Агропрогноза

Агрометеорологична прогноза за май

Четвъртък, 29 Април 2021 15:25
Тази година хладното време през първата половина от пролетта забави развитието на земеделските култури. През повечето дни от май агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време. Прогнозираните наднормени температури в началото на май ще ускорят вегетационните процеси при есенните посеви и засетите пролетни култури. През първото десетдневие при пшеницата ще протичат различни фази: вретенене, преход към изкласяване и фаза изкласяване. При ечемика в южните райони (агростанция Сандански) ще се наблюдава фаза цъфтеж. При рапицата ще се осъщетвява цъфтеж, оплождане и формиране на бобове. След топлото време в началото на месеца през втората половина от първото десетдневие се прогнозира нормализиране…

Повишение на температурите и активизиране на вегетационните процеси

Петък, 23 Април 2021 17:06
В началото на следващия седемдневен период се очаква съществено повишение на температурите и активизиране на вегетационните процеси при земеделските култури. През периода развитието на зимните житни и засетите пролетни култури ще протича с умерени темпове при наличие на оптимални почвени влагозапаси – следствие от падналите значителни валежи през първото и второто десетдневие на април, надвишили в по-голямата част от страната месечните норми (Плевен - 54л/м2, Ловеч - 55л/м2, В.Търново - 58л/м2 , Шумен - 61л/м2, Русе – 50l/м2, Добрич – 55l/м2, Варна - 59l/м2, София – 74l/м2, Пловдив – 73l/м2, Хасково – 75l/м2, Ст.Загора – 89l/м2, Чирпан – 83l/м2, Сливен…

Агропрогноза: неустойчиво време и чести валежи

Петък, 16 Април 2021 16:54
През следващата седмица агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време с чести валежи. Вегетационните процеси при земеделските култури през повечето дни от периода ще се осъществяват с умерени темпове при температури около и под нормата за третото десетдневие на април. През периода при пшеницата и ечемика масово ще протича фаза вретенене, а на отделни места в Дунавската равнина ще се наблюдава преход от братене към вретенене. В тези фази посевите трябва да се обследват за появата, плътността и степента на развитие на някои иконимически важни болести и неприятели – брашнеста мана и обикновена житна пиявица. При зимната рапица ще…

Очаква се повишение на температурите и активизиране на вегетационните процеси

Петък, 09 Април 2021 13:43
В началото на следващия седемдневен период 12-19 април се очаква съществено повишение на температурите и активизиране на вегетационните процеси при земеделските култури. През повечето дни от второто десетдневие на април да вегетацията на есенните посеви ще се осъществява с умерени темпове, при температури близки до климатичните норми. През периода при зимните житни култури ще протича масово фаза вретенене. При зимната рапица ще преобладава фаза бутонизация. Рапичните посеви във фаза бутонизация (от зелен до жълт бутон) трябва да се обследват за наличие и плътност на един от най-опасните неприятели - рапичния цветояд. При численост на вредителя над прага на икономическа вредност…