Агрометеорологична прогноза за периода 11 – 17.10.2021 г.

Събота, 09 Октомври 2021 21:50
През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще претърпят положителна промяна. В началото на второто десетдневие на октомври се прогнозират валежи със стопанско значение, които ще подобрят овлажнението на горните почвени слоеве и условията за провеждане на сезонните агротехнически дейности – дълбока оран, предсеитбени почвообработки, торене и сеитбата на зимна рапица и зимни житни култури. Сушата в края на лятото и началото на есента възпрепятстваше провеждането на сезонните почвообработки и на много места в страната бяха пропуснати агротехническите срокове за сеитбата на зимната рапица. Поднормените септемврийски валежи задълбочиха почвеното засушаване при обработваемите площи и влагозапасите в еднометровия почвен слой в много…

Сухо и топло ще е времето през октомври

Понеделник, 04 Октомври 2021 08:20
Дукена ЖолеваАгрометеоролог при НИМХПрез октомври агрометеорологичните условия ще се определят от температури около и под климатичните норми и валежи под нормите за месеца. На много места в полските райони дефицитът на почвена влага ще бъде лимитиращ фактор за нормалното протичане на началните фази от вегетацията на засетите есенни посеви. В началото на есента в по-голямата част от полските райони отсъстваше влага в 50 см почвен слой, а в 100 см – почвените влагозапаси са оскъдни, под 50% от ППВ. На много места в страната продължителната суша бе причина за пропускане на агротехническите срокове за сеитбата на зимната рапица.Падналите валежи в…