Най-ефективният начин за ограничаване на постъпването на нитрати в тялото е чрез отстраняване на онези части, където са концентрирани максималните дози "вреден азот".
Къде се концентрира той при различните култури:
-при зеле – в горните листа и кочана;

- при краставица, тиква, тиквички – в корите;

- моркови – в сърцевината;

- цвекло – в долната и горната част на главата;

- пъпеш, диня - в кората и месото в близост до кората;

- картофи – в кората.

Друго свойство на нитратите, а именно тяхната способност да се разтварят лесно във вода, може успешно да се използва за отстраняването им чрез накисване. Например, ако накиснете картофи, лук, зеле, моркови и цвекло в студена, подсолена вода за 2 часа, концентрацията на нитрати в зеленчуците ще бъде намалена наполовина.

60-80% намаление на съдържанието на нитрати може да се постигне чрез просто бланширане на зеленчуците в продължение на 5-10 минути в малко количество вряща вода (необходимо е да се отцеди водата). При консервирането, нитратите до голяма степен отиват в саламурата.

При нормално съхранение, концентрацията на нитрати в продуктите не намалява и не се увеличава. Зеленчуци с високо съдържание на нитрати се съхраняват по- трудно (особено при температури, по-високи от препоръчаните), поради тяхната чувствителност към всички видове бактериални и гъбни заболявания.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Без лабораторни изследвания, т.е. на око, е доста трудно да се определи дали концентрацията на нитрати в даден зеленчук надвишава максимално допустимите стойности. По някои признаци, може да се установи превишаването на допустимите стойности азот в зеленчуците, но те не са специфични, т.е. те могат да са резултат от болести, стрес-фактори или характеристика на сорта.

Така, при засилено азотно хранене, растенията бързо увеличават своята зелена маса, а цъфтежът липсва или е много слаб, плодовете са малко и зреенето се забавя.
Например, когато при зелето е внесен повече азот и особено на фона на недостиг на калий, бавно завива глава и тя е рехава. Ако се внесе повече азотен тор под вече оформена глава, тя ще се разцепи. Има чести случаи на точкова некроза - заболяване, което се проявява по време на съхранение.
Цвеклото може да образува ярки пръстени (ако това не е сортова особеност), кухини вътре. Често зеленчукът расте влакнест, жилав – азотът изсмуква целия сок към върховете на листата. Същият дефект обаче може да се наблюдава и при недостиг на влага.
Доматите образуват огромен брой колтуци, стъблата са по-дебели и листата са с малахитов цвят, а плодовете узряват бавно. При нитратните домати често се наблюдават плътни бели вени и плътна бяла сърцевина.
За излишък на нитрати може да се съмнявате и при лук, ако той има дебела, твърда люспа, бавно узрява. Такъв лук се съхранява трудно, а качеството му е лошо.
Важно е да се знае, че количеството на нитратите в зеленчуците зависи и от степента на зрялост на плодовете (колкото по-зрели са зеленчуците - толкова по-малко нитрати имат), както и в кое време на деня се берат. През светлата част на деня в процеса на фотосинтезата нитратите се “консумират”, а вечерта концентрациите им в плодовете намалява. Следователно, за предпочитане е зеленчуците да се берат вечер, а не сутрин.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Основни правила за работа с градинските култури, насочени към минимизиране на съдържанието на нитрати в зеленчуците:

- Спазвайте препоръчителните дози на микро- и макроелементите за специфични култури;

- Отдавайте предпочитание не на нитрати, а на амидни и амониеви азотни торове, или на достатъчно количество органични азотни торове;

- Много внимателно прилагайте азотсъдържащите торове за култури, които са предразположени към натрупване на азот (не повече от 5-8 г на квадрат в леха);

- Азотните торове се внасят преди засаждане, в бразда или в дупката, или по време на поливане;

- Не торете небрежно, дори по отношение на стандартните схеми на хранене - обърнете внимание на състоянието на растенията. Активният растеж на вегетативната маса, образуването на голям брой леторасти, слаб цъфтеж и образуването на завързи, както и бавното узряване на плодовете показват, че при растенията има предозиране с азотни торове. Но ако лукът е с пожълтяли пера, по-старите листа на доматите, пипера и краставиците са бледи, и растенията имат тънки, хилави стъбла, показват че е време да се подхрани с азотни торове;

- не забравяйте да осигурите растенията и с микроелементи - бор, цинк, молибден.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

България остана една от малкото страни в ЕС с единна ставка по ДДС. В Полша плодовете и зеленчуците са с 3% ДДС.

Темата за липса на диференцирана ставка на ДДС постави председателят на Съюза на българските мелничари Савина Влахова по време на дискусията на  „Да на българската храна” Бизнесът настоява за национален дебат за ДДС на храните

Българските производители не са конкурентни, защото на всички храни слагаме още 20% към цената, докато в повечето държави в ЕС, включително и в съседна Румъния, ДДС е по-нисък. Българският стопанин не е  конкурентен на пазара на труда. Докато у нас надницата е 30 лева,  гърците плащат 30 евро.

 Диференцирането на ДДС-ставката върху храните е единствената възможна и актуална мярка, която трябва да приложи държавата, за да постигне две основни цели - за справяне със сивия сектор в производството и търговията с храни и за намаляване цените на храните за потребителя. С колкото се намали ставката на ДДС, с толкова ще намалеят и крайните цени на храните, които се произвеждат в България

Публикувана в Бизнес

Азотните торове трябва да се прилагат в почвата непосредствено преди сеитба или засаждане на зеленчуци на постоянно място. През втората половина на лятото те не само не носят практическа полза, но дори могат да имат отрицателно въздействие върху реколтата. Пръскането с азотни торове е неефективно, тъй като част от азота просто ще се разпадне, без да има време да навлезе през листата на растението.

Фосфорните торове се внасят на няколко сантиметра под дълбочината на засаждне. Те също са добри за междуредово торене. Листните фосфорни торове са неефективни.

Суперфосфатът се разтваря в студена вода изключително бавно - около един ден, а в топла вода - много по-бързо (изисква се периодично смесване). Това трябва да се има предвид при подготовката на торове, основаващи се на него. Основните съставки се добавят към охладения разтвор един ден по-късно, непосредствено преди внасянето.

Калиевите торове са необходими за зеленчуците през втората половина на лятото.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

От 13 май до 13 юни 2019 г. производителите на плодове и зеленчуци могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”. Документи ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“.
  По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходите за инвестиции, като максималният размер на помощта е не повече от 120 хил. лева. Подпомагането се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестиции в машини, оборудване и линии за подготовка, охлаждане и съхранение на първична земеделска продукция в сектор „Растениевъдство“. Средствата ще се изплащат по банкова сметка на кандидата след доказване на целевото изпълнение на инвестицията.
  Новата държавна помощ беше одобрена от Европейската комисия на 01.04.2019 г. Схемата е разработена по предложение на браншовите организации в сектор „Плодове и зеленчуци“. Срокът й на действие е до 31.12.2020г. Нотифицираният максимален бюджет по схемата за периода, в който ще се прилага, е до 7, 2 млн. лева. С решение на УС на ДФЗ половината от тях, в размер на 3, 6 млн. лева, се разпределят за тази година.
  Целта на държавната помощи е да стимулира земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата си и по-специално - да намалят производствените разходи.
  Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко 3 (три) години назад, считано от датата на кандидатстване, както и организации и групи производители в сектор „Растениевъдство“, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Схемата за държавната помощ, указанията и документите към тях са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

Публикувана в Бизнес

Проектите за плодове и зеленчуци по инвестиционните мерки 4.1 и 4.2 от Програмата за развите на селските райони са за 900 млн. лв. със субсидия от близо половин милиард. И ако това не е приоритетно, какво е? Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на среща със земеделски производители в Бургас, част от информационната кампания на МЗХГ по кампания 2019 г. Като процент проектите по мярка 4.1 в сектор “Плодове и зеленчуци” са 43% от всички договори, а като стойност 41 на сто. Специално за биопроизводителите субсидията е 140 млн. лв.  Половината от проектите и на младите фермери са за плодове и зеленчуци, а останалите - в животновъдството.

Министър Порожанов припомни, че само за последните 7-8 месеца МЗХГ разработи 5 нови държавни помощти за подкрепа на по-малките и средни стопани, сред които са сертифициране по Глобал гап, за хладилни съоръжения, за минимандри и кланици. За подпомагане на животновъдството ще бъде разработен и пакет “де минимис” за говеда, биволи и овце. Плащанията вървят регулярно по индикативния график, другата седмица ще платим т.нар. зелени плащания, каза министър Порожанов.

Публикувана в Новини на часа

По външните признаци на зеленчуковите растения може да се определи необходимостта от поливане. Това е възможно, ако се познават добре особеностите на отделните култури и тяхната външна проява при засушаване на почвата. Ето и някои външни изменения, характерни за засушените растения:

  • при доматите и пипера - листата, особено младите, стават тъмнозелени;
  • при пипера - завяхване на листата и през утринните часове;
  • при краставиците, дините, пъпешите, тиквичките, зеления фасул, зеления грах, марулята, салатата, морковите и др. - листата потъмняват и през по-топлите часове на деня завяхват;
  • при зелевите - увяхване на листата през топлите часове на деня, както и увеличаване на восъчния налеп по листната повърхност;
  • при краставиците, тиквичките, дините, пъпешите, пипера, патладжана, зеления фасул и зеления грах - окапване на цветовете.

Освен това през определени периоди от развитието си зеленчуковите растения се нуждаят от повече вода и от по-чести поливки.

Такива периоди са:

  • след поникването на морковите, магданоза, лука, дините, пъпешите, спанака, краставиците, тиквичките и др.;
  • през плододаването на доматите, пипера, патладжана, зеления фасул, зеления грах, краставиците, тиквичките и др.;
  • при образуването на зелките при всички зелеви;
  • в началото на формирането на кореноплодите при морковите, магданоза, пащърнака, салатното цвекло и т. н.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Понеделник, 08 Април 2019 10:32

Торене на картофите

Като типична калиеволюбива култура картофите се нуждаят от много повече калий, в сравнение с другите хранителни вещества. Той е елементът, който в най-голяма степен отговаря за качеството на клубените. При недостиг на калий растенията остават дребни с бледозелени листа.

За осигуряването на 1000 кг клубени с високо качество са необходими средно 6 кг N, 2 кг P2O5, 9 кг K2O и 3 кг MgO. Картофите са чувствителни към употребата на калиев хлорид, поради което се препоръчва използването на сулфатната форма на калия (може да се замени и с растителна пепел).

Картофите реагират добре на торенето с оборски тор (4-6 т/дка), но в никакъв случай той не трябва да е пресен. Пресният оборски тор може да се приложи само на предшестващата култура, на втората година след която да се засадят картофи. При есенната обработка на почвата се внасят минерални торове (фосфор, калий и магнезий), чиито количества се определят чрез предварително направен агрохимичен анализ на площите.

Азотните торове се внасят с предсеитбената обработка. При добре балансирано основно торене, добри резултати дава и листното подхранване с подходящи торове във фазите преди цъфтеж, по време на цъфтеж и след цъфтеж.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

 УС на ДФ „Земеделие одобри финансов ресурс от 3, 6 млн. лева за 2019 г. по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”.

   Новата държавна помощ беше одобрена от Европейската комисия на 01.04.2019 г. Срокът й на действие е до 31.12.2020г. Нотифицираният максимален бюджет по схемата за периода, в който ще се прилага е до 7, 2 млн. лева. Половината от тях, в размер на 3 600 000 лева, се разпределят за тази година.

    Схемата е разработена по предложение на браншовите организации в сектор „Плодове и зеленчуци“. Финансовата подкрепа ще покрие част от разходите за машини, оборудване и линии за подготовка, охлаждане и съхранение на първична земеделска продукция. Целта на подпомагането е да стимулира земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата си и по-специално - да намалят производствените разходи на производството.

     Помощта покрива до 50% от разходите за инвестиции за такава техника, но не повече от 120 хил. лева. Тя се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестиции в машини, оборудване и линии за подготовка, охлаждане и съхранение на първична земеделска продукция в сектор „Растениевъдство“.

    Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко 3 (три) години назад, считано от датата на кандидатстване, както и организации и групи производители в сектор „Растениевъдство“, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

    Предстои да бъдат утвърдени указания по схемата, след което ще бъде отворен и прием за кандидатстване.

Публикувана в Бизнес

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта