От утре, 27 януари (петък), земеделските стопани ще могат да проверят дали заявените от тях площи попадат изцяло или частично в обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2016. Справките се извършват на официалната интернет страница на ДФ „Земеделие” в раздел „Система за индивидуална справка по Директни плащания”. Проектът е одобрен със заповед на министъра на земеделието и храните Десислава Танева и е предаден на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) за извършване на кръстосани проверки, калкулации и изплащане на субсидии по схеми и мерки за директни плащания на площ. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните.
При несъгласие с посочените данни кандидатите могат да подават възражения до министъра на земеделието и храните. Образци на възраженията се генерират автоматично от Системата за индивидуални справки на Фонд „Земеделие”. Попълнените документи ще се приемат в областните дирекции „Земеделие” до 10 февруари 2017 г. включително 
При затруднение в проверките на данните или при подаване на възраженията, земеделските стопани могат да се обърнат за помощ към областните и общинските служби по земеделие към Министерството на земеделието и храните (МЗХ).
След разглеждането на всички постъпили възражения ще бъде подготвен и финалният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2016. На базата на тази актуализирана информация ДФ „Земеделие” – РА ще извърши окончателните оторизации по схемите и мерките на площ.

Публикувана в Новини на часа

Да се засили натиска на Асоциация Български пипер (АБП) към Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд "Земеделие", Министреския съвет и други държавни институции с цел повишаване на субсидиите за пиперопроизводителите. Това бе едно от приеттите решения в работата на Петнадесетото Общо събрание на членовете на Асоциация Български Пипер, което се на 19 януари 2017г. в гр. Хисаря.

Друго решение на браншовата организация бе членският внос от 2018г. да се повиши от 50лв на 100лв, тъй като отговорностите, международните проекти и цялостната работа на АБП са се повишили многократно, което изисква адекватно финансиране.

Променен беше и един от критериите за оценка на пиперопроизводител на годината – вместо поливане на вада или капково напояване да се замени с това, дали производителят използва иновативни продукти и технологии, като например мулчиране, отглеждане на конструкция и др., които повишават добивите.

Всички 17 фирми търгуващи със семена за пипер и др. зеленчуци имаха възможност да представят новостите в семената за пипер при тях.

На Общото събрание, ръководено от Динко Янев, член на УС на АБП и производител на биопипери от Димитровград, взеха участие 120 членове – научни работници, производители и дистрибутори на семена, разсадопроизводители, производители на пипер на полето и в оранжерии, преработватели на пипери чрез замразяване, стерилизация и сушене, търговци на едро и експортьори на пипер, търговци на торове и препарати, машини и съоръжения, консултанти, адвокати и търговци на иновативни продукти и технологии за отглеждане на пипер.

Георги Василев, орговерен секретар, направи представяне на новия каталог на АБП, като беше установено, че през 2016г. сдружението е увеличило двойно своите членове – до 207, като само за първите 18 дни на януари 2017г. бяха приети още 10 члена. 

Направен бе и отчет на експериментите и опитите, заложени в АБП през 2016г., като бяха изказани мнения, че тази практика трябва да продължи, тъй като ползата от нея е очевидна. Имаше заявки за следващи опити и експерименти, например отглеждане на жълта капия за нуждите на преработвателите.

Публикувана в Бизнес
Крайният срок за пререгистрация на земеделските стопани за текущата стопанска година е 28 февруари 2017, напомнят от Министерство на земеделието и храните (МЗХ).
 
Регистрираните земеделски производители са почти 100 000
 
За целта земеделските стопани или упълномощени от тях лица е необходимо да представят актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри. 
 
Заверените в общинските служби „Земеделие“ (ОСЗ) документи може да се представят в Областната дирекция „Земеделие“ (ОДЗ) лично от земеделския стопанин, чрез пълномощник или по служебен път. Като това стане в срок до 20 дни от датата на заверка в ОСЗ.
 
Бенефициентите по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) трябва да извършат своята пререгистрация за стопанската 2016-2017г. също в срок до 28 февруари 2017 г. Докато регистрация на нови земеделски стопани се извършва през цялата стопанска година.
 
След 28 февруари представянето на документи за заверка в ОДЗ може да стане само по служебен път.
Публикувана в Бизнес

Към 11.01.2017 г. средните изкупни цени на ечемик, царевица и слънчоглед остават без промяна спрямо предходната седмица, докато при тези на хлебната и фуражната пшеница се наблюдава незначително повишение, съответно с 0,3% и 0,4%. Същевременно, изкупната цена на рапицата бележи намаление от 4,3%, отбелязват експерти на МЗХ.

Изкупните цени на пшеница (фуражна и хлебна), рапица, ечемик и слънчоглед са с между 2,7% и 5,9% под нивата, отчетени по същото време на миналата година, като най-съществено понижение е налице при слънчогледа. Единствено изкупната цена на царевицата бележи ръст от 6,3% на годишна база.

Публикувана в Бизнес
Четвъртък, 05 Януари 2017 11:24

Произвели сме над 5.6 млн. т пшеница

Произведените количества пшеница, по предварителни данни, са в размер на 5 640 000 тона, като преходния остатък от миналогодишната реколта 2015 г. е в размер на 420 000 тона. Това показва обзор на Министерство на земеделието и храните. Общият ресурс към края на декември 2016 г. е в размер на 6 079 683 тона, като потреблението възлиза на 4 101 929 тона, от тях - в страната - 1 090 400 тона. Изнесеното количество е 3 011 529 тона, като за ЕС е 2 007 549 тона. Запасите от пшеница, към 30 декември 2016 г. се оценяват на 1 977 754 тона, а свободните количества за експорт са 980 254 тона. До края на реколтната година количеството пшеница, необходимо за потребление в страната, се оценява на 797 500 т, както и 200 хил.т преходен запас. През периода 23 декември - 30 декември 2016 г. изкупната цена на хлебна пшеница от място, запази средното си ценово равнище от 285 лв. за тон, а фуражната - 263 лв. за тон. Непроменени останаха и цените на хлебна пшеница от 315 лв. за тон, и на фуражна пшеница - 305 лв. за тон, доставени на пристанище.

Публикувана в Бизнес

Във връзка с констатирани огнища на болестта „Инфлуенца по птиците“ и бързото разпространение на болестта, публикуваме информация за заболяването и мерки за безопасност. Гражданите могат да подават сигнали за болни или мъртви птици в цялата страна на спешния телефон за сигнали на Българска агенция по безопасност на храните – 0700 122 99 или на спешната телефонна линия – център 112, където сигналите за диви птици ще бъдат предавани в дежурния център на Изпълнителна агенция по горите.

Инфлуенца по птиците (Avian Influenza, Птичи грип)

Информация за ловците

Птичият грип е силно заразно вирусно заболяване по домашните и дивите птици, характеризиращо се с тежки неврологични нарушения, кръвоизливи по различните органи и системи, увреждания в дихателната система, което може да доведе до 100% смъртност при домашните и диви кокошеви.

Веднъж проникнала на дадена територия болестта нанася пагубни икономически и стопански загуби за птицевъдството и ловното стопанство.

Болестта e опасна за човека. Ето защо българският ловец следва стриктно да спазва мерки за безопасност при лов на пернат дивеч и боравене с диви птици!

Как се разпространява

Дивите водоплаващи птици са резервоар на вируса в природата. При сезонните миграции те участват в разпространението на болестта в отделните държави и континенти.

Те са основен източник за зараза за домашните птици, чрез директен контакт около водоемите и влажните зони, както и индиректно чрез фекалиите съдържащи високи концентрации на вируса.

Един от пътищата за разпространение на заболяването е неправилно обезвреждане на отпадъците при оползотворяването на пернат дивеч.

Как да разпознаем болестта при дивите птици

При дивите патици и други водоплаващи птици вирусите на инфлуенцата се намножават в слаба степен като не предизвикват видими клинични признаци.

При фазаните и други диви кокошеви птици високопатогената инфлуенца причинява много висока заболеваемост и смъртност които и могат да достигнат 100%. В тези случаи са характерни кръвоизливи и некротични процеси по вътрешните органи, подуване на главата, врата и краката, некоординирани движения, парези, диария и смърт.

