В износа на България за страните в ЕС през периода януари - юли 2016 г. в сравнение със същия период на 2015 г. най-голям ръст отбелязват секторите „Храни и живи животни” (22.9%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (32.9%), съобщават от Националния статистически институт (НСИ).

По данни на статистиката през периода януари - юли 2016 г. износът на България за ЕС нараства с 4.3% в сравнение със същия период на 2015 г. и е в размерна 17 496.6 млн. лева . Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, които формират 64.7% от износа за държавите - членки на ЕС. През юли износът на нашата страна за ЕС се увеличава със 7,2% на годишна база до 2,8174 млрд. лева, при понижение на вноса с 4,3% до 2,9149 млрд. лева.

Повишение с 4,3% спрямо година по-рано бележи и износът на България към ЕС за първите седем месеца на годината, достигайки 17,4966 млрд. лева, като основните търговски партньори са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, които формират 64,7% от българския износ за Европейския съюз.

В същото време вносът от ЕС през периода януари - юли намалява на годишна база с 1% и достига 18,9664 млрд. лева, като най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Унгария.

Външното търговско салдо на България с ЕС за първите седем месеца на годината обаче остава отрицателно и в размер на 1,4698 млрд. лева, но спрямо дефицит за 2,3679 млрд. лева през периода от януари до юли 2015 година.

През август общият износ на нашата страна се повиши с 6,1% спрямо същия месец на 2015 година и възлиза на 3,9071 млрд. лева, докато общият внос от ЕС и трети страни нарасна с 16,4% до 4,4206 млрд. лева.

Общото външнотърговско салдо на България през август остава отрицателно и на стойност от 513,5 млн. лева спрямо дефицит за 115,6 млн. лева точно преди година.

За периода януари - август 2016 година общото външнотърговско салдо продължава да бъде на дефицит от 2,9403 млрд. лева спрямо отрицателно салдо в размер на 3,6681 млрд. лева за същия период година по-рано. През посочения период са изнесени стоки на обща стойност 29,691 млрд. лева, намалявайки с 2,0% спрямо същия период на предходната година, докато общият внос на стоки е на стойност 32,6313 млрд. лева, или с 3,9% по-малко от първите осем месеца на 2015 година.  

През август известно повишение отчита търговският стокообмен с трети страни, като износът на България се увеличава с 0,9% спрямо година по-рано до 1,2288 млн. лева, докато вносът от трети страни нараства с 14,3% до 1,6478 млрд. лева. Търговският дефицит с трети страни се разшири до 419 млн. лева спрямо дефицит в размер на 223,5 млн. лева през август 2015 година.

През периода януари - август 2016 година обаче, износът за трети страни намалява с 13,8% на годишна база до 9,5161 млрд. лева, като основни търговски партньори на България са Турция, бившата югославска република Македония, Сърбия, Китай, Руската федерация и САЩ, формиращи около 49,7% от българския износ за трети страни.

За същия период вносът от трети страни се понижава с 12,5% спрямо първите осем месеца на миналата година, достигайки 10,8921 млрд. лева, като най-голям е стойностният обем на стоки, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна.

Външното търговското салдо на България с трети страни през периода януари - август е отрицателно и в размер на 1,376 млрд. лева спрямо дефицит за 1,4081 млрд. лева за същия период преди година.  

НСИ отчита поредно влошаване на търговския стокообмен с Руската федерация, но при намаляване на търговския дефицит, като през първите осем месеца на настоящата година дефицитът се свива до 2,5546 млрд. лева спрямо дефицит в размер на 3,6393 млрд. лева през същия период на 2015 година. За посочения период износът към Руската федерация се свива със 17,8% на годишна база до 442 млрд. лева, като в същото време руският внос за нашата страна се понижава с 28,3% до 2,9966 млрд. лева.

Публикувана в Бизнес

През селскостопанския сезон 2015-2016 г., приключил на 31 август, основните 6 страни-износителки са доставили в чужбина рекордните 128,7 млн. тона царевица, или с 16% повече в сравнение с предходния сезон, съобщи електронното издание АПК-Информ, без да посочва източник на информацията.

Само през август 6-те страни са увеличили износа на зърнената култура с 56% спрямо същия месец на 2015 г., като той е достигнал 12,8 млн. тона.

Лидер по доставките за чужбина през посочения месец са САЩ с 5,9 млн. тона при 3,99 млн. тона година по-рано, като резултатът остава малко под рекордния показател за юни от 6,1 млн. тона. Основните купувачи на американската царевица са били азиатските държави – за Япония са натоварени 1,36 млн. тона при 1 млн. тона през август 2015 г., за Южна Корея – 500 хил. тона при 530 хил. тона, а 430 хил. тона са заминали за Тайван при едва 70 хил. тона година по-рано. Износът за Мексико се е свил леко до 1,06 млн. тона от 1,09 млн. тона.

Износът от Аржентина и Бразилия общо е нараснал с над 70% до 6,6 млн. тона, като основните количества са заминали за Виетнам, Иран, Египет и Европейския съюз. Доставките за чужбина от Канада също бележат ръст до 120 хил. тона от 70 хил. тона през август 2015 г.

Същевременно износът от Украйна и Русия се е свил съответно до 140 хил. тона от 310 хил. тона и до 20 хил. тона от 30 хил. тона.

Публикувана в Бизнес

 „За нас е много важно българските предприятия да имат нужните сертификати за износ на стоки към Русия“, заяви министър Десислава Танева на официално посещение в Русия по повод Международната агропромишлена изложба „Златна есен 2016“, която се провежда в град Москва. Тя се срещна с Александър Ткачов, министър на земеделието на Руската федерация. Двете страни  обсъдиха възможността предприятията, които имат интерес да изнасят за Русия, да преминат предварително одобрение. Така те няма да имат пречка да започнат да изнасят след падане на руското ембарго. Танева посочи, че към момента 27 предприятия са проявили интерес за износ. По думите й,  родните производители трябва да преминат през всички процедури още докато действа ембаргото. От своя страна министър Ткачов увери министър Танева, че процедурата по одобрение може да стартира през 2017 година. Очаква се през следващата година руски инспектори да посетят Българската агенция по безопасност на храните и предприятията, които имат намерение да изнасят.

По време на срещата бе обсъдена наложената забрана за внос на продукти от растителен произход с фитосанитарни сертификати, издадени от БАБХ, която към момента засяга най-вече билкопроизводителите в България. Двамата се договориха през месец октомври екип от експерти от Агенцията да посети Министерството на земеделието в Русия, където да бъдат обучени да работят с електронната система, по която Руската федерация контролира продукти от растителен произход, които влизат в страната. „Двата органа трябва да намерят решение и възможност за електронно проследяване на изнесените фитосанитарни сертификати. Ако лице, което е решило да ги фалшифицира, какъвто случай имаше миналата година, електронната система ще проследи документите и ще провери тяхната достоверност“, посочи още министър Танева.


Министрите изразиха желанието си за по-нататъшно развитие на сътрудничеството в областта на земеделието и храните, като в по-пълна степен се използват възможностите, които имат за развитие на модерно и експортно-ориентирано селско стопанство.

Публикувана в Бизнес
Понеделник, 03 Октомври 2016 10:28

Производството на вино в Румъния расте

Производството на вино в Румъния през тази година ще достигне около 4 млн. хектолитра, нараствайки с приблизително 11% спрямо 2015 г., сочат данни на Националната асоциация на работодателите в лозаро-винарския бранш, цитирани от местото електронно издание Romania Journal. Най-голямото увеличение от 20% се очертава в румънския регион Молдова. През миналата година бяха произведени 3,6 млн. хектолитра, приблизително колкото и през 2014 г., но доста под силната 2013 г., когато производството достигна 5,1 млн. хектолитра.

„Основното предизвикателство пред тазгодишната кампания е осигуряването на сезонни работници”, отбелязват от асоциацията.

Най-силната реколта от грозде се очертава в окръг Вранча, където ще бъдат произведени с 20% повече, отколкото през миналата година. В Добруджа обаче спадът е от около 30%, а в Олтения – с около 20%.

В зависимост от качеството цените на подходящите за производство на вино сортове грозде в Румъния се колебаят между лея и 1,5 леи за килограм.

Публикувана в Бизнес

За да не се депресират още повече международните котировки

„При организацията на експорта, на първо място, ние сме длъжни да осигурим нашите  интереси, собствените си вътрешни пазари – това се отнася и за фуражите, и за продоволствието –  хляба за населението. При растящия износ  първостепенната задача все пак е осигуряване на потребностите на  самата Русия. На второ място –  е конюнктурата”. Това заяви вчера  Владимир Путин на срещата с   министъра на селското стопанство Александър Ткачов. Руският президент коментира, че в експортната си политика Русия  трябва да се съобразява със ситуацията на световния пазар.

„Цената на зърното там е спаднала, което трябва да се има предвид и, може би, да не се бърза с изкарването на допълнителни обеми зърно на пазара, а напротив”. Путин предлага да не се бърза със засилването на износа за да не се депресират още повече международните котировки.

Министерството на селското стопанство на РФ прогнозира ,че  зърнената реколта през тази година ще възлезе на 115-116 млн.т. Според Ткачов е съвсем реалистично да се очаква, че след 10-15 години руското земеделие да достигне целите заложени в правителствените програми – добив от 150 млн.т зърнени храни. Според последните прогнозни данни на Министерството на земеделието на САЩ през 2016/17 г. се очертава ръст на износа на пшеница от Русия с 4,5 млн. т спрямо предходния сезон – до 30,0 млн.т. С този резултат Русия убедително изпреварва предишния лидер Щатите, експортният потенциал на които през 2016/17 г. ще е доста по-малък - 25,8 млн. т (21,9 млн.т).

Впрочем загрижеността на Путин за хлебния баланс на страната на фона на рекордните добиви се обяснява и с влошеното качество на пшеницата от новата реколта. Тези дни президентът на Съюза на руските мелничари Аркади Гуревич заяви по време браншовия конгрес, че делът на качественото мелничарско зърно (пшеница 3 клас - мин. 12,5% протеин) в общото производство може да спадне под 20 на сто, в сравнение с 33,2% през 2015 г. Тези данни предполагат дефицит от мелничарска пшеница на пазара и в търговските среди напоследък усилено се говори за предстоящи промени в Държавния стандарт (ГОСТ).

Публикувана в Бизнес

По прогнозни данни страната ни ще изнесе около 60 млн. литра вино за чуждестранни пазари, заяви министър Десислава Танева при официалното откриване на гроздоберната кампания в село Устина, Община Родопи, Област Пловдив. Началото на гроздобера бе даден на лозовия масив на Винарска изба "Вила Юстина", на който присъства и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по лозата и виното инж. Красимир Коев.

 

 „Трите най-големи пазара за износ на български вина са Русия, Китай и Великобритания“, подчерта Танева. Тя съобщи, че всяка година се наблюдава и увеличение при новите лозови насаждения , като тази година се очаква да се засадят нови 680 хектара. „ Нови 19 изби са в процес на изграждане, а в момента действащите в страната са 263.  Независимо от всички трудности, с които се сблъсква българският земеделски производител, отчитаме възходящ тренд и при броя на операторите и производителите на вино“, добави още Десислава Танева.

Около 160 млн. литра вино ще бъде произведено тази година в страната. Министърът изтъкна, че както и при други сектори в земеделието, 2016 година се очертава да бъде добра и за производителите на грозде.

„Очакваните добиви грозде тази година ще са по-високи от  тези през 2015 година. Надяваме се количеството произведено вино да достигне и надмине миналогодишното“, каза още тя. По думите й,  към момента качествените показатели на гроздето през 2016 г. са добри, както всяка предходна година, с изключение на 2014 г., която беше лоша за сектор „Лозарство и винарство“ в световен мащаб. „Секторът показва, че България може да произвежда добро грозде, да прави добро вино и да го изнася на добри пазари“, каза още  Танев, цитирана от пресцентъра на агроведомството.

Публикувана в Бизнес

През юли държавите-членки на Европейския съюз са свили над 2,5 пъти внасяните количества рапица спрямо същия месец на 2015 г. и те са достигнали 59 хил. тона от 149 хил. тона – най-ниският резултат за този месец за последните 6 години, сочат данни на германската компания за пазарни анализи и прогнози Oil World, цитирани от електронното издание АПК-Информ.

Освен това е сложен край и на тенденцията от последните няколко години основен доставчик на маслодайната култура да бъде Украйна, като главен вносител този път е била Канада с 21 хил. тона при доставени едва 2 хил. тона през юли миналата година. От Украйна са били внесени 12 хил. тона при 44 хил. тона година по-рано. Други 13 хил. тона са доставени от държави-членки на ОНД, най-вече от Молдова. През юли не е била внесена рапица от Австралия, докато през същия месец на миналата година доставките са достигнали 63 хил. тона.

Същевременно износът на рапица от ЕС е нараснал над 2 пъти до 176 хил. тона от 85 хил. тона през юли 2015 г., най-вече за сметка на рекордната реколта в Румъния. Почти целият износ е осъществен за само 2 държави – за Обединените арабски емирства са изпратени 84 хил .тона при 26 хил. тона година по-рано, а за Турция – 80 хил. тона при 57 хил. тона през юли миналата година.

Публикувана в Бизнес

През първите 8 месеца на 2016 г. доставките на домати от Украйна за държавите-членки на Европейския съюз са нараснали почти 10 пъти, съобщи електронното издание АПК-Информ. Между януари и август за ЕС са били изнесени 2 300 тона украински домати, докато за същия период на 2015 г. количеството е било едва 243 тона. Основни вносители на украинските домати в общността през тази година са Полша и Латвия.

„Общо от началото на 2016 г. износът на домати от Латвия е достигнал 17 100 тона, или с 2,2 пъти над показателя за първите 8 месеца на миналата година. Това е абсолютен рекорд за посочения период за цялата история на независимата държава”, посочват експертите на изданието. Те уточняват, че основен вносител на украинските домати е Беларус с дял от 85% от целия износ.

Публикувана в Бизнес
Понеделник, 19 Септември 2016 11:21

В Крим ще отглеждат стриди за Франция

Кримски фермери са постигнали споразумение с френски доставчици за изграждане на ферма за отглеждане на стриди на полуострова. Фермата ще бъде разположена близо до съществуваща мидена ферма в залива Донузлав на най-дълбокото езеро в Крим, което е в западната част на полуострова, съобщава Sputnik, цитирана от БГНЕС. Генералният директор на „Морски дарове от Крим” Дионисий Севастиянов каза, че регионът осигурява идеални условия за отглеждане на стриди. „Французите трябва да обезсоляват морската вода във фермите, но черноморската вода е с по-ниска соленост, само 18 на сто. Това е нужното съотношение на солта, което французите постигат по изкуствен път”, изтъкна Севастиянов. Продукцията на фермата ще бъде реализирана на френския пазар, в Испания и други европейски страни. Така ще се възроди стара традиция, когато в Крим са се отглеждали много стриди за износ. Преди 1917 година Крим е доставял десетки милиони стриди за Франция Сега френските партньори ще помогнат за постигането на неповторимо качество, което във Франция е резултат на дългогодишна практика, подчертава Севатиянов. Вече има споразумения с три френски компании. Едната ще отговоря за мениджмънта, втората ще достави нужното оборудване, а третата ще монтира инсталациите и филтрите за вода. Първите специалисти трябва да пристигнат от Франция през октомври. Севастянов е доволен, че французите следват свои сънародници от винения бранш и италиански винопроизводители. През юли представител на френския винопроизводител Liber Pater Bordeaux посети Крим и обяви, че компанията смята да създаде на полуострова съвместно предприятие с руския Vinteks, който вече произвежда вино в Краснодарския край. Италианската фирма Ecologia e Ambiente проучва терени с намерение да инвестира 300 милиона евро в лозарство и производство на вино в Крим.

Публикувана в Бизнес

Ирландското общество за предотвратяване на жестокото отношение към животните призова за забрана на износа на живи животни от Европейския съюз, след като 120 агнета умряха при транспортирането им към Сингапур, където трябваше да бъдат убити ритуално, съобщи електронното издание EMeat. Животните бяха част от общо 1 700 ирландски овце, изнесени за Сингапур през уикенда за мюсюлманския празник Курбан байрам.

Вече е започнало разследване на инцидента и първоначалните резултати сочат, че причина за смъртта на агнетата е топлинният стрес. Това не е първият случай, когато овце загиват при тарнспортиране – през 2014 г. над 170 животни, изнасяни за Австралия, загинаха също от топлинен стрес при превозването им със самолет.

От ирландската организация обявиха, че призовават за пълна забрана на подобни начини за превозване на добитък, особено към държави извън ЕС, където стандартите за благосъстоянието на животните не отговарят на нормите, приети в Европа.

Наскоро ирландските защитници на животните изказаха опасения и за превоза на живи животни към Турция, който се очаква да започне в началото на следващата седмица. Тогава те призоваха министъра на селското стопанство на страната Майкъл Крийд спешно да преразгледа решението за износа и да прекрати доставките за държави извън ЕС на едър рогат добитък и овце. Според тях освен очевидното нарушаване на правилата за благополучието на животните и етичните съображения този износ нанася значителни щети на реномето на Ирландия.

Публикувана в Животновъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта