Агропрогноза

Агрометеорологична прогноза за периода 30.08 – 05.09.2021 г.

Петък, 27 Август 2021 18:18
В края на изминалия период в някои райони от страната паднаха валежи между 10 – 30 l/m2 (Кнежа – 34 l/m2, Благоевград – 24 l/m2, Враца – 20 l/m2, София – 19 l/m2, Чирпан – 13 l/m2), които подобриха условията на почвено овлажнение. Но предвид продължителното лятно засушаване те бяха без особено значение за част от късните земеделски култури, които преждевременно приключиха развитието си. През следващия седемдневен период вегетационните процеси при селскостопанските култури ще протичат при средноденонощни температури около климатичните норми. Агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време с превалявания. При късните хибриди царевица ще протича млечна зрелост, а…

Агропрогноза 23-29.08.2021: Остър дефицит на почвена влага

Неделя, 22 Август 2021 18:08
След екстремно високите температури, поставили в топлинен стрес голяма част от късните земеделски култури, в края на второто десетдневие на август настъпи захлаждане и нормализиране на топлинните условия. През повечето дни от следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от температури близки до климатичните норми. Падналите валежи в края на изтеклия период и прогнозираните – в средата на третото десетдневие на август, на фона на задълбочилата се лятна суша, ще са твърде закъснели за късните пролетни култури отглеждани при неполивни условия. На много места в южните райони (Сандански, Сливен, Чирпан) отсъства влага в еднометровия почвен слой. Дефицитът на почвена…

Агропрогноза 16 – 22.08.2021 г.: Сушата ще пречи на предсеитбените обработки

Събота, 14 Август 2021 10:48
През изтеклия период агрометеорологичните условия се определяха от горещо и сухо време. Само на изолирани места – Ловеч, Разград, Бургас, Кърджали и Хасково, паднаха валежи без особено стопанско значение до 5 – 10 l/m2. И през повечето дни от следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще продължат да се определят от горещо време без съществени валежи, при които ще се осъществяват вегетационните процеси при земеделските култури. При слънчогледа ще се наблюдава фаза узряване и техническа зрелост. При царевицата в завизсимост от ранозрелостта на хибридите ще протичат фазите млечна, восъчна и пълна зрелост. При лозата ще се наблюдава прошарване на зърната, а…

Агрометеорологична прогноза 9-15.08: Остава горещо и сухо

Неделя, 08 Август 2021 09:42
През изтеклия период агрометеорологичните условия се определяха от горещо и сухо време и в много райони от страната – Ново село, Русе, Велико Търново, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, Хасково, Чирпан, Стара Загора, Кърджали и Сандански, бяха регистрирани температури около и над 40о С. Валежи със стопанско значение над 10 l/m2, за последното десетдневие на юли и началото на август, са регистрирани само на изолирани места в Силистра – 12 l/m2 и София – 17 l/m2. Тези условия се отразиха неблагоприятно на вегетационните процеси при селскостопанските култури и задълбочиха почвеното засушаване. През повечето дни от следващия седемдневен период вегетационните процеси при земеделските…