От Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) изпратиха отворено писмо до медиите, в което предупреждават за опасност от провал на Кампания 2017. В него се казва още, че министър Бозуков противоставя различните браншове в земеделието. Публикуваме пълния текст на писмото:

Във връзка с изявлението на министъра на земеделието и храните проф. Христо Бозуков по време на пресконференция, проведена на 14 март 2017 г. в МЗХ, и изнесеното в него твърдение, касаещо едно от орнитологичните направления на мярка 10 от ПРСР 2014-2020, а именно: „гъските изядоха субсидиите за биоземеделие“, категорично заявяваме, че направената констатация е фрапиращо недостоверна и в пълен разрез с фактите.

Недоумение за НАЗ будят тенденциозните изказвания на министър Бозуков, насочени срещу сектор Зърнопроизводство и подклаждащи противопоставяне между отделните земеделски браншове – действие, недопустимо за представител на публичен орган, още повече за ръководител на ведомство от такъв ранг.

В конкретния случай поднасянето на некоректни данни относно усвояването и разходването на средствата по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г. поражда манипулативни внушения, които обаче се опровергават от фактите. Твърдението, че  „на база на подадените през изминалите години заявления за подпомагане, 41.9%, или 65 млн. евро, са отделени за опазване на защитени видове птици, като белочелата гъска и блатара“ очевидно почива на погрешни данни, което може лесно да се установи чрез наличната и достъпна информация:

  1. Бърза справка на официалния сайт на Държавен фонд „Земеделие“ показва съобщенията за извършените плащания по всички направления на мярка 10, които през 2016 г. са оторизирани от ДФЗ на 18 март – около 13 млн. лв. и 8 юли – над 27,5 млн. лв. Елементарното събиране на тези стойности води до сума от порядъка на 40 млн. лв., изплатена на бенефициентите по всички направления за Кампания 2015.
  2. Меродавността на по-горните данни, изнесени от ДФЗ, е препотвърдена  неколкократно от страна на ДФЗ при различни публични участия, включително бива докладвана на последното заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 г., проведено в началото на месец декември 2016 г. – общо оторизираните средства по всички направления на мярка 10 са в размер на 40 021758,77 лв., от които 7 960 800 евро са изплатени по подмярката за поддържане на местообитанията на защитени видове птици.
  3. Прием на заявления за кандидатстване по орнитологичните направления на мярка 10 бе проведен само в рамките на Кампания 2015, като за 2016 г. такъв не бе отворен, поради прогнозираното изпълнение на заложения бюджет по това направление до края на програмния период, т.е. до 2020 г.

На следващо място скандално е и следното разсъждение на министър Бозуков: „…И друг път е ставало дума, че са давани допълнителни субсидии на зърнопроизводители, понеже в техните ниви са гнездели зимуващи видове гъски“. НАЗ напомня, че подпомагане по която и да е схема и мярка на ОСП (Директни плащания и ПРСР) се отпуска при покриване на определени изисквания, извършване на съответни дейности и/или поемане на конкретни ангажименти, а не се раздава на калпак. По порочен начин се насажда внушението, че средствата по споменатото направление на мярка 10 са били предназначени и разпределени за стопани от сектор Зърнопроизводство, което отново въвежда в заблуда, тъй като никъде в нормативната уредба не съществува целева мярка за сектора.

Освен това не бива да се пренебрегва и обвързаността на прилагането на посоченото направление със специализиран слой с местообитания на защитени видове птици, т.е.  допустимостта до подпомагане е сведена до обхвата на този слой. Друг е въпросът на какво основание и кой бе оправомощен  да съкрати обхвата на специализирания слой с орнитологичните видове в началото на миналата година, непосредствено преди уведомяването на кандидатствалите през 2015 г. земеделски стопани за допустимостта на заявените от тях площи.

В отговор на цялостното изказване на министър Бозуков на 14 март 2017 г. НАЗ е провокирана да се противопостави на всеки опит за подвеждане на широката общественост чрез представяне на неверни данни, както и на опитите за предизвикване на напрежение между отделните браншове на сектор Земеделие.

НАЗ не толерира целенасочени атаки към сектор Зърнопроизводство и неговото непрекъснато опетняване, на каквото сме свидетели за пореден път. Браншът заема водещо място в обработването на земеделската земя и производството, което реализира, дава своя положителен принос в търговското салдо на страната, и не само. Затова подобни изявления конфронтират НАЗ и нейната остра непримиримост към  незачитането и погазването на труда и усилията на земеделските стопани от сектор Зърнопроизводство.

Уважаеми дами и господа,

Като отговорна браншова организация, НАЗ алармира за реален риск от провал на Кампания 2017 по подаване заявления за кандидатстване и очертаване на площите за подпомагане по схемите за директни плащания и площните мерки на ПРСР 2014-2020. Съгласно нормативно уредените срокове заявленията се подават в периода 1 март - 15 май в Общинските служби по земеделие, като към днешна дата приемът на заявления все още не е стартирал. НАЗ обръща внимание, че тази година не съществува възможност държавите-членки да удължават срока на Кампанията, с което скъсяването на времевата рамка не може да бъде компенсирано. 

Публикувана в Новини на часа
От Политическа партия "Зелените" разпространиха отворено писмо до медиите, в което настояват за уволнения в земеделското министерство.
Публикуваме пълния текст на обръщението: 
Преди седмица Зелените изразихме остра позиция срещу безпринципното назначение на инж. Григор Гогов за директор на Изпълнителна агенция по горите. Днес в ефира на една от националните телевизии беше излъчено разтърсващо разследване за злоупотребите на новоназначения шеф.
В разследването става ясно, че чрез подставени лица Гогов като директор на ловното стопанство в Попово е продавал сам на себе си дървесина от държавните гори без тръжни процедури. Само за 2016 г. Гогов е продал така 12 500 кубика дървесина на цени по-ниски от пазарните. Пропуснатите ползи за държавата за 2016 г. надхвърлят 100 000 лв. Фирмите на Гогов са и единствените, които дължат близо 25 000 лв. на стопанството за дървесина, закупена от тях през 2016 г., въпреки законовото изискване заплащането да става в момента на закупуването.
 
Сигнали срещу всички тези злоупотреби са били изпращани до Министерството на земеделието и храните както по времето на ГЕРБ, така и веднага след встъпването на служебното правителство на Огнян Герджиков. Прикриването на нарушенията от няколко правителства досега е индикация за наличието на мощен политически гръб зад Григор Гогов. Липсата на реакция от страна и на Герджиков събужда подозрение в чистотата и на неговите помисли и повдига основателни съмнения за използване връзките на Гогов за предстоящите в неделя избори. Тези съмнения биха се разсеяли единствено при пълна смяна в ръководството на земеделското министерство.
 
Във връзка с този скандал Зелените, като членове на коалицията „Движение Да, България“, припомняме една от основните мерки в програмата за „Държавно управление“ на коалицията. Тя предвижда публична процедура за назначаване на ръководни кадри в държавата, с ясни критерии за избори, предварително предлагане на потенциалните кандидати, както и възможност за отчитане на общественото мнение.
 
Настояваме за бърза реакция от правителството на Огнян Герджиков. Както скандалният шеф на Агенцията по горите, така и назначилите го министри не могат повече да останат на позициите си и да ерозират общественото доверие към държавните институции. Вече никой няма доверие и не би искал да работи с министерство, което се оглавява от лицата на мафията. Искаме оставката на всички отговорни за назначението на Гогов на този пост.
 
Публикувана в Бизнес

Със заповед на министъра на земеделието и храните 46-141 от първи март 2017 г. е одобрен окончателният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2016, съобщиха от министерството на земеделието. Заповедта е издадена и е обнародвана в днешния брой на „Държавен вестник” в изпълнение на Наредба 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

Земеделските стопани, които са подали възражения в периода 27 януари – 10 февруари 2017 г. срещу проекта на слой „Площи, допустими за подпомагане”, могат да се информират за резултатите от тяхното разглеждане на интернет страницата на фонд „Земеделие“, секцията за генериране на възражения.

Данните от специализирания слой са предоставени на Разплащателната агенция за зареждане в ИСАК с цел обезпечаване на приема на заявления за подпомагане по кампания за директните плащания през 2017 година, както и за извършване на задължителните кръстосани проверки на подадените през 2016 заявления за подпомагане. На тази бази предстои да се извърши окончателна оторизация и плащания на площ за миналогодишната кампания.

Разплащателната агенция, при необходимост, ще извърши корекции в направените до момента плащания по схемите и мерките за подпомагане на площ. Допълнителни субсидии ще бъдат изплатени на земеделските стопани, на които първоначално е изплатена по-малка сума, а на стопаните, при които се установи, че е изплатена по-голяма сума ще се предприемат стъпки за нейното възстановяване.

Публикувана в Новини на часа

Министър-председателят Огнян Герджиков следи с внимание развитието на сектор „Земеделие” и ще съдейства за провеждането на експертна среща между екипите на ПП „ГЕРБ” и Министерството на земеделието непосредствено след парламентарните избори на 26 март. Готовност за това той изрази в писмо до председателя на партията Бойко Борисов.

„Обръщам се към Вас, за да Ви уверя, че правителството и аз лично следим с подчертано внимание развитието на сектор „Земеделие“. Вземам повод от изпратеното до мен писмо на г-жа Танева, г-н Грудев и г-н Димитров, в което те изразяват притеснение във връзка с плащанията по схемите и мерките за директно подпомагане на земеделските производители… Оценявам тяхната загриженост българското земеделие да се развива в спокойна среда и да се възползва от всички възможности на европейското ни членство”, посочва премиерът Герджиков в писмото.

Той припомня, че воден от убеждението си, че за просперитета на страната показатели гарант е именно развитието на земеделското стопанство, е отговорил на всяко искане в рамките на мандата на служебното правителство за лична среща с представители на различни земеделски производства. „Следя отблизо, внимателно и непрестанно действията на Министерството на земеделието чрез фонд „Земеделие“ и останалите секторни програми в отговор на исканията и проблемите, заявени на тези мои срещи. Ангажиран съм безусловно с гарантирането на плащанията за земеделските производители, както и с изпълнението на всички технически и процедурни изисквания за тяхното осъществяване”, посочва Огнян Герджиков.

Като подчертава, че се отнася с внимание към тревогата, изразена в изпратеното му писмо, премиерът посочва, че ще съдейства за осъществяване на срещата непосредствено след произвеждането на предсрочните парламентарни избори.

Публикувана в Новини на часа

„Трябва да има адекватна държавна политика за сектор „Тютюн“. Това каза министърът на земеделието и храните проф. д-р Христо Бозуков по време на среща със земеделски производители от Област Кърджали. Той увери, че се прави всичко възможно средствата по преходната национална помощ за тютюна да бъдат изплатени до края на месец април, което е с месец по-рано в сравнение с миналата година.  Министърът обясни, че усилията на екипа на Министерство на земеделието и храните са насочени към износ на тютюн за китайския пазар. „Работим за сключване на споразумения каквито имат съседните ни Гърция, Турция и Македония“, допълни проф. Бозуков. 

Заместник-министърът на земеделието и храните доц. д-р Светла Янчева запозна земеделските стопани с прилагането на схемите по директните плащания през Кампания 2017 г. Тя обясни, че в зависимост от профила на стопанството има възможност да се кандидатства по 20 схеми, с общ ресурс 1 551 415 207 лв. „Екипът на Министерството е предприел реалистичен подход за успешно провеждане на Кампанията“, категорична бе доц. Янчева. 

По думите й през тази година е предвиден прием на заявления за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.), чрез които в земеделието, бизнеса и местната власт ще се влее финансов ресурс в размер на около 600 млн. лв.“

Публикувана в Новини на часа

„Лов на вещици е мек израз на това, което се случва в земеделието. Свидетели сме на брутална политическа чистка без мисъл за гарантиране на интересите на земеделската общност“. Така коментира бивщият земеделски министър Десислава Танева кадровите назначения на служебния министър Христо Бозуков, цитарана от сп. "Икономист". По време на церемонията, на която Бозуков прие стола на агроминистър от Танева той обеща, че няма да прави лов на вещици, коментира авторът Драгомир Николов.

Десислава Танева подчерта, че с действията си Бозуков рискува европари в земеделието. „Само един Матросов и лице, което няма усещане за земеделските потребности може да поеме риск по време на графика, когато се изплащат евросубсидиите на площ за предходната година и прием на заявления за евросубсидиите за следващата година да се правят такива брутални смени“, добави още Танева.

Аграрният експерт на ГЕРБ призова служебният министър Христо Бозуков незабавно да отвори приема по мярката „Агроекология и климат“ по под мерките: предпазване на почвата и ерозията, редки местни сортове, пастрорализъм в националните паркове, редки породи животни и земи с висока добавена стойност. За всички тези схеми има остатък от 42,830 млн. евро, уточни бивщият зам.-министър на земеделието Васил Грудев. Самият Грудев дори допусна, че на по-късен етап служебното правителство ще стартира прием и ще си припише заслуги за разрешаване на казуса. „Този театър е иницийран, за да кажат решихме проблема“, добави Грудев. Той посочи, че средства за опазване на гъските до 2020 г. са общо са 31,8 млн. евро и са налични. Свръхинтересът по тази мярка бил ограничен с намаляване на площите понеже Българското дружество за защита на птиците откроило райони, в които било декларирано, че има гъски, а реално нямало. В признатите площи субсидии се плащали само за 50% от площа, която всъщност е оставена за храна на птиците. При биоземеделието има реално недостиг на средства от 5,6 млн. евро, а не както обяви министерство на земеделието от 100 млн. Изненадващо е, че министерството е предсметнало недостигащата сума на база, че стопанствата ще са в преход към биоземеделие, при който се подпомагат с повече средства. Преходът обаче е само 2 години, а не за целия 5 годишен период. Недостигът може да бъде преодоляна до 2020 г., защото сумата е предварителна и е на база площи.

Публикувана в Новини на часа

Български студенти ще се обучават на руска техника, за това се договориха министърът на земеделието и храните проф. д-р Христо Бозуков и  г-жа  Алла Елизарова, директор на Руската асоциация на производителите на селскостопанска техника „Росагромаш” на среща в МЗХ. 

Меморандумът за сътрудничество ще бъде подписан между Аграрния университет - Пловдив и представители на „Росагромаш” през май 2017 година. 

„Реализирането на подобни проекти ще спомогне за по-добрата подготовка и практическо обучение на специализирани кадри“, заяви министър Бозуков. От своя страна Алла Елизарова подчерта, че подобен тип проекти ще спомогнат за задълбочаване на двустранните взаимоотношения.

Министър Бозуков посочи още, че интерес към нова качествена техника се проявява и от страна на българските фермери. По думи му руската тяхната техника е добре позната на нашия пазар. „И в момента част от селскостопанските машини – трактори и комбайни - които се ползват от фермерите, са произведени в Русия“, допълни още проф. Бозуков. Той увери представителите на „Росагримаш“, че стига произвежданата от тях техника да отговаря на Европейските стандарти, те няма да имат проблем с предлагането й на пазара. 

На срещата присъстваха зам.-министърът на земеделието и храните доц. д-р Светла Янчева, както и представители на фирми производителки на техника, членуващи в „Росагромаш” и посолството на Руската федерация. 

Публикувана в Бизнес

Галин Николов е новият изпълнителен директор на агенцията по рибарство и аквакултури. Бившият шеф на агенцията Валентин Вълков е бил освободен от поста. Той го пое в края на октомври миналата година, като преди това е работел в „Рибни ресурси“. Вълков стана директор седмица след сътресения в ръководството на ИАРА, които започнаха от проведена акция на ДАНС и прокуратурата.

Галин Николов има магистърска степен по специалността „Екология и опазване на околната среда” от Тракийския университет в град Стара Загора. Специализирал е „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов”. Преподавал е и във факултет „Биология и аквакултура” към Тракийския университет по закона за аквакултурата и управлението на сладководната аквакултура и промишления риболов.

Работи в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури от 2009 г., като е заемал длъжностите експерт, инспектор, а от януари 2015 г. досега е заместник-директор.

 

Публикувана в Бизнес

В МЗХ се провежда консултативен съвет по рибарство, на който ще бъдат обсъдени промени в подзаконовата нормативна уредба, предложени от браншовите организации в сектора. Представителите на сладководното рибовъдство искат да се разгледат внимателно наредбите за регистрацията на животновъдните обекти в частта за аквакултурите и за технологичната схема на производството. Браншовиците искат ясно разграничаване на функциите на различните институции, регулиращи сектора, съобщава Агрозона.

 От асоциация „БГ ФИШ“  излязоха с предложения да обсъдят темата за проблемите при добива, окачествяването, пречистването, опаковането, етикетиране и експедирането на пясъчни миди .Според асоциацията, липсва мониторинг от БАБХ на водите за добив на двучерупчести, морето не е картирано и няма трайно маркирани и класифициране на зоните за добив на пясъчна мида. Всички срокове, съгласно регламентите на ЕО, са изтекли. Липсват лабораторните изследвания на необходимото европейско ниво за всички биотоксини съгласно Регламента 853/2004. Това възпрепятства окачествяването на мидите и затруднява българските оператори.

 Председателят на асоциацията Йордан Господинов коментира, че специално при бялата мида липсата на регламент за добив лишава рибарите от много богат ресурс. „Сегашни правила няма – има забрана за лов на бяла мида с всички видове уреди, а без тях не може да се лови. Всичко, което плува в морето или е заровено на дъното трябва да се лови с някакъв уред. Някои хващат с водолазен способ, но това е аматьорска работа, не е предназначено за промишлени количества“, коментира Господинов.

Публикувана в Бизнес

Близо 1 000 делегати от цял свят се очаква да пристигнат в страната ни за 40-ия Световен конгрес по лозарство и винарство от 29 май - 2 юни 2017 година. Това стана ясно по време на среща на министъра на земеделието и храните проф. д-р Христо Бозуков с г-н Жан Мари Оран, директор на Международната организация по лозата и виното  (OIV), съобщиха от МЗХ.

До момента интерес за участие са проявили собственици на вериги, търговци, международни браншови организации, научни институти и други. Сред тях ще има и огромни групи от Русия и Китай.

Министър Бозуков заяви, че домакинството на Конгреса дава отлична възможност повече страни да се запознаят с българските традиции в лозаро-винарския сектор. „Това е възможност родните вина да бъдат представени по-широко на международния пазар“, посочи още той. От своя страна Оран изтъкна, че провеждането на форума има голямо значение за бъдещото развитие на сектора.

По повод събитието са постъпили 242 научни трудове за селекция във връзка с форума. Темата на конгреса е: „Лоза и вино: Наука и икономика, култура и образование“. В рамките на четирите специализирани теми - „Лозарство“, „Енология“, „Икономика и право“ и „Вино и общество“ ще се обсъдят въпроси, свързани с търсенето на нови пазари и продукти, създаването на здравословни вина, екотоксикология в почвите и лозята, винен туризъм. Сред държавите, които са подали теми са страни, които не са членове на OIV например Иран, Индия и Черна гора. 

Публикувана в Бизнес

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта