Становище на НАЗ по наредби на МЗХ

На проведено заседание на Управителния Съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите на 24.02.2014 г. в гр. Монтана бяха обсъдени последните публикувани от МЗХ проекти на наредби за изменение и допълнение на ключови за земеделския сектор нормативни актове. В тази връзка НАЗ отправя следните конкретни предложения по готвените промени в наредбите:
 
1) Наредба 2 от 21.02.2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане;
НАЗ приветства започналото обществено обсъждане на Наредба 2 и задълбочаването на дискусиите относно приемане на схемата за преразпределително плащане.
Въпреки всичко НАЗ пита защо МЗХ започва обществено обсъждане в последната минута, след като държавите членки трябва да уведомят до 1 март 2014 г. ЕК за решенията си относно преходната 2014 г. съгласно Регламент 1310/2013 г.?
 
За да се вземе аргументирано решение по отношение прилагането на схемата и за да протече общественото обсъждане възможно най-прозрачно и ефективно е наложително МЗХ да предостави на земеделската общественост следните базови материали:
 
А) Изготвения анализ от страна на МЗХ за ефекта от прилагане на преразпределителното плащане върху земеделските стопанства в България;
Б) Изготвения анализ от страна на МЗХ зе ефекта от прилагане на намаление на директните плащания над 150 хил.евро;
В) Изготвените условия и начин на прилагане на схемата за преразпределителното плащане.
С оглед на стратегическата значимост на конкретната схема, като инструмент на Общата селскостопанска политика 2014-2020 г., НАЗ настоява готвените промени в Наредба 2 от 21.02.2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане в частта за въвеждане на схемата за преразпределително плащане да бъдат временно стопирани.
 
2) Наредба 11 от 06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на м.214 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2007-2013 г.;
А) В готвените промени на Наредбата се разрешават корекции на допусканите грешки в някои от под-мерките на мярка „Агроекологични плащания”. НАЗ смята, че е справедливо всички кандидати за подпомагане по м.214 във всички под-мерки и направления да бъдат поставени при равни условия;
Б) Не става достатъчно ясен текстът в §7, чл. 47, ал.1, т.3 – необходимо е да се конкретизира „за оставащия период от ангажимента”;
В) §16 от Преходни и заключителни разпоредби звучи нелогично и неадекватно спрямо останалите промени в Наредбата – необходимо е конкретният параграф да отпадне.
3) Наредба 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване на, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за административен контрол;
 
Във връзка с готвените промени в Наредба 105 НАЗ смята, че ще бъде по-оперативно, ефективно и прозрачно за работата на земеделските производители, подготвяният специализиран слой „Постоянни пасища”, както и специализираният слой „Площи в добро земеделско състояние” да бъдат публични по аналог на площите в НАТУРА 2000 и площите с висока природна стойност.
 
4) Наредба 11 от 03.04.2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 (НР1) и мярка 212 (НР2) от ПРСР 2007-2013 г.
НАЗ смята, че с отпадането на петгодишния ангажимент за земеделските производители от необлагодетелстваните райони ще се постигне благоприятен ефект върху българското земеделие и ще се ограничи отливът на фермерите от земеделска дейност или преминаването им към други икономически сфери.

етикети:
Прочетена 2256 пъти
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта