АпиБиОксал срещу вароатозата

Как да гарантираме чистотата и дозирането на оксаловата киселина за идползване при пчелните семейства?

В последните години много се говори, често се използва, но как се закупува и доколко е чиста оксаловата киселина за приложение в пчеларството. Тези тънки моменти в прилагането на изходния продукт са отстранени или по-точно правилно разработени за приложение в един от новите продукти на италианска фирма. Става въпрос за регистриран ВМП в България, който позволява ефективно противодействие на акара, без да се допускат странични замърсявания и предозиране в приложението. По-долу е дадено краткото описание на този продукт, разпространяван и използван в България.
API-Bioxal
Съдържание: Прах за употреба във вътрешността на пчелни кошери. Бял фин прах.
Всеки грам съдържа 886 mg/g прах за употреба във вътрешността на пчелни кошери
Активна субстанция:
Oxalic acid dihydrate 886 mg (еквивалентно на 632.70 mg anhydrous)
Ексципиенти: Колоиден силициев диоксид хидрат, Глюкоза монохидрат
Терапевтични показания: Лечение на вароатоза (Varroa destructor, паразит по Apis mellifera).
Противопоказания: Няма.
ApiНеблагоприятни реакции: Пчелното семейство може слабо да се възбуди след третиране. След третиране с продукта може да се наблюдава увеличена смъртност на възрастни пчели. Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в този етикет или мислите, че ветеринарномедицинският продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар.
За кои е предназначен ВМП: Медоносни пчели (Apis mellifera).
Дозировка, метод и начини на прилагане:
За употреба във вътрешността на кошера. Продуктът трябва да се използва, както следва:
A) Дозировка и метод на прилагане чрез накапване: Отворете пакета, изсипете всичкия прах в указаното количество сироп (вода и захар в съотношение 1:1) и смесете до разтваряне. Концентрация на разтвора: 4,2% w/v оксалова киселина в 60% w/v захарен сироп (т.е. един пакет от 35 g в 500 ml захарен сироп, съставляващ 308 ml вода и 308 g захар). Пакет 175 g: разтворете в 2,5 l сироп (лечение за около 50 пчелни кошера). Лечението трябва да се извърши с едно прилагане. Необходимата доза е 5 ml на ред (пролука между горните греди на рамките) от пчели. Продуктът трябва да се прилага със спринцовка по дължината на всеки ред пчели. Максималната доза е 50 ml на кошер. До две третирания на година (през зимния и/или пролетно-летния сезон).
B) Дозировка и метод на прилагане чрез изпаряване: Използвайте устройство с електрическо съпротивление за изпаряване. Напълнете тавата на изпарителя с 2,3 g от продукта. Поставете устройството на входа на кошера под пчелите, като избягвате контакт с медните пити. Затворете добре входа на кошера, за да избегнете излизане на пчелите или на пушек. Включете изпарителя за около 3 минути, като следвате инструкциите на производителя, и оставете кошера затворен за още 15 минути. Охладете и почистете изпарителя след употреба, за да премахнете евентуалните остатъци (макс. 6%, около 0,140 g). Използвайте вода за пиене за охлаждане и/или почистване. Максимална доза 2,3 g на кошер с едно прилагане. Едно третиране на година.
Съвет за правилно приложение: Препоръчва се да спазвате инструкциите на производителя за постигане на максимална сублимация.
Карентен срок: нула дни. Не третирайте кошерите с поставени магазинни рамки за мед или по време на медосбор.
Специални условия за съхранение: Да не се охлажда или замразява. Да се съхранява в оригиналната опаковка, плътно затворено, с цел предпазване от светлина и влага. Да се съхранява далеч от хранителни продукти. Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност, посочен върху етикета след „EXP“. Срокът на годност отговаря на последния ден от този месец.
Специални предупреждения:
2За най-голяма ефикасност този продукт трябва да се използва само когато няма пило в колонията или количеството му е на най-ниските си нива. Оксаловата киселина не прониква през восъка, така че не може да убие акарите в запечатано пило и по тази причина присъствието на пило може значително да намали ефикасността на продукта. Затова продуктът трябва да се използва през зимата или след манипулация на колонията за генериране на състояние без пило в кошера през лятото (напр. чрез поставяне пчелата-майка в клетка). При третиране през лятото след поставяне на пчелата-майка в клетка, най-високи нива на ефикасност са постигнати при използване на период на престой в клетка от поне 25 дни, в който момент колониите са били напълно без пило. Сериозно увредените от вароатоза пчелни семейства може да не се повлияят от третирането.
Интегрирано управление на вредителите: Ефикасността може да е различна при различните пчелни семейства поради условията на използване (остатъчно присъствие на пило, температура, повторно заразяване и др.). По тази причина продуктът трябва да се използва като лечение наред с други в рамките на програма за интегрирано управление на вредителите и нивото на опаразитяване с акари трябва да се следи.
Специални предпазни мерки при употребата на продукта: Трябва да се третира, когато в кошера няма магазинни рамки за мед. Всички пчелни семейства в един и същ пчелин трябва да се третират едновременно, за да се избегне повторно заразяване. Избягвайте смущаването на пчелите през дните след третирането. Не се препоръчва използване на сублимационния метод на прилагане през лятото.
Специални предпазни мерки за пчеларите, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните: Поради възможния контактен дерматит и раздразнение на кожата, очите и дихателните пътища, директният контакт с кожата и очите, както и вдишването на праха, трябва да се избягват. Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от защитна маска, отговаряща на европейския стандарт EN149 (тип FFP2), ръкавици и защитни очила, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарномедицинския продукт (както във фазата на изпаряване, така и във фазите на предварително третиране). След прилагане измийте ръцете си и оборудването, което е било в контакт с продукта, със сапун и вода. В случай на контакт с кожата измийте стрателно засегнатата област със сапун и вода. При случаен контакт с очите измийте ги старателно с обилно количество чиста течаща вода и потърсете медицинска помощ. Не вдишвайте. При случайно вдишване, дишайте чист въздух. При затруднения с дишането, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави комбинирания етикет и листовка на продукта. В случай на поглъщане не предизвиквайте повръщане, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави комбинирания етикет и листовка на продукта. Не яжте, не пийте и не пушете, докато работите с продукта. Дръжте далеч от погледа и досега на деца.
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо: В кошерите, получили двойна доза (чрез сублимация), или тройна доза (чрез накапване) от продукта, е наблюдавана значително по-висока смъртност на пчелите. В допълнение, при предозиране капацитетът за презимуване на пчелните семейства намалява и може да има вредни ефекти върху развитието им в бъдеще.
Основни несъвместимости: Не смесвайте с други акарициди.
Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него, ако има такива: Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство. Api-Bioxal не трябва да бъде изхвърлян във водни басейни, тъй като това може да бъде опасно за риби или други водни организми. ПиК

Прочетена 5047 пъти
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта