През периода на покой на малините - ноември-март, нападнатите от агрилус леторасти се изрязват и унищожават чрез изгаряне. През вегетацията трябва да се проведе третиране, срещу възрастните, преди яйцеснасянето.

МОМЕНТА НА ПРЪСКАНЕ

Първото пръскане срещу малиновият агрилус трябва да направите до първата половина на юни. Могат да се използват следните инсектициди:

. Нуреле дурсбан – в доза 7 мл;

. Моспилан 20СП – 6 мл;

. Газел 20СП – 6 мл и др.

Дозите са за 10 литра вода. Необходими са две или три третирания, според карантинният срок на използваните инсектициди.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Моментът за първото вегетационно пръскане срещу щитоносните въшки е през последната десетдневка на май. Тогава трябва да направите и първото пръскане срещу плодовите червеи. Използваните инсектициди за летните пръскания срещу останалите неприятели - ябълков плодов червей, листозавивачки и др. са ефикасни и срещу щитовките. Могат да се комбинират и с фунгициди за едновременна борба и с болестите.

ВАЖНО!

. Изпръсквайте работният разтвор под формата на финна мъгла.

. Пръскайте целите дървета, включително и върховете, без да ги обливате, защото в този случай разтворът се събира на едри капки, които не се задържат по напръсканите части, а се стичат на земята.

. В зависимост от възрастта на дърветата, растежната сила на подложката и формировката на короната за едно дърво се изразходват от 2-6-8 литра работен разтвор.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 09 Юни 2017 11:06

Антракноза по фасула

Ако по надземните органи на фасула забележите петната с елипсовидна форма, тъмнокафяви до черни с по-светъл център, то трябва да сте сигурни, че това са повреди от болеста антракноза по фасула, която се причинява от гъба. Източника на заразата се запазва в семената и растителните остатъци.

Болестта се разпространява с дъждовните и поливни води. Благоприятни за развитието на гъбата са високата влажност и температури от 18-220С.

За да опазите фасула от неприятните петна е добре да се сеят чисти от зараза семена, което е основното средство за борба с антракнозата. Ако в градината имате вече заразени с болеста фасулеви растения през вегетацията може да се пръска с медни средства, дитан М -45 , топсин М 70 ВДГ – няма специално регистрирани фунгициди за борба с антракноза по фасула.

За следващата година мястото с зараза да се обработи добре, да се изчистят остатъците от заразени растения и да не се сее 2-3 години фасул. Нужно е да се спазва сеитбообращение.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Още със засаждането на първите растения започва борбата в градината с враг номер едно на младите растения. Поповото прасе напада почти всички зеленчукови и цветни култури. Прегризва младите кълнове, прекъсва младите корени, храни се с подземните части на растенията. Поповото прасе е почвено насекомо и води нощен живот. Мъжките прелитат на къси разстояния.

Обработката на почвата спомага за разрушаване ходовете и гнездата на това насекомо. Разхвърляне на купчини оборски тор в които се събира поповото прасе е един от начините за борба. Събраните в капаните от оборски тор насекоми се унищожават. Поповото прасе не понася миризма на чесън, кориандър, рибено масло и птича тор.

Борбата с поповото прасе се извършва основно с отровни примамки от зърно (пшеница, ечемик, царевица, или ярма от тях) примесено с инсектицид и растителна мазнина. Доза 4-5 гр/м². Регистриран препарат за борба с поповото прасе е мезурол шнекенкорн 4Г.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Листните въшки нанасят повреди, като смучат растителен сок и пренасят вируси. При силно нападение растенията изостават в развитието си, а стъблата се изкривяват и изсъхват. Когато масовото намножаване на въшките съвпадне с цъфтежа или образуването на завръзите, цветовете и плодовете окапват или остават недоразвити. Върху отделяната от листните въшки “медена роса” се развиват сапрофитни чернилни гъбички, които замърсяват продукцията.

При хладна пролет има масово намножаване на листните въшки. Добре подготвените гнезда за засаждане спомагат за оптимално развитие на растенията и засилват устойчивостта им към нападение от листни въшки. Прегледите на растенията трябва да започнат веднага след поникване на растенията. Борба с плевелите, които са едни от основните резервати на листните въшки е също важен момент в профилактиката.

Някои видове листни въшки, много бързо изграждат резистентност към почти всички групи инсектициди, така че изборът на препарата е изключително важен, добре е инсектицидите да се редуват. Подходящи са: Снейк 20 СП -0,0125%, Вазтак 100 ЕК - 0,03 %, Моспилан 20 СП- 0,0125 % , Би-58- 0,05-0,07% . За предпазване може да се третира двукратно през 10 дни с бито мляко, разредно с вода в съотношение 1:10.

Когато нападението е върху ограничени участъци (петна) може да се извърши третиране само на тях.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Борбата с вирусните болести при зеленчуците трябва да започва още с извличането на семената от плода. За да се избегне пренасянето на вирусите се препоръчва обработка на семената с натриева основа 2%, калиев перманганат и др.

Обеззаразяване на почвата чрез пропарване при 93-100С за 1 час за да се унищожи заразата в почвата.

След засаждането на постоянно място и влизане в насаждението за връзване, култучене и др. манипулации е необходима дезинфекция на работния инвентар и ръцете за намаляване разпространението на болестта при работа.

Препоръчва се и ограничаване на ръчни манипулации отново с цел намаляване на разпространението на болестите.

Важно мероприатие веднага след засаждането да се следи за появата на листни въшки, цикади, трипси- векторите на вирусите при зеленчуците и своевременно и качествено третирането с инсектициди и особено с минерални масла.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Четвъртък, 25 Май 2017 15:39

Борба с малиновия агрилус

През вегетацията трябва да се проведе третиране, срещу възрастните, преди яйцеснасянето.

Първото пръскане срещу малиновият агрилус трябва да направите до първата половина на юни. Няма регистрирани ПРЗ за борба с малиновия агрилус. Могат да се използват следните инсектициди:

.Нуреле дурсбан – в доза 7 мл;

. Агрия 1050 – 15 мл и др.

Дозите са за 10 литра вода. Необходими са две или три третирания, според карантинният срок на използваните инсектициди.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 19 Май 2017 10:09

Мана по лука

Болните растения имат хлоротичен вид, редуциран растеж и тънки листа. Локалната форма на маната се явява под формата на бледозелени петна, с виолетов плесенов налеп.

Причинителят на мана по лука е гъба, която зимува в заразените луковици и като ооспори в почвата. От заразените луковици израстват заразени растения. При благоприятна влага и топлина по листата се образува огромно количество спори. Разнасяни от вятъра, те попадат върху съседните здрави растения, задържайки се най-често в пазвите на листата. На това място след дъжд или роса най-дълго време се задържат водни капки. При благоприятна температура намиращите се в капката вода спори покълнват и извършват нови заразявания. Спорите кълнят при температура от 3 до 25°С и наличие на водни капки по листата от 2 до 4 часа. При благоприятни условия за развитие маната може да унищожи посева за много кратко време.

При подходящи условия за зараза, да се провеждат профилактични третирания с контактни фунгициди през 7-10 дни, а при поява на мана да се третира със системни фунгициди акробат плюс ВГ, верита ВГ, ридомил голд МЦ 68 ВГ и др през 10-12 дни.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Американската брашнеста мана е гъбна болест, която напада младите листа и леторасти, по които се образува брашнест налеп. Болните леторасли остават недоразвити и тънки, а листата им са дребни и деформирани като впоследствие изсъхват и окапват. Пораженията върху издънките се отразяват негативно и върху добива на храстите

Ако не се стопира навреме, американската брашнеста мана напада и зреещите плодове на бодливото грозде.

Добра профилактична мярка срещу болестите по бодливото грозде са агротехническите мерки, като изрязване и изгаряне на нападнатите клонки, събиране на опадалите болни листа, прекопаване на почвата под храстите, торене, поливане при необходимост и др. Добре развитите растения винаги са по-здрави, защото по-трудно се поддават на болестите.

При условие, че бодливото грозде е нападнато от болестта трябва да предприемете пръскане с фунгициди. Срещу брашнестата мана няма специално регистрирани препарати, но подходящи са системните фунгициди, които се използват при брашнеста мана при ябълката. Серните препарати с контактно действие не се препоръчват, защото растението е чувствително към тях и се получават пригори.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 19 Май 2017 09:13

Шарка по сливата

Шарката по сливата е болест, която се причинява от вирус. Срещу вирусните болести няма ефикасна химична борба.

По листата на сливата симптомите се появяват в първата половина на лятото под формата на светли дъгички или други фигурки, но най-типични са пръстеновидните петна. При някой сортове признаците се проявяват едновременно под формата на хлоротично (бледозелено) и некротично (прегоряла тъкан) прошарване.

Вирусът напада и плодовете - по нападнатите плодове се наблюдават единични или многобройни бразди и пръстени, които могат да са повърхностни или потънали в плодовото месо до костилката. Такива плодове са с влошени вкусови качества и не стават дори за преработка, като най-често опадват преждевременно от дървото.

Вирусът се разпространява се със заразени пъпки, калеми, подложки, дръвчета и от насекомите.

Ако сте засадили здрави сливови дървета, те също не са застраховани от нападение от шарка. Вирусът се пренася чрез листните въшки, които се заселват от болни на здрави дървета. Това налага редовно да се води борба с листните въшки. Могат да се използват следните афициди: Би-58 – 5-7 мл, Конфидор Енерджи ОД – 6 мл и др. Дозите са за 10 литра вода.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта