За първи път от създаването си ферма „Угърчин“ от гр. Угърчин, Ловешка област, една от фермите в мрежата на българо-швейцарския проект „За Балкана и хората“, отваря врати за посетители. В Деня на отворените врати на 8 ноември 2016 (вторник) собственикът й Стоян Пелтешки очаква фермери и всички, които се интересуват от фермерски продукти, за да сподели опита си от преработката във фермата и директните продажби.

Във фермата се отглеждат пасищно 14 крави и 350 овце. Част от годината овцете прекарват на пасищата, стопанисвани от фермера в Каварна. Фермата дава препитание на 11 души, седем от тях са в Угърчин, общината, която е с най-високия процент безработни в Ловешка област – над 50%.

2ugarВ близост до фермата е защитена зона Студенец – един от най-добре запазените карстови комплекси в България, където каньоните се редуват с пасища, ливади, крайречни гори. Стоян е убеден, че поддържането на традиционното пасищно животновъдство опазва природата. А в района има грабливи птици, синявица, черен щъркел… Мястото е обявено за Натура 2000 зона и заради гнезденето на световно застрашения ливаден дърдавец. Близостта до зона от Натура 2000 не е пречка, а възможност и гаранция според Стоян Пелтешки фермата му да продава продукцията си с по-висока добавена стойност заради запазената природа. Както и други фермери от районите на Натура 2000 и той е убеден, че бизнес моделът му зависиотустойчивото използване на природните ресурси и най-вече от начина, по който поддържа пасищата си.

„Угърчин“ е създадена преди три години, а от 26 юни 2015 има регистрация по Наредба 26. Произвежда само два продукта – ОВЧЕ и КРАВЕ СИРЕНЕ. Откакто е започнал да преработва във фермата и да продава директно на потребители, фермата на Стоян Пелтешки е увеличила печалбата си в сравнение с периода, когато са продавали суровото мляко на други мандри.

Мнозина вече познават продуктите на фермата, известни под марката „На Дачо“, опитен майстор сиренар - роднина на Стоян. Сиренето си продават от мобилна хладилна витрина на фермерски пазари и изложения в София и страната. Най-силни според Стоян са били Коледното и Великденското издание на Фермерския пазар в центъра на София, зад храма „Св. Александър Невски“.

„Нужни са повече фермерски пазари и то постоянно действащи пазари“, убеден е Стоян. С готовност би споделил опита са по преработка във фермата и директни продажби и с други фермери, които биха тръгнали по този път. „Работата е много тежка и лесно няма, но който иска, успява“, казва Стоян. „Да ми се обадят новите фермери“.

Публикувана в Животновъдство
  • Кандидозите възникват обичайно след или независимо от лечението с антибиотици

  • Случаите, в които продължават проявите или дори се усилват симптомите на мастит при кравите, настъпват обичайно след третия ден от лечението. Тогава се открива наличието на т. нар. дрождеви мастити, които се срещат все по-често. Те се предизвикват от специфични причинители – дрожди, които обикновено са от рода кандида. Докато в миналото дрождевите мастити бяха рядкост и според различни литературни източници възлизаха средно на 2 – 3% или до 10% от всички случаи на мастит, то през последните години както по света, така и у нас обезпокоително зачестяват тези форми на мастити, със съществен негативен ефект както по отношение на количество, така и на качеството на получаваното мляко. Дрождевите мастити неприятно изненадват фермерите и ветеринарните специалисти точно в момента, когато се очаква постигането на така желания благоприятен ефект от терапията.

Преценката и терапията на дрождевите мастити от страна на специалиститесе усложняват допълнително от обстоятелството, че те се проявяват обикновено след или независимо от провеждането на специфично лечение на кравите с антибиотици, насочени към обичайните бактериални причинители на мастит. Важен и усложняващ терапията факт е, че в повечето шприцове с антибиотични средства, които се срещат на пазара и се използват за третиране на мастити, не се съдържат специфични субстанции, насочени срещу проблемните дрожди.

Кои са причинителите на болестта

Кандидите са разновидности на дрождите, които най-често могат да предизвикват проблеми при понижаване на защитните сили на организма. Заболяванията, предизвикани от тези причинители, се наричат кандидози, които се провокират обикновено след продължителна терапия с лекарствени средства. Случаите на кандидози обикновено възникват след или независимо от лечението с антибиотици. Клетките на кандидите са по-големи от бактериалните – под микроскоп те показват овална топчеподобна форма, а в специални хранителни среди за лабораторно изолиране имат характерен бял цвят, кръгла изпъкнала форма, като развилите се колонии могат да се оприличат на големи бели сметаноподобни капчици.

Какви са признаците

Често пъти общото състояние на животните, страдащи от дрождеви мастити, не е съществено нарушено. В повечето случаи промените са основно във вида на млякото, което е воднисто, като в него могат да се забележат тънки белезникави парцалчета и по-рядко слаби червеникави повлекла.

Какво да предприемете при съмнение

За да бъде ефикасна терапията на доказани от специализирана лаборатория дрождеви мастити, е необходимо да се спазва изискването за продължително прилагане на специфични лекарствени средства. Докато обичайното прилагане на обикновените антибиотични шприцове в рамките на няколко дни при останалите форми на мастит обикновено води до позитивен ефект от лечението, то при дрождевите мастити третирането със специфични лекарствени средства

трябва задължително да продължи 10 дни

при спазване на изискването болните животни да се доят последни ръчно или с отделени само за тях доилни агрегати при машинно доене. Следва да се спазват и карентните срокове за отстраняването на използваните препарати от млякото след последното третиране. В противен случай или при смесване на мляко от лекувани животни с такова от нетретирани, млякото не се изкупува от предприятията и се унищожава съгласно предписанията на инспекторите от БАБХ.

С оглед цялостното изкореняване на вредните дрожди

краят на лечението трябва да е последван

от задължително микробиологично изследване на млякото в специализирана лаборатория, което да установи желаната липса на причинителите след проведената специфична терапия. По отношение на мерките за борба с дрождевите мастити, е важно фермерите да знаят и спазват основните изисквания, улесняващи доказването им. От първостепенно значение е стриктното спазване на високи критерии към стерилността на съдовете, в които ще се поставя пробата мляко. Най-добри по отношение на гаранциите за стерилност при вземане на проби мляко са стерилните контейнери, които могат да се купят от аптеките в страната. При липса на подобни контейнери могат да се използват и добре измити стъклени шишета – те се изваряват предварително във вряща вода за 5 минути заедно със запушалките и веднага след доброто им изсушаване се пълнят с пробите. Преди напълване на контейнерите с мляко е необходимо

цицките на кравите добре да се почистят, измият и дезинфекцират

Препоръчва се отделни проби да се вземат от всяка от млечните четвъртини чрез ръчно издояване с измити и дезинфекцирани ръце на вземащия пробата. Задължително условие при вземането на пробата е първите струйки мляко от всяка цицка да се отстранят и следващите около 20 мл да се издоят директно в съда за проби. Транспортирането на надписаните контейнери с проби, съпроводени с писмо от ветеринарния лекар, се извършва по най-бързия начин, като за предпочитане е те да се поставят в хладилна чанта или в съд с натрошен лед за охлаждане, до съответната специализирана лаборатория. В случаи на съмнение за дрождеви мастити лабораторията следва да се уведоми предварително за изпращането на пробите.

Специализираните лаборатории за микробиологични изследвания на млечни проби в нашата страна са лабораторията в НДНИВМИ – София, както и тези във ВМФ при Тракийския университет – Стара Загора. Най-добри резултати от терапията на дрождевите мастити се получават само въз основа на точни изследвания за чувствителността на причинителите. Лечението на животните изисква прилагането на специфични антидрождеви средства и следва да се прилага само по указанията на специалист след прецизен анализ на причините за възникването им. Специалистът може да даде и допълнителни указания на фермерите за специфичната терапия и за мерките за недопускане на тези все по-разпространяващи се форми на мастит при кравите.

Публикувана в Животновъдство

 Днес, 21 октомври, Държавен фонд „Земеделие“ преведе над 62 милиона лева на повече от 12 000 земеделски стопани, отглеждащи крави и заявили подпомагане по три схеми за обвързано подпомагане: за млечни крави; за месодайни крави и/или юници; и/или за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол.

  * По Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави (СМК) са наредени 31 019 021 лева.

   * По Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СКЮ) оторизираната сума е 16 263 141 лева.

  * По Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК) са платени 15 009 810 лева.

  Авансовите плащания са с максимален размер до 70% от сумата, изчислена по съответната схема и могат да се извършват след 16 октомври до 30 ноември, съгласно чл. 1 на Регламент № 1617/2016 на Комисията. Изчисленията по схемите са извършени по ставки, определени със Заповед № РД 09-794 от 19.10.2016 г. на министъра на земеделието и храните.

  През следващата седмица се предвиждат авансови плащания и по схемите: за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки (ДПЖ), за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДЖСК), както и за обвързано подпомагане за Биволи.

Публикувана в Животновъдство

Със заповед на министъра на земеделието и храните Десислава Танева е определен размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по схемите за обвързано с производството подпомагане за млечни крави, месодайни крави и/или юници и крави под селекционен контрол за 2016 г. както следва: 

По Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави, животновъди ще получават по 272 лв. (139.07 евро) на животно. По Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници, определеният размер за подпомагане на глава животно е 206 лв. (105.33 евро).  По Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол, фермерите ще получават по 275 лв. (140.61 евро) на животно. 
Публикувана в Животновъдство

- калций - 6,2-6,4 г/кг от сухото вещество в общата дажба;
- фосфор - 3,9-4,2 г/кг от сухото вещество в общата дажба;
- натрий 2 г/кг от сухото веществео в общата дажба;
- магнезий - 1,6 г/кг от сухото вещество в общата дажба.

Публикувана в Животновъдство

Днес селекционерите в животновъдството предлагат много продуктивни породи едър рогат добитък. Сред съвременните породи има както много едри, масивни животни, така и почти миниатюрни такива с лек корпус и изящни габарити. Едните са добри в едни случаи, другите – в други. Но какво да изберем?

Ако вземате решения за управление на стадото, основавайки се само на стойностите на средният ежедневен прираст и млеконадоя за породата, купуването на животното е много лесно. Но по-дълбокото изучаване на проблема и интегрирания подход към управлението на стадото изисква малко по-различен подход.

За никого не е тайна, че в животновъдството биологичната ефективност на животните не винаги съвпада съвпада с икономическата ефективност. А ако говорим за грамотен подход за водене на бизнеса в животновъдството, ефективността трябва да се пресмята изхождайки и от други показатели.

Могат да се отделят три основни критерия:

. Генетичния потенциал на животните.

. Средата, в която те се отглеждат

. Стратегията на бизнеса.

На първо място размерът на кравата има значение в месодайното животновъдство. Ако животните се отглеждат на закрито и се хранят само с фуражи, то фермерът може да избира толкова едри животни, колкото му харесва, ако е в състояние да им осигури необходимите фуражи. Практиката на племенното животновъдство показва, че за последните 30 години средното тегло на кравите, отглеждани на закрито, е нараснал с 40 на сто.

Интересно е, че голяма част от производителите недооценяват теглото на своите крави и смятат, че те са по-леки отколкото всъщност са.

Теглото на кравата оказва влияние върху ефективността на нейното използване не само пряко, но и косвено. Така например, има пряка зависимост на теглото на телето от теглото на майката. Ако кравата тежи 500 кг, телето в момента на отбиването трябва да тежи около 60 на сто от това тегло, тоест около 300 кг. А ако кравата тежи 630 кг, то телето, теглото на което е дори 50 на сто от теглото на майката, вече ще бъде с 40 на сто по-тежко от първото. По-тежките крави, като правило, износват по-едри и жизнеспособни телета, които после могат да се продадат по-скъпо в живо тегло.

Но както е ясно, едрите животни потребяват повече храна и технологията на грижите за тях изисква по-особени условия, пространства и оборудване. При ограничен обем на пасищата ще може да осигурите храна на по-малък брой едри животни.

За повече мляко

Експертите са пресметнали, че увеличаването на теглото на кравата с 27 на сто (което означава по-висок млеконадой) изисква увеличаване на общото натоварване на обслужването на животното с 20 на сто.

Не бива обаче да се смята, че теглото оказва пряко влияние върху това какво количество изяжда кравата. Крави, които тежат 650 кг, употребяват средно толкова храна, колкото и 500 килограмовите. Разлика обаче има – ефективността на усвояването на фуражите при едрите и при дребните животни не е еднаква.

Да фуражите, които са необходими на животното, са повече, но количеството на хранителните вещества на 1 кг при по-едрите животни са много по-малко. Поради това ефективността на използването на храната от едрите животни е по-висока.

Да, кравите с голяма маса на тялото и притежаващи при това добър генетичен потенциал за млечна продуктивност ще изискват различни условия за отглеждане, но от тях ще получите по-едри и жизнеспособни телета, което също е много важно.

Разбира се, универсален отоговор на въпроса за оптималния размер на кравата не може да има. За всеки конкретен случай трябва да се направи разчет на ефективността. Но е важно да се спазва основното правило – колкото повече фуражни ресурси има на разположение, толкова по-лесно е да се получи печалба от едрите животни. Ако наличието на храна е ограничено, много по-разумно е да се отглеждат животни със средни размери. Те могат да реализират своя потенциал на продуктивност много по-пълно. Едрата крава, ако не бъде осигурена с достатъчно количество фуражи, няма да бъде толкова продуктивна, колкото фермерът е очаквал. Така няма да се изплатят разходите за нейното закупуване.

Дребни породи

Миниатюрни зебу

Тези миниатюрни крави напомнят телета на обикновени зебу, обаче това са възрастни животни. Височината на миниатюрните зебу е около 91 см в хълбока, средното тегло – около 80 кг. По параметри те са около 10 пъти по-малки от обикновените крави.

Интересно е,че миниатърните зебу съвсем не са продукт на селекционерите, а естествено съществуваща разновидност. В природата се срещат рядко и дори се е смятало, че са изчезнали. Преди няколко години генетиците са решили да възстановят популацията на тези редки крави.

Миниатюрни ангуси

Тази порода се отглежда в Австралия съвсем от скоро. В сравнение с обикновените ангуси, тежат много по-малко – само 250-300 кг. Породата е много популярна сред дребните фермери. В САЩ вече има 11 стопанства, които я отглеждат. Но такава крава струва скъпо. Ако едно животно от породата ангус може да се закупи за около 1000 щатски долара, то мини-кравите достигат до 15 000 щатски долара.

Мини кравите могат да бъдат дори икономично по-изгодни за месодайната промишленост, тъй като те ядат по-малко и заемат по-малко място, при това давайки повече месо. Например, за отглеждането на 10 малки крави с тегло по 300 кг всяка са необходими 20 дка земя, докато на същата площ могат да се отгледат само две крави с обикновени размери.

Публикувана в Животновъдство

Недостигът на цинк се среща при телетата, агнетата и козлетата, както и  при прасетата. Цинкът е съставна част на някои ензими и има връзка с витамин В1 и Е, както и с обмяната на калция и фосфора и е необходим за кожата. Недостигът на цинк предизвиква паракератоза, характеризираща се с вроговяване на епидермиса на кожата и с образуване на възелчета, крусти и напукване.

Клинично паракератозата при телетата може да заеме около 40% от кожната повърхност. Най-често измененията са локализирани около ноздрите и очите, основата на лицето, ушите, вътрешната и външна повърхност от бедрата на задните крайници, гънките на колената, хълбока и шията, а при кравите в основата на опашката и крупата. На тези места кожата е покрита със сухи сиви или светлокафяви люспи и крусти, които на сгъваемата повърхност на ставите са напукани и отекли.Тези изменения се съпътстват с упорит сърбеж, хапане и косопад, в устата на телетата се установяват язви и кръвоизливи около зъбите, които затрудняват приемането на храната и причиняват потискане на апетита и намаляване на телесното тегло. Освен посоченото телетата показват намалена растеж, отичане на крайниците, куцота и намалена устойчивост към инфекции.

Диагнозата се поставя по клиничните признаци, чрез биопсия на кожа за хистологично изследване и химично изследване на кръвен серум и косми и по резултатите от лекуването.

Лекуването на телетата се осъществява чрез даването през устата на цинков сулфат в доза 2 - 5 г дневно за няколко дни или 40 мг дневно в продължение на 1- 2 седмици до пълно оздравяване. Профилактиката изисква да се поддържа правилно съотношение между калция и цинка (66:1) или на цинка към медта (9:1) в дажбата. В случаи на отравяне се дават соли на медта и на желязо, които са антагонисти на цинка.

Богати на цинк са зърнените фуражи (пшеница, ръж, ечемик, царевица), трици, моркови и картофи те могат да се използват за тази цел.

Публикувана в Животновъдство

Помощта се предоставя на земеделски стопани, занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция – физически лица, еднолични търговци, юридически лица и кооперации, регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г., които отглеждат крави и/или юници и/или биволици и/или малакини, овце-майки и/или кози-майки.  

     Земеделските стопани, могат да кандидатстват при следните условия:

а) Да притежават минимум 5 броя крави и/или юници и/или биволици и/или малакини, заявени за подпомагане по съответна схема за обвързано подпомагане за кампания 2016 г.;

б) Максималният брой за подпомагане е 200 броя крави и/или юници и/или биволици;

и/или:

в) Да притежават минимум 10 броя овце-майки и/или кози-майки, заявени за подпомагане по съответна схема за обвързано подпомагане за кампания 2016 г.;

г) Максималният брой за подпомагане е 500 броя овце-майки и/или кози-майки.

д) Да имат заявени не повече от 10 декара постоянно затревени площи на животинска единица или да не са заявили за подпомагане такива площи;

Едноличните търговци и юридическите лица е необходимо да бъдат регистрирани по реда на Закона за търговския регистър.

Ще се подпомагат: крави, юници, биволици, малакини, овце-майки и кози-майки.

Размер на помощта:

  • за крава и/или щница и/или биволица и/или малакиня - 25,00 лв./бр.

  • за една овца- майка и/или коза-майка - 6,00 лв./бр.

Документи за предоставяне на помощта:

Кандидатите прилагат следните документи:

а) заявление, генерирано от системата, в което се декларира:

  • ЕИК за ЕТ и ЮЛ);

  • IBAN сметка и BIC код на обслужващата банка;

  • размер на получена друга минимална помощ от 01.01.2014 г. по (ЕС) № 1408/2013;

  • размер на отпусната друга минимална помощ от 01.01.2014 г. по de minimis;

  • Наличие на свързаност по т. 3.4. във връзка с т. 2.2.2. на настоящите указания.

б) решение на компетентния орган на управление на юридическото лице за кандидатстване по схемата (не се отнася за ЕТ).

Срокове на помощта:

Срок за подаване на заявленията в отдел „ПСМП” към областните дирекции на     ДФ”Земеделие” – от 11 октомври 2016 г. до  21 октомври 2016 г.

Срок за изплащане на помощта: до  04 ноември 2016 г.

Публикувана в Животновъдство
Четвъртък, 29 Септември 2016 14:02

И на млечните крави слагат спирали

Френското сдружение Planet Élevage за подпомагане на животновъдството, със седалище град Мижен в Бургундия, в най-скоро време ще пусне на пазара изделието DIUB. Наименованието е абревиатура, която разшифровано означава вътрешно-маточна спирала, предназначена за едрия рогат добитък. За новия продукт информира френското сп. FranceAgricole. Методът, изобретен от аржентински ветеринарен лекар преди двадесетина години, е на базата на класическата медна спирала, която се използва като противозачатъчно средство от много жени по целия свят.

Механизъм на действие

Контрацептивното действие на медната спирала произтича главно от спермицидния ефект, при който химически продукти инактивират сперматозоидите. В случая това са медните йони, получени след оксидация, които частично се разпространяват в лигавицата на  матката. В нашия случай се използва страничният ефект, наречен принудителен стерилитет, при който млечните крави стават по-производителни.

Устройството се поставя в матката и в левия и десния рог към яйчниците от специалист инсеминатор или ветеринарен лекар. То е изработено от мека и гъвкава материя с форма на Y, с навита върху основата фина медна жица, която по ензимен път блокира цикъла на кравата. Трайно поставяне на спирала не може да се прави, освен при напълно успокоена матка, приблизително от 30 до 60 дни след отелване на кравата. Спиралата, алтернатива на химическата кастрация, подготвя допринася за увеличаване на млечната продукция и за намаляване рисковете от мастит и наранявания.

Рентабилност

При дойните крави, при отсъствие на разгонване, средният дневен прираст (GMQ) се повишава с около 5%. Трябва да се отбележи, че отлагането на един-два цикъла е необходимо, за да може принудителният стерилитет да предизвиква полезен ефект. За да бъде спиралата рентабилна (струва 30€,като се включва и цената за поставяне), тя трябва да се постави не по-късно от пет-шест месеца преди изпращането на животното към кланицата, препоръчва Planet Élevage. На място е регистрирано, че от 80 до 90% от животните не се разгонват. А ако има неуспешни влагания, те се дължат най-вече на неудачен монтаж или от аномалии в яйчниците на животните

Публикувана в Животновъдство
През миналата година ирландските фермери са увеличили производството на мляко  с 24, 3 на сто до 6, 59 млн. тона. И през 2016 г. въпреки ниските цени на млякото, тази тенденция се запазва. 
През юни в страната са регистрирани 1,39 млн. млечни крави. Това е със 10 2000 животни или 7,9 на сто повече 12 месеца преди това. Поради увеличаването на млечното стадо, в страна са се родили и много повече телета - 1, 52 млн.
Публикувана в Животновъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта