Агропрогноза

Агрометеорологична прогноза за периода 08 – 14 март 2021 г.

Събота, 06 Март 2021 09:09
В края на февруари и началото на март агрометорологичните условия се определяха от температури около и над климатичните норми, близки до биологичния минимум, необходим за активизиране на вегетационните процеси при зимните житни култури и рапицата. През следващия седемдневен период в по-голямата част от полските райони на страната се прогнозира понижение на температурите като само на отделни места в Южна България е възможно средноденонощните им стойности да се задържат до минимума, необходим за протичане на вегетационните процеси при есенните посеви. През периода при пшеницата и ечемика масово ще се наблюдава фаза братене. На отделни места при къснозасетите посеви наблюдаваната фаза ще…

Агрометеорологична прогноза за март

Събота, 27 Февруари 2021 10:20
След краткотрайното застудяване в началото на март през повечето дни от първата половина от месеца агрометеорологичните условия ще се определят от температури близки до климатичните норми и до биологичния минимум, необходим за развитието на зимните житни култури. През този период условия за протичане на вегетация при есенниците ще създават в южните райони на страната. Съществено повишение на температурите и активизиране на вегетационните процеси при зимните житни култури и трайните насаждения се прогнозира през втората половина от второто десетдневие. През третото десетдневие развитието на земеделските култури ще се осъществява с по-ускорени темпове, при наднормени топлинни условия. В края на месеца при…

Агрометеорологична прогноза за периода 22 – 28.02.2021 г.

Неделя, 21 Февруари 2021 09:28
През изтеклия период агрометеорологичните условия се определяха от средноденонощни температури около и под климатичната норма, които поддържаха в покой зимните житни култури и забавиха преждевременно активизиралите се вегетационни процеси при овощните видове. Падналите валежи от сняг и образувалата се снежна покривка предимно в Западна и на места в Южна България подобриха условията за зимуване на културите. През следващия седемдневен период се очаква повишаване на температурите и промяна в агрометеорологичните условия. Средноденощните им стойности ще достигат биологичния минимум необходим за протичане на вегетацията при зимните житни култури, но активизиране на процесите до края на периода не се очаква. Забавена вегетация е…

Агрометеорологична прогноза за седмицата 15 - 21 февруари

Събота, 13 Февруари 2021 09:55
Високите температури през първото десетдневие на февруари, с максимални стойности достигнали до и над 20ºС (Ловеч - 20ºС, В.Търново - 20ºС, Варна - 20ºС, Казанлък - 20ºС, Благоевград - 21ºС, Пловдив - 20ºС, Хасково - 20ºС, Чирпан - 21ºС, Ахтопол - 22ºС), активизираха вегетационните процеси при есенните посеви и при някои трайни насаждения в полските райони на страната. Вследствие наднормените температури на места в Дунавската равнина (агростанциите Кнежа, Николаево) част от зимуващите във фаза трети лист посеви с пшеница встъпиха във фаза братене. При някои от раноцъфтящите овощни видове - бадем, праскова, кайсия, череша (агростанциите Новачене, Силистра, Сандански), по-рано от…