Агропрогноза

Агропрогноза за юли: горещо, неустойчиво, с много валежи

Събота, 03 Юли 2021 09:21
В началото на юли агрометеорологичните условия ще се определят от горещо време, с екстремно високи максимални температури, на места до 39-40оС, стойности които ще имат неблагоприятно въздействие върху цъфтежа и оплождането при зеленчуковите култури (домати, пипер, краставици, тиквички и др.), върху фертилността на полена при слънчогледа и ранните хибриди царевица. След високите температури през първите дни от месеца се прогнозира съществена промяна в агрометеорологичните условия. През повечето дни от първото десетдневие на юли те ще се определят от неустойчиво време и средноденонощни температури близки до климатичните норми. През този период се очакват значителни валежи, които ще възпрепятстват жътвата на пшеницата,…

Агропрогноза: Горещо време за жътва, дъжд на изток

Събота, 26 Юни 2021 09:39
През повечето дни от следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от наднормени температури. Развитието на земеделските култури в по-голямата част от полските райони ще протича при наличие на добри влагозапаси в 50 и 100cm почвен слой (над 80-85% от ППВ) - следствие от падналите значителни валежи през второто и началото на третото десетдневие на юни, достигнали на места в Централна и Източна България до и над два пъти месечните норми (В.Търново - 118l/m², Русе - 115l/m², Разград - 108l/m², Силистра - 116l/m², Добрич - 111l/m², Карнобат - 96 l/m²). Изключения ще има в част от крайните западни и…

Агропрогноза: Стабилизиране на времето

Събота, 19 Юни 2021 09:41
През изтеклия седемдневен период агрометеорологичните условия се определяха от неустойчиво време с чести валежи, на много места в полските райони на страната с количества между 30-60 l/m2 – Добрич, Карнобат, Велико Търново, Шабла, Силистра, Разград, Ловеч, Бургас, Кнежа, Казанлък.Поднормените температури през периода забавиха темповете на развитие при земеделските култури. Падналите валежи повишиха почвените влагозапаси до нива близки до оптималната влагообезпеченост за по-голямата част от земеделските райони на страната. През следващия седемдневен период се прогнозира стабилизиране на времето, постепенно повишаване на температурите и нормализиране на топлинните условияза развитие на земеделските култури. При пшеницата ще се наблюдава преход от млечна към восъчна…

Агропрогноза 14-20.06: Влажно и неустойчиво време

Неделя, 13 Юни 2021 10:19
През повечето дни от следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време. Прогнозираните валежи ще поддържат добри влагозапасите в горните почвени слоеве и условията за вегетация на пролетните култури. Падналите валежи през първото и началото на десетдневие на юни повишиха почвените влагозапаси в 50 и 100 cm слой. В по-голямата част от страната, с изключение на крайните източни и югоизточни райони, те достигнаха нива до 80-85% от ППВ (пределна полска влагоемност). В началото на периода развитието на земеделските култури ще протича при температури под климатичните норми. Подобрение и нормализиране на топлинните условия и ускоряване на вегетацията при…