Четвъртък, 03 Август 2017 09:46

Борба със сивото гниене при лозата

Болестта се проявява през юли и първата половина на август.

Обикновено третиранията с фунгициди за борба със сивото гниене се извършват превантивно по време на чувствителния период - от цъфтежа до 2-3(4) седмици преди прибиране на реколтата

Класическата схема на сроковете за пръскане срещу сивото гниене съответства на следните фази от развитието на лозата: преди цъфтежа, ,второто през юли преди затваряне на гроздовете, третото - около 1-15-ти август, когато зърната на гроздето омекват и се прошарват. Последното третиране е 2-4 седмици преди беритба. Последното третиране често не се налага, което предотвратява евентуалните проблеми с остатъчните количества в прибраната реколта.

Препаратите регистрирани за борба са: топсин М 70 ВП, шавит Ф72 ВДГ, куадрис 25 СК, суич 62 ВГ и др. Препоръчва се да се редуват.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Неприятелят напада основно доматите, но така също напада и патладжан, картофи, фасул, пипер и украсни видове от сем. Solanaceae.

Пеперудите са активни през нощта и рано сутрин, а през деня остават скрити между листата на растенията и летят само при обезпокояване. Женските снасят яйцата си поединично и по-рядко на групи, предимно по листата и по-малко по листните дръжки, стъблата, чашките на цветовете и зелените плодове. Излюпените гъсеници пропълзяват по растенията и навлизат в растителните тъкани, където се хранят и развиват, образувайки мини и галерии. Мините са къси и широки с екскременти в единият край. При масова поява, ларвите унищожават изцяло паренхима, оставяйки само епидермисите на листата. При преглед на повреден лист през преминаваща светлина мината, образувана между двата епидермиса, е напълно прозрачна и вътре може да се види и гъсеница. Доматеният миниращ молец е особено опасен за доматите, където младите ларви се развиват в листата, стъблата, цветовете и нарастващите плодове. Галериите в стъблата причиняват деформации и забавят растежа на растенията, повредените цветове опадват. Повредите по връхните пъпки забавят или изцяло спират растежа на растенията. Нападнатите нарастващи плодове се деформират, а зрелите загниват от развитието на вторични патогени.

Необходимо е внимателно да се следи плътността на доматения миниращ молец, особено при късното производство на домати. Навременно проведените третирания с подходящо избрани продукти за растителна защита осигуряват качествена продукция. При химичните пръскания не трябва да се пренебрегва редуването на инсектициди с различен механизъм на действие. Регистрирани препарати за растителна защита за борба срещу Tuta absoluta са Алверде СК – 0,1% с карантинен срок 3 дни; Афърм 095 СГ- 015% с кар. срок 3 дни; Децис 2,5 ЕК – 0,05% с кар. Срок 7дни; НимАзал Т/С – 0,3% – биоинсектицид и други.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Като се има предвид, че гъсениците основно вредят по време на плододаване, разтегнатият период на излюпване и краткото време от излюпване до вгризване, то използването на инсектициди при тези култури е недопустимо. Провеждането на борбата да става с нехимични средства. Засяване на царевица през 5-6 м. в площите с пипер, с цел привличане на пеперудите за яйцеснасяне върху нея. Проследяване на летежа на пеперудите с феромонови и светлинни уловки. При плодообразуване на пипера и отчетени повече от 5 пеперуди на светоуловка, 3-4 яйчни купчинки или 10-15% нападнати от гъсеници растения, трябва да се проведе борба. Добро опазване на пипера се постига чрез разселване на трихограма. Необходими са 2-3 третирания съобразно климатичните условия и отчетения летеж на пеперудите. Бактериалните продукти за растителна защита на база Bt могат ефективно да бъдат използвани по време на яйцеснасяне, през интервал от една седмица. (например 100 г/дка дипел).

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Петък, 07 Юли 2017 12:54

Борба с нощенките

Основните агротехнически мероприятия имат важно значение като растителнозащитни средства в зеленчуковите градини. Успоредно с благоприятните условия за развитието на растенията, с тях се унищожава значителна част от популациите на нощенките, влощават се условията за хранене и яйцеснасяне. Срещу тези неприятели трябва да се провежда интегрирана борба, която се основава на икономическите прагове на вредност за отделните видове. Подгризващи нощенки – 2-3 гъсеници/кв.м., или 2% поредени растения; листогризещи нощенки – ранно и късно производство до фенофаза плодообразуване, респективно 45 и 35% унищожена листна маса, при цъфтеж – 50% унищожена листна маса и при плододаване съответно 30 и 16%. Памукова нощенка през фенофаза бутонизация – I поколение 20 яйца/100 растения, II поколение 70-70 яйца/100 растения, във фенофаза плодообразуване 5% нападнати от гъсеници растения. Използването на яйчния паразит трихограма, хищната дървеница Podisus maculiventris и бактериални продукти за растителна защита на база Bacillus thuringiensis е наложително срещу нощенките вредящи по време на плододаване. За определяне необходимостта от борба се проследява летежа на пеперудите с феромонови и светлинни уловки. Химическата борба е най-ефективна, когато е насочена срещу младите гъсеници.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Петък, 07 Юли 2017 12:25

Борба с фасулевия зърнояд

Прилагане на система от мероприятия, осигуряваща унищожаване на всички източници на зараза. Навременна сеитба със здрави семена. Осигуряване на 4-5 км пространствена изолация на посевите от складовете и населените места. Своевременно прибиране и овършаване на фасула, като семената се съхраняват в предварително добре дезинфекцирани складове.

На полето борбата е насочена срещу възрастните бръмбари. Преди появата на първите зрели бобове се отчита плътността на неприятеля и при наличие на повече от 2 броя на 100 откоса се извършва третиране. Седем дни след първото обследване се извършва второ и се преглеждат по 500 узрели боба, събрани от краищата и от двата диагонала. При наличие на живи бръмбари или на 0,2% нападение по бобовете третирането се повтаря след 9-10 дни. Седем дни след второто третиране посевите се обследват отново. При установяване на по-висока степен на зараза ново третиране не се провежда. Борбата продължава в складовете и домакинствата чрез третиране на семената. За унищожаване на скритата зараза в семената успешно може да се прилага термотерапията, т.е. използването на ниски и високи температури. През зимните месеци семената да се съхраняват в проветриви складове, или да се оставят на тераси и под навеси, като се излагат на действието на ниски темеператури. В домакинствата, фасула за семена да се съхранява в най- хладните помещения или на терасите, но изолиран от влага. Дебелината на зърнения пласт да бъде 40-50см. Всички стадии на неприятеля загиват при сума на ниските темеператури минус 1100C. При възможност семената могат да се поставят във хладилник за пет денонощия. Фасулът, предназначен за консумация може да се постави при температура 50-550С в продължение на 30-35мин.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Петък, 07 Юли 2017 12:21

Фасулев зърнояд

Възрастното насекомо е бръмбар с продълговато-овално тяло, покрито със светло-жълтеникави до тъмнокафяви космици. Покривните крила са правоъгълни, със заоблени върхове и не покриват пигидиума. Дължината на тялото е от 2 до 4,2 мм. Яйцето е млечнобяло, прозрачно, удължено. Ларвата е дъговидно извита, белезникава, младата е с крака, а възрастната–без крака, дължина от 2,8 до 3,8 мм. При наши условия неприятелят не зимува на открито.

Неприятелят най-често напада семената на обикновения фасул, а по-слабо на многоцветния. От обикновения фасул се предпочитат плоските фасули (чалии), по-слабо се нападат кръглите фасули (хороси, облеци, саръ).

Заразяването на фасула на полето става по време на заразяване на първите бобове. Възрастните женски снасят яйца само по зрелите семена в бобовете, обикновено през втората половина на юли и август. Младите ларви се вгризват най-често в мястото, където се допират две зърна или пък зърното опира до стената на боба. Входните отвори са малки, кръгли и при сортове с необагрена семенна обвивка са трудно забележими с невъоръжено око, а при сортове с обагрена обвивка те се забелязват като малки бели точици. След навлизане в семената ларвите се хранят с вътрешността им, като издълбават тесни ходове, които впоследствие разширяват и удълбочават. В едно зърно се развиват до 20 и повече ларви. При силно нападение остава само семенната обвивка. Напълно развитите бръмбари прогризват кръгли отвори на семенната обвивка, през които излизат. Неприятелят се внася в складовете със семената, където се размножава целогодишно и развива 3-4 поколения, които се застъпват.

На полето бръмбарите излитат от заразените семена в края на юли, август и началото на септември. Ако узрелият фасул се остави по-дълго време на полето до узряването на всички бобове се създават условия за заразяване на по-късно зреещите фасули. При сеитба на заразени семена излетелите от тях бръмбари не могат да преживеят до узряването на бобовете и да ги заразят. Заразяването става предимно от излетели от складовете и домакинствата бръмбари или от късно засети със заразени семена посеви.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Петък, 07 Юли 2017 12:03

Борба с вирусните болести

Борбата с вирусните болести е много трудна, поради което загубите от тях са големи.

  • Борбата трябва да започне още с извличането на семената от плода.За да се избегне пренасянето на вирусите се препоръчва обработка на семената с натриева основа 2%, калиев перманганат и др., а така също и термични обработки до 70С за три денонощия.

  • Обеззаразяване на почвата чрез пропарване при 93-100С за 1 час за да се унищожи заразата в почвата.

  • Дезинфекцията на работния инвентар и ръцете на работниците при връзване, култучене и др. манипулации намалява разпространението на болестта.

  • Ограничаване на ръчни манипулации

  • Своевременното и качествено третирането с инсектициди и особено с минерални масла срещу векторите на вирусите – листни въшки, цикади, трипси.

  • Промяна във времето на разсаждане, така че да се избегне посещението на растенията от преносителите по време на високата им плътност.

  • Използването на устойчиви сортове спрямо вирусите е най- сигурното средство за борба срещу тях.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Четвъртък, 29 Юни 2017 15:14

Миниращата муха по праза

Вследствие на повредата от минираща муха по праза, листата на растенията пожълтяват, изсъхват, а стъблото омеква.

Възрастните мухи са сивкави на цвят с дължина на тялото 3-4 мм и предимно жълта глава. Краката са черни с жълтeникави колена. Ларвата е около 4-5мм, бледожълта.

Преди яйцеснасянето мухите се хранят със сок от луковите растения, като причиняват характерни убождания, по които може да се съди за появата им. С помощта на яйцеполагалото си женските мухи полагат яйцата си под епидермиса на външните листа на гостоприемниците (лук и праз). Излюпените ларви се хранят в мястото на яйцеснасяне и тогава се местят надолу в стъблото и луковицата, където след време какавидират. През цялото си развитие ларвата остава във външните листа и никога не навлиза в центъра на стъблото на растението гостоприемник, което я отличава от луковата и чесновата муха. Видът изпада в диапауза през лятото в самите гостоприемници. Развитието на мухите от появата им до какавидирането е приблизително 30-35 дни.

Най-подходящ момент за водене на химична борба е периодът на масов летеж на мухите, преди те да са снесли основното си количество яйца. При излюпването на ларвите борбата е безрезултатна, защото те водят скрит начин на живот. Срещу второто поколение се пръска в началото на юли. Тогава е появата на възрастните мухи от това поколение и обикновено появата им съвпада с разсаждането на праза, по който вреди тази генерация. След 8-10 дни се пръска за втори път срещу второ поколение. При поява на мухи от трето поколение се пръска в началото на август.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Борбата, срещу белокрилката до не отдавна се налагаше главно по зеленчуковите култури в оранжериите. Но през последните години през летните месеци неприятелят превзе и откритите площи със зеленчуци и цветя. Пренасянето му става главно чрез разсади от цветя и зеленчуци отглеждаани в култивационни съоръжения.

Препаратите не решават всичко

Борбата е ефективна, само когато всички мерки са съчетани в единна система и са съобразени с плътността на популацията и възрастовата й структура.

Препаратите трябва да са съобразно фазата на културите

В зависимост от карантинните срокове на химичните препарати и фенологичното развитие на зеленчуковите култури, борбата в оранжериите и на открито се разделя условно на два периода:

  • I-ви период - от разсаждането на разсада на постоянно място до беритбата на първите зеленчуци;

  • II-ри период – по време на беритбата беритбения.

През първия период се използват препарати с по-дълъг карантинен срок, а по време на беритбата – с по-кратък. Особеното при белокрилката е и това, че на различните стадии действат различни препарати.

Срещу яйцата и ларвите се използва хормонални инсектициди. Срещу ларвите и нимфите най-добри резултати дават системните, проникващите и транс-ламинарните инсектициди.

За възрастните могат да се използват системни и контактни инсектициди като Нуреле Дурсбан – 0.1% (28 дни); Моспилан 20СП – 0,02% (3 дни); Фюри 10ЕК – 0,02%(1 ден), Децис 2.5ЕК - 0.05%; Шерпа 25ЕК – 0.02% (7 дни).

Белокрилките бързо развиват устойчивост на използваните инсектициди – излюпените нови поколения вече са устойчиви на препарата, с който е пръскано. За да се избегне създаването на такива популации, трябва да се редуват различни химични препарати, както по активно вещество, така и по механизъм на действие.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Развитието на плодовите червеи – ябълков, сливов и източен е пряко свързано с метеорологичните условия. В ранното лято често тези условия са промвенливи и се редуват периоди със силно затопляне, застудяване и превалявания. Всичко това се отразява върху неравномерното развитие на популацията на неприятелите и води до разтегляне на периода на масовото им излюпване.

ЗА ДА СЕ ОГРАНИЧИ ПОПУЛАЦИЯТА

Ограничаването на вредната дейност на плодовите червеи под прага на вредност не може да се постигне с едно единствено пръскане. Налага се да се вземат допълнително мерки чрез второ пръскане, в случая срещу първото поколение на неприятелите. По този начин се засягат по-голяма част от новоизлюпените гъсенички преди те да се вгризат в плодовете и да станат недостъпни за препаратите.

ПОДХОДЯЩОТО ВРЕМЕ

Второто пръскане срещу първото поколение на плодовите червеи трябва да се направи най-късно до първата половина на юни. Използват се същите препарати, които сте използвали и за първо пръскане. Подходящи са Релдан 40ЕК – 12 мл, Нуреле Д – 5 мл, Дурсбан 4Е – 15 мл, Алсистин 25ВП – 4 г, Димилин 480СК – 4 мл, Суперсект 10ЕК - 3мл и др. Дозите са за 10 литра вода.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта