Сухо и топло ще е времето през октомври Избрана

Дукена Жолева
Агрометеоролог при НИМХ
През октомври агрометеорологичните условия ще се определят от температури около и под климатичните норми и валежи под нормите за месеца. На много места в полските райони дефицитът на почвена влага ще бъде лимитиращ фактор за нормалното протичане на началните фази от вегетацията на засетите есенни посеви.
В началото на есента в по-голямата част от полските райони отсъстваше влага в 50 см почвен слой, а в 100 см – почвените влагозапаси са оскъдни, под 50% от ППВ. На много места в страната продължителната суша бе причина за пропускане на агротехническите срокове за сеитбата на зимната рапица.
Падналите валежи в края на септември в югозападните райони подобриха условията за провеждане на сезонните почвообработки. В останалите райони от страната подобрение на условията за провеждане на предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване със зимна рапица, ечемик и пшеница, се очаква в края на първото десетдневие на октомври, когато се прогнозира повишена вероятност за валежи.
През октомври са агротехническите сроковете за сеитбата на зимните житни култури. През първото десетдневие е оптималният срок за сеитбата на пшеницата в Северна България, от 15 до 25 октомври - в Южна България, а през третото десетдневие - за районите по Черноморското крайбрежие.
След очакваното хладно за сезона време през повечето дни от първото и второто десетдневие през третото - прогнозираните температури, около и над нормата за периода, ще ускорят развитието на засетите есенни посеви в районите, където влагата не е ограничаващ фактор. В края на месеца при засетите в средата на октомври зимни житни култури ще се наблюдава фаза поникване. Фаза трети лист ще преобладава при посевите засети в началото на октомври.
Прогнозираното относително сухо и топло време през третото десетдневие ще бъде предпоставка за увеличение популацията на полската полевка – един от опасните вредители при зимните житни култури. В края на месеца есенните посеви трябва да се обследват за наличие на вредителя и при численост над прага на икономическа вредност (2 броя активни колонии на декар) е наложителна своевременна борба с разрешените за целта родентициди (отровни примамки, които се поставят във входовете на колониите).
В края на октомври условията ще бъдат подходящи за провеждане на някои фитосанитарни дейности при овошките. Ябълковите и крушовите насаждения, които са нападнати от болестта струпясване, е необходимо след прибиране на плодовете, в началото на листопада, да се третират с 5% разтвор от карбамид за редуциране на заразата. При костилковите овощни видове срещу причинителите на сачмянка, ранното кафяво гниене и къдравост по прасковата се препоръчва след масовия листопад пръскане с 2% бордолезов разтвор.

Прочетена 7022 пъти
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.