Агропрогноза

Агрометеорологична прогноза за периода 11 – 17.01.2021 г.

Петък, 08 Януари 2021 13:34
През изтеклия седемдневен период наднормените температури поддържаха процесите на вегетация при зимните житни култури. Падналите повсеместни валежи над страната между 30 l/m2и 50 l/m2, а на местаи над тези количества благоприятстваха процесите на влагонатрупване в еднометровия почвен слой. През следващия период ще настъпи промяна в агрометеорологичните условия като се очаква понижение и нормализизране на средноденонощните температури (от запад на изток), което ще доведе до забавяне и прекратяване на вегетацията при пшеницата и ечемика. Прогнозират се валежи от дъжд и сняг и продължаване процесите на влагонатрупване при есенните посеви и угарите. В районите на Северозападна България се очаква образуване на снежна…

Агрометеорологична прогноза за месец януари 2021

Четвъртък, 31 Декември 2020 10:44
Наднормените декемврийски температури, с максимални стойности достигнали на много места в полските райони до 16-18°С (Кнежа, Плевен, Ловеч, В.Търново, Русе, Силистра, Пловдив, Чирпан, Варна, Бургас), удължиха вегетационните процеси при есенните посеви. Високите за сезона температури провокираха преждевременно набъбване на пъпките при някои раноцъфтящи овощни видове (праскова, череша), което ще доведе до понижаване на тяхната студоустойчивост. През първото десетдневие на януари агрометеорологичните условия ще се определят от наднормени температури. В началото на месеца на много места в полските райони средноденонощните им стойности отново ще надвишават биологичния минимум, необходим за вегетацията на зимните житни култури. Застудяване и прекратяване на вегетационните процеси при…

Агрометеорологична прогноза 21-27.12.2020

Събота, 19 Декември 2020 18:37
Наднормените температури през второто десетдневие на декември удължиха вегетационните процеси при зимните житни култури и рапицата в по-голямата част от източните и южните райони. Падналите повсеместни валежи през първата половина от месеца от порядъка на 50-60 l/m², а на отделни места в Североизточна и Южна България над 100 l/m² (Силистра - 105 l/m², Хасково - 109 l/m², Кърджали - 146 l/m², Ст.Загора - 106 l/m²), рязко увеличиха на влагозапасите в 50 cm почвен слой и в края на есента при зимните житни култури бе преодолян дефицита на влага в горните почвени слоеве. В началото на третото десетдневие на декември се…

Агрометеорологична прогноза за периода 11 – 17.12.2020 г.

Събота, 12 Декември 2020 12:51
През изтеклия седемдневен период паднаха повсеместни валежи, с количества между 20-50 l/m2 в повечето райони на страната. Сумите на валежите за първото десетдневие на декември надвишават климатичната норма с два до пет пъти. Изключение правят само някои райони в Централна и Северозападна България – Пловдив, Ловеч, Монтана. Наднормените валежи подобриха условията за влагонатрупване в дълбоките почвени слоеве. През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от динамично време. В началото на периода отново се прогнозират валежи на много места в полските райони на страната и подобрение на почвените влагозапаси в дълбочина. В Източна България прогнозираните стойности на средните температури,…