Досега в България смъртност от инфлуенца е наблюдавана при лебеди, пеликани и чапли.

Всеки случай на висока смъртност при диви птици, както и такива с некоординирани движения следва да се счита за съмнение за птичи грип.

Мерки които следва да бъдат спазвани

•        Незабавно уведомяване на официален ветеринарен лекар за всяка висока смъртност при диви птици и констатиране на птици с некоординирани движения.

•        Незабавно уведомяване на официален ветеринарен лекар за всяко изменение от нормалния вид на вътрешните органи при първичната обработка на отстреляния пернат дивеч.

•        Стриктно спазване на лична хигиена при боравене с трупове на пернат дивеч.

•        Стриктно взимане и предоставяне на проби за изследване (цял труп на птица), съгласно инструкции от официален ветеринарен лекар.

•        След първичната обработка на отстреляния пернат дивеч, обезвреждане чрез загробване или изгаряне на перушина, черва и други отпадни продукти. В никакъв случай такива странични продукти не бива да бъдат оставяни в природата или дворовете, тъй като те могат да бъдат потенциален резервоар и източник за зараза.

•        Стриктно спазване на инструкциите и сътрудничество с Българската агенция по безопасност на храните.

До 6 януари 2017 г. ще бъдат проведени съвещания на комисиите по ловно стопанство по места за координиране усилията на всички заинтересовани страни, включително и ловните сдружения, за наблюдение и ограничаване разпространението на болестта в страната.

Публикувана в Новини на часа

За разлика от последните две години (2015 и 2016 г.), когато по новата програма за развитие на селските райони бяха отворени сравнително малък брой мерки, следващата година се очертава да бъде изключително натоварена. Според индикативния график на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) на този етап са заложени 21 приема. Въпреки че по някои от тези мерки все още няма предвиден бюджет, общо през 2017 г. кандидатите ще разчитат на над 847,2 млн. евро.

През януари и февруари ще бъде открит приемът по подмярка  2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопани“, където чрез службата за съвети в земеделието всеки малък фермер ще получи консултации за 1 500 евро (или около 3 хил. лева)

Също през януари и февруари е планиран прием по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства", където бюджетът е 12,5 млн. евро. Минималният бюджет за един проект е левовата равностойност на 1 250 евро, а максималната 25 хил. евро.

Според графика  по подмярка 2.1.1 „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“ са заложени 2 млн. евро, като този прием ще бъде отворен през юни и юли 2017 г.

Според графика май или юни се очаква да започне приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Редица експерти обаче смятат, че това ще стане след юли, тъй като се очаква одобрение от Брюксел за новите критерии, по които ще се оценяват проектите за преработка на земеделска продукция. Бюджетът по тази мярка ще бъде 85 млн. евро.

През юли е планиран прием и по подмярка 6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери", където са заделени 41,5 млн. евро. Максималната помощ за всеки проект там е 25 хил. евро.

Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, насочена за развитие на конкурентоспособността в селските райони и за създаване на заетост, ще бъде разкрита през ноември-декември 2017 г. Там се предвижда бюджет от 50,2 млн. евро, като минималната помощ за проект ще бъде 10 хил. евро, а максималната – 200 хил. евро.

По общинската подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ ще има прием от септември до ноември 2017 г. Там бюджетът е 159 млн. евро.

Дългоочакваната подмярка 7.3 за въвеждане на широколентов интернет, включително за създаване, подобрение или за неговото разширяване ще бъде отворена от февруари до април 2017 г.

Там бюджетът е 30 млн. евро, но още не са определени минималните и максимални стойности за един проект.

Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“, където се кандидатства с проекти за запазване на духовния и културния живот на населението в селските райони, бюджетът е 15 млн. евро. Приемът е планиран през септември-октомври 2017 г.

През октомври-ноември ще се кандидатства и по подмярка 8.3 „ Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“. Заложеният бюджет таз е 8,5 млн. евро.

Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ е с бюджет от 4 млн. евро. Приемът по нея също е през октомври и ноември.

За същия период – октомври-ноември се предвижда да се открие и приемът по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“. Бюджетът по нея е 9 млн. евро.

Мярка 9 за учредяване на групи и организации на производителите е с бюджет от 9 млн. евро, а приемът е насрочен за юни следващата година. Средствата ще отидат за насърчаване учредяването на групи и организации на производители и за подобряване сътрудничеството между стопаните. Минималната помощ за един проект е левовата равностойност на 100 000 евро за всяка една година в рамките на 5 последователни години.

Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ ще бъде отворена от май до май следващата година.

От февруари до май следващата година ще се отвори приемът по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“

Подмярка 19.3  „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ ще се отвори през април, като таз средствата са предвидени за иновации в продукти и услуги в селските райони, комбинирайки разнообразните възможности на селските райони и развитие на селски райони с добавена стойност, за създаване на европейска идентичност в допълнение към местната, регионалната и националната идентичност. Бюджетът по тази мярка е 3 млн. евро.

По поддмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“ проектите ще се приемат през септември, но бюджетът ще се определи допълнително. 

Публикувана в Бизнес

Във връзка с провеждането на работна среща - семинар в Несебър, протекъл по начин, който не е съобразен с обявения ден на национален траур за жертвите от с. Хитрино, министърът на земеделието и храните Десислава Танева освобождава от длъжност всички служебни лица, участвали в организацията по събитието, а именно:

- зам.- директорът на Регионална дирекция по горите – Варна инж. Иван Стоянов
- директорът на Лесозащитна станция – Варна инж. Мария Кирилова
- директорът на Регионална дирекция по горите – Шумен инж. Емил Гелов
- директорите на природните паркове: „Шуменско плато“, „Златни пясъци“, „Странджа“ - инж. Сашо Кунев, инж. Юлия Тумбаркова и инж. Димо Димов.

Публикувана в Бизнес
Вторник, 13 Декември 2016 10:44

Премиерът разпореди уволнения в МЗХ

Премиерът Бойко Борисов разпореди да бъдат освободени от длъжност всички служебни лица, участвали във вземането на решение за провеждането на семинар в Несебър, протекъл по начин, който не е съобразен с обявения ден на национален траур за жертвите от с. Хитрино.

Разпореждането е към министъра на земеделието и храните, в чийто ресор са участвалите в събитието регионални структури. Вероятно ще бъде уволнен шефът на Регионалната дирекция по горите в Шумен Емил Гелов, както и други служители, отговарящи за семинара, проведен от съседни регионални дирекции по горите, представители на природните паркове и Общинското предприятие "Туризъм публични прояви и атракции".

Публикувана в Новини на часа
Собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, могат да създават масиви за ползване на пасища, мери и ливади по споразумение, с изключение на лицата, които ползват пасища, мери и ливади над нормата, определена по реда на чл. 37и, ал.4. Това е записано в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделската земя, който МЗХ вече публикува .В проекта е записано още, че животновъди имат право да създават масиви за ползване на пасища, мери и ливади по споразумение. Споразумението се сключва и актуализира всяка година до 1 октомври за следващата стопанска година. Собствениците на пасища, мери и ливади декларират в общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите формата на стопанисване и начина на трайно ползване на всеки от имотите. Декларацията се подава в срок до 31 юли лично или чрез пълномощник по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните, и важи за следващата стопанска година. 
 
Площта на пасища, мери и ливади, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им по ал. 2, се разпределя между ползвателите, с изключение на имотите от държавния и общинския поземлен фонд.
Сключването на споразумението се ръководи от комисия за всяко землище, за което има подадени декларации по ал. 2 и заявления и по ал. 3, определена със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие" в срок до 15 септември. В проекта на закона е премахнато изречението в проблемния за животновъди член 37в, ал. 2, изречение 6 с думите „пасища, мери, ливади и трайни насаждения“.
 
Създава се нов член 37 ж, който определя условията и реда за кандидатстване за ползване напасища, мери и ливади.
 
 
Публикувана в Бизнес

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